Page 1

Jaargang 75

nr. 4

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: (herman.berkhout@planet.nl)

Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete

29 september

2008

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Rechten en plichten van de leden vooral ook VAN HUN OUDERS!!! De competities zijn weer gestart. Teams ingedeeld, trainingstijden, trainers aangesteld. Ik ben heel verheugd dat het met vele teams redelijk soepel en voorspoedig is verlopen. Helaas lukte het bij een aantal teams niet goed. Voor een tweetal teams was ik nog tot afgelopen weekeinde bezig met aanstelling van leiders. Ouders gebeld, zelfs meerdere malen: “Nee, geen tijd.”, “Mijn vader belt u terug”. etc. Uiteindelijk wacht ik dan maar tot de dag van de eerste competitiewedstrijd. Gelukkig lukt het dan wel. Stel je voor dat geen enkele ouder iets zou doen, hypothetisch natuurlijk, maar wat zou er dan met onze club, een vereniging, van de jeugdgebeuren. Ik lees de Statuten en het Huishoudelijk voorzitter Reglement er nog maar eens op na om te zien wat de rechten, maar ook plichten van die ouders zijn. Let met name op artikel 10 en 11 van het Huishoudelijk Reglement: 10. Het bestuur kan vorderen dat ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden tot 18 jaar een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van één (of meer) vrijwilligersdienst(en). De omschrijving en de taakstelling van deze vrijwilligersdienst berusten bij het bestuur. Voorbeelden daarvan zijn het begeleiden van jeugdactiviteiten, het vervoer van spelers naar uitwedstrijden, het wassen van teamkleding, kantinedienst tijdens jeugdwedstrijden en andere werkzaamheden ten dienste van de vereniging. Van iedere ouder/wettelijke vertegenwoordiger van jeugdleden tot 18 jaar kan een dergelijke dienst gevraagd worden met een tijdsbeslag van circa 8 uur per seizoen. 11. Het niet nakomen van de in de leden 9 en 10 genoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat het desbetreffende lid niet wordt opgesteld voor wedstrijden en waarbij herhaalde overtreding aanleiding tot een schorsing en/of royement is.

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

U kunt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement lezen. Staan op de website. Ik hoop dat we geen gebruik van deze regeling hoeven te maken. We zijn een vereniging. ENIG he! Herman Berkhout


svDiemen / DeTreffer

2

nr. 4 / 29 september 2008

Officiële mededelingen Nieuwe leden B. Sarfo A. Braimah C. Brunings R. Gontha N. Sinouh E. Palmer L. Adu S. Kali G. Yilmaz M. Bodeman N. Bodeman S. Sumter S. van Graas L. ten Raa H. Bult D. Dors H. Heemskerk E. Smit A. de Gans M. Köse I. Babel G. van Sauers M.Attia R. van der Sar J. Soethout

27-06-2000 27-01-2000 08-02-2000 11-04-2002 28-10-2002 15-07-2002 05-11-2000 21-05-1998 28-11-1983 12-05-1995 08-06-1996 22-06-1994 17-11-1992 31-01-1994 29-03-1984 21-10-1992 16-09-1965 23-09-1969 02-06-1952 18-10-1964 16-02-1989 08-07-1984 29-06-1990 11-05-1973 02-09-1997

F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. F-pup. E-pup. ZVB. C-jun. D-pup. C-jun. B-jun. C-jun. Tr. B-jun. NSL. NSL. NSL. NSL. ZON. ZON. ZON. ZAT. D-pup.

Kikkenstein 2117, 1104 TB Amsterdam Kelbergen 223, 1104 LK Amsterdam In de Houtzaagmolen 34, 1115 GJ Duivendrecht Gravenland 57, 1111 SL Diemen Tarwekamp 34, 1112 HE Diemen Hector Petersenstraat 22, 1112 LJ Diemen Gravestein 438, 1103 BH Diemen Beukenhorst 504, 1112 BN Diemen Rode Kruislaan 325, 1111 NM Diemen Waterkant 24, 1112 RD Diemen Waterkant 24, 1112 RD Diemen Vianenstraat 157, 1106 DC Amsterdam Ringkade 8, 1112 RV Diemen Wethouder Frankeweg 40, 1098 LB Amsterdam Borggraaf 38, 1083 AL Amsterdam Boeninlaan 174, 1102 TN Amsterdam Bastingstraat 9, 1111 NB Diemen Vlasdonk 4, 1112 JG Diemen Kantershof 289, 1104 GP Amsterdam Citroenvlinder 5, 1113 KJ Diemen Kelbergen 130, 1104 LG Amsterdam R. Korssakovweg 134, 1323 PJ Almere Boomhazelaaroord 1, 1112 EA Diemen Pietje Pluisplantsoen 16, 1336 AN Almere Rietgors 23, 1111 VP Diemen

tel. 020-7750023 tel. 020-7715362 tel. 06-25400744 tel. 020-6959788 tel. 06-46602280 tel. 020-6007501 tel. 06-27270944 tel. 06-22796989 tel. 020-7732646 tel. 020-6955550 tel. 020-6955550 tel. 06-45601442 tel. 06-50573655 tel. 020-4680562 tel. 06-41365942 tel. 020-7770406 tel. 020-6956392 tel. 020-6656537 tel. 020-6901548 tel. 020-6955102 tel. 020-6000063 tel. 06-57312230 tel. 020-4020690 tel. 036-5345901 tel. 020-6902643

Adreswijziging D. Declercq

wordt:

Bedankt als lid K. de Waart A. Braimah M. Derecik J. Owusu G. Poldermans J. Deul

D-pup. C-jun. D-pup. D-pup. B-jun. E-pup.

Meerkoet 187, 1113 EA Diemen

Bedankt als donateur H. Heemskerk

Oproep aan alle leden (pupillen, junioren, senioren en NSL) Het nieuwe systeem van ledenadministratie Sportlink heeft de mogelijkheid om E-mailadressen te registreren en om vanuit het programma te mailen naar degenen waarvan het mailadres is geregistreerd. Deze mogelijkheid kan de communicatie binnen de vereniging sterk verbeteren. Dus doe ik hierbij een dringende oproep aan alle leden om hun mailadres aan mij door te geven. Dit kan zeer simpel door een mailtje te sturen aan ppvrooij@hetnet.nl Voeg direct ter controle ook nog het telefoonnummer en 06-nummer toe. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie dit willen doen. Het is een voordeel voor het bestuur, leiders en overige medewerkers wanneer we de beschikking krijgen over een groot bestand aan mailadressen.

P.P. van Rooij-secretaris

Betreft sponsoruitingen Aan alle spelende leden van sv Diemen is met ingang van het seizoen 2007-2008 een officieel wedstrijdtenue ter beschikking gesteld. De spelers zijn verplicht de wedstrijdkleding zoals deze door de vereniging is verstrekt tijdens de uit- en thuiswedstrijden te dragen (incl. de reclame van de door het bestuur geaccordeerde sponsors). Helaas komen we bij de start van het nieuwe seizoen situaties tegen waarbij sommige jeugdteams niet de officiële wedstrijdkleding dragen van de vereniging, al dan niet voorzien van een illegale sponsoruiting. Het bestuur wijst iedereen, en vooral de trainers en leiders, er nu nogmaals op dat er in het bestuur duidelijke afspraken zijn gemaakt dat welke vorm van sponsoruiting of afwijkende tenues ook vooraf de goedkeuring behoeft van het bestuur. Bij het niet nakomen zal het bestuur passende maatregelen treffen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met onze sponsorcoördinator, Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360, mail: p.oomstee@kpnplanet.nl of secretaris van sv Diemen, Peter van Rooij, tel 020-6951294 of 0623222755, mail: ppvrooij@hetnet.nl

Bestuur


nr. 4 / 29 september 2008

3

svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie Diemen, 29 september 2008

Beste jeugdleden (en ouders), Ook sv Diemen heeft ieder jaar moeite om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De jaarlijkse Grote Clubactie helpt mee om dat probleem op te lossen. Onze vereniging kan veel geld verdienen met de verkoop van loten omdat maar liefst 80% van de opbrengst direct voor de club is. Daarom vragen wij jullie hulp om mee te werken met het verkopen van loten van de Grote Clubactie voor jullie eigen vereniging: sv Diemen. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten voor jullie eigen jeugdafdeling. Wat moet je doen? Van jullie leider krijgen jullie binnenkort een intekenlijst (deze lijsten zijn reeds beschikbaar). Met deze lijst ga je langs je vader, moeder, broers, zusters, opa, oma, ooms, tantes, buren en verdere familie en bekenden. Aan al deze mensen vraag je of zij één of meerdere loten willen kopen voor jouw voetbalclub. Deze loten kosten. . . EUR 2,50 per stuk. Je noteert vervolgens op de intekenlijst de naam, het adres en het aantal loten dat de betreffende persoon wil kopen. Deze persoon zet zijn handtekening op de lijst maar hoeft nog niet te betalen. Als je aan iedereen hebt gevraagd om loten te kopen lever je de ingevulde intekenlijst uiterlijk woensdag 8 oktober a.s. in bij je leider (vul ook je eigen naam en het team waarin jij speelt in op de intekenlijst). Vanaf die datum ontvang je dan de echte loten die je dan bij de kopers gaat brengen. Op dat moment mag je pas geld ontvangen wat je daarna weer aan je leider afgeeft. De trekking van de loterij is in november. Je moet dus vóór de trekking de loten afleveren bij de lotenkopers. Wat levert het op? Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer jullie eigen jeugdafdeling te besteden heeft voor de diverse activiteiten. Om de verkoop te stimuleren mag iedereen die loten verkoopt EUR 0,25 per verkocht lot zelf houden. Dit betekent dat als je twintig loten verkoopt je hier zelf vijf EURO mee verdient. De bedoeling is dan ook dat ieder jeugdlid minimaal twintig loten probeert te verkopen. Voor degene die de meeste loten verkoopt hebben wij per afdeling een prijs beschikbaar gesteld in de vorm van een waardebon van EUR 50,00. Dus. . . doe je best, je helpt je club en je kan er zelf ook nog wat aan overhouden. Als jullie extra intekenlijsten nodig hebben liggen deze in de bestuurskamer en in de commissiekamer. Voor eventueel andere vragen kan je direct contact opnemen met: Bart van Echtelt (tel 020-6991275) of Frank Scheffers (tel 023-5642950). Veel succes met de lotenverkoop! Bart van Echtelt en Frank Scheffers Coördinatoren Grote Clubactie PS: Aan alle overige leden en supporters doen wij de oproep om onze jeugdleden te stimuleren en loten te kopen. Alleen dan kan de Grote Clubactie een succes voor onze club worden. Tevens verzoeken wij de jeugdleiders hun actieve medewerking te verlenen om extra geld voor onze eigen jeugd te verdienen.


nr. 4 / 29 september 2008

4

svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina


svDiemen / DeTreffer

5

nr. 4 / 29 september 2008

Jeugdtreffer A-junioren B-junioren C-junioren Meisjesvoetbal

Wedstrijdsecretarissen tel. 020-6995055 D-pupillen tel. 020-6995055 E-pupillen tel. 020-6995055 F-pupillen tel. 020-7764909

H. Berkhout H. Berkhout H. Berkhout M. Golsteijn

H. Berkhout A. Jessurun A. Uljee

tel. 020-6995055 tel. 020-6951417 tel. 020-6954865

Leiders van de F-pupillen Hier zijn enkele tips zo aan het begin van de competitie: Thuis spelend, verzamelen in de kleedkamer, zie bord bij de ingang kantine (sleutel is af te halen bij de bar) gebruik de kleedkamer ook voor het nuttigen van de limonade in de rust en om wat aanwijzingen te geven. Douchen na afloop hoort bij de (sport)hygiëne en voorkomt verkoudheid/ziekte. U kunt bij mij een intrapbal krijgen om voor de wedstrijd in te trappen. Bal blijft bij het team zodat u die ook bij uitwedstrijden kunt gebruiken. Laat geen jongens mee doen die niet bij uw team horen, mocht u een keer een te kort hebben dan alleen lenen bij één van de andere F-teams Bij thuiswedstrijden dienen de teams voor een scheidsrechter te zorgen, fluit en wedstrijdbal zijn in de bestuurskamer te verkrijgen. Vergeet niet aan het einde van de wedstrijd de uitslag door te geven. Uitspelend, verzamel altijd op de zelfde plaats: bv. In de kantine of op een plekje op het parkeer terrein. Informeer mij als spelers zonder bericht wegblijven. Een verslag van de wedstrijd in de Treffer, ook bij verlies, wordt door de spelers graag gelezen.

Hartelijke groeten Bram Uljee sv Diemen E1 – Buitenveldert E1 8-2

13 september

Met slechts 7 man een lekker leerzaam oefenpotje tegen Buitenveldert. Helaas is Tim geblesseerd (hopelijk weer snel helemaal terug) en Kenneth verhinderd. Dus moet iedereen de volle speeltijd doorkomen. Het loopt al vanaf het begin van de wedstrijd lekker. Elke Diemen speler zoekt een aanspeelpunt en hierdoor mooie combinaties en aanvallend spel. Na een paar goede kansen scoort Jessy de openingstreffer. Diemen gaat door en zet Buitenveldert al direct vast. Na één lange aanvalsgolf met helaas een gemiste omhaal scoort Aava 2-0. Diemen blijft de aanval goed zoeken en Tristan maakt 3-0, Scott 4-0 en Aava scoort zijn tweede doelpunt. Ruststand 5-0. In de tweede helft begint Diemen goed met een mooie actie en goal van Koen. Maar ook Buitenveldert doet iets terug en scoort 6-1. Hierna volgt een rommelige fase. De jongens van Diemen hebben veel gegeven en moeten allemaal de volledige wedstrijd volspelen. Dit kost kracht. Tristan maakt 7-1 en direct scoort Buitenveldert aan de andere kant 7-2. Miguel verricht een aantal goede reddingen en iedereen moet aardig wat meters maken en verdedigers Devin en Aava houden veel tegen. Steeds maar weer golft het spel op en neer. Het laatste doelpunt in de wedstrijd komt op naam van Scott. Een erg leuke wedstrijd in een hoog tempo met heel veel voetbal en kansen voor de goal. Komende zaterdag begint het voor het “echie” in de competitie en gaan jullie hopelijk allemaal de goede lijn voortzetten. Ertegenaan!

Edwin van den Berg

Legmeervogels F15 - sv Diemen F11 5-7

13 september

Eindelijk een gelijkwaardige tegenstander, en wat was het leuk om dan 14 beginnende kinderen met heel veel plezier en inzet te zien voetballen. We begonnen wat terughoudend de eerste helft, maar we verdedigden met heel veel inzet en we knokte goed terug. Maar jammer we kregen toch drie doelpunten om onze oren, gelukkig door onze keeper Tobias (1e helft) werden het er niet meer. Maar al gauw door een schot van Mika en daarna nog één van Brandon gingen we de rust in met een 3-2 achterstand. Wat er ook gebeurd is de limonade heeft het goed gedaan en de plasstop, want we gingen de 2e helft in als een speer. Mika maakte een schitterend doelpunt en zo werd het 3-3 maar daar namen we geen genoegen mee en al snel werd het 3-4 door Brandon, Ook stopte onze keeper Dylan (2e helft) een aantal ballen waardoor de tegenstander niet makkelijk meer kon scoren en maakte Mika de 3-5 en volgens de 3-6, 3-7. Ook ging Joni een aantal keren fantastisch op het doel af, maar ook de tegenpartij had een goede keeper op doel staan, maar ik weet zeker dat we van Joni ook nog wat te zien zullen krijgen. Ook Timo en Nasim waren gehaaide tegenstanders voor de tegenpartij, zodat deze het niet makkelijk met ze hadden. Maar de tegenstander kwam toch nog terug en maakte het 4-7 en daarna nog één waardoor de eindstand op 5-7 kwam. Mika, Brandon, Joni, Dylan, Timo, en onze invallers Tobias en Nasim Top als jullie zo doorgaan! En ik denk dat ik ook namens alle ouders mag zeggen dat we ontzettend trots waren dat we deze wedstrijd hebben mogen meemaken. En tevens een bedankje aan de vader van Nasim (onze invaller) die meteen voor de leeuwen werd gegooid en zich vrijwillig aanbood om als scheidsrechter te functioneren.

De Leider


sv Diemen B4 – Muiden B1 2-4

21 september

Vandaag onze eerste officiële competitiewedstrijd onder leiding van scheidsrechter Groen. De kracht van de tegenstander was daarom vooraf moeilijk in te schatten. Maar al na enkele minuten was het 0-1 voor Muiden, na een harde schuiver onder de graaiende handen van keeper Rowan. Toch was er in de beginfase weinig krachtsverschil en beide teams kregen over en weer wat kansjes. Bij Diemen echter weinig rust bij balbezit, veel foutieve passes en onnodig balverlies. In de 24e min. plotseling de nodige opschudding in en buiten het veld, toen de doorgebroken Emlyn binnen de zestien werd aangetikt maar geen penalty kreeg. En zoals dan zo vaak gebeurt, scoort kort hierna de tegenstander, 0-2. Rust. Net begonnen aan de 2e helft, werd er door Diemen slecht uitverdedigd en was het meteen 0-3. Een flinke domper na alle opbeurende woorden in de rust. Echter, het veldspel van Diemen was zeker niet minder en Rolf scoorde dan ook op aangeven van Wouter de verdiende 1-3. Maar helaas, aan de andere kant ook weer meteen de 1-4. Ondanks deze tegenslag kreeg Diemen steeds meer het betere van het spel en ontstonden er ook meer kansen. In de 55e min. werd een afgeslagen bal op schitterende wijze door Wouter vanaf een metertje op dertig strak op de pantoffel genomen en dat betekende 2-4. Diemen begon steeds meer aan te dringen en na een door Jeroen ingeschoten bal, dachten wij de Anschlusstor van Rolf te mogen vieren maar deze werd onder luid protest wegens buitenspel afgekeurd. Hierna wist Diemen het veldoverwicht niet meer in doelpunten uit te drukken en het bleef dus bij 2-4. Jammer, maar dit was pas de eerste krachtmeting van een lang seizoen. Al met al toch een leuke wedstrijd en we zullen zien waar we over een paar weken staan.

Rob Engelhard sv Diemen D1 - Roda’23 D1 2-0

svDiemen / DeTreffer

6

nr. 4 / 29 september 2008

20 september

Vooraf was gewaarschuwd dat Roda een lastige ploeg zou zijn. Dat bleek ook wel te kloppen, maar we trokken meteen fel van leer. Al in de eerste minuten kregen we opgelegde kansen die er zomaar in hadden kunnen gaan. Bovendien raakte een bal van ons de lat. Jammer dat die ballen er niet ingingen anders geef je meteen een duidelijk signaal af. Het was inderdaad lastig voetballen tegen Roda, dat fysiek iets sterker was, maar we waren wel de betere ploeg. Doelpunten bleven echter lang uit. Rik schoot nog recht op de keeper af, na een goeie voorzet. Vlak voor rust wisten we eindelijk de score te openen. Na een solo van Anthony wist Alfred de bal binnen te werken (1-0). Na rust bleven we de beter voetballende ploeg en Roda

wist nauwelijks gevaar voor onze goal te stichten. Wij slaagden er wel in kansen te creëren: Alfred schoot voorlangs, een vrije trap van Tijs ging over en Rowen schoot naast. Een tweede treffer kon eigenlijk niet uitblijven. Alfred had nog een mooi bekeken schot maar de keeper redde goed. Uiteindelijk kwam de 2-0 toch door een tweede vrije trap van Tijs, die er hoog in vloog. Dat is nog een wapen van hem aan het worden. Op het eind werd Roda dan eindelijk gevaarlijk voor ons doel, maar het schot ging net naast. Het bleef 2-0, de 3 punten zijn weer binnen. Met 9 uit 3 draaien we in de top van de ranglijst prima mee, maar de sterkere tegenstanders moeten we nog krijgen.

Martin TABA D2 - sv Diemen D2 0-5

20 september

Na de 3 makkelijk gewonnen bekerwedstrijden dan nu aan de bak voor de competitie. De D2 dacht dat het niet zo moeilijk zou worden vandaag. Ze gingen meteen in de aanval en creëerden kansen. Al snel maakte Lesley met een mooie lob 0-1. Dan denk je toch dat er meer gaat komen na zo’n snelle goal maar het wilde niet lukken. Er werd rommelig gevoetbald en de ruststand bleef 0-1. De tweede helft werd er wel iets beter gevoetbald, Diemen was sterker, maar de mooie combinaties van de afgelopen weken bleven uit. Gelukkig wist de D2 toch nog wat doelpuntjes te maken (3x Lesley en 1x Dave) en konden we de eerste overwinning van het seizoen noteren. Eindstand 0-5.

Elly Roda’23 D4 – sv Diemen D3 1-4

20 september

Vandaag moesten we heel vroeg op. Acht uur verzamelen. . . Tijdens de warming-up zag je het al: die Diemernezen slapen nog! Iedereen schrok wakker toen Luuk Abe verraste met een warrige terugspeelbal. Abe probeerde nog een spagaat maar de bal rolde over z’n voet tergend langzaam het doel in (1-0). Het bleef nog een tijdje onrustig, vooral achterin, maar de D3 creëerde steeds meer kansen. Na twee keer op de paal te hebben geschoten was ‘t eindelijk raak. Kevin S. scoorde in de rebound, het rook wel erg naar buitenspel (1-1). Nu waren we duidelijk de betere ploeg. Eline wist voor ‘n leeg doel te missen maar even later werkte ze een prachtige voorzet van Niels binnen (1-2). Na rust was het tijd voor onze aanvoerder Mitchel om zich te laten zien. Direct na de aftrap jaagde hij in z’n eentje de bal af en binnen 6 seconden lag de 3-1 er al in. Bij de hierop volgende aftrap voltrok zich hetzelfde scenario: Mitchel joeg op de bal maar zijn schot werd gekeerd door de keeper waarna Kevin A. de afgeslagen

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op 13 oktober U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 4/5 oktober tot woensdag 1 oktober 20.00 uur inleveren. Verslagen van wedstrijden in het weekend 11/12 oktober tot zondagavond 12 oktober 20.00 uur!!! Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


7

nr. 4 / 29 september 2008 bal over de keeper in het doel schoot (1-4). Conclusie: slecht begonnen, net op tijd wakker en daarna zeer goed afgemaakt.

Evert Zeeburgia E1 - sv Diemen E1 10-0

20 september

“Je schrijft toch wel een positief stukje, hè?”, fluisterde een bezorgde ouder mij toe. Tsja, bij de hier bovenstaande uitslag wordt dat wat lastiger, maar is het zeker de bedoeling de toekomst optimistisch tegemoet te zien. Want onze jongens van Diemen hebben tot op heden in de eerdere wedstrijden erg leuke en goede dingen laten zien. Hebben goed overgespeeld, veel gescoord, weinig tegen gekregen. Dus de basis is er voor een goed seizoen. Enkel in de strijd ging het vandaag vanaf de eerste minuut mis. 7 Fel uitgedoste krijgers tegen 7 timide jongetjes uit het keurige Diemen. Voordat we er goed erg in hadden lagen er al 3 in en was de wedstrijd gespeeld. Het lukte ons niet elkaar rustig de bal toe te spelen want Zeeburgia zat ons bovenop de huid. Pas na 5 tegengoals één schotje op doel. Voor de statistieken, de ruststand was dacht ik 7-0 en eindstand dus 10-0. Niet meer en niet minder over te zeggen. Misschien te hoge verwachtingen of teveel inspanningen achter elkaar? We zullen het zeker zien de komende wedstrijden. Lichtpuntje is dat het alleen maar beter kan, daar is iedereen het over eens. Volgende week heb ik hopelijk vrolijker nieuws en zal ik jullie weer alle eer geven die jullie allemaal toe kan komen. Want er is hard gewerkt en de wedstrijden hiervoor waren véél beter dus er zit absoluut meer in! Tot zaterdag allemaal.

Edwin van den Berg Zeeburgia E2 - sv Diemen E2 5-2

20 september

Vandaag speelden we de eerste competitiewedstrijd en meteen tegen een sterke tegenstander. De E2 ging goed van start maar kwam ongelukkig met 0-1 achter uit een voorzet die de achterlijn was gepasseerd. Een tegenvaller, maar we kwamen sterk terug en Bian maakte de gelijkmaker 1-1. Dit was ook de ruststand. We begonnen de tweede helft ook goed en hadden kansen om op voorsprong te komen. Helaas was het Zeeburgia dat een doelpunt maakte. Maar ook nu bleven we goed voetballen en was het Jamie die weer gelijk maakte. De wedstrijd ging gelijk op maar Zeeburgia maakte de kansen die het kreeg beter af en wist zo uit te lopen naar 5-2. Jongens, jullie hebben heel hard gewerkt en hadden eigenlijk vandaag wel een puntje verdiend. Als we met deze inzet blijven voetballen gaan we dit seizoen zeker wedstrijden winnen.

Pieter OSV E6 – sv Diemen E7 0-8

20 september

Met de winst van vorige week nog in de voeten begonnen onze jongens weer sterk. Ook het publiek was in grote getale aanwezig om de boys toe te juichen bij de bevordering naar de derde klasse (Erik, toppie). Al na 7 minuten wist Niels, die goed om de bal vroeg, uit een strakke corner van Tim mooi te scoren. Diemen bleek de betere en testte met Dean en Yannick tot tweemaal toe het houtwerk. De druk werd voor OSV te hoog. Uit een vrije trap van ruime afstand scoorde onze schutter Sven fraai, 0-2. Tot de rust lukte het niet meer en zat er een engeltje op de lat bij de afstandpoeier van wederom Sven, jammer. Helaas mogen wij als pers niet in de kleedkamer tijdens de rust, maar twee dames zouden graag willen weten hoe Erik onze boys heeft geïnstrueerd, immers

svDiemen / DeTreffer volgende week hebben zij de leiding. De tweede helft was nog geen paar minuten oud; koffie was nog niet op en het stond reeds 0-4. Gelukkig kon de opa van Yannick, u weet wel onze masseur en “adviseur” in het veld, mededelen dat de derde wederom van Sven was en de vierde een onhoudbaar schot van Marc. De tweede helft speelden we vaak mooi samen. Het kon niet anders of de doelpunten regenden letterlijk om de oren van OSV. 0-5, mooie lob van Dean. 0-6, Niels die eens middendoor ging en afrondde. Grote Tim hield het achter goed dicht en gaf mooie passes. 0-7, na mooi samenspel van Sven en Yannick mocht Niels afronden. 0-8, mooie pass van Niels, die Yannick koel afmaakte. De hele wedstrijd heeft Delano nauwelijk hoeven ingrijpen, zijn penalty was dan ook strak, scherp en vol energie. Jongens goed gespeeld, ik hoop dat jullie deze stijgende lijn van samenspel volhouden zodat jullie een “derde klasser van wereldformaat” zullen worden. De AA (ons medicijn?) was welverdiend, thanks coach.

vader Marc en Tim Ouderkerk E8 - Diemen E10 2-2

20 september

Na 3 weken intensief trainen mocht E10 eindelijk z’n eerste wedstrijd spelen. In Ouderkerk stond E8 op ons te wachten. Iedereen had er erg veel zin in en ook Trainer/ Coach Peter was er klaar voor. In de eerste helft was Ouderkerk iets beter en stond de verdediging van Wessel, Gideon en Max regelmatig onder druk. Toch leek Diemen met 0-0 de rust te halen. In de laatste minuut sloeg het noodlot echter toe en Ouderkerk tikte de 1-0 binnen. In de rust werden de puntjes op de i gezet en de vele aanwezige ouders hadden nog een motiverend woordje voor de jongens. De tweede helft werd er iets scherper gespeeld en dat leidde dan ook tot kansjes voor Nicky, Martijn, Kwabena en Thijs. Na 10 minuten werd een eerste inzet van Kwabena nog gestopt, maar de rebound van ‘Het Kanon’ ging strak tegen de touwen. Omdat Diemen bleef aanvallen met vooral Nicky en Thijs op de zijkanten moest de 2e goal wel vallen. Deze kwam uiteindelijk uit een corner. Ouderkerk tikte in de commotie de bal in eigen goal. 10 minuten voor het einde eindelijk de voorsprong. Maar ook Ouderkerk herstelde zich. Het gat tussen de aanval en de verdediging van Diemen werd weer groot. Hierdoor liepen met name Martijn en Kwabena hele afstanden. Gelukkig speelde Sebastiaan samen met de verdediging een sterke partij want de druk werd groot. Toch waren het weer de laatste minuten die ons de das omdeden. Vanaf de zijkant kreeg Ouderkerk toch nog een schot los, dat schuin in de verre hoek verdween. Hiermee werd de eindstand van deze zeer spannende wedstrijd op 2-2 bepaald. Jongens goed gespeeld. Op deze manier gaat het een mooi seizoen worden.

Marten Arsenal E8 – Diemen E11 12-2

20 september

Nadat we waren aangekomen bij Arsenal werd al snel duidelijk dat dit een zware strijd zou worden. De kinderen van Arsenal spelen al drie jaar met elkaar. De leider Ruud en de vader van Jody konden niet eens een team opstellen op de juiste positie’s, want dit was de eerste keer dat dit team samenspeelde. Toch zag het er goed uit in de eerste helft. Na het eerste snelle tegendoelpunt gingen onze kids zich beter instellen op de tegenpartij die duidelijk een kopje groter en verder was dan ons team. Er werd al snel een doelpunt gescoord door Chris, 1-1. We zagen hier en daar een leuke aanval. Helaas


werd het 2-1 en kort daarna 3-1. Ze knokten voor wat het waard was en Omar scoorde de 3-2. Helaas werd er na 20 minuten afgefloten daar waar wij dachten dat we 2 x 25 minuten speelden. Wij geloofden erin dat het 3-3 zou worden, maar helaas. Na de rust werd het 2-4 en kort erna 2-5. De rest vergeten we. De koppies gingen naar beneden en begonnen te mopperen. Alle ouders konden roepen wat we wilden maar het was een verloren strijd. Jammer, er had zeker meer ingezeten. Arsenal maakte dankbaar gebruik van onze gewenningsperiode. Toch hebben we genoten van de eerste helft en daar houden we ons aan vast. Een mooie uitdaging voor ons en de trainer Mendel om hier een hecht team van te maken, die willen knokken voor elkaar want voetballen kunnen ze wel maar praten ook. Daar gaan we aan werken.

Joark Lorist sv Diemen F3 - sp Martinus F3 6-5

svDiemen / DeTreffer

8

nr. 4 / 29 september 2008

20 september

De eerste competitiewedstrijd alweer voor de F3.Het is prachtig voetbalweer en een lekker zonnetje. Wij moesten om 10.00 uur spelen. De eerste helft stond Roni op doel. We moeten nog wel wisselen omdat we nog geen vaste keeper hebben. Het begon goed voor Diemen. Binnen korte tijd had John er al 4 ingeschoten. Martinus kwam terug tot 4-2. Met deze stand gingen we ook de rust in. De tweede helft stond John op doel. Vlak na rust maakte Virtenley er 5-2 van en Joey maakte de zesde. Daarna kwam Martinus goed terug met 4 doelpunten op rij. Alleen het vijfde doelpunt werd afgekeurd vanwege een blessure aan Diemerzijde. Het werd nog spannend aan het einde toen Martinus net voor tijd 6-6 maakte. In de kleedkamer kregen wij te horen dat het vijfde doelpunt van Martinus toch niet telde en zo hebben wij de eerste wedstrijd gewonnen. De ouders waren erg trots op de jongens en ga zo door.

Astrid van Rookhuizen sv Diemen F-7 – Legmeervogels F-12 13-0 20 september Eindelijk konden we dan voor het “echie” aan de bak! Ik weet niet of de jongens er net zo veel zin in hadden als de ouders, want wij stonden (of was ik het alleen?) helemaal strak. Zelfde tegenstander als vorige week, maar één trede lager in de “Vogel” hiërarchie. Dat moest goed gaan, maar leg je als je zo denkt niet te veel druk op onze mannen? Welnee, natuurlijk niet! Dit werd meteen een wedstrijdje om het doelgemiddelde een forse duw de goede richting in te geven. Christiaan nam “voor de verandering” de eerste twee voor zijn rekening en scoorde er totaal drie! Alex droeg ook zijn steentje bij en kwam ook op drie goals uit. Seger en Justin maakten

beide twee goals en Wester, Lucas en Miles maakten er één. Wie scoorde er niet? Pechvogels vandaag waren Raul en Brent. Met name Raul zat het helemaal niet lekker! Alles wat hij raakte vandaag, was net niet! Maar Raul, stond Klaas Jan Huntelaar niet ook tot deze week een paar wedstrijden droog? Brent blijft relaxt, het mooiste doelpunt van het seizoen zal vast wel weer van zijn schoen komen! Rest mij alleen nog te zeggen, NEXT!!! F-7 for ever

Mischa Hoogland sv Diemen F8 - De Dijk F6 2-2

september

Vandaag de eerste competitiewedstrijd, prachtig weertje en in tegenstelling tot vorige week met 10 man sterk en een paar enthousiaste ouders langs de lijn. Eerste helft kwamen we al snel op een 1-0 voorsprong door een goal van Ronen en dat nog wel met zijn verkeerde voet, de rechter. De Dijk was niet voor niets gekomen en drong aan voor die gelijkmaker. Mede door een fantastische keeper Mathijn kwamen ze niet tot scoren. Rust 1-0. Na de limonade ging de Dijk door en kwamen door twee goals op een 1-2 voorsprong. Door hard werken kregen wij de laatste en beste kansen die ons ook de 2-2 bezorgde door goed door te zetten van Moos en uiteindelijk ingetikt kon worden wederom met verkeerde voet van Ronen. Klasse mannen op woensdag allemaal trainen dan worden we alleen maar beter.

Ed Smit sv Diemen F9 - SDZ F10 2-6

20 september

Onze 1e competitiewedstrijd moesten we om 11.00 uur thuis tegen SDZ F10. Iedereen was aanwezig, op Marcus na. Zelfs Zino die ziek was, maar hij moest en zou bij de wedstrijd zijn en heeft ook nog even gevoetbald. De eerste helft was de tegenstander toch sterker en stonden we met rust 0-5 achter. Na een goede bespreking in de rust gingen we weer het veld op en hebben de tweede helft gewonnen met 2-1. Jammer genoeg was dat niet genoeg en hebben we de wedstrijd met 2-6 verloren. We hebben allemaal onze beste kant laten zien. - Rony heeft 2 keer gescoord. - Dave en Kyle waren constant aan bal. - Donny en Tom hebben goed verdedigd. - Bas E. was onze goeie aanvoerder en Bas F. scoorde een paar keer bijna. - Robin was onze topper met keepen en in het veld natuurlijk. Het was een leuke wedstrijd, maar jammer genoeg was de tegenpartij sterker.

Sandra van de Adel

Betreft sponsoruitingen Aan alle spelende leden van sv Diemen is met ingang van het seizoen 2007-2008 een officieel wedstrijdtenue ter beschikking gesteld. De spelers zijn verplicht de wedstrijdkleding zoals deze door de vereniging is verstrekt tijdens de uit- en thuiswedstrijden te dragen (incl. de reclame van de door het bestuur geaccordeerde sponsors). Helaas komen we bij de start van het nieuwe seizoen situaties tegen waarbij sommige jeugdteams niet de officiële wedstrijdkleding dragen van de vereniging, al dan niet voorzien van een illegale sponsoruiting. Het bestuur wijst iedereen, en vooral de trainers en leiders, er nu nogmaals op dat er in het bestuur duidelijke afspraken zijn gemaakt dat welke vorm van sponsoruiting of afwijkende tenues ook vooraf de goedkeuring behoeft van het bestuur. Bij het niet nakomen zal het bestuur passende maatregelen treffen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met onze sponsorcoördinator, Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360, mail: p.oomstee@kpnplanet.nl of secretaris van sv Diemen, Peter van Rooij, tel 020-6951294 of 0623222755, mail: ppvrooij@hetnet.nl

Bestuur


9

nr. 4 / 29 september 2008

svDiemen / DeTreffer

Terreindienst U heeft ongetwijfeld gemerkt dat op zaterdag, Piet van Dijk de terreindienst en dus de limonade nog niet verzorgt, hij is nog een maandje afwezig. Ik roep dan ook de leiders/sters op er voor te zorgen, denk ook aan de tegenpartij. Wat houdt het in? Bekers vullen met limonade, nagebruik bekers omspoelen, kleedkamers droogtrekken.

Bram Uljee

Nieuwe Jeugdcommissie Ik ben erg blij dat sv Diemen na een aantal jaren weer een jeugdcommissie heeft. Dit zijn de mensen (in alfabetische volgorde): • Pieter Buis • Richard Dijkstra • Michael Helmer • Ton van den Hengel • Pieter de Jong • Gerrie Klim • Bas Marsman (of Menno Golsteijn) • En ondergetekende. Wij zullen voor dit seizoen de doelstellingen formuleren en voor de invulling van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden gaan zorgen. Dat omvat onder meer het strakker inzetten van de organisatie van de jeugdafdeling, maken van goede afspraken met leiders, ouders, trainers en alle betrokkenen in de club, zorgen voor goede informatie aan alle betrokkenen. Zo zullen we spoedig informatie-avonden voor leiders van met name de E- en F pupillenteams beleggen: hoe reilt en zeilt een en ander rond trainingen en wedstrijden. Verder zullen we het Jeugdbeleidsplan weer eens goed onder de loep nemen en actualiseren waar dat nodig is. Als een van de doelstellingen die wij in beeld hebben is dat we meer aandacht willen geven aan de breedtesport: of wel de lagere teams. Onze 1e teams spelen nu allemaal op de hoogste niveaus. Dit willen we natuurlijk zo houden en dan ook de kwaliteit van de lagere teams op een hoger peil brengen. En dan komen we op een van de in te vullen randvoorwaarden: dit is voor een groot deel ook afhankelijk van de welwillendheid van de ouders van onze leden. Het is niet zo dat bovenstaande mensen alles zelf gaan doen. Of kunnen doen: we werken allemaal en het kan en mag geen extra baan gaan vormen. We hopen dus op inzet van welwillende ouders. Voorbeelden: wie wil helpen met de organisatie van ons paastoernooi, wie wil helpen met de organisatie van ons zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie, wie wil helpen met het fluiten van wedstrijden, en bij het einde van het seizoen: wie wil helpen bij de nieuwe teamindelingen, etc. etc. Wij vergaderen iedere maand op iedere 2e dinsdag. Als men wensen, opmerkingen, klachten of wat dan ook heeft dan horen wij dat graag. Aanvullend wil ik jullie melden dat ook voor aankomend seizoen Eric Otto zich over de uittoernooien ontfermd. De eerste uitnodigingen zijn al weer binnen. En Eric is er al weer druk mee bezig. Geef even aan Eric jullie ideeën aan: willen jullie niet aan uittoernooien deelnemen, misschien slechts een toernooi, veel toernooien. Zeg het maar! Dan kan Eric daar rekening mee houden ej_otto@hotmail.com Elly de Jong-Oudshoorn heeft zich bereid verklaard om alle wedstrijdwijzigingen die wij van de KNVB ontvangen naar de leiders te sturen. Dit heeft zij al een paar weken gedaan en dat gaat alsof zij dat al jaren doet. Fantastisch!!! Zij is bereikbaar onder: p.jong883@upcmail.nl Herman Berkhout Vz Jeugdcommissie Bestuurslid sv Diemen


10

nr. 4 / 29 september 2008

svDiemen / DeTreffer

Door het Bestuur is op 4 december 2006 besloten dat met ingang van 1 januari 2007 de door de KNVB opgelegde boetes (incl. Administratiekosten KNVB) zullen worden doorberekend aan de betreffende personen. Oude wijze van inning Alle betrokkenen hebben tot op heden een persoonlijke brief hebben ontvangen van de KNVB en daarna nog een persoonlijke “boetebrief” van de vereniging. Binnen 1 maand moest het bedrag worden gestort op het rekeningnummer van sv Diemen. Deze werkwijze is te omslachtig gebleken door: - de registratie; - het schrijven van brieven; - het afwachten of de persoon ook daadwerkelijk tot betaling wenst over te gaan; - de moeilijke inning bij personen die niet wensen te betalen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom op 25 sept. 2008 besloten over te gaan op een andere werkwijze. Nieuwe werkwijze Omdat iedereen op het huisadres een persoonlijke brief van de KNVB ontvangt met daarin aangegeven; - welke straf is opgelegd; - wat de boete- en administratiekosten zijn; heeft het bestuur besloten tot een andere wijze van inning. De persoonlijke “boetebrief” van de vereniging zal niet meer worden verzonden. Op basis van de gegevens van de KNVB en via de mogelijkheden van het programma Sportlink zullen de KNVB boetes met administratiekosten direct via automatische incasso worden geïnd bij betrokkenen. Indien de automatische incasso wordt ingetrokken dan wordt dit beschouwd als niet voldoen aan de betalingsverplichting. De spelerspas wordt dan direct ingetrokken.

Bestuur

Trainen in de herfstvakantie voor de pupillen In de herfstvakantie, van 18 oktober tot 26 oktober, is er geen training voor de pupillen. Het eerste weekend van deze vakantie is er een inhaalprogramma, in het tweede weekend is er een volledig programma.

Bram Legmeervogels B6 - sv Diemen B4 3-5

28 september

Via een prachtige toeristische route, uitgestippeld door vaste reisleider Shahin, bereikten wij Uithoorn voor onze 2e competitiewedstrijd. Rowan was met zijn fiets over de kop gegaan en was geblesseerd aan zijn been. Rowan en ook Jorn (geblesseerd op de training ) beterschap! Thomas stond daarom deze week onder de lat en liet kort na het begin met een fraaie redding zien, dat hij het keepen nog niet is verleerd. Diemen ging rommelig van start maar na 10 minuten draaide Rolf weg bij zijn tegenstander en krulde de bal via de onderkant lat in het doel, 0-1. Diemen ging beter voetballen en ook de 0-2 kwam na een klein half uur spelen van zijn voet, ingeschoten na een scrimmage met de keeper van Legmeervogels. Jeroen tekende vlak voor rust met een harde schuiver over het natte gras voor 0-3. Rust. Na de rust verslapte de concentratie bij Diemen. De 3 punten zaten immers in de tas en het was heerlijk zonnig najaarsweer. Legmeervogels maakte

hier goed gebruik van. Met een uitval over rechts werd het meteen 1-3 en met twee fraaie afstandschoten 2-3 en zelfs 3-3. Wanorde en ongeloof bij Diemen, ook bij de technische staf die vrijdag nog tot laat in de avond had vergaderd in een horeca-etablissement in IJburg. Thomas wist gelukkig met een paar knappe reddingen de schade verder beperkt te houden. Diemen hervond zich langzaam en ging weer beter spelen. In de 75e minuut resulteerde dit een uitstekende aanval over rechts. Een pass van Emiel op Marc en zijn voorzet werd door Rolf koelbloedig langs de grond afgewerkt, 3-4. Opluchting bij Diemen. De wedstrijd werd verder goed uitgespeeld en in de laatste minuut bepaalde Barry met een hard schot de eindstand op 3-5. We kwamen dus met de schrik vrij. Vanaf het begin scherp zijn en ook blijven, is de les van deze week.

Rob Engelhard Abcoude D1 - sv Diemen D1 1-3

27 september

Op een stralend mooie herfstdag in Abcoude spelen, wie wil dat nou niet? Het is om de hoek, je bent er zo. De alleraardigste scheidsrechter gaf ons buiten al een hand, wat kon er nog mis gaan. In de eerste helft ging het allemaal nog redelijk gelijk op. We hadden wel de betere kansen dan Abcoude. Rik schoot over en een kans van Alfred werd van de lijn gehaald. Daarna volgde nog een aardige scrimmage voor het doel van Abcoude, maar de bal wou er niet in. Er was nog een schot van Ahmee-


11

nr. 4 / 29 september 2008

yah en een kopbal van Joey die net naast gingen. Alfred schoot nog op de keeper. Nog steeds 0-0 dus. Hiermee gingen we de rust in. In de 2e helft kwamen dan eindelijk de doelpunten, hoewel we eerst nog onder druk kwamen te staan. Het werd 0-1 door Jeremy, een mooie schuiver met links na een voorzet van Alfred. Anthony maakte er 0-2 van. Ik weet alleen niet meer hoe. Een schot van Abcoude ging gelukkig over, na een fout in onze defensie. Het werd 0-3, weer door Anthony die zichzelf schitterend vrijspeelde, een tegenstander uitspeelde en met een lage schuiver scoorde van 16 meter. Uiteindelijk wist Abcoude in de slotminuten een tegentreffer te maken na vermeend buitenspel (1-3). Jammer dat dan bij ons wel een paar goals worden afgekeurd wegens ‘buitenspel’. Maar niet geklaagd, we hebben weer een goeie overwinning in de tas. Volgende week tegen Blauw Wit. Ik voorspel nu al een spannende wedstrijd.

Martin sv Diemen D2 - Zeeburgia D5 11-1

25 september

Weer een dubbele uitslag, dit keer tegen de D5 van Zeeburgia. Een nieuw team dat pas deze week geformeerd was en voor het eerst (met z’n tienen) op een heel veld speelde. Toch probeerden ze goed partij te geven. De D2 voetbalde beter dan de afgelopen week tegen TABA. Richel en Joey waren na een blessure weer terug maar we moesten Marius en Tim wegens blessures missen. In de 1e helft waren er veel kansen en werd er veel gevlagd voor buitenspel (wel of niet terecht?). Met 2 doelpunten van Jesse, 3 van Lesley en een tegendoelpunt gingen we met 5-1 aan de limonade. Nick de keeper had weer niet heel veel te doen deze wedstrijd maar de ballen die er kwamen haalde hij er goed uit. Ook in de 2e helft kwam Zeeburgia nauwelijks over de helft. Met doelpunten van Jesse (3x), Delano, Richel en Salim werd de eindstand bepaald op 11-1. Volgende week tegen Bijlmer D1 moeten we hopelijk echt aan de bak!

Elly sv Diemen D3 - Weesp D3 12-0

27 september

Na de redelijk makkelijke 4-1 uit bij RODA’23 hoopte de D3 op een goeie tegenstander. Helaas bleken we weer tegen 1e jaars D-tjes te moeten en de doelpunten begonnen al snel te vallen als rijpe appels van de boom. En hoewel 12-0 een goeie uitslag is viel de heren coaches (Joost was er gelukkig ook bij om zijn helden te zien spelen) een paar dingen op: sommige spelers weten niet goed wat buitenspel is en als een speler op het doel afrent met de bal heeft ie vaak geen oog voor zijn medespelers. Tijdens de 1e 20 minuten van de 2e helft viel er niet één goal omdat iedereen voor zichzelf wou of te enthousiast voor de bal uit rende. Jeffrey’s vader, Eric, kreeg een lamme arm van het vlaggen! Weesp liet zich gewillig naar de slachtbank voeren en het had minstens 20-0 moeten worden. Gelukkig was er ook veel te genieten. Aanvoerder Mitchel scoorde (officieel) wel 5 keer, Daniel Asamoah 3x, Kevin Adu 2x en Kevin Smits 1x. De mooiste goal kwam echter uit een door Kevin S. genomen corner die Yoëll prachtig inkopte. Technisch goede actie!

Evert

svDiemen / DeTreffer

sv Diemen E1 – AFC E 0-2

27 september

Op een stralende septembermorgen mocht de E1 aantreden tegen AFC, een grote naam in ons lijstje van tegenstanders. Ook AFC had de eerste wedstrijd verloren. Dus beide op jacht naar de eerste punten. Na wat gezeur om niks (“wij zijn AFC en wij willen 8 tegen 8”) stonden 14 jongens op het fluitsignaal van scheids Kees te wachten. Vanaf de eerste minuut een snelle wedstrijd met kansen aan beide kanten. Diemen speelde elkaar wat te zacht de bal toe en kon geen vuist maken. AFC kwam met een mooi doelpunt eigenlijk uit het niets op 0-1. Hierna probeerde Diemen het snel recht te zetten, maar er was wel druk maar geen kansen voor de goal. Aan het begin van de tweede helft kreeg Diemen twee, ik mag wel zeggen, hele grote kansen, maar wist niet te scoren. De tijd verliep in het voordeel van AFC dat ook echt heel wat kansen kreeg. En na heel wat goed verdedigingswerk toch die beslissende 0-2, helaas. Onze jongens probeerden het echt nog allemaal wel, maar het zat er niet in. Erg jammer, jongens. Jullie hadden je echt verheugd op de eerste seizoensoverwinning. Nog maar een weekje wachten en tegen Buitenveldert de kansen nu echt benutten. Dan komt alles zeker goed.

Edwin van den Berg sv Diemen E4 – NFC Brommer E4 7-0

27 september

Op deze hele mooie zaterdagochtend in september trad de E4 aan tegen de E4 van NFC/Brommer uit Amstelveen. De coaching van de tegenpartij was in het Engels, maar dat bracht onze jongens gelukkig niet van de wijs. Patrick opende snel de score 1-0 en ook de 2-0 kwam van zijn voet. Er werd veel beter gespeeld dan vorige week en voor de rust wist Chelsea de 3-0 te scoren. Na rust was het wedstrijdbeeld gelukkig niet anders, de jongens van de E4 werkten erg hard en Luis scoorde uit de corner. Patrick maakte de 5-0. De laatste 2 doelpunten werden door Mees gemaakt. Eindstand 7-0! Ook de keeper Samson was vandaag in vorm, hij liet geen enkele penalty door na de wedstrijd. Iedereen heeft vandaag geknokt voor wat hij waard was en het resultaat mocht er zijn.

Yvonne Ceelie sv Diemen E10 - Nieuw Sloten E8 9-2

27 september

Met een flets zonnetje en een beetje mist begon E10 aan de 2e wedstrijd van de competitie (Nieuw Sloten E8). En al wilde de zon niet echt doorbreken en gaan stralen, op het veld straalden de sterren van E10 volop. Eindelijk zat het combineren en vleugelspel er goed in en werd de tegenstander vanaf het begin goed vastgezet. Dit leidde al snel tot de 1-0 (een schot van Nicky op de paal werd attent afgemaakt door Martijn). Een boogbal van Gideon vanaf zo’n 20 meter betekende de 2-0. Nadat ook Kwabena (2x) en Wessel (weer een scorende verdediger) het net hadden gevonden, was het bij rust 5-2. De tegengoals vielen helaas uit ‘gekluts’, maar met vertrouwen konden keeper Sebastiaan en de verdediging de 2e helft ingaan. In de eerste 10 minuten van de 2e helft was het nog even rommelig (was dit overmoed, heren?), maar toen werd er een tandje bijgeschakeld. Aravinth legde de 6-2 erin. En


12

nr. 4 / 29 september 2008

ook de 7-2 kwam van zijn voet, nadat Max vanuit achter in een keer opruimde en Aravinth vrijzette om alleen op de keeper af te gaan. Martijn scoorde vervolgens de 8-2. Nadat Nicky 2 van zijn ingedraaide corners op paal en lat zag stuitten, was het weer Martijn die de eindstand op 9-2 bepaalde via de onderkant van de lat. Vandaag dus scorende verdedigers (Gideon en Wessel) en soepele vleugelspelers (Nicky en Thijs), waarbij Thijs een zware ochtend had. Onze kleinste man stond tegenover de grootste van Nieuw Sloten, maar door slim van zijn lichaam gebruik te maken was Thijs meestal de winnaar. Jongens, goed gespeeld! Volgende week tegen een meisjes-elftal. Als jullie dan weer zo goed samenspelen, kan het niet misgaan.

Marten Roda’23 F2 - sv Diemen F2 2-1

27 september

Roda staat voor “recht op ons doel af”. Dat zou een mooi motto zijn voor onze mannen van de F2. Niet steeds maar weer een extra mannetje willen passeren maar samenwerken om zo richting doel van de tegenstander te gaan. Na de 4-0 nederlaag van vorige week gingen we toch vol goede moed richting Roda. Spelenderwijs hebben we in het begin getracht de jongens duidelijk te maken wat hun plek is in het veld. De start was dan ook hoopvol. Eigenlijk hadden we de betere kansen maar dan moeten ze wel gemaakt worden. De eindstand was dan ook tegen de verhouding in 2-1 voor Roda. Willen we punten halen, en nog belangrijker, het plezier voor de jongens in het spelletje behouden dan moet er echt iets gebeuren. Dit kunnen ze niet alleen daar moeten ze in geholpen worden. En of dit nu door trainers/leiders of ouders is dat maakt niet uit. Je kunt nog zoveel trainen maar als de jongens in de wedstrijd niet weten waar ze moeten staan of gecoacht worden op een positieve manier dan worden er nooit punten gehaald. De wil van de jongens is er maar ze hebben een duwtje in de rug nodig. Zodat ze zoals het hoort van het veld komen met een goed gevoel en niet met een gevoel van onmacht dat ze er niets aan hebben kunnen doen.

Henneke Hoeboer sv Diemen F3 - TOS/Actief F3 6-1

27 september

De eerste uitwedstrijd voor het team van F3 was bij TOS/ Actief. Het weer was top en de jongens hadden er zin in. Dit werd al snel beloond met een 1-0 voorsprong na slechts een paar minuten gespeeld te hebben. Het team had de smaak te pakken en er volgden nog 3 doelpunten in de eerste helft. Het is leuk om te zien dat er zo goed werd samengespeeld, aangevallen en verdedigd, natuurlijk ook mede dankzij de goede begeleiding van de coach. Aangemoedigd door enthousiaste moeders en de coach werden er in de tweede helft nog eens twee doelpunten gemaakt; de tegenstander scoorde er ook nog 1, waardoor de eindstand 6-1 werd. De pechvogel van de wedstrijd was Julius en Roni heeft het team laten zien dat hij een hele goede keeper is. Goed gedaan jongens!

Etwaria

svDiemen / DeTreffer

De Dijk F-6 – sv Diemen F-7 1-9

27 september

En vandaag was dan de volgende aan de beurt om “geknipt en geschoren” te worden door onze jongens! De Dijk was blijkbaar nogal geïmponeerd door onze eerste uitslag en haalde een onvervalste kerstboom opstelling (3-2-1) van stal, om de uitslag niet teveel te laten oplopen. Het mocht de Dijk niet baten, want al snel schoot Seger de eerste er hoog en strak in! Onze jongens bleven pressie spelen en wonnen allemaal hun persoonlijke duels. Na een scrimmage rolde de tweede erin. Het zat onze tegenstander duidelijk niet lekker dat zij de mindere waren, dus schopten ze en passant Alex de eerste helft eruit! Het werd een harde wedstrijd, waarin geen cadeautjes werden uitgedeeld!!! Raul was uit het dal van vorige week geklommen en scoorde de derde. Seger sloot de eerste helft mooi af met zijn tweede van de dag en onze vierde van de wedstrijd. In de rust hebben we de posities even lekker door elkaar gehusseld en nog een balletje gespeeld. De tweede helft zag ik een ontketende Alex, die op de juiste manier sportieve revanche zocht. Hij scoorde een onvervalste hattrick!!! Brent pikte zijn doelpuntje mee en kreeg daarna meteen een publiekswissel. Christiaan maakte uiteraard ook weer een doelpunt en zo wonnen we uiteindelijk met 9-1! Jongens die vandaag helaas niet scoorden waren Justin, Wester, Miles en Lucas. Dit maakt hun prestatie echter niet minder, want zei waren de bouwstenen voor deze overwinning! Ik vond het vandaag leuk om te zien, dat Justin langzaam weer die tijger van vorig seizoen begint te worden! Aan de andere kant ben ik blij, dat zelfs wanneer niet iedereen op de toppen van zijn kunnen speelt, er toch nog zo overtuigend wordt gewonnen. Wat een team!!! F-7 for ever

Mischa Hoogland De Meer F5-sv Diemen F8 3-6

27 september

Vandaag erg vroeg op maar gelukkig prachtig voetbalweer. Bij de Meer waren we nog maar koud begonnen of Moos had er al eentje in liggen. Dat beloofde een prettige ochtend. Echter tot aan de rust was het hangen en wurgen of we waren nog niet wakker. Na de limonade zagen we een heel ander sv Diemen. Al spelend richting de eigen supportersschare die weer in grote getale was meegekomen maakte een ontketende Neo de 0-2. De Meer kwam even terug 1-2 alvorens Ronen wederom Neo en Mattijn die goed was meegelopen met een fantastische actie van Daniel die de 1-5 op het scorebord bracht. De Meer kwam nog tot 2-5 alvorens Moos die de scoren ook opende deze ook weer netjes afsloot nadat hij eerst al de lat had geraakt. Eindstand 3-6, een prima score om mee thuis te komen dacht ik zo. Mannen kom naar trainen zoveel mogelijk.

Ed Smit Roda’23 F11 - sv Diemen F11 9-0

27 september

Na vorige week tegen de meiden van SCW F1 verloren te hebben, speelden we vandaag opnieuw tegen 2e jaars F-pupillen. In het begin van de wedstrijd hielden we aardig stand, met man en macht werd er goed verdedigd door Joni, Storm, Dylan en Timo, helaas moest on-


13

nr. 4 / 29 september 2008

ze keeper Sven toch een aantal keren de bal uit het net halen, maar wist meerdere kansen van Roda te keren, toch gingen we de rust in met een 5-0 achterstand. We merkten duidelijk aan de jongens dat ze er zeer veel zin in hadden want de bekers limonade waren al snel leeg. Na de limonade gingen we met een nieuwe keeper Kevin de 2e helft in. Dit was onze geheime wapen deze kanjer kreeg zelfs van de tegenstander en de scheidsrechter een applaus na vele fantastische reddingen inclusief een strafschop die hij stopte of hij nooit anders heeft gedaan In het verloop van de 2e helft kwamen onze (kleine) mannen steeds meer bij het doel van Roda, maar de keeper

svDiemen / DeTreffer

van hun stopte meerdere inzetten van o.a. Mats, Mika en Brandon. Ook mede door het goede verdedigen van Timo en Nick werden de dubbele cijfers score niet behaald. Ook mogen we de inzet binnen en buiten het veld van de jongens niet vergeten want dat deze “KANJERS” een team vormen is mij wel heel duidelijk, er werd tijdens de wedstrijd en bij de strafschoppen wel heel hard aangemoedigd door echt iedereen. Ik wil ook de scheidsrechter niet vergeten hoe deze man floot en de 7 tallen begeleidde was van grote klasse. Ook wil ik Sven(28-09) en Storm (29-09) feliciteren met hun 7e verjaardag.

John

Zaterdag/Zondag Wedstrijdsecretaris zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1

B. van Echtelt S. Wallroth P. Meeuwissen A.B. van den Hengel

tel. 020-6991275 tel. 06-11474485 tel. 036-5310476 tel. 020-6980495

Bestuur, wedstrijdsecretaris zaterdagafdeling Mijne heren, Wat zaterdag 27 september gebeurd is met de reputatie van u allen, dat lijkt toch nergens op. Er was niemand aanwezig voor 3 wedstrijden. Een scheidsrechter die niet weet wie hij moet aanspreken. Bezoekende teams die vragen hebben over formulieren, over ballen, terwijl wij (de kantinebemanning) het druk hebben. Als er voor 10 thuiswedstrijden een rooster wordt gemaakt dan is iedereen maar tweemaal per seizoen aan de beurt, totaal acht uur. Geen zin of, ik kan niet, dan moet je voor vervanging zorgen. Ik hoop dat e.e.a. in de toekomst beter geregeld zal zijn! Mijndert Verkaik

sv Diemen 3 - ZSGO/WMS 3 4-2

21 september

De eerste echte wedstrijd na de vriendschappelijke pot van vorige week (6-4 winst). Het gedeeltelijk vernieuwde Derde telde 5 debutanten: Pieter, Ivan, Osborne, Sander en Daan. Voor ons doen speelden we redelijk verzorgd. Het leek zo nu en dan nét echt! Pieter opende de score na 20 min. toen hij op zeer gogmische wijze ‘n rebound in ‘t hoekie prikte (1-0). Toen kwam de wereldgoal van Jan Maarten die zijn loopactie in de kantine begon en via de kleedkamers over het korfbalveld, Veld 2 en Veld 3, weer langs het ballenhok, eerst een eentweetje aanging met Sander en even later Ivan, wiens voorzet(?) hij beheerst binnentikte (2-0).

De 2e helft gingen we vrolijk verder met ons weergaloze spel dat zijn beslag vond in ‘n intikkertje van Sander, op aangeven van Jhr. Roël, gevolgd door een prachtgoal van dezelfde Roël die de bal met links vanaf 30 meter er in jaste. Jammer alleen dat zijn vriendin niet écht onder de indruk was. Zij was eigenlijk meer voor onze tegenstander. En zowaar ging ZSGO/WMS nog effe aanzetten. Onder meer door beter te gaan voetballen (vandaar de 4-1 en 4-2) maar ook middels een paar zeer professionele ranzige overtredingen. Gelukkig bleef het bij die 2 goals want achterin stonden Dhr. Scheffers (42) en Jhr. Daan (15) hun mannetje. Als we voortaan alle 100%kansen gaan maken worden we gedecideerd, twee vingers in de neus, kampioen. Toch?

Evert


14

nr. 4 / 29 september 2008 ZRC/Herenmarkt 2 - sv Diemen 3 2-2

28 september

Sommige mensen zullen waarschijnlijk meewarig hun hoofd schudden als ik met grote stelligheid beweer dat we bestolen zijn in onze uitwedstrijd tegen Herenmarkt: “Daar heb je Evert weer, altijd ligt het aan de scheids. . .” Neemt niet weg dat in minstens 100% van de gevallen waar ik over zwaar partijdige clubscheidsen, de zogeheten Pannenkoeken, bericht het daadwerkelijk zwaar partijdige clubscheidsen waren. Dat we zelf debet zijn aan tegengoals of slecht spel geef ik grif toe. Zo kon het zijn dat we vandaag volkomen terecht twee goals om tegen kregen want we begonnen bijzonder slecht aan de wedstrijd. Eerst gaf onze maecenas de bal kado aan ZRC’s rechtsbuiten die met een prachtige boogbal Het Rolluik verschalkte. Later viel de bal bij een corner tussen onze verdedigers en terwijl een ieder stond te wachten wie hem weg zou roeien prikte een Herenmarkter de bal binnen. Inmiddels had het gemarchandeer van de

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

svDiemen / DeTreffer

Pannenkoek van dienst al zijn aanvang genomen. Als we alle discutabele buitenspelgevallen wegstrepen blijft een loepzuivere goal van Osborne over, Lino ging goed door maar zijn schot werd gekraakt door de keeper, op dat moment komt Ozzy van achter inlopen en scoort maar de scheids beslist ‘Buitenspel’. Daarnaast werd een overduidelijk geval van natrappen jegens De Leeuw tot twee keer toe door de vingers gezien. In de 2e helft bleven we voetballen als was het zo nu en dan erg slordig en onrustig. Uiteindelijk kwam de anschlüsstor van JM die de bal op aangeven van twee Mollenzeikers de bal in de kruising schoot. En toen De Os even later de rebound van een schot van JM binnenwerkte wachtten we allen effe met juichen om te checken of de (inmiddels 2e) Pannenkoek ‘m zou goedkeuren. Maar zelfs hij kon, na enige aarzeling, slechts toegeven: goal!

Evert

020-6000085

Zaalvoetbal Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114 De Baron 1 - Diemen 1 7-5

19 september

Wat een dramatische wedstrijd. Heel veel meer kan ik er niet van zeggen. Als keeper is het natuurlijk nogal treurig als je na drie wedstrijden al 17 doelpunten om je oren hebt gehad. Ook in de zaal. Deels trek ik zelf het boetekleed aan, want een paar van de tegendoelpunten had ik gewoon moeten hebben. Op enkele momenten in een wedstrijd is een tegengoal cruciaal en dan moet je er als keeper juist voor zorgen dat je die goal dan niet tegen krijgt. Ook deze wedstrijd leken we op sommige momenten net terug te komen en dan krijg je net toch weer die goal tegen, waardoor het verschil weer oploopt. Los van mijn fouten is weer gebleken dat we hard moeten werken aan het omschakelen, aan onze verdediging en nog harder aan het secuurder inspelen van ballen. Wanneer drie man voor de bal staan en je dus als laatste man zo kan worden weggespeeld moet die inspeelpass scherp zijn. Door het slechte spel stonden we ook deze keer weer na tien minuten spelen met 4-0 achter. In zaalvoetbal hoeft dat niet te betekenen dat je een wedstrijd verliest, maar omdat we wederom collectief niet in vorm waren en daardoor ook als team niet konden doorpakken, konden we ook deze keer weer niet terugkomen. Hoewel we overigens technisch beter waren en veel meer in balbezit, moeten we concluderen dat we tactisch zijn afgetroefd. Met 1 punt uit drie wedstrijden moet er dus het één en ander dringend gaan veranderen! Uiteraard zijn de doelpunten die we zelf maken soms toch weer van grote schoonheid (want we kunnen het wel!), Gokhan 2x, Dave, Rachid en Stilano waren deze wedstrijd trefzeker. Binnenkort een vernieuwde Diemen 1 futsal website met alle statistieken en weetjes over ons team.

David Kok

sv Diemen 1 – OSO ZV 2 2-3

24 september

Na de vorige (dramatische) wedstrijd, moest deze wedstrijd echt een driepuntenwedstrijd worden. Het werd de wedstrijd van de gemiste kansen. Positief was dat we als team veel beter stonden te spelen dan in de wedstrijd tegen de Baron. Ook individueel waren we scherper in de duels en in de passing. De wijsheid van de Meester blijft echter een waarheid als een koe: om te winnen moet je minimaal één keer meer scoren dan je tegenstander. En de kansen waren er in overvloed om dat te doen. Bij rust had het minimaal 10-0 moeten staan. En als jullie mijn verhaaltjes hiervoor hebben gelezen dan weet je dat ik eerlijk ben. Slecht is slecht, goed is goed. Geen reden om daarover te liegen. Deze wedstrijd hadden we echt zeker 15 open 100% kansen, die er stuk voor stuk niet in gingen. Diemen kwam in de eerste minuut door een mooi geplaatst schot van Gokhan op voorsprong. Omdat de 2-0 niet viel, weet je dat het wachten is op de 1-1. Die viel dan ook halverwege de eerste helft. In de tweede helft kwamen we wederom op voorsprong. Na een mooie één op één redding van de keeper en een snelle aanval scoorde wederom (verdediger!) Gokhan een mooi doelpunt. Helaas konden we weer niet doorzetten en kon OSO met twee individuele acties (en slecht verdedigend optreden) op 3-2 voor komen. Die klap kwamen we niet meer te boven, waardoor we nu slechts 1 punt uit vier wedstrijden hebben. Het goede spel geeft echter vertrouwen. Volgende keer gaan die kansen er wel in en dan pakken we écht onze eerste drie punten!

David Kok


svDiemen / DeTreffer

15

nr. 4 / 29 september 2008

Zaalvoetbalreünie 4 oktober 2008 Beste oud-zaalvoetballer/zaalvoetbalster, Het is al weer lang geleden dat wij in de zaal voetbalden voor sv Diemen. Daarom willen wij je graag uitnodigen voor een gezellige reünie op zaterdag 4 oktober 2008 in de Sporthal, aan de Prins Bernhardlaan 1 in Diemen, aanvang 20.00 uur Dit is een goede gelegenheid om weer eens bij te praten met oude bekenden en om samen nog eens leuke en sterke verhalen uit het verleden op te halen. Misschien is dit ook een leuke gelegenheid om oude banden weer eens aan te halen. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. Zou je graag naar deze reünie willen komen, meld je dan voor 1 oktober 2008 bij Hans van Asselt (hansvanasselt05@versatel.nl) Ron Metten aan (r.metten@planet.nl) In verband met diverse voorbereidingen is het namelijk van belang dat we weten wie we kunnen verwachten. Heb je niet de mogelijkheid om jezelf aan te melden via een email, dan kan je je telefonisch opgeven bij Ron Metten (tel. 06-45069114) of bij Hans van Asselt (tel. 06-53221810). Mocht je nog oud zaalvoetballers kennen die nog niet op de hoogte zijn van deze reünie dan horen wij dat graag per email. Vermeld de naam en het emailadres van de voetballer. Wij zorgen er dan voor dat hij/zij alsnog een uitnodigingsbrief krijgt. Kortom. . . zegt het voort! Heb je nog leuke foto’s? Neem ze dan op 4 oktober 2008 mee of stuur ze per email naar Hans van Asselt. De foto’s kunnen dan door iedereen bekeken worden. Later zullen wij deze foto’s samen met de foto’s en misschien een film van de reünie op een website plaatsen. Zin in een klein partijtje zaalvoetbal die avond? Het lijkt ons leuk om naast de reünie, bij voldoende deelname, een (mini)zaalvoetbal-toernooi van oud-leden te organiseren. Heb je zin om hieraan mee te doen, geef dit dan op bij je aanmelding.

Sportieve groeten en tot ziens op de reünie op 4 oktober 2008! Het organisatiecomité, Ron Metten, Henk Bruijn, Co Pietersma, Henk van Dijk, Hans en Rémon van Asselt Meld je voor de reünie en zaalvoetbalwedstrijd aan bij Ron Metten (r.metten@planet.nl) of Hans van Asselt (hansvanasselt05@versatel.nl)

Programma zaalvoetbal 1 t/m 22 oktober Datum 3 oktober 10 oktober 15 oktober 22 oktober 7 oktober 1 oktober 10 oktober 8 oktober Zaaldienst 8 oktober 15 oktober

Tijd 19.15 21.05 19.00 20.00 21.05 20.10 21.05 19.00

W.nr. 150101 17040 150106 150153 16776 159193 11606 31993

Diemen Diemen

Wedstrijd The Boys/F 1 Muiden 1 svDiemen 1 svDiemen 1 Amstelglorie 2 Plein’83 7 Dug Out 3 svDiemen 4

- svDiemen 1 - svDiemen 1 - Legmeervogels 1 - Bijlmer 1 - svDiemen 2 - svDiemen 3 - svDiemen 3 - Amstelveen 5

Hal Oostenburg Muiden Diemen Oostenburg Zuid Bijlmer Zuid Diemen

2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team

Scheidsrechter W. van Ingen W.N.A. W. Falize J. Heemskerk J. Baars Plein’83 Dug Out Diemen


svDiemen / DeTreffer

16

nr. 4 / 29 september 2008

Programma 4 & 5 oktober Zaterdag 4 oktober 14.00 uur 16.00 uur

Zaterdag 4 oktober 09.30 09.15

07.45 10.00 10.00 09.45 09.00 08.45 08.00 09.00 13.15 09.00 09.15

10.45 uur 10.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 09.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 13.30 uur 08.45 uur 11.00 uur 11.15 uur 11.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 12.00 uur

Zaterdag 4 oktober 09.00 08.00

14.00 uur 14.30 uur 10.15 uur 09.00 uur

Zondag 5 oktober 14.30 uur 11.30 uur 14.00 uur

zaterdagsenioren svDiemen vrij Abcoude 2 Waterwijk vet. 1

junioren

08.30

14.00 uur 10.00 uur 09.45 uur

5B 5/508 1C

- Blauw WiA D1 - svDiemen D2 - svDiemen D3 - Pancratius D4 - TABA D3 - Kadoelen D2 - TABA D4 - CTO’70 D2 - svDiemen E1 - svDiemen E2 - svDiemen E3 - svDiemen E4 - svDiemen E5 - svDiemen E6 - svDiemen E7 - svDiemen E8 - svDiemen E9 - svDiemen E10 - svDiemen E11

R. Aarts

67968 122829 122820 164857 121879 164868 121877 121404 159317 120791 120809 120790 120817 120684 162368 143219 120725 143229 120694

- Zeeburgia F1 - Amstelveen F1 - RKAV F2 - KDO F1 - Aalsmeer F2 - AFC F6 - De Meer F5 - SCW F3 - Geinburgia F3 - Almere F8 - Buitenveldert MF1 - Kadoelen MF1

121565 146010 121563 121562 121561 121560 121069 141176 162196 154868 120985 121463

Hfd.B 2/021 2/023 4/012 3/029 3/024 4/013 4/014 Hfd.E 1/012 2/018 2/019 3/029 4/018 3/027 6/008 6/009 6/010 6/010 7/010 1/007 2/012 2/013 2/014 3/019 3/020 6/013 6/013 6/014 6/014 6/015 6/015

- TABAM B1 - JSV Nieuwegein MC1 - svDiemen MD1 - svDiemen ME1

156806 156448 120863 120700

1C 2H 1E 5/014

zondagsenioren ‘t Goy Kon. HFC 3 svDiemen 3 svDiemen A1 svDiemen A2 svDiemen A3 vrij svDiemen B1 svDiemen B2 Ouderkerk B2 svDiemen B4 Buitenboys B5 GeuzenM C1 Blauw Wit A C3 svDiemen C3 vrij svDiemen C4 svDiemen C5 AS’80 C9

08.30 09.00 09.00

83504 68158

kl.nr.

meisjes svDiemen MB1 svDiemen MC1 Roda’23 MD2 De Meer E6

12.00 uur 14.00 uur

11.00

- svDiemen 2 - svDiemen vet.

wed.nr.

pupillen svDiemen D1 Bijlmer D1 Roda’23 D5 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen D8 Buitenveldert E1 Abcoude E3 Legmeervogels E3 Abcoude E4 Geinburgia E2 Almere E7 AFC E7 GeuzenM E8 Buitenveldert E7 GeuzenM ME1 Nieuw Sloten ME1 svDiemen E12 vrij svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F5 svDiemen F6 svDiemen F7 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F10 svDiemen F11 svDiemen F12

Zondag 5 oktober

10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.00 uur

scheidsrechter

- svDiemen - svDiemen 2 - AGB 6

R. Dijkgraaf P. Kaandorp

47555 47531 34635

4F 2/203 4/412

- Zwanenburg A1 - OSV A2

D. Adriaans

47272 34620

- Purmerend B1 - GeuzenM B1 - svDiemen B3 - Waterwijk B7 - svDiemen B5 - svDiemen C1 - svDiemen C2

J. Groenhard K. Beharie

Hfd.D 2D 3P Hfd.C 1i 2W 3/031 3/032 Hfd.D 1L 3/051 3/051 3/052 3/054

- TOS/Actief C2 - Forza Almere C1 - svDiemen C6

J. Vissers

34617 34616 47743 47909 47586 144138 34439 47732 47898 34433


svDiemen / DeTreffer

17

nr. 4 / 29 september 2008

Programma 11 & 12 oktober Zaterdag 11 oktober 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur

Zaterdag 11 oktober 08.15 09.45 10.00 09.45 08.45 11.45

09.30 uur 09.00 uur 10.30 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 13.00 uur 11.30 uur 11.30 uur 11.30 uur 09.00 uur 10.15 uur 10.15 uur 11.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 09.00 08.00 09.00 10.15 08.00 08.00 09.00

09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 11.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.00 uur

Zaterdag 11 oktober 11.15 12.45

12.30 uur 14.00 uur 12.45 uur 10.15 uur

Zondag 12 oktober 14.00 uur 11.30 uur 15.00 uur

Zondag 12 oktober 13.00 11.15 09.45 12.30 09.30

08.45 09.00 08.15

14.30 uur 12.30 uur 14.00 uur 11.30 uur 14.00 uur 12.00 uur 10.45 uur 10.00 uur 12.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.45 uur

zaterdagsenioren svDiemen svDiemen 2 svDiemen vet.

- ZRC/Herenmarkt - AMVJ 6

scheidsrechter R. van Unen

wed.nr.

kl.nr.

85626 85591

5B 5/508 1/C

- svDiemen D1 - TOS/Actief D2 - sp Martinus D4 - svDiemen D4 - svDiemen D5 - svDiemen D6 - svDiemen D7 - svDiemen D8 - Ajax E1 - TABA E1 - AFC E5 - Nieuw Sloten E5 - Aalsmeer E3

68226 126091 126055 164858 123773 164869 123698 124171 85442 125020 125019 125018 125017

- SDZ E6 - TOS/Actief E6 - HBOK E1 - GeuzenM E9 - Ouderkerk E8

162369 125945 124952 125876 124951

- svDiemen F1 - svDiemen F2 - svDiemen F3 - svDiemen F4 - svDiemen F5 - svDiemen F6 - svDiemen F7 - svDiemen F8 - svDiemen F9 - svDiemen F10 - svDiemen F11 - svDiemen F12

123434 123443 123435 123353 123442 123414 141177 162165 154869 125767 123934 123334

Hfd.B 2/021 2/023 4/012 3/029 3/024 4/013 4/014 Hfd.E 1/012 2/018 2/019 3/029 4/018 3/027 6/008 6/009 6/010 6/010 7/010 1/007 2/012 2/013 2/014 3/019 3/020 6/013 6/013 6/014 6/014 6/015 6/015

- svDiemen MB1 - svDiemen MC1 - Amstelveen MD1 - TABA E7

108640 161888 125088 124929

1C 2H 1E 5/014

48355 48336 34858

4F 2/203 4/412

48244 34842 35069 34840 34838 48887 146414 48066 35063 35062 48056 48718 48553 35056

Hfd.D 2D 3P Hfd.C 1i 2W 3/031 3/032 Hfd.D 1L 3/051 3/051 3/052 3/054

vrij

pupillen DCG D1 svDiemen D2 svDiemen D3 Arsenal D4 GeuzenM D3 OSV D5 Kismet’82 D1 BFC D8 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E5 svDiemen E6 vrij svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen E9 svDiemen E10 svDiemen E11 svDiemen E12 vrij Roda’23 F1 GeuzenM F1 Roda’23 F3 Blauw Wit A F2 GeuzenM F2 Amstelland United F4 SCW F3 OSV F6 Almere F8 Roda’23 F10 Kadoelen MF1 AMVJ F4

meisjes Buitenveldert MB1 AS’80 MC1 svDiemen MD1 svDiemen ME1

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2 Swift 5

- RKAVIC - RKAVIC 2 - svDiemen 3

J. Ares Garcia A. Driest Th. Min

- svDiemen A1 - svDiemen A2 - Weesp A2 - svDiemen B1 - svDiemen B2 - NFC/Brommer B1 - svDiemen B4 - Abcoude B4 - Purmerend C1 - JOS/W’meer C1 - svDiemen C3 - svDiemen C4 - svDiemen C5 - Omniworld C9

D. Lyesen

junioren JOS/W’meer A1 Volewijckers A1 svDiemen A3 Overbos B1 Omniworld B3 svDiemen B3 Almere B5 svDiemen B5 svDiemen C1 svDiemen C2 Ouderkerk C3 WV-HEDW C2 Buitenboys C5 svDiemen C6

L. Jacobs

E. Fadili


nr. 4 / 29 september 2008

18

svDiemen / DeTreffer

Na alle gewonnen oefenwedstrijden van de E7 is na overleg tussen leider Erik Heemskerk en jeugdvoorzitter Herman Berkhout besloten dit team hoger in te delen. Na een verzoek bij de Bond is dat gelukt, de E7 gaat spelen in de 3e klasse afdeling 27. Succes mannen! Met Daan Tas gaat het de goede kant op, hij gaat weer naar school, maar moet nog wel drie keer in de week naar fysiotherapie. Voorlopig kan hij nog niet voetballen omdat hij nog niet kan rennen, wel kleine stukjes, maar dan krijgt hij snel pijn in zijn been. Daan heeft nog een lange weg te gaan, maar met zijn doorzettingsvermogen komt hij er wel. Daan namens heel sv Diemen wens ik je het allerbeste!!!

Mini-treffers

Voor Rik van der Wal is het seizoen slecht begonnen, vrijdag 12 september heeft Rik zijn pols gebroken. Het was behoorlijk mis, de volgende morgen is hij geopereerd, pols recht gezet, pin erin en in het gips. Eerst was er sprake van zes weken gips, maar een week later kreeg Rik te horen dat het “slechts” vier weken gips werd. Voorlopig geen voetbal voor Rik, de F6 leeft met je mee Rik, ik hoop dat je pols goed geneest en dan weer snel naar je team. Ahmeeyah Valk en Richell Clemens zijn uitgenodigd voor het spelen van een selectiewedstrijd voor meisjes onder de 14, interregionaal Noord en Zuid. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 30 september op de velden van Legmeervogels. Meiden heel veel succes! Boris Brinkhof, Tim Hoeboer, Jesse te Paske, Scott van de Berg, Rick de Jong en Kenneth Brouwer, E-pupillen, zijn uitgenodigd voor twee activiteiten van de KNVB die dat samen met Ajax organiseert. De activiteiten (ik denk aan twee trainingen), worden gehouden op het sportcomplex van OSV op sportpark Oostzanerwerf. De eerste maal is al achter de rug en de volgende keer is op vrijdag 3 oktober. Veel plezier mannen! Alle meisjes van de geboortejaren 1997-1998 zijn door de KNVB uitgenodigd voor een 4 tegen 4 activiteit op woensdag 1 oktober op de velden van FC Weesp aan de Papelaan in Weesp, aanwezig 14.30 uur aanvang 15.00 uur. Doe je best meiden! Er is een ketting gevonden met 2 hangers, is hij van u? Neem dan contact op met mevr. Engberink, tel. 06-40977081. Wij bedanken Monarch Nederland bv hartelijk voor de schenking van 2 wedstrijdballen. Tevens willen een paar onbekende lezers van Voetbal International bedanken voor de 5 wedstrijdballen die wij door hun abonnementen hebben ontvangen!!! Willen de leiders en aanvoerders van de teams dat, als er een speler middels rood van het veld gezonden is, er altijd een schriftelijke rapportage moet worden gedaan. Of het nu een speler van het eigen team of van de tegenstander is. De nodige formulieren zijn in de bestuurskamer te verkrijgen. Bij niet invullen is de altijd aardige KNVB zo aardig een boete op te leggen. Dit geldt niet voor een speler die met tweemaal geel naar de kleedkamer is gestuurd. Er zijn nog veel leden van onze vereniging die geen machtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie. Het zou voor de mensen die de contributie regelen erg prettig zijn als alle leden via de incasso hun contributie zouden betalen, nu moeten er ook acceptgiro’s worden uitgedraaid, veel werk om dit allemaal te moeten doen. Dus. . . geef even een machtiging af. Wel is het zo dat alle nieuwe leden een machtiging af moeten geven, zo niet dan kan je geen lid worden. Op maandag 6 oktober spelen Anthony Dean, Imad el Jakgnouni, Alfred Mensah en Luc Zeeman een selectiewedstrijd voor het jeugdplan Nederland. Aanvang van de wedstrijd 19.00 uur op de velden van sv Diemen! Op pagina 9 en 10 van dit clubblad vindt u een paar belangrijke mededelingen. Op pagina 9 vinden we zomaar een nieuwe jeugdcommissie, heel belangrijk voor de club, ik wens deze commissie heel veel succes! Iedere tweede dinsdag van de maand wordt er vergaderd en kunt u met uw op- en/of aanmerkingen bij ze terecht. Dat kan natuurlijk ook op andere momenten. Dan op pagina 10, een mededeling van het bestuur over het innen van de boetes opgelegd door de KNVB. Bijna altijd heeft dit betrekking op gele en rode kaarten, door het vele werk wat toch al moet worden verricht heeft het bestuur besloten om in vervolg deze boetes via de automatische incasso te innen. Waarvan akte. In de herstvakantie van 18 tot 26 oktober is er geen trainen voor de pupillen. Ik wil alle junioren en de pupillen even op het artikel over de Grote Clubactie wijzen. Lees het artikel van Bart van Echtelt en Frank Scheffers op pagina 3!!!

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO DIEMEN

De Treffer 2008-2009 - 2008-09-29