Page 1

Vintern 2019/2020

kyrkhälsning informationsblad från svedala församling, svenska kyrkan

HErlunRdDE KYloRuiKseO wette TER INIS KOMlaM n so ns ha rs jo

install med m ation sön ässa den 9 fdagen e kl . 11.b0ruari 0

7 6--5 idaann 4 ssid

Årets julklapp

Här är den perfekta julklappen som garanterar helgläsning fram till påsk sidan 3

Kyrkhälsning 40 år

Nästa år, 2020, firar församlingsbladet 40 år. Det firar vi med en liten tävling på Facebook. sidan 9

”Med hjärtat i Svedala”

I november förärades avgående kyrkoherden med en fantastisk hedersbetygelse. sidan 11


Två superkompisar träffas; Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och USA:s president Franklin D Roosevelt vars ord får rubricera denna betraktelse.

BETRAKTELSE informationstidning från svedala församling Malmövägen 4, Svedala Tel 040-40 65 80 svedala.pastorat@svenskakyrkan.se

redaktion

Christian Hugo, Lars Johansson

ansvarig utgivare

Lars Johansson Tel 040-40 65 83 lars.h.johansson@svenskakyrkan.se

tryckeri All-Media Öresund AB Kyrkhälsning ges ut fyra gånger per år och trycks på 100% returpapper Vintern 2019 / Nr 4 / Årgång 39

första sidan

Naturligtvis måste skiftet av tjänsterna vara förstasidestoff i detta nummer. Mer om Lars och inte minst Louise på kommande sidor. FOTO: HÅKAN NORÉN

utgivning nästa nummer 28 februari 2020

vid uteblivet nummer Kontakta Postnord 0771-33 33 10

forum för information För aktuell information om veckans gudstjänster och övriga arrangemang finns det olika sätt att få information. Utöver Kyrkhälsning har vi följande informationskanaler; Annons i Lokaltidningen varje vecka på sidan 2 - längst ner till vänster. Predikoturerna i Sydsvenskan och Skånskan slutar vid årsskiftet. www.svedalaforsamling.se www.facebook.com/svedalaforsamling

2

”TRO ÄR STYRKA”

- tvivel är okey, men definitivt inget självändamål av kyrkoherde lars johansson

Följande ord uttalas av skådespelaren Brendan Gleeson i sin roll som Storbritanniens premiärminister Winston Churchill i filmen ”Into the storm” från 2009. ”Jag var oerhört antireligiös när jag var yngre, men när man efterhand exponeras av fara, av hot, så ändras allt det där - oavsett vad intellektet säger”. Sammanhanget är 1942 när Churchill och USA:s president, Franklin D Roosevelt träffas för att överlägga hur de skulle besegra nazisterna, men samtidigt även hade tid för ett djupare samtal i enskildhet. SAMTAL I ENSKILDHET

Där pratar Churchill och Roosevelt om tro och om trons kraft – och inte minst så säger Roosevelt följande som jag även det vill citera – ord som fångade min absoluta uppmärksamhet – ja, så mycket att jag stannade filmen och spolade tillbaka. Det här måste jag höra igen. Roosevelt säger – fritt översatt: ”Tro är styrka, makt. Tvivel hämmar ens energi, ens inre styrka.” VI FÅR LOV ATT TVIVLA, MEN DET ÄR BÄTTRE ATT TRO

Det här är ett oerhört starka ord och förklarar hur små vi kan bli när vi tvivlar – inte minst när vi tvivlar på oss själva – när vi tappar självförtroendet – förlorar tron på oss själva. Och hur ofta händer inte detta var och en av oss – att vi förlorar tron på oss själva – att vi tvivlar på vår egen förmåga. Visst är det så att vi får lov att tvivla - inte minst visar Jesus, Mästaren, det när han kallar Thomas att bli lärjunge - han som sedan kommer att kallas för tvivlaren. Att tvivla på sig själv, och inte minst sin Gudstro, ingår liksom i att vara människa, men det är inte tvivlet som ger oss energi - tvivlet är enligt mig inte något vi ska uppnå eller söka oss till. Tvivlet är inget självändamål. Vad jag bland annat vill komma åt är de som anser att tvivlet just är ett självändamål i begreppet att bättre komma till ”tro”. DJUPT NER I KNÄPPKÄNGORNA

Så hur ofta händer inte det att vi förlorar tron på oss själva? Rätt ofta skulle jag vilja säga om vi inte är tvättäkta sociopater eller genomodlade narcissister.

Naturligtvis vet Mästaren att tvivlet hämmar vår livsbejakande energi (precis det som Roosevelt sa) - vi behöver tro, den energi som tar oss vidare – tar oss framåt – den energi som reser oss upp när vi är djupt nere i knäppkängorna. Och inte minst vet vi det när Kristus Jesus uppmanar lärjungen Tomas i Joh. 20:e kapitel – och inte minst dig och mig: ”Tvivla inte utan tro”. Gud vill att vi ska må bra, så bra vi kan, trots allt som hotar – allt som brister. Gud finns i tvivlet, men framförallt finns Gud i tron. Det är Gud som skapar tron. Det är vi som ber om tron. Gud vill genom evangelierna och med Mästarens ord få oss på fötter när vi ligger ner – att vi reser oss upp efter det att ont har drabbat oss. Och tydligare kan det inte visas än då Kristus Jesus säger till den lame: ”stig upp, ta din bädd och gå hem”. Tro! DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET

Grundläggande för allt det Kristus Jesus vill ha sagt oss genom det dubbla kärleksbudskapet, som genomsyrar allt vad han säger eller gör – det dubbla kärleksbudet som lyder: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta - hela din själ - med hela din kraft - med hela ditt förstånd - och din nästa, medmänniska såsom dig själv. Sicken energi det ligger i detta budskap – och vilken enastående kraft – och när vi omgärdas av ett raster av osäkerhet – när mörka krafter av sjukdom, död och svek omger oss, när vänner sviker eller ignorerar en - då är tron det enda som kan lyfta upp oss igen. Åter igen - om vi grottar ner oss i tvivlet kommer vi absolut ingenstans – absolut ingenstans. Tvivlet hämmar vår energi. Tro handlar inte om en intellekt akt – det är heller ingen känsla – tron står för sig själv – tron är en kraft i sig själv – och den är från Gud som skänker den om du och jag ber om den – av hela vårt hjärta och hela vår själ. n

Lars präst 2


anslagstavlan

SICKEN JULKLAPP [ skriften

n

boken ]

”EN RESA GENOM ETTUSEN ÅR” Det finns fortfarande exemplar kvar till försäljning vad avser skriften ”En resa genom ettusen år” - en 144 sidig publikation om församlingens kyrkor och kyrkogårdar, skrönor, inventarier och mycket mycket mer. Sicken julklapp! Pris 150 kronor. Finns att köpa på Pastorsexpeditionen. Se öppettider sidan 11.

Samtalsgrupp om tro & liv

Vill du vara med i en samtalsgrupp om tro och liv? p När vi är tillräckligt många drar vi igång en grup vår. i r som träffas under några vardagskvälla

! S B O

et upphör våra gudsFrån och med årsskift r de så kallade . . . se tjänstannonser vad av

PREDIKOTURERNA i SDS och SkD rt i r dessa enba Därefter förekomme ida och Facebook Kyrkhälsning, på hems och i Lokaltidningen

”VOX”

Ungdomskören som går från klarhet till klarhet medverkade i en av höstens mässor med underbar och samstämd sång. ”VOX” bjuder även in till en egen Julkonsert i Svedala kyrka torsdagen den 19 december kl. 18.00

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer? Hör av dig till mig, Håkan Norén. hakan.noren@svenskakyrkan.se

STAS

IVITETER FRÅN I HÖ

[ PILGRIMSSNÄCKAN ]

LITE FLER KÖRAKT

VILL DU PILGRIMSVANDRA ? Församlingen ordnar regelbundet kortare och ibland längre pilgrimsvandringar, i närområdet eller längre bort. Nu är det dags igen för Spanien. FOTO: TOBIAS ANNERFELDT

Hösten 2020 planerar vi en längre pilgrimsvandring i Spanien längs Camino Finisterre. Är du sugen på att hänga med och vill ha mer information? Anmälan sker i mitten av december. Begränsat antal platser. Gå med i vår grupp på Facebook ”Svedala församlings pilgrimsvandrare” får att få aktuell info eller vandringstips från andra vandrare. För information och anmälan: louise.wetterlund@svenskakyrkan.se 040-40 65 90 maria.grundberg@svenskakyrkan.se 040-40 65 82

Ovan ses Schlage rkören under sin novemberkonser t och till höger be söker Vox Cantata Do mkyrkan.

På personalfronten Vi säger HEJ DÅ och TACK så innerligt mycket till Olivia Jönsson, som efter ett år som pastorsadjunkt lämnar oss till förmån för annan församling. Vi kommer att sakna dig oerhört mycket. Avtackning sker med mässa söndagen den 19 januari kl. 11.00.

Lycka till . . . 3


ETT PARADIGMSKIFTE

LOUISE BLIR KYRKOHERDE . . .

KOMMINISTER KYRKOHERDE

FOTO: HÅKAN NORÉN

Installationen av vår nya kyrkoherde Louise Wetterlund sker söndagen den 9 februari i Svedala kyrka. Louise blir därmed den tjugonde kyrkoherde som installeras i Svedala sedan 1562 och inte minst blir hon församlingens första kvinnliga kyrkoherde någonsin. Formellt sett blir Louise kyrkoherde från och med den 15 januari då Lars Johansson lämnar över chefsskapet till sin kollega och medarbetare. Vi lämnar över ordet till Louise där vi nyfiket ställde lite frågor till henne.

LOUISE - KAN DU BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV? Jag är 43 år och bor i Västra Ingelstad med min man och våra två tonåringar. Jag är uppväxt i Malmö och där bodde vi till 2003. Jag har läst teologi på universitetet i Lund, fast jag började min akademiska bana på Lunds Tekniska högskola där jag läste tekniskt basår. Jag kom dock fram till att ingenjörsbanan inte var för mig. Prästvigning skedde januari 2011 i Lunds domkyrka av Antje Jackelén. Jag har tjänstgjort i Svedala församling sedan 2013. Under studietiden och när barnen var små arbetade jag bl.a. på pastorsexpeditioner, som diakoniassistent och kyrkvaktmästare, så jag har provat på lite olika yrken inom kyrkans värld.

LOUISE GLITTRIGARE SIDOR syns på Schlagerkonserter.

4

DET BÄSTA MED ATT VARA PRÄST? Det är en stor förmån att få möta människor i livets alla skeden, från det allra gladaste till det svåraste. Det kanske låter som en klyscha men det är en väldigt fin bit i prästyrket.

DET BÄSTA MED VÅR FÖRSAMLING? Jag tycker att vi i Svedala har en fin gemenskap där den kristna tron får komma till uttryck i både ord och handling. Det är en stor bredd i vårt gudstjänstfirande och i våra verksamheter. Jag är ganska säker på att alla kan hitta en väg in i församlingslivet genom det.

”de k affe t bästa t från kommer etiop ien”

HUR SER DU PÅ DIN NYA ROLL SOM SVEDALAS KYRKOHERDE? Jag vill först och främst säga att jag är glad och tacksam för förtroendet från Kyrkorådet att få ta mig an den här uppgiften. Jag har ett fint arv att förvalta från Lars, som jag hoppas att jag kan föra vidare i mitt ledarskap och min framtida vision för Svedala församling.

4


ETT PARADIGMSKIFTE

. . . OCH LARS BLIR KOMMINISTER

Tillsammans med mina goda kollegor i arbetslaget och alla de många ideella som är engagerade i församlingen tror jag att det finns de bästa förutsättningarna för det.

AVSLUTNINGSVIS, OM DU FÅR VÄLJA TRE FAVORITPSALMER?

Det är svårt, det finns ju så många älsklingspsalmer. Men psalmernas psalm är absolut ”Härlig är jorden”, (ps.297) gärna i makens arrangemang med trumpetfanfarer. Den är bra i alla lägen! Jag tycker även om den glada psalmen ”Min frälsare lever” (ps.313). Den går i tretakt så den är lätt att gunga med i. Vi brukar ibland skoja på jobb att de bästa psalmerna går i valstakt (3/4).

SVEDALAS FÖRSTA KVINNLIGA kyrkoherde någonsin efterträder Lars Johansson.

APROPÅ VISIONER - VAD HAR DU FÖR TANKAR OM FÖRSAMLINGSARBETET? Jag hoppas att vi tillsammans kommer att fortsätta bygga församling, fortsätta utveckla och fördjupa vårt gemensamma arbete och vår gemensamma strävan att, som det står i kyrkoordningen om församlingens uppgift, göra det möjligt ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” Svedala församling, liksom hela Svenska kyrkan, har en stor utmaning och uppgift i att visa på trons relevans och betydelse i människors vardagsliv och vid stora händelser i livet. I detta lär vi av varandra och av trossyskon över hela världen. NÄR DU INTE JOBBAR - VAD GÖR DU DÅ? Jag träffar ofta vänner och fikar. Jag går gärna på konserter av olika slag. Om ork och tid finns läser jag, både lättsamma romaner och böcker med mer eftertanke. Till vardags försöker jag också hinna med något pass i veckan på gymmet. Jag tycker om att laga mat och är också intresserad av kaffe. När jag väl upptäckte specialkaffets underbara värld så fick mitt kaffedrickande en ny dimension. Det finns hur mycket som helst att lära sig om bönor, förädlingsmetoder och rostning. Det godaste kaffet jag vet kommer från Etiopien.

Israel Tollin

Erik Borgström

Erik Palmqvist

Som tredje psalm väljer jag pilgrimspsalmen ”Må din väg gå dig till mötes” (ps. 730). Den är även den en psalm som passar vid nästan alla tillfällen. n

VILKA ARBETSUPPGIFTER HAR EN KYRKOHERDE? Förutom att vara präst fullt ut är kyrkoherden arbetsledare för den personal som direkt arbetar med församlingens och kyrkans grundläggande uppgift. Kyrkoherden har ett samordnings- och tillsynsansvar för all verksamhet. Dessutom högste chef för all personal. n KOMMINISTER BETYDER . . .?

Series Pastorum Svedala församling

Ordet har nylatinskt ursprung (comminister) och betyder medtjänare. Det kan förstås som en församlingspräst vid sidan av kyrkoherden. n

Kyrkoherdar 1562-1568 Johannes Laurentii 1568-1594 Andreas Andreae 1610-1634 Hans Olessön 1640-1668 Hans Hanssön Tinchel 1668-1681 Niels Hansen Tollöse 1681-1717 Per Lorch 1718-1752 Marcus Klinck 1753-1790 Samuel Billing 1790-1798 Johan Christian Lundius 1799-1820 Jakob Laurentius Molander 1820-1845 Petrus Malmgren 1845-1849 Israel Tollin 1849-1893 Erik Borgström 1895-1942 Erik Palmquist 1943-1955 Gustav Österlin 1956-1975 Sven-Erik Svensson 1975-1987 Per Simonsson 1987-2001 Per Thelander 2002-2019 Lars H Johansson 2020- Louise Wetterlund

Gustav Österlin Sven E Svensson Per Simonsson

BLIR DET LUNCH EFTER MOTTAGNINGSMÄSSAN ? Ja, det blir det. Direkt i anslutning till mässan, söndagen den 9 februari kl. 11, serveras lunch i Johannessalen.

Anmälan avseende lunchen görs senast den 31 januari till pastorsexpeditionen 40 65 80. n

Lunch

efter mottagningsmässan

Per Thelander

5

5


DIAKONI

SER, HÖR OCH BEKRÄFTAR

DIAKONI Andakter på äldreboenden

Måndagar

”gubbalådan”

vårterminsstart 8 januari kom någon gång mellan kl. 08.30–10.30 svedala församlingshem

tisdagar kl. 14.00

14 januari / 11 februari

onsdagar kl. 10.30 15 januari / 12 februari

stella dagcentral onsdagar kl. 11. 00 22 januari / 19 februari

Syföreningarna Vi träffas en gång i månaden, då vi tillsammans arbetar med olika saker för att få in pengar som vi skänker vidare både internationellt och nationellt. Välkommen att delta!

En För dagledig män, nyblivna pensionär eller du som gått hemma länge. Vårt liv är fullt av tillfälligheter. På vårt café har du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra. Kaffe, bulle till en kostnad av 10 kr.

vårterminsstart 13 januari varannan måndag 10-12 (ojämna veckor) Thomas Appelgren 0708-92 83 52 Diakon Kerstin Carlsson 40 65 89

minns du?

samtal och reflektion om allt

tisdagar kl. 19-21 14 januari / 11 februari

Samtal Diakoni är kyrkans sociala arbete. Vi finns tillgängliga för rådgivning gällande ekonomi och annat, enskilda samtal eller hembesök. Vi kan ofta ta emot med kort varsel. Tystnadsplikt gäller!

expeditionstider

onsdagar • torsdagar Kl. 09.00-10.00

En grupp som träffas var fjortonde dag, och samtalar och reflekterar tillsammans. Exempel på ämnen kan vara starka kvinnor, händelser i vårt eget liv och ute i världen, skoltiden, första förälskelsen och annat intressant.

vårterminsstart 22 januari onsdagar kl. 10-12 (jämna veckor) svedala församlingshem

En mindre grupp som vänder sig till kvinnor. Genom omsorg, stöd och samtal stärker vi varandra. Vi samtalar om exempelvis att leva med långvarig smärta, att när vi pratar om saker som berör oss våga säga ”jag” istället för ”man”. Studiebesök, utflykter och övernattning, eftersom det är viktigt för välbefinnandet!

vårterminsstart 13 januari varannan måndag 14-15.30 (ojämna veckor)

start 15 januari svedala församlingshem

Kerstin Carlsson 40 65 89

Anmälan Kerstin Carlsson 40 65 89

Tisdagar

promenaden Den är uppiggande, gratis och dessutom utan biverkningar. Samling, start och mål vid församlingshemmet. Promenaden tar ungefär 1 timme. Vi avslutar med frukt och vatten.

För enskilda samtal, hembesök eller information rörande våra sammankomster, kontakta: Diakon Kerstin Carlsson 40 65 89 Diakoniass Elin Hansson 40 65 87

vårterminsstart 14 januari

Leva vidaregrupp

öppen dörr

När man mist en anhörig kan det kännas skönt att prata med någon som är eller har varit i samma situation. En särskild inbjudan skickas till dig som står som närmast anhörig. Du som inte får någon inbjudan, hör gärna av dig om du vill veta mer eller vara med.

Vi är kreativa tillsammans och pysslar på allehanda vis! Vi syr, stickar, tovar, skapar handgjorda kort, julkransar och mycket, mycket mer.

livsglädje

onsdagar kl. 14-16

västra kärrstorp

handgjort

Kerstin Carlsson 40 65 89

svedala 29 januari / 26 februari

onsdagsfrukost Man som kvinna, ung eller äldre! Välkomna till frukost och en pratstund. Pris 10 kr.

holmagården

toftaängen

Onsdagar

tisdagar kl. 14.00 Inställt vid regn och rusk

[film som berör] Filmkväll i församlingshemmet

Välkommen till vårens första filmkväll där vi efteråt har ett enkelt samtal om filmen och livet. Vegetarisk soppa serveras från kl. 17.30. Kostnad 30 kronor.

Ledare Gertrud Jönsson Kontakt Kerstin Carlsson 40 65 89

- kom in och umgås en stund En öppen mötesplats för alla åldrar! Här finns barnhörna, pingisbord och plats att sitta ner och fika & umgås.

svedala församlinghem tisdagar kl. 17.00-18.30

”shoplifters” | kl 18.30 | församlingshemmet | | gratis | ingen föranmälan |

tisdag 28 januari

kontakt - se ovan

6

6


DIAKONI

MITT I DIN VARDAG

TERMIN

Torsdagar

SSTART

16 JANU ARI

qigong Qi betyder energi, gong betyder arbete. Qigong är uppbyggt kring tre moment; rörelse- tanke- andning. Långsamma rörelser till musik som bygger upp kropp och själ. Alla kan vara med. Det går bra att även hoppa in under terminen.

torsdagar kl. 10.30- 11.30 ingen föranmälan, ingen avgift svedala församlingshem, körsalen 2:a vån

musik och lyrik

”VEGETARISKT” Nyfiken på vegetarisk kost? Prova på enkel och god matlagning. Vi lagar enbart med bönor, linser, frukt och grönt. Vi lagar allt från frukost och middag till god fika, och äter gemensamt.

lördagar 10.00-13.00 18 januari / 15 februari / 14 mars / 25 april / 16 maj Max antal 6 personer. Kostnad: 250 kronor. Ledare: Ann-Margret Oftedal och Kerstin Carlsson, diakon. Anmälan till expeditionen 040-40 65 80.

Världsböndagen

Ge dig en skön stund av vila och eftertanke med skön poesi och orgelmusik.

svedala kyrka fredagen 6 mars kl 12.15

svedala kyrka torsdagar kl. 12.15-12.30

Från solens uppgång till dess nedgång firas samma dygn den första fredagen i mars samma gudstjänst runt hela jorden. Kyrkor i olika länder är ansvariga för att sätta samman programmet. Kören Carpe Diem medverkar i vår gudstjänst. Årets program är förberett av kvinnor från Zimbabwe och har temat fred och försoning.

servering efteråt i församlingshemmet

anmälan senast torsdagen den 20 februari 040-40 65 80

sopplunch

Cafékväll på Tunnbrödsbageriet

Till en kostnad av 50 kronor kan du avnjuta en god soppa. Meny finns bl.a. på församlingens hemsida. För pensionärer eller långtidssjukskrivna kostar det 35 kronor (gäller endast vid köp av häfte á 5 eller 10 gånger) För vegetariskt alternativ, vänligen kontakta köket dagen innan. Vi säljer lunchkuponger på torsdagar mellan kl. 11 och 12.

kl. 18.30-20.30

svedala församlingshem, torsdagar kl. 11.30-13.00

Fredagar

fredagsträffar

aggarpsvägen 22

En plats där du kan lära känna nya människor

22 januari: 12 februari:

Anna och Philip från södraste Skåne underhåller med stämningsfull musik. Visbingo med Kristian ”von” Svensson!

Det finns möjlighet att köpa varma mackor, kakor, kaffe eller té för 20 kr. Kom och trivs! Kl. 19.00 börjar underhållningen. Frågor? Kontakta Kerstin Carlsson 40 65 89, Elin Hansson 40 65 87

Lördagar

Söndagar

Lilla Huset kl. 9.00-12.00

Stella dagcentral kl. 14.00-16.00

17 januari: Historikern, författaren och musikern Kristian ”von” Svensson beskriver rösträttsreformen 1919 i tal och sång: vi får möta kvinnor i brödköer, tyska matroser etc.

8 februari 18 april

19 januari 16 februari

21 februari: Bökeberg – Bygdemål – Skillingtryck i ord och bild, med Barbro och Kjell Wihlborg.

Kontakt och frågor Kerstin Carlsson 040 65 89 Elin Hansson 40 65 87 Åsa Ohlin 40 65 94

café villerkulla Välkommen till Fredagsträff i församlingshemmet kl. 13.30-15.30, med fika och någon form av underhållning eller föredrag. Kostnad 20 kronor för kaffe och kaka.

14 mars 9 maj 13 juni

söndagscafé

Lördagsöppet för dig och dina barn

Kyrkan kommer till Stella för att träffas, fika och ibland lite allsång

Lek, fika och pyssel! Ingen anmälan.

Kontakt och frågor Kerstin Carlsson, diakon 40 65 89

7


MUSIK

SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE

[ PROJEKT ]

MUSIK våra körverksamheter ÄNGLAKÖREN 6-9 år För våra allra yngsta sångare. onsdagar kl. 15.15-16.00 Kontakt: Maria Grundberg GLORIAKÖREN 10-12 år När du fyllt tio är du välkommen hit. torsdagar kl. 15.15-16.15 Kontakt: Kristina Wessman Svensson UNGDOMSKÖREN ”VOX” 13 år Tonåring och vill sjunga i kör? Sök dig hit! torsdagar Kontakt: Susanne Dahl VOX CANTATA Damkör. Vi sjunger klassiskt, visa, jazz, folkmusik i en inspirerande blandning. Förutom att sjunga på gudstjänster framför vi varje termin något större verk. tisdagar kl. 19.00-21.00 Kontakt: Kristina Wessman Svensson

SVEDALA GOSPEL I repertoaren ingår förutom gospelsånger även annan populärmusik. torsdagar kl. 19.00-21.00 Kontakt: Susanne Dahl

Vi söker en grupp pensionärer samt en grupp unga nyanlända som vill vara en del av projektet. Kontakta Susanne Dahl: susanne.dahl@svenskakyrkan.se

Lions Lucia

Traditionsenligt arrangerar Svedala Lions Club årets luciahögtid. Svedala kulturskola medverkar.

fredag 13 december kl 19.00 svedala kyrka

tenorer & basar sökes till requiem I mars 2020 är det projekt Jenkins ”Requiem”. 7-8 mars framför vi Jenkins ”Requiem” i Svedala och Hyby kyrka. Vi söker dig som är bas eller tenor. Körvana önskvärt.

Inspirationsdag med Gerald T. Smith

. . .det finns något för alla åldrar, musiksmaker och ambitionsnivåer

SUSANNE

Vi kommer att starta 27 februari mellan klockan 16.30-18.20. Antalet träffar är cirka 1012 torsdagseftermiddagar. Avslutning sker med en konsert i slutet av terminen i Svedala kyrka.

kristina.wessman@svenskakyrkan.se

DAGLEDIGKÖREN ”CARPE DIEM” Kören för alla som är daglediga. varannan onsdag kl. 10.00-11.30 Kontakt: Maria Grundberg

KRISTINA

Nu är det äntligen dags för oss i Svedala! Vi vill inte bara att deltagarna ska få dela glädjen i att sjunga utan även sätta igång samtalen mellan dessa grupper. Mötas över en middag, utmanas i olika samarbetsövningar, förhoppningsvis krossa en hel del fördomar och ha riktigt roligt tillsammans.

Intresseanmälan senast 10 december!

SCHLAGERKÖREN Ny och gammal schlager. onsdagar kl. 19.00-20.30 Kontakt: Göran Sonesson

GÖRAN

ComeTogether Svedala - mer än bara en kör! Hösten 2016 tändes en tanke på att göra ett projekt där unga svenskar, unga nyanlända och pensionärer får mötas. Svenska Gospelverkstaden fick medel från Allmänna Arvsfonden för att starta ComeTogether-körer.

Svedala Gospel med Susanne Dahl i spetsen hade lördagen den 26 oktober en givande inspirationsdag med Minister of music Gerald T. Smith från Washington D.C., och tre praktikanter från Svenska Gospelverkstaden i Stockholm. En dag fylld med sång, dans och skratt som gav inspiration som kommer räcka länge!

MARIA

KYRKBIL

Många av kyrkans arrangemang sker i samarbete med det kyrkliga studieförbundet SENSUS

8

8


KYRKHÄLSNING 40 ÅR

DET GÄLLER ATT NÅ UT

en ”brejk” för dig mitt i livet

FRUKOST MED . . .

Jeanette Larsson

”Mellanmänskliga relationer och härskartekniker”

KYRKHÄLSNING

40 år 1980-2020

Jeanette Larsson har varit och metoder för att polis i 25 år och har dess”avslöja” dem och utom en lång erfarenhet som hitta motstrategier. föreläsare. Hennes föreläsIgenkänningsfaktorn ningar berör, rör och upprör. kommer garanterat Härskarteknikerna ”uppfanns” att vara hög och ett av den norska feministen och annat generande och forskaren Berit Ås redan skratt utlovas! n år 1976, och många av oss använder dessa tekniker, mer Lördagen den 29 februari eller mindre, utan att ens tänka på det. kl. 9.30-11.00 När vi lär oss att identifiera Svedala församlingshem dessa tekniker får vi verktyg Frukost och föreläsning 50 kr n Ingen anmälan

Fördjupningssöndag Under två söndagar i vår erbjuds möjlighet att fördjupa sig i tema som berör både oss själva och den värld vi lever i.

I och med årsskiftet är det jubileum för Kyrkhälsning som då firar sin fyrtionde årgång som skrift. Dessförinnan fanns det ett utskick som rätt och slätt kallades ”Församlingsblad för Svedala pastorat”, men hösten 1980 namngavs det enkla utskicket och fick namnet ”Kyrkhälsning”.Under dessa 40 år har Kyrkhälsning haft olika format, allt från ett vikt stencilerat A4-papper till fyrfärgstryck på 16 sidor. Det första numret (A5-format) med fyrfärgstryck är från 1990 . SAMHÄLLSINFORMATION Med Kyrkhälsning når vi ut till alla hushåll i vår församling, på grund av att informationen betraktas som samhällsinformation. Församlingen som är huvudman för begravningsväsendet har ett ansvar att se till att bl.a. kyrkogårdschefen kan informera om begravningsfrågor. u A5-formatet 148 mm × 210 mm användes fram till och med sommaren 2002

Vi firar mässa kl. 11.00 i Svedala kyrka där den inbjudna gästen predikar. Efter gudstjänsten äter vi en enkel sopplunch i Johannessalen och får även här lyssna till en föreläsning. Kostnad för sopplunchen är 40 kronor - ingen föranmälan.

Första numret med färgtryck på framsidan publicerades advent 1983

u

Våren 1990 blev Kyrkhälsning för första gången tryckt i fyrfärg u

Kvinnorna som ”försvann” inspiration och kunskap om alla de kvinnor i Bibeln och i kyrkohistorien som försvunnit och redigerats bort. n

På internationella kvinnodagen, söndagen den 8 mars, ger Kerstin oss

en Söndag

ars

den 8 m

håll utkik i nästa nummer för mer info om kommande fördjupningssöndag som är 5 april

När Lars Johansson blev kyrkoherde hösten 2002 började Kyrkhälsning tryckas i A4-format 210 mm × 297 mm u

Med program som ”InDesign” och ”Photoshop” kan vi själv lägga layout och ordna till foto och bilder u

Kerstin Wimmer är präst och forskare, som ägnat stor del av sin forskning åt Martin Luther. Hon har även varit lärare på Svenska Kyrkans utbildningsinstitut.

9


BARN- OCH UNGDOM ALLAS VÅR FRAMTID

BARN & UNGDOM

Familje- och barngudstjänster

ÅRETS JULSPEL

för de minsta . . . Öppet hus

Lilla Huset måndagar kl. 09.00-11.30 fredagar kl. 09.00-11.30 Tunnbrödsbageriet, Aggarp tisdagar kl. 14.00-16.00 onsdagar kl. 14.00-16.00

Babycafé Lilla Huset onsdagar kl. 09.00-11.30 torsdagar kl. 09.00-11.30 Tunnbrödsbageriet, Aggarp onsdagar kl. 09.00-11.30 Terminsstart vecka 3. Tunnbrödsbageriet startar vecka 6. För tider om juluppehåll se hemsidan.

SPORTLOVET - vecka 8 Öppet hus, Lilla huset Måndag kl. 09.00-11.30 Fredag kl. 09.00-11.30 Babycafé, Lilla huset Onsdag kl. 09.00-11.30 Torsdag kl. 09.00-11.30 Stängt på Tunnbrödsbageriet!

för de lite större . . . MiniMiniorer 6-7 år Lilla Huset måndagar kl. 13.00-15.30 tisdagar kl. 13.00-15.30

Miniorer 8-9 år Lilla Huset onsdagar kl. 13.00-15.30 torsdagar kl. 13.00-15.30

Juniorer 10-11 år Församlingshemmet måndagar kl. 14.30-16.30 tisdagar kl. 15.00-17.00

Tonårsgrupp 12-13 år Församlingshemmet torsdagar kl. 15.30-17.30

för de ännu större. . . Kyrkans Unga 14 år Församlingshemmet torsdagar kl. 19.00-21.00

10

En omarbetning av Karin Runows julspel

FAMILJEGUDSTJÄNSTER

Västra Kärrstorps kyrka Söndagen den 1 december kl. 10.00 med Änglakören & Erik Bengtsson, trumpet. Traditionellt börjar vi med adventsfrukost kl. 9.00 i församlingshemmet. Svedala kyrka Söndagen den 23 februari kl. 11.00 med Änglakören. Välkommen på fika efteråt.

BARNGUDSTJÄNSTER

Svedala kyrka Fredagen den 6 december kl. 10.00 En julig avslutning för barnverksamheten med fika efteråt i församlingshemmet. Fredagen den 14 februari kl. 10.00 Efteråt blir det fruktfika i Kyrksalen.

Grötfest med julgransplundring Efter gudstjänsten söndagen den 12 januari kl 11.00. . . . . .där vi sjunger julens psalmer, serverar vi gröt och bulle i församlingshemmet. Limhamns Messingssextett medverkar under gudstjänsten. Ingen föranmälan

Alla i åldern 1-6 år inbjudes att komma till årets julspel, bearbetat av Marie Wollin, som kommer att spelas upp i norra korsarmen, och frågan är vad katten, musen, räven och hunden får uppleva i julnatten. Svedala kyrka Onsdagen den 11 december kl.11.00 Alla är varmt välkomna!

”SAGO

AKUTEN Teaterdags ” med lilla vilda teatern . . . en magisk och rolig föreställning som handlar om vänskap och som inkluderar publiken. Fredagen 17 januari kl. 10.00 Johannessalen, församlingshemmet

För barn i åldern 1-6 år. Välkommen till en sagolik värld!

I samarbete med projekt ”HAMN” 1

______________ 1

Hitta Ambition, Motivation och Nätverk

Våga prova en ny sillsort Ett lidet recept från köket . . .

Här kommer ett recept på sill passande inför jul och stundande helger. En sort som vi de senaste åren har serverat på både adventsfrukosten i Västra Kärrstorp samt på vår påskbuffé i församlingshemmet. En krämig, snabblagad sill med lite kryddig/ pepprig smak av ruccola. Det går att byta ut créme fraichen mot majonnäs för längre hållbarhet. Per´s Krämiga Ruccolasill 200 g Matjessillfilé skuren i 2cm bitar 1 dl Ruccolasallad, finhackad eller körd i mixer 1 st Pressad vitlöksklyfta 1 tsk Dijonsenap 2 dl Créme fraiche eller majonnäs Låt sillen rinna av. Blanda den hackade/mixade ruccolan, vitlöken, senapen samt créme fraichen. Vänd ner sillen i såsen. Låt den stå ett dygn i kylen. Lägg upp i passande skål och dekorera med något helt ruccolablad och någon hackad ört.

Lycka till önskar vi från Köket

Per H Gladh

Församlingsvärd / Kock

0 1


KONTAKT

KYRKLIGA HANDLINGAR

Begravning

Dop Agnes Almback Isabel Berg Wilma Jönsson Albin Sigmer Ludwig Carlson Dylan Jarfjäll Mollie Wain Alvar Kolbjörnsen Arvid Körner Ebba Fjälllman Rosdahl Fred Wideheim Leo Rydén Algot Sjölin Aston Wiking Ben Bergqvist Joline Nished Alex Sjöbeck-Lovén Charlie Rosendahl Maja Lindholm Lucas Sandqvist

t.o.m oktober 2019

Marcus Sek-Chyzy Mathias Boltowicz Linnéa Ahlberg Mirkovics Wilmer Andersson Lilou Ljunghäger Albin Fransén Hansson Ellie Nilsson Saga Ahlin Einar Söfgren Liam Lizaár Leo Syrén Isak Sjöberg Milan Gil Edith Zinai Eklund Elvira Leijon Theo Paulsson Ellie Eldh Johannes Nilsson Allegra Vujica

Sonja Karin Viola Nilsson f. 33 Ulla Andersson f. 26 Tage Nilsson f. 38 Bernt Drottsgård f. 27 Peter Nilegård f. 56 Stig Righult f. 36 Bengt Nilsson f. 44 Inger Nilsson f. 39 Lennart Rödhammer f. 51 Solveig Jensen f. 28 Stig Larsson f. 25 Elsie Hansson f. 26 Britt Jönsson f. 37 Östen Nilsson f. 27 Elsa Sjöberg f. 39 Einar Sjödin f. 31 Erne Persson f. 49 Gert Jönsson f. 34

pastorsexpedition Malmövägen 4, 233 39 Svedala 040-40 65 80 EXPEDITIONSTIDER Mån 10-12, Ons-fre kl. 10-12 administrativ chef

Johan Nordqvist 40 65 96 kansliassistent

Gertie Strömgren 40 65 80

kyrkogårdsexpedition

Vigsel Cornelia Norinder och Sandra Winqvist Petra Rasmusson och Patrick Hermansson Cornelia Silve och Mikael Persson Louise Björck och Andreas Greco Cecilia Madeja Lagesson och Nils Ericson Kelly Gil och Sebastian Haegermark

Besökstid mån, ons-fre kl. 9-10 Kapellvägen (besöksadress) 040-40 27 83 kyrkogårdschef

Jenny Strömberg 40 65 98

kök/bokning av lokal Tisdag-fredag kl. 8.00-15.00 Per H Gladh 40 65 92

präster En av våra fantastiska dopgudstjänster . . . denna gång med familjen Strömbäck Vujica. En stolt pappa Alen bär här sin nydöpta dotter Allegra. De är flankerade av faddrarna Nicolas och Anna Maria. En likaledes stolt mamma Micaela och storebror Joshua står mitt i händelsernas centrum.

kyrkoherde

Lars Johansson 40 65 83 komministrar

Marie Wollin 40 65 95 Louise Wetterlund 40 65 90 Håkan Norén 40 65 97 pastorsadjunkt

Olivia Jönsson

0730-78 28 15

diakoni diakon

LITE OM ”HAN” SOM FICK UTMÄRKELSEN . . .

Kerstin Carlsson 40 65 89

”MED HJÄRTAT I SVEDALA”

Elin Hansson

diakoniassistent

Avgående kyrkoherde Lars Johansson fick ta emot en fantastisk hedersbetygelse den 13 november då han förärades stipendiet ”MED HJÄRTAT I SVEDALA” av Familjen Åke Karlsson. Här kommer lite snabbfrågor till ”han”, stipendiaten. Ålder: Har nyligen passerat de sextio. Familj: Min fru Anette, tre barn, två barnbarn, mor. Detta gör dig upprörd: Småsinthet, oärlighet, översitteri, arrogans, ryktesspridning, illojalitet och inte minst inskränkta fördomsfulla dumheter. Detta gör dig glad: Motsatsen till ovan skrivet. Bästa egenskaper: Snäll, inlyssnande och kreativ. Vad gör du gärna på din fritid: Mycket. Återkommande drömmar: Att jag flyger, svävar. Något så trivialt som 10 för dig betydelsefulla skivor: (eftersom Louise gav lite psalmtips) Se kollektion till höger. Vad är du nöjd med i kyrkoherdeskapet?: Det förtroende som skapats mellan de flesta Svedalaborna och kyrkan, och att jag med benägen hjälp kunnat lotsa fram församlingen och arbetslaget när det blåst kalla och synnerligen ogina vindar. Vad är du missnöjd med? Varje gång det kommer en utträdesblankett till mitt skrivbord blir jag oerhört ledsen och besviken. Jag tänker - i det långa loppet blir alla utträdena ett allvarligt problem för hela rikets grundval och kulturarv. Jag önskar - att jag bättre kunnat motverkat eller påverka.

40 65 87

musiker

Susanne Dahl 0732-01 52 88 Maria Grundberg 40 65 82 Göran Sonesson 40 65 80 (vx) Kristina W Svensson 40 65 84

barn- och ungdom församlingspedagog

Jonas Ohlin

40 65 86

barn- och ungdomspedagog

Christian Hugo

40 65 99

barnledare

Sofie Gerdtsson Åsa Ohlin, Maria Wollter

40 65 94

regnbågens förskola rektor ”Rock n´ roll animal”, Lou Reed / ”Let there be rock”, ACDC / ”Wish you where here”, Pink Floyd / ”Physical graffiti”, Led Zeppelin / ”The Joshua tree”, U2 / ”Get yer ya-ya´s out”, Rolling Stones / ”Made in Japan”, Deep Purple / ”1811”, ”Axel”, ”Svedalahymnen”, Hellmark och Johansson.

Camilla Knutsson 0730-33 76 84 40 65 93

Mailadresser - se hemsida www.svedalaforsamling.se

11


[ SEDAN 1100-TALET ]

Välkommen till Gudstjänsterna DECEMBER 1 december, första advent

10.00 Familjegudstjänst V Kärrstorps kyrka Adventsfrukost i församlingshemmet kl. 9.00 Änglakören och Erik Bengtsson, trumpet Präst Marie Wollin

11.00 Mässa Svedala kyrka Medverkar gör Vox Cantata och Christer Gustafsson, trumpet Präst Håkan Norén

19 januari, andra e trettondagen

06.30 Julotta

11.00 Mässa med avtackning

Västra Kärrstorps kyrka

Svedala kyrka

Mikael Järlestrand, sång Präst Louise Wetterlund

Präst Olivia Jönsson

08.00 Julotta

11.00 Gudstjänst

Börringe kyrka

Svedala kyrka

Svedala Manskör Präst Louise Wetterlund

Präst Louise Wetterlund

OBS! Nytt klockslag

Församlingskören ”Carpe Diem” och Mikael Ekholm, flöjt Präst Håkan Norén

........................................................................... 8 december, andra advent

11.00 Mässa Svedala kyrka

........................................................................... 26 december, annandag jul

17.00 Mässa

17.00 Mässa

Präst Louise Wetterlund

2 februari, kyndelsmässodagen

11.00 Mässa

29 december, söndagen e jul

Svedala kyrka

11.00 Mässa

Frida T Bergström, sång Kicki Dackman, flöjt Präst Marie Wollin

Törringe kyrka Präst Lars Johansson

........................................................................... 9 februari, septuagesima1

11.00 Mässa med kyrkoherdemottagning

13.00 Nyårsbön

18.00 Julkonsert med luciatåg Svedala kyrka Änglakören, Gloriakören, Vox, Svedala Gospel och kompgrupp

......................................................... 15 december, tredje advent

LUCIA se sid. 8

11.00 Gudstjänst

Svedala kyrka

Carpe Diem och brassensemble Kontraktsprost Jan-Olof Aggedal och församlingens präster. Lunch

JANUARI

........................................................................... 16 februari, sexagesima2

1 januari, nyårsdagen

11.00 Mässa Svedala kyrka Gloriakören medverkar Präst Lars Johansson

Svedala kyrka

Präst Lars Johansson

........................................................................... 22 december, fjärde advent

11.00 Familjegudstjänst Svedala kyrka Gloriakören Präst Olivia Jönsson

Sångensemble Präst Håkan Norén

........................................................................... 23 februari, fastlagssöndagen

5 januari, söndagen e nyår

11.00 Familjegudstjänst

11.00 Mässa

Svedala kyrka

Börringe kyrka

Sista predikan som kyrkoherde

Präst Lars Johansson

24 december, julafton

13.00 Julbön Svedala kyrka

17.00 Mässa

17.00 Musikgudstjänst

Präst Marie Wollin

Jul i folkviseton med violinisterna Britt Forsströmson och Göran Eklundh. Präst Louise Wetterlund

23.30 Midnattsmässa Svedala kyrka Lars-Gunnar Dahl, sång Präster Olivia Jönsson & Håkan Norén

Änglakören Präst Marie Wollin

........................................................................... måndag 6 januari, trettondagen Svedala kyrka

Lars-Gunnar Dahl, sång Präst Marie Wollin

se sidan 4-5

Svedala kyrka

Patrik Forsman, sång Präst Håkan Norén

11.00 Mässa

Svedala kyrka

Törringe kyrka

FEBRUARI

Mimmi Hugo & Lina Markman, sång Präst Olivia Jönsson

31 december, nyårsafton

Präst Louise Wetterlund

se sidan 3

........................................................................... 26 januari, tredje e trettondagen

Svedala kyrka

18.00 Musik i adventstid Börringe kyrka

25 december, juldagen

Västra Kärrstorps kyrka

MARS 1 mars, första i fastan

........................................................................... 12 januari, första e trettondagen

11.00 Schlagermässa

11.00 Mässa

Schlagerkören Präst Louise Wetterlund

Svedala kyrka Vi sjunger ut julen med grötfest Präst Marie Wollin

Svedala kyrka

KYRKBIL 45 33 00

Vardagsmässor i Svedala kyrka Morgonmässa Varannan tisdag kl. 8.30 Efter mässan lite frukost t.o.m. 9.30

Stilla mässa Onsdagar kl. 18.00 Fika från kl. 17.30

______________ 1

LARS

OLIVIA

HÅKAN

LOUISE

MARIE

2

12

Septuagesima (latin ”den sjuttionde”) den sjuttionde dagen före påsk Sexagesima (latin ”den sextionde”) infaller 56 dagar före påskdagen

Profile for Svedala Församling

Kyrkhälsning vintern 2019/2020  

Kyrkhälsning vintern 2019/2020  

Advertisement