Page 13

verdien av de kundene som leser din e-post hver måned er svært mye større enn de som ser din tv-annonse en gang.

·

Det er både dyrt og vanskelig å samle inn e-postadresser fra mine kunder Nei. Det er enkelt og rimelig å samle inn e-postadresser fra dine kunder. Ved å bruke alle dine eksisterende kontaktpunkter med kunden til å markedsføre din e-post markedsføring bruker du lite tid og lite ressurser på å samle inn e-postadresser!

·

Du kan bruke samme innhold og format som din trykte katalog Ikke helt, men du har et stort forttrinn hvis du allerede har en etablert katalog eller sender ut postale DM er til dine kunder ved jevne mellomrom. Men du må belage deg på noen endringer. Vi leser for eksempel mye saktere på en pc-skjerm enn på papir. Formatet du kan benytte i en e-post skiller seg ut fra en brosjyre eller en katalog.

Utfordringer ved e-postmarkedsføring Det er mange utfordringer ved å starte opp og bruke samtykkebasert e-post markedsføring. Disse kan være knyttet til innhenting av aktive samtykker, teknologi, organisasjon, tracking/måling, kvalitetssikring, kommunikasjonsmål/ budskap, utforming, utsending, resultatmål, lønnsomhetsmål og kapasitet, samt behandling av respons.

Innsamling av e-postadresser Kanskje det mest avgjørende for å lykkes med e-post markedsføring er å innhente e-postadresser med aktive samtykker. Selv om dette til tider kan virke vanskelig er det nesten bare fantasien som setter en stopper for hvordan en kan samle inn disse samtykkene. Det er dette første steget i samtykkebasert e-postmarkedsføring som er det vanskeligste, mest tidskrevende og årsaken til at flere markedsførere vegrer seg til å ta fatt på denne nye markedsføringskanalen. Det første en bør skille mellom her er suspekter og prospekter kontra kunder, og det er enklere å oppnå samtykke fra en kunde som har kjøpt en bedrifts produkt eller tjeneste en eller flere ganger, ettersom bedriften da allerede har oppnådd denne kundens oppmerksomhet og tillit. Har en bedrift e-postadressen, postadressen eller telefonnummeret til disse kan de fullt lovlig bruke kanalene til å spørre om samtykke til å sende e-post. Hvis man skal benytte e-post som kanal for å innhente aktive samtykker må man gjøre det i form av en spørreundersøkelse eller konkurranse ettersom man ikke har lov til å sende kommersiell e-post uten samtykke.

Valg av system

Forstå e-postmarkedsføring 2006  

www.digitaldialog.no KAPITTEL ­ 1 Kilde: Godin (1999) Figur 3: Fra frekvens til tillit Forstyrrende markedsføring Permission Marketing Figur...