Page 47

Kapittel 4 - Tekstforfatting

Avsender Det først dine kunder ser når de mottar din e-post-markedsføring er hvem som er avsender av e-posten. Hvilken adresse du velger som avsender er derfor bidragsyter til at mottaker velger å åpne e-posten eller ikke. Til tross for at dette neppe er noen ”hokus-pokus” triks for de som driver med det, er det viktig å hele tiden sette seg inn i mottakers situasjon og hektiske hverdag. Dette henger igjen sammen med tanken om at du kun har en knapp tid til å formidle ditt budskap, da du hele tiden er i konkurranse med nettopp de 150 andre e-postene som er i mottakers innboks. En god avsenderadresse skal få frem hvem avsender er ved hjelp av en tydelig og forklarende e-postadresse og et beskrivende avsendernavn slik at mottaker gjenkjenner e-postmarkedsføringen. Benytter du ingen informativ avsenderadresse bør du bruke deler av din emnetittel til å informere om dette. En god avsenderadresse kan se slik ut: Bedrift A [nyhetsbrev@bedrift-a.no] En dårlig avsenderadresse kan se slik ut: Nyhetsbrev [nyhetsbrev@bedrift-a.no]

Emne tittel Emnetittelen til en e-post kan sammenlignes med tittelen på en bok. Den skal engasjere, gjøre mottaker nysgjerrig og sørge for at e-posten blir åpnet. En dårlig emnetittel vil føre til sletting av e-posten. Emne tittelen står i klar sammenheng med avsender og forklarer hva e-posten inneholder. En god emnetittel bør være kort, korrekt og konsis, og ikke minst være i samsvar med hva mottaker har sagt seg villig til å motta. Stikkord for emnetittelen er relevans, relevans og relevans. Det er her avsender i første omgang har muligheten til å påvirke mottaker til å åpne e-posten, være seg en ”teaser” eller ren informasjon om hva e-posten inneholder. Emnetittelen skal være i overensstemmelse med innholdet i e-posten, det er aldri lønnsomt å lyve i emnetittelen bare for at mottaker skal åpne e-posten. Resultatet blir fort det at mottaker overhode ikke blir interessert i å lese neste e-post fra denne avsenderen, og melder seg av listen.

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...