Page 67

22. Kontrollere HTML-nyhetsbrevet i ulike plattformer - Outlook, Eudora, Lotus Notes etc. 23. Kontrollere at avsenderadressen er korrekt. Avsenderadressen skal inneholde et navn, for eksempel ”Bedrift A” og en e-postadresse, for eksempel ”info@bedrift-a.no”. 24. Gi beskjed om din utsending - Sørge for at de som bruker avsenderadressen (for eksempel kundeservice) er klar over at utsendingen snart skjer. (Det kan fort bli mange tilbakemeldinger på e-post). 25. Forfatte emnetittel (subject tittel) 26. Endelig HTML e-post settes inn i egnet programvare for e-postmarkedsføring. 27. Endelig tekst e-post settes inn i egnet programvare for e-postmarkedsføring. 28. Linker i HTML og tekst e-post settes inn i egnet programvare og gjøres om slik at de kan måles. 29. Kontrollere en siste gang at HTML og tekst e-posten er satt inn i din testliste. 30. Sette inn ønsket filter i HTML og tekst-nyhetsbrevet. Gjelder kun hvis du skal segmentere i e-posten. Gi ulike kunder ulik informasjon. 31. Se nyhetsbrevet i ”Preview” og gjør forandringer hvis nødvendig. 32. Test fasen:  Sende e-posten til alle i din testliste.  Vente på eller spør etter tilbakemelding fra medlemmer av din testliste.  Sørge for at det ikke forekommer skrivefeil i verken HTML e-posten eller tekst e-posten. 33. Kontrollere at ”filter” for personifisering og segmentering er korrekt. 34. Teste linkene i nyhetsbrevet du mottok fra test-utsendelsen og kontrollere at de fører til riktig sted på Din Bedrift ’s hjemmeside. 35. Kontrollere at alle linkene ble målt i egnet programvare for e-postmarkedsføring.

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...