Page 39

Hvor ofte bør jeg sende ut Et vesentlig spørsmål i forbindelse med samtykkebasert e-post- markedsføring er hvor ofte man bør sende, eller hvilken frekvens man har på utsendingene. Man kan sende ut sporadisk når en har noe å fortelle, etter en bestemt frekvens som daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis etc, men man bør la det være opp til mottageren å selv bestemme. En kjent tommelfingerregel sier at å sende ut sjeldnere enn en gang i måneden ikke er å anbefale ettersom man da står i fare for at leseren ikke husker om påmeldingen i det hele tatt fant sted. Som et resultat av dette kan dine mottakere beskylde deg for spamming! Våre undersøkelser viser at månedlige utsendinger er de mest populære blant kundene.

Aktiv Digital Dialog (2004)

Hvor lang tid fra påmelding til utsending Et minst like viktig punkt som utsendelsesfrekvens er hvor lang tid det tar fra kunden melder seg på din epostmarkedsføring til han/hun faktisk mottar din første e-post. Er du i gang med din e-postmarkedsføring kan du la din nye mottaker vente til neste utsending (så sant det ikke går særlig mer tid enn en måned), eller du kan programmere ditt epostsystem til å sende ut en påmeldingsbekreftelse som takker for påmeldingen, forteller når neste e-postmarkedsføring kommer ut og hva den vil inneholde av informasjon.

Hvor mye tekst kan jeg ha i min e-postmarkedsføring En av fordelene med e-post som markedsføringskanal er at sammenlignet med papirbasert kommunikasjon kan du sende mengder av informasjon til dine kunder/interesserte til en svært lav kostnad. Men dette byr både på fordeler og ulemper for deg som markedsfører. For mye informasjon i en enkelt e-post-markedsføring blir ofte uoversiktlig for leseren, gjør det vanskelig å orientere seg, og gjør det vanskeligere for leseren å finne den informasjonen han/hun er interessert i. En e-postmarkedsføring består ofte av en god del informasjon (særlig sammenlignet med enkeltstående kampanjeutsendinger som mer eller mindre fungerer som en reklameplakat i e-posten). Langsiktige og relasjonsbyggende e-post-markedsføringer må inneholde noe for enhver smak. Selv om du

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...