Page 1

  DE TREFFER

Jaargang 76  nr. 2

Sportpark De Diemen  Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD  Diemen

31 augustus  2009

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189  1110 AD Diemen  020-699 20 48  E-mail: svdiemen@hetnet.nl

De competitie gaat van start Na oefen- en bekerwedstrijden worden onze teams geacht het aanstaande weekeinde gereed te zijn om een aanvang te nemen met de competitie. Het is nog niet een volledig programma, want op zaterdag komen er 13 teams van ons in het veld en op zondag 9, maar de weken daarop barst het competitiegeweld volledig los. De accommodatie is er klaar voor om aan dit geweld het hoofd te bieden en dank is verschuldigd aan die vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. Op de ruimte tussen onze drie velden is het nog wel wat rommelig maar half september is het modderveldje omgetoverd in een prachtig veldje belegd met kunstgras, voorzien van hekken en doeltjes en tevens er de mogelijkheid om een volleybalnet van de te spannen. Daarnaast komt een pannakooi en een voorzitter basket. Tevens zal verlichting worden aangebracht zodat het ook ’s-avonds gebruikt kan worden. De feestelijk opening zal plaatsvinden op woensdag 23 september 2009 in de middag en daarvoor worden de leden en sponsoren van sv Diemen van harte uitgenodigd. Deze multifunctionele accommodatie is bestemd voor de leden van sv Diemen en voor de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk rond ons sportveld zodat hier twee vliegen in één klap worden geslagen te weten een verbetering van de sportaccommodatie van sv Diemen en een sportfaciliteit voor de jeugd van de buurt. Een vraag is natuurlijk wel of het gezamenlijk gebruik, buurtjeugd en sportvereniging, zal slagen. Wij zijn daar in elk geval positief over. De resultaten van het komende seizoen liggen natuurlijk in de handen van de spelers en de technische mensen, waarvan de laatste groep is uitgebreid met een keeperstrainer Bab Marinus en een jeugdcoördinator Jan Krol. Wij wensen beiden van harte welkom bij onze vereniging en wensen hen veel succes toe want dan heeft de vereniging het ook. Ik wens alle spelers, technische mensen, vrijwilligers en supporters een goed, sportief en waardig seizoen 2009/2010 toe. Fred Lunstroo


nr. 2    31 augustus 2009 2   svDiemen   DeTreffer 

Goed geregeld door RSBS Hypotheekrentes nu v.a.

3,9%

0.000,2e hypotheek tot € 10 tie. nu zonder dekking/taxa v.a.

5,9%

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken. Belastingaangifte v.a. € 24,95.

www.rsbs.nl

Lenen tegen de laags te rente? nu Kijk op www.rsbs.nl. v.a.

6,9%

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion. Direct persoonlijk contact met gekwalificeerde financieel adviseurs. Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Vrijblijvend en kosteloos advies!

R

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Ouddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl www.rsbs.nl Topsponsor FC Volendam

RSBS adv Stadsgids.indd 1

Hoofdsponsor SV Diemen

20-05-2008 10:17:05


nr. 2    31 augustus 2009 3   svDiemen   DeTreffer 

Officiële mededelingen Omzetting acceptgiro in Automatische Incasso Een zeer teleurstellende ervaring

Begin augustus heb ik aan 110 leden een persoonlijke mail gezonden met een gemotiveerd verzoek om hun acceptgiro om te zetten in een automatische incasso. Dit kost namelijk minder geld voor de vereniging en vergt minder werk van de contributieadministratie. Bij de mail zat een keurige bijlage, welke kon worden ingevuld en afgegeven in het clubgebouw. Deze actie heeft al met al toch zo’n 6 uur werk achter de computer opgeleverd van uw secretaris. Het is dan ook zeer teleurstellend van het vele werk wanneer er op 26 augustus maar 10 formulieren zijn ingeleverd. De tijd die hier aan is besteed had ik beter op het strand kunnen doorbrengen. Al met al maakt deze ervaring wederom duidelijk dat het geen pleziertje is om een vereniging als sv Diemen te helpen besturen. U heeft alsnog de kans om u leven te beteren. De inzend termijn is verlengd tot 14 september. Peter Van Rooij, secretaris.

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 25 augustus 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • Follow- up van de werkzaamheden van de werkgroep vrijwilligers verenigingswerk, personen opnieuw benaderen voor concreet maken van de toezeggingen. • Lijst met wanbetalers en te royeren leden. • Stand van zaken in de diverse actief spelende afdelingen. • Samenstellen interne telefoonlijst. • Opleiding van jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters door de KNVB. • Spelerspassen. • Voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 9 november. • Voorbereiding van de extra activiteiten rond de nieuwjaarsbijeenkomst. • Opening Omni- veldje op 23 september, organisatie van de bijeenkomst. • Actie overgang van acceptgiro naar automatische incasso, teleurstellend resultaat. • Aansluiting bij de TOTO van de KNVB. • Grote Club actie. Mocht dit u aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.

Niet roken in de dug out Met ingang van dit seizoen is in de Ordemaatregelen opgenomen dat het voor personen die zich in de dugout mogen begeven (of in de directe omgeving daarvan) niet meer is toegestaan te roken. De gedachte hierachter is dat de KNVB van mening is dat ook op het veld sport en roken niet samengaan.

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op 14/15 september. U kunt uw kopij inleveren t/m woensdag 9 september, 20.00 uur. Kopij van het weekend 12/13 september, tot zondag 13 september 20.00 uur. Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


nr. 2    31 augustus 2009 4   svDiemen   DeTreffer 

Jeugdtreffer

Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865 Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Even kennismaken Mijn naam is Jan Krol en met ingang van dit seizoen aangesteld als coördinator jeugdopleiding van de sv Diemen. Eerst iets over mij zelf. Ik ben geboren op 23 april 1948 te Haarlem, alwaar ik mijn gehele leven woon, ik heb mijn werkzame leven medio 2006 mogen afsluiten i.v.m. functioneel leeftijdsontslag. Voor die tijd was ik 34 jaar werkzaam bij de gemeentepolitie Haarlem, wat later overging in de regiopolitie Kennemerland. Een groot gedeelte van mijn werk is opleiding geweest, veel collega’s maar ook op lagere scholen heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan als politieman en cursussen gegeven in maatschappijleer. Naast mijn werk was ik jarenlang werkzaam in de sport. Eerst als deelnemer in o.a., voetbal, zwemmen, wielrennen en wandelen. Na mijn actieve voetballoopbaan welke ik hoofdzakelijk heb gehad bij de HFC EDO heb ik mij op allerlei bestuurlijke taken gestort. Zo ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als wedstrijdsecretaris bij de wielervereniging Excelsior te Haarlem. Bij de politiesportvereniging was ik gedelegeerde van de afdeling voetbal. Bij EDO heb ik verschillende functies bekleed zoals voorzitter van de jeugdafdeling, coördinator commerciële zaken, technisch manager. In 2001 zijn onze wegen in goed overleg uit elkaar gegaan en ben ik overgestapt naar de jeugdopleiding Betaald Voetbal bij de HFC Haarlem. In eerste instantie als teammanager bij de B1 en de A1 junioren en in een later stadium werd ik aangesteld als coördinator van deze jeugdopleiding. Deze functie heb ik 4 jaar bekleed. Naast dit coordinatorschap was ik de laatste 3 jaar tevens teammanager van Jong Haarlem. Nadat ik mijn loopbaan als coördinator het seizoen 2007/2008 beëindigd had ben ik met die laatste functie nog 1 seizoen doorgegaan. Vorig seizoen was ik werkzaan bij de FC Chabab als algeheel manager. In deze functie kwam ik o.a. in contact tijdens cursussen met Hans van Kasteren, docent bij de KNVB. Hij introduceerde mij bij de sv Diemen. Wat zijn in grote lijnen de taken van de coördinator jeugdopleiding van de sv Diemen: • Geeft onder supervisie van de Jeugdcommissie leiding aan de jeugdafdeling van de sv Diemen: • Adviseert de Jeugdcommissie. • Sturing geven aan staf Zoals ik al aangaf dit zijn de taken in hoofdlijnen. Deze zullen in samenspraak met de jeugdcommissie en anderen nog nader worden uitgewerkt. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking met alle mensen die zich op welke wijze inzetten voor de vereniging en SAMEN kunnen we er iets heel moois van maken. Ik zal regelmatig op de accommodatie aanwezig zijn en heeft u nog vragen stel ze gerust. Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-20112621 Mail: jeugdcoordinator@svdiemen.nl Tot ziens bij de sv Diemen

Jan Krol


nr. 2    31 augustus 2009 5   svDiemen   DeTreffer 

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

Diemen, september 2009

Beste jeugdleden (en ouders), Ook sv Diemen heeft ieder jaar moeite om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De jaarlijkse Grote Clubactie helpt mee om dat probleem op te lossen. Onze vereniging kan veel geld verdienen met de verkoop van loten omdat maar liefst 80% van de opbrengst direct voor de club is. Daarom vragen wij jullie hulp om mee te werken aan het verkopen van loten van de Grote Clubactie voor jullie eigen vereniging: sv Diemen. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten voor jullie eigen jeugdafdeling. Wat moet je doen? Van jullie leider krijgen jullie binnenkort een intekenlijst (deze lijsten zijn reeds beschikbaar). Met deze lijst ga je langs je vader, moeder, broers, zusters, opa, oma, ooms, tantes, buren en verdere familie en bekenden. Aan al deze mensen vraag je of zij één of meerdere loten willen kopen voor jouw voetbalclub. Deze loten kosten. . . 3,00 euro per stuk. Je noteert vervolgens op de intekenlijst de naam, het adres en het aantal loten dat de betreffende persoon wil kopen. Deze persoon zet zijn handtekening op de lijst maar hoeft nog niet te betalen. Als je aan iedereen hebt gevraagd om loten te kopen lever je de ingevulde intekenlijst uiterlijk woensdag 7 oktober as in bij je leider (vul ook je eigen naam en het team waarin jij speelt in op de intekenlijst). Vanaf die datum ontvang je dan de echte loten die je dan bij de kopers gaat brengen. Op dat moment mag je pas geld ontvangen wat je daarna weer aan je leider afgeeft. De trekking van de loterij is in november. Je moet dus vóór de trekking de loten afleveren bij de lotenkopers. Wat levert het op? Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer jullie eigen jeugdafdeling te besteden heeft voor de diverse activiteiten. Om de verkoop te stimuleren mag iedereen die loten verkoopt 0,25 eurocent per verkocht lot zelf houden. Dit betekent dat als je twintig loten verkoopt je hier zelf vijf EURO mee verdient. De doelstelling is dan ook dat ieder jeugdlid minimaal twintig loten probeert te verkopen. Voor degene die de meeste loten verkoopt hebben wij per afdeling een prijs beschikbaar gesteld in de vorm van een waardebon van 50,00 euro. Dus. . . doe je best, je helpt je club en je kan er zelf ook nog wat aan overhouden. Als jullie extra intekenlijsten nodig hebben liggen deze in de bestuurskamer en in de commissiekamer. Voor eventueel andere vragen kan je direct contact opnemen met Bart van Echtelt (tel 020-6991275) of Frank Scheffers (tel 023-5642950). Veel succes met de lotenverkoop! Bart van Echtelt en Frank Scheffers Coördinatoren Grote Clubactie PS: Aan alle overige leden en supporters doen wij de oproep om onze jeugdleden te stimuleren en loten te kopen. Alleen dan kan de Grote Clubactie een succes voor onze club worden. Tevens verzoeken wij de jeugdleiders hun actieve medewerking te verlenen om extra geld voor onze eigen jeugd te verdienen.


nr. 2    31 augustus 2009 6   svDiemen   DeTreffer 

D1 behaalt 4e plaats op VTT-toernooi Alkmaar De D1 heeft een prima resultaat behaald op het VoetbalTalentenToernooi bij AFC ’34 te Alkmaar. Er werd geen enkele wedstrijd verloren en we kregen slechts 1 tegengoal in het hele toernooi. Rara hoe kan dat, hoor ik u denken. We begonnen in de poule tegen AFC’34, de thuisclub en winnaar van de editie van vorig jaar. Hiermee hadden we weinig problemen, we wonnen met 2-0, door een goal van Lorenzo op een vrije trap van Rowen en een goal van Tijs (kopbal) uit een corner. De volgende tegenstander was VVZ. Ook deze wist de D1 te verslaan en wel met 4-1. Goals van Jesse, Lorenzo (eerst Nidal nog op de paal) en Nidal. Verder ook nog een eigen doelpunt van VVZ. Hierna hadden we een pauze van 2,5 uur want de volgende tegenstander (Geinoord Nieuwegein) was helaas niet op het toernooi aanwezig, dus dat betekende automatisch een 2-0 overwinning. Door naar de kwartfinale. Hierin kwamen we uit tegen de nummer 2 uit poule B, CDW, die ook bij ons in de competitie staat. Deze wedstrijd wonnen we met 3-0 door goals van Lorenzo, Guus en Rowen. Dat betekende een plaats in de halve finale tegen Zouaven. Daarmee begon bij ons het kleine drama. Er werd niet gescoord in de wedstrijd en de eindstand was 0-0. Penalty’s dus. In eerste instantie werd door beide clubs 3 penalty’s benut. Daarna werd er om en om een penalty genomen. Helaas werd de tweede penalty door ons gemist. Zouaven scoorde deze wel en ging door naar de finale en wij gingen strijden om de 3e en 4e plaats. Tranen bij de misser, maar dat hoort er ook allemaal bij. Ook de derde plaats gaf nog recht om hierna een landelijke toernooi te spelen, de vierde echter niet. De tegenstander was SVW’27. Ook deze wedstrijd eindigde in 0-0. Wederom penalty’s dus. We hadden helaas niet meer de kracht om er 3 in te schieten (1 slechts) en na onze tweede misser was de zaak beslist. We waren vierde! Ook niet slecht natuurlijk van de 16 clubs die allemaal uitkomen in de hoofdklasse. Winnaar van het toernooi werd overigens Purmerend met een doelpunt in de allerlaatste minuut van de finale tegen Zouaven. Martin

sv Diemen D2/D3 – Velsen D2  4-2

Na een heerlijke vakantie vanavond de eerste testcase voor veel spelers om te zien hoe het met de conditie en voetbalkunsten staat. Nog wat onbekende gezichten in en langs de lijn. Diemen moest eigenlijk direct aan de bak tegen Velsen. Duels werden niet meteen gewonnen en de organisatie moest nog goed neergezet worden. Velsen wachtte daar niet op en profiteerde goed van de eerste kans en opende de score, 0-1. Gelukkig hield Diemen veel tegen en gaf het Velsen niet veel gelegenheid om meer kansen te creëren. Maar bij Diemen zelf stond het vizier ook nog niet scherp. Voor de toeschouwers was het even slikken toen het ook nog eens begon te regenen, maar met een grote verzameling paraplu’s hoefden we niet lang te wachten op kansen en doelpunten van Diemen. Want aan het begin van het derde kwart was het snel achter elkaar raak. Eerst scoorde Joel zijn eerste treffer en al snel daarna kon hij nog een keer scoren nadat Nidal de verdediging helemaal stuk had gespeeld. Hierna kreeg Diemen nog een paar mooie kansen maar had het niet het geluk de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Velsen kwam zelfs weer op gelijke voet. Kort hierna weer een combinatie tussen Joel en Nidal waarbij Nidal de bal achter de keeper schoof. De eindstand van 4-2 werd bereikt toen Scott met zijn pass Koen een vrije doorloop gaf richting keeper en Koen beheerst scoorde. Voor een aantal nieuwe D-spelers is het spelen op het grote veld nog nieuw maar jullie zullen snel wennen, is mijn verwachting. Veel leuke dingen gezien, hard gewerkt allemaal met elkaar en voor elkaar! Edwin van den Berg

sv Diemen D2 – De Dijk D2  4-2

Door wat zieken moest er vandaag een wedstrijd met een groep van 12 man gespeeld worden en werd er een goed beroep gedaan op de conditie van iedereen. Miguel was weer helemaal van zijn gebroken pols hersteld en kon gelukkig weer spelen. Diemen speelde erg goed georganiseerd en rustig aan de bal. Iedereen deed zijn uiterste best om De Dijk steeds goed onder druk te zetten. Dit leidde ook tot veel balbezit waarbij goede driehoekjes werden gemaakt en Diemen goed speelde. Een mooi schot van Ricky werd op het laatst door Jamie met zijn hoofd geschampt en belandde in het doel van De Dijk, 1-0. Jamie maakte ook 2-0 door over links door de verdediging heen te stoten en vanaf de achterlijn te scoren. Net voor rust deed De Dijk nog wel wat terug, zodat we met een 2-1 stand even wat konden drinken. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Diemen aan de bal op zoek naar voetballende oplossingen. Na een mooie bal van achteruit van Mike kon Nidal 3-1 scoren. De 4-1 score werd door Nidal voorbereid die Jamie vrij liet intikken. Mooie goal met goed overzicht! Dat De Dijk nog 4-2 maakte deed aan de verdiende zege voor Diemen niets af. Erg goed gespeeld met terecht zeer positief commentaar van velen langs de kant. Want het was bijzonder prettig om naar te kijken vandaag. Houd dit niveau vast en jullie zullen er nog meer plezier in krijgen, allemaal! Edwin van den Berg


nr. 2    31 augustus 2009 7   svDiemen   DeTreffer 

sv Diemen D2 – OFC D1  3-0

Een snikhete zomeravond waar vele liters koud water met ijsklontjes er doorheen gingen. Inmiddels is OFC een bekende tegenstander die altijd bereid is een avondwedstrijd te spelen. Wel een uitstekende gelegenheid de conditie te testen, zeker tegen een ploeg met grote spelers ten opzichte van een groot aantal eerstejaars D bij Diemen. We hadden het de eerste helft moeilijk. Spelers vonden elkaar nog niet in de combinatie, de onderlinge coaching was er nog niet en OFC had twee hele goede kansen, waarvan één op de paal. In de tweede helft stond de organisatie beter bij Diemen en was iedereen bereid hard voor elkaar te werken. De score werd geopend door Leslie die (randje buitenspel of misschien net erover) vanaf de middenlijn alleen op de keeper af ging en beheerst afrondde. OFC was op dat moment zeker niet verslagen. Maar weer een bal die op de paal belandde en een fantastische redding op de lijn van Marius waardoor de nul werd gehouden. Ook Diemen creëerde kansen maar Nidal was ongelukkig in de afronding. Gelukkig maakte hij uiteindelijk wel 2-0 en vlak voor tijd zelfs 3-0. Een goede score tegen een sterke tegenstander, dus een goed resultaat. Jullie staan allemaal aan het begin van het seizoen en kunnen dus alle aandacht besteden om te werken aan je minder sterke punten. Op die manier kan de D2 een echt geoliede machine worden die het elke tegenstander erg moeilijk kan maken en die veel kansen gaat benutten. Edwin van den Berg

Toernooi D5 bij TOS/Actief

Donderdag 20 augustus j.l. werd ik gebeld of wij op zondag 23 augustus mee wilden doen met een toernooi bij T.O.S. Actief. Daar ik geen leider ben van de D5, heb ik het nummer van Jakko doorgegeven. Jakko heeft echt zijn best gedaan om een elftal bij elkaar te krijgen. En het is gelukt. Met 2 Etjes en 2 C-tjes en een paar van de D5 waren wij om half 1 bij T.O.S. We moesten 4 wedstrijdjes voetballen. De 1e was tegen WVHEDW D4 en werd door ons gewonnen met 3-0, doelpunten door Ronald, Timo en Brandon. De 2e wedstrijd tegen Taba D4 werd wederom gewonnen met 4-0 doelpunten van Devin 2x en Leandro 2x. De 3e wedstrijd ging tegen T.O.S.Actief D4 werd gelijk met 1-1, doelpuntenmaker Ronald. Na afloop kregen wij een mooie beker die door Brandon in ontvangst werd genomen. Altijd wel lekker zo aan het begin van het seizoen even een toernooitje winnen. Wij speelden niet met ons volledige team maar wel met een aantal nieuwe en bekenden van vorig jaar. Devin, Dino, Gijs, Anthony, Brandon, Mark, Timo, Dennis, Max en Leandro veel succes dit seizoen en Ronald, Dirk Wouter en(sorry ik weet je naam niet meer) het broertje van Mark, bedankt voor het meespelen. Chris Stokkart

Zeeburgia D3 - sv Diemen D1  0-3

27 augustus

Amstelland U D1 - sv Diemen D1  2-7

29 augustus

Al in de eerste minuut wist Rik 0-1 te scoren. Een superstart natuurlijk. Zeeburgia ging op zoek naar de gelijkmaker, maar wij hadden het betere van het spel en kregen de beste kansen. Guus miste nog een grote kans. Rik wist met links ook de 0-2 te maken. Volgens mij zijn eerste goal ooit met links. Dit was de ruststand. Er waren zowel spannende momenten voor onze goal als voor de goal van Zeeburgia. Maar Zeeburgia kwam niet tot echt uitgespeelde kansen. Wij echter wel: door goed samenspel met Lorenzo kwam Nidal alleen voor de keeper maar die stopte de bal. De scheidsrechter werd ondertussen behoorlijk partijdig, maar ja, daar doe je niks aan. Alleen door zelf te scoren kun je het verschil maken en dat deed Rik dan maar voor de derde keer: 0-3. Guus raakte nog de lat! Goed gewerkt mannen! Ik zie perspectieven om verder te komen in de beker. Martin Ernest Wel grappig, een uitwedstrijd thuis spelen. . . We begonnen dramatisch slecht aan de wedstrijd. Amstelland was fysiek een sterke ploeg die beter dan wij begonnen aan de wedstrijd. Het stond dan ook al 1-0 na 5 minuten en 2-0 door een fout in de verdediging. Je denkt: “Dit komt niet meer goed”. Fout, het kwam nog wel goed. Al in de eerste helft kregen we na de 2 goals meer grip op de wedstrijd. Het werd 1-2 door een vrije trap van Guus en 2-2 door weer Guus. De wedstrijd kantelde totaal en Amstelland had niks meer in de pap te brokken. Het werd 2-3 door Lorenzo en 2-4 door Nidal. Dit allemaal in 10 minuten tijd. Onvoorstelbaar eigenlijk. Na rust kregen we wind tegen en had ik er nog een hard hoofd in. Dat was echter niet nodig. We waren inmiddels goed aan het voetballen en Amstelland kwam nog maar zelden in ons doelgebied. Maar dan hadden wij altijd Nick nog in doel, die een paar keer goed redde. Tijs schoot van afstand en trof het doel: 2-5. Lorenzo maakte er 2-6 van met een intikker uit een chaotisch situatie voor het doel van Amstelland. Guus scoorde tenslotte de 2-7 door een schot hoog in doel. Eindelijk eens door in de beker na 2 overwinningen. Dat is inmiddels zeker. Martin Ernest


nr. 2    31 augustus 2009 8   svDiemen   DeTreffer 

sv Diemen D2 – KDO D2  16-0

29 augustus

De eerste officiële wedstrijd in het bekerprogramma. Na de eerste voorbereiding van de leiders ging een gemotiveerd team het veld op bij Diemen. Vanaf het eerste fluitsignaal was Diemen de tegenstander de baas en pakte het keer op keer de bal snel van de tegenstanders af. Al snel scoorde Nidal 1-0 met een mooi lobje over de uitkomende keeper heen. Hierna kopte Jamie 2-0 binnen uit een corner van Scott. Het regende hierna hard, kansen voor Diemen en een plens water uit de lucht. Maar Diemen pakte flink uit en door samenspel met Nidal maakte Jamie 3-0. Hierna een echte hattrick van Lesley die er zelfs vier achter elkaar scoorde. Voor wie de stand nog wil volgen werd het dus 7-0 en liep Diemen nog verder uit doordat eerst Jamie en daarna Nidal scoorden en een ruststand van 9-0 dus bereikt was. Na wat wissels in de rust ging het tempo er direct in de 2e helft erop. Tim zette Jamie vrij voor de keeper die de dubbele cijfers op het scorebord zette. Hierna scoorde Tim zelf 11-0 en Lesley 12-0 uit weer een corner. Tim en Jeffrey waren vervolgens ook goed met langeafstandsschoten en passeerden beiden de ongelukkige keeper van KDO voor de 13e en 14e keer. Hierna maakte Boris nog 15-0 en maakte Jamie de laatste voor vandaag, 16-0. Een enorme uitslag dus waar iedereen zijn steentje goed aan heeft bijgedragen. Want alle posities waren goed bezet en er werd echt gretig gespeeld. Kijken of we deze lijn kunnen volhouden tegen wat sterkere teams dan KDO. Tot slot nog, Mike van harte met je 12e verjaardag en een compliment aan de goede en bereidwillige scheids van vanochtend. Edwin van den Berg

sv Diemen en de “Goede Doelen Organisaties” Het laatste jaar maakt de Sponsor Bingo Loterij op de televisie veel reclame om bij hen loten te kopen voor een loterij. Zij steunen daarmee goede doelen en ook verenigingen. De voorbeelden op de televisie spreken voor zich. sv Diemen heeft zich een aantal maanden geleden ook aangemeld als te begunstigen partij van de Sponsor Bingo Loterij. Daarom: Steun sv Diemen en maak kans op € 100.000,-! Speel mee, steun sv Diemen en maak ook nog eens elke week kans op € 100.000,- of één van de 200.000 andere prachtige prijzen! U speelt mee door te bellen met 020-6776880 of via www.sponsorloterij.nl U kunt op deze wijze ook bestaande loten omzetten ten gunste van sv Diemen. De KNVB en de Stichting de Nationale Sporttotalisator zijn gaan samenwerken, zodat amateurverenigingen –net als vroeger- via TOTO geld kunnen genereren voor de clubkas. Voor elk lid van een amateurclub, die via de TOTO deelneemt, gaat een provisie van 10 procent over de totale omzet rechtstreeks naar de clubkas. Daarnaast ontvangt de club voor elk deelnemend lid van de club eenmalig 4,50 euro. Clubs die willen deelnemen aan dit initiatief kunnen zich bij Toto aanmelden. sv Diemen heeft zich inmiddels aangemeld bij de TOTO als club die wil deelnemen. Via www.KNVB.nl kun je online wedden op voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd kun je snel en gemakkelijk een weddenschap plaatsen op deze website. Steun sv Diemen en maak kans op een prijs. Dus speel in de TOTO.

De scheidsrechter doet zijn best, als je denkt dat je het beter kunt, wie houd je tegen?


nr. 2    31 augustus 2009 9   svDiemen   DeTreffer 

Richtlijnen 7 tegen 7

Pupillen Afmetingen Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag variëren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 45 en 55 meter. Aanbevolen wordt een lengte-/breedtefactor van ± 1.3 aan te houden. Toelichting Pupillenvelden worden bij voorkeur uitgezet in de breedte van een normaal speelveld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande belijning. Op een normaal speelveld kunnen maximaal twee pupillenvelden worden uitgezet. Het is niet noodzakelijk en niet gewenst aanvullende belijning aan te brengen (zie verder belijning). Bij zelfstandige pupillenvelden gelden de volgende netto speelveldafmetingen: -  maximaal 60 x 45 meter -  maximaal 70 x 55 meter Tussenliggende maten worden in verhouding aangepast. Buiten de grenslijnen dient rondom een uitloopstrook van tenminste 2 meter te worden aangehouden. Eventuele dug-outs en andere obstakels worden buiten deze zone geplaatst. Doel Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter (binnenwerkse maten). De breedte (dikte) van doelpalen en doellat mag niet meer dan 8 cm en niet minder dan 6 cm bedragen. De doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte hebben. Doelpaal en doellat mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn. De hoeken moeten afgerond zijn. Achter de doelpalen moeten aan doelpalen en doellat netten kunnen worden aangebracht. Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben. Toelichting Uit veiligheidsoverwegingen verdienen doelen die in kokers in de grond op een vaste plaats worden geplaatst de nadrukkelijke voorkeur. Na gebruik kunnen deze doelen in zijn geheel worden verwijderd of in delen worden gedemonteerd en afgevoerd. De kokers moeten daarna worden afgesloten. Verplaatsbare doelen mogen worden toegepast mits deze op doelmatige wijze aan de grond worden verankerd. Uit oogpunt van stabiliteit dienen verplaatsbare doelen voldoende draagvlak te hebben (liefst 1,50 tot 2 meter). Doelen kunnen worden verankerd met speciale wartels of doelankers. De doelnetten moeten zodanig worden aangebracht dat zij de doelverdediger behoorlijke ruimte laten. Voorkeur hebben doelen waarbij het doelnet door middel van stangen wordt ondersteund. Hockey- of handbaldoelen zijn NIET toegestaan. Belijning Het speelveld wordt uitsluitend afgebakend door grenslijnen. Vanuit de spelregels is geen andere belijning noodzakelijk en ook niet gewenst. De grenslijnen behoren tot het speelveld. De breedte van de lijnen bedraagt op grasvelden 10 tot 12 cm. Bij specifieke pupillenvelden, en in het bijzonder bij kunstgras, kan 6 - 8 cm worden aangehouden. Toelichting Het is toegestaan op 8 meter uit de doellijn een strafschoppunt aan te brengen, waardoor het mogelijk wordt na de officiële wedstrijd een serie strafschoppen te nemen. Er mag tevens een eigen middenstip, maar geen aparte middenlijn worden aangebracht. Het is bij pupillenvelden op grote velden toegestaan, in de uitlopen en evenwijdig aan de zijlijnen, “hulplijnen” aan te brengen. De verankeringskokers van de pupillendoelen kunnen daardoor op afstand van de zijlijn worden geplaatst. De afstand van de hulpdoellijn tot de zijlijn is 1 à 2 meter. Bij pupillenvelden op grote velden is het niet toegestaan, evenwijdig aan de middenlijn, extra lijnen aan te brengen ten behoeve van toeschouwers. Het op deze wijze toelaten van toeschouwers levert onnodig gevaar voor de spelers op. Toeschouwers kunnen aan de andere drie zijden van het speelveld plaatsnemen. Op zelfstandige pupillenvelden is het “ter aankleding” toegestaan aanvullende belijning aan te brengen conform tekening 2. Het gaat echter om niet-verplichte en spelregeltechnisch niet-functionele belijning die niet op de normale speelvelden moet worden aangebracht. Bal Bij F- en E-pupillen wordt gespeeld met een bal maat nummer 5, met een maximaal gewicht van 320 gram, minimaal 290 gram. Bij D-pupillen met een bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 370 gram, minimaal 320 gram. Aantal spelers en wissels Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers inclusief doelman is vijf. Het doorlopend wisselen met een maximum van vijf spelers is toegestaan. Dit betekent dat het aantal door te wisselen spelers en het aantal malen dat men doorwisselt onbeperkt is.


nr. 2    31 augustus 2009 10   svDiemen   DeTreffer  Coaches, leiders en toeschouwers Het is verboden dat personen die niet actief deelnemen aan de wedstrijd zich in het speelveld (incl. middenlijn) begeven. Opmerking Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en slechts bij extreme weersomstandigheden dit aantal uit te breiden tot 8 tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. De praktijk heeft geleerd dat het spelen van 7 tegen 7 door spelers en coaches het meest waardevol wordt geacht. Bij 8 tegen 8, 9 tegen 9 of meer worden voetbalweerstanden (ruimten, tegenstanders etc.) voor spelers groter en dit komt het jeugdvoetballeerproces niet ten goede. Speeltijd F-pupillen 2 x 20 minuten E-pupillen 2 x 25 minuten D-pupillen 2 x 30 minuten

Bijzondere spelregels

Spelbegin Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen Buitenspel De buitenspelregel is niet van toepassing Strafschop Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is acht meter. Terugspeelbal In het pupillenvoetbal is het voor 7-tallen toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar handen mag nemen. Achterballen en hoekschoppen Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de doelman is niet toegestaan. Hoekschoppen worden als ‘halve corners’ genomen. Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal. Vrije schop Bij F- en E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van vijf meter staan. Bij de D-pupillen gelden de normale spelregels voor vrije schoppen. Inworp Deze wordt op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen. Tenslotte Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden, de spelers en de scheidsrechter. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

020-6000085


nr. 2    31 augustus 2009 11   svDiemen   DeTreffer 


nr. 2    31 augustus 2009 12   svDiemen   DeTreffer 

De Grote Clubactie staat weer voor de deur. De leiders van de jeugdteams kunnen op zaterdag 12 september in de bestuurskamer alle formulieren vinden die nodig zijn voor de lotenverkoop. Frank Scheffers en Bart van Echtelt, de organisatoren van de Grote Clubactie zullen daar aanwezig zijn om eventueel uitleg te geven. Op zaterdag 12 september begint de lotenverkoop!!! Het programma voor alle teams kunt u vinden op de website van sv Diemen, www.svdiemen.nl  Ga in de linkerbalk, onder informatie, naar Programma & Uitslagen, klik dit aan. U ziet dan rechts drie mogelijkheden: Wedstrijdprogramma deze week (KNVB website) Wedstrijdprogramma volgende week (KNVB website) en Uitslagen (KNVB website). Klik één van deze drie aan en u ziet waar en hoe laat u moet spelen, of u ziet de uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Mini-treffers

Verder een dringende vraag om als u uw contributie nog met een acceptgiro kaart betaald, dit in het vervolg via een machtiging te doen. Lees de informatie op pagina drie!!! Doen.

U kunt kennismaken met Jan Krol, zie pagina vier, die vanaf heden als jeugdcoördinator in dienst is van de sv Diemen. Hij zal zeker een grote steun zijn voor de jeugdcommissie. Ik wens Jan Krol een fijne tijd toe bij de sv Diemen en het is wel een spelletje, heel veel succes.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO DIEMEN

De Treffer 2009-2010 - 2009-08-31  
De Treffer 2009-2010 - 2009-08-31  
Advertisement