Page 27

Organisatorisk planlegging En langsiktig e-postmarkedsføring krever at din bedrift innehar teknisk-, kreativ- og prosjektstyringskompetanse. Mer spesifikt må du ha kompetanse i bruk av system for e-post-markedsføring, programmering og databasedrift, tekstforfatting og design, og evnen til å tolke og optimere resultater.

Ledelsen Sørg for å ha ledelsen på din side før du setter i gang med en langsiktig e-postmarkedsføring. Det krever en viss innsats av midler for komme i gang, og det er lettere å få en del av pengesekken hvis du har alle på samme lag.

IT-avdelingen

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...