Page 1

Jaargang 75

nr. 7

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: (herman.berkhout@planet.nl)

Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

10 november

2008

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

1e Paal Plantage De Sniep Vrijdag 31 november j.l. is de 1e paal geslagen van Plantage De Sniep, een woonwijk van 1200 huizen dat zal worden gerealiseerd op De Sniep en op de grond welke wordt begrensd door Muiderstraatweg, Sportlaan en Kriekenoord. Dus onze toekomstige buren. Het project zal worden gerealiseerd door Rabo-Vastgoed en Dura Vermeer. Onze vereniging was voor deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd, Peter van Rooij, Philip Oomstee en ondergetekende waren aanwezig. De genodigden verzamelden in een tent bij het verkoopkantoor aan de Muiderstraatweg en werden opgewacht door een heuse Engelse bobby. Het geheel had een Engels tintje omdat de straatnamen van de eerste serie huizen die worden gebouwd allen een Engelse oorsprong hebben. Na het Engelse kopje thee genuttigd te hebben vertrok het gezelschap voorafgegaan door een doedelzakspeler naar de plaats alwaar de 1e paal de grond van de in moest verdwijnen. voorzitter De bobby had zich inmiddels getransformeerd in een Engelse lord en verrichtte het openingsritueel waarbij hij nadrukkelijk de kinderen van de kopers van de huizen betrok. Wethouder Leo Worm, voorzien van laarzen, helm en een bouwjas klaarde de klus voortreffelijk. Wederom onder leiding van de doedelzakspeler keerden wij terug naar de feesttent alwaar de wethouder een overzicht gaf van de historie van de Sniep en de totstandkoming van dit ambitieuze project. Daarna vertolkte Nico Bos, directeur van Rabo-bank Amsterdam, de rol van de Rabo-bank in dit project en gaf aan dat Rabo buiten de uitoefening van haar functie zoals bankieren en vastgoedrealisatie altijd iets voor de plaats doet alwaar een project wordt gerealiseerd. Hij riep wethouder Leo Worm (namens de gemeente Diemen) en Fred Lunstroo (namens sv Diemen) naar voren en hij overhandigde tezamen met de Louis Tjoeng (namens Rabo-Vastgoed) aan beide heren een cheque van 7.500 euro, welk bedrag in overleg tussen de gemeente Diemen en sv Diemen zal worden besteed op het sportcomplex van sv Diemen. Het bestuur van sv Diemen is zeer verguld met dit geschenk. Ook de start van het project is van groot belang voor sv Diemen want sportpark “De Diemen” komt nu tegen een woonwijk aan te liggen wat sociaal natuurlijk ideaal is. Tevens kan de wijk nieuwe leden voor onze vereniging opleveren. Inmiddels zijn wij met de gemeente Diemen overeengekomen dat het zogenoemde modderveldje gelegen tussen onze 3 velden zal worden voorzien van kunstgras, een boarding en 2 doeltjes en indien de financiën het toelaten, eventueel zal worden uitgebreid met baskets, pannakooi e.d. Een voorwaarde is wel dat kinderen uit de buurt gebruik mogen maken van deze faciliteit hoewel onze vereniging altijd prioriteit geniet. Wij zullen ons wel moeten realiseren dat een sterke uitbreiding van het ledental slechts gerealiseerd kan worden als onze accommodatie hierop wordt aangepast. Fred Lunstroo


2

nr. 7 / 10 november 2008

svDiemen / DeTreffer

Officiële mededelingen Nieuwe leden R.R. MacNack E.A. Kracht R. Schouten N. Akkerman F. Ait Laachir J.P. van Beekveld J. Beijene J. Korang A. Menelik J. Grishaver

20-06-1991 13-09-1967 23-02-1968 09-10-1997 28-09-2002 18-07-2002 27-05-2001 21-04-2000 14-03-2002 03-09-2002

A-jun. NSL. NSL. D-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup.

Gouden Leeuw 733, 1103 KR Amsterdam Rietgors 29, 1111 VP Diemen Houtbosch 31, 1111 sp Diemen Heivlinderweg 31, 1113 KS Diemen Beukenhorst 129, 1112 BP Diemen Burg. de Kievietstraat 21, 1111 GJ Diemen Rode Kruislaan 781, 1111 NZ Diemen Waterkant 20, 1112 RD Diemen Buytenweg 28, 1111 TB Diemen Tuinbouwstraat 21a, 1097 XP Amsterdam

tel. 020-6904690 tel. 020-6954693 tel. 020-6994899 tel. 020-6995664 tel. 020-4650164 tel. 020-6902269 tel. 020-6935372 tel. 020-6957859 tel. 020-6008158 tel. 06-36077152

Adreswijziging Y. Yamali

wordt:

Martin Luther Kinglaan 206, Diemen

Bedankt als lid J. Daniël L. Faydherbe J. Heuder M. Maduro

E-pup. E-pup. E-pup. D-pup.

M. Zijne K. Elhaigoune M. Creton

ZON. ZVB. F-pup.

Sponsornieuws sv Diemen is er de laatste maanden in geslaagd weer een aantal nieuwe sponsors aan te trekken of bestaande overeenkomsten aan te passen. Hierbij een overzicht. - ORDAS, de enige Citroëndealer in Diemen, op het industrieterrein Verrijn Stuart, Volmerstraat 6-10, tel 0206903847 heeft besloten het reclamebord dat al bijna 20 jaar op ons sportpark hangt te vernieuwen en daartoe een nieuw 5 jarig contract af te sluiten. Daarnaast blijft er de advertentie in het clubblad De Treffer. Voor uw nieuwe aankoop, lease en onderhoud van uw Citroën dus naar ORDAS. - Door wijziging in de naamgeving van notaris Bakker naar het Diemer Notariaat Kroes + Mokkum is door de nieuwe notarissen besloten om het huidige, 15 jaar oude, reclamebord te vernieuwen en te vervangen door 2 borden. Voor al uw notariële zaken naar Muiderstraatweg 15-a. - Vita4Health is een nieuwe partner van de vereniging. Zij hebben zich verbonden met een advertentie en een banner op de website. Daarnaast zal door het bedrijf een sportmedische rubriek verzorgd gaan worden in het clubblad De Treffer. Vita4Health houdt zich bezig met het adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van onder andere Preventief Medische Onderzoeken, advies over en verkoop van voedingsupplementen en reizigeradvies en vaccinaties. De dienstverlening is zowel gericht op verenigingen/stichtingen als ook de particuliere markt en de bedrijven markt. Voor meer informatie mail naar mail@vita4health.nl - F.W. Kuypers B.V. Aannemingsbedrijf heeft al een advertentie in De Treffer en gaat sv Diemen nu verder ondersteunen met een reclamebord. Zoekt u een all- round aannemingsbedrijf ? Zij zijn het vertrouwde adres voor o.a. grote en kleine verbouwingen, het plaatsen van dakkapellen binnen één dag en het uitbouwen van uw woning. U kunt hen bellen voor een vrijblijvende prijsopgave. Kijk verder op de website www.fwkuypers.nl Zij zijn gevestigd op het industrieterrein Verrijn Stuart, Treubweg 37. - Eetcafé ’t Pandje, bij een ieder bekend in Diemen aan de Ouddiemerlaan 11, heeft besloten het verouderde reclamebord te vernieuwen. Daarnaast blijven ze natuurlijk adverteerder in het clubblad. Hun slogan “Niet de enige in Diemen maar wel de gezelligste” maken ze keer op keer waar. We zullen nog lang onze weg vinden Beijnes aan de Ouddiemerlaan 11. Hoe krijgen we nog meer sponsoren?? Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail p.oomstee@kpnplanet.nl Of secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail ppvrooij@hetnet.nl Aan deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende sponsorbrochure 2008-2009 toe mailen of persoonlijk bezorgen en toelichten.


svDiemen / DeTreffer

3

nr. 7 / 10 november 2008

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 28 oktober 2008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • Voorbereiding Algemene Ledenvergadering, als grootste onderwerp uitvoerig doorgesproken. • Situatie van een aantal ernstig zieken doorgesproken. • betaling boetes 2008-2009, door een foute interpretatie bij de KNVB moeten we weer terug naar het systeem van de “boetebrieven”, directe inname van de spelerskaarten van wanbetalers. • Alle boetes 2007-2008 zijn na te veel moeite voldaan. • Inning contributies en sponsorgelden 2007-2008, voortgang besproken. • Stand van zaken senioren. • Jaarrekening 2007-2008 en begroting 2008-2009 zijn vrijwel gereed, de kascommissie komt bijeen. • Nieuwjaarswedstrijd besproken en datum vastgesteld. • Verslagen over diverse bijeenkomsten met de gemeente doorgenomen. Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Inning boetes Door het Bestuur is op 4 december 2006 besloten dat met ingang van 1 januari 2007 de door de KNVB opgelegde boetes (incl. Administratiekosten KNVB) zullen worden doorberekend aan de betreffende personen. Via de KNVB was een mail ontvangen dat iedereen, ook voor een gele kaart, een brief ontving van de KNVB. Dit blijkt achteraf niet zo te zijn. Daarom moeten we weer overgaan op de oude wijze van inning van de boetes in plaats van automatische incasso. De werkwijze is als volgt Oude wijze van inning Alle betrokkenen hebben tot op heden een persoonlijke “boetebrief” van de vereniging ontvangen. Daarin staat de hoogte van de boete aangegeven en de datum en wedstrijd welke de boete betreft. Tevens staat het rekeningnummer van sv Diemen aangegeven waarop het geld binnen één maand moet worden gestort. Anders volgt directe schorsing en inname van de spelerspas. Inmiddels is reeds een flink aantal brieven naar spelers verzonden

Bestuur

Jeugdtreffer A-junioren B-junioren C-junioren Meisjesvoetbal

H. Berkhout H. Berkhout H. Berkhout M. Golsteijn

Wedstrijdsecretarissen tel. 020-6995055 D-pupillen tel. 020-6995055 E-pupillen tel. 020-6995055 F-pupillen tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen

VVH Velserbroek A1 - sv Diemen A1 0-3

2 november

Na een wereldreis van meer dan een uur waren we op het sportcomplex aangekomen. Maar dat maakte niet uit. De A1 stond voor een duidelijke zaak. PERIODE KAMPIOEN worden. De eerste helft was de boel een beetje aftasten, Er gebeurde aan beide kanten niet veel, totdat er net voor rust werd gescoord door Sharif. Na een toespraak van de trainer was de tweede helft wat leuker om naar te kijken. De tweede goal werd gescoord door Jermy, na een assist van Sjoerd. Het periode kampioenschap zat in de zak. Maar om dat nog even zeker te stellen scoorde Kevin na een voorzet van Chris. Dit team is geweldig, vorig seizoen gepromoveerd naar de hoofdklasse en nu periodekampioen en boven aan in de hoofdklasse. Het is een lust om naar te kijken. Gefeliciteerd en nog even een vraag wanneer is het feestje.

EEN TROUWE SUPPORTER

H. Berkhout A. Jessurun A. Uljee E. Oudshoorn

sv Diemen A4 - Arsenal A1 5-0

tel. 020-6995055 tel. 020-6951417 tel. 020-6954865 tel. 020-6904445 2 november

Even voorstellen, sinds korte tijd is sv Diemen een A4 rijker, een team samengesteld uit een aantal spelers komende uit de A 2 en de A 3 die over waren en samen een dusdanig sterk team vormen dat ze hoger ingedeeld zijn dan de A3. Met onze vaste keeper Mendel weer op goal en een ploeg die op scherp stond startte Diemen vol strijdlust tegen het sterke Arsenal die normaal gesproken handig combineren en de bal het werk laten doen, maar ze hadden niet op zoveel weerstand gerekend en na 30 min. nam Diemen zelfs brutaal de leiding via een mooie goal van Michael A 1-0. Arsenal ging hierna furieus in de aanval, maar Diemen gaf weinig weg, want de verdediging stond goed, het middenveld stoorde goed en de aanvallers verdedigden ook goed terug en vooral keeper Mendel verrichtte een aantal goede reddingen, zodat de rust met 1-0 aanbrak.


nr. 7 / 10 november 2008

4

svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina


En dat hebben ze laten zien, want met enorme inzet van de hele ploeg hield Diemen stand en wist via Michel M zelfs de 2-0 te maken. Arsenal ging nog meer aandringen en dat speelde Diemen in de kaart want in de laatste 15 min. counterde Diemen er lustig op los en een mooie aanval over rechts werd afgerond door Michael A die 3-0 aantekende. Even later een vrije trap die Davy nam en die liet de bal met een fraaie krul in de linker kruising belanden, een hele fraaie en maar liefs 4-0. Arsenal ging nog vol voor een eretreffer, die kwam er wel, maar dan wel aan de andere kant waar Michael M knap een snelle dieptepass beheerst afrondde en de eindstand op 5-0 voor Diemen bepaalde. Mannen een geweldig goed gespeeld duel waar coaches en toeschouwers van genoten hebben.

Een Fan langs de Zijlijn Forza Almere B1 - sv Diemen B4 3-6

svDiemen / DeTreffer

5

nr. 7 / 10 november 2008

2 november

Op papier moest dit kunnen. Diemen begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook meteen kansen. Een door Rolf in de 3e min. ingekopte corner werd wegens duwen? afgekeurd. Kort hierna een penalty voor Forza Almere. Gelukkig keerde Rowan de ingeschoten bal perfect. En uit de tegenaanval maakte Rolf de verdiende 0-1. Een misverstandje tussen Nico en Rowan betekende 1-1 en even later maakte de boomlange dispensatiespits van Forza zelfs 2-1. In de 35e min. draaide Emlyn goed weg van zijn tegenstander en schoot de 2-2 binnen. Op slag van rust werd een voorzet van rechts koelbloedig door Barry ingeschoten. De grensrechter vlagde voor buitenspel maar werd door zijn eigen clubscheidsrechter overruled, 2-3 dus. Onder luide verwensingen richting scheidsrechter wierp de grensrechter zijn vlag tegen het gras, met als resultaat dat eerstgenoemde z’n fluit woedend inleverde. Wij dachten even aan het openingsstukje in ‘De Treffer’ van vorige week. Rust. Onder een kopje thee werd door interim-coach Ron verzocht de rust in het veld te bewaren. En met een voor tweederde nieuw arbitraaltrio werd aan de 2e helft begonnen. Diemen bleef gewoon voetballen en was beter. Jaimy en Jeroen waren dicht bij een doelpunt. Maar het was Emlyn die na goed doorgaan 2-4 maakte en even later ook de 2-5, een fraaie hattrick! Een droge schuiver van Jeroen betekende 2-6. Forza kreeg hierna een tweede penalty maar ook deze werd door ‘penaltykiller’ Rowan gestopt. Uiteindelijk wist Forza nog 3-6 te maken maar de drie punten zaten bij Diemen in de tas. Een enerverende middag dus in Almere. Als we dit resultaat volgende week thuis tegen Ouderkerk kunnen herhalen, staan we zeker

weer in het linker rijtje. Ook de koplopers hebben al de nodige punten verspeeld, dus wie weet wat er deze competitie nog allemaal mogelijk is.

Rob Engelhard Ajax D3 - sv Diemen D1 0-2

1 november

Een duel tussen de nummer 2 en 3 van de competitie dus dat beloofde vuurwerk te worden. Ajax begon met zijn tactisch en technisch spelletje van 1x raken en snel op elkaar inspelen. Wij hadden daar in eerste instantie geen antwoord op. Alleen een paar vrije trappen van Tijs van de linkerkant van het veld. Een geweldige redding van Dave hield ons in de wedstrijd. We gingen rusten met een 0-0 stand. Na rust was Ajax eerst nog de betere ploeg, maar wij trokken de wedstrijd steeds meer naar ons toe. Eerst moest er nog wel een doelpunt van Ajax afgekeurd worden wegens buitenspel. Daarna had Rik een gevaarlijke volley met een stuit, waar de Ajax-keeper best wel moeite mee had. Uit een corner van Jeremy kon Rik de 0-1 binnenkoppen. De Ajax-leiding hoorde ik nog zeggen: ‘Niks aan de hand, geen paniek’. Nou volgens mij moesten daar alle alarmbellen afgaan. . . Wederom kreeg Ajax een gevaarlijke kans, maar weer was het buitenspel. Ajax raakte steeds meer uit zijn spel en wij namen het initiatief over. Anthony schoof terug naar het middenveld. Rik ging van rechtsbuiten naar de spitspositie en na een goede solo van Alfred kon hij binnentikken: 0-2. Het is dat hij nog getackeld werd na een counter en met een geweldig schot de lat trof, anders had de score zelfs hoger kunnen uitvallen. Misschien hadden we dan iets teveel van het goede gekregen. We delen nu de eerste positie samen met DWS, dat een beter doelsaldo heeft. Een topprestatie van het hele team!

Martin sv Diemen D2 - Swift D3 14-0

1 november

Vorige week schreef ik dat er teveel gemiste kansen waren; deze week werden de meeste kansen wel benut. Swift is nauwelijks over de middenlijn geweest, mede door ons goed spelende verdediging (Genno, Bram, Bart, Marius, Boris en Tim R). Onze keeper heeft over de hele wedstrijd denk ik 3 ballen gehad en stond op deze koude zaterdagochtend te verNICKelen. Het eerste doelpunt viel al na 2 minuten en met 8-0 gingen we aan de limonade. In de 2e helft lieten de doelpunten wat langer op zich wachten en werd er in het begin slordig met de kansen omgesprongen. De doelpunten werden vandaag gemaakt door Marius (mooie knal!), Lesley (3x), Tim (knal van links), eigen doelpunt van Swift, Jeroen (3x met een

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op 24 november U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 15/16 november tot woensdag 19 november 20.00 uur inleveren. Verslagen van wedstrijden in het weekend 22/23 november tot zondagavond 23 november 20.00 uur!!! Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


6

nr. 7 / 10 november 2008 zuivere hat-trick) en Salim (5 doelpunten achter elkaar in de 2e helft waarvan 1 mooie omhaal; hoe heet dat in voetbaltermen?) Goed voor het doelsaldo jongens!

Elly sv Diemen D3 - RKAVIC D2 3-1

een streep ging de bal van ver buiten het strafschopgebied recht in de kruising van SDZ. Een wereldgoal! Als team won de D4 op een fantastische manier. De tegenstanders zijn dus gewaarschuwd, want nou komt de D4 eraan!

1 november

Na de gemakkelijke overwinning van vorige week waar we (10-0) wonnen, was het deze keer toch moeilijker. We waren de hele eerste helft druk aan het aanvallen maar scoren lukte maar niet. Af en toe kwam de tegenstander ook gevaarlijk door en dat kwam met name door hun nummer 9. Uiteindelijk lukte het Eline toch om te scoren. Met een prachtig schot gaf ze ons de voorsprong (1-0). Maar de tegenpartij kwam nog voor het einde van de eerste helft terug (1-1). In de tweede helft bleven we aanvallen en gelukkig lukte het Mitchel een mooi doelpunt te maken en het was (2-1). RKAVIC kwam ook regelmatig door en de overwinning was zeker nog niet binnen. Gelukkig hield de verdediging stand en konden we RKAVIC op 1 doelpunt houden. Na een uittrap van Abe kwam de bal uiteindelijk bij Mike, die een voorzet gaf waarna Yoell de eindstand noteerde (3-1). Het was een moeilijke wedstrijd maar we hebben in een vriendelijke strijd gewonnen en daar gaat het om. Gelukkig hebben we deze tweede topper (na Ouderkerk vorige week) ook gewonnen. De komende wedstrijden zullen we de trend proberen door te zetten.

M. Hoogland SDZ D4 – sv Diemen D4 3-4

svDiemen / DeTreffer

1 november

We begonnen weliswaar met winst op De Dijk; maar daarna verloren we tweemaal van Pancratius en van Arsenal en de laatste wedstrijd tegen Portugal verloren we met maar liefst 14-0. Niet echt een stijgende lijn dus. Het was daarom niet zo vreemd dat we zaterdag de wedstrijd tegen SDZ met enige zorg tegemoet zagen, ook omdat onze topscoorder sinds vorige week niet meer bij ons in het team zat. Dit was de eerste wedstrijd met onze nieuwe voorhoede en wat niemand had verwacht gebeurde: er werd prima vrijgelopen, prachtige passes werden gegeven en vanaf het begin had Diemen het veldoverwicht. Het regende schoten op het doel van SDZ, en met een ruststand van 2-0 voor Diemen had SDZ niet te klagen. Na de rust moest de D4 een tijd wachten op de tegenstanders en waarschijnlijk was hierdoor de concentratie een beetje verslapt. SDZ wist door te breken en geheel tegen de verhouding in werd het 2-1. Een tweede SDZdoelpunt kwam voort uit een corner. Een onhoudbare kopbal deed de bal in de touwen belanden. Maar sv Diemen bleef goed voetballen en na prachtig samenspel werd het 3-2. Opnieuw had Diemen veldoverwicht, maar via een counter kwam SDZ toch weer ons strafschopgebied. Daar struikelde een SDZ-speler over een graspol en de scheids gaf een penalty. Ze hadden uiteindelijk de doelpaal nodig om de bal erin te krijgen, maar het stond wel 3-3 en de minuten tikten weg. De bal kwam op het middenveld en na wat heen en weer spelen, besliste Michael met een vlammend schot de wedstrijd. Als

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

Arjen Kikkert Legmeervogels D6 - sv Diemen D7 0-6 1 november 2008 De D7, het team dat al jaren in nagenoeg dezelfde samenstelling speelt en wederom in deze competitie boven aan staat moest vandaag tegen Legmeervogels D6. Als gebruikelijk rijd de hele stoet van negen auto’s achter elkaar aan. We komen eerst in de mooie kantine met lekkere warme chocolademelk. Die hebben we nodig want het is koud. Onze mannen en vrouw weerstaan de kou als gladiatoren. De D7 Speelt mooi spel. De aanval wordt ingezet door Ronald. Kamil maakt al snel 1-0. De Legmeervogels boden redelijk tegenstand. Het spel speelt zich rond de middenlijn af. Toch lukt het Dino om 2-0 te maken. De aanvallen werden in de kiem gesmoord. De verdediging door Dennis & Dirk moesten toch een aantal malen in actie komen. Echter de voorhoede door Danilo die erg op dreef was en Elvis maakten dat Dino 3-0 maakte. Brandon die de eerste helft op doel stond had weinig te doen. In de pauze even naar binnen om op te warmen. In de tweede helft was sv Diemen direct vrij fel. Devin maakte het 4-0. Samantha gaf een prachtige assist naar Elvis die zorgde voor 5-0. Anthonie gaf een paar van zijn inmiddels beruchte schoten naar de andere kant van het veld. Stein heeft aan zijn oma laten zien dat zijn team echt goed is. Gijs ging langszij en speelde Didier aan die de Legmeervogels weer wist terug te dringen. Elvis gaf een prachtige solo en maakte 5-0. Helaas was Max niet aanwezig hij moest vanwege een blessure thuis blijven. Wij wensen hem sterkte en hopen dat hij er de volgende wedstrijd er weer bij is. Brandon zorgde voor de 6-0. Mooie wedstrijd!

Sylvia van der Woerd Ouderkerk D6 - sv Diemen D8 0-4

1 november

Tegenstander Ouderkerk en de scheidsrechter stonden bij het begin van de tweede helft al enige tijd op het veld, maar nog geen spoor van de Diemen D8. Het was nogal fris buiten, hetgeen het oponthoud zou kunnen veroorzaken dat de arbiter deed besluiten het team zelf op te halen. Nee, dat het zo lang duurde voordat ze het veld betraden lag aan de wat uitgelopen stevige bespreking van Diemen-coach René en zijn assistent Edwin. De technische staf was niet tevreden over de prestaties in de eerste helft. Die werd weliswaar afgesloten met een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Youri, aan de strijdwijze schortte het een en ander. Te weinig strijdlust en een gapend gat op het middenveld, omdat de beide linies niet goed aansloten. Het praatje van René en Edwin had in ieder geval effect op het spel in de tweede helft. Er werd geconcentreerder gespeeld en de verdediging zat er nu ook meer bovenop. De aanvallen werden vrij-

020-6000085


7

nr. 7 / 10 november 2008 wel vanaf het begin doeltreffend afgesloten. Uit een voorzet van Youri schoot Nidal de bal in de kleine hoek, 0-2.Youri zelf maakte er niet lang daarna 0-3 van en uit een voorzet van hem zorgde Damian Woerlee voor 0-4. Ouderkerk kwam er nog wel enkele keren uit, het zorgde echter voor geen gevaar. Door de winst bleef de D8 ongeslagen. Met vijf winstpartijen en een gelijkspel staat de ploeg op een stevige tweede plaats achter Muiderberg dat nog geen punt verloor. Maar die hebben ons nog niet getroffen. . .

Cees Kramer sv Diemen E1 - AS’80 E1 1-3

1 november

Na drie weken geen competitievoetbal was er vandaag op voorhand een goede kans drie punten te pakken en op zoek te gaan naar de aansluiting naar boven. Helaas liep het anders en beleefden spelers, staf, scheids en ouders een teleurstellend potje. Er was onvoldoende rust om de tegenstander simpel uit te spelen met eenvoudige combinaties. AS’80 was harder in de duels en had het geluk dat het in de eerste helft uit 4 kansen 3 doelpunten maakte. Diemen hield open huis en verzuimde zelf de kansen te benutten. Onze spelers raakten paal en lat en stuitten keer op keer op een voortreffelijk goed keepende speler van AS’80. Hierdoor dus een ruststand van 0-3 en werk te verrichten voor onze leiders. In de tweede helft probeerde iedereen het wel maar bleef de onrust voortbestaan. Jezelf geen tijd gunnen de bal eerst aan te nemen, van te ver te snel geschoten en vele buitelingen met teveel theater aan de zijde van AS’80. Kopietjes van Suarez! Bah! Scheids Cees nam geheel terecht de beslissing een speler van AS’80 eruit te sturen die Tristan zonder enige schaamte onderuit schopte. Hierdoor kreeg hij het verder helemaal te verduren bij een opgefokte groep ouders uit Almere. Jammer dat het zo liep en zoals eerder gezegd geen excuus voor het verlies. Vergeet ik bijna nog te melden dat Devin met een fraai schot in de tweede helft voor 1-3 zorgde. Jongens, als we een team als AS’80 een volgende keer van de mat willen spelen, zullen we zelf ook allemaal diep moeten gaan en met onze kwaliteiten ertegenaan moeten gaan. Na al het trainingswerk en de teambuilding van twee weken terug moet het zeker gaan lukken. Ga uit van je eigen krachten!

Edwin van den Berg sv Diemen E2 - WV-HEDW E1 3-4

1 november

Al heel lang wachtten wij op onze eerste overwinning en wij hoopten dat dit vandaag zou gaan lukken. In de kleedkamer hebben wij uitvoerig gesproken over ons strijdplan en het was nu zaak om het goed uit te voeren. Op het veld lieten wij het vanaf het eerste fluitsignaal gelukkig ook zien. Met veel overtuiging, inzet en goed spel zetten wij de tegenstander snel vast en creëerden wij goede kansen. Het werd snel 1-0 en zelfs 2-0, wat geheel verdiend was. Jammer genoeg verslapten wij als elftal en lieten wij de tegenstander onnodig weer in de wedstrijd komen. Het werd 2-1 en daarna 2-2 wat ook de ruststand was. In de pauze konden wij de boel weer op scherp zetten en pakten wij de draad weer op. Wij scoorden verdiend de 3-2. Jammer genoeg gaven wij het weer weg. De tegenstander maakte gelijk en daarna werd het 3-4. Wij maakten dezelfde fout als in de eerste helft. Daarna hadden wij nog kansen op de gelijkmaker, maar daar waar bijna iedere kans van de tegenstander een doelpunt werd, hadden wij de pech dat de bal er maar niet in wilde. He-

svDiemen / DeTreffer laas jongens, jullie hebben vandaag goed gevoetbald en geknokt voor een goed resultaat, maar het zat er niet in. Ik ben blij met het voetbal wat ik heb gezien en jullie inzet, dat zat goed maar wij moeten de scherpte nog beter vasthouden. Als dat lukt ben ik ervan overtuigd dat wij onze volgende wedstrijd echt gaan winnen.

Metin Köse sv Diemen E4 – DCG E5 12-0

1 november

Vandaag trad de E4 aan tegen DCG E5, deze tegenstander had tot nu toe maar 1 punt bemachtigd en het werd ook snel duidelijk dat er vandaag een grote uitslag op het scorebord zou komen te staan. Mees scoorde de 1-0, Patrick de 2-0. Dean maakte de 3-0, Patrick en Chelsea tekenden voor de 4-0 en de 5-0. Na de rust was de opdracht om iedere veldspeler uit het team te laten scoren. Dit lukt: Dardy maakte 2 doelpunten (7-0), Patrick scoorde de 8-0. Verdediger Luis wist de keeper ook te passeren 9-0. Patrick kwam alleen voor de keeper en speelde hem gemakkelijk uit 10-0. Toen was het de beurt aan Kevin die maakt de 11-0. Met nog 1 minuut op de klok werd laatste man Donny naar voren en die haalde snoeihard uit. Dit resulteerde in de eindstand 12-0. Ook keeper Samson heeft vandaag weer goed gespeeld. In dit soort wedstrijden is het als keeper moeilijk om scherp te blijven maar hij heeft de weinige kansen die de tegenstander had goed gekeerd. Prima gedaan!

Yvonne Ceelie sv Diemen E7 – WV-WEDW E5 3 - 0

1 november

Op instructies van de coach namen jullie vanaf het begin goed het initiatief. Dit resulteerde in een aantal aanvallen met goed samenspel. Echter het geluk om echt te scoren bleef maar uit. Goede aanvallen vanuit de rechterflank passes van Tim op Dean, die mooie voorzetten gaf, werden veelal door de keeper geweerd. Ondanks het grote overwicht van Diemen wist de E7 pas halverwege de eerste helft te scoren, Jorik 1-0. Het middenveld met Niels, Yannick, Tim en Marc bleef druk uitoefenen maar tot de rust wilde het maar niet lukken. Ballen werden net gemist, iets te zacht ingeschoten, door een lat of de kruising tegen-gehouden en ook hun keeper hield goed stand. De tweede helft moesten we helemaal weer in het spel komen en kregen onze verdedigers Tim en Sven het te verduren. Ook Delano moest zijn kwaliteiten laten zien en kreeg het weer warm van al die doelschoppen. Tim verloste het team van de tegenslag met een fraai afstandschot, 2-0. Het ging weer wat lopen en we wisten elkaar -metname over de rechterflank- weer te vinden. Op een pass van Dean scoorde Niels de beslissende goal, 3-0. Wellicht waren het toch de zenuwen, immers Pat-TV was there!! Gelukkig kan de coach de komende week (volgende week vrij) de band analyseren en samen met jullie een mooie strategie uitwerken over het houden van posities, toch. . .?

de scheids sv Diemen E10 – Arsenal E8 3-2

1 november

Vandaag moest het gebeuren! De koploper kwam op bezoek en bij winst lag de koppositie open. Voor de wedstrijd werd en nog wat gedold, maar er waren ook wel wat zenuwen. Toch ging Diemen goed van start: De verdediging deed zijn werk goed. Met Max als slot op de verdediging en Gideon en Wessel die goed opkwamen werd er leuk gekaatst met de voorhoede. Na een aantal


8

nr. 7 / 10 november 2008 aanvallen en een soms wat slordige afwerking, was het Wessel die Diemen verdiend op 1-0 zette. Diemen drong daarna aan, maar ondanks goed spel van Thijs en Nicky op de flanken, kwam die 2e goal er niet. En was Arsenal dan helemaal niet gevaarlijk? Jazeker wel, want nadat Sebastiaan enkele reddingen op zijn naam had, lag de bal er kort voor rust toch in. In de rust wees de coach iedereen weer even op het simpele spel, aannemen en afspelen. Ondanks dat ook in de 2e helft meerdere kansen kwamen, zaten Kwabena en Martijn niet helemaal lekker in het spel. Na 10 minuten in de 2e helft was het opeens 1-2 en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Na wat omzettingen, zette iedereen een tandje bij en toen viel alles weer op zijn plaats. De voorhoede vond elkaar weer. Thijs sleurde wat hij kon en werd Man of the Match door de 2-2 en de 3-2 te scoren. Bij deze voorsprong gaf ook de rest van de voorhoede extra gas en Aravinth, Martijn en Kwabena liepen wat ze konden. Even leek het nog mis te gaan, nadat vanaf de middellijn een knal van Arsenal lang onderweg was en er via de onderkant van de lat in leek te gaan. Echter de lat bracht uitkomst en Diemen vocht zich naar het eindsignaal. SUPER jongens! Gefeliciteerd!

Marten sv Diemen E11 - Ouderkerk ME1 6-1

1 november

De kou viel mee, het team was redelijk compleet, de jongens gebrand op een beter resultaat dan het gelijkspel van vorige week; alle ingrediënten voor een goede wedstrijd. 8 jongens van Diemen tegen 9 meisjes uit Ouderkerk. De jongens bleken dit keer sterker. Er werd goed gespeeld. Hier en daar een echte combinatie, zo nu en dan een goede solo. De gebruikelijke goaltjesdieven pakten hun punten, maar ook Dries scoorde! Het hele team was blij. Keeper Pim had weinig te doen vandaag. Een vrije trap net buiten het strafschopgebied ging er vlak onder de lat in. Als je dan al springend niet bij de lat komt, tja dan heet dat onhoudbaar! Met 6-1 ging het team blij van het veld.

Ruud Gimbergh Vader van Pim (keeper) Pancratius F3- sv Diemen F3 2-1

1 november

Beide teams stonden voor het begin van de wedstrijd 2e in de competitie, waarbij Diemen meer doelpunten had. Daardoor werd de aanval meteen flink ingezet het was duidelijk dat het een spannende wedstrijd zou worden. Door een doelpunt van Sioux werd het 0-1 en dat bleef het tot de rust. In de 2e helft begon de tegenpartij meteen met behoorlijke aanvallen en kwamen de jongens niet door hun verdediging heen. Bij de tegenpartij speelde 1 meisje mee en het moet gezegd, die kon voetballen! Zij maakte ook de gelijkmaker en toen begon de strijd pas echt. Helaas ontbrak het onze jongens in het veld aan wat felheid, welke bij de tegenstander ruim aanwezig was. Het werd 2-1. Ondanks de aanwijzigingen van Erle en Peter en de wanhopig schreeuwende moeders (die het liefst zelf het veld op gingen. . . zat er geen 2e doelpunt meer in. Wel nog een mooie kans tegen de paal. Jammer! De extra trainingen van Peter zullen jullie goed doen jongens! Wel een hele leuke wedstrijd.

Etwaria

svDiemen / DeTreffer RKDES F1 - sv Diemen F4 2 - 4

1 november

Dit keer moesten we tegen RKDES. Helaas was Mo onze keeper - er vandaag niet, dus Floris ging de 1e helft op doel. Al na een paar minuten, scoorde Bradley een fantastisch doelpunt. Nadat RKDES van de schrik bekomen was, ging deze in de aanval en werd het 1-1; helaas niet te houden voor Floris. We bleven echter sterk doorgaan en al gauw maakte Devin 2-1. Na een paar goede reddingen van Floris, werd het toch 2-2. En toen kwamen onze mannen pas echt op stoom. Achter werd sterk verdedigd door Jay, Quinten en Bart en voorin waren Swen, Devin en Bradley te sterk voor de tegenstander. Devin scoorde nog eens 2x - een echte hattrick (klasse Devin). Voldaan gingen we de rust in. De 2e helft ging Bart keepen. Ook nu werd weer door iedereen goed gespeeld. Bart hield nog een paar goede ballen tegen en ook onze aanvallen gingen onverminderd door, maar er werd van beide kanten niet meer gescoord. Ruststand werd ook eindstand. Jullie groeien met elke wedstrijd en laten je niet meer zomaar van de bal zetten. Ook duels om de bal worden onbevreesd aangegaan. Een groot compliment voor allemaal.

Judith Abcoude F4- sv Diemen F6 3-5

1 november

“Wat lopen onze jongens er prachtig bij” door sponsering van de opa’s; Tom en Cor en enkele vaders hebben zij n.l. allemaal een regenjack in de kleuren van Diemen gekregen. Dank jullie wel allemaal!! Het was dan ook een goed gezicht om de jongens zo te zien warmlopen. Vol goede moed en zin werd er van start gegaan, er werd heel hard gewerkt door zowel de spitsen als de verdedigers. Leuk is het om te zien dat er steeds meer overzicht en oog voor het samenspel is. Abcoude was echter alert en hield het achter goed dicht. Het werd dan ook eerst 1-0 voor Abcoude. We lieten ons niet uit het veld slaan en maakten 1-1 Helaas door een eigen fout bij een corner van Abcoude gingen we met 2-1 de rust in. De peptalk deed weer wonderen en meteen werd er fel op de bal gespeeld, wat zich beloonde in een 2-2. Er werden zelfs driehoekjes gespeeld waaruit de spitsen Bobby en Justin wisten te scoren. Hierdoor kwamen we op een 2-4 voorsprong. Abcoude wist nog een keer te scoren, maar door een voltreffer van Robin en wat mooie actie’s van onze keeper Mitchel eindigde de wedstrijd in een winst van 3- 5 in ons voordeel. “jongens jullie hebben hard gewerkt” Ga zo door!!!

ROY sv Diemen F7 - OSV F4 1-1

1 november

De mannen werden weer op hun gebruikelijke posities gezet en de wedstrijd kon beginnen. . . Na slechts 5 minuutjes lag de eerste er al weer in voor ons, na een goed afgeronde aanval van Raul! Onze stormloop op het OSV doel hield aan, maar de bal wilde er helaas geen tweede keer in. Het werd wel duidelijk, dat onze tegenstander van een behoorlijk niveau was en over een zelfs over meer dan behoorlijke keeper beschikte! Wij gingen dan ook met een 1-0 voorsprong de rust in. Dit kwam voornamelijk, omdat bijna iedereen op een andere positie liep, dan hij was toegewezen! Alleen de verdediging met Brent op rechts en Justin op links en als keeper Miles, stond goed.

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!


9

nr. 7 / 10 november 2008 Het hopen was de tweede helft, op een snelle tweede treffer, zodat de tegenstander de moed dan zeker zou opgeven! De eerste tien minuten waren we weer vol in de aanval! De tweede vijf minuten waren voor OSV, die ons zonder echte kansen te creëren onder druk zette. Het onvermijdelijke gebeurde, toen een door ons van richting veranderde voorzet van rechts, ongelukkig de goal in hobbelde. Ik kreeg toen een flashback naar die mooie zondag middagen in “de Meer”, wanneer Ajax soms hun overmacht ook niet kon doordrukken. Zij kregen dan ook net als wij, de deksel op het hoofd gedrukt! Wij kregen daarna nog één vrije trap tegen, die gelukkig recht op keeper Seger werd afgeschoten. Hierna werd het weer éénrichtingsverkeer, naar de goal van OSV. Jongens, jullie hebben allemaal hard gewerkt, maar misschien was dit wel eens een keer nodig. Als jullie begrijpen waarom het mis ging, dan zijn wij nog steeds op titel koers!!! F-7 for ever

Mischa Hoogland De Meer F3 - sv Diemen F8 1-2

Waterwijk MF1 - Diemen F11 2-2

1 november

Gelukkig weer een nieuwe wedstrijd, de vorige willen we heel graag vergeten niet vanwege de uitslag, maar meer om de manier van leiding geven van één van de begeleiders van het commandoteam van AMVJ, die nogal losse handjes had Vandaag tegen de meisjes van Waterwijk, de wedstrijd verliep redelijk gelijkopgaand, maar in de 19e minuut ging Mats er als een haas vandoor en werd op een meter of 10 van het doel neergelegd. Hij nam zelf de vrije trap en die ging er als een streep in 0-1. Tijd voor de limonade en de keeperswissel Mika verdedigde de 2e helft het doel i.p.v Sven, maar dat Sven niet alleen ballen kan stoppen maar ook kan scoren liet hij direct in de 1e minuut na rust zien en bracht de stand op 0-2. Hierna werden de jongens een beetje overmoedig en in de 30e en de 35e minuut trok Waterwijk de stand weer naar 2-2, al met al een terechte uitslag en een sportieve wedstrijd. De strafschoppen reeks werd door ons met 3-5 gewonnen en er zaten er een paar in waar menig prof jaloers op zou zijn.

1 november

Op deze morgen een lastige tegenstander dat wisten we van te voren. Gelukkig was iedereen, op ondergetekende na, wel uitgeslapen in tegenstelling tot vorige week. De Meer begon sterk en kreeg de eerste kansen. Langzamerhand kwamen we meer in het ritme wat zichtbaar werd door mooie kansen voor Neo en Poernomo. Het rustsignaal kwam voor ons gevoel iets te vroeg daar we de wedstijd goed in handen hadden. Ruststand 0-0. Na de Limonade gingen we door waar we waren gebleven. Door twee doelpunten binnen korte tijd door Neo kwamen we op een 0-2 voorsprong. Het leek een veilige voorsprong totdat de Meer terug kwam tot 1-2. De laatste 5 minuten was het oud-hollands punten verdedigen dus pompen en verzuipen. De gebruikelijke voorhoede stond zelfs mee te verdedigen en hield daarom ook stand. Wellicht ben ik een beetje partijdig maar heb samen met de andere ouders, opa’s en oma’s enorm genoten hoe jullie je deze zaterdag naar een overwinning hebben geknokt. Het duel om de derde plaats is voorlopig in ons voordeel beslist. In deze vorm krijgt koploper OSV het in Diemen nog zwaar tegen ons. Alle behaalde punten zijn welkom maar deze drie hebben jullie dubbel en dwars verdiend. Klasse Mannen

Ed Smit Roda’23 F10 - sv Diemen F9 6-1

svDiemen / DeTreffer

1 november

De F9 stond er vandaag goed voor: het hele team was compleet in alle vroegte in Amstelveen en de kou viel gelukkig mee. Het team startte enthousiast aan deze uitwedstrijd. Maar. . . al snel scoorde Roda’23 het eerste doelpunt. Dat was even balen. sv Diemen verdedigde goed, maar er liepen toch steeds twee jongens van Roda 23 vrij voor het doel van de tegenstander. Tijdens de eerste helft verliep de wedstrijd niet zo goed: met de rust stonden onze jongens 5-0 achter. Maar na een oppeppende toespraak van coach Rajen ging het in de tweede helft stukken beter. Er werd goed verdedigd door sv Diemen en Roda’23 kreeg geen kans om weer te scoren. sv Diemen kwam steeds dichterbij het doel van de tegenstander. Dave gaf een prachtige voorzet aan Rony, en die maakte een superdoelpunt. Roda’23 kreeg helaas nog één keer de kans om te scoren. De eindstand werd uiteindelijk 6-1. Rony, Bas E., Robin en Kyle: jullie hebben heel goed gekeept. Op naar de volgende wedstrijd!

Mary Elmers

John Kadoelen MB1 - sv Diemen MB1 5-3

1 november

Beide teams zochten hartstochtelijk de aanval, waardoor het spel de gehele wedstrijd heen en weer golfde. Beide ploegen kregen ook mogelijkheden. Kadoelen was het gelukkigst in de eerste helft. Een cadeautje zorgde voor een voorsprong voor de meiden uit Amsterdam Noord. Vlak voor rust counterde de ploeg zelfs naar 2-0. Dat was erg zuur voor Diemen, want voetballend waren de blauwwitte echt niet minder. Diemen had pech, een duidelijke handsbal in de zestien werd niet gezien door de leidsman, waardoor Diemen geen penalty kreeg, waar ze wel recht op had. Na rust schakelde Diemen nog een tandje bij. Toch was het Kadoelen dat naar een veilige 3-0 voorsrong kwam. Maar met Diemen weet je het nooit. Cherelle zorgde voor een verdiende treffer (3-1), oog in oog met de keepster faalt ze zelden. Niet veel later werd het zelfs 3-2 en de aansluiting was daar. Diemen ging er in geloven en Kadoelen werd steeds meer teruggedrongen. Conditioneel zijn de Diemenmeiden verder dan Kadoelen. Een goed afstandsschot van Suyendra werd nog gekeerd door de uitstekende doelvrouw van Kadoelen, maar Robyn was zeer attent bij de tweede paal en schoot de verdiende gelijkmaker binnen (3-3). Maar Kadoelen was vandaag toch de gelukkigste en Diemen had erg veel pech. Vlak na de gelijkmaker scoorde Kadoelen, vanuit buitenspelpositie. Er werd gevlagd, maar de scheids weigerde de goal af te keuren. Weer pech dus! Diemen bleef goed voetballen en keihard werken. Het kreeg zelfs 5 100% kansen om opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar helaas werden de kansen niet benut. In de slotfase scoorde Kadoelen, 5-3, een geflatteerde overwinning voor Kadoelen. Meiden, goed gevoetbald, veel inzet en werklust, goede combinaties, maar het zat vandaag niet mee. Jullie mogen trots zijn op jezelf en elkaar.

Menno Golsteijn


10

nr. 7 / 10 november 2008 sv Diemen MC1 - HMS MC1 7-0

1 november

De MC1 heeft de smaak goed te pakken in de 2e klasse H. Afgelopen zaterdag kwam het Utrechtse HMS op bezoek. Vanaf de aftrap was duidelijk dat Diemen de baas was op haar eigen hoofdveld en over de beste speelsters beschikte. De bal werd steeds goed overgespeeld en de ploeg maakte een gretige indruk. Dit kwam ook tot uiting in de score. Sunniva scoorde twee maal binnen het kwartier. Vooral haar tweede treffer was beeldschoon, de bal verdween in het kruis. Ook Isabel was als midmid prima op dreef. Zij verdubbelde de stand naar 4-0 door twee heel uitgekiende treffers. Noelle schoot in de laatste minuut voor rust nog op de paal. 4-0 was de ruststand.

Portugal A1 - sv Diemen A4 0-0

9 november

Nadat het team vorige week het sterke Arsenal had verslagen moesten ze vandaag uit tegen de koploper Portugal, dat nog alles gewonnen had, dus kon Diemen bewijzen dat het iedere tegenstander lastig kan maken. Vanaf de aftrap gaf Diemen prima partij en speelde bij vlagen goed voetbal, dat leverde een aantal kansen op via Michael M en Michael A die beiden gemist werden. Diemen gaf verdedigend weinig weg zodat Portugal moeilijk in hun spel kon komen, zodat de rust met 0-0 aanbrak. In de 2e helft heeft de ploeg alles gegeven, alleen het geluk ontbrak eraan om een goal te scoren, en telkens stond de uitstekende keeper van Portugal een treffer in de weg. In de slotminuut was er nog een schitterende aanval van Michael A over links die 5 man uitspeelde en Mo op maat bediende, maar diens inzet werd helaas net gestopt. Opnieuw liet Diemen een sterke indruk achter en een overwinning was verdiend geweest voor het hele team met de uitblinkers Tim en Michael A. Al met al een verdienstelijk gelijkspel bij de koploper die tegen hun eerste verliespunten aanliep. Als Diemen zo blijft spelen zijn er zeker meer punten te halen.

Een Fan langs de Zijlijn sv Diemen B4 – Ouderkerk B4 10-0

9 november

Meteen vanaf het begin was Diemen duidelijk sterker dan de tegenstander. Het veldoverwicht werd ook snel in doelpunten omgezet. Emlyn had na vorige week de smaak goed te pakken en maakte in drie(!) minuten (6e, 7e en 8e minuut) 1-0, 2-0 en 3-0, de snelste hattrick die ik ooit heb gezien. Er werd goed samengespeeld en de inzet was prima. Ook de 4-0 na een half uur spelen was van Emlyn. Wouter maakte laag langs de grond 5-0 en Jaimy uit een harde vrije trap 6-0. Rust. Na rust viel de doelpuntenmachine even stil maar in de 65e minuut scoorde Marc met een schuiver 7-0 en even later tekende Rolf voor 8-0. Een mooie voorzet van Barry werd door Wouter afgerond, 9-0. En het slotakkoord was Jeroen, die de keeper omspeelde en de eindstand op het scorebord bracht, 10-0. Keeper Rowan hield zijn doel schoon en de verdediging en het middenveld hadden de wedstrijd volledig onder controle en speelden nagenoeg foutloos. De laatste twee weken 6 punten, een prima resultaat! En we klimmen dus flink op de ranglijst. Volgende week naar Roda 23, dat is waarschijnlijk een sterkere tegenstander maar het moet kunnen. Over de gebeurtenissen na de wedstrijd (coaching, trainingen etc.) zal de komende week uitleg worden gegeven. Jammer dat het zo gelopen is.

Rob Engelhard

svDiemen / DeTreffer

Na rust beten de bezoekers wat meer van zich af, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Diemen keek het de eerste 10 minuten na rust even aan en besloot vervolgens weer om te gaan voetballen. Als Diemen iets beter de ruimte had benut en iets rustiger was geweest, had de stand makkelijk in de dubbele cijfers kunnen komen. Toch werden er nog een aantal goede goals gemaakt, Sunniva scoorde net als voor rust twee keer en ook Thiesha maakte een knappe goal. 7-0 eindstand, netjes. We gaan vrolijk verder richting de subtop.

Menno Golsteijn

sv Diemen C4 - Pancratius C5 3-3

9 november

Helaas heb ik mijn verslag van de uitwedstrijd tegen BlauwWit te laat ingeleverd. Jullie kunnen het nog lezen op de website Voetbal21.nl. Daarop staat een teampagina van Diemen C4 met het verslag. We moeten binnenkort daarop maar eens een teamfoto plaatsen. De wedstrijd van vandaag beleefde ik weer eens als toeschouwer. Het was wel fris maar gelukkig droog. Vanaf de aftrap ging Diemen voortvarend in de aanval en werden de aanvallen van Pancratius goed verdedigd. De 1-0 kwam op van Younnes. De 2-0 was een beauty en kwam ook van de voet van Younnes; een prachtige boogbal over de keeper. De rust brak aan met 2-0. Jammer dat de rust ons geen goed deed, want we stonden amper op het veld en Pancratius maakte 2-1. Zoals zo vaak gebeurt: de goal valt dan aan de andere kant. Een bal komt uit de kluts en ja dan moeten we wel goed verdedigen en dat gebeurde helaas onvoldoende (2-2). Na nog een paar gemiste kansen van Diemen schoot Kevin nu eens raak. Alle kansen die we kregen smoorden ondanks soms mooi aanvalsspel. Door een verdedigingsfout kwam de rechtsbuiten van Pancratius alleen voor onze keeper en de rechtsbuiten hield zijn hoofd koel en scoorde de 3-3. Er werd nog flink aangedrongen van beide kanten maar er werd niet meer gescoord. Gezien de stand van beide teams in deze poule vond ik dit een uitslag waarvoor ik vooraf blij mee was geweest. Als ik echter achteraf kijk dan had Diemen deze wedstrijd moeten winnen. Er zijn voldoende kansen geweest om Pancratius nog vóór rust op een grotere achterstand te zetten dan 2-0. Ik merk wel dat het veldspel steeds beter wordt en dat er soms goed wordt samengespeeld. Ga dus zo door want er zit vooruitgang in dit elftal.

Ad ADO’20 D1 - sv Diemen D1 2-0

8 november

Voorafgaand aan de wedstrijd had ik het gevoel dat we wel eens konden gaan verliezen vandaag. Je kan nu eenmaal niet alles blijven winnen. Met een aangetaste ploeg (Joey was ziek afwezig, Alfred was ziek geweest en een geblesseerde Anthony) gingen we op weg naar Heemskerk. Het voetbal dat we lieten zien was echter niet goed genoeg. ADO bleek ook een taaie tegenstander te zijn, waar we veel problemen mee hadden. Met een paar kansen aan beide zijden (Jeremy over en Alfred op de paal) gingen we met 0-0 rusten. Het moest gewoon beter om hier te gaan winnen. Vlak na rust kreeg ADO ineens een penalty. In wat gewoon een fair duel om de bal leek tussen Emanuel, Tijs en de tegenstander, kreeg die laatste het voordeel van de twijfel. De penalty verdween in de touwen en we ston-


11

nr. 7 / 10 november 2008

den met 1-0 achter. Dat was ons nog niet gebeurd deze competitie geloof ik. We deden er alles aan om het nog gelijk te trekken. Toen hun keeper hands maakte buiten de 16, schoot Jeremy in tweede instantie de bal tegen de lat. Na nog een paar kansen van ons (Anthony, Guus 2x) gingen we alles of niets spelen. Bart kwam op de plek van Tijs, die doorschoof naar het middenveld. Rik schoof van die plek door naar de rechtsbuitenpositie. Het mocht allemaal niet baten en als klap op de vuurpijl kregen we uit een counter van ADO nog een tegengoal: 2-0. Of je nou met 1-0 of 2-0 verliest, dat maakt weinig uit, we hebben geknokt voor het gelijke spel. Jammer dat een penalty het breekpunt van de wedstrijd betekende. Volgende week tegen DWS kunnen we de schade al weer inhalen.

Martin Ankaraspor D1 - sv Diemen D2 1-4

8 november

Lekker zonnetje; pas om 12.00 uur spelen (dit is weer eens wat anders dan om 8 uur verzamelen). Ankaraspor had al een aantal keren dik verloren dit seizoen dus de D2 verwachtte ook een grote zege vandaag maar dat viel tegen. Al na 5 minuten maakte Lesley uit een voorzet van Salim de 0-1. Dat beloofde wat. Maar de D2 voetbalde slordig; de bal werd zo maar naar voren getrapt, schoten op doel vanaf bijna de middenlijn. Kortom, er zat weinig lijn in. De snelle spits van Ankaraspor probeerde een aantal keer wat terug te doen maar onze verdediging had hem goed in de tang. Pas tegen het einde van de 1e helft zorgde Lesley voor de 0-2 op het scorebord. De 2e helft werd er wel wat beter gevoetbald en samen gespeeld. De grensrechter werkte niet echt mee; bij elke gevaarlijke uitval van Diemen ging de vlag omhoog. Bram maakte met een mooi schot van rechts 0-3 en even later zorgde Lesley voor de 0-4. Ankaraspor kwam bijna niet over de middenlijn maar toch wist de snelle spits een doelpunt te maken (1-4). Keeper Nick kreeg maar weer heel weinig ballen vandaag; met een mooie uitval voorkwam hij dat er nog een tegendoelpunt kwam. Er had meer gescoord moeten worden jongens (en meisje). Misschien is 9.00 uur spelen toch een betere tijd voor de D2. . .

Elly Amstelveen D2 - sv Diemen D3 1-7

8 november

Dit keer moest Diemen tegen Amstelveen. Bij de eerste helft werden de kansen niet goed benut het bleef lang 0-0. Na 20 min. nam Niels een hoekschop die midden op Mitchell kwam en hem mooi inkopte. Met een pass van Kevin A naar Joel was het 0-2. En vlak voor rust maakte Amstelveen met mazzel 1-2. In de rust sprak Evert ons aan en de tweede helft ging toen veel beter waardoor wij steeds de bal hadden en op het veld van de tegenpartij waren. De 1-3 kwam Kevin A met rechts. Abe had niet veel te doen maar toch kwam hij één keer helemaal goed uit zijn doel. De 1-4 was van Daniel S een intikkertje. 1-5 Daniel A, 1-6 ook Daniel A en Niels met een hard schot was de eindstand 1-7.

Jeffrey sv Diemen D8 - Legmeervogels D6 6-0

8 november

Een reguliere overwinning van de D8 die zich al snel aftekende. Damian Woerlee had weinig moeite met zijn tegenstander en snelde hem links en rechts voorbij. Dat bracht hem al na vijf minuten vrij voor de keeper 1-0. Uit een voorzet van hem tikte Nidal de bal droog langs de Legmeerdoelman, 2-0. Het spel van de D8 was bij vla-

svDiemen / DeTreffer

gen flitsend en andermaal Nidal passeerde enkele verdedigers en bracht de stand op 3-0. Youri ging hierna alleen op de keeper af, werd gevloerd, maar scheidsrechter Twan zag er geen strafschop in. Het werd hem vergeven want door zijn inzet kunnen de andere ouders steeds langs de kant blijven staan. Legmeervogels had er weinig tegenin te brengen. Zelden kwam de ploeg eruit en als dat zo was stuitte men op de sterke Diemendefensie. Voor rust werd het zelfs 4-0 door een fraaie treffer van Henry, die de bal bijna in slow motion in de bovenhoek knalde. De tweede helft was doelman Carvey vervangen door Lucas. In tegenstelling tot Carvey kreeg hij nog veel werk te verrichten, hetgeen hem overigens prima afging. Met enkele sterke reddingen hield hij de tegenpartij van een doelpunt af. Dat Diemen, na rust wat ongeconcentreerd, nog de eindstand van 6-0 bereikte was voornamelijk te danken aan Nidal, de uitblinker deze middag. Slalommend door de verdediging van Legmeervogels was hij niet te stoppen en bracht zijn doelpuntenreeks deze wedstrijd op vier.

Cees Kramer sv Diemen E1 - Roda ‘23 E1 3-5

8 november

Na een leerzaam oefenpotje afgelopen woensdag (wel verloren van OFC 0-2) vandaag een gelegenheid om te zien waar we echt staan in de competitie. Roda hebben we al vaker getroffen. Een keer winst, een keer verlies dus een goede graadmeter. De eerste 10 minuten heb ik een goed spelend Diemen gezien dat alles deed wat er van tevoren in de kleedkamer gezegd was. Snel storen, posities houden, bij balbezit groot maken en bij geen balbezit juist klein. En strijd! Dus reden voor complimenten. En kansen kwamen er dan ook. Het was Kenneth die de score opende na een mooie lange pass van Scott. Zou het dan gaan lukken vandaag? Roda trapte af en Diemen ging gelijk door met jagen. Maar na balverlies van Diemen scoorde Roda direct de gelijkmaker en ook nog eens 1-2. Wat een domper. Twee foutjes en twee ballen achter Miguel. Maar Diemen herpakte zich en met veel vechtlust werd de eerste helft afgerond. Op slag van rust viel de verdiende gelijkmaker, een intikker van Jessy na een schot van Kenneth. Maar oh oh wat kwam Diemen slecht de kleedkamer uit voor de tweede helft. Ze oogden alsof ze al dik achter stonden in plaats van nu juist Roda de duimschroeven aan te draaien. Het was dan ook niet verrassend dat de 2-3 viel. En net als je denkt dat Diemen zich herpakt, dwarrelt een bal vanuit een onmogelijke hoek in het goal en staat Diemen kansloos 2-4 achter. Als dan ook vlak daarna de 2-5 op eenvoudige wijze valt is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Diemen probeert het dan nog zeker wel en zoekt de aanval. Scott maakt nog de verdiende 3-5, maar genoeg is het niet. Jullie zullen het zelf moeten oppakken jongens door hard te trainen en veel wedstrijden te spelen. En steun elkaar als team!

Edwin van den Berg sv Diemen E4 – Roda’23 E5 4-3

8 november

Vanaf vandaag wordt er door de E4 gestreden tegen alle teams die in de top van het klassement staan. De eerste uitdaging was tegen Roda’23 E5. De E4 moest erg hard werken en ze kwamen zelfs op achterstand 0-1. Gelukkig maakte Patrick de gelijkmaker maar toch was het weer Roda dat de 1-2 binnenschoot. Tijdens de rust werd er wat gemopperd op elkaar terwijl het beter is om elkaar op te peppen, winnen doe je samen maar verlie-


12

nr. 7 / 10 november 2008

zen ook! In de tweede helft met de wind mee kon Chelsea de gelijkmaker inschieten (2-2). Roda wist weer de 2-3 te scoren. Patrick maakte gelijk 3-3. In de tweede helft werd er heel hard gewerkt door de E4, de druk op het doel van Roda was dan ook groot. In de laatste minuut scoorde Patrick toen de winnende goal! Jullie hebben je goed staande gehouden tegen deze ploeg. Ik vind het heel knap dat jullie de achterstand steeds wisten weg te werken en zelfs de wedstrijd nog wonnen.

Yvonne Ceelie Nieuw Sloten F2 - sv Diemen F4 2 -3

8 november

Helaas werd al vlot de score geopend door de tegenstander. Het doelpunt schudde wel weer even iedereen wakker en toen begon voor ons de wedstrijd. Mo stond goed te keepen en gelukkig voor ons ging een aantal ballen op de lat en paal. Datzelfde gold alleen ook voor ons. Bradley was goed balvast en kwam vaak tot schot, maar helaas wilden ze er niet in. Na een sterk opgezette aanval over rechts die achterin begon, gaf Bradley een prachtige bal voor. Ian scoorde vervolgens de verdiende 1-1. Zo gingen we de rust in. Na de rust pakten onze mannen het goed op. De bal werd in het midden al opgevangen door Quinten, Devin en Swen en zij maakten het veld lekker breed. In de één op één duels waren ze sterker dan de tegenstander en zo kregen we meer grip op de wedstrijd. Na een afgeslagen aanval nam Quinten z´n kans waar en schoot de bal hoog in de hoek (1-2). Tegen het eind van de wedstrijd, zakte het tempo wat in en werd er slordiger gespeeld. Bart, Floris en Jay moesten wat metertjes afleggen, maar konden steeds hun voet er net nog tussen zetten. Ongeveer 10 minuten voor het eind kon de keeper de bal niet onder controle krijgen, wat meedogenloos afgestraft werd door Bart, die de bal in de uiterste hoek binnen tikte (1-3). Daarna werd het toch nog erg spannend want door onoplettendheid achterin bij ons werd het toch nog 2-3. En in de laatste minuut, stond de tegenstander weer op schietkans. Gelukkig waren Bart en Floris er nu goed bij. Wederom een leuke wedstrijd. Jammer genoeg kreeg Devin last van z’n knie, waardoor hij wat minder lekker kon spelen dan vorige week. Hopelijk heeft hij er de komende wedstrijd geen last meer van.

Judith sv Diemen F-7 – Blauw Wit F-5 6-0

8 november

Vandaag een thuiswedstrijd tegen Blauw Wit, die dezelfde tenues dragen als wij! Wij moesten dan ook rode hesjes dragen, om verwarring te voorkomen. De jongens stonden beter op hun posities dit keer, maar begonnen zeer afwachtend aan de wedstrijd. Naarmate de eerste helft vorderden zetten wij meer pressie, maar de aanvallen strandde vaak in oneindig voortdurende dribbels (hé Chris?). We kregen wel kansen, gaven niks weg, maar toch gingen we met de brilstand de rust in! De tweede helft begonnen we veel beter en bij de eerste de beste aanval kregen we een corner. Deze schoot Raul er via het been van een tegenstander in. Een klein gelukje, maar na zo veel pech de laatste tijd, ook wel weer verdiend! Toen Lucas de tweede erin pegelde, was het verzet bij de tegenstander gebroken! Lucas scoorde hierna de derde, Raul de vierde, Alex de vijfde en nogmaals Raul voor de 6-0 eindstand!!! Een onvervalste hattrick voor Raul en achterin (Justin, Brent, Seger en Miles) weer de nul gehouden. Chapeau voor de verdediging, jullie zorgen er voor dat onze voorwaartse lekker vrijuit

svDiemen / DeTreffer

kunnen aanvallen! Volgende week een hele belangrijke wedstrijd jongens, die jullie zo moeten beginnen, als jullie de tweede helft begonnen. Op tijd naar bed toe vrijdag dus. . . F-7 for ever

Mischa Hoogland Amstelveen F5 - sv Diemen F8 0-15

8 november

Wederom een zonnige ochtend. Erg vroeg weer verzamelen bij Diemen en met in ons achterhoofd dat we tweede stonden na de fantastische wedstrijd van vorige week gingen we op weg naar Amstelveen. Vooraf zei ik nog gekscherend niet meer als 13 doelpunten maken want dan is me inkt van me pen op. Het krachtverschil werd al direct duidelijk na de aftrap. Binnen 10 minuten had Moos al een glaszuivere hattrick erin liggen 0-3. Daarna werd het een beetje chaotisch en erg op een kluitje gevoetbald. In de drukte wist Ronen nog net voor rust de 0-4 binnen te tikken. Na de limonade toen Ronen “mocht uit rusten op goal” werd er goed overgespeeld voorin, Amstelveen had niets meer in te brengen, Neo die teleurgesteld was dat hij als reserve begon prikte er wederom 5 in vandaag. Daniel die een aantal keren hard van grote afstand op goal schoot maakte uiteindelijk zijn eerste doelpunt d.m.v. een intikkertje. Zelfs onze vast eerste helft keeper Mattijn zorgde voor de 0-7 en de 0-14. Dat Moos het niet alleen de eerste helft op zijn heupen had bewees hij de tweede helft door er nog maar 3 in te schieten. Amstelveen kreeg geen tijd om adem te halen. Niets dan complimenten voor deze overwinning en zelfs wanneer er nog meer gegund wordt aan elkaar was de score nog hoger uitgevallen. Wederom grote klasse mannen !!

Ed Smit sv Diemen F11 - sv Diemen F12 1 – 2

8 november

Vandaag was het dan zover de wedstrijd tegen de F12, waar we eerder dit seizoen 2 keer tegen gespeeld hebben en met 9-0 en 11-0 van hebben verloren. De jongens waren gebrand op een goed resultaat zeker na het spel van de laatste weken. Alleen vandaag één afzegging van Dylan wegens een longontsteking (jongen van harte beterschap). We begonnen de eerste helft zeer sterk en iedereen hield zich aan de afspraak wat betreft hun positie alleen de kansen die we kregen ontbrak net even dat beetje geluk, ook de F12 gaf goed tegenstand. Ondanks de goede strijd werd er niet gescoord en zochten we de kleedkamer op. Na onze vaste wissel van Keeper Sven die de 1e helft altijd het doel verdedigd nam Joni het de 2e helft over. Ook de 2e helft ging gelijk op. In de 24e minuut verdedigde Sven uit maar schoot de bal tegen het been van een speler van de F12, de bal vloog onhoudbaar hoog in de touwen. Een paar minuten later was het opnieuw raak en keken we tegen een 0-2 achterstand aan. Sven gaf professioneel aan weer op het doel te willen, waar ook direct gehoor aan werd gegeven. We gingen nu vol op de aanval en al snel werd er door Mika de 1-2 gescoord. Nadien kregen we nog goede kansen maar de paal en Britt de keepster van de F12 keerde onze mogelijkheden. Jongens ga zo door want dat we met de week beter spelen is door velen langs de lijn opgevallen.

John


13

nr. 7 / 10 november 2008

svDiemen / DeTreffer

Zaterdag/Zondag sv Diemen 2 - RKDES 2 4-2

2 november

De laatste 4 wedstrijden leverden de twee, twee keer winst en twee keer een gelijkspel op. Het vertrouwen was daarom groot om ook vandaag weer een goede uitslag neer te zetten. Zolang wij de tegenstander geen ruimte geven door er vanaf minuut één bovenop te zitten kunnen wij het iedere tegenstander moeilijk maken, dat bleek vandaag wel weer. Zonder onze dirigent en aanvoerder op het middenveld ( Alex Schwegler, die op vakantie is) begonnen we aan deze wedstrijd. Door een prachtige vrije trap van Dirk Stroop kwamen we na 20 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. De eerste helft was een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer. RKDES kwam voor de rust op een verdiende 1-1. Ook na de rust ging het spel gelijk op, waarbij beide ploegen elkaar weinig ruimte gaven. 20 minuten voor tijd kwam Diemen door een kopbal van Van der Vegt op 2-1, maar zoals zo vaak dit seizoen maakte RKDES direct daarna uit een strafschop 2-2. Andermaal Van der Vegt, na werkelijk een schitterende actie van de man in vorm Ischa Gast, zette Diemen op een 3-2 voorsprong. De mooiste goal van de middag bewaarde Diemen voor het laatst. Na een prachtige één twee tussen de jongelingen Tijmon Groen en Richard Ensink, waarbij laatst genoemde de bal op mooie wijze de kruising indraaide, 4-2. Weer een heerlijke middag voor de twee die de laatste vijf wedstrijden ongeslagen is en daaruit 11 punten heeft vergaard. Met de meeste goals voor en bijna de meeste tegen gebeurd er altijd wel wat met dit strijdteam. Rest mij nog te melden dat Jordy Cornel vandaag de nummer “10” positie op een zeer goede manier heeft ingevuld.

Martin van der Vegt

sv Diemen zat 1 – Bloemendaal zat 1 3-3

8 november

Na 3 minuten spelen is het Dean die alleen op de keeper af gaat voor de 1-0, maar helaas de keeper redt. In de 18de minuut wordt een aanval van Bloemendaal afgeslagen en mag Diemen aan een aanval bouwen. Dit resulteerde dat Dean en Jaimy alleen op de keeper afgaan. Het is Dean die de bal af geeft aan Jaimy en de 1-0 is een feit. Nog geen 5 minuten later wordt er een onnodige overtreding gemaakt op een speler van Bloemendaal aan de zijkant van het strafschopgebied. De vrije trap wordt in de korte hoek geschoten en laat de keeper van Diemen kansloos 1-1. Na ruim een half uur krijgt Diemen nog een grote kans, maar geen van de drie spitsen kreeg de bal erin. De rust is dan ook 1-1. De tweede helft begon zoals de eerste helft eindigde. Het spel golfde heen en weer zonder dat een van de ploegen echt gevaarlijk werd. Het is dan ook wachten tot de 68ste minuut als Dean de bal krijgt op de middenlijn en zijn maatje Donnovan alleen op de keeper afstuurt en Donnovan maakt geen fout en verschalkt de keeper 2-1. Een antwoord van Bloemendaal laat na de 2-1 niet lang op zich wachten en in de 75ste minuut maakt Bloemendaal dan ook 2-2 door onoplettendheid in de achterhoede bij Diemen. Vijf minuten voor tijd wordt een aanval van Bloemendaal afgeslagen en Diemen gaat meteen in de counter. Dean kopt de bal op de middenlijn door op Donnovan. Hij is attenter dan de verdediger van Bloemendaal en mag weer alleen op de keeper afgaan en ook dit keer faalt Donnovan niet en schiet de 3-2 binnen. Vanaf de aftrap zoekt Bloemendaal meteen weer de aanval. Dit leidt uiteindelijk tot een corner. Door een blunder van de keeper komt Bloemendaal weer op gelijke hoogte (3-3).

De reporter van de zaterdag 1 Amstelland United 5 – sv Diemen 3 7-1

2 november

Vorige week verloren we van de koploper De Dijk met 6-0. Amstelland United 5 verloor slechts met 1-0 van dezelfde ploeg. We waren gewaarschuwd. Of toch niet? Ok, dus niet, want we stonden al weer na een paar minuten op achterstand omdat onze dikbuikige linksachter Dhr. Molenberg zich verkeek op zijn directe tegenstander en Dhr. Van Schaik te vroeg uitkwam (1-0). De 2-0 viel al snel hierna. Reden genoeg om es lekker te gaan voetballen. We werden langzamerhand wat beter, Dhr. De Rond schoot in deze fase vanaf 30 meter keihard op de lat, tot Dhr. Molenmans besloot de wedstrijd in het slot te gooien door in het centrum de bal voor het doel langs te passen waar Dhr. Scheffers geen raad mee wist maar een lepe Amstellander des te meer (3-0). Een geblesseerde Dhr. Van Schaik liet nog één goal door (4-0) alvorens hij zich liet wisselen door alweer een Mollenzeiker. Deze junior deed het uiteindelijk beter dan zijn voorganger want hij liet er maar 3 door. . . De enige tegengoal kwam van Dhr. Babel die de keeper lobde maar toen was de wedstrijd allang gespeeld. Goed, dat was het. Ik ga maar snel stoppen, anders moet ik huilen. Nog m’n excuses voor al die fouten, heren. Snif!

Evert

Zaalvoetbalprogramma vindt u op pagina 16.

Swift - sv Diemen 1-1

9 november

Na de goede overwinning van vorige week, was het de bedoeling om die lijn door te trekken tegen Swift. We kwamen al meteen goed uit de startblokken door een kans te creëren waardoor Danny alleen voor de keeper verscheen, maar die kans helaas niet benutte. Daarna was het vooral Diemen dat probeerde te voetballen en ook het veldoverwicht had zonder dat in goals uit te drukken. Tot ongeveer 5 minuten voor rust, toen Danny na een prachtige individuele actie knap afrondde en Diemen op voorsprong zette. De ban leek gebroken, maar in blessuretijd van de eerste helft kwam Swift tegen de verhouding in gelijk door de eerste mogelijkheid gelijk te benutten. Vlak na rust kreeg Diemen een tegenslag te verwerken doordat Oscar na een overtreding met rood van het veld werd gestuurd. Blijkbaar had de scheids al in de gaten dat dat niet terecht was, aangezien vlak daarna een speler van Swift ook mocht gaan douchen. Door de 10 tegen 10 situatie werden de ruimtes op het veld groter en begonnen de kansen zich aan te dienen. Swift werd nog een paar gevaarlijk met een bal tegen de paal en een schot waarop Lars prachtig redde. De grootste kansen waren echter voor Diemen. Good old Mannie was 2 keer dichtbij een kopdoelpunt en ook Gio had de winnende op zijn schoen. Helaas werd de ruststand ook de eindstand en gingen we met een slecht gevoel naar huis, want de 3 punten zaten er zeker in.

Kay Minnema


svDiemen / DeTreffer

14

nr. 7 / 10 november 2008

Programma 15 & 16 november Zaterdag 15 november 14.30 uur 14.45 uur 14.30 uur

Zaterdag 15 november 09.15 08.30

09.30 10.45 08.30 10.30 08.45 07.45 09.00 09.00 10.15 12.00

10.45 uur 10.30 uur 09.30 uur 12.15 uur 09.00 uur 12.15 uur 11.00 uur 12.00 uur 10.30 uur 12.00 uur 09.30 uur 11.45 uur 10.00 uur 08.30 uur 10.00 uur 10.15 uur 11.30 uur 13.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 13.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 09.00 uur 09.00 uur

07.45 11.00

14.30 uur 13.15 uur 08.45 uur 12.00 uur

Zondag 16 november 14.00 uur 11.30 uur 14.00 uur

Zondag 16 november 13.30

09.30 10.00 11.45 09.00 09.00 08.15 08.15

12.00 uur 14.00 uur 14.45 uur 10.00 uur 12.00 uur 10.45 uur 11.15 uur 10.00 uur 13.00 uur 10.00 uur 09.45 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.30 uur

scheidsrechter

- svDiemen - svDiemen 2 - svDiemen vet.

W. van Mourik

- DWS D1 - svDiemen D2 - svDiemen D3 - Buitenveldert D3 - Buitenveldert D5 - Monnickendam D2 - De Meer D2 - Muiderberg D1 - svDiemen E1 - svDiemen E2 - svDiemen E3 - svDiemen E4

R. Aarts

wed.nr.

kl.nr.

91647 91596 70303

5B 5/508 1/C

70046 135037 135034 164862 135497 168473 135495 135018 91458 137237 137231 137228

Hfd.B 2/021 2/023 4/012 3/029 3/024 4/013 4/014 Hfd.E 1/012 2/018 2/019 3/029 4/018 3/027 6/008 6/009 6/010 6/010 1/007 2/012 2/013 2/014 3/019 3/020 4/022 6/013 6/014 6/014 6/015 6/015

pupillen

svDiemen D1 AFC D5 Legmeervogels D3 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen D8 JOS/W’meer E1 KDO E1 DCG E4 Roda’23 E4 svDiemen E5 vrij NVC E10 Swift E6 De Meer E7 Roda’23 E14 Pancratius ME2 Buitenveldert ME 4 svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F5 svDiemen F6 Nieuw Sloten F3 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F10 svDiemen F11 svDiemen F12 vrij

Zaterdag 15 november 13.15

zaterdagsenioren

DWV Pancratius 4 Altius vet.

- svDiemen E6 - svDiemen E7 - svDiemen E8 - svDiemen E9 - svDiemen E10 - svDiemen E11 - Buitenveldert F1 - Abcoude F2 - Buitenveldert F2 - Swift F2 - RAP 2 - RKAVIC F3 - svDiemen F7 - Buitenveldert F5 - Nieuw Sloten F6 - Amstelveen F4 - Martinus F4

137264 162373 134770 137156 145407 137136 135175 135174 135173 135172 172950 135170 165725 135169 135176 135644 134602

- svDiemen MB1 - Maarssen MC3 - svDiemen MD1 - svDiemen ME1

156977 156479 159399 137246

1C 2H 1E 5/014

meisjes

Zwanenburg MB1 svDiemen MC1 Buitenveldert MD5 Buitenveldert ME1

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2 svDiemen 3

- NFC/Brommer - Zeeburgia 2 - DRC 2

Th. Verbij C. Gnade M. Adghir

52774 52755 36441

4F 2/203 4/412

- HBC A1 - Waterwijk A3 - svDiemen A3

N. Adluni

52014 36426 172808

- De Wherevogels B1 - AS’80 B2 - svDiemen B3 - svDiemen B4 - Pancratius B6 - svDiemen C1 - svDiemen C2 - AFC C7 - svDiemen C4 - svDiemen C5 - svDiemen C6

H. Abdullah J. Faessen

36423 36422 161320 52326 52487 36698 36699 52150 52477 52315 36694

Hfd.D 2O 3P 3N Hfd.C 1i 2W 3/031 3/032 Hfd.D 1L 3/051 3/051 3/052 3/054

junioren svDiemen A1 svDiemen A2 Roda’23 A5 sv Diemen A4 vrij svDiemen B1 svDiemen B2 Almere B3 Roda’23 B6 svDiemen B5 Omniworld C3 Zeeburgia C4 svDiemen C3 Ouderkerk C3 Waterwijk C6 Buitenboys C8

J. Groenhard


svDiemen / DeTreffer

15

nr. 7 / 10 november 2008

Programma 22 & 23 november Zaterdag 22 november 14.30 uur 14.30 uur

Zaterdag 22 november

13.15 09.00 11.45 08.45 11.15

08.15 09.15 10.00 08.45 09.00 09.45 10.00 08.00 09.30 08.00 08.00

09.00 uur 10.30 uur 14.30 uur 10.00 uur 13.00 uur 10.00 uur 12.30 uur 11.30 uur 11.30 uur 11.30 uur 12.45 uur 12.45 uur 10.15 uur 10.15 uur 11.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 10.15 uur 11.15 uur 10.00 uur 10.15 uur 11.00 uur 09.00 uur 11.15 uur 09.00 uur 10.45 uur 09.00 uur 09.00 uur 14.30 uur 10.30 uur 12.45 uur 10.15 uur

Zondag 23 november 14.30 uur 12.00 uur

Zondag 23 november 13.00 10.45 11.30

08.30 09.00

14.30 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.45 uur 12.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 14.00 uur 10.00 uur 09.45 uur

scheidsrechter

wed.nr.

kl.nr.

79568 66591

5B 5/508 1C

- Fortius D3 - AFC D14 - svDiemen D4 - svDiemen D5 - svDiemen D6 - svDiemen D7 - svDiemen D8 - Omniworld E1 - Legmeervogels E1 - Pancratius E3 - SDZ E4 - SCW E2 - Batavia’90 E3 - TABA E5 - Nieuw Sloten E7 - De Dijk E6 - Roda’23 E15 - GeuzenM E9 - svDiemen F1 - svDiemen F2 - svDiemen F3 - svDiemen F4 - svDiemen F5 - svDiemen F6 - DWS F5 - svDiemen F8 - svDiemen F9 - svDiemen F10 - svDiemen F11 - svDiemen F12

114824 114789 164863 113424 164874 113377 113837 79415 112813 112812 112811 112810 112809 162374 114679 112743 114611 112742 113133 113004 113132 113104 113142 113124 165726 113134 113125 112562 113497 113004

Hfd.B 2/021 2/023 4/012 3/029 3/024 4/013 4/014 Hfd. E 1/012 2/018 2/019 3/029 4/018 3/027 6/008 6/009 6/010 6/010 1/007 2/012 2/013 2/014 3/019 3/020 4/022 6/013 6/014 6/014 6/015 6/015

- svDiemen MB1 - svDiemen MC1 - TOS/Actief MD1 - Parkstad E1

156897 156482 112883 159769

1C 2H 1E 5/014 4F 2/203 4/412

- WV-HEDW 18 - AGB vet. 2

pupillen

svDiemen D1 vrij svDiemen D2 svDiemen D3 SDZ D4 TOS/Actief D3 OSV D4 NFC/Brommer D2 Roda’23 D11 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E5 svDiemen E6 svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen E9 svDiemen E10 svDiemen E11 Legmeervogels F1 Ouderkerk F2 Legmeervogels F2 Sporting Maroc F1 SCW F1 Portugal A’dam F1 svDiemen F7 Legmeervogels F12 Martinus F9 SDZ F10 SDZ F11 SCW MF1

Zaterdag 22 november 13.00 09.15

zaterdagsenioren

svDiemen vrij svDiemen 2 svDiemen vet. 1

meisjes

Velsen MB1 Waterwijk MC1 svDiemen MD1 svDiemen ME1

zondagsenioren ‘t Goy svDiemen 2 vrij WV-HEDW 4

- svDiemen

G. ten Hoven

47555

- svDiemen 3

E. Hoogenhout

33386

junioren Omniworld A2 Muiden A1 svDiemen A3 Waterwijk A4 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 svDiemen B4 KDO B3 svDiemen C1 svDiemen C2 WV-HEDW C2 svDiemen C4 svDiemen C5 svDiemen C6

- svDiemen A1 - svDiemen A2 - Waterwijk A5 - svDiemen A4

(beker)

171864 33373 172817 172338

vrij vrij - De Meer B1 - AS’80 B5 - svDiemen B5

166734 44793 173312

- svDiemen C3 - GeuzenM C3 - Waterwijk C7 - Roda’23 C9

44456 44616 44782 33357

vrij vrij

B3220 2O 3P 3N Hfd. C 1i 2W 3/031 3/032 Hfd. D 1L 3/051 3/051 3/052 3/054


svDiemen / DeTreffer

16

nr. 7 / 10 november 2008

Als er nog jeugdleden zijn die het geld van de loten van de Grote Clubactie nog moeten inleveren verzoeken de coördinatoren dit zo spoedig mogelijk te doen. De trekking van de loterij is 20 november en in de volgende Treffer zal de uitslag en de bekendmaking van degene die de meeste loten heeft verkocht worden gepubliceerd. De onbekende gulle gevers, die via “Passie voor Sport” zeven ballen geschonken hebben aan de sv Diemen, worden hartelijk bedankt. Dat scheelt ons weer in de ballenhuishouding. Een van mijn goede vrienden klaagt de laatste tijd over lekke banden na de training. Niet alleen van hemzelf maar ook van zijn kinderen en zelfs van zijn vrouw, die dan een wedstrijd van haar kroost heeft bekeken. Ik houd het op toeval, want bij de sv Diemen zijn toch geen vervelende mensen die banden lek prikken? Mini-treffers

Onze vaste medewerker Piet van Dijk is weer op onze velden gesignaleerd, om preciezer te zijn bij de kleedkamers. Piet is daar de vaste regisseur. Hij regelt de handel en wandel achter, met vragen kan je altijd bij hem terecht, nu Piet weer aanwezig is betekent het niet dat de ouders niets meer hoeven te doen, vele handen maken licht werk, toch? Piet fijn dat je er weer bent. Ik was zondag bij een wedstrijd van onze B2 tegen Geinburgia B1, 3-1 voor Diemen. Maar daar wilde ik het niet over hebben, ik heb daar een clubscheidsrechter bezig gezien waar van je denkt zag ik die maar iedere wedstrijd. Geen kaarten gezien, geen stemverheffing niets. Hij was wel de baas, geen opstootjes, geen geduw en getrek, grote klasse. Geinburgia mag blij zijn met zo’n scheidsrechter!

Zaalvoetbal Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 12 november t/m 10 december Datum 12 november 26 november 10 december 10 december 28 november 12 november 19 november 26 november 3 december 10 december Zaaldienst 3 december 10 december

Tijd 21.05 20.55 21.00 22.00 20.55 20.55 21.00 22.00 21.55 21.00

W.nr. 19181 20203 20885 155063 19947 140365 31998 31996 31993 144169

Diemen Diemen

Wedstrijd svDiemen 1 Husky svDiemen Plein’83 6 svDiemen 2 Dug Out 4 svDiemen 4 svDiemen 4 svDiemen 4 De Dijk 5

- Bijlmer 1 - svDiemen - Hertha - svDiemen 2 - Buitenveldert 6 - svDiemen 4 - Os Lusitanos 8 - DCG 7 - Amstelveen 5 - svDiemen 4

Hal Diemen Dudok Arena Diemen Diemen De Weeren Zuid Diemen Ookmeer Diemen Zuid

Scheidsrechter P. Welter P. Timmermans J. Heemskerk J. Heemskerk E. Dekker Dug Out Diemen Diemen Diemen De Dijk

2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team 2 man om 21.00 uur aanwezig van het 2e team

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO DIEMEN

De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10  
De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10