Page 1

De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048  svdiemen@hetnet.nl

Voorzitter P.J. ter Horst 06-46090221 hterhorst@boko.nl Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 ppvrooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 rsab@xs4all.nl Jeugdcommissie Vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder M.C. Bekker 020-6954106 marc.bekker@hotmail.com Redactie clubblad M.E. Post mep1@upcmail.nl

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen

Jaargang 78  nr. 4 26 september 2011

Verbaal geweld en stukje theater Graag wil ik vandaag beginnen met cocktails en gehaktballen. . . Voordat u denkt dat uw voorzitter zelf te veel cocktails heeft genoten toen hij dit schreef bedoel ik eigenlijk het geslaagde initiatief van onze keukenbrigade met Jurrie Fritz (van Barbacan Hotel Amsterdam): een cocktailmiddag in onze kantine bij thuiswedstrijden van ons 1e en 2e team. Hij en zijn mannen hebben ons 17 september de heerlijkste Pina Colada’s, Moquito’s en Sex on the Beach voorgeschoteld. Gezien het enthousiasme een geslaagd succes dat zeker voor herhaling vatbaar is. Voor trouwe lezers van het Parool was het leuk om de naam van onze vereniging tegen te komen bij de rubriek “broodje bal”. Een initiatief van journalist Joost van Weerdenburg die alle voetbalkantines van Amsterdam afstruint naar het beste broodje bal. Als ik schrijf dat onze dames en heren een vette dikke negen in de wacht sleepten zegt dit genoeg ! Joost prees vooral de ambachtelijk bereidingswijze en de keurige bediening. Keukenteam : hierbij mijn complimenten. (Dames en heren van de Parool redactie; Joost heeft wel meer dan één balletje genomen, het is maar dat u het weet!) Trouwe bezoekers aan onze velden hebben inmiddels de TV toren gezien die door Instant steigers uit Naarden ter beschikking is gesteld voor de opnames van RTV Diemen. Hiervoor onze hartelijk dank aan deze sponsor. Ook heeft de gemeente inmiddels hekken geplaatst rondom de toren , zodat kleine kinderen er niet in kunnen klimmen en mogelijk vallen. Ook hier onze speciale dank aan de gemeente Diemen. Vorige week zaterdag en zondag werden er door de diverse teams goede resultaten behaalt, onze A1 wist een 1-4 overwinning bij Hoogland uit het vuur te slepen en ook ons 1e en 2e elftal deden goede zaken door te winnen. Ons 1e team is nu koploper met negen uit drie en gaat komende zondag op bezoek bij Geinburgia. Afsluitend wil ik graag een parallel trekken tussen het gedrag van onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de spelers op het voetbalveld. Voor u onder ons die de afgelopen week live op TV de algemene beschouwingen hebben gevolgd, zal het verbale geweld en het stukje theater wat werd opgevoerd niet onbekend voorkomen. Dit gedrag zien wij zelfs terug bij de heren profvoetballers, als voorzitter van Diemen ben ik dan ook best trots, en durf ik ook te stellen, dat dit bij ons niet of nauwelijks voorkomt. Misschien kunnen de dames en heren van de Tweede Kamer nog iets leren van (sommige) voetbalverenigingen. . . Ik wens u weer veel sportplezier.

Hans ter Horst


nr. 4    26 september 2011 2

  svDiemen   DeTreffer 

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 3

Van de scheidsrechter

Nieuwe instructies van de KNVB

Er is al het een en ander geschreven over de instructies van de KNVB aan de scheidsrechters over de strengere aanpak in geval van geweld op het voetbalveld. Omdat ik een “officiële” scheidsrechter ben, als zodanig ook geregistreerd sta, krijg ik regelmatig informatie van de KNVB over nieuwe richtlijnen. Zo ook nu weer, het gaat dus over hoe wij als scheidsrechters om moeten gaan met verbaal en fysiek geweld op de velden. Het gebeurt nog steeds dat scheidsrechters bedreigd worden en dat gaat zelfs zover dat er wel eens een scheidsrechter gemolesteerd wordt omdat er in de ogen van toeschouwers, spelers of trainers verkeerde beslissingen zijn genomen. Uiteraard is dat onacceptabel en de KNVB wil dat hiertegen in de toekomst strenger wordt opgetreden. Wij, de scheidsrechters, moeten geweld voortaan sneller rapporteren en de KNVB zal hiertegen optreden door het geven van strengere straffen dan voorheen die, afhankelijk van het gepleegde vergrijp, kunnen oplopen tot definitieve schorsing. Trainers en begeleiders zullen, als onderdeel van de training, hun spelers op de hoogte moeten brengen van spelregels, richtlijnen en mogelijke straffen in geval van overtreding van de regels. Ook regels ten aanzien van fatsoen zouden wat meer aandacht mogen krijgen, mijns inziens. Het gebeurt nog maar zelden dat spelers na afloop van een wedstrijd de scheidsrechter en/of assistent scheidsrechter een hand komen geven. Zelfs leiders en

trainers nemen vaak niet eens de moeite om je de hand te schudden. Het zal wel bij deze tijd horen waarin men steeds individualistischer wordt en waarin men steeds minder voor de medemens over lijkt te hebben. Een teamsport als voetbal speel je niet alleen met jezelf of met je eigen team maar samen met een tegenstander, een trainer, leider, scheidsrechter, voetbalclub. Zonder al die ingrediënten kun je niet voetballen. Ik denk dat er weinig voetballers zijn die gedwongen worden om te voetballen, meestal voetbal je uit vrije wil, je vindt het dus prettig om te doen. Dan moet je er toch ook voor zorgen dat alle schakels in de ketting goed worden onderhouden??? Inmiddels is er al weer officieel gevoetbald in het seizoen 2011/2012 en er zijn al, naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen straffen uitgedeeld, zelfs al een schorsing voor het leven. Hopelijk helpt het als spelers zien dat er daadwerkelijk wordt opgetreden tegen verkeerd gedrag. We zullen zien.

Sportieve groet, Ed Peijs

sv Diemen heeft de beste ballen!!!

Dan hebben we het niet over onze speelballen, die zijn trouwens ook voortreffelijk, nee, over onze gehaktballen. Nu was ik al een liefhebber van een broodje bal en dat al jaren. Ik weet zeker dat u na het lezen van het artikeltje hier neven, u “onze” voortreffelijke bal ook eens gaat proberen. Dat moet u zeker doen! Dit artikel stond op een van de sportpagina’s van Het Parool van afgelopen maandag 19 september. Hulde aan onze keukenbrigade!!!

Tinus Post


nr. 4    26 september 2011 4

  svDiemen   DeTreffer 

Diemen, september 2011 Beste leden, leiders en ouders, Ook sv Diemen heeft ieder jaar moeite om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De jaarlijkse Grote Clubactie helpt mee om dat probleem op te lossen. Onze vereniging kan veel geld verdienen met de verkoop van loten omdat maar liefst 80% van de opbrengst direct voor de club is. Daarom vragen wij jullie hulp om mee te werken aan het verkopen van loten van de Grote Clubactie voor jullie eigen vereniging: sv Diemen. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten voor jullie eigen jeugdafdeling. Wat moet je doen? Van jullie leider krijgen jullie een dezer dagen een verkoopboekje. Met dit boekje ga je langs je vader, moeder, broers, zusters, opa, oma, ooms, tantes, buren en verdere familie en bekenden. Aan al deze mensen vraag je of zij één of meerdere loten willen kopen voor jouw voetbalclub. Deze loten kosten 3,00 euro per stuk. Je noteert vervolgens op de intekenlijst de naam, het adres en het aantal loten dat de betreffende persoon wil kopen. Deze persoon zet zijn handtekening op de lijst maar hoeft nog niet te betalen. Als je aan iedereen hebt gevraagd om loten te kopen lever je de ingevulde intekenlijst uiterlijk woensdag 5 oktober a.s. in bij je leider (vergeet niet je eigen naam en het team waarin jij speelt in het boekje te zetten). Vanaf die datum (uiterlijk 15 oktober) ontvang je dan de echte loten die je dan bij de kopers gaat brengen. Op dat moment mag je pas geld ontvangen wat je daarna weer aan je leider afgeeft. De trekking van de loterij is in november. Je moet dus vóór de trekking de loten afleveren bij de lotenkopers. Wat levert het op? Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer jullie eigen jeugdafdeling te besteden heeft voor de diverse activiteiten. Om de verkoop te stimuleren mag iedereen die loten verkoopt 0,50 eurocent per verkocht lot zelf houden. Dit betekent dat als je twintig loten verkoopt je hier zelf 10,00 euro mee verdient. De doelstelling is dan ook dat ieder jeugdlid minimaal twintig loten probeert te verkopen. Voor degene die de meeste loten verkoopt stelt sv Diemen per leeftijdscategorie een prijs beschikbaar voor de D, E en F jeugd in de vorm van een waardebon van 50,00 euro. Dus. . . doe je best, je helpt je club en je kan er zelf ook nog wat aan overhouden. Als jullie extra intekenlijsten nodig hebben liggen deze in de bestuurskamer en in de commissiekamer. Voor eventueel andere vragen kun je direct contact opnemen met Wendie Huinink (tel 020-6009805) of Carolien Boomgaard (tel 020-6954106). Veel succes met de lotenverkoop!

Wendie Huinink en Carolien Boomgaard Coördinatoren Grote Clubactie PS: Aan alle overige leden en supporters doen wij de oproep om onze jeugdleden te stimuleren en loten te kopen. Alleen dan kan de Grote Clubactie een succes voor onze club worden. Tevens verzoeken wij de jeugdleiders hun actieve medewerking te verlenen om extra geld voor onze eigen jeugd te verdienen.


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 5

Verras de scheids! Ook jouw club kan tijdens de Week van de Scheidsrechter extra aandacht besteden aan de scheidsrechter. Ter inspiratie een paar eenvoudige ideeën:

• Verzin een ludieke actie om de arbiters in het zonnetje te zetten. Verras hen. En ons! Vertel ons via info@scheids.nl over jullie originele invulling.

• Zorg voor een warme ontvangst van jullie

scheidsrechter of official tijdens de Week van de Scheidsrechter en verras ze bijvoorbeeld met een leuke attentie voor hun vak, zoals een een abonnement op het blad Scheids!

• Hangt er in het clubhuis nog geen foto van

jullie scheidsrechtersteam? Een mooi moment om de teamfoto feestelijk te onthullen tijdens de Week van de Scheidsrechter. Nodig lokale pers uit voor een fotomoment van de feestelijke onthulling.

• Heb je een geweldige scheids die het verdient

om eens in de schijnwerpers gezet te worden? Nomineer je scheidsrechter voor de “Scheidsrechter van de maand” via www.scheids.nl.

• Benader tijdens de Week van de Scheidsrechter lokale kranten/radio om een portret te maken van een bijzondere clubscheidsrechter.

Kijk op www.scheids.nl voor meer inspiratie om scheidsrechters in de schijnwerpers te zetten tijdens de Week van de Scheidsrechter.

0656.00.044 Flyer 2011.indd.PDF - pag.2

De scheids: de sport kan niet zonder! Tijdens de Week van de Scheidsrechter laten we onze waardering blijken aan scheidsrechters, juryleden en aan alle andere officials die zich bezighouden met arbitrage. De week krijgt landelijke bekendheid door verschillende publiciteitsacties. Verschillende sportbonden organiseren een workshop, bijvoorbeeld voor beginnende scheidsrechters geleid door een topscheidsrechter. Maak als sportvereniging ook een gebaar naar jouw scheidsrechter/official/arbiter/jurylid en laat tijdens de Week van de Scheidsrechter (7-16 oktober) zien dat je hun inzet waardeert en hen nodig hebt. Want zonder scheids geen wedstrijd. En zonder wedstrijden geen club. De Week van de Scheidsrechter is een initiatief van het Masterplan Arbitrage, een gezamenlijk project van 25 sportbonden en NOC*NSF. Deze partijen spannen zich in voor: 1 Een beter imago van de scheidsrechter/official 2 Meer gekwalificeerde scheidsrechters/officials 3 Verhoging van de kwaliteit van de arbitrage 4 Meer aandacht van bonden en clubs voor arbitrage

Deelnemende sportbonden Masterplan Arbitrage: ABFN, Atletiekunie, JBN, KNAF, KNBSB, KNGU, KNHB, KNHS, KNKB, KNKV, KNLTB, KNRB, KNVB, KNWU, KNZB, Badminton Nederland, Basketball Nederland, NBF, Nevobo, NHV, NIJB, NRB, NTB, NTTB, SBN

LET OP !!! Lage resolutie!

August 15, 2011


nr. 4    26 september 2011 6

  svDiemen   DeTreffer 

Trainingsschema en velden - versie 10 seizoen 2011/2012

Dag MA

Tijd

Veld

WO

DO

Veld

Veld

2R

3L

3R

2L 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 E1/E2 18.00 - 18.30 E1/E2 18.30 - 19.00 E1/E2 19.00 - 19.30 D3 Wilco Lichtenberg

F4 (Dex)? F4 (Dex)? E3/E4 E3/E4 E3 MC1

19.30 - 20.00 D3 Wilco Lichtenberg 20.00 - 20.30 D3 Wilco Lichtenberg 20.30 - 21.00 A1 21.00 - 21.30 A1 21.30 - 22.00 A1

MC1 MC1 MA1 MA1 MA1

zat 1 zat 1 zat 1

2R

3L

3R

D4 D4 B4 Ad B4 Ad

C8 (Wout) C8 (Wout) C8 (Wout)

2L DI

Veld

16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00

C6 (Twan) C6 (Twan) C6 (Twan)

D7 (Eddy Dijkman) D7 (Eddy Dijkman) B3 Lefante B3 Lefante B1/B2 B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

2L 2R 14.00 - 14.30 E10 14.30 - 15.00 E10 15.00 - 15.30 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria) 15.30 - 16.00 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria) E6 Raymond Hartman 16.00 - 16.30 E6 Raymond Hartman 16.30 - 17.00 F1/F2/F3 17.00 - 17.30 F1/F2/F3 17.30 - 18.00 F1/F2/F3 18.00 - 18.30 keeperstraining E, C C5 Jakko 18.30 - 19.00 keeperstraining E, C C5 Jakko 19.00 - 19.30 keeperstraining D,B C5 Jakko 19.30 - 20.00 keeperstraining D,B C3 Sahir 20.00 - 20.30 MA1 C3 Sahir 20.30 - 21.00 MA1 A3 21.00 - 21.30 MA1 A3 21.30 - 22.00 A3 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00

E8 E8

F1/F2/F3 F1/F2/F3 F1/F2/F3

3L F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F7 F8/F9/F10 F8/F9/F10 E5 Dino E5 Dino ME1/MC1 ME1/MC1 ME1/MC1

zat 1 zat 1 zat 1

D1/D2

keepers veldje keepers

D5 Raoul D5 Raoul

D1/D2 D1/D2

C1/C2 C1/C2 C1/C2 zon 1/2 zon 1/2 zon 1/2

keepers

keepers keepers keepers 3R F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F7 F8/F9/F10 F8/F9/F10

keepers

keeperstraining F keeperstraining F D8 Jelle D8 Jelle D1/D2 D1/D2 D1/D2 vet 1 vet 1 vet 1

2L

2R

3L

3R

E1/E2 E1/E2 E1/E2

E3/E4 E3/E4 E3/E4

D6 Rein D6 Rein D6 Rein B1/2

D5 Raoul D5 Raoul D5 Raoul B1/2

keepers


20.30 - 21.00 MA1 A3 21.00 - 21.30 MA1 A3 21.30 - 22.00 A3   nr. 4    26 september 2011 7 DO

VR

16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00

2L

2R

E1/E2 E1/E2 E1/E2

E3/E4 E3/E4 E3/E4

zon3 zon3 zon3

A1/A2 A1/A2 A1/A2

zon4 zon4 zon4

zat 1 zat 1 zat 1

vet 1 vet 1 vet 1 svDiemen   DeTreffer 

3L

3R

D6 Rein D6 Rein D6 Rein B1/2 B1/2 B1/2 zon 1+2 zon 1+2 zon 1+2

D5 Raoul D5 Raoul D5 Raoul B1/2 B1/2 B1/2 zon 1+2 zon 1+2 zon 1+2

2L

2R

3L

3R

techniek e1/e2 techniek e1/e2 C7 Cor C7 Cor C7 Cor C4 (Michel/Jos) C4 (Michel/Jos) C4 (Michel/Jos)

D3 (Arnold Breeveld) D3 (Arnold Breeveld) D3 (Arnold Breeveld) B4 Ad B4 Ad A3 A3 A3

D4 Roy D4 Roy C3 Sahir C3 Sahir C1/2 C1/2 C1/2

A4 Jos V A4 Jos V A4 Jos V C1/2 C1/2 C1/2

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op maandag 10 oktober. U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 1/2 oktober inleveren t/m woensdag 5 oktober 20.00 uur. Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 8/9 oktober kunt u inleveren t/m maandag 10 oktober 12.00 uur. Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in. U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar: mep1@upcmail.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

keepers

keepers


nr. 4    26 september 2011 8

Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-pupillen Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Wedstrijdsecretariaat jeugd Meisjesvoetbal sv Diemen C1 - Purmerend C1  1-1 (gestaakt bij onweer)

Jeugdtreffer

  svDiemen   DeTreffer 

Wedstrijdcoördinatoren

Paul Smit Chiel Simons Vacant Pieter Buis Simon Ilcken Ed van Bentum Elly Oudshoorn Menno Golsteijn

coordinator_A@svdiemen.nl coordinator_B@svdiemen.nl coordinator_C@svdiemen.nl coordinator_D@svdiemen.nl coordinator_E@svdiemen.nl coordinator_F@svdiemen.nl wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com

17 september

Vandaag in de nieuwe shirts met rugnummer (er is aan de voorkant nog plek over voor een sponsor) en in een nieuw inloopshirt van de brandweer. Diemen kreeg in de eerste helft kansen bij de vleet maar wist niet te scoren. Ongelooflijk, we speelden Purmerend soms helemaal zoek, maar de afronding op doel was steeds net niet goed genoeg om te scoren. Er waren kansen voor Tim (2x), Yoëll, Nidal, Bart, Lesley, Youssef (huizenhoog over), maar geen van allen raakte het net. Als er dan ook nog een geldig doelpunt wordt afgekeurd (kopbal Lesley buitenspel?), dan wordt het wel heel moeilijk. Prompt kreeg Purmerend ook de eerste kans, maar Nick redde goed. Een kopbal van Tijs uit een corner was niet krachtig genoeg. Daarna belandde een schot van Purmerend bij ons op de lat. Ook Diemen kreeg daarna nog kansen. Yoëll´s schot ging in het zijnet op een voorzet van Youssef. Op een voorzet van Tijs liep niemand tegen de bal aan. En als je ze zelf niet maakt, dan doet Purmerend dat wel. Uit een vrije trap kon een man bij de tweede paal inschieten (0-1). Dit bleef ook de ruststand. Wat een bittere pil, was dit. Je bent zoveel beter dan de tegenstander en dan sta je met de rust zomaar achter. Gelukkig kwam de gelijkmaker wel in de tweede helft. Met een afstandsschot verraste Rowen de keeper (1-1). Eindelijk gerechtigheid, maar Diemen wou natuurlijk meer. Die tijd kwam er niet meer, want de wedstrijd werd met nog 20 minuten te spelen in de tweede helft stilgelegd wegens onweer. Hopelijk krijgen we de tijd nog om dit recht te zetten.

Martin

sv Diemen D2 – Swift D1  0-5

17 september

Op een vroege zaterdagochtend speelde onze D2 thuis tegen het D1 team van Swift. Een makkelijke wedstrijd was het niet en op de uiteindelijke nederlaag viel helaas niets af te dingen. Swift speelde gretiger en fysiek sterk en wist onze D2 met snel omschakelen het erg lastig te maken. Door een aantal goede reddingen van keeper Mitchell werden meer tegendoelpunten voorkomen. De eindstand was 0-5 met een ruststand van 0-2. Meer valt over deze wedstrijd weinig te melden en uw verslaggever begaf zich hierna een beetje teleurgesteld over de uitslag richting de koffie. Jongens, we gaan door naar de volgende wedstrijd. Voetballend hebben jullie het in je punten te gaan halen.

René Lammertsen

sv Diemen E1 – New Amsterdam E1  12-0 17 september

Na de stevig verloren wedstrijd tegen Zeeburgia vorige week, hadden jullie wat goed te maken. Van Bart en Justin hoorde ik al: ‘nu gaan we wel winnen hoor!’ Jullie begonnen zeer aanvallend en dat werd snel beloond, Bradley scoorde de belangrijke openingstreffer. Nu konden jullie ontspannen gaan spelen; met de rust stond het al 12 - 0 6-0. Een paar mooie momenten: Lukas onderschept een bal, kan zelf proberen door te gaan maar legt toch terug naar Devin die in het midden vrij staat en in één keer uithaalt (dat was de 2-0). Bart geeft een mooie pass over de verdediging heen naar Lukas die de bal goed onder controle legt en mooi inschiet (4-0). Bij een afketsende bal geeft Riley de bal zoveel effect mee, dat de keeper geen enkele kans heeft en de bal voor zijn neus het doel indraait (8-0), mooie opbouw vanuit achter: Wester komt voor zijn man, geeft de bal


nr. 4    26 september 2011 9

  svDiemen   DeTreffer 

aan Lukas die hem doortikt naar Riley die rustig afmaakt (10-0). Bart komt van achteruit snel naar voren, geeft voor naar 1e paal en Lukas loopt de bal er zo ongeveer in (11-0). Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en er gebeurde zo veel, dat ik bijna geen tijd had om alles op te schrijven. Ik kan helaas niet iedereen noemen, maar jullie hebben allemaal goed en het belangrijkste, als team gespeeld. Ook lekker fel - gelijk de bal veroveren en bovenop jullie tegenstander zitten. Er waren zelfs nog veel meer kansen die er niet in zijn gegaan. Blijf zo als team spelen, gun elkaar de bal en help elkaar in het veld. Voor de statistieken – wie hebben er gescoord: Bradley 1x, Devin 3x, Lukas 4x en Riley 4x.

Judith

SDZ E9 – Diemen E7  4-2

17 september

Op de tweede speeldag moesten onze AMEO-tijgers het wederom opnemen tegen 2e jaars pupillen. Echter vandaag waren onze 1e jaars niet van plan om als schietschijf te dienen. Al vanaf de aftrap stond het vizier volledig gericht op het doel van SDZ. Mede door strijd en prima samenspel speelde de eerste helft voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Daar waar SDZ er uit probeerde te komen stond onze verdediging met Eddie, Otniël, Tobias en onze goalie Jurre als een huis. Voorin werden er goede kansen gecreëerd, zo zagen Nick, Roy en Dylan Muuren hun inzet nog gekeerd worden door de keeper van SDZ. Alleen op het afstandschot van zo’n 25 meter van Dylan Blom moest hij zich gewonnen geven, zodoende gingen we dik verdiend met een 0-1 de rust in. De 2e helft kwam SDZ vrij snel op gelijke hoogte, maar binnen een minuut bracht captain Dylan Blom ons weer op 1-2. Met nog 10 minuten spelen wist SDZ vrij gelukkig via een klutsbal de stand weer in evenwicht te brengen. En helaas door twee identieke dekkingsfouten wist SDZ een 4-2 overwinning op ons te boeken. Deze 3 punten hadden echt voor ons moeten zijn want onze jongens waren vele malen beter dan de tegenstander van vandaag. De Ameo-Tijger van de week gaat naar Timo die vandaag overal aanwezig was en menigmaal de bal opeiste.

John

De AMEO-tijgers met sponsor Mark van Bentum sv Diemen E7 (De Ameo-Tijgers) 2010/2011. Staand vlnr. Mark van Berkum (sponsor), Timo van Berkum, Roy de Roo, Nick de Roo, Dylan Blom©, Brandon Tjon A Pauw, John Muuren (leider) en Ed Smit (leider). Zittend vlnr. Otniël Tuinfort, Jurre Kreuger, Eddie Dos Santos Smit, Dylan Muuren en Tobias Mus.


nr. 4    26 september 2011 10

sv Diemen E8 - WVHEDW E9  13-3

  svDiemen   DeTreffer 

17 september

Na verleden week tegen Legmeervogels gelijk te hebben gespeeld kwam vandaag WVHEDW op bezoek. Diemen begon zeer goed aan de wedstrijd en kreeg gelijk al wat kansen. Uiteindelijk werd de 1-0 gescoord door Ahmed onze superspits. Na deze goal bleef Diemen goed spelen en kreeg de ene na de andere kans. We gingen uiteindelijk rusten met een stand van 6-0. Ook de leider van de tegenpartij was het niet ontgaan dat Diemen best goed voetbalde. Vooral het overspelen naar elkaar ging erg goed, klasse jongens. Uiteindelijk bleek Diemen gewoon een maatje te groot voor WVHEDW en we wonnen de wedstrijd met 13-3. De doelpuntenmakers waren Jasper (3x) waarvan één hele mooie, Jochem (2x), Samuel (2x), Ahmed (3x) en Jafaar (3x). Helaas ze scoorden niet maar ook Jesse, Jahir, Johnny en Sam verdienen een groot compliment voor deze goede wedstrijd. Tot volgende week.

Robin

De Meer E5 – sv Diemen E10  3-9

17 september

Op tijd uit bed deze zaterdag: om 8.15 uur verzamelen bij sv Diemen, zodat we na een gezamenlijke reis naar sv De Meer om 9.00 uur af konden trappen. Het zonnetje kwam er in het begin nog net een klein beetje door en het bleef nog even droog, dus prachtig weer om te voetballen. De tegenstander had er duidelijk zin in en stond op scherp, want al heel snel stonden we met 1-0 achter. Er was echter niets aan de hand, want Renée zette dit al snel recht met een prachtig doelpunt om er vlak daarna meteen nog maar een te maken: 1-2. De eerste helft ging vervolgens mooi gelijk op en was lekker spannend. Voor beide teams waren er leuke kansen. De voorsprong wisselde om de beurt, en uiteindelijk gingen we na mooie doelpunten van Tejan en nogmaals Renée (haar 3e!) met een 3-4 voorsprong de rust in. Ná de rust gingen we nog sterker verder. Een prachtige corner van Jip draaide er -na een klein eigen voetje van De Meer- in, en even later scoorde ook Nigel een mooi doelpunt: 3-6. Op de vleugels zochten Kevin en Nick goed de ruimte en kwamen ze er een paar keer goed uit. Even leken 2 doorgebroken spelers van De Meer te kunnen gaan scoren, maar Stijn voorkwam door goed uit zijn doel te komen een doelpunt. Ouassim speelde op diverse posities een goede wedstrijd en bleef gaten dichtlopen en de voorhoede van voorzetjes voorzien. Ook Xandor en Nick pakten vervolgens nog even een doelpuntje mee: 3-8. De eindstand werd vervolgens door Jip met een mooi afstandsschot op 3-9 gezet: een prachtige overwinning voor onze E10!

Patrick van der Meer

WV-HEDW F2 - sv Diemen F2  4-2

17 september

Na een paar aanvallen van de tegenpartij en een mooie bal tegen de lat van Shay werd het al snel 1-0 en 2-0 voor de tegenpartij. De tweede helft begonnen we heel goed en zaten beter in de wedstrijd. Het werd door hard werken van het hele team 2-1 door Deejay en kort daarna 2-2 door Jay. De tegenpartij had de langste adem en maakte toch nog 3-2 en 4-2. De jongens hebben goed gewerkt en gevoetbald dus volgende week gaan we weer voor de winst.

Martinn Hofmann

AFC F9 – sv Diemen F6  4-3

17 september

Na de spannende wedstrijd van vorige week ( 4-3 winst op Geinburgia) stonden de mannen met veel vertrouwen op het veld voor de wedstrijd tegen AFC. Ondanks de vele kansen van de kant van Diemen was het toch AFC dat als 1e scoorde en nog eens en nog eens. Gelukkig stond Ismael in de 1e helft fantastisch te keepen anders was de achterstand veel groter geweest. Pas bij 3-0 achter lukte het Diemen tegen te scoren. Een mooi afstandsschot van Noman verraste de keeper van AFC, 3-1 was daarmee de ruststand. In de 2e helft gingen wij met Joey op doel van start, ook hij bleek een geweldige keeper te zijn. Het lukte AFC nog 4-1 te maken, maar daarna kwam Diemen sterk terug door 2 treffers van Luciano. Helaas was er te weinig tijd voor de verdiende gelijkmaker, dus de eindstand was 4-3. Ondanks de nederlaag een compliment voor het hele team, zelfs bij 3-0 achterstand werd er zonder gemopper goed doorgevoetbald. Als jullie dit volhouden en nog een beetje meer aan elkaar gewend raken, komen er nog een aantal hele mooie wedstrijden aan.

Rob


nr. 4    26 september 2011 11

Buitenveldert B3 - sv Diemen B4  7-10

  svDiemen   DeTreffer 

25 september

Na onze gewonnen thuiswedstrijd tegen KHFC (7-3) vorige week had ik al snel besloten dat de B4 “in the flow” moest blijven. Helaas was ik te laat met een verslag te maken van de wedstrijd tegen KHFC; ik was nog te boos op hun trainer die zich ernstig misdroeg richting enkele spelers van de B4. Gelukkig snoerden onze voetbalkwaliteiten hem de mond. Dit soort coaches moet men eigenlijk niet toestaan langs de lijn, foei. Vandaag weer een andere pot. Als ik vantevoren had geweten dat het zo warm werd in de middag dan had ik wellicht aangedrongen op een vroeger tijdstip. Ook konden een aantal spelers niet vanwege ziekte of andere bezigheden. Gelukkig kun je dan nog op andere spelers een beroep doen om nog even wat overbodige energie eruit te persen. Eén gastspeler was al aan zijn 3e wedstrijd toe. Hulde en bedankt. Ik kon merken dat het vandaag verdedigend niet goed stond. De ruststand was 4-3 voor Buitenveldert. Ik moet wel zeggen dat de voorhoede aardig liep met een hoog K-gehalte. Nee geen onjuiste taal maar Kamil en Kamilio. Kamilio was goed voor 5 treffers over de hele wedstrijd gezien,dus deze jongen kan wel wat. Op het laatst liep iedereen op zijn tenen door de warmte en ging de conditie dus de hoofdrol spelen. Het feit dat er door “ons” na rust 7 keer is gescoord en door Buitenveldert toch nog 4 keer geeft aan welk elftal er conditioneel het beste voorstond. Volgende week hoop ik uit tegen WV-HEDW weer over de hele groep te kunnen beschikken. Rest me nog voor 2 zaken te bedanken: 1. De 4 gastspelers nogmaals. 2. De snelle reactie van Willy en echtgenote om ons toch nog op tijd naar Buitenveldert te vervoeren.

Ad de Gans

Hollandia C1 – svDiemen C1  0-2

25 september

Hollandia om 10:00 uur in Hoorn, dus dat is om 8:00 uur vertrekken uit Diemen. Maar Diemen was goed wakker, want al na 8 minuten had Nidal er de eerste in liggen met een mooie schuiver (0-1). Meteen daarna kreeg ook Hollandia een grote kans, maar het doel van Nick bleef schoon. De wedstrijd leek veel op die van vorige week tegen Purmerend: veel kansen voor Diemen, weinig doelpunten. Er waren kansen voor Tijs (schot over), Thierry (schot net naast), kopbal van Tijs net naast uit een corner en een goede voorzet van Yoëll die over de keeper ging, maar niemand die klaar stond om in te tikken. Daarnaast was er een mooie solo van Nidal en een kopbal van Lorenzo net naast uit een vrije trap van Tijs. Hollandia was opbouwend niet erg sterk en hanteerde vooral de lange bal. Daarmee werden ze hooguit bij corners en vrije trappen gevaarlijk voor ons doel. Aan het eind van de eerste helft kwam Yoëll hard in botsing met de keeper en dat leverde hem pardoes een rode kaart op. Was dat niet wat overdreven? Yoëll wou de bal spelen, en had niet de bedoeling om hard op de keeper in te gaan. Had ook een gele kunnen zijn lijkt mij, maar goed, Diemen moest verder met 10 man. Gelukkig was het meteen rust. Ook in de tweede helft kreeg Diemen de betere kansen en dat was ontzettend knap. Iedereen deed een stapje extra en werkte keihard. Nidal kwam alleen voor de keeper, maar kreeg de bal niet in de goal. Nick moest er ook aan te pas komen en voorkwam daarmee een tegentreffer. Tijs loste een kanonskogel af op het doel van Hollandia, maar de keeper ging er niet voor opzij. Na een vrije trap van Tijs die over ging, kwam uiteindelijk toch zijn doelpunt. Hij speelde zich vrij op het randje van de 16 meter, en gaf een prachtig boogballetje over de keeper (0-2). Ik denk toch dat die nieuwe aanvoerdersband hem vleugels gaf vandaag... De vreugde bij Diemen was groot, dat zult u begrijpen. Na afloop werd er hier en daar nog een verhitte discussie gevoerd, want Hollandia had er flink de pee in, maar Diemen was voetballend gewoon beter, zelfs met 10 man.

Martin

Diemen E1 – JOS/W E1  6-4

24 september

Het begin van de bekerwedstrijd begon erg rommelig. Jullie lieten de tegenstander opkomen, letten niet op, slordige – te zachte – passes en jullie lieten steeds jullie mannetjes lopen. Hierdoor kwam het al snel op 0-2 achterstand. Dat was even slikken voor ons aan de zijkant. Na een ‘brul’ van Kees leken jullie wakker te worden en gingen jullie weer voetballen. Nu lieten jullie weer zien wat samenspel kan betekenen. Nadat Riley zijn mannetje voorbij was, kon hij de bal voorgeven naar Lukas die de achterstand iets kon terugbrengen (1-2). Vlak daarna bleef Floris goed doorzetten en kon hij zelf de gelijke stand neerzetten (2-2). En op slag van rust schoot Riley de bal met een fraaie boog over de keeper heen (3-2). Na de rust begonnen jullie ook weer lekker fel. De bal was voor jullie en er was meer rust achterin. Na een pass van Bart naar Devin gaf deze de bal mee aan Floris die goed doorgelopen was en ineens uithaalde (4-2). Vlak daarna kreeg Floris weer een prima pass binnendoor; hij omzeilt de keeper en schiet rustig in (5-2). Daarna leek het weer even of jullie het wel goed vonden zo en zakte het spel weer in. Dit gaf de


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 12

tegenstander weer moed en zij (her)wonnen de bal op het middenveld. Dit gaf hun teveel kansen en zij konden nog 2x vlak na elkaar scoren. Gelukkig kon Riley tussendoor ook nog een keer scoren zodat de eindstand uiteindelijk op 6-4 kwam te staan. Ik vond de laatste paar minuten wel spannend hoor omdat de tegendoelpunten niet zozeer door het goede spel van hen kwamen, maar doordat jullie ze zelf lieten komen. Blijf doorspelen tot het einde jongens en blijf die bal willen veroveren. Verder natuurlijk een prima eindstand en op een paar momenten na prima gespeeld.

Judith

GeuzenM F1 - sv Diemen F2  1-3

24 september

De eerste helft begon goed. We waren goed op dreef en bleven druk uitoefenen op het doel van de tegenstander. Na een paar aanvallen van GeuzenMiddenmeer kwamen we steeds meer aan de bal. Bij rust was het 0-0. De tweede helft begon met een mooie aanval. Jay kwam net niet tot scoren. De volgende aanval was het raak. Jay gaf hem voor en Yaron maakte de 0-1. Vlak daarna raakte Davey de lat. De 1-1 viel snel hierna zodat het weer gelijk opging. Na een mooie kopbal van Shay schoot een speler van de tegenstander tegen zijn eigen keeper aan en belandde de bal in het doel. Een gelukje voor ons dus 1-2. Kort hierna maakte Jay de 1-3 met een prachtig doelpunt. Een mooie afsluiting van een mooie wedstrijd waarbij iedereen veel inzet heeft getoond.

Martin Hofmann

Voetbal in de herfstvakantie Eind oktober is het herfstvakantie in onze regio. In het eerste weekend van de herfstvakantie 15/16 oktober is er een volledig wedstrijdprogramma voor alle teams. In het 2e weekend 22/23 oktober is er voor de Acategorie (A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1) een voor de Ajunioren in de Bcategorie (A3/A4) een inhaal/bekerprogramma. Voor de overige teams is er in principe geen programma. Mocht je al plannen hebben om op vakantie te gaan waardoor je niet kunt voetballen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de leider van je team.

Elly Oudshoorn wedstrijdsecretariaat Jeugd sv Diemen wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl

Afdelingscoördinatoren gezocht De Jeugdcommissie doet hierbij een oproep aan degenen die binnen sv Diemen een taak als Afdelingscoördinator zouden willen vervullen. Wij zoeken momenteel een afdelingscoördinator voor de C- en D-jeugd. In grote lijnen is de taak van de afdelingscoördinator: -  het onderhouden van contacten met trainers en ouders voor wat betreft de spelers -  tevens het onderhouden van contact met de jeugdcommissie -  de focus ligt op algemeen organisatorische zaken, denk aan de indeling van spelers in overleg met trainers, vragen van ouders beantwoorden e.d. Indien u belangstelling heeft verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken en een e-mail te sturen naar: jeugdcommissie@svdiemen.nl Wij zien de reacties tegemoet en gaan graag een gesprek met u aan zodra u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt.

De Jeugdcommissie sv Diemen


nr. 4    26 september 2011 13

  svDiemen   DeTreffer 

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen

M. van der Vegt T. Witteveen S. Wallroth A.B. van den Hengel

tel. 020-6000638 Tel. 06-43091020 tel. 06-11474485 tel. 020-6980495

Absolute Delicious nieuwe sponsor Zaterdag 1

Afgelopen zaterdag werd voor de wedstrijd tegen sc Buitenveldert de sponsor van de Zaterdag 1 in het zonnetje gezet. Na een mooi dankwoord van Hans ter Horst kreeg de eigenaar van Absolute Delicious, Johan van Overbeek, het ingelijste thuistenue overhandigd. Namens de gehele zaterdag selectie bedanken wij hem nogmaals voor het leveren van deze prachtige tenues! De wedstrijd zelf werd in de laatste minuten uit handen gegeven en eindigde helaas in een 3-4 nederlaag.

Robin van Tilburg

TOG 2 - sv Diemen  3-1

18 september

sv Diemen 3 Tuttelt TOG 2, de ploeg die het seizoen voorafgaand aan het vorige seizoen kampioen was geworden, is een oude bekende voor de Diemen 3. De verslagen van 2009/2010 spreken boekdelen met titels als Bah! en Tsjongejongejongejongejonge...de eerste wedstrijd thuis was het een drollenploeg waar met 3-1 van werd verloren en de tweede wedstrijd was het tegen de koploper uit dat de scheids slim thuis floot en de Diemen 3 op cruciale momenten balverlies leed, zelf niet scoorde en geheel onnodig met 2-0 gefrustreerd afdroop. En dus na een seizoen van afwezigheid een mogelijkheid op revanche tegen deze oude bekende! Tot zeer genoegen van de Diemen 3 kwamen we op een gogmische 1-0 door een blind pasje van Heer Eef, blijkbaar is dit een standaard onderdeel van de jeugdtrainingen, op onze verbluffend wakkere en in de diepte lopende Mies die na een heerlijke schijnbeweging de keeper ogenschijnlijk eenvoudig omspeelde en koelbloedig de 0-1 binnen wist te lopen. En zo leek Diemen nog wel uren door te kunnen voetballen, ware het niet dat uit het niets een TOGer, tot ongenoegen van de Diemen 3, ineens vrij voor het doel de hoek voor het uitkiezen had, en de 1-1 aantekende.


nr. 4    26 september 2011 14

  svDiemen   DeTreffer 

In de rust werd nog eens goed doorgenomen hoe we deze ploeg aan moesten pakken, echter wist TOG na een fiks aantal uitbraken in de tweede helft uit te lopen naar 3-1. De Diemen 3 die zeer slordig aan het voetballen was, gaf nog gas bij, maar ook in deze fase van de strijd werd er niet gescoord, en was het hoogtepunt het van dichtbij raken van de deklat, niet van de goal maar van het net erachter, zucht… In tegenstelling tot de vorige wedstrijd was het duidelijk dat we van deze ploeg hadden kunnen en zeker ook moeten winnen, maar dat zeggen we eigenlijk al jaren… Zo kwam de volgende wedstrijd nog even ter sprake, Waterwijk thuis, en dus ook de reserve shirts, met rugnummer, liggen die EREA reserve shirts niet nog in de wasmasjien??? En zo tuttelde de Diemen 3 in de rokerige kantine van Tot Ons Genoegen nog even door…

Booij

sv Diemen 3 – Waterwijk 3  0-6

25 september

Na de 1e competitiewedstrijd, 3-2 tegen AGB, waren de Heren van de Drie gematigd positief over de rest van het seizoen. Drie wedstrijden later blijkt het spelen in de Reserve 3e Klasse ’n zwaardere opgave dan we toen dachten. Twee ‘redelijke’ wedstrijden, Forza en TOG uit, gingen verloren. Onterecht wellicht maar toch nul punten. Toen Waterwijk het veld betrad leek het alsof we in de spiegel keken. Een boel ‘oudere jongeren’ waar wij wellicht wat jongere ’jonge spelers’ hebben maar dan toch ook weer oudere ‘oudere spelers’, als U begrijpt wat ik bedoel… Helaas bleek Waterwijk ’n stuk beter te ballen dan zo op het eerste oog leek. Bij ons sloten vanuit het Tweede wat betreft de jongeren Maarten, Bart en Melvin zich bij ons aan. Daniël uit de Vier zorgde voor de broodnodige 3e wissel nadat van de oudjes allereerst ondergetekende zich liet wisselen (opspelende Dirk-spier) en later Frank en Martien. De 1e helft was al net zo slecht als het laatste half uur bij TOG en het foutenfestival werd afgesloten met ‘n 5-0 ruststand. Wat ’n drama! De 2e helft was het ietsiepietsie beter en kregen we zelfs een paar 75% kansen (meer konden we er niet van maken). Helaas prikte Waterwijk nog wel een 6e en konden wij alleen nog de 3e helft winnen bij Hans en Klara aan de toog. Beste Diemernees op het veld? Dhr. Groen, die op het laatst moest invallen als fluitenier nadat de Aangewezen Scheidsrechter ’n half uur voor aanvang zich afmeldde. Bedankt Ron!

Evil Eef

sv Diemen 4 – WV-H EDW 4  2-2

18 september

Het gat in ‘t net & ‘t trucje van Stef Nadat alle kruitdampen (van de 1e helft van PSV-Ajax) en donderwolken buiten waren op-/weggetrokken begon de zondag 4 aan haar tweede wedstrijd van het seizoen thuis tegen WV-HEDW. De wedstrijd leek goed te beginnen voor de thuisploeg toen Gino aan de rechterkant werd weggestuurd en de bal tussen de palen schoot. De bal verdween echter weer net zo snel uit het doel door een gat in het net, waardoor de scheidsrechter van dienst besloot een doeltrap te geven zonder ook maar één blik op het net te werpen. Géén 1-0 dus, een doelpunt wat later wel van belang bleek te zijn geweest... Gelukkig werd het even later toch 1-0 toen Estaban Coen wegstuurde, de keeper kansloos liet en Niels in staat stelde om de bal in het lege doel te schieten. Daarna golfde het spel op en neer met over en weer wat kansjes maar geen doelpunten, ook het trucje van Stef leverde WV geen goal op en dus een 1-0 ruststand. Na de rust nam WV het heft in handen en had Diemen het moeilijk. Keeper Stef hield met een aantal belangrijke reddingen z’n doel schoon, wat een kwartier voor tijd werd beloond. Via een goede aanval over de rechterflank stelde Estaban met een precieze voorzet Lennart in staat de 2-0 binnen te tikken. Daarna dacht men de buit binnen te hebben, maar WV dacht daar kennelijk anders over. Een onoplettendheidje achterin luidde zodoende de 2-1 in. Even later leek Gino de wedstrijd alsnog in het slot te gooien, maar na een prachtige actie stond de paal een doelpunt in de weg. Tot overmaat van ramp werd het vlak voor tijd zelfs 2-2 toen een speler van WV met het nodige geluk door de verdediging heen brak en de bal langs een kansloze Stef prikte. Al met al een onnodig en duur gelijkspel, enig hoopvol feitje is dat we nog ongeslagen zijn…

Danny

Zaalprogramma op laatste pagina!


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 15

Programma 1 & 2 oktober Zaterdag 1 oktober 14:30 45358 svDiemen 1 14:30 100937 svDiemen VE1 12:30 87351 svDiemen D3 10:30 91959 svDiemen D4   9:00 89435 svDiemen D8   9:00 117793 svDiemen E3 10:15 117745 svDiemen E4 10:15 119293 svDiemen E6 11:30 123614 svDiemen E8   9:00 123713 svDiemen E9   9:00 130720 svDiemen F1 10:00 148361 svDiemen F5   9:00 110368 svDiemen F7 11:00 115433 svDiemen F10

Legmeervogels 1 Wartburgia VE2 IJburg AFC D1 Abcoude D3 Vlug en Vaardig D1 Waterwijk E5 Real Sranang E2 GeuzenM’meer E3 Amstelveen E4 Swift E8 New Amsterdam F1 Tos Actief F3 TOG F1 Arsenal ASV F4

4e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 2e klasse 2e klasse 4e klasse 5e klasse 5e klasse 1e klasse 4e klasse 5e klasse 7e klasse

C S. Khalilov 35+ E 15 18 28 15 14 16 15 17 7 13 12 25

Zondag 2 oktober 14:00 2344 11:30 9107 12:00 47156   9:00 48368 14:00 68657 12:30 53173   9:00 53172 10:45 71115 10:30 53794   9:00 53624 16:00 72140 16:00 72168 14:15 147524

P en T 1 Zeeburgia 2 OSV A1 Onze Gezellen A1 Kon. HFC A4 Weesp FC B1 Zwanenburg B1 Sporting Martinus B3 Ouderkerk C1 RODA 23 C1 WV-HEDW C2 Weesp FC C3 Almere FC C6

4e klasse 2e klasse 4e divisie 1e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

E C A 33 16 C 6 8 Q 34 5 10 11

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen A1 svDiemen A2 svDiemen A3 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C4 svDiemen C7 svDiemen C8

Uitwedstrijden 1 & 2 oktober Zaterdag 1 oktober 13:00 52558 Zeeburgia D2   9:00 74285 GeuzenM’meer D1 13:00 88728 AS 80 D6   9:30 89652 CTO 70 D2 10:00 90401 Geinburgia D2 10:00 109267 WV-HEDW E1 11:00 121647 Legmeervogels E2 12:00 135156 IJburg AFC E4 10:00 119412 Portugal Adam FC E1 11:15 142871 DWV E5   9:00 108270 VVA/Spartaan F2   9:00 143267 WV-HEDW F3   9:00 129415 Hoofddorp s.v. F6   9:00 132224 Kadoelen sv F1   9:00 110450 Ouderkerk F5 10:00 113102 Geinburgia F2 12:30 105956 RKAV MA1 12:30 107434 Tos Actief MC1 10:00 125189 GeuzenM’meer ME1

svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E5 svDiemen E7 svDiemen E10 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F6 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen MA1 svDiemen MC1 svDiemen ME1

Hoofdklasse 1e klasse 3e klasse 4e klasse 4e klasse Hoofdkl. (9:9) 1e klasse 3e klasse 4e klasse 6e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 2e klasse 2e klasse 1e klasse

B 6 19 26 27 6 10 14 17 13 9 14 12 14 13 12 B 8 9

Zondag 2 oktober 12:00 9131 14:30 153336   9:30 71089 10:00 72160   9:30 72138

svDiemen 3 svDiemen A4 svDiemen B4 svDiemen C3 svDiemen C5

3e klasse 3e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse

F 17 9 4 8

Almere FC 3 Sporting Almere A2 WV-HEDW B3 Muiden C1 RODA 23 C5

B.J. Kraanen F.N. Hoekman C.R.M. Koopman P. Siemens A.R. van de Biezen P. van de Kerchove J. Mantels


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 16

Sponsor actie RSBS Advies GRATIS HUMMEL SPORTTAS U kent RSBS Advies (Hypotheken – Verzekeren – Lenen) al vele jaren als hoofdsponsor van sv Diemen. Waarom RSBS Advies hoofdsponsor is van sv. Diemen? Laat ik praten in de ik-vorm. Vroeger heb ik zelf vele malen het net getroffen bij de club. Mijn hart gaat dan ook uit naar de club vandaar dat ik al vele jaren mijn financiële steun geef. Onlangs nog met het plaatsen van het scorebord. RSBS Advies is ook te zien op de shirts van het 1e elftal van de Zondag en sinds kort ook op de shirts van de A1.

ACTIE*: wordt klant bij RSBS Advies en ontvang per kind een prachtige originele sporttas van Hummel !!!

* Kijk in de kantine van sv Diemen naar de actievoorwaarden Hoe komt u in aanmerking voor de schitterende Hummel sporttas? 1. Laat ons vrijblijvend uw verzekeringspakket “scannen”. In 95% van alle gevallen is er een jaarlijkse besparing mogelijk die kan oplopen tot honderden euro’s! 2. Zodra u klant bent bij RSBS Advies ontvangt u (per spelend kind/lid) gratis de originele sv Diemen sporttas van Hummel ! Bel RSBS Advies telefoonnummer:

020- 416 26 56

afspraak en ontvang de schitterende Hummel sporttas !! Met vriendelijke groet, Algemeen Directeur Bert Steen

voor het maken van een


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 17

Programma 8 & 9 oktober Zaterdag 8 oktober 10:45 52573 svDiemen D1   9:00 74313 svDiemen D2 12:15 91414 svDiemen D5 13:00 84650 svDiemen D6 13:30 86994 svDiemen D7 11:30 109261 svDiemen E1   9:00 121655 svDiemen E2   9:00 135127 svDiemen E5 12:15 119357 svDiemen E7 11:00 142873 svDiemen E10 11:00 108244 svDiemen F2 12:15 143271 svDiemen F3 10:00 129410 svDiemen F4 10:00 132198 svDiemen F6   9:00 110430 svDiemen F8   9:00 113092 svDiemen F9 14:00 138289 svDiemen MA1 14:30 107407 svDiemen MC1 10:15 125192 svDiemen ME1

DWV D1 Ouderkerk D1 Sporting Almere D4 Portugal Adam FC D2 Volewijckers D3 JOS/W’graafsmeer E1 RAP E2 WV-HEDW E5 ZSGO/WMS E3 SDZ E11 IJburg AFC F2 Tos Actief F2 Amstelveen F2 Buitenveldert F5 SCW F2 CTO 70 F5 DSS MA1 Buitenveldert MC1 SDZ ME1

Hoofdklasse B 1e klasse 6 3e klasse 19 4e klasse 26 4e klasse 27 Hoofdklasse (9:9) 1e klasse 10 3e klasse 14 4e klasse 17 6e klasse 13 2e klasse 9 3e klasse 14 3e klasse 12 4e klasse 14 5e klasse 13 6e klasse 12 2e klasse B 2e klasse 8 1e klasse 9

Zondag 9 oktober 12:00 9207 12:00 150832 10:00 71142   9:45 72269 10:00 72286 12:00 72254

Meer de 2 Waterwijk A4 Buitenboys B6 OSV C3 AS 80 C9 Pancratius C9

3e klasse 3e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

svDiemen 3 svDiemen A4 svDiemen B4 svDiemen C3 svDiemen C5 svDiemen C6

6

F 17 9 4 8 9

N.A.W.M. Landzaat

Uitwedstrijden 8 & 9 oktober Zaterdag 8 oktober 14:30 45416 UNO vv 1 14:30 47172 Blauw Wit Amsterdam A1 14:30 85739 Zeeburgia D5   9:00 91446 AS 80 D5 10:45 86623 ZSGO/WMS D2   9:00 117816 Blauw Wit Amsterdam E4   9:00 117790 TABA E2   9:00 119324 SDZ E8 10:30 123751 AFC E19   9:30 130773 Chabab F1 11:00 148364 IVV F4   9:00 110371 RODA 23 F8   9:45 115443 Sloterdijk F4

svDiemen 1 svDiemen A1 svDiemen D3 svDiemen D4 svDiemen D8 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E6 svDiemen E9 svDiemen F1 svDiemen F5 svDiemen F7 svDiemen F10

4e klasse 4e divisie 2e klasse 3e klasse 4e klasse 2e klasse 2e klasse 4e klasse 5e klasse 1e klasse 4e klasse 5e klasse 7e klasse

C A 15 18 28 15 14 16 17 7 13 12 25

M. El Hammani A. Candan

Zondag 9 oktober 14:00 2667 13:00 9225 12:00 56933   9:45 48400 14:30 68680 11:45 53190 12:00 53191 12:45 71219 10:00 53801   9:00 53630 13:00 72268 72230   9:00 12:00 147525

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen 4 svDiemen A2 svDiemen A3 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C4 svDiemen C7 svDiemen C8

4e klasse 2e klasse 5e klasse 1e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

E C 8 33 16 C 6 8 Q 34 5 10 11

J.J. van Breukelen A.S. Menig

FC Amsterdam 1 Swift 2 Meer de 4 GeuzenM’meer A1 VSV A4 AFC B1 RODA 23 B1 Waterwijk B5 VVA/Spartaan C1 AFC C2 Buitenboys C2 AFC C8 RODA 23 C8

L.A. Jacobs D.A. Lyesen K. Beharie J.P. Jambroes P.E. Nelis


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 4    26 september 2011 18

Van vrijdag 7 oktober t/m zondag 16 oktober wordt “De week van de Scheidsrechter” gehouden op pagina 6 kunt u hier alles over lezen, ik vind het een goed idee. U weet ondertussen dat ik een fan van de scheidsrechter ben, neen niet alles wat ze doen doen ze goed (heeft u zaterdagavond gekeken?), maar u en ik weten dat het een ontzettende moeilijke baan is. Je doet het namelijk nooit goed. Het lijkt mij een goed idee dat sv Diemen in deze week laat zien dat zij het goed meent met de scheidsrechter en dat dan ook duidelijk laat blijken. Ook de spelers en toeschouwers (vaders, moeders, treffers opa’s en oma’s, leiders,trainers) laat de scheidsrechter zien dat u i Min begrip hebt voor hun moeilijke taak. Ik reken op u. De gehaktbal uit onze keuken werd vorige week wel bijzonder gewaardeerd. Er stond een lovend stukje in Het Parool over onze gehaktbal maar ook de bediening van onze mensen van de keuken werd geroemd. Chapeau, keukenbrigade!!! Als u de programma’s van de komende twee weken bekijkt ziet u dat er op zondag 2 oktober maar liefst 13 wedstrijden zijn vastgesteld en op zondag 9 oktober zes. Waarom dit zo is geprogrammeerd? De Bond laat weten dat zij aan onze wens om per zondag 10 wedstrijden te laten spelen niet kan worden voldaan! Dat is programmatechnisch niet te realiseren??? We vliegen naar Mars, maken foto’s o.a. van de achterkant van dit hemellichaam, we lopen op de Maan, komen netjes weer thuis, maar een programma naar onze wensen, is niet aan te voldoen. Het gaat niet alleen om de wedstrijden natuurlijk, maar bovenal om de mensen die onze keuken bemensen. Zondag 2 oktober zijn er om 09.00 uur drie wedstrijden, dat betekent dat de kantine om 08 uur open is, de eerste voetballers arriveren dan. Dat alleen omdat de KNVB het programmatechnisch niet aan kan. We waren gewend dat om 10.00 uur de eerste wedstrijden werden gespeeld. Ik hoop en eigenlijk verwacht ik dat bij de herindeling van de B-categorie team in december, de indeling van de wedstrijden voor de sv Diemen beter geregeld is. Op pagina 6 en 7 treft u het allerlaatste trainingsschema aan, ook kunt dit schema vinden op de website van de sv Diemen. Denkt u aan de Grote Clubactie, de loten kunt u kopen bij onze jeugdleden, die er ook nog iets mee kunnen verdienen.

Zaalvoetbal

Zaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

VOORLOPIG Programma zaalvoetbal 30 september t/m 31 oktober 5671 4855 5026 5100

Allen Weerbaar 4 svDiemen 1 svDiemen 1 Adelaars zvv 2 Plein83 5 svDiemen 1 svDiemen 1 Os Lusitanos 2

30-  9-2011   3-10-2011 26-10-2011 31-10-2011

19:15 21:05 21:10 21:05

de Biezem Sporthallen Zuid Sporthallen Zuid Sporthallen Zuid

H. Ramjiawansing B. Mathot

  5-10-2011 12-10-2011

22:00 21:00

14014 RKAVIC 5 14400 svDiemen 2

svDiemen 2 TOB 5

Emergo hal Oostenburg

R. Marchand

30-  9-2011   7-10-2011 11-10-2011

19:15 21:05 20:00

21782 svDiemen 3 21847 Fico 4 21951 svDiemen 3

Ouderkerk 1 Ookmeer svDiemen 3 Bloemhof de Boys The / L’Aiuto 1 Hogendorp van

De wedstrijden die in rood staan aangegeven staan nog in concept, dus zijn nog niet definitief vastgesteld.

De Treffer 2011-2012 - 2011-09-26