Page 1

  DE TREFFER

Jaargang 76  nr. 16

Sportpark De Diemen 

Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: ppvrooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder vacant Redactie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E: mep1@upcmail.nl

  6 april  2010

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189  1110 AD Diemen  020-699 20 48  E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Afgelastingen Elke vereniging die in het bezit is van zowel natuurgrasvelden als kunstgrasvelden dient aan het begin van het seizoen de keuze te maken of bij afgelasting van natuurgrasvelden door de standaardelftallen mannen uitgeweken gaat worden naar kunstgrasvelden. Voor sv Diemen zou dit van toepassing kunnen zijn voor het 1e zondag- en zaterdagelftal. Onze keuze is erop gevallen dat wij niet zullen uitwijken om de volgende reden. Stel voor een bepaalde wedstrijddag is het 1e zondagelftal ingedeeld op het 1e veld (natuurgras) en het 3e zondagelftal is ingedeeld op het 2e veld (kunstgras) en beide wedstrijden dienen op dezelfde tijd plaats te vinden. Nu wordt het 1e veld afgelast, dan zou als de keuze was gevallen op wel uitwijken de wedstrijd van het 1e elftal verplaatst moeten worden van van de het 1e veld naar het 3e veld en moet tegen het 3e elftal gevoorzitter zegd worden dat het jammer is dat zij niet kunnen voetballen, maar hun wedstrijd is afgelast omdat het 1e elftal in de hiërarchie voorgaat. In de ogen van het bestuur zijn dat zaken die niet kunnen want de spelers van het 3e elftal hebben net zo veel contributie betaald als de spelers van het 1e elftal. In verband met de vele afgelastingen deze winter is het verloop van de competitie in de knel gekomen en is de KNVB genoodzaakt om noodmaatregelen te nemen om de diverse competities tot een goed einde te brengen. Zo worden er veel wedstrijden doordeweeks afgewerkt, dat levert de nodige problemen op. Voor velden waarop geen verlichting is dient het aanvangstijdstip uiterlijk op 19.00 uur te liggen en dat valt niet mee want de spelers en begeleiding dienen zich tijdens het spitsuur naar de wedstrijd te verplaatsen. Tevens worden trainingsschema’s danig in de war gegooid omdat geplande trainingen niet kunnen doorgaan omdat er op bepaalde velden wedstrijden afgewerkt moeten worden De KNVB heeft tevens besloten dat de keuze voor standaardelftallen om niet uit te wijken van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden voor deze competitie niet langer van toepassing is. Vanaf heden dienen de standaardelftallen van alle verenigingen die beschikken over een goedgekeurd kunstgrasveld verplicht uit te wijken naar het kunstgrasveld indien het natuurgrasveld is afgelast. De argumentatie daarvoor van de KNVB is; - De vele afgelastingen die er al geweest zijn; - De competitie is al verlengd, er is niet veel speling; - Het zoveel mogelijk willen voorkomen van midweekse wedstrijden; - De laatste 2 programma’s (zo mogelijk) gelijktijdig te laten verspelen.

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen

Wij vragen begrip voor deze maatregelen en hopen dat de diverse competities voor onze vereniging tot een goed einde worden gebracht. Fred Lunstroo


nr. 16    6 april 2010 2

  svDiemen   DeTreffer 

Procedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken volledig laten invullen. • U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2009-2010 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag 17.00- 19.00 uur) en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator • Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor zaterdag 29 mei 2010 zenden naar: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. • De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en zendt bovengenoemde bescheiden per ommegaand aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden. • Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB. • Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. • Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing. • Verder dienen zij te handelen als boven. Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 27 mei, do 3 juni, do 10 juni en ma 14 juni zogenaamde overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschap Leden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei 2010 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. U dient zich te overtuigen dat: • de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2009-2010 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan te vragen. • Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten. Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 27 mei, do 3 juni, do 10 juni en ma 14 juni extra avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling. Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard. Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2010 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden. • U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl • Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 3

Goed geregeld door RSBS Hypotheekrentes nu v.a.

3,9%

0.000,2e hypotheek tot € 10 tie. nu zonder dekking/taxa v.a.

5,9%

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken. Belastingaangifte v.a. € 24,95.

www.rsbs.nl

Lenen tegen de laags te rente? nu Kijk op www.rsbs.nl. v.a.

6,9%

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion. Direct persoonlijk contact met gekwalificeerde financieel adviseurs. Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Vrijblijvend en kosteloos advies!

R

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Ouddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl www.rsbs.nl Topsponsor FC Volendam

RSBS adv Stadsgids.indd 1

Hoofdsponsor SV Diemen

20-05-2008 10:17:05


nr. 16    6 april 2010 4

Jeugdtreffer

F-pupillen Meisjesvoetbal Wedstrijdwijzigingen

A. Uljee M. Golsteijn E. Oudshoorn

  svDiemen   DeTreffer 

Wedstrijdsecretarissen

Argon D1 - sv Diemen D1  0-5

27 maart

fc Almere D3 – sv Diemen D3  0-0

27 maart

tel. 020-6954865 tel. 020-7764909 tel. 020-6904445

De overwinning van het collectief Op het fraaie complex van Argon begon om 10.30 uur sharp de topper in de hoofdklasse C tussen Argon D1 en Diemen D1. De eerste kans was voor Argon, maar het schot werd gepakt door Nick. Hierdoor wakker geschud ging Diemen volop de strijd aan en liet zien waarom ze bovenaan staan. Na 5 minuten was het Lorenzo die uit een vrije trap van Tim keurig de 0-1 binnen schoot. Helaas moest Bart met een blessure het veld verlaten. Mike verving Bart op uitstekende wijze. Na ongeveer een kwartier en een aantal kansen verder werd de 0-2 van Rik, door de overigens uitstekend fluitende scheidsrechter, wegens buitenspel afgekeurd. Er volgde wederom een goede fase van Diemen. Er werd van achteruit en op het middenveld goed druk gezet naar voren waardoor Argon problemen had met de opbouw. Na een actie van Darren kregen wij een corner waaruit Rowen de verdiende 0-2 ruststand op het scorebord kon laten zetten. De tweede helft begonnen we met een doorbrekend zonnetje en een ontketend Diemen. Al na 3 minuten had Lorenzo de 0-3 op z’n schoen, maar helaas ging de bal net naast. Een goede combinatie via Daryl Salim, Lorenzo, Jesse en Guus resulteerde in een goed schot van Guus welke gestopt werd door de Argon keeper. Nog geen minuut later wederom een combinatie om van te smullen waaruit Lorenzo met een strak schot fraai de 0-3 maakte. Achterin werden er bij Diemen weinig kansen weggegeven door goed dichtlopen van de gaten door Jordley (weer top vandaag), Tijs en de weer herstelde Bart. De 0-4 van Rowen was er weer een uit het (combinatie) boekje. Rowen maakte ook nog 0-5 door de Argon keeper de verkeerde kant op te sturen en cool af te maken. Rik krulde de bal in de laatste minuut in de bovenhoek, maar de lange keeper kon de bal via z’n vingertoppen nog tegen het hout werken. Argon kreeg in deze laatste secondes ook nog een kans, maar Nick liet zien dat hij tot het laatste fluitsignaal geconcentreerd bleef keepen en pakte op fantastische wijze het schot van de Argon spits. Jongens jullie speelden vandaag een van de betere wedstrijden van het seizoen. Wat mij betreft was vandaag de “Man of the match”: Diemen D1. Bart de Jong

Vandaag stond dé wedstrijd op het programma. De nummer één (onze jongens) tegen de nummer twee (FC Almere D3). We moesten lekker vroeg verzamelen, want dat wachten vinden we maar niets. Mooie tijd. . . 8 uur. . . Helaas bleek Arsenyo zich ziek te hebben gemeld, hij was m.a.w. niet van de partij. Lastig om je keeper te missen in zo’n belangrijke wedstrijd. Nieuw in de selectie was Danny, die na een tweetal trainingen vandaag zijn eerste wedstrijd gaat spelen voor de D3. Welkom Danny!!! Tevens was Tim de welkome versterking, nadat ons team de laatste maanden bruut is leeggeroofd door andere teams. Om negen uur precies blies de jeugdige scheids voor de aftrap. Wat volgde was een regelrechte thriller. Twee elftallen die vol voor de winst gingen, waarbij niet altijd alles goed ging, maar de inzet hartverwarmend was. Wat ook hartverwarmend was was het keeperswerk van Devin. Hoewel soms wat onwennig bleek Devin een goed slot op de deur te zijn. Klasse! Nu ik Devin noem besef ik me dat ik de andere jongens tekort doe. De D3 stond vandaag als een huis en jullie verdienen allemaal een pluim. Weer terug naar de wedstrijd. Almere speelde op het randje, soms werd er zelfs een beetje te hard gespeeld (hoewel wij dit ook wel kunnen). De eerste tien minuten waren voor Almere, zonder eigenlijk echt gevaarlijk te worden. Daarna kwamen we beter in het spel en waren we minimaal gelijkwaardig. De ruststand van 0-0 was een eerlijke stand. In de tweede helft was het beeld niet anders, alleen waren de beste kansen nu voor ons. We hadden de wedstrijd nog makkelijk kunnen winnen als de scheids wat minder naar zijn (soms wat partijdige) grens had gekeken. Hij vlagde veel aanvallen van ons onterecht voor buitenspel af. Tevens is ons een glaszuivere penalty onthouden en kreeg Patrick de noppen van een tegenstander in zijn gezicht (in het strafschopgebied) eveneens zonder vrije trap. Maar goed, de eindstand van 0-0 was toch in ons voordeel, want de aanval op onze eerste plaats hebben we afgeslagen. Dat besefte Almere ook, want lichtelijk onsportief zijn zij wel te noemen. Maakt niet uit, ik heb een topochtend gehad en met mij alle toeschouwers. Klasse jongens en bedankt daarvoor! Hans


nr. 16    6 april 2010 5

sv Diemen F7 – IJburg F6  4-0

27 maart

sv Diemen F8 - Geinburgia F2  3-4

27 maart

sv Diemen D1 – Victoria D1  4-1

31 maart

  svDiemen   DeTreffer 

Ons 3e thuiswedstrijd van de voorjaarscompetitie werd gespeeld tegen het laag geklasseerde IJburg. Thuis hebben we de Ajax status we scoren gemiddeld 5 keer en hebben nog niets verloren in 2010. Ook was vandaag Dylan Muuren na een aantal weken weer terug van zijn blessure. We begonnen de wedstrijd wederom met Jurre in de goal en deze keer met Eddie en Otniël in de spits. Vanaf begin speelden onze blauwbloezen een prima wedstrijd en werd er weer prima samengespeeld, dit gaat met de week steeds beter. In de 11e minuut kreeg Otniël een geweldige kans alleen helaas voor hem net voor zijn verkeerde linkerbeen. In de 13e minuut wist Brandon aan zijn tegenstander te ontsnappen en beheerst de bal achter de keeper te knallen. Dit werd tevens de ruststand. De tweede helft met goalie Eddie (P.G.) tussen de palen werd er, zoals besproken in de rust, direct jacht gemaakt op het verder opschroeven van de stand. Het was Storm die zeer fraai al in de 2e minuut van het tweede bedrijf de bal al liggend in de hoek schoot. In de 6e minuut werd Dylan M. in een kansrijke positie gebracht door zijn naamgenoot Dylan B. helaas keerde de keeper zijn schot maar wist Dylan M. alsnog in de rebound uit een bijna onmogelijke positie de bal op doel te knallen, helaas ging deze mogelijkheid net over de lat. Er werd steeds meer druk op de goal van IJburg gezet en dit resulteerde in een goal van Dylan Blom die bijna wekelijks zijn doelpuntje meepikt. De tegenstander kwam niet meer uit hun verdediging en vlak voor tijd wist Storm zijn tweede goal van de dag en tevens de eindstand op het scorebord te zetten. John Lekker voetbalweer dus de jongens hadden er weer zin in. De tegenpartij had 7 jongens dus 7 tegen 7. Na de aftrap gingen de jongens meteen op het doel af, maar we hadden wat tegenwind dus het schot kwam niet ver genoeg en de tegenpartij ging ook gelijk in de aanval en die was gelijk raak 0-1. Door de wind werd vooral voor ons doel gevoetbald en Jasper en Jair hadden het megadruk met verdedigen en Johnny had het druk op doel. Alhoewel sv Diemen het toch steeds probeerde stonden ze in de 1e helft al met 0-4 achter. De 2e helft hadden we gelukkig wind mee en van de tegenpartij mochten we met 8 jongens spelen. Daar kregen ze al snel spijt van want nu hingen ze steeds voor hun doel en Faisal scoorde ook al snel 1 doelpunt ook Jasper schiet helaas in de handen van de keeper. Ook Samuel probeert het, maar daar kwam Ahmed met het 2e doelpunt. De jongens die normaal in het midden blijven kwamen ook meer naar voor, Sam, Jesse en Jochem. Allemaal in de aanval en gelukkig daar is Joram met het 3e doelpunt, na een corner die heel goed genomen was door Joram kopte Faisal en die was jammer op de lat hij ketste terug op de voet van Samuel ook hij schoot op de lat de bal wilde er niet meer in. Dus na een 0-4 achterstand is het toch wel erg netjes dat het 3-4 geworden is! Jasmijn (moeder van Johnny) Op 31 maart was de wedstrijd gepland in de avond, nou, dat hebben we geweten: het was nat, koud en winderig. Eindelijk konden we vandaag revanche nemen op de enige nederlaag die we leden uit bij Victoria, de allereerste wedstrijd van het seizoen ging met 4-1 verloren. Inmiddels is Victoria afgezakt naar de middenmoot, dus waren we aan onze stand verplicht om te winnen. Al snel vonden we de goal. Lorenzo verovert op het middenveld de bal en kopt de bal naar Salim die Rik weet te vinden in de 16 meter. Rik verrast met links de keeper in de korte hoek (1-0). Daarna moet Nick een miraculeuze redding verrichten op een schot dat via de paal corner verdwijnt. Een schot van Guus verdwijnt na goed combineren naast het doel. Weer wat later is het wel weer raak. Een voorzet van Guus wordt niet goed weggewerkt door Victoria, Salim zet de bal voor en Lorenzo kan de bal zo het doel in lopen (2-0). Een mooie aanval van Diemen over meerdere schijven (Rowen, Lorenzo, Guus) komt bij Rik. Zijn lobje mislukt half en de bal gaat net naast. We gingen te optimistisch spelen en daardoor vielen er achterin wat gaten. Hiervan wist Victoria te profiteren en zij speelden onze verdediging uit elkaar (2-1). Nick moest wederom een redding plegen op een lobballetje. 2-1 bleef de ruststand. Er werd op gehamerd om niet te ver naar voren te spelen, dat bleek gevaarlijk te zijn tegen Victoria. De tweede helft gingen we wat beter voetballen. Ondertussen was het wel opletten geblazen voor de uitvallen van Victoria, maar de verdediging met Bart, Tim, Jordly en Tijs was nu attent hierop en er werd hard gewerkt. Tijs gaf een iets te harde schouderduw, maar de scheidsrechter (Raymond) zag er geen penalty in. Even later raakte een Victoriaan de bal met de arm in de 16 meter, en ook dat vond hij geen penalty. Prima, je moet het voetballend doen, niet uit dode momenten. Guus raakte nog de lat met een mooi afstandsschot en wist een niet te missen kans toch niet te verzilveren. Uiteindelijk viel de score toch nog groot uit. Een schot van Lorenzo werd door de keeper losgelaten en Rik kon de bal lekker binnenknallen (3-1). Uit een solo van Lorenzo over links weet hij de keeper en een speler te omzeilen en voor 4-1 aan te tekenen. Hiermee houden Diemen en Victoria elkaar dit seizoen in evenwicht, maar trekt Diemen aan het langste eind? http://www.youtube.com/watch?v=OqFtQIf_hS4 Martin


nr. 16    6 april 2010 6

  svDiemen   DeTreffer 

sv Diemen D2 bereikt kwartfinale, na eclatante overwinning DIOS D2 - sv Diemen D2  0-5

31 maart

Vanavond bereidden we ons allemaal voor op een zware wedstrijd tegen het onbekende DIOS uit Nieuw Vennep. Zo ver al in het toernooi en allemaal waren we ervan overtuigd dat het weer erop of eronder was. Diemen begon met de wind in de rug op het mooie kunstgrasveld. Eerst nog wat onwennig en onrustig aan de bal. Pas halverwege de eerste helft werd het spel goed de andere kant opengedraaid. Hierdoor gaf Boy op grote afstand van het goal aan Boris de bal. Boris gaf de bal een enorme hijs en deze verdween hard en hoog achter de verbijsterde keeper van DIOS. Wat een doelpunt! Hierna moest Rick even kort naar de kant om wat korrels uit zijn oog te halen waar hij veel last van had. Weer door moeder Elly bevrijd van dit leed schoot Rick bij de eerste gelegenheid de bal ook van grote afstand in het doel. Een weelde, 2-0 voor Diemen en twee hele mooie doelpunten. Met dit goede gevoel de rust in met de wetenschap dat DIOS er in de tweede helft met die koude wind alles aan zou gaan doen. Diemen bleef gelukkig scherp en al in de eerste minuut na rust scoorde Yoëll de veilige 3-0 en kort daarna zelfs de 4-0. Jamie maakte 5-0 met een strak laag schot met rechts. Hierna nog vele mooie momenten waarbij er goed werd samengespeeld en voetballende oplossingen gezocht werden. Soms wel aanvallen over 7 schijven. Goed gevoetbald. En ook vooral achter niets weggegeven. Wij zijn trots op jullie. Diemen bekert nog zeker een ronde door! Edwin van den Berg

Sjef van der Heiden Toernooi Pasen 2010 sv Diemen D2 Tweede Paasdag 2010. Eindelijk weer een beetje knap weer. Diemen D2 moest laat in de middag. De hele dag was er al gevoetbald en had de organisatie een mooi programma laten lopen. Een mooie tombola en twee grappige paashaasjes. Een goede traditie. In onze poule twee op papier sterke tegenstanders die we elk tweemaal troffen. Tegen Krommenie was het Diemen dat het spel bepaalde. In de eerste 20 minuten won Diemen met 3-0 door doelpunten van Nidal, Boy en Jamie. Ook het tweede treffen tegen Krommenie later op de middag verliep goed, alhoewel de openingscore lang op zich liet wachten door rommelig spel van Diemen. De tweede keer werd het 4-0 door Nidal, Jamie, Rick (mooie pass van Jamie) en Lesley (ook mooie pass van Yoëll). Tegen Roda was het andere koek. Stugge ploeg die niet opzij ging. De eerste 20 minuten werden in het voordeel van Diemen beslist door een doelpunt van Nidal. Bij de tweede krachtmeting leek het er lang op dat Diemen zou scoren (we waren steeds dichtbij) maar was het schrikken dat Roda scoorde. En dat Diemen er niet in slaagde om het initiatief te pakken en gelijk te maken. Gelukkig bleef het bij 1-0 en was de toernooizege voor Diemen op grond van een beter doelsaldo. Maar schade was er wel want Rick bleek aardig last van zijn hoofd te hebben. Naar woensdag toe even schrikken, maar we rekenen weer op je. Het komt zeker goed. Tot slot alle complimenten voor het mooie toernooi en leuke penaltybokaal. Ik heb genoten van het enthousiasme van de goaltjesdieven achter de bal en twee fanatieke goalies. Edwin van den Berg

Het Sjef van der Heiden Toernooi sv Diemen F7 sv Diemen F7 – SDZ F9  1-2

De eerste van 3 wedstrijden werd tegen SDZ F9 gespeeld. Voornamelijk speelde onze blauwbloezen op de helft van onze tegenstander, toch was SDZ bij een van de weinige aanvallen trefzeker. Het antwoord leek niet lang te duren want Dylan B. ging er vanaf links vandoor en ondanks dat hij aan zijn shirt werd getrokken stifte hij de bal fraai over de doelman, maar ook net over de lat heen. Ook Timo kreeg een geweldige kans maar zijn kanonskogel spatte uiteen op de paal. Het lukte SDZ zelfs om op 0-2 te komen. Voor ons was Storm vlak voor tijd nog trefzeker maar er was te weinig tijd over voor de meer dan verdiende gelijkmaker.

sv Diemen F7 – Roda’23 F9  0-9

De 2e wedstrijd tegen de eerstejaars van Roda’23 of eigenlijk HSV (Hoge School Voetbal) werden we ondanks de goede inzet van onze blauwbloezen van de mat gespeeld. Zeer fraaie doelpunten werden er door onze tegenstander gescoord. De mooiste was toch wel; een voorzet van rechts, die door een medespeler van Roda, met een volley de bal onhoudbaar achter onze goalie Jurre knalde. Een terecht applaus van onze sportieve en trouwe aanhang voor deze goal was het gevolg.


nr. 16    6 april 2010 7

  svDiemen   DeTreffer 

sv Diemen F7 – KFC F6  0-1

De laatste wedstrijd begonnen we met de geblesseerde Storm in het doel. De jongens van de F7 vochten als tijgers en met een nieuwe laatste man “Otniël”. Die bij het meegaan van een aanval waar balverlies werd geleden sneller dan het licht weer terugsnelde naar zijn nieuwe positie. We kregen een paar goede kansen. Zo zag Dylan M. zijn schot gekeerd door de keeper van KFC en ook Nick miste met zijn doelpoging net het beetje geluk. Door het goede keeperswerk van Storm en het uitstekend verdedigen van Eddie bleef de score op 0-1 voor KFC. Helaas geen punten dit toernooi, al waren die zeker wel verdiend geweest. John

Sjef van der Heiden toernooi groot succes In het paasweekend vond op ons complex het Sjef van der Heiden toernooi plaats. Op zaterdag voor de F- en E-pupillen; op Paasmaandag voor de D-pupillen. We startten zaterdagochtend om 9.00 uur met 24 F teams. Elk team speelde 3 poulewedstrijden. Na afloop werd van elk team 1 speler gekozen om te strijden voor de Penaltybokaal. Onze D-keepers Nick en Miguel deden hun best om de ballen te stoppen. Uiteindelijk bleef er 1 speler over die de Penaltybokaal in ontvangst mocht nemen van Utrecht keeper Khalid Sinouh. In de ochtend was het nog droog maar tijdens de prijsuitreiking kwamen de eerste regendruppels naar beneden. Na het F-toernooi waren er nog 2 speelrondes met E-pupillen. In totaal streden 32 E-teams om een mooie beker en een welverdiend vaantje. Op maandagochtend gingen we al weer vroeg van start met 8 D-teams; in totaal kwamen ruim 20 D-teams in actie. Gelukkig was het maandag prima voetbalweer en bleef het de hele dag droog. Op maandag stopten onze C-keepers Niels en Nordin de ballen tijdens de Penaltybokaal. Buiten het voetbal was er ook voldoende te doen. Twee paashazen deelden eitjes uit. Er waren veel prijzen te winnen in onze tombola. Voor eten en drinken was de kantineploeg weer paraat. Piet zorgde voor limonade voor alle teams en Henk zorgde dat alle wedstrijden op tijd begonnen. Logistiek was alles weer prima verzorgd door Bram en Abduhl. Bij de kraam van Candyworld werden suikerspinnen, popcorn en ander lekkers verkocht. Iemand van Voetbal International deelde boekjes uit en had een leuke actie voor het komende WK. In de kantine kon men Kimberly Manshanden sponsoren die voor het goede doel naar Zimbabwe vertrekt. Gianne Schouten zorgde beide dagen voor de muziek op het terrein. Rémon bedankt voor het in elkaar draaien van het toernooischema en het uitnodigen van de teams! En verder willen we iedereen (voor en achter de schermen) bedanken die dit weekend geholpen heeft met de organisatie! We kunnen weer terugzien op geslaagde toernooi-dagen. Elly (wedstrijdsecretariaat) en Jeugdcommissie sv Diemen

Het bestuur bedankt al diegenen die meegewerkt hebben tot het doen slagen van het

“Sjef van der Heidentoernooi”. Zonder hun bijdrage was het onmogelijk geweest om zo’n groot toernooi te organiseren. Chapeau!!!

U wordt verzocht uw verslagen en andere bijdragen voor het clubblad vanaf heden te zenden naar het volgende emailadres mep1@upcmail.nl


nr. 16    6 april 2010 8

  svDiemen   DeTreffer 

Khalid Sinouh (reserve doelman FC Utecht) reikte de Penaltybokaal uit

Maar liefst twee Paashazen zorgden voor de lekkere eitjes


nr. 16    6 april 2010 9

  svDiemen   DeTreffer 

Onder zeer grote belangstelling werden de penalty’s genomen

Het zit er op voor de jonge matadoren


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 10

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1

B. van Echtelt tel. 020-6991275 S. Wallroth tel. 06-11474485 P. Meeuwissen tel. 036-5310476 A.B. van den Hengel

Swift 6 – sv Diemen 3  2-4

tel. 020-6980495

28 maart

In de aanloop naar deze topwedstrijd tegen de nummer laatst meldden van de 21 basisspelers maar liefst 15 zich af. Een blik op het wedstrijdschema leerde ons dat er in de jeugdafdeling veel vervangers te halen waren (A2, A3 en B1 waren vrij). Op doel stond Robin van de A2. Hoewel hij niet overdreven veel te doen kreeg, een zekerheidje. Wat ‘n klasbak! Vier spelers van de A3 maakten hun opwachting: rechtsback Daniël, speelde de volle 90 minuten, Dave, begon linksback en eindigde linkshalf, Erwin, linkshalf, later midmid en cruciaal in het regelen van de spelers en last but not least Bright. We noemen hem Dwight, die toen hij er na ‘n half uur in kwam meteen maar es drie man passeerde en uiteindelijk de Man of the Match werd met weergaloze acties, alleen af te stoppen met de meest ranzige overtredingen, (Swift 6 bleek ’n zwaar gefrustreerde ploeg met alleen oog voor de benen van anderen en uitblinkers in het mekkeren tegen scheids en tegenstander). Hij maakte de bevrijdende 4-2 prachtig af. Hoe mooi kunnen intikkers zijn? Het bleef erg lang 0-0 overigens. Deano Baggio wist op zijn eigen eigenwijze wijze pas na 50 minuten de score te openen (1-0). Swift, voorwaar geen slechte ploeg, kwam terug op 1-1. Een andere gastspeler Daan scoorde de 2-1. Mies, terug van weggeweest, bracht lucht met de 3-1 waarop de scheids es besloot om Swift nog ’n kans te geven door een zeer dubieuze pennel (Roel maakte duidelijk hands met z’n schouder). Toen kwam het moment van Dwight, maar hij heet Bright, en viel de wedstrijd in het slot. Bedankt mannen! O ja, nog een uitblinker: Brian, van de Zon 2 of de zat 1, die onze mental coach werd en 90 minuten keihard liep te vlaggen! Evil Erwt

Familie sportdag op zondag 30 mei Nel van Oosten en Bram Uljee hebben, net als vorig jaar, het plan om een familiedag te organiseren, op zondag 30 mei 2010. Iedereen kan inschrijven voor deze dag, bijvoorbeeld voor het spelen van een wedstrijd tussen vaders en moeders tegen hun kinderen, of een toernooitje onderling gewoon er een leuke dag van maken. Er wordt ook gedacht aan het houden van een barbecue.

Zaalvoetbal

Wedstrijdsecretaris  T. Roelofs  tel. 020-6169871

Zaalvoetbalprogramma 6 t/m 28 april 06-04-2010 21:05 13397 07-04-2010 20:15 24431 08-04-2010 21:00 16547 14-04-2010 21:55 153193 14-04-2010 20:00 8247 21-04-2010 21:00 8242 28-04-2010 21:05 6524 Zaaldienst Dinsdag   6 april Woensdag 14 april

Diemen 1 Os Lusitanos 6 Germaan De 2 Diemen 1 Diemen 3 Diemen 3 DCG 7 Muiden Oostenburg

Amstelveen 3 Diemen 3 Diemen 2 RKAVIC 29 Dug Out 5 Sporting Martinus 3 Diemen 3

4e klasse P 6e klasse O 5e klasse R 4e klasse P 6e klasse O 6e klasse O 6e klasse O

Muiden Aristos Elzenhagen Oostenburg Oostenburg Oostenburg Zuid

sv Diemen 1, 2 man aanwezig om 19:15 uur sv Diemen 3, 2 man aanwezig om 20:00 uur

F. Nibbelink Diemen Germaan Diemen Diemen Diemen DCG


nr. 16    6 april 2010 11

  svDiemen   DeTreffer 


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 12

Uitslagen Zaterdag 27 maart

Diemen 1 Diemen 2 Diemen 3 Diemen MB1 Diemen MB2 Diemen D2 Diemen D4 Diemen D5 Diemen E1 Diemen E3 Diemen E4 Diemen E7 Diemen E8 Diemen E9 Diemen E12 Diemen F1 Diemen F2 Diemen F7 Diemen F8

Zondag 28 maart

Diemen 1 Diemen B3 Diemen B5 Diemen C2 Diemen C3

Parkstad sv 1 SCW 3 Wartburgia 6 Reiger Boys MB2 Hercules MB1 Pancratius D3 Abcoude D3 Legmeervogels D5 SDZ E3 DRC E2 Tos Actief E3 DWV E4 Dijk De E5 Tos Actief E5 TABA E7 WV-HEDW F1 DCG F1 IJburg AFC F6 Geinburgia F2

7 5 2 3 2 7 1 5 7 8 6 4 2 0 2 5 2 4 3

Muiderberg 1 Abcoude B2 Germaan De B1 Buitenboys C2 Sporting Martinus C3

1 2 3 0 3 10 1 3 7 1

Dinsdag 30 maart Diemen B2 CTO 70 B1 Woensdag 31 maart Diemen D1 Victoria D1 Donderdag 1 april Diemen C1 OSV C1

0 4 3

3 1 3 2 1 1 1 2 0 4 7 3 6 5 7 1 4 0 4

3 1 2

Woensdag 24 maart

Hollandia C1

Diemen C1

Zaterdag 27 maart uit

Arsenal ASV VE1 Amstelveen DA1 Argon D1 Almere FC D3 Vecht de D2 SDO D4 KDO MD1 Volewijckers E1 AFC E16 Abcoude E3 Portugal Adam E2 Arsenal ASV E7 Dijk De F1 Abcoude F2 Abcoude F4 Dijk De F5 CTO 70 F5 Tos Actief F6 JOS/W’meer F5 Zondag 28 maart

Diemen VE1 Diemen DA1 Diemen D1 Diemen D3 Diemen D7 Diemen D8 Diemen MD2 Diemen E2 Diemen E5 Diemen E6 Diemen E10 Diemen E11 Diemen F3 Diemen F4 Diemen F5 Diemen F6 Diemen F9 Diemen F10 Diemen F11

1

1

2 2 0 1 0 5 ??? 5 2 2 5 ??? 3 5 2 5 3 1 1 2 ??? 7 0 4 2 5 0 9 3 1 12 2 2 5 2

Diemen 3 Diemen A1 Diemen C1 Diemen C5 Diemen C6

1 1 3 5 9

3 1 3 1 1

Dinsdag 30 maart Nieuw Sloten C1 Diemen C2

1

2

Woensdag 31 maart Blauw Wit A A1 Diemen A1 DIOS D2 Diemen D2

2 0

0 5

Zaterdag 3 april Nederhorst 1 RKDES 2

Diemen 1 2 Diemen 2

1

Maandag 5 april Laren 99 1 Fortius 2

Diemen 1 Diemen 2

0 1

Swift 6 Abcoude A1 AS 80 C1 Waterwijk C7 Buitenboys C5

Inleveren kopij clubblad!

1 6

Het volgende clubblad komt uit op zondag 25 april. Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 10/11 april, kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 14 april 20.00 uur. Verslagen van het weekend 17/18 april, tot woensdag 21 april 20.00 uur. Verslagen van het weekend 24/25 april t/m zondagavond 25 april 20.00 uur. Lever uw verslagen zo snel mogelijk in. U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep1@upcmail.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 13

Programma 6, 7, 8, 10 & 11 april Woensdag 7 april 18:45 179398 Diemen B3 18:45 60738 Diemen C2 18:45 227897 Diemen D2

Pancratius B3 Abcoude C2 KFC D2

2e klasse 1e klasse Groep 3

6 K 2 BEKER

Donderdag 8 april 18:45 207235 Diemen D3 18:45 208970 Diemen D4

AS 80 D3 AS 80 D4

2e klasse 2e klasse

40 42

Zaterdag 10 april 14:30 68473 14:30 74706 14:30 220611 12:45 227577 10:45 91967   9:00 223203 12:45 209038 12:15 195215 10:15 208562 10:15 200205 11:30 189078 11:30 201955   9:00 210664 10:15 203988   9:00 212430   9:00 214612   9:00 210688 11:30 211055 11:30 215082

Diemen 1 Diemen 3 Diemen MB1 Diemen MB2 Diemen D1 Diemen D6 Diemen D7 Diemen D8 Diemen E2 Diemen E6 Diemen E10 Diemen E11 Diemen F3 Diemen F4 Diemen F5 Diemen F7 Diemen F9 Diemen F10 Diemen F11

Weesp FC 1 RKAVIC 5 Schagen MB1 Hertha MB1 Hercules D1 Eendracht’82 D1 Waterwijk D9 BFC D7 Buitenveldert E2 Zeeburgia E5 Diemen E12 TOG E3 IJburg AFC F2 Fortius F2 OSV F4 GeuzenM’meer F5 IJburg AFC F7 Bijlmer F3 Meer de F5

4e klasse 5e klasse 1e klasse 2e klasse Hoofdklasse 3e klasse 3e klasse 4e klasse 1e klasse 2e klasse 6e klasse 5e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse 5e klasse 6e klasse 7e klasse 7e klasse

C R.H. Leerling 505 2 12 C R. Aarts 47 55 43 23 35 21 23 22 23 35 25 25 44 42

Zondag 11 april 14:00 37710 11:30 40833 12:00 56654 16:00 133918 14:00 133185 10:00 59019 14:30 179747 11:30 60722   9:45 180555   9:45 180611 13:00 180606

Diemen 1 Diemen 2 Diemen A1 Diemen A2 Diemen A3 Diemen B1 Diemen B4 Diemen C1 Diemen C3 Diemen C4 Diemen C6

ZSGO/WMS 1 RKAVIC 2 Concordia sv A1 SVA A1 Abcoude A2 Zouaven De B2 DSS B2 Kon. HFC C1 AS 80 C2 AS 80 C9 Roda 23 C5

4e klasse 2e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse Hoofdklasse 2e klasse Hoofdklasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

F S. Korver C M. Bakker D L.A. Jacobs G Q C M. Kuipers 7 D 9 15 13

Dinsdag 6 april uit 20:00 58852 JOS/W’graafsmeer B1

Diemen B2

1e klasse

I

Woensdag 7 april uit 18:45 60919 Blauw Wit A C1 18:45 91714 Houten D1

Diemen C1 Diemen D1

Hoofdklasse D Hoofdklasse C

Zaterdag 10 april uit 12:30 74341 WV-HEDW 13 14:30 126055 RCH VE1 11:45 127506 Wartburgia DA4   9:00 209105 Roda 23 D3 14:15 193366 AS 80 D3 10:30 209114 Roda 23 D4 11:15 209119 Jong Aalsmeer U D4 10:30 185552 Adam Seref Spor D1 14:30 186686 SDZ MD1 11:15 189476 Ouderkerk E2   9:00 189484 TOG E1 10:45 189496 Dijk De E2 11:30 189494 IJburg AFC E2 10:00 189068 WV-HEDW E4

Diemen 2 Diemen VE1 Diemen DA1 Diemen D2 Diemen D3 Diemen D4 Diemen D5 Diemen MD1 Diemen MD2 Diemen E3 Diemen E4 Diemen E5 Diemen E7 Diemen E8

4e klasse 1e klasse 4e klasse 2e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse 1e klasse 1e klasse 2e klasse 2e klasse 1e klasse 3e klasse 4e klasse

408 35+ D A 39 40 42 44 12 13 30 37 27 37 31


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 14 11:30   9:00   9:30 11:00   9:30

Diemen E10 Roda 23 F1 DWS F1 OSV F6 Dijk De F6

189078 214421 214424 214449 214463

Zondag 11 april uit 11:30 58952 Dijk De B1   9:30 179758 Pancratius B3 14:00 179740 OSV B4 10:00 60454 Fortius C1   9:00 180595 Almere FC C5

Diemen E12 Diemen F1 Diemen F2 Diemen F6 Diemen F8

6e klasse 1e klasse 1e klasse 5e klasse 6e klasse

21 11 14 25 23

Diemen B2 Diemen B3 Diemen B5 Diemen C2 Diemen C5

1e klasse 2e klasse 3e klasse 1e klasse 3e klasse

I M.El Johari 6 7 K S. Belrouche 16

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen. Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!! Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 13, 14, 15, 17 & 18 april Dinsdag 13 april 18:45 91972 Diemen D1

Wasmeer D1

Hoofdklasse C

Woensdag 14 april 18:45 179446 Diemen B3

Omniworld B3

2e klasse

6

Zaterdag 17 april   9:00 205157 12:00 209016 10:30 202975 12:45 185583 11:30 202507   9:00 191216   9:00 182549 10:15 202553   9:00 188182 11:30 187624   9:00 208625 12:45 186526 10:15 214397 11:30 217230 10:15 210682 11:30 214946

Diemen D2 Diemen D3 Diemen D7 Diemen MD1 Diemen E1 Diemen E3 Diemen E5 Diemen E6 Diemen E7 Diemen E8 Diemen E9 Diemen E12 Diemen F1 Diemen F2 Diemen F6 Diemen F8

Abcoude D2 2e klasse Waterwijk D3 2e klasse Overamstellieverdjes D1 3e klasse GeuzenM’meer MD2 1e klasse AFC E3 1e klasse Tos Actief E1 2e klasse Weesp FC E3 1e klasse Fortius E2 2e klasse Voorland E1 3e klasse WV-HEDW E6 4e klasse Nieuwendam SC E2 5e klasse Meer de E5 6e klasse Zeeburgia F2 1e klasse Bijlmer F2 1e klasse IJburg AFC F6 5e klasse Tos Actief F5 6e klasse

39 40 55 12 21 30 27 35 37 31 22 21 11 14 25 23

Zondag 18 april 12:00 59027 10:00 60746 12:00 180694 10:00 180668 10:00 180689

Diemen B2 Diemen C2 Diemen C4 Diemen C5 Diemen C6

Omniworld B1 CTO 70 C1 Buitenboys C8 Buitenboys C9 Roda 23 C4

1e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 3e klasse

I C.H. Tulleners K M. Gomaa 15 16 13

Woensdag 14 april uit 19:00 56648 JOS/W’graafsmeer A1 18:45 193367 Waterwijk D3

Diemen A1 Diemen D3

Hoofdklasse D A. Taskin 2e klasse 40

Donderdag 15 april uit 19:00 37204 Swift 1

Diemen 1

4e klasse

F

Zaterdag 17 april uit 14:30 76228 Ouderkerk 3 14:45 75002 Kismet 82 3 14:30 125616 DCG VE1 15:00 127385 GeuzenM’meer DA1 14:30 204470 Overbos MB1 11:00 206386 Hertha MB1 10:30 91940 Roda 46 D1 12:15 209112 AFC D6 10:15 209122 Amstelveen D3

Diemen 2 Diemen 3 Diemen VE1 Diemen DA1 Diemen MB1 Diemen MB2 Diemen D1 Diemen D4 Diemen D6

4e klasse 5e klasse 1e klasse 4e klasse 1e klasse 2e klasse Hoofdklasse 2e klasse 3e klasse

408 505 35+ D A 2 12 C 42 47

R. Aarts

A.C. Wulf


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 15   9:00 12:30 10:00   9:00   9:00   9:00   9:00   9:00 10:00 13:00 13:00   9:30

209126 189474 189485 189061 189071 214432 214437 214445 214455 214416 223724 218516

Buitenboys D12 SDZ E2 Meer de E2 TABA E7 WV-HEDW E7 WV-HEDW F2 Zeeburgia F4 TABA F2 Meer de F4 Abcoude F8 Weesp FC F11 Dijk De F7

Diemen D8 Diemen E2 Diemen E4 Diemen E10 Diemen E11 Diemen F3 Diemen F4 Diemen F5 Diemen F7 Diemen F9 Diemen F10 Diemen F11

4e klasse 1e klasse 2e klasse 6e klasse 5e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse 5e klasse 6e klasse 7e klasse 7e klasse

43 23 37 21 23 22 23 35 25 25 44 42

Zondag 18 april uit   9:30 56284 Bloemendaal A1 Diemen A1 Hoofdklasse D W.v.d. Geest 12:30 133176 Buitenboys A1 Diemen A3 2e klasse Q 14:30 179875 Omniworld B3 Diemen B3 2e klasse 6 12:30 179815 Sloterdijk B2 Diemen B4 2e klasse 7 13:30 179867 KFC B3 Diemen B5 3e klasse 7   9:00 60424 AFC C1 Diemen C1 Hoofdklasse D D. Verburg 10:00 180634 Ouderkerk C2 Diemen C3 2e klasse 9 Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen. Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!! Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 20, 21, 24 & 25 april Woensdag 21 april 18:45 203018 Diemen D2

Sporting Martinus D3

Zaterdag 24 april 14:30 74698 14:30 126275 12:00 204419 12:45 206253 10:30 209023   9:00 207041 11:15 193470 12:30 186796 10:00 223592 11:15 188242   9:00 212385 10:00 213899   9:00 215731   9:00 213475   9:00 217630 10:00 218765 11:15 212311

Diemen 2 Diemen VE1 Diemen MB1 Diemen MB2 Diemen D4 Diemen D6 Diemen D8 Diemen MD2 Diemen E2 Diemen E10 Diemen F3 Diemen F4 Diemen F5 Diemen F7 Diemen F9 Diemen F10 Diemen F11

RKAV 2 4e klasse Buitenboys VE1 1e klasse DTS MB1 1e klasse JSV Nieuwegein MB2 2e klasse Waterwijk D4 2e klasse Roda 23 D8 3e klasse Buitenboys D13 4e klasse Sloterdijk MD1 1e klasse AFC E2 1e klasse DWV E6 6e klasse GeuzenM’meer F1 2e klasse DWV F2 2e klasse Zeeburgia F7 3e klasse Dijk De F5 5e klasse Overamstellieverdjes F1 6e klasse Meer de F6 7e klasse Meteoor F3 7e klasse

408 35+ D 2 12 42 47 43 13 23 21 22 23 35 25 25 44 42

Zondag 25 april 10:00 133916 12:00 59024 10:00 179904 12:00 179925 14:00 179899 10:00 60745 12:00 180747

Diemen A2 Diemen B2 Diemen B3 Diemen B4 Diemen B5 Diemen C2 Diemen C3

TABA A1 AS 80 B2 Sporting Martinus B2 AFC B4 VSV B2 SDZ C1 Forza Almere C1

1e klasse 1e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse 1e klasse 2e klasse

G I 6 7 7 K 9

Dinsdag 20 april uit 18:45 91612 Soest SO D1

Diemen D1

Hoofdklasse C

Zaterdag 24 april uit 14:00 67263 Sporting Noord 1   9:30 74296 VVGA 3 14:30 134490 Wartburgia DA5   9:30 91727 JSV Nieuwegein D1 11:00 209106 Omniworld D4

Diemen 1 Diemen 3 Diemen DA1 Diemen D1 Diemen D2

4e klasse 5e klasse 4e klasse Hoofdklasse 2e klasse

2e klasse

39

C G.H.J. Schiering 505 A C 39


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 16    6 april 2010 16   9:00 11:15 13:15   9:30   9:30 11:15 10:00 12:00 10:00 11:00 10:00 10:00   9:30 10:00 10:00   9:30

193364 209117 209108 185549 189466 189478 189500 189486 189491 189065 189506 221034 214420 214427 214448 214464

Weesp FC D2 Ouderkerk D3 NVC D6 Buitenveldert MD4 RKDES E1 DWV E3 TABA E2 CTO 70 E1 GeuzenM’meer E3 Abcoude E7 Meer de E4 Portugal Adam FC E2 Abcoude F1 VVA/Spartaan F2 Meer de F4 DWV F5

Zondag 25 april uit 14:00 36898 AGB 1 11:00 40358 HBC 2 12:00 45112 JOS/W’graafsmeer 4 11:30 161607 Geinburgia A1 10:00 58825 Buitenveldert B1   9:30 61036 Abcoude C1   9:30 180776 Waterwijk C6   9:30 180743 Weesp FC C4 10:00 180763 Ouderkerk C5

Diemen D3 Diemen D5 Diemen D7 Diemen MD1 Diemen E1 Diemen E3 Diemen E5 Diemen E6 Diemen E7 Diemen E8 Diemen E9 Diemen E12 Diemen F1 Diemen F2 Diemen F6 Diemen F8

2e klasse 3e klasse 3e klasse 1e klasse 1e klasse 2e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 1e klasse 1e klasse 5e klasse 6e klasse

40 44 55 12 21 30 27 35 37 31 22 21 11 14 25 23

Diemen 1 Diemen 2 Diemen 3 Diemen A3 Diemen B1 Diemen C1 Diemen C4 Diemen C5 Diemen C6

4e klasse 2e klasse 4e klasse 2e klasse Hoofdklasse Hoofdklasse 3e klasse 3e klasse 3e klasse

F C.J.W. Heilig C M. Kuit 412 M. Makdan Q C R. Overkleeft D K.J. Folkers 15 16 13

Let goed op de programma’s die in dit clubblad staan. Door de vele midweekse wedstrijden konden programma’s niet op één pagina worden geplaatst. Verder staan er dit keer drie programma’s in dit clubblad. We komen weer treffers uit op zondag 25 april. Kijk altijd de dag voordat u moet spelen op i Min de site  www.svdiemen.nl  klik op Agenda en dan op wedstrijden en u bent geheel up to date!!! Het nieuwe inleveradres voor uw verslagen en andere bijdragen aan het clubblad is vanaf heden:  mep1@upcmail.nl Kimberley Manshanden laat ons weten dat ze op het Paastoernooi 290 euro heeft opgehaald voor haar stage in Zimbabwe. Deze 290 euro worden aangewend om sportmiddelen te kopen, die ze daar nauwelijks hebben. Ze vond het heel erg fijn dat ze op ons toernooi aandacht mocht vragen voor haar project. Aanstaande woensdag 7 april (morgen) kunt u om 17.20 uur op Nederland 3 in het programma Holland Sport jr, Miguel Heus aan het werk zien als keeper. Michel Vorm de tweede doelman van het Nederlands elftal zal hem de kneepjes van het vak bijbrengen, kijken dus. Dan snel eten en daarna op naar Spoorzicht om te kijken naar de wedstrijd sv Diemen D2 - KFC D2 om een plaats in de halve finale van de KNVB beker. Doen! Op pagina zeven kunt u lezen wat er allemaal voor komt kijken om een toernooi als het Sjef van der Heiden toernooi te organiseren. Elly bedankt iedereen hartelijk en uitgebreid, maar. . . vergeet een naam. Elly heel hartelijk bedankt voor je geweldige inzet!

sv Diemen D2 in kwart-finale beker! Op woensdag 31 maart heeft onze D2 in de 3e ronde van de beker met 0-5 gewonnen van DIOS uit Nieuw Vennep. In de stromende regen behaalden onze jongens een prima overwinning. De D2 is nu bij de laatste 8 gekomen en speelt op woensdag 7 april om 18.45 (thuis) tegen KFC D2 de 1/4 finale. Kom allen de D2 aanmoedigen!!!

De Treffer 2009-2010 - 2010-04-06  
De Treffer 2009-2010 - 2010-04-06  
Advertisement