Page 48

Tekstforfatting av emnetittelen Emnefeltet er det første dine kunder møter når de mottar ditt nyhetsbrev, og det er denne teksten som er med på å avgjøre om kunden sletter e-posten eller velger å åpne den. Emnefeltet din første utfordring som tekstforfatter. En emnetittel bør ikke inneholde STORE BOKSTAVER eller for mange tegn av ulike slag (! ? ’-\ , # /). Dette lukter SPAM - noe norske e-post brukere har fått erfare fra både Hotmmail og amerikanske nettsteder. En helt grei emnetittel viser kunden at dette nyhetsbrevet kommer fra Din Bedrift, eks. ”Din Bedrifts - Nyhetsbrev Januar 2003”. En god emnetittel frister kunden til å åpne ved å beskriver ”gulroten” i ditt nyhetsbrev. Dette må prøves ut, måles, rapporteres og igjen brukes til å optimere neste utsending. Fordi emnefeltet er kort, teller hvert eneste ord. Et eksempel på dette er hentet fra en e-post kampanje som ResultsLab i USA gjennomførte. Formålet med e-post kampanjen var å få leserne inn på hjemmesiden for å laste ned tidligere versjoner av deres nettmagasin. Markedssjefen I ResultsLab designet en e-post med tittelen; ”Readers’ Choice 12 mustread articles from past issues”. E-posten ble sendt ut, men markedssjefen oppdaget følgende; “past issues” kan oppfattes som gammelt og negativt, mens ”recent issues” kanskje ville passet bedre. Et par uker etter forandret han teksten som også stod på hjemmesiden til; ”Readers’ Choice 12 must-read articles from recent issues”. På hjemmesiden økte besøket med 17%, sammenlignet med uken hvor nyhetsbrevet ble sendt ut. Hadde teksten blitt forandret i e-post kampanjen også ville nok tallet vært enda høyere. Utenlands statistikk viser at emnetitler som inneholder mindre enn 50 tegn gir større uttelling i form av klikk i e-post og åpnet e-post enn e-postmarkedsføringer som inneholder mer enn 50 tegn.

Norske emnetitler Nedenfor har jeg kopiert inn noen e-post nyhetsbrev jeg mottar. Som du ser varierer både stil og lengde. Du kan jo selv bedømme hvilke emnetitler som ville gjort deg mest nysgjerrig til å åpne e-postmarkedsføringen!

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...