Page 1

5-års jubileum med gode utsikter fremover

UTSIKTEN

Hotell • Kunstsenter • Golfpark 1

Foto: Olav Magne Trydal


UTSIKTEN Hotell, Kunstsenter og Golfpark markerer femårsjubileum i år. Trepartsamarbeidet som ble plantet på Kvinesdals beste tomt, Utsikten, har nå slått rot og fått et godt feste i Lister regionen. Utsikten Hotell har etablert seg i kurs og konferansemarkedet, med gode gjestestrømmer blant annet fra Rogaland. Her har alliansen med Kronengruppen de siste årene hatt stor betydning. Utsikten Kunstsenter har markert seg gjennom en spisset satsing på kunst og teknologi. Internasjonale kunstnere har presentert grensesprengende kunstinstallasjoner, og lokale utøvere har kommet på banen i nyskapende prosjekter som Kunst & Klaver og Fredagsjazz. Utsikten Golfpark har lenge hatt et godt renommé. Prisgitt værgudene hadde Golfparken en toppsesong i 2010, etterfulgt av isbrann og bunnsesong i 2011. Sterkere enn grasrøttene på Golfparken, er samholdet i klubben. Så med en god del dugnadstimer på banen denne våren, ligger det an til en sesong som peker oppover! UTSIKTEN har markert seg som et uvanlig og nytenkende samarbeid mellom næringsliv og kommunen, og som et spennende reiselivsprodukt. Etableringsfasen for UTSIKTEN er nå over, og de tre aktørene, Hotell, Kunstsenteret og Golfparken, er nå klare for neste nivå. Vi tror det fremdeles er mer å hente på det konseptet vi har, meddeler Per Arne Netland, daglig leder for hotellet. - Slagordet fra etableringen i 2008 «Med Innsikt til Utsikt» er like aktuelt i dag, og rommer flere av de visjonene som ligger til grunn for de neste årene. Utsikten ønsker å styrke kvaliteten på det som de allerede kan tilby. Vi trenger tilbakemeldinger fra våre gjester for å bli bedre, og oppfordrer hele tiden gjestene til å evaluere oss blant annet via TripAdvisor, meddeler Netland. - Et felles mål fremover er å levere topp kvalitet på innhold, service og opplevelser. Vi Per Arne Netland

har også en del tanker om hva slag muligheter vi har for å utvikle oss videre og setter i gang et prosjekt på dette til høsten, forteller Torill Haugen, daglig leder for Kunstsenteret. UTSIKTEN har lenge hatt kortreist mat på menyen. Nå vil vi styrke tilbudet på kortreist kultur! Vi vil også styrke kurstilbudene som gjør at gjester som kommer hit, får noe med seg tilbake.

Torill Haugen

Det er mer innsikt for aktører så vel som gjester, som skal prege de neste årene på Utsikten. Hotellet tilbyr for eksempel spennende matevents hvor konferansegjester lærer kokkekunst, matdesign og kunstferdig oppdekning. Kunstsenteret har fotokurs og tegnekurs med anerkjente kunstnere på programmet, og Golfparken gir Anne Grethe Jakobsen

stadig mulighet for fordypning av ferdigheter via proffkurs. Anne Grethe Jakobsen, styreleder i Golfparken merker at ambisjonene fremdeles er sterke hos golfentusiastene, og motivasjonen for å bli bedre er sterkt til stede. - Dette inspirerer jo oss også. Det har krevd litt kondisjon og utholdenhet for å komme dit vi er i dag. Nå er vi klare for neste løft og ser fram til de muligheter og utfordringer som de neste årene har å by på!

2


Foto: Kai-Wilhelm Nessler

3


4


Per Arne Netland

Utsikten til drømmer og ettertanke

Hotelldirektør Per Arne Netland gleder seg til å feire at det er 5 år siden det nye hotellet åpnet dørene. Det har vært både oppturer og nedturer i disse årene, men hotellet har nå endelig blitt den arenaen og møteplassen for verdiskaping og samhandling mellom næringsliv, reiseliv og kultur som man drømte om forteller han. Visjonen ”Beste Utsikt og Innsikt” kler konseptet som fremstår som en kulturmagnet som tar i bruk alle rom, naturen og hele landskapet fra hav til hei. Utsikten er en arena for det lokale og regionale næringsliv, en tumleplass for alle, store og små. Kunstsenteret bidrar til inspirasjon og innsikt i det kreative og i det innovative. Utsikten skaper rom for samvær, ro og arbeidsglede. Spesielt storstua, Utsikten salen hvor vi har det meste av teknologi å tilby er populær. Her kan man jobbe godt samtidig som man blir inspirert av omgivelsene og den flotte utsikten. I tillegg så brukes de mindre salene ofte, gjerne til ledersamlinger og styremøter. Det er trivelig å oppleve kunder som kommer igjen og igjen fordi de opplever å få gjort jobben i de rammene vi kan tilby. I dag er det mange kursgjester fra olje og gassnæringen i Rogaland som fyller hotellet i tillegg til golfgjester og turister, men vi ser jo at Kristiansandsregionen nå følger etter. De to siste årene har vi rettet sommerfokuset også mot familiemarkedet og vi opplever at hotellets leiligheter fylles opp med besøkende vestfra på vei mot dyreparken og Sørlandet. Hotellet er en populær arena for selskaper. Det er ikke få bryllup, konfirmasjoner og jubileer som har blitt arrangert her i disse årene. Spesielt spennende er muligheten vi nå kan tilby for vielse ute i amfiet i hagen med det som presten kaller «verdens vakreste altertavle». Med konseptet Listers kjøkken ønsker Utsikten å ta vare på regionens tradisjoner og særpreg med alt fra god husmannskost til kontinental mat. Her ser vi frem til å jobbe med mange spennende ideer, mennesker og leverandører i årene fremover. Restauranten vår har fantastisk utsikt og vi opplever at besøket øker. Søndagsbuffeten på Utsikten har blitt et begrep i Lister regionen og hit kommer også Rogalendinger og Vestegder for å spise. Vi er veldig stolte av våre lokale samarbeidspartnere som leverer råvarer som piggvar, fisk, pølser, pålegg, hjort og grønnsaker til oss. Vi har vært så heldige å ha mange kjente mennesker på besøk på Utsikten fra Statsråder og biskoper til verdenskjente musikere som bla. Alice Cooper, Slash, Gary Moore, Secret Garden og for ikke å glemme Norges egen Hellstrøm har også vært innom. Sommeren 2012 åpnet vi Kvinesdal Vandrerhjem, kanskje Norges flotteste vandrerhjem i dag. Vandrerhjemmet er plassert i den eldre delen av hotellet og på sikt håper vi det kan bli et godt supplement for hotelldriften. Inntreden i Kronengruppen med sitt store nettverk og sin kompetanse har vært en suksess og et kvalitetsstempel, vi trives godt sammen med våre kollegaer fra Sandnes. I sin helhet er Utsikten nå blitt plassen for utsikt til innsikt for drømmer og ettertanke avslutter Per Arne Netland og ønsker oss alle velkommen innom! 5


Kvinesdal Sparebank… en trygg ramme Utsikten Hotell har vært i bankdirektør Svein Hermansens hverdag siden åpningen for fem år siden. Kvinesdal Sparebank overtok formelt sett eierskap 01.01.12. De inngikk da driftsavtale med Kronen Gruppen som har hovedsete i Sandnes og på Jæren. Byhotell og kafédrift er deres marked. Med store selskaper som kunder trenger de en diamant utenfor bykjernen. Her stiller Utsikten Hotell sterkt. Med sine fasiliteter og kompetanse holdes gjestene samlet under arrangementer, om det er konferanser og kurs, eller bryllup og fest. Med stor tro siden dag en, god strategi og kondisjon vil Utsikten Hotell bli en suksess, påpeker Svein. Sparebanken eier per dags dato begge de kommersielle selskapene. Banken har ingen behov for å drive/eie et hotell, men virker som en trygg ramme med grunnlag til kondisjon for alle aktører. Det arbeides for å tilrettelegge slik at profesjonelle aktører som Kronen Gruppen kan overta. Det er kulturelt bra å ha i ryggen og lik type tenkning fører til at konseptet kan bestå. Utsikten Hotell vil få tilgang til nye markeder, spesielt med tanke på Vestlandet, Hordaland, Rogaland. Med rammer og kvalitet er Utsikten sentralt plassert for all positiv utvikling i Lister. Samtidsutvikling og kundens ønsker er det sentrale poenget. En ny stipendiatstilling i forhold til dette, vil systematisere området til en kulturmeny kombinert med matmeny. Ved å dyrke lokale og regionale talenter, la de trene og øve seg i lokalSvein Hermansen

miljøet, trekke små elementer av storbyen inn i bygda - samtidig utvikle matkulturen, støtte de regionale aktørene, bruke Utsikten til å eksperimentere, utfordre og utvikle - da bygges et springbrett ut i den store verden. Kondisjon er nøkkelordet. Ingenting kommer av seg selv. Det er arbeidskrevende å få gjesten til å komme og alle må stå på, men har gjesten først kommet, da er det kjekt, da er det suksess. Nå gratuleres Utsikten med fem-års jubileum. Om fem nye år er kundebehovet så stort at kapasiteten må økes… Utdrag av Ingvar Moes dikt: Så kom an og lev, for sjøl om du tøkje at livet er strev, så e der så møkje du aldri får gjort Og sorgjo, hu sprengje Me ska leva så kort og vara daue så skrekkjele lengje. 6


Du får fordeler i Banken du ikke får i noen annen bank – mange fordeler!

Få banken i lomma!

Last ned Norges beste app før 15. desember og bli med i trekningen av en

iPad!

Se kvinesdalsparebank.no Eller søk på Kvinesdal i App-store eller Android market.

D I N E D R Ø M M E R – V Å R u t f o r d r i n g 7


Utsikten Kunstsenter, en spennende arena for kunst og teknologi på Sørlandet.

Foto: Jan Kåre Rafoss

Jewels of Kvinesdal av Raphaele Sherley

I mai 2008 ble Utsikten Kunstsenter etablert, først som et prosjekt i Kvinesdal kommune. I 2012 valgte et enstemmig formannskap i Kvinesdal Kommune å videreføre kunstsenteret som en viktig kulturhistorisk arena og som et senter for kunst og teknologi. Kvinesdal sin satsing på kunst var kommet for å bli, og Utsikten Kunstsenter fikk plass på driftsbudsjettet til kommunen. Torill Haugen

Hva er det som gjør at en liten kommune som Kvinesdal satser på kunst på denne måten? Opphavet til prosjektet var en nysatsing mellom næringsliv og kommunen. Med utgangspunkt i kommunen sin eiendom på Utsikten, Førlands Museum og området rundt, var det naturlig å se nettopp på kunstens historie og betydning i bygda. Det fantes ikke et bedre grunnlag for kommunen å ta fatt i, enn arven etter kunstmaleren Marcelius Førland. - Hvordan ser vi på verdien av hans kunstnerliv i Kvinesdal? Hvordan var det for den unge kunstmaleren i 1922 å etablere seg her, og hva har han betydd for Kvinesdal? Det er ikke noen tvil om at han har satt sine spor. Kunstmaleren Marcelius Førlands liv og virke er en levende historie om hvor viktig det er å ta vare på, og gi rom for det unike i mennesket, for det er med på å berike oss alle sammen. 8


Førlands Museum

Marcelius Førland

Pause av Lynn Pook og Julian Clauss

- For Utsikten Kunstsenter er han en del av fundamentet, utrykker Torill Haugen, daglig leder for kunstsenteret. - Når vi valgte å satse på kunst og teknologi, var det med ett blikk framover og ett blikk bakover. Førland var en mann av sin tid. Han studerte under Christian Krogh. Han var en del av sin samtid og de strømningene som beveget seg da. Samtidig valgte han et liv i ytterkanten av de etablerte kunstarenaene. Utsikten Kunstenter ønsker å videreføre et slikt mandat. Vi vil være sanne i forhold til den tiden vi lever i, og samtidig våge å forholde oss til ytterkanten av det som rører seg i kunstverden, forteller Torill Haugen videre. Utsikten Kunstsenter har faktisk hentet inn internasjonale kunstinstallasjoner som ikke før har vært vist i Norge. Lydinstallasjonen PAUSE er et eksempel på det. Å jobbe med sensorer, lyd, lys og det levende bildet krever mer enn mange av de mer tradisjonelle gallerirommene kan tilby. Vi ønsket å benytte oss av den friheten og de mulighetene som vi hadde. Siden vi etablerte oss som en del av et trepartsamarbeid, hvor kunstsenter og hotell flyter over i hverandre, visste vi at vi stilte med litt blanke ark. Vi hadde ikke tradisjonelle gallerirom, og det medførte at publikum ikke helt visste hva de kunne forvente. Det har vært en fordel for oss. Det har åpnet opp for andre måter å presentere kunst på og i samarbeid med Utsikten Hotell har vi utforsket disse mulighetene. Vi har ønsket å få folk til å senke skuldrene, og gjøre kunstopplevelsen mer tilgjengelig, forteller Haugen. Utsikten Kunstsenter valgte for eksempel å utsmykke med levende bilder på veggene i foajeen på hotellet. Via 9


en kurator i New York får vi hele tiden tilsendt nye videokunstutstillinger som vi prosjekterer på veggen. Det var jo litt uvant for folk i begynnelsen. Når da til og med plantene på Utsikten begynte å lage lyd kunne de jo virkelig begynne å lure. De snakkende plantene, eller Akousmaflore som kunstinstallasjonen het, ble faktisk veldig godt mottatt. Både hotellets gjester og andre besøkende fikk sans for kunstnernes måte og synligjøre den sensitive relasjonen mellom mennesket og naturen på. Det hente også at konferansegjester som tilfeldig kom bort i plantene, fikk seg en overraskelse. Noen burde vel ha informert nattevakten den første natten planteinstallaAkousmaflore av Scenocosme

sjonen hang i foajeen på Utsikten Hotell, forteller Haugen med et smil. Jo det har vært mange artige øyeblikk. Best husker jeg da jeg gikk fra bord til bord på søndagsbuffeen og informerte spisegjestene om at det ville bli fremført kunstperformance i multisalen. To kunstnere fra Nederland var på besøk, og de ville oversette kjemiske reaksjoner til lyd. Jeg så mange spørsmålstegn i øynene på folk den dagen. Noen av dem tok spørsmålene med seg bort til kunstnere etterpå, og fikk innblikk i både kjemiske og kunstneriske prosesser. Vi har lagt vekt på å invitere kunstnere hit som er interessert i publikummet sitt og ønsker dialog. Kunst er ikke for spesielt interesserte. Vi ville åpne opp for spørsmål, presentere kunst der folk ferdes og gi alle en mulighet til å få et innblikk i

Light Contacts av Scenocosme

kunstens verden. Det har vært viktig for oss helt fra begynnelsen, at folk flest skulle kjenne seg velkommen, ikke begrense kunsten til spesiallagde rom for spesielt interesserte. Det er jo derfor vi har hatt «isbilen» til kunstneren Lars Morell stående på utsiden en periode. Den har fått stor oppmerksomhet og begeistret både store og små. Den har stort sett gjort et godt førsteinntrykk, samtidig har den en mer alvorlig side for de mer interesserte, sier Torill Haugen. «Kunst for folk flest» har vært et mål. Ikke det enkleste målet kanskje når en jobber med kunst og teknologi, men arbeidet

Import Export 2010, Electrolab

har vært i progresjon hele tiden. Høsten 2012 var mer enn 2000 barn og voksne innom «Light Contacts», en lyd- og lysinstallasjon hvor berøring mellom mennesker genererer lyd og lys. Mange av de besøkende var fra skolene i regionen. - Det var spennende å se den åpenheten barna tilnærmet seg kunsten på, uttrykker Torill Haugen. De fikk også oppleve Førlands Museum, og lære om den kunsteneren som var utgangspunktet for alt sammen. Fremdeles i dag inspirerer han mennesker gjennom sitt liv og arbeide. Førland sa i et foredrag vi fant at -les ikke de tykke bøker, men gå selv og opplev kunsten- og det er det vi ønsker for alle som besøker Utsikten, at de skal få oppleve kunst, avslutter kunstsenterets daglige leder.

Komposisjon i hvitt av Lars Morell

10


iTecSolutions holder til i Vakre, Vennlige og Vågale Kvinesdal. Fra vårt kontor i Kvinesdal sentrum, sender vi ut personell til oljerigger i Nordsjøen, hvor vi driver med blant annet engineering og mindre modifikasjonsarbeid. iTecSolutions bruker Utsikten Hotell aktivt, både privat og ved kundebesøk, med alt fra overnatting, middager og golf. Vi, våre kunder og samarbeidspartnere er meget fornøyde med hva utsikten Hotell har å tilby.

11


Vakker, Vennlig, Vågal For å opprettholde vekst i kommunen da europaveien skulle legges utenom Kvinesdal, krevdes det tiltak. I 2003 startet prosjektet kalt Kvinesdal 2006. Et dugnadsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Utsikten området ble løftet fram som en viktig investering i utviklingen som var iverksatt. Eiendommen etter kunstmaler Marcelius Førland tilhører kommunen, og ble bindeleddet i det unike OPS-prosjektet med Utsikten Hotell og Golfpark. Samarbeidet resulterte i at kommunen etablerte eget kunstsenter. Trepartssamarbeidet fikk da navnet UTSIKTEN og består av Hotell, Golfpark og Kunstsenter. Kommunen har satset nærmere 20 millioner på Kunstsenteret, med egen multisal til over 200 mennesker, artistgarderober, kunstlager og utendørs amfi. En investering ordføreren er godt fornøyd med. I tillegg til et blomstrende kultur- og reiseliv på UTSIKTEN, har det også vært positiv vekst i bygda med befolkningsvekst og 250 nye Ordfører Odd Omland

arbeidsplasser. UTSIKTEN er en viktig satsing i kommunen. Hotellet med sitt arkitektoniske særpreg, Kunstsenteret med sine forlokkende arrangementer og Golfparken som er kåret til Norges vakreste bane, gir grunn til dette. Kvinesdal har en kommuneplan som bygger på bolyst og attraktivitet, og har et mål om 6722 innbyggere i år 2022. Med et godt samarbeid mellom det private og det offentlige, og med slagordet «vakker, vennlig og vågal» fremtoner kommunen seg som et lokalmiljø i positiv utvikling. Fyrtårnet UTSIKTEN bygger opp under dette. Sammen med den nye kraftutbyggingen, ny park, utvidelse av kulturhus og ny svømmehall er ordføreren overbevist om gode tider framover, både for UTSIKTEN og for Kvinesdal. Ordføreren gratulerer UTSIKTEN med 5-års jubileum!

12


Vi gratulerer UTSIKTEN og ønsker lykke til videre. • Kvinesdal kommune kan by på attraktive nye boligtomter • Ny vakker park midt i sentrum • Et kulturhus i stadig utvikling • Og med fine konserter, gode kinotilbud og kunstutstillinger

kvinesdal Kvinesdal kommun VAKKER VENNLIG VÅGAL

kvinesdal.kommune.no

THE QUICK FOX JUMPED OVER TH the quick fox jumped over the

THE QUICK FOX JUMPED OVER TH the quick fox jumped over the

THE QUICK FOX JUMPED OVER TH the quick fox jumped over the

THE QUICK FOX JUMPED OVER TH the quick fox jumped over the

THE QUICK FOX JUMPED OVER TH the quick fox jumped over the 1a

INNOVASJON KVINESDAL er en medspiller. • Vi bistår med råd og veiledning for etablerere og etablerte bedrifter • Hjelper til med søknader om finansiering, bla. via Innovasjon Norge • Lister Næringspark på Opofte • Næringsutviklingsprosjekt • Spennende og variert næringsliv • Muligheter for et innholdsrikt arbeidsliv

INNOVASJON

KVINESDAL

2a

ON J S A V O N N I AL

KVINESD

kvinesdal.no 13 2b


18 og 9 hull på UTSIKTEN Golfpark. Golf er folkelig, helselig, utfordrende og gøy. 1 2007 ble Utsikten Golfpark kåret til Norges golfperle, og vi er stolte av å ha et slikt anlegg i Lister regionen. Gjester fra fjern og nær ønskes velkommen til en storslagen natur og en flott golfbane. Golf er gøy, sosialt og ikke minst helselig – en idrett for alle. Vi har aktive medlemmer fra 3 til 82 år fra hele Lister regionen. Et enkelt informasjonskurs gir tilgang til en utfordrende 18 hullsbane, omgitt av et naturlig landskap med et variert dyre- og fugleliv. Uavhengig av alder og ferdigheter kan anlegget benyttes av alle. Her finner dere driving-range, putting green, golfbiler og en 9 hulls pay & play-bane. Klubbhuset med kafé og golfbutikk har mange fristelser. Vi arrangerer alt fra bursdagsselskaper til firmaarrangementer og utdrikningslag. Ta gjerne med familie og venner til et besøk hos oss! Vår dyktige trener, Pål Rune, loser dere gjerne gjennom noen av golfens mysterier, og vi kan love dere noen hyggelige timer på anlegget. Kvinesdal og Omegn Golfklubb ble startet i 1992 som et lite treningsområde for entusiAnne Grethe Jakobsen

aster. Nå har vi et fullverdig anlegg som brukes flittig av medlemmene og gjestespillere fra både inn- og utland. Vi beærer Kvinesdal kommune, de lokale bankene, Eramet og ikke minst ildsjelene med troen på at det nesten umulige kunne bli til virkelighet. Vi er stolte over å ha fått en golfbane som er bygd ut i fra det naturlige landskapet. Utenom golfsesongen, som er fra april til november, er Skaren et yndet turområde både for tur- og skigåere. Det kjøres opp løyper så snart snøen har lagt seg, og vinteren gjennom er det stor aktivitet på området. I år markerer vi 5 år med trepartsamarbeidet Golfpark, Hotell og Kunstsenter. Det har vært 5 spennende år og vi ser frem mot nye utfordringer. Sammen har vi visjoner om å styrke samarbeidet og ikke minst få golfbanen til å bli en av Norges beste igjen. Anne Grethe Jakobsen og klubbmannskapet ønsker alle golfspillere velkommen.

14


Vi ønsker gamle og nye golfspillere velkommen til Utsikten Golfpark. Hilsen Anne Grethe og resten av klubbmannskapet.

15


16


UTSIKTEN Golfpark er for alle! Flotte utfordringer for hele familien, og alle ferdigheter. UTSIKTEN Golfpark med 9- og 18-hulls

• Mandag – juniortrening, 1. gang gratis

Her finner du:

baner er åpen hver dag i hele golfsesongen

• Tirsdag – damegolf

• Driving range

– fra april til november.

• Onsdag – Listerdag med gratis golf

• Putting green

I tillegg til vanlig banespill arrangeres det

• Torsdag – juniortrening

• Pay & Play på 9-hulls bane

også spesielle golfsamlinger nesten daglig.

• Fredag – seniorgolf

• Proshop med servering

Månedlige ”veien til golf” kurs. Kontakt oss: UTSIKTEN Golfpark, tlf: 38 35 16 58. post@utsiktengolf.no Utsikten.no 17


Program høsten 2013 UTSIKTEN Hotell 10 august Rock on the hill 30 august – 1 september UTSIKTEN Jubileumshelg Det blir grilling og uteservering i hagen på alle konsertene denne Jubileumshelgen 21 september Ølfestival under sausjå i teltet i sentrum 28 september Country fest på utsikten 12 oktober Blues å dinnershow med Joe Rusi m/band Romjula Venner venners fest 31 desember Nyttårsfest UTSIKTEN Kunstsenter 16 august – 18 august Tegnekurs med Snøfrid Hunsbedt Eiene Fotokurs med Kai Wilhelm Nessler 30 august – 31 august UTSIKTEN Jubileumshelg Fredag 30 august: UTSIKTEN live konsert: Sindre Hunsbedt, Irmelin Stakkeland, Dan Kristoffersen, Irene Sandtorv og Bjørn Wikøren Lørdag 31 august: Konsert med Shimmer 5 september Foredrag med Safia Y. Abdi Haase 6 september Konsert med Aasmund Nordstoga 3 oktober – 3 november Videokunstutstilling av Beathe. C. Rønning 28 november – 1 desember Christmas Dinner & Concert med Irene og Vidar med band UTSIKTEN Golfpark 1 september UTSIKTEN Jubileumshelg Flaggturnering 22 september Tjodolf Open 18


Veien videre For de tre aktørene på UTSIKTEN har veien fram til i dag ikke akkurat vært preget av rutinearbeid. Det har vært brukt mye idealisme, kreativitet og skaperkraft i etableringsprosessen, og det ser ikke ut som om det er noe grunn til å kjede seg de neste årene heller. Trepartsamarbeidet på UTSIKTEN; Hotell, Kunstsenter og Golfpark setter denne høsten i gang et spennende prosjekt som skal fremme kortreist kultur til sine gjester. Kortreist mat har stått i fokus lenge. Det utgjør et unikt, og for mange en meningsfull valgmulighet. Det er flere og flere mennesker som tar bevisste valg, som er opptatt av de positive ringvirkningene kortreist mat har, både på miljø og på lokalsamfunn. Kortreist mat er noe hotellet ønsker å styrke ytterligere. Utsikten Hotell, Kunstsenter og Golfpark vil ta med seg disse erfaringene med kortreist mat videre, og satser på å utvikle begrepet kortreist kultur etter lignende modell. I løpet av det neste året vil UTSIKTEN etablere en egen kulturmeny. Prosjektet har fått midler fra Fylkeskommunen og vil bli ledet av Innovasjon Kvinesdal. Utsikten ønsker at prosjektet kan inspirere andre reiselivsaktører til å gjøre det samme. At flere kobler kultur- og reiseliv i sin region, slik at det oppstår unike møteplasser mellom mennesker i lokalsamfunnet. Reiselivet har lenge vært opptatt av å selge det unike landskapet vårt. Nå er det klart for neste steg mener UTSIKTEN trioen, som framover vil presentere lokale og regionale kulturutøverne i det landskapet de hører hjemme i. Femårsjubileet siste helga i august, blir på en måte startskuddet for denne nye felles satsingen. Da er det fem artister fra Kvinesdal som vil finne plass på amfiscenen. I tillegg får vi et gjensyn med Kvinesdalskoret Shimmer. Et stort amfiscene-telt er leid inn fra Danmark. Proffe lyd- og lysfolk er booket, som vil gjøre alt for å sette våre lokale utøvere inn i den rammen de fortjener. Under tittelen UTSIKTEN live håper vi å gi scenerom til flere lokale utøvere på amfiscenen i årene framover. UTSIKTEN ønsker å gi sine gjester en smak av Kvinesdal. På mange måter er hele UTSIKTEN satsingen en smak av Kvinesdal. Utsikten har reist seg i motgangstider, helt i takt med den positive utviklingen i bygda som markerer seg som Vakker, Vennlig og Vågal. Utsikten ønsker å synliggjøre dette slagordet på en enda sterkere måte i alle aspekter ved driften i de neste årene. Det er en ny tid som ligger foran. Det er optimisme hos Hotell, Kunstsenter og Golfparken. Nå som de fleste har forstått at golf er for alle, blomstrer aktivitetene. Kunstsenteret og hotellet utvikler stadig nye tilbud hvor gjester ikke bare kan komme på besøk men ta noe med seg tilbake. Innsikt er stikkordet for UTSIKTEN, og trioen satser sterkt på at deres gjester skal få mulighet til nettopp dette, å erverve seg ny kunnskap og innsikt når de kommer hit. Akkurat nå er det weekend kurs i foto og tegning som står på menyen for voksne som ønsker seg inspirasjon til å utvikle sine kreative evner. Det er også planer om enda flere kurs innen mat og drikke. Det er utsikt til bedre innsikt som står på tapetet de neste årene, både for gjester og for UTSIKTEN aktørene. Daglig leder for Hotell, Per Arne Netland, daglig leder for Kunstsenter, Torill Haugen og styreleder for Golfparken Anne Grethe Jakobsen takker herved sine gjester de fem første årene, og ønsker alle velkommen tilbake til nye spennende år. 19


Industrigaten 20 gratulerer så mye og ønsker lykke til videre!

Lister Golf Properties As

150 x 26.8 cm

Fjotlandsgata 13, 4480 Kvinesdal. Utvikling og salg av egen fast eiendom. Mob: 90 54 53 06. Tlf: 38 39 63 20.

Mer enn bare fliser! 1)

Kvinesdal 2)

Lokalavisen Agder takker for godt samarbeid og ønsker jubilanten lykke til videre!

Gratulerer med de 5 år, og lykke til videre! Nico Mat Det selvfølgelige valg innen • delikatesse • ferskvare • kjøttpålegg

Nesgata, 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 01 20 Åpningstider: Mandag til fredag 08:30 til 20:30 Lørdag 08:30 til 18:00

Vi har hatt gleden av å kjøre gjester til og fra Utsikten og ser fram til fortsatt godt samarbeide.

TILBRINGERTJENESTEN KVINESDAL

FedaTaxi@gmail.com

TLF: 904 79 240

Nettbuss Sør AS

Grønland 21, Drammen • Tlf: 815 35 015 • E-post: sor@nettbuss.no 20


på UTSIKTEN Kvinesdal

Foto fra Christmas Dinner & Concert

Netland & Sønner AS

• Transport • Renovasjon • Slamkjøring • Container • Spesialavfallsmottaker

Vi takker for oppdraget med å produsere 5-års jubileumsmagasinet og ønsker Utsikten lykke til i fremtiden.

Tlf. 38 35 02 72, Mob. 90 01 50 35 www.netlandogsonner.no Tratec Teknikken er totalleverandør av elektro, rør og boligventilasjon. Multidisiplin levrandør offshore, industri, eiendomsutviklere og privat service.

TRATEC TEKNIKKEN AS

GB KreAktiv

Lundevågveien 3, 4550 Farsund, tlf: 916 58 484, teknikken@tratec.no Drangeid 2 A, 4400 Flekkefjord, tlf: 478 22 233, teknikken@tratec.no

90 03 23 60 svein@bergs.no

Vi vil også gratulere med 5 års drift – og ønske lykke til videre.

Wølstad Glasservice Service og vedlikehold Tlf: 911 76 357

Åmot Bil AS

Hunsbedt Bil AS

Industrigata 15 Åmot Næringsområde, 4480 Kvinesdal. Tlf: 38 35 09 00 • E-post: rafoss@amotbil.no

Industrigata 18, 4480 Kvinesdal. Tlf: 38 35 70 00 • hunsbedtbil.no www.hunsbedt.no 21

48 05 14 99 grethe@bergs.no

95 85 77 77 alf@advise.no

presangen AS

Nico senteret, 4480 Kvinesdal. Tlf: 38 35 13 22


Gratulerer med 5 år for Hotellet utenfor allfarvei!

Vi benytter Utsikten Hotell for tilstelninger til våre kunder, besøkende og arrangementer for egne ansatte. Noe av det spesielle for nettopp valg av Utsikten: • En annerledes opplevelse • Stillheten • Utsikten 22


Gratulerer med 5 fantastiske år! Utsikten Hotell er en del av Kronengruppens 9 unike hoteller og spisesteder. Alle stedene har sine egne karakterer og utstråling, og du får en matopplevelse fra regionens råvarer og tradisjoner. Velkommen til oss!

BOOKING TLF

03652 | KRONeNGRUPPeN.NO

Kronen Gaard Hotell

GamlaVærket

Thon Hotel Sandnes

Lutsiveien 70, 4309 Sandnes w: kronen-gaard.no t: (+47) 51 60 83 00

St. Olavsgata 38, 4306 Sandnes w: gamlavaerket.no t: (+47) 51 68 51 70

Roald Amundsens gate 115, 4307 Sandnes w: thonhotels.no/sandnes t: (+47) 51 96 20 00

St Svithun Hotell

Utsikten Hotell

Jæren Hotell

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger w: st-svithun-hotell.no t: (+47) 51 51 26 00

Utsikten, 4480 Kvinesdal w: utsikten.no t: (+47) 38 35 88 00

Solhøgda 3, 4340 Bryne w: jarenhotel.no t: (+47) 51 77 11 00

Hotel Sverre

Bakernes Paradis

Scala Spiseri

Storgaten 45, 4307 Sandnes w: hotel-sverre.no t: (+47) 51 97 30 00

Lauvvik w: bakernesparadis.no t: (+47) 03652

Kvadrat, Gamle Stokkavei 1, 4313 Sandnes w: kvadrat.no/scala-spiseri t: (+47) 92 68 76 47

Alt innen rekkevidde 23


Framføring av Førland sitt foredrag for Kåre Willoch på Førlands Museum.

Secret Garden konsert.

Utstilling, Media og Kommunikasjon, Lister VGS

Artist in Recidence med Kai-Wilhelm Nessler

Utstilling, ListerKunstFest

The Chinese Room av Kenneth Flak

Bryllupsfest på UTSIKTEN Hotell

Golfturnering på UTSIKTEN Golfpark

Utstillling, Anne Katrine Senstad

Minikonsert med Torsdein Sødal

Alice Cooper på UTSIKTEN Hotell

Streaming Museum i foajén på UTSIKTEN

UTSIKTEN Hotell Tlf: 38 35 88 00 post@utsiktenhotell.no

UTSIKTEN Kunstsenter Tlf: 38 35 77 17 post@utsiktenkunstsenter.no

UTSIKTEN Golfpark Tlf: 38 35 16 58 post@utsiktengolf.no

utsikten.no

Utsikten jubileumsmagasin  
Utsikten jubileumsmagasin  
Advertisement