Page 56

Kapittel 5 - Måling og rapportering Hvordan vet du egentlig hvilke elementer i din e-post-markedsføring som er avgjørende for at dine mottakere skal følge din oppfordring til å handle, lese om månedens tilbud, dine produkter eller rett og slett besøke dine sider oftere? Enkelt og greit, det gjør du ikke før du har skaffet deg den nødvendige erfaringen. En måte å skaffe seg denne informasjonen er å kjøre et par testutsendinger før man tar fatt på den langsiktige e-postmarkedsføringen.

Test utsending Lag 3 e-postmarkedsføringer med samme innhold, bortsett fra at teksten er skrevet på tre forskjellige måter eller emnetittelen inneholder tre ulike elementer. Sett opp unike og målbare linkene i de tre e-postene. Definer en test gruppe blant Din Bedrifts egne kunder med et par hundre respondenter i hver gruppe. Send de tre e-postene ut til hver av gruppene og mål resultatene nøye. Kanskje viser det seg at resultatene blir slik:

E-post sendt Klikk i e-post Salg / Forespørsel

Gruppe A 200 20 5

Gruppe B 200 35 4

Gruppe C 200 30 3

E-post B ga flest besøkende til din hjemmeside, mens A ga flest salg.

Måling og rapportering av din e-postutsendelse Når du sender ut ditt, for eksempel, månedlige e-post nyhetsbrev bør du tilrettelegge for å få mest mulig informasjon tilbake fra dine mottakere. En rekke programvarer for e-postmarkedsføring tilbyr i dag brukeren å kunne måle antall mottakere som klikker i e-postens linker og antall mottakere som åpner e-posten. Foruten dette kan man også måle hvor mange som gjør en bevegelse på din hjemmeside som et resultat basert på et eller flere klikk i din e-post. Vel og bra er det med mye statistikk, men det hjelper lite hvis man ikke tolker disse korrekt.

Klikk i e-postens linker

Forstå e-postmarkedsføring 2006  
Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...