Page 1

Jaargang 75

nr. 1

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: (herman.berkhout@planet.nl)

Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

18 augustus

2008

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Wij gaan weer van start Om in atletiektermen te spreken hebben wij de aanloop ingezet en half augustus maken wij de sprong in het seizoen 2008/2009. Hopelijk reikt onze polsstok ver in dat seizoen. Er is door weinig mensen veel werk verricht en als bestuur ben je er toch wel trots op als je de resultaten ziet. Er is een nieuw programma voor de leden- en contributieadministratie geïnstalleerd. Voor het eerst hebben wij avonden georganiseerd waar leden zich konden aanmelden, afmelden en overschrijving v.v. konden aanvragen. De website is verder uitgebreid. De bar is met behulp van de Amstelbrouwerij opgeknapt. Het kantinemeubilair dat inmiddels 18 jaar oud was, is vervangen. Ons clubgebouw is aan de buitenzijde geheel en aan de binnenzijde gedeeltelijk geschilderd. Op het 3e veld zijn 2 verplaatsbare doeltjes vervangen door inklapbare vaste doeltjes. Langs ons hoofdveld is een scorebord geplaatst waarvoor een betonplaat is aangelegd en een kabel is ingegraven van ons clubgebouw om het veld naar de overzijde. Er zijn nieuwe reclameborden geplaatst. Het 1e veld is op de schop gegaan en de grasmat ziet er waarlijk fantastisch uit. De oplevering van het veld is 1 september. Het clubgebouw is opgeruimd en schoongemaakt. De materialen zijn schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig vervangen. Het veldje tussen onze velden zal worden gerenoveerd. Hulde en dank aan al die mensen die hebben zorggedragen dat dit alles kon worden gerealiseerd. Hoewel maandag 18 augustus 2008 de officiële start was van de traivan de ningsactiviteiten van het nieuwe seizoen waren er al groepen die de voorzitter training eerder hebben hervat. Dat is dan natuurlijk het voordeel van kunstgras. Wat kunnen wij verwachten van het volgende seizoen. Ik heb begrepen dat het 1e zondagelftal op revanche belust is na de wat matige prestaties van het vorige seizoen. Het 2e zal zich hopelijk kunnen handhaven in de sterke reserve 2e klasse en het 3e zal zijn partijtje goed mee kunnen draaien. De zaterdagafdeling zal na vele jaren weer met een 1e elftal uitkomen. De groep is enthousiast en onder leiding van trainer Jan Gieltjes wensen wij hen veel succes toe. Eveneens is er een nieuw 2e elftal geformeerd. Wat deze nieuwe voetballers kunnen, weten wij nog niet, maar gezien de inzet waarmee zij de training reeds zijn gestart hebben wij daar wel vertrouwen in. Heren van harte welkom bij onze vereniging. De veteranen worden nu ingedeeld in een afdeling die beter bij hen past en dat zal de prestaties zeker ten goede komen. Onze jeugd zal in de vijf categorieën A tot en met E in de hoofdklasse uitkomen, dat is ongekend voor onze vereniging. Zaak is handhaven en dat daaronder komende teams aansluiting te laten vinden bij het hoge niveau. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat plezier in het spel en sportiviteit zowel binnen als buiten de lijnen vooropstaat. Het meisjesvoetbal dient binnen onze vereniging sterker neergezet te worden en na de successen van vorig jaar te worden uitgebouwd. Ongetwijfeld gaan wij meer van deze groep horen. De zaal, met name het 1e, wil het volgende seizoen beter presteren dan het afgelopen seizoen en is daarvoor al volop in training. De overige teams zullen hun partijtje weer gaan meedraaien en wij wensen hen veel plezier toe. Vele handen maken licht werk en bij een grote vereniging zoals de onze hebben wij veel vrijwilligers nodig. Urgente vacatures zijn: • Medewerker m/v voor het drukken van het clubblad dat eens per 2 weken wordt gedrukt. Voor opleiding wordt gezorgd • Kantine medewerkers m/v voor de zaterdagmiddag, eens per 2 weken als onze 3 zaterdag seniorenteams thuisspelen. Ook op andere tijden kunnen wij medewerkers gebruiken Ik wens u allen een plezierig, sportief en succesvol seizoen 2008/2009 toe.

Fred Lunstroo


svDiemen / DeTreffer

2

nr. 1 / 18 augustus 2008

Officiële mededelingen Adreswijziging J. Kreuger P. Visser R. Tang D. Kok S. Mul P. Kewal

wordt: Tarwekamp 158, 1112 HJ Diemen wordt: Abrikozenstraat 44, 1033 KC Amsterdam wordt: Kantershof 157, 1104 GH Amsterdam wordt: Wittgensteinlaan 308, 1062 KH Amsterdam wordt: Hermelijnvlinder 119, 1113 LD Diemen wordt: Burg. van de Pollstraat 62¹, 1064 AS Amsterdam

Bedankt als lid S.D. Lorist K.V. Lorist M. Bonn A.W.B. Soethout V.S. Laenen L. Lentz B. Creemers D.W. Gontha R. v.d. Laan

B-jun B-jun ZON NSL D-pup E-pup A-jun C-jun A-jun

Afgevoerd als lid

S. Louwen D. Bambergen S. El Machout T. Tarzati N. Ouaali A. Braimah N. Karssen J. Langkemper P. Musscher M. Mensah G. Holsman C. Kenton J. Madidi C. Obi J. Oelhers K. Petronia M. Schutten B. Sarfo Y. Seylan J. Soethout

D. Benjamin M. Bodeman N. Bodeman L.C. Bosk H. Chaara G. Correia A. Elnorabit J. Heuders

B-jun ZON ZON F-pup F-pup F-pup NSL NSL ZVB D-pup

B. Meerleveld J. Pouw

ZAT F-pup

H. Ziadi

Nieuwe leden K. Etwi M.H. Beentjes G. Burg G.L.E. Hirschau R. Bakker J.A.W. Dieckman R.C. Vrouwes R.E. Yorks M. Hoogwaarden O.E. Stjeward G.R. Andro J.R. Cyrus V.H. Nguyen J. Gieltjens A.P. Kloosterman

27-10-1997 10-08-2000 08-11-1992 25-03-1992 19-11-1980 15-03-1990 08-06-1993 03-12-1992 24-03-1980 23-07-1988 21-09-1992 15-06-1995 06-06-1979 07-09-1942 18-04-1969

D-pup F-pup B-jun B-jun ZAT ZON B-jun B-jun ZON ZON B-jun C-jun ZAT Tr. NSL

Argusvlinder 22, 1113 LK Diemen Pijlkruid 38, 1112 PG Diemen Mattenbiesstraat 203, 1087 JV Amsterdam Staverdenplein 35, 1107 LE Amsterdam Maastrichtkwartier 90, 1324 DD Almere Gravenland 56, 1111 SN Diemen Boomwalk 7, 1191 SB Ouderker a/d Amstel EGoli 22, 1103 AC Amsterdam Johan Coussetstraat 13¹, 1111 AT Diemen Jacob Krusestraat 50, 1106 ZL Amsterdam Koolpalmhof 2, 1104 DH Amsterdam Raden Adjeng Kartinistraat 51, 1103 MG Amsterdam Oevergriend 63, 1356 ED Almere Dijkwater 169, 1025 CW Amsterdam Tarwekamp 66, 1112 HE Diemen

tel. 06-13295461 tel. 06-52602375 tel. 06-48339932 tel. 06-30132242 tel. 06-22832258 tel. 020-6902552 tel. 020-4961731 tel. 020-7706864 tel. 020-6006731 tel. 020-3652659 tel. 020-6002791 tel. 020-6990396 tel. 06-52471741 tel. 020-6901703

Aanmelden als KNVB lid door elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers etc. Door de werkzaamheden aan het nieuwe ledenadministratiesysteem Sport Link is ons gebleken dat een zeer groot aantal elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers geen lid zijn van de vereniging sv Diemen. De KNVB stelt ons verplicht om iedereen die een taak of functie vervult binnen de vereniging als lid aan te melden bij de KNVB. Het bestuur ondersteunt deze verplichting van de KNVB. Het lidmaatschap van sv Diemen brengt voor deze personen namelijk het grote voordeel met zich mee dat zij op een bepaald aantal gebieden mede-verzekerd zijn door de KNVB. Dit is zelfs van toepassing tijdens het gaan naar de wedstrijden en naar huis en andere officiële activiteiten van de vereniging. Wanneer u zich inschrijft wordt u in onze administratie een zogenaamd Niet Spelend Lid met KNVB functie. Dit kost u niets ( dus NUL EURO) want de vereniging draagt de inschrijvingskosten bij de KNVB. Er is dus geen enkele reden om u niet in te schrijven. Wat moet u doen; Vraag uw bestuurslid om een aanmeldingsformulier van sv Diemen of download deze van de website www.svdiemen.nl Vul het formulier volledig in en geef uw functie of taak binnen de vereniging aan. Stuur het formulier op naar de Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN of geef het af aan een bestuurslid. De ledenadministratie zal dan uw aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Bij voorbaat dank voor de medewerking in uw eigen voordeel.

Secretaris


3

nr. 1 / 18 augustus 2008

svDiemen / DeTreffer

Oproep aan alle leden (pupillen, junioren, senioren en NSL) Verzamelen E-mail adressen Het nieuwe systeem van ledenadministratie Sportlink heeft de mogelijkheid om E-mailadressen te registreren en om vanuit het programma te mailen naar degenen waarvan het mailadres is geregistreerd. Deze mogelijkheid kan de communicatie binnen de vereniging sterk verbeteren. Dus doe ik hierbij een dringende oproep aan alle leden om hun mailadres aan mij door te geven. Dit kan zeer simpel door een mailtje te sturen aan ppvrooij@hetnet.nl Voeg direct ter controle ook nog het telefoonnummer en 06-nummer toe. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie dit willen doen. Het is een voordeel voor het bestuur, leiders en overige medewerkers wanneer we de beschikking krijgen over een groot bestand aan mailadressen.

P.P. van Rooij-secretaris

Extra mogelijkheid te controleren op “Afgelasting” De KNVB heeft via haar website een extra mogelijkheid gemaakt om op de speeldag te controleren of een wedstrijd is afgelast. Naast onze huidige mogelijkheden via het antwoordapparaat en Radio Diemen (zie clubblad De Treffer) is dit een interessante extra optie waar zeker veel leden in de toekomst gebruik van kunnen gaan maken. Handleiding Optie 1 Afgelasting per club in programma deze week - log via Internet in op www.knvb.nl - selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club. - Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”. - Druk op de knop “Deze week”. - U moet dan kijken naar de meest rechtse kolom “Status”. - In deze kolom kunt u zien of uw wedstrijd is afgelast Optie 2 Afgelasting per club in programma per competitie. - log via Internet in op www.knvb.nl - selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club. - Vul de clubnaam als, Diemen sv, in en druk op de knop “Zoek en Vind”. - Selecteer het team waarvoor u wilt zien of uw team is afgelast en om eventueel te bekijken welke wedstrijden zijn afgelast in de betreffende poule. - In de kolom “Details” kunt u zien welke wedstrijden in de poule zijn afgelast. sv Diemen gaat deelnemen aan deze nieuwe wijze van doorgifte. Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk of de desbetreffende vereniging ook wil deelnemen aan het nieuwe systeem. Niet elke vereniging is daar al op ingesteld. sv Diemen heeft als proef al een paar keer op deze wijze gewerkt. Vanaf de komende week zullen onze consuls de afgelastingen van de thuiswedstrijden ook door gaan geven aan de KNVB. Maak van het systeem gebruik!!! Dit scheelt veel onnodige telefoontjes op de wedstrijddagen.

Wie spelen bij sv Diemen in welke categorie? In categorie A spelen: - Bij de senioren de ZON-1, ZON-2 en de ZAT-1. - Bij de junioren de A1, de B1 en B2, de C1 en de C2. - Bij de pupillen de D1. In de categorie B spelen: - Alle overige teams..

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!


nr. 1 / 18 augustus 2008

4

svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina


svDiemen / DeTreffer

5

nr. 1 / 18 augustus 2008

Indeling zaterdag- en zondagsenioren 2008-2009 Zaterdag-1 5B 1 HYS 1 2 RAP 1 3 4 UNO vv 1 5 Almere FC 1 6 Omniworld 1 7 DWV 1 8 Diemen 1 9 Zeeburgia 1 10 Olympia Haarlem 1 11 ZRC/Herenmarkt 1 12 Bloemendaal 1

Zondag-1 4F 1 Nederhorst 1 2 RKAVIC 1 3 Goy ‘t 1 4 Laren 99 1 5 Ouderkerk 1 6 Diemen 1 7 Geinburgia 1 8 ZSGO/WMS 1 9 NFC/Brommer 1 10 Swift 1 11 BSM 1 12 KDO 1

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 15:00 14:30 14:00 14:30

Zaterdag-2 5/508 1 Abcoude 2 2 RKAVIC 7 3 RKAVIC 8 4 WV-HEDW 18 5 Almere FC 2 6 RAP 8 7 Pancratius 4 8 Diemen 2 9 Muiden 2 10 WV-HEDW 17 11 AMVJ 6 12 Waterwijk 3

14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 14:30 14:45 14:30 12:00 12:30 14:30 14:30

14:30 14:00 14:30 14:00 14:00 14:00 14:30 14:00 14:00 14:30 14:00 14:00

Zondag-2 2/203 1 AFC 4 2 RKAVIC 2 3 Kon. HFC 3 4 Abcoude 3 5 Legmeervogels 2 6 Diemen 2 7 Geinburgia 2 8 Hillegom 2 9 Zeeburgia 2 10 Roda 23 2 11 RKDES 2 12 Weesp FC 2

14:45 11:30 11:30 12:00 11:00 11:30 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:30

14:30 14:30

Veteranen 1/35+C 1 2 SDZ VE1 3 AGB VE2 4 Sloterdijk VE1 5 Fortius VE1 6 GeuzenM’meer VE2 7 Blauw Wit A VE1 8 Altius VE1 9 SIZO VE2 10 11 Diemen VE1 12 SIZO VE3 13 Waterwijk VE1 14 Germaan De VE1

14:30 14:30 15:00 14:00

Zondag-3 4/412 1 Adam Seref Spor 3 2 DRC 2 3 CTO 70 4 4 Diemen 3 5 Dijk De 3 6 Swift 5 7 AGB 6 8 ZRC/Herenmarkt 2 9 ZSGO/WMS 3 10 WV-HEDW 4 11 Volewijckers 2 12 TABA 2 13 GeuzenM’meer 2 14 Amstelland United 5

12:00 11:30 14:00 14:00 11:30 15:00 14:30 11:30 14:00 12:00 11:30 12:30 12:15 14:00

14:30 14:30 14:30 14:30 13:00 14:30 14:30 14:30

Indeling A-, B- en C-junioren 2008-2009 A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hfd. D Diemen A1 VSV A1 VVH Velserbroek A1 Pancratius A1 JOS/W’graafsmeer A1 Zwanenburg A1 Concordia sv A1 DWS A2 Legmeervogels A1 NVC A1 HBC A1

12:00 12:00 12:30 11:30 14:30 11:00 14:00 12:00 11:00 14:30 11:00

A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2O Blauw Wit Amsterdam A2 Waterwijk A3 Buitenboys A1 Diemen A2 Omniworld A4 Volewijckers A1 OSV A2 IVV A1 CTO 70 A1 Muiden A1 Turkiyemspor A2 Germaan De A1 Volendam (rkav) A4 JOS/W’graafsmeer A2

14:00 12:45 14:30 14:00 11:00 14:30 14:00 10:00 11:30 12:00 14:00 11:30 12:00 10:00

A3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3P AS 80 A4 AS 80 A3 KDO A2 Kon. HFC A5 Abcoude A2 Pancratius A5 Waterwijk A5 Roda 23 A5 RKDES A1 Diemen A3 RKAV A2 Sporting Martinus A2 Weesp FC A2 Batavia ‘90 A1

14:30 09:45 10:00 11:30 14:30 14:00 12:45 14:45 12:00 14:00 14:30 14:30 12:00 14:00

Pasfoto’s Er zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas. U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!


B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hfd. C EVC B1 Wherevogels De B1 BFC B1 Diemen B1 Kon. HFC B1 Overbos B1 Purmerend B1 DCG B2 Waterwijk B1 Zeeburgia B3 Abcoude B1 Pancratius B1 VSV B1 Roda 23 B1

11:00 14:00 12:30 10:00 14:30 11:30 12:00 12:00 12:45 10:00 14:00 11:30 13:00 12:00

B4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/031 AS 80 B5 Buitenboys B4 Omniworld B6 Roda 23 B6 Ouderkerk B4 Forza Almere B1 Almere FC B3

09:45 09:30 12:00 11:15 12:00 14:00 12:00

Waterwijk B7 Legmeervogels B6 Diemen B4 Muiden B1

C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

svDiemen / DeTreffer

6

nr. 1 / 18 augustus 2008 B2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1i AFC B3 AS 80 B2 Geinburgia B1 Diemen B2 Fortius B1 Omniworld B3 GeuzenM’meer B1 Buitenveldert B1 Buitenboys B1 Waterwijk B2 Abcoude B2 Weesp FC B1 Ouderkerk B1 CTO 70 B1

14:45 14:00 11:30 12:00 12:00 14:00 12:00 09:30 12:00 12:45 12:00 12:00 14:00 09:45

11:00 10:00 10:00 10:00

B5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/032 AS 80 B6 Buitenboys B6 Abcoude B4 Buitenboys B5 Diemen B5 Roda 23 B7 Buitenveldert B4 Omniworld B7 TABA B3 Pancratius B6 Waterwijk B8 AFC B7

12:30 14:30 10:00 09:30 10:00 09:30 09:00 12:00 10:30 14:00 11:00 09:00

Hfd. D Castricum C1 AS 80 C1 Kon. HFC C1 OSV C1 RKDES C1 Zeeburgia C3 Purmersteijn C1 AFC C3 Omniworld C3 Diemen C1 Abcoude C1 Pancratius C1 Purmerend C1 DWS C2

11:00 11:30 11:30 13:00 10:00 10:00 13:30 11:45 14:30 12:00 12:00 11:30 12:00 09:30

C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1L Blauw Wit Amsterdam C3 Amstelland United C1 Buitenboys C2 Waterwijk C3

10:00 14:00 09:30 09:30

Weesp FC C1 Ouderkerk C1 CTO 70 C1 Zeeburgia C4 Diemen C2 WV-HEDW C1 Omniworld C4 JOS/W’graafsmeer C1 AS 80 C2

11:30 12:00 10:00 10:00 10:00 10:30 12:00 09:30 14:00

3/052 Waterwijk C7 AS 80 C4 Omniworld C7 Waterwijk C6 WV-HEDW C3 CTO 70 C2 AS 80 C6 Buitenboys C5 Forza Almere C1 Ouderkerk C4 Diemen C5 Almere FC C3

09:30 15:00 11:00 09:30 10:30 12:00 11:30 09:30 12:00 10:00 10:00 10:00

C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3/054 AS 80 C9 Roda 23 C8 Ouderkerk C5 Roda 23 C9 Waterwijk C9 Weesp FC C3 AFC C9 GeuzenM’meer C5 Buitenboys C8 Diemen C6 Abcoude C5 Forza Almere C2 Omniworld C9 AS 80 C8

09:45 10:00 10:00 11:15 11:00 09:30 09:00 10:15 09:30 09:45 12:00 10:00 14:30 09:45

B3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2W AFC B5

09:00

Fortius B2 NFC/Brommer B1 Waterwijk B4 Ankaraspor B1 Waterwijk B5 JOS/W’graafsmeer B2 GeuzenM’meer B3 Ouderkerk B2 Amstelland United B1 Diemen B3

10:00 11:30 11:00 10:00 12:45 10:00 10:15 12:00 11:30 12:00

MB1 1C 1 Diemen MB1 2 Overbos MB2 3 Buitenboys MB1 4 Meer de MB2 5 Buitenveldert MB1 6 Waterwijk MB2 7 8 TABA MB1

14:00 14:30 14:30 11:30 12:15 13:00 11:15

C3/C4 3/051 1 AFC C7 09:00 2 GeuzenM’meer C3 10:15 3 Diemen C3 12:00 4 Abcoude C3 10:00 5 Ouderkerk C3 10:00 6 Roda 23 C6 09:30 7 Blauw Wit Amsterdam C6 09:30 8 Voorland C1 10:00 9 WV-HEDW C2 10:30 10 Diemen C4 14:00 11 Roda 23 C7 09:30 12 Tos Actief C2 10:00

MC1 2H 1 Maarssen MC3 2 Almere FC MC1 3 Diemen MC1 4 5 Houten MC2 6 Waterwijk MC1 7 TABA MC2 8 Huizen MC1 9 Buitenboys MC2 10 Maarssen MC2 11 PVCV MC1 12 AS 80 MC2

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

09:30 12:30 12:45 11:30 10:30 10:00 10:30 11:30 12:00 11:00 12:30


svDiemen / DeTreffer

7

nr. 1 / 18 augustus 2008

Indeling D-, E- en F-pupillen 2008-2009 D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hfd. B DWV D1 09:30 DWS D1 12:00 ADO 20 D1 12:15 Diemen D1 10:45 Haarlem D2 09:30 DCG D1 09:30 Blauw Wit Amsterdam D1 12:00 Abcoude D1 11:30 Roda 23 D1 10:45 Zandvoort D1 09:30 Stormvogels D2 12:00 Legmeervogels D1 11:15 AFC D2 10:30 Ajax D3 09:30

D2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2/021 Amstelland United D2 AFC D5 Swift D3 Tos Actief D2 GeuzenM’meer MD1 Fortius D3 Buitenveldert MD1 Ankaraspor D1 GeuzenM’meer D2 Bijlmer D1 TABA D2 Diemen D2

10:00 10:30 11:00 11:30 09:00 10:00 10:00 12:00 09:00 10:30 10:00 09:00

D3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2/023 Abcoude D3 Legmeervogels D3 RKAVIC D2 Sporting Martinus D4 Weesp FC D3 AFC D14 RKDES D2 Amstelveen D2 Ouderkerk D3 Roda 23 D5 Roda 23 D4 Diemen D3

11:00 09:30 09:00 09:00 09:30 14:45 09:30 12:00 09:00 10:30 09:00 12:30

D4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/024 DRC D1 SDZ D5 Diemen D4 TOB D1 OSV D5 Kadoelen sv D2 DWV D5 DWS D5 OSV D4 Kadoelen sv D3 HBOK D1 Meteoor D1

11:15 09:00 13:00 10:00 11:00 09:15 11:15 12:00 11:00 09:00 11:00 12:00

D5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/029 Buitenveldert D5 TOG D1 Diemen D5 Ouderkerk D4 GeuzenM’meer D3 TABA D3 JOS/W’graafsmeer D2 WV-HEDW D3 Tos Actief D3 GeuzenM’meer D4 Pancratius D9 AFC D9

12:45 11:15 09:00 11:45 11:00 09:00 09:00 09:30 10:00 11:15 13:00 09:00

D6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4/012 Buitenveldert D3 Meteoor D2 Diemen D6 Portugal Adam FC D1 Arsenal ASV D4 Pancratius D4 Dijk De D3 ZSGO/WMS D2 SDZ D4 Nieuw Sloten sv D6 HBOK D2 SDZ D6

11:00 12:00 10:30 12:30 11:00 13:00 09:30 11:00 14:30 11:00 09:00 09:00

D7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4/013 Meer de D2 Roda 23 D9 Diemen D7 Ouderkerk D5 Kismet 82 D1 TABA D4 Geinburgia D3 Tos Actief D4 NFC/Brommer D2 GeuzenM’meer D6 TABA D5 Legmeervogels D6

09:00 13:00 12:00 12:30 10:00 09:00 12:00 11:30 10:00 10:00 09:00 13:00

D8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4/014 Abcoude D5 Diemen D8 Legmeervogels D7 Ouderkerk D6 Weesp FC D4 BFC D8 CTO 70 D2 BFC D7 Roda 23 D10 Roda 23 D11 DOB D1 Muiderberg D1

12:30 12:30 11:15 11:00 12:00 13:15 11:30 09:00 11:00 12:30 10:00 10:30

MD1 1E 1 Roda 23 MD2 2 Roda 23 MD3 3 4 Tos Actief MD1 5 GeuzenM’meer MD2 6 Pancratius MD2 7 Buitenveldert MD6 8 Diemen MD1 9 Sporting Martinus MD1 10 Overamstel D1 11 Amstelveen MD1 12 Buitenveldert MD5

13:00 09:45 11:30 08:45 12:00 11:30 12:00 09:00 08:45

E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hfd. E Abcoude E1 AFC E1 Zeeburgia E1 Omniworld E1 DCG E1

11:00 10:30 09:00 12:15 09:30

1/012 Abcoude E3 Fortius E1 Zeeburgia E2 Legmeervogels E1

11:00 10:00 09:00 11:15

JOS/W’graafsmeer E1 Diemen E1 AS 80 E1 Weesp FC E1 Ajax E1 Roda 23 E1

10:30 11:30 10:00 09:00 09:30 11:45

E2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DWS E2 KDO E1 Diemen E2 WV-HEDW E1 RKDES E1 TABA E1 RKAV E1

09:30 12:00 11:30 10:00 11:00 11:15 10:15

E3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11:15 09:00 09:00 10:15 10:00 09:00 09:30 11:30 09:00 09:00 09:00 11:30

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

2/016 Legmeervogels E3 KDO E2 SCW E1 Pancratius E3 Amstelland United E2 Aalsmeer E2 DCG E4 Diemen E3 Sporting Martinus E3 Amstelveen E2 AFC E5 RKAV E2

10:15 10:15

020-6000085


E4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2/019 Abcoude E4 NFC/Brommer E4 Pancratius E5 SDZ E4 DCG E6 Sporting Martinus E4 Roda 23 E4 Diemen E4 DCG E5 DWS E4 Nieuw Sloten sv E5 Roda 23 E5

E7/E8 6/008 1 Meer de E3 2 Meer de E7 3 Legmeervogels E9 4 Tos Actief E6 5 RKDES E6 6 Nieuw Sloten sv E7 7 Nieuw Sloten sv E6 8 Diemen E7 9 10 GeuzenM’meer E7 11 Tos Actief E5 12 Diemen E8 E12 7/010 1 Buitenveldert E8 2 Roda 23 ME1 3 Dijk De E7 4 Ouderkerk E9 5 Sporting Martinus E11 6 Kadoelen sv ME1 7 Buitenveldert ME5 8 Diemen E12 9 Legmeervogels E10 10 Ouderkerk ME2 11 HBOK ME1 12 Legmeervogels E11 F2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

svDiemen / DeTreffer

8

nr. 1 / 18 augustus 2008 E5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/029 Geinburgia E2 KDO E3 Tos Actief E2 SCW E2 RKAV E3 Amstelland United E4 ZRC/Herenmarkt E2 Diemen E5 RKDES E2 Bijlmer E2 Aalsmeer E3 CTO 70 E2

10:00 12:00 11:30 09:00 10:15 10:00 09:30 12:45 09:30 08:30 09:00 10:45

6/009 Buitenveldert E7 CTO 70 E4 CTO 70 E3 Dijk De E6 Adam Seref Spor E1 Sporting Martinus E10 Roda 23 E14 Diemen E9 Ouderkerk E7

10:45 10:45 10:45 11:00 10:00 11:30 10:15 09:00 11:15

10:00 09:30 11:30

E9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HBOK E1 Arsenal ASV E7

11:00 10:00

14:00 10:15 09:30 10:00 12:30 10:00 16:00 11:00 09:30 14:00 09:00 11:15

ME1 5/014 1 Meer de E6 2 TOG E2 3 WV-HEDW ME1 4 5 GeuzenM’meer ME1 6 Ankaraspor ME1 7 Buitenveldert ME2 8 Diemen ME1 9 GeuzenM’meer E6 10 TABA E8 11 TABA E7 12 Pancratius E17 F3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11:00 10:15 10:15 12:30 11:15 10:15 11:45 12:45 11:15 11:00 12:00 11:45 09:00 10:00 09:30 09:30 11:00 10:30 10:30 10:15

2/012 Abcoude F2 RAP F2 Diemen F2

09:30 10:30 10:00

GeuzenM’meer F1 Amstelveen F2 Roda 23 F2 Pancratius F2 Ouderkerk F2 RKAVIC F2 Sporting Martinus F2 CTO 70 F1

09:00 09:00 09:00 09:00 10:15 11:15 10:15 09:30

2/013 Buitenveldert F2 Abcoude F3 Diemen F3 Amstelland United F2 Roda 23 F3 RKAV F2 Tos Actief F3 Sporting Martinus F3 Legmeervogels F2 Bijlmer F2 Zeeburgia F6 Pancratius F3

E6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4/018 Almere FC E7 Weesp FC E6 Buitenboys E10 Batavia ‘90 E3 SDO E6 BFC E7 NVC E10 Diemen E6 AS 80 E11 Buitenboys E9

10:00 09:30 11:00 11:00 09:30 14:00 10:00 10:15 09:00 12:15

AS 80 E12

15:00

E10/E11 6/010 1 Nieuw Sloten sv ME1 2 3 Arsenal ASV E8 4 GeuzenM’meer E9 5 Nieuw Sloten sv E8 6 Roda 23 E15 7 Buitenveldert ME4 8 Diemen E11 9 Ouderkerk ME1 10 GeuzenM’meer E8 11 Ouderkerk E8 12 Diemen E10

10:00 09:00 10:30 13:00 15:00 08:00 09:00 10:00 11:15 09:00

10:00 10:30 13:00 10:15 09:00 09:00 09:00 10:00

F1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1/007 Buitenveldert F1 DCG F1 Diemen F1 AFC F1 Roda 23 F1 Zeeburgia F1 RAP F1 Pancratius F1 Legmeervogels F1 Volendam (rkav) F1 Ajax F1 Sporting Martinus F1

08:45 09:30 10:00 10:30 09:00 10:15 10:30 10:15 09:30 10:30 09:30 10:15

09:45 09:30 10:00 11:00 09:00 09:00 09:30 10:15 11:15 08:30 10:15 09:00

F4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2/014 Swift F2 Nieuw Sloten sv F2 Diemen F4 Legmeervogels F3 Blauw Wit Amsterdam F2 KDO F1 Legmeervogels F4 Arsenal ASV F1 Sporting Maroc F1 RKAV F1 DCG F2 RKDES F1

09:45 09:00 09:00 09:30 09:00 12:00 11:15 09:00 10:00 10:15 09:30 09:30

09:00 10:00 10:00

12:00

Pasfoto’s Er zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas. U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!


F5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/019 KDO F2 CTO 70 F2 Diemen F5 Amstelland United F3 GeuzenM’meer F2 Aalsmeer F2 Legmeervogels F5 SCW F2 SCW F1 AMVJ F1 RKAV F3 RKDES F2

F9/F10 6/014 1 Nieuw Sloten sv F6 2 AMVJ F3 3 Diemen F9 4 Diemen F10 5 6 7 Meer de F6 8 SDZ F10 9 Sporting Martinus F9 10 Weesp FC F5 11 Amstelveen F4 12 Roda 23 F10

10:30 09:30 09:00 12:00 09:00 09:00 09:30 10:00 10:15 11:00 09:00 11:00

09:00 10:00 11:00 11:00 09:00 09:00 11:30 12:00 10:15 09:00

svDiemen / DeTreffer

9

nr. 1 / 18 augustus 2008 F6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/020 RKAVIC F3 Legmeervogels F6 Diemen F6 Legmeervogels F7 Amstelland United F4 AFC F6 NFC/Brommer F1 Pancratius F5 Portugal Adam FC F1 Roda 23 F4 Sporting Martinus F4 Abcoude F4

F11/F12 6/015 1 2 Diemen F11 3 Diemen F12 4 Waterwijk MF1 5 AMVJ F4 6 Kadoelen sv MF1 7 Buitenveldert MF1 8 Roda 23 F11 9 SCW MF1 10 SDZ F11 11 Arsenal ASV F6 12 Sporting Martinus F10

09:00 09:30 09:00 09:30 10:00 12:15 09:00 09:00 10:00 09:00 10:15 13:00

F7/F8 6/013 1 Buitenveldert F5 2 Diemen F7 3 Diemen F8 4 Tos Actief F5 5 6 SCW F3 7 Meer de F5 8 Dijk De F6 9 Legmeervogels F12 10 Nieuw Sloten sv F5 11 HBOK F1 12 Meer de F3

11:00 12:00 10:30 10:00 09:00 10:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:30

F13 7/012 1 Buitenveldert F9 2 CTO 70 F5 3 Diemen F13 4 Sporting Martinus F12 5 6 Roda 23 F13 7 Buitenveldert MF2 8 Legmeervogels F14 9 Dijk De F7 10 Ouderkerk F9 11 Nieuw Sloten sv F7 12 Ouderkerk F10

08:45 09:00 11:00 09:30 09:00 09:00 09:30 11:15 09:00 09:00 09:00

12:00 09:30 12:00 11:30 10:15 11:00 09:30 11:00 09:00 10:30 09:00

Bekerindeling junioren & pupillen 2008-2009 A1 1 2 3 4

1/29 Diemen A1 AFC A2 JOS/W’graafsmeer A1 Blauw Wit Amsterdam A2

14:30 14:30 14:30 14:30

B1 1 2 3 4

1/26 Diemen B1 Zeeburgia B2 Buitenveldert B1 Sporting Martinus B1

12:00 12:00 12:00 12:00

C1 1 2 3 4

1/29 Dijk De C1 OSV C2 Zeeburgia C1 Diemen C1

12:00 12:00 12:00 12:00

A2 1 2 3 4

1/26 Diemen A2 Omniworld A2 Weesp FC A1 AS 80 A1

14:30 14:30 11:30 14:30

B2 1 2 3 4

3/17 OSV B2 Diemen B2 Buitenveldert B2 SDZ B2

12:00 12:00 12:00 12:00

C2 1 2 3 4

1/36 WV-HEDW C1 Abcoude C1 Diemen C2 GeuzenM’meer C1

12:00 12:00 12:00 12:00

MB1 1/19 1 Diemen MB1 2 Voorland MB1 3 Waterwijk MB2 4 Buitenveldert MB1

14:00 13:00 13:00 12:15

MD1 1/07 1 WV-HEDW MD1 2 Diemen MD1 3 4 Buitenveldert MD3

08:45

F1 1 2 3 4

1/52 Diemen F1 Fortius F1 Bijlmer F1 Abcoude F1

10:00 10:00 10:00 10:00

D1 1 2 3 4

11:15 11:15 11:15 11:15

E1 1 2 3 4

1/35 Legmeervogels E1 Roda 23 E1 Abcoude E1 Diemen E1

11:15 11:15 11:15 11:15

F2 1 2 3 4

1/55 Zeeburgia F3 CTO 70 F1 OSV F2 Diemen F2

10:00 10:00 10:00 10:00

E2 1 2 3 4

1/40 Almere FC E1 GeuzenM’meer E1 Diemen E2 Fortius E1

11:15 11:15 11:15 11:15

1/23 Diemen D1 Amstelland United D1 AFC D2 Zeeburgia D1

D2 3/22 1 Dijk De D2 2 WV-HEDW D2 3 4 Diemen D2

11:15 11:15 11:15

11:15 11:15

Vanaf 15 augustus kunt u iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!


svDiemen / DeTreffer

10

nr. 1 / 18 augustus 2008

Bekerindeling senioren 2008-2009 Zaterdag-1 1/066 1 Ankaraspor 1 2 Volewijckers 1 3 Diemen 1 4 DWV 1

14:30 14:30 14:30 14:30

Zaterdag-2 2/008 1 OSV 2 2 Diemen 2 3 4 TOB 2

Veteranen 1/011 1 Forza Almere VE1 2 DOB VE1 3 Eendracht’82 VE1 4 Diemen VE1

14:30 14:30 14:30 14:30

12:00 12:00 12:00

Zondag-1 1/063 1 GeuzenM’meer 1 2 Diemen 1 3 Fenerbahce s.c. 1 4 Germaan De 1

14:30 14:30 14:30 14:30

Zondag-2 1/027 1 Kismet 82 2 2 Geinburgia 2 3 Diemen 2 4 CTO 70 2

12:00 12:00 12:00 12:00

Jaarkalender 2008-2009

Week

Datum

33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42

16.08 - 17.08 23.08 - 24.08 26.08 - 28.08 30.08 - 31.08 06.09 - 07.09 13.09 - 14.09 20.09 - 21.09 27.09 - 28.09 04.10 - 05.10 11.10 - 12.10 18.10 - 19.10

43 44 45 46 47 48 49 50 51

Landelijk

Senioren/Junioren A-categorie beker beker beker 1 2 3 4 5 6 beker/inhaal

Senioren/Junioren B-categorie beker beker beker 3 4 5 6 1

Pupillen

1 2 3 4 5 6 beker/inhaal

Hoofdklasse 1e klasse vrouwen beker 1 2 3 4 5 6 beker/inhaal

25.10 - 26.10 01.11 - 02.11 08.11 - 09.11 15.11 - 16.11 22.11 - 23.11 29.11 - 30.11 06.12 - 07.12 13.12 - 14.12 20.12 - 21.12

7 8 9 10 beker/inhaal 11 12 13 beker

7 8 9 10 beker/inhaal 11 12 13 inhaal/beker

7 8 9 10 beker/inhaal 11 12 13 inhaal/beker

7 8 9 10 2 11 12 13 inhaal/beker

7 8 9 10 2 11 inhaal/beker 1 inhaal/beker

52

27.12 - 28.12

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

1

03.01 - 04.01

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

2 3 4 5 6 7

10.01 - 11.01 vrij 17.01 - 18.01 inhaal/beker 24.01 - 25.01 14 31.01 - 01.02 15 07.02 - 08.02 16 14.02 - 15.02 17

vrij inhaal beker/inhaal 14 15 beker/inhaal

vrij 25 + inhaal/beker 26 + inhaal/beker 14 15 24 + inhaal/beker

vrij 25 + inhaal/beker 26 + inhaal/beker 14 15 24 + inhaal/beker

vrij inhaal/beker 1 2 3 inhaal/beker

8

21.02 - 22.02

inhaal/beker

inhaal/beker

23 + inhaal/beker

23 + inhaal/beker

inhaal/beker

9 10 11 12 13 14 15 16 17

28.02 - 01.03 07.03 - 08.03 14.03 - 15.03 21.03 - 22.03 28.03 - 29.03 04.04 - 05.04 11.04 - 13.04 18.04 - 19.04 25.04 - 26.04

18 19 20 inhaal/beker 21 22 inhaal/beker 23 24

16 17 inhaal/beker 18 19 20 inhaal/beker beker/inhaal 21

16 17 inhaal/beker 18 19 20 inhaal/beker inhaal/beker 21

16 17 inhaal/beker 18 19 20 vrij inhaal/beker 21

4 5 6 inhaal/beker 7 8 vrij 9 10

18

02.05 - 03.05

25

22

22

22

inhaal/beker

19 20

09.05 - 10.05 16.05 - 17.05

26 KvN

beker beker

inhaal/beker bekerfinales

inhaal/beker bekerfinales

21 21 22 22 22 23 24 25

21.05 KvN 23.05 - 24.05 KvN 26.05 KvN 28.05 KvN 30.05 - 01.06 KvN 06.06 - 07.06 KvN 13.06 - 14.06 Algeheel KvN 20.06 - 21.06 Algeheel KvN

nacompetitie nacompetitie / bekerfinales junioren nacompetitie nacompetitie

finale nacompetitie

beker beker beker 3 4 5 6 vrij

Bijzonderheden

- Zwaluwen Jeugddag

- herfstvakanties midden/zuid - herfstvakanties noord/ midden/zuid - straatvoetbal 4:4 - herfstvakanties noord

- kerstvakanties noord/midden/zuid - kerstvakanties noord/midden/zuid - kerstvakanties noord/midden/zuid

- voorjaarvakanties noord/midden - carnaval - voorjaarvakanties noord/ midden/zuid - voorjaarvakanties Zuid

- pasen - meivakanties noord/ midden/zuid - 28-29 april Dr. Fadrhonc toernooi - meivakanties noord/midden/zuid

- hemelvaartsdag - zaterdag - zondag - pinksteren


nr. 1 / 18 augustus 2008

11

svDiemen / DeTreffer

Voorlopige indeling E-afdeling 2008-2009 Let op: dit zijn voorlopige indelingen. Na de eerste trainingen zullen de definitieve indelingen gemaakt worden. Als je je naam ziet en je zou toch liever in een ander team willen, dan moet je mij even mailen. Dan nemen wij dat in beraad. Natuurlijk kun je niet, als je bijvoorbeeld in de E9 zit, vragen om liever in de E1 te spelen. Dat gaat niet, maar dat begrijpen jullie toch wel? U ziet we zijn nog niet rond met trainers en leiders. Als u interesse heeft: mail naar Andre.Jessurun@hotmail.com E selectie (22 spelers): Aava Amedi (E3), Wesley Baggelaar (F1), Jamie Beks (E5), Scott v.d. Berg (E1), Lorenzo Bosk (F1), Boris Brinkhof (E3), Kenneth Brouwer (E1), Tristan Buis (E3), Koen Buskermolen (E2), Jhamar Deul (E2), Skander El Bou Messaoudi (F1), Miguel Heus (E2), Tim Hoeboer (E2), Rick de Jong (E3), Berkan Köse (F1), Delvin van Olphen (E1), Younes Ouaali (E3), Dean Palmer (F1), Jesse te Paske (E2), Matthew Sowidjojo (F2), Bryce Touw (F1), Bian Veer (E11) Trainer/Coach E-selectie (E1, E2): Maurice te Paske en Thijmen Haas. E subselectie: (23 spelers): Michael Annan (F3), Dardy Castejon (F1), Patrick Ceelie (D9), Enrico Dipowirono (E5), Nicky Duijm (F2), Kevin van Hees (D10), Max Hopwood (F2), Theo Hughes (F1), Lorenzo Jessurun (F2), Deniz Karabulut (E3), Demio de Kleijn (F4), Yves Koekkoek (E7), Mees Lammertsen (F3), Justin Leideritz (D10), Olaf Lukken (F2), Donny van der Molen (D10), Prince Owusu (F1), Goof van Riet (E5), Samson van der Sande (F3), Seth Sarpong (F1), Luis Silva Dos Santos (E7), Job Tulleners (F2), Wessel van de Wiel (F3) Trainer/Leider E4 en E5: André Jessurun en Toni Estrella. E6 (10 spelers): Ben Afrifa (F5), Lorenzo Cuvalaij (E8), Elom Hamelo (E7), Jay Huijsers (E12), Justin Huijsers (E12), Yusuf Seijlan (E12), Sadiq Awan (E12), Zakaria el Hour (F5), Felix Lucassen (F5) en Tim van der Meij (F5) Trainer en Leider: Gabriel Seijlan en H. Huijsers E7 (9 spelers): Delano Augustinus (F5), Yannick Buijs (F5), Jorik Damman (E12), Tim van Echtelt (F5), Marc van Echtelt (E14), Sven Heemskerk (F5), Tim van der Heide (E12), Dean Ho Tham Kouie (F5) en Niels Poelwijk (E12). Trainer ??? en Leider: Erik Heemskerk E8 (9 spelers): Dino Arler (E14), Daniël van Dijk (E11), Wouter de Gast (E11), Koen Harm (E14), Tiemo Holthuizen (E11), Wouter Holthuizen (E11), Danny Korndorffer (E11), Maxim Stive (E11), Hidde de Wild (E11) Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons E9 (10 spelers): Nick Akkermans (E13), Melvin Blits (E13), Brian van Doorn (E13), Jaimy Heuders (E14), Nazario Inge (E13), Wesley Leemburg (E14), Tymo Simons (E14), Rammen Singh (E13), Inderjot Singh (E14), Farhan Thakoersingh (E13) Trainer en Leider: Cor van Doorn E10 (8 spelers): Nagan Aravinth (F6), Thijs van der Marck (F6), Sebastiaan Mörs (F6), Martijn Mörs (F6), Gideon Okorie (F6), Kwabena Owusu (F6), Amber Schipper (F6), Max Suurmeijer (F6) Trainer en Leider: Peter Mörs E11 (8 spelers): Pim Gimbergh (F7), Chris Gontha (F7), Damian Kerpentier (F9), Omar Mansy (F9), Sam Noordanus (F9), Shane Opoku (F7), Floris Schweitzer (F9), Lieuwe Veenhoven (F7) Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons E12 (8 spelers): Jireh Brempong (F8), Matthijs ten Klooster (F8), Just Kuiper (F8), Jody Lorist (F8), Cetin van Oord (F8), Dries Tuinstra (F8), Tijn van der Vlugt (F8), Rik van de Wal (F10) Trainer en Leider: Nog niet bekend. Help ons De volgende spelers worden nog ingedeeld. Derrol Addai, Dairrick Barima, Jamiro Daniel, A Daoudi, Justin Stellingwerff, Azoad Basnoe (Nieuw), Serfezaaz Basnoe (Nieuw), William Boakye (Nieuw), Anwar El Bardai (Nieuw), Damian Smit (Nieuw)

Dank en groet, André Jessurun


nr. 1 / 18 augustus 2008

12

svDiemen / DeTreffer

Trainingstijden E-pupillen Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag

16:30-18:00 uur 17.00-18:00 uur 14:00-15:30 uur 16:30-18:00 uur 16:30-18.00 uur 17.00-18:00 uur

training E1-E2-E3 trainer Maurice te Paske en Tijmen de Haas. training E4 en E10 trainer PeterMörs. training E5, E11 en E12 trainer? training E6, E7, E8 en E9 trainer? training E1, E2 en E3 trainer Maurice te Paske en Tijmen de Haas. training E4 en E10 trainer Peter Mörs.

U ziet dat er nog trainers nodig zijn. Graag een mailtje naar andre.jessurun@hotmail.com Het kan zijn dat de tijden nog veranderen. Zie voor de laatste stand www.svdiemen.nl

Trainingstijden keeperstraining JUNIOREN De keepers van de junioren trainen vanaf 21 augustus. De trainingstijden zijn van 17:00-19:00 uur. Wat betreft mijn trainingstijd, dat is van 17.00-19.00 uur. De trainingen zullen weer zijn o.l.v. Sandro Mink.

Onze junioren helpen de pupillen Met ingang van dit seizoen trainen onze junioren op woensdag de D9 en de C6 (eerste jaars C). Dit zijn: Robin van der Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld. Ik zag Robin afgelopen woensdag, hij zag er fantastisch uit. Veel respect voor de kracht van zo’n jongen. Het deed mij veel. Tevens helpt Daan Til André van der Kamp met de D-selectie, helpt Erwin van der Poel bij de C-selectie en last but not least doet Joost Appelboom voor het tweede jaar de F-selectie, samen met Tony Estrella en doet Joost vanaf dit seizoen ook de D3 samen met Evert Molewijk. Onze A junioren keeper Mendel Luijck zal ook dit jaar weer pupillenkeepers trainen. Op de maan- en woensdagen traint Thijmen de Haas samen met de hoofdtrainer Maurice te Paske de E selectie. Jullie kunnen begrijpen dat ik daar bijzonder blij mee ben. We doen het samen! We zullen ervoor zorgen dat de jongens daarbij de nodige ondersteuning gaan krijgen zodat zij allen stuk voor stuk kans krijgen op het bondscoachschap over enkele jaren. De opvolgers van Marco van Basten en Bert van Marwijk in de dop. . . Jongens: heel veel succes gewenst met deze belangrijke taak.

Herman Berkhout

Oefenprogramma D-pupillen Op zaterdag 23 augustus zullen onze D-pupillen oefenen met de D-pupillen van Purmerend. Tijden horen jullie nog van jullie trainers, leiders. Op zaterdag 30 augustus komt ook een oefenprogramma. Maar daar ben ik nog mee bezig. Op zaterdag 13 september zullen onze D-pupillen oefenen met de D-pupillen van Legmeervogels. De tijden komen in de volgende Treffer.

Herman Berkhout

Aanpassingen (keepers)trainingsschema’s Vanaf woensdagmiddag 20 augustus zal Richard Heus de keeperstraining verzorgen voor de F en E-pupillen. Mendel Luyck (A junior) zal helpen bij de training. De tijden zijn iedere woensdag 18:00 uur de F-keepers en 19.00 uur de E-keepers! De C6 zal woensdagmiddag 20 augustus gaan trainen onder leiding van Robin vd Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld. Zij trainen samen op woensdag van 18:00-19:00 uur de D9 en de C6. Het kan altijd zijn dat er nog aanpassingen zijn in de trainingsschema’s. Zie voor de laatste stand de website: www.svdiemen.nl

Herman Berkhout

Onze senioren helpen de junioren en pupillen Tja, helaas kan ik dat nog niet zeggen. Misschien komt dat nog een keer. Misschien is er een ZON-1, ZON-2 speler of een VET1 speler die misschien één uur per week een E team bijv onder zijn hoede wil nemen, Ik heb ook nog geen trainer voor de A-3. Is er een topvoetballer uit ons vlaggeschip die die groep wil trainen.

Herman Berkhout


svDiemen / DeTreffer

13

nr. 1 / 18 augustus 2008

Zaalvoetbal Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 2 t/m 24 september Datum 3 september 8 september 19 september 24 september 2 september 9 september 16 september 23 september 3 september 10 september 24 september 3 september 10 september 17 september 24 september Zaaldienst 17 september 24 september

Tijd 20.00 20.10 20.10 20.05 21.05 21.05 21.55 22.00 20.05 19.00 19.10 19.00 19.55 19.55 22.05

W.nr. 14432 15158 15836 16015 14353 22991 15557 16291 11265 11336 11551 31989 31990 31991 31992

Diemen Diemen

Wedstrijd svDiemen 1 Weesp 1 De Baron 1 svDiemen 1 RKAVIC 1 ABN/Amro 3 Amstelveen 2 svDiemen 2 AZV 3 svDiemen 3 svDiemen 3 svDiemen 4 VVGA 2 svDiemen 4 Roda’23 4

- Allen Weerbaar 3 - svDiemen 1 - svDiemen 1 - OSO 2 - svDiemen 2 - svDiemen 2 - svDiemen 2 - Weesp 5 - svDiemen 3 - Buitenveldert 5 - Golden Stars 7 - Schollevers 4 - svDiemen 4 - Vedette/R. 10 - svDiemen 4

Hal Diemen Aetsveld De Meent Diemen Zuid Muiden De Bloemhof Zuid Zuid Diemen Diemen Diemen Diemen Diemen Bankras

2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team

Scheidsrechter K. Chan J. Heynen P. Gomez A. Bosman M. Wals B.Oldenburg B. Radouane J. Baars Y. Wardougan Diemen A. Bosman K. Chan VVGA Diemen Roda’23

Voor de ZAAL-4 is de woensdagavond de vaste speelavond!

Indeling zaalteams 2008-2009 Zaal-1 2F 1 Victoria 1 2 Ter Beek 4 3 Muiden 1 21:05 4 OSO ZV 2 20:25 5 Baron De 1 20:25 6 Diemen 1 20:10 7 Allen Weerbaar 3 8 NVC 1 21:05 9 Hertha 1 21:00 10 Husky 1 21:05 11 Bijlmer 1 12 Weesp FC 1 20:10

Zaal-2 4N 1 Amstelglorie 2 2 Weesp FC 5 3 Amstelveen 2 4 ABN Amro 3 5 RKAVIC 1 6 AZV 4 7 Plein83 6 8 Diemen 2 9 RKAVIC 4 10 Muiden 2 11 APGS 1 12 B’veldert/D 6

20:30

Zaal-3 4P 1 Dug Out 3 2 Golden Stars 7 3 4 B’veldert/D 5 5 AZV 3 6 Bijlmer 3 7 KSJB 4 8 Argon 1 9 B’veldert/D 12 10 Diemen 3 11 Ter Beek 7 12 B’veldert/D 8 13 Schollevers 1 14 B’veldert/D 11

19:15

19:15

Zaal-4 6O 1 Diemen 4 2 Os Lusitanos 8 3 4 DCG 7 5 Dug Out 4 6 TOB 7 7 KDO 6 8 Amstelveen 5 9 Roda 23 4 10 Vedette/De Remise 10 11 VVGA 2 12 Schollevers 4

Zaalvoetbalreünie Henk van Dijk, Co Pietersma, Henk de Bruin en Ron Metten willen in oktober een zaalvoetbalreünie organiseren. Het gaat dan vooral om de spelers van vroeger. De organisatoren hebben al een aardige lijst met namen verzameld, zij willen die lijst zo compleet mogelijk maken. Het is de bedoeling om deze reünie te houden op zaterdag 4 oktober in sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan. Er wordt dan een potje gezaalvoetbald en natuurlijk een drankje en een hapje. Als u denkt daar wil ik ook bij zijn mail dan even naar Ron Metten: r.metten@planet.nl Nadere informatie volgt, als de lijst compleet is zal iedereen aangeschreven worden. Ron Metten


svDiemen / DeTreffer

14

nr. 1 / 18 augustus 2008

Beker- & competitieprogramma 23 augustus t/m 4 september Zaterdag 23 augustus 10.45 uur

Zaterdag 23 augustus 17.00 uur

10.45 10.45

17.30

19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur

15.45 10.00 10.00 14.00 08.00

11.45

19.00 uur

2068

1/066

- Fenerbahce - svDiemen 2 (zon.) - Blauw Wit A 2 - AS’80 A1 - sp Martinus B1 - svDiemen C1 - svDiemen C2

M. Ismail C. Beuving R. van Donkelaar C. Gnade J. Dijs

2062 3631 1637 1625 1545 1393 2960

1/063 1/027 1/029 1/026 1/026 1/029 1/036

- Kismet’82 2 - svDiemen D1

5233 4520

1/027 1/023

- svDiemen A1 - svDiemen A2 - Buitenveldert B1 - OSV C2 - WV-HEDW C1

R. Westera

4900 4904 4830 6352 4666

1/029 1/026 1/026 1/029 1/036

- Ankaraspor - svDiemen (zon.)

R. Buitenweg G. Schiering

3649 5351

1/066 1/063

- DWV - sp Martinus 2 - svDiemen vet. 1 - Amstelland U D1 - svDiemen D2 - svDiemen E1 - svDiemen E2 - Abcoude F1 - svDiemen F2 - Buitenveldert MB1 - BFC MD3

E.Rozenblad

8649 144995 1739 7819 1191 939 2615 623 625 470 144327

1/066 2/008 1/011 1/023 3/022 1/035 1/040 1/052 1/055 1/019 1/007

R. Aarts

7056 10293 8276 8264 8183 3196 9635 9723

1/063 1/027 1/029 1/026 1/026 3/017 1/029 1/036

6474

3/017

zondagsenioren/junioren GeuzenM svDiemen 2 (zon.) svDiemen A1 svDiemen A2 svDiemen B1 svDiemen B2 Zeeburgia C1 svDiemen C2

Donderdag 4 september 17.30

- svDiemen (zat.)

zaterdagsenioren/meisjesjunioren/pupillen

svDiemen (zat.) svDiemen 2(zat.) Forza Almere vet. 1 svDiemen D1 De Dijk D2 Legmeervogels E1 GeuzenM E1 svDiemen F1 Zeeburgia F3 svDiemen MB1 svDiemen MD1

Zondag 31 augustus 14.30 uur 12.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 12.00 uur

1/023

zaterdag- zondagsenioren

svDiemen 1 (zat.) De Germaan

Zaterdag 30 augustus 14.00 uur 14.00 uur 17.00 uur 10.45 uur 11.15 uur 11.15 uur 15.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 14.00 uur 11.15 uur

kl.nr.

1180

junioren

JOS/W’meer A1 Weesp A1 svDiemen B1 svDiemen C1 svDiemen C2

Donderdag 28 augustus 19.00 uur 19.00 uur

wed.nr.

zondagsenioren/pupillen svDiemen 2 (zon.) AFC D2

Woensdag 27 augustus 17.45 17.45

R. Aarts

zondagsenioren/A-, B- & C-junioren svDiemen (zon.) Geinburgia 2 svDiemen A1 svDiemen A2 svDiemen B1 De Dijk C1 Abcoude C1

Dinsdag 26 augustus 19.00 uur 19.00 uur

scheidsrechter - Zeeburgia D1

zaterdagsenioren

Volewijckers

Zondag 24 augustus 14.30 uur 12.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur

D-pupillen

svDiemen D1

SDZ B2

- svDiemen (zon.) - CTO’70 2 - AFC A2 - Omniworld A2 - Zeeburgia B2 - Buitenveldert B2 - svDiemen C1 - GeuzenM C1

M. Bozaci O. de Ruyg J. Gruijthuijsen H. El Basaidi K. Beharie E. Verbrugge P. Schenk

junioren - svDiemen B2


svDiemen / DeTreffer

15

nr. 1 / 18 augustus 2008

Beker- & competitieprogramma vanaf 6 t/m 14 september Zaterdag 6 september 14.30 uur 12.00 uur 14.30 uur

Zaterdag 6 september

08.00 11.45 10.15

10.45 uur 09.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 13.00 uur 11.30 uur

08.45

19.00 uur

08.00 09.00

09.30 uur 12.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 14.00 uur 10.00 uur

Zondag 14 september 09.30 08.45 15.00

11.00 uur 10.00 uur 16.15 uur 12.00 uur 10.00 uur

R. Aarts

66146 6148 5886 30862 5594 3968 3799 6034

Hfd.B 2/021 1/035 1/040 1/055 1/052 1/019 1/007

- Geinburgia - Geinburgia 2

F. Ozyar R. van Gom

44106 44087

4F 2/203

- Abcoude B1 - Abcoude B2 - svDiemen C1

D. Verburg

33027 33026 33076

Hfd.C 1I Hfd.D

8136

3/017

79602 8510 10075

5B 2/008 1/011

66534 146660 9279 9258 7288 8988 7139 7705

Hfd.B 3/022 1/035 1/040 1/052 1/055 1/019 1/007

W. v.d. Geest

zaterdagsenioren - UNO - svDiemen 2 - svDiemen vet.1

P. de Vries

pupillen/meisjes

Zandvoort D1 PSCK D2 Abcoude E1 svDiemen E2 svDiemen F1 OSV F2 svDiemen MB1 WV-HEDW MD1

Zondag 14 september 14.00 uur 11.30 uur

- Stormvogels D2 - WV-HEDW D2 - Roda’23 E1 - Almere E1 - CTO’70 F1 - svDiemen F1 - svDiemen MB1 - svDiemen MD1

- svDiemen B2

svDiemen OSV 2 Eendracht’82 vet. 1

Zaterdag 13 september 08.00 11.15 08.45

5B 2/008 1/011

junioren

OSV B2

Zaterdag 13 september 14.30 uur 12.00 uur 14.30 uur

kl.nr.

78906 6827 6720

junioren svDiemen B1 svDiemen B2 RKDES C1

Donderdag 11 september 17.30

scheidsrechter

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2

Zondag 7 september 10.00 uur 12.00 uur 10.00 uur

wed.nr.

M. Bakridi

- svDiemen - svDiemen 2 - DOB vet.1

pupillen/meisjes

svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen F2 Bijlmer F1 Waterwijk MB2 Buitenveldert MD3

Zondag 7 september 14.00 uur 11.30 uur

zaterdagsenioren

Almere TOB 2 svDiemen vet. 1

- svDiemen D1 - svDiemen D2 - svDiemen E1 - Fortius E1 - Fortius F1 - svDiemen F2 - Voorland MB1 - svDiemen MD1

zondagsenioren KDO Weesp 2

- svDiemen - svDiemen 2

D. Hagenbeek D. Nijsen

45087 45063

4F 2/203

- svDiemen A1 - svDiemen B1 - svDiemen B2 - OSV C1 - Waterwijk C3

J. v.d. Zwaan

44649 33369 33370 33364 33363

Hfd.D Hfd.C 1I Hfd.D 1L

junioren Legmeervogels A1 Zeeburgia B3 Waterwijk B2 svDiemen C1 svDiemen C2

J. Hilhorst

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op 1 september U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 23/24 augustus tot woensdag 27 augustus 20.00 uur inleveren. Verslagen van wedstrijden in het weekend 30/31 augustus tot zondagavond 31 augustus 20.00 uur!!! Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


nr. 1 / 18 augustus 2008

16

svDiemen / DeTreffer

Op vrijdag 27 juni werd Djenero Marciano geboren, zoon van Kiona en Marciano Sleeswijk. Wij feliciteren de ouders van harte met dit wondertje, dat bij de geboorte 3690 gram woog en toen 49 cm lang was. We zijn nu bijna zeven weken verder dus zal hij nu wel zwaarder en langer zijn. Wij wensen Marciano (trainer A-junioren) en zijn vrouw Kiona heel veel plezier met hun zoon. Geniet er van.

Mini-treffers

Een zeer belangrijk bericht: vanaf 29 september zijn de blauwe consumptiebonnen niet meer geldig. Er komt vanaf die datum een consumptiebon gedrukt op een andere kleur papier. Dus uw blauwe bonnen aan het begin van het seizoen zo snel mogelijk inleveren!

Het nieuwe seizoen start (beker) voor de teams in de A-categorie (zie pagina 3) in het weekend van 23/24 augustus. Voor de teams die spelen in de B-categorie (zie pagina 3) is dit in het weekend van 30/31 augustus, voor de pupillen is dit tevens de Zwaluwen Jeugddag! De competitie start voor de A-categorie in het weekend van 6/7 september, voor de B-categorie is dit in het weekend van 20/21 september. Kijk even op pag. 3 voor de A en B-categorie. Voor het afhalen van de kleding, shirt, broek en kousen, kunt u iedere vrijdag terecht, van 17.00 tot 19.00 uur. Er zijn nog steeds leden die geen pasfoto hebben ingeleverd, u weet geen pas = NIET spelen.

Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad, uitgerust en vol goede moed voor het nieuwe seizoen. Laten we ons met z’n allen voornemen, langs de kant van het veld ons te gedragen. Bedenk het is nog altijd een spelletje, ja ik weet dat de clubscheidsrechters van andere verenigingen niet eerlijk fluiten, ik hoor het maar al te vaak. Maar. . . dat zeggen de supporters van de verenigingen die bij ons spelen waarschijnlijk ook van onze scheidsrechters? Laten we er van uitgaan dat de meeste scheidsrechtes gewoon hun best doen en waarschijnlijk niet beter fluiten dan de spelers in het veld voetballen, scheidsrechters zijn net mensen zoals u en ik en zeg nu eerlijk vergist u zich nooit??? Als u al in de kantine bent geweest heeft u het zeker gezien, het nieuwe meubilair, tafels, stoelen, statafels en krukken voor aan de bar en aan de statafels. Het was wel nodig, het oude meubilair stond er vanaf 1990 en was nodig aan vernieuwing toe, de tafels stonden wankel, de rugleuningen van de stoelen gingen los zitten etc. Het ziet er weer perfect uit, laten we hopen dat we voor de komende 20 jaar hier mee vooruit kunnen. Wil Herzberg zorgt al jaren voor de distributie van de clubbladen in Diemen-centrum, hij brengt de clubbladen bij de diverse lopers. Wil heeft nu besloten daarmee te stoppen, fysiek wordt het te zwaar, jammer Wil, maar ik heb alle begrip voor je besluit. Hartelijk dank voor al die jaren en ik hoop dat je op maandagmorgen ons niet vergeet en zo nu en dan een kopje koffie komt drinken. Bas Smelt heeft jarenlang een wijk van het clubblad in Diemen-noord gelopen, door school kan hij dat nu niet meer doen, jammer. Bas heel hartelijk dank voor je inzet en het allerbeste op school. Dan moet je een nieuwe loper zoeken, maar in dit geval was het door de moeder van Bas al geregeld, Devin van Olphen neemt de wijk van Bas over. Fijn Devin, van harte welkom!

Robin van der Meulen, Alwin Aarts, Tom ter Horst en Tom Rennefeld.hebben de afgelopen week voor het eerst de D9 en de C6 getraind. Klasse mannen!!! En u vindt het toch niet erg dat ik Robin hier van harte mee feliciteer, je hebt je woord gehouden en staat weer op het veld. Veel succes!!! De F-pupillen hebben vorige week zaterdag een onderling toernooitje gehouden. Het was heel succesvol hoorde ik van Bram Uljee. Bram heeft tijdens en na de wedstrijden de nodige ouders benaderd en is al aardig rond met zijn leiders en trainers. Of ik even wil vermelden dat de F1 door een foute telling is benadeeld en iets hoger is geeindigd in het toernooi!

Alle E-pupillen worden aanstaande zaterdag 23 augustus bij sv Diemen verwacht, om van 09.00-12.00 uur onderling wedstrijdjes te voetballen. Aanwezig om 08.30 uur! Het zou ook fijn zijn als er veel leiders, trainers en ouders aanwezig zijn, zodat alles voor het komend seizoen geregeld kan worden!!!

De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01  
De Treffer 2008-2009 - 2008-08-01  
Advertisement