Page 40

benytter interesseområder fra dine kunder til å skreddersy budskapet i din e-post, er det en utfordring å lage en epostmarkedsføring som både er salgsutløsende, relasjonsskapende, og ikke minst gir mottakeren lyst til å fortsette å motta informasjonen. Når vi ønsker å gi kunden mye informasjon via e-post må vi tenke nøye igjennom hvordan fordelingsnøkkelen skal være. Hvor mye tekst skal stå i e-posten, og hva kan kunden lese mer om på våre hjemmesider? Figurene nedenfor viser fem måter å balansere tekstmengden og innholdet i din e-postmarkedsføring og på din hjemmeside: (Chaffey 2003)

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...