Page 9

Kortere kampanjetid: Alt i alt fra du starter produksjonen av innholdet til responsen er mottatt vil du bruke en tidel av tiden for å gjennomføre en e-postmarkedsføring sammenlignet med postal DM. Lavere kostnader: E-postmarkedsføring vil så godt som alltid være rimeligere enn postal DM. Og jo flere adresser du innehar, jo billigere blir e-postmarkedsføring per kontakt.

Besparelser i e-post kontra postal DM Postal DM har helt klart sine unike egenskaper men likevel kan det være rom for å erstatte den ene formen med den andre. Om ikke blant alle av dine kunder, så i hvert fall blant deler av dem. Men vær obs! Det finnes en rekke studier som viser at samkjørte markedsføringsaktiviteter som for eksempel e-postmarkedsføring og postal DM totalt gir bedre respons enn kun e-postmarkedsføring eller kun postal DM. For å lage et regnestykke som illustrerer mulighetene for besparelse ved å ta i bruk e-post markedsføring kontra postal DM antar vi at det koster Din Bedrift AS 10 kr å sende ut et sammenbrettet A3 ark i glanset papir og fargetrykk inklusiv porto. Din Bedrift AS skal sende ut et identisk budskap via postal DM og e-post til 20.000 mottakere. Halvparten av mottakerne skal motta postal DM i fargetrykk, mens den andre halvparten skal motta e-post sendt ut fra egnet programvare. For å få til dette går leier Din Bedrift AS en profesjonell ASP-programvare beregnet for e-post markedsføring til kr 30.000 i oppstart og 60 øre pr epostadresse som sendes. I tillegg til dette ønsker Din Bedrift å bruke et byrå til å hjelpe til med å produsere hvert nyhetsbrev. For dette betaler Din Bedrift kr 5.000,- per utsending uavhengig av antall mottakere. Eksempelet nedenfor viser besparelsen du kan oppnå ved å sende ut et e-post nyhetsbrev kontra en postal DM.

Tid for utsending

Antall postal DM

Kostnader postal DM

Antall e-post DM

Januar Februar Mars April Mai Juni SUM

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000

Kr 100.000 Kr 100.000 Kr 100.000 Kr 100.000 Kr 100.000 Kr 100.000 Kr 600.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000

Kostnad er e-post DM Kr 11.000 Kr 11.000 Kr 11.000 Kr 11.000 Kr 11.000 Kr 11.000 Kr

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...