Page 12

LEDELSEN

VERDT Å VITE

FAGSTOFF

Eiendomsmeglernes bidrag til et LEDELSEN

VERDT Å VITE

FAGSTOFF

KUNDEORIENTERT BOLIGMARKED

Folk kjøper nesten hva som helst når det er ­boligmangel. I en situasjon med overskudd av nye boliger gjør de ikke det. Å lykkes i dagens marked krever innsikt i samfunnsutviklingen generelt og forbrukeradferd spesielt. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR

Tradisjonelt sett har entreprenørens behov styrt innhold og fremdrift i byggeprosessen. Standardisering og store volumer har vært målet. En slik arbeidsmodell passer ikke for dagens kunder. De forventer leverandører som interesserer seg for bolig­ drømmen deres og forstår at de er ute etter skreddersøm, ikke hylle­vare. Skal boligutviklerne k­ lare den

12

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2018

nødvendige omstillingen, forutsetter det et nytt tenkesett. Kunnskap om boligproduksjon, konjunkturutvikling, inntektsut­ vikling og renteutvikling er i dag ikke tilstrekkelig til å forstå beveg­ elsene i nybolig-markedet. Bolig­ produsentene behøver også erfarings­basert kunnskap som vanskelig kan leses ut av statistikk. Det er forskjell

på boligkundene mht. livssituasjon, smak, livsstil og interesser. Ingen oppfatter seg som del av masse­ markedet. Førstegangskjøpere og sistegangskjøpere opptrer forskjellig, og alle kundegrupper forventer at boligen skal dekke dagens behov samtidig som den kan tilpasses nye behov når disse melder seg. Stand­ ardiseringstankegangen har klare

FRITID

STUDENTER

FRITID

STUDENTER

Profile for Norges Eiendomsmeglerforbund

Eiendomsmegleren nr. 4 2018  

Eiendomsmegleren er utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og kommer ut i 6 utgaver årlig.

Eiendomsmegleren nr. 4 2018  

Eiendomsmegleren er utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og kommer ut i 6 utgaver årlig.

Profile for svein_nef
Advertisement