Page 91

Villighet til å motta e-postmarkedsføringen Kundens umiddelbare inntrykk av e-postmarkedsføringen etter at en visuell presentasjon ble gitt.

Svært positiv til å motta Ganske positiv til å motta Verken eller Ganske negativ til å motta Svært negativ til å motta Ikke svar

Aktiv Digital Dialog (2004)

20,51 % 48,30 % 20,54 % 5,41 % 4,47 % 0,76 %

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...