Page 23

kan du også blande disse dataene sammen med alle andre data som dukker opp som følge av en e-postutsending (hvor mange som klikket, hvor mange som åpnet e-posten, hvor mange som gjorde et kjøp, hvor mange som svarte på e-posten osv.). Som et resultat av denne datakverningen vil du kanskje klare å finne ut noen karakteristika blant dine epostmottakere. Kanskje viser det seg at det kun er de lojale kundene som gjør et kjøp. Kanskje viser det seg også at de som ennå ikke har blitt lojale skyldes for liten kunnskap eller for dårlig tillit til bedriften. Lag så noen gode tekster som du mener vil gi kunden den kunnskapen han eller hun trenger, og kanskje dette også innebærer økt tillitt? I følge relasjonsmarkedsføringsteori er tillit til en bedrift det aller første skrittet mot en fruktbar og langsiktig relasjon!

E-post preferanse Ikke alle kunder ønsker å motta en grafisk e-post og ikke alle ønsker å motta en tekst e-post. For best mulig resultat kan du spørre dine kunder i det de melder seg på din e-postmarkedsføring hvilke av de to formatene de ønsker å motta.

E-post respons Dette er en avansert målemetode, men også svært effektiv hvis du får den til. Metoden går ut på å finne de kundene som gir deg best respons som følge av din e-postmarkedsføring. Dette vil si at du blander kjøpshistorikk, beste kunde og lojalitet. For å få dette til trenger du et sofistikert e-postmarkedsføringssystem, men det finnes, det benyttes, og det gir svært verdifull informasjon.

******** Sett deg mål Som med alle andre markedsføringsaktiviteter bør du sette deg et realistisk mål for hva du ønsker og oppnå (dette målet kan du sette litt høyt. La det være din optimale respons som du faktisk tror du kan oppnå). Sett også et realistisk minstemål som du vil være fornøyd med å oppnå. Oppnår du dårligere resultater med minstemålet kan du anse dette som mindre eller større grad av fiasko (avhengig hvor langt under minstemålet du havnet). Hvilke mål du bør sette deg avhenger i stor grad av hvilken bransje du opererer i, men følgende mål kan du bruke i de fleste bransjer;

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...