Page 1

Jaargang 74

nr. 16

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris p.p. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: (herman.berkhout@planet.nl) Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599

31 maart 2008

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Voor het eerst. . . hebben we ons paastoernooi moeten afgelasten. Een hele trieste beslissing want er keken toch vele kinderen en zelfs ook ouders en leiders naar uit. Men komt graag en dat is een fijne constatering. De dagen voorafgaand aan het paasweekeinde kwam de regen al met bakken uit de lucht en was veld 1 al niet bespeelbaar. Vrijdag was het koud en plensde het weer. Wat doen we nu? Op de gok: wachten wat de zaterdag gaat doen? De weersvoorspellingen gaven aan dat de kans op regen 80-90% was en dat het guur en koud zou zijn. Nu hebben we ook weer teams van de jeugduit de verdere omgeving: Alkmaar, Leusden en Bussum. voorzitter Moeten die nu om 7 uur op om op tijd hier te zijn en dan toch wel zeker te horen dat het niet doorgaat. Wel vrijdag hebben we gezamenlijk besloten om het toernooi af te gelasten en hebben we de bezoekende verenigingen die middag gelijk ge誰nformeerd. Teleurstelling natuurlijk, maar ook begrip. De juiste beslissing hoor ik nog steeds. Wel heel erg jammer. De zaken waren weer heerlijk op orde: een vol programma, de extra doeltjes stonden er weer, de programmaboekjes waren gedrukt, de bekertjes en vaantjes waren er weer, en onze Ceetjes zouden onze wedstrijdjes fluiten. Jammer dus. Ik wil Eric Otto hartelijk danken voor het uitnodigen van de teams, George en Alain en de C-junioren voor de scheidsrechters, Tom StellingwerfF voor het drukken van de boekjes, handbalvereniging Zeeburg en de gemeente voor het beschikbaar stellen en vervoeren van de extra doeltjes en Intercup voor het mooi opleveren van die mooie bekers. Die gaan we goed bewaren voor een volgende keer. Voor de eerste keer is ons Sjef van der Heidentoernooi dus afgelast. Ja, het was ook de eerste witte Pasen. Zeker de koudste Pasen in 40 jaar. Wat doen we nu. We kijken of we nog aan het eind van het seizoen iets kunnen doen. Met een stralende zon en lekker weer. Zoals we dat eigenlijk wel gewend zijn. Het zal moeilijk worden want de meeste teams hebben hun uittoernooien al vast staan. Goed, we zullen wel zien.

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

Dan hebben we het over uit-toernooien. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de uittoernooien geen vrijblijvendheid is. Och, het is geen competitie dus ik kom maar niet. Ik heb niet zo veel zin. Ik wil echt niet dat we een weekeinde voor een toernooi moeten horen, alsjeblieft, we hebben te weinig spelers, dus we slaan maar over. Dat is onacceptabel en toont geen respect. Dit wil ik vooral de spelers en ook de leiders nog even meegeven. Herman Berkhout


2

nr. 16 / 31 maart 2008

svDiemen / DeTreffer

Officiële mededelingen Nieuwe leden

LY-RT-04M D. Keller GF-BN-26Q D. Vermeer

12-06-97 24-09-97

E-pup Zeezigt 55, 1111 TK Diemen E-pup. Jupiter 817, 1115 TV Duivendrecht

Bedankt als lid

GM-JF-57R C. Remers D-pup. MC-YG-16O R. Langenacker Tr.

Boetes Door het Bestuur is op 4 december 2006 besloten dat met ingang van 1 januari 2007 de door de KNVB opgelegde boetes (incl. Administratiekosten KNVB) zullen worden doorberekend aan de betreffende personen en teams. Alle betrokkenen hebben een persoonlijke brief ontvangen van de KNVB en daarna de “boetebrief” van de vereniging. De betrokkenen worden geacht het aangegeven bedrag binnen 1 maand te storten op het rekeningnummer Rabobank 39.35.10.336 (met vermelding van naam). Anders wordt direct daarna de spelerspas ingenomen. Het Bestuur zal bij het niet voldoen van deze boetes recht op gepaste actie voorbehouden. De stand aan KNVB Boetes tot 6 maart 2008 bedraagt € 1209,60 U ziet hiermee hoe dringend noodzakelijk het is dat de boetes door de vereniging worden geïnd.

PP van Rooij-secretaris

Overschrijven en bedanken in 2008 Deze procedure is uitvoerig beschreven omdat er sprake is van een aantal veranderde omstandigheden ten opzichte van vorige jaren. Dit komt met name door de overschakeling naar Sportlink welke verplicht is gesteld door de KNVB. Dit betreft: - de wijziging in de adressering van de ledenadministratie; - het inleveren van de wedstrijdkleding; - de procedure rond de spelerspas.

Procedure overschrijving

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken laten invullen. • U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2007-2008 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag) en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator • Het ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseerde enveloppe vóór 15 mei aanstaande zenden naar: • sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. • De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, voegt de kopie Leden Mutatiekaart bij en zend bovengenoemde bescheiden per ommegaande retour. • Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier, de kopie Leden Mutatiekaart en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB. • Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Zij dienen een verklaring “speelgerechtigheid pupillen” bij de wedstrijdcoördinator van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. • Voor de pupillen E, F en Mini is een spelerspas niet van toepassing. • Verder dienen zij te handelen als boven. Om het u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 15, 20, 22 en 29 mei zogenaamde overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.


3

nr. 16 / 31 maart 2008

svDiemen / DeTreffer

Procedure beëindiging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. U dient zich te overtuigen dat: • de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2007-2008 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen. Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten. U kunt een standaard formulier voor opzegging downloaden van onze website, www.svdiemen.nl Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 15 en 20 mei avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen. Leden die na 29 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard. Indien uw lidmaatschap niet voor 29 mei 2008 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

Groot sponsornieuws Onze hoofdsponsor DSBS Advies en Bemiddeling BV heeft door het toetreden van nieuwe partners in het bedrijf de naam gewijzigd in RSBS Advies en Bemiddeling BV. Dit betekent dat een groot aantal reclame uitingen in ons clubblad en op onze accommodatie moet worden gewijzigd naar de nieuwe naam. Dit zal geleidelijk door hen worden uitgevoerd. Dit is eveneens van toepassing bij FC Volendam waar zij ook sponsor zijn. Gelijktijdig met de nieuwe naamgeving is er weer een impuls in de relatie tussen sv Diemen en RSBS Advies en Bemiddeling BV. gekomen door de schenking van een elektronisch scorebord door het bedrijf aan de vereniging. Op 18 maart zijn de diverse overeenkomsten en opdrachtbrieven door beide partijen getekend. Het streven is er op gericht om medio september bij aanvang van het nieuwe seizoen het scorebord in gebruik te nemen. Hierbij natuurlijk onze dank voor deze grootse geste van onze Hoofdsponsor. Hans van Graas, van RTV Diemen, bedanken we voor de bemiddeling. Nieuwe impuls in de relatie tussen RSBS, links Ook een andere langdurige advertentie- en reclamebordsponsor heeft een Bert Steen en rechts Peter van Rooij. aandeel in deze transactie. Meerleveld INFRA, het bedrijf voor grond-, straat- en rioleringwerk van de Stammerdijk heeft aangeboden de betonnen fundering voor het scorebord gratis aan te leggen voor de vereniging. Waarvoor natuurlijk ook onze dank. Daarnaast zijn we via een ouder van twee van onze jeugdleden goedkoop aan de benodigde 225 m. grondkabel gekomen. Ook hiervoor dank. Het Winkelcentrum Diemerplein heeft zich via de winkeliersvereniging aan onze vereniging verbonden door het plaatsen van 6,46 m. reclamebord langs het eerste veld, met ingang van het seizoen 2008-2009. De winkeliers gaan met de verbouwing van het winkelcentrum een zeer drukke tijd tegemoet met veel overlast voor hen en de klant. Wij wensen hen succes met de verbouwing en bedanken hen van harte dat ze de vereniging willen ondersteunen. Klanten van sv Diemen blijf het winkelcentrum bezoeken!! Een flink aantal winkeliers heeft al persoonlijk een advertentie in het clubblad of een reclamebord. Wij blijven streven naar uitbreiding. Daarnaast vergeten we natuurlijk onze bestaande begunstigers/sponsoren niet die vaak al jaren een reclamebord hebben langs ons veld en/of een advertentie in het clubblad De Treffer of shirtsponsor zijn. Blader De Treffer maar eens goed door en kijk eens op het veld. Leden van sv Diemen laat in uw contacten en opdrachten aan deze bedrijven blijken dat U hen kent vanuit sv Diemen. Zij stellen dit zeer op prijs en zien dan ook iets terug voor hun inzet voor onze vereniging. Zet de huidige begunstigers/sponsoren in het zonnetje door bij hen uw opdrachten te plaatsen of uw inkopen daar te doen. Hoe krijgen we nog meer sponsoren? Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail p.oomstee@kpnplanet.nl Of secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail ppvrooij@hetnet.nl Aan deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende nieuwe sponsorbrochure 2008-2009 toe mailen of persoonlijk bezorgen en toelichten.


nr. 16 / 31 maart 2008

4

svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina


nr. 16 / 31 maart 2008

svDiemen / DeTreffer

5

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 25 maart 2008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • Aanmelding voor de District Bekerwedstrijden in het nieuwe seizoen; • Toekenning gemeentesubsidie jeugdtoernooi; • Deelname aan Rabobank sponsor wedstrijd; • Organisatie overschrijvingsavonden en opzeggingen; • Veranderingen in de leden- en contributieadministratie; • Analyse trainingsaccommodatie; • Aansluiting bij KNVB- systeem voor melding afgelastingen; • Groot schilder onderhoud door Klussenteam Stichting Sportbeheer; • Aanleg speelplaats op onze accommodatie door de gemeente; • Inning diverse financiën; • Nieuw meubilair en opknappen bar; • Stand van zaken senioren voetbal en technische staf; • Reactiveren van een zaterdag 1 elftal; • Stand van zaken jeugdvoetbal en technische staf; • Schenking en werkzaamheden scorebord; • Spelerspassen E-pupillen. Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Jeugdtreffer

A-junioren B-junioren C-junioren Meisjesvoetbal

H. Berkhout H. Berkhout H. Berkhout M. Golsteijn

Wedstrijdsecretarissen tel. 020-6995055 D-pupillen tel. 020-6995055 E-pupillen tel. 020-6995055 F-pupillen tel. 020-7764909 Mini-pupillen

H. Berkhout G. Hilgen A. Uljee H. Berkhout

tel. 020-6995055 tel. 020-6908436 tel. 020-6954865 tel. 020-6995055

Selectiewedstrijden 2008-2009 Woensdag 2 april 19:00 NVC E3 - Diemen E3 19:00 NVC E4 - Diemen E4 Donderdag 3 april 19:00 Diemen D2 - NVC D2 19:00 Diemen D1 - NVC D1

De scout

Dinsdag 15 april 19:00 NVC D3 - Diemen D3

De betreffende spelers worden hier binnenkort voor uitgenodigd. Voor de junioren worden binnenkort ook selectiewedstrijden met NVC bekendgemaakt. Tevens zijn er selectiewedstrijden met sv Ouderkerk en Swift in de maak.

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op maandag 14 april. U kunt uw kopij tot woensdag 9 april 20.00 uur inleveren van wedstrijden gespeeld in het weekend 5/6 april. Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 12/13 april tot uiterlijk zondag 13 april 20.00 uur. Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


svDiemen / DeTreffer

6

nr. 16 / 31 maart 2008

Kalender uittoernooien sv Diemen Hierbij vindt u de uittoernooien van onze teams in het voorjaar. Daar kunt u vast rekening mee houden, houdt de dag daarvoor vrij. Ik wil vast aangeven dat het spelen van de toernooien geen vrijblijvende zaak is. Behandel het als een competitiewedstrijd. Wij willen graag dat alle teams er zijn. Leiders, kunt u dit vast afstemmen met de spelers en ouders. Met dank aan Eric Otto voor het behandelen van de uitnodigingen. Reacties: Eric Otto ej_otto@hotmail.com

Groet, Herman Berkhout Team A1 A2 B1 B2

Datum Club 17 mei Noordwijk 18 mei Alkmaarsche Boys 17 mei Noordwijk 18 mei Alkmaarsche Boys 24 mei SVV Scheveningen B4 Wordt nog gezocht B5 Wordt nog gezocht C1 17 mei Noordwijk 24 mei Bergschenhoek C2 17 mei SV Ilpendam 1 mei SVV Scheveningen C3 18 mei LSVV 1 juni BFC C4 1 mei SVV Scheveningen 1 juni BFC C5 18 mei Alkmaarsche Boys 1 juni BFC C7 18 mei LSVV 1 juni BFC C8 17 mei LSVV D1 1 mei Zie nieuwe D1/D2 10/11 mei Eurosportring 17 mei Noordwijk 24 mei Bergschenhoek 31 mei BFC D2 1 mei Zie nieuwe D1/D2 10/11mei Eurosportring 31 mei BFC D3 1 mei Zie nieuwe D1/D2 10/11mei Eurosportring 25 mei IVV 31 mei BFC D4 25 mei Alkmaarsche boys 31 mei BFC D5 25 mei IVV 31 mei BFC D6 17 mei LSVV 31 mei BFC D7 17 mei LSVV 31 mei BFC D8 1 mei SVV Scheveningen 10 mei DWS 31 mei BFC D9/D10 Zie toernooien E6/E9 Nwe D1/D2 1 mei SVV Scheveningen E1 1 mei Zie Nieuwe D1, D2 17 mei BFC 31 mei IVV E2 17 mei BFC 24 mei Alkmaarsche Boys E3 17 mei BFC 24 mei Alkmaarsche Boys E5 17 mei BFC 31 mei FC Purmerend

Plaats Noordwijk Alkmaar Noordwijk Alkmaar Scheveningen Noordwijk Bergschenhoek Ilpendam Scheveningen Zuid Scharwoude Bussum Scheveningen Bussum Alkmaar Bussum Zuid Scharwoude Bussum Zuid Scharwoude Berlijn Noordwijk Bergschenhoek Bussum Berlijn Bussum Berlijn Landsmeer Bussum Alkmaar Bussum Landsmeer Bussum Zuid Scharwoude Bussum Zuid Scharwoude Bussum Scheveningen Amsterdam Bussum Scheveningen Bussum Landsmeer Bussum Alkmaar Bussum Alkmaar Bussum Purmerend

E6 E7 E8 E9 E11 E12 E13 E14 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Minis MB1

MD1 MD2 ME1

17 mei 31 mei 17 mei 31 mei 10 mei 18 mei 1/2 mei 10 mei 24/25 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 12 mei -1 juni 10 mei 18 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 24 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 10 mei 17 mei 10 mei 24 mei 10 mei 17 mei 17 mei 24 mei 17 mei 17 mei 12 mei 17 mei 17 mei 12 mei 17 mei 1 jun 7/8 juni 17 mei 24 mei 7/8 juni 7 jun 25 mei 7 jun 7/8 juni

BFC FC Purmerend BFC FC Purmerend BFC LSVV SV Ruwaard BFC Amsterdam Cup BFC Forza Almere BFC Forza Almere BFC Forza Almere BFC Forza Almere Super F ’t Gooi Super F KFC BFC sv Ilpendam BFC LSVV BFC LSVV Alkmaarsche Boys BFC RKAVIC BFC LSVV BFC LSVV BFC Alkmaarsche Boys BFC LSVV BFC Alkmaarsche Boys BFC BFC DRC BFC BFC ARC TOV IVV weekend LOL TOV SC ’t Gooi weekend LOL BFC IVV BFC weekend LOL

Bussum Purmerend Bussum Purmerend Bussum Zuid Scharwoude Arnhem Bussum Bussum Almere Bussum Almere Bussum Almere Bussum Almere Bussum Ilpendam Bussum Zuid Scharwoude Bussum Zuid Scharwoude Alkmaar Bussum Bussum Zuid Scharwoude Bussum Zuid Scharwoude Bussum Alkmaar Bussum Zuid Scharwoude Bussum Alkmaar Bussum Bussum Durgerdam Bussum Bussum Alphen a/d Rijn Baarn Landsmeer Baarn Hilversum Bussum Landsmeer Bussum


7

nr. 16 / 31 maart 2008

svDiemen / DeTreffer sv Diemen D8 - Stormvogels/Telstar D6 8-0

sp Maroc D1 - sv Diemen D3 3-1

29 maart

De wedstrijd stond gepland om 11.00 uur maar uiteindelijk werd er pas om 11.30 afgetrapt omdat er geen scheidsrechter te vinden was. De sterke wind stond dwars over het veld en dat maakte het overspelen af en toe wat lastig (lange halen en veel ‘roeien’ volgens Evert). Een mooie aanval van Diemen resulteerde in een knal van Ahmeeyah die net over ging. Beide teams hadden wat kansen. Uit een rommelig geheel voor het doel maakte Imad met een puntertje links 0-1. Vervolgens ging Maroc in de aanval. Onze spelers stonden te kijken hoe er 1-1 werd gescoord. Net voor rust werd het ook nog 2-1 (buitenspel toch?). Diemen probeerde in de 2e helft wat terug te doen maar er werd erg rommelig gevoetbald zonder te combineren. Maroc maakte er uiteindelijk ook nog 3-1 van. De scheids werkte niet echt mee aan een sportieve wedstrijd en gaf veel vrije trappen tegen Diemen; ook was het voor de spelers niet altijd duidelijk waarom hij floot en wat de bedoeling was (uitbal, vrije trap, scheidsrechterbal?). In de tweede helft gaf hij zelfs twee gele kaarten wat volgens de supporters niet echt gebruikelijk is bij een D-wedstrijd. Maar we kunnen de scheids niet alleen de schuld geven van deze nederlaag; gewoon zelf minimaal 1 doelpuntje meer maken dan de tegenpartij!

Elly

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

29 maart

Omdat het hoofdveld bezet was, gingen we vandaag weer eens op kunstgras voetballen. Er stond een mooie lentezon maar de wind was nog herfstachtig. De ploegen hadden hier wel degelijk last van. In de eerste minuut kreeg Salim meteen een goede kans, maar schoot naast. Ook Rik kreeg een mooie kans op een voorzet van Bart, maar hij schoot over. We hadden duidelijk de wind in de rug. Al snel lag de volgende kans er wel in. Rik maakte de 1-0 met een mooie lob over de keeper heen. Een schot van Salim ging over. Rik maakte vervolgens de 2-0 en de 3-0. De laatste met een kopbal uit een corner, waar de keeper zo snel geen raad mee wist. Dit noemen wij een hattRIK! De derde inmiddels in zijn carrière. Tim raakte nog de lat met een hard schot. Vervolgens maakte Salim de 4-0 na nuttig afleggen van Rik. Jesse kon uit een rebound gemakkelijk 5-0 intikken nadat een schot van Bart op de lat was beland. Dit was de ruststand. Na rust met de wind tegen kregen we het iets lastiger. De bal waaide zo weer een paar meter terug als je hem erg hoog schopte. Telstar was meer op onze helft, maar werd nauwelijks gevaarlijk voor het doel. We bleven goede kansen creëren, en dat resulteerde in de 6-0 door Bart na mooi combinatievoetbal. Zo moet dat met veel wind, de bal laag houden en kort tikken. Nick had wat meer te doen dan in de eerste helft. Hij keek een bal tegen de paal en hield een hard afstandsschot prima tegen. De nul werd goed gehouden. Salim raakte de laatste minuten van de wedstrijd nog goed op dreef. Hij zorgde voor 7-0 en 8-0. Die laatste was een heerlijke poeier in de kruising. En dat met tegenwind! Na afloop kregen alle spelers een Vingino-boxer, gesponsord door Yabbadabbadoo (geregeld door Monique van den Hengel, waarvoor dank). Hiervan werden nog leuke foto’s gemaakt in de kleedkamer.

Martin

sv Diemen E1 – Weesp E1 2-4

29 maart

Ik heb nooit wat gehad met voetballen met harde wind. Ballen die veel te hard aankomen of langs je heen razen of juist weer naar je terug lijken te komen. Niets voor mij, zo’n potje waarbij de wind de ene helft lekker “mee” is en de andere helft misschien wel lekker “tegen”. De jongens van Diemen begonnen met wind “mee” aan hun wedstrijd en gingen aan het begin van de wedstrijd nog goed mee in de strijd. Een aantal lekkere stevige duels en wat meer kansen voor Diemen dan voor Weesp, maar doelpunten bleven uit. Na een paar corners en schoten was het toch Diemen dat de score opende. Keeper Nick gaf de assist met de wind in de rug en Nidal schoot binnen. Maar al snel werd iedereen verrast en stond het weer gelijk. In de tweede helft andere omstandigheden. Moeite met de wind en Diemen kreeg de bal niet weg. In veel te korte tijd vielen er drie ballen in ons doel en stond Diemen te-

020-6000085


8

nr. 16 / 31 maart 2008 gen een veel te grote achterstand aan te kijken om nog op een puntje te kunnen hopen. Verrassend gingen onze jongens vanaf dat moment toch wel weer gewoon hun spelletje spelen en werden er nog best wat kansen gecreëerd. Mike raakte eerst nog de paal en maakte een paar minuten later een wel heel prachtig doelpunt. Hoog over en achter de keeper verdween de bal in het doel. Maar helaas bleef de 3e voor Diemen uit en is zicht op een hoger plaatsje op de ranglijst dan de laatste plaats helaas nog niet aan de orde. Nog drie wedstrijden jongens om te laten zien dat er meer in zit!

Edwin van den Berg

RKAV E3 - sv Diemen E3 1-3

29 maart

Vandaag speelden we een eind weg in Aalsmeer. RKAV stond één plaats onder ons en dat wilden we zo houden. Bij het inschieten raakte Lucas geblesseerd aan zijn duim maar hij kon toch spelen. Diemen begon goed een het was Rick die met een schot de lat raakte. Daarna was het Younes die met een snelle actie en een prachtig schot de 0-1 maakte. Vervolgens dacht de E3 dat het een makkelijke ochtend zou worden en werd er niet meer goed gevoetbald. RKAV kwam terug tot 1-1 en dit was de ruststand. Gelukkig wisten we ook zelf wat er niet goed ging en in de tweede helft werd er beter gespeeld. Schoten van Tristan, Avva en Dennis gingen nog naast het doel maar het was weer Younes die de 1-2 maakte. Gilli en Boris hielden de verdediging op slot en Rick bepaalde de eindstand op 1-3. Jongens volgende week de nummer twee en dan weer de hele wedstrijd met 100% inzet.

Pieter

sv Diemen E14 - Kadoelen E3 3-3

29 maart

Deze wedstrijd zou wel eens de kampioenswedstrijd kunnen zijn, want Kadoelen staat op drie punten tweede in de poule. De uitwedstrijd tegen Kadoelen was ook heel moeilijk geweest, maar die hebben we toen met 6-4 gewonnen. Kadoelen heeft een paar grote spelers waar onze E-14 best een beetje ontzag voor had. Het was jammer dat onze vaste verdediger Daron geblesseerd was. Junior ging nu in de verdediging naast Inderjot spelen. De wedstrijd ging in het begin gelijk op met kansen voor beide teams. Toch had Diemen de meeste aanvallen en Sam kon scoren na goed overspel met Koen en Timo. Er werd echt stevig gevochten om de bal en vlak voor rust kon Kadoelen gelijk maken vanuit een kluitje: 1-1. Junior was de ontdekking vandaag het leek Clarence Seedorf wel. Hij speelde geweldig door elke aanvaller van Kadoelen voor de voeten te lopen en goede passes te geven naar voren. Precies zoals Marc dat altijd op het middenveld doet. Inderjot steunde hem door vlak daarachter alles op te ruimen met lange ballen naar voren. Op het middenveld vocht Marc onvermoeibaar om de bal, ondersteund door Michael en Timo. Marc gedroeg zich ook heel professioneel door even voor een wissel te gaan toen hij een schop gehad had. We kwamen achter met 2-1 door een goede aanval van Kadoelen die Dino kansloos liet. Snel daarna kon Timo uit goed samenspel gelijkmaken. Maar de E-14 ging vandaag door met extra energie en Koen kon geweldig mooi scoren, weer na heel goed overspelen voorin door Sam, Timo, Marc en

svDiemen / DeTreffer Koen. Dino moest nog een paar uitbraken onderbreken, maar zelfs ‘alleen tegen twee aanvallers’ liet hij zich niet passeren. Jammer genoeg vond Kadoelen dat de scheidsrechter het niet goed deed en de coach en trainer van Kadoelen gaven zo een heel slecht voorbeeld aan de spelers. Jammer, want het was een leuke gelijke wedstrijd met een heel goede E-14. Oh ja: nog bedankt scheids, goed gefloten hoor!!!!

Theo Arler

Pancratius F2 - sv Diemen F1 3-2

29maart

Zaterdagochtend moesten we tegen Pancratius. Toen de eerste helft begon gingen we direct druk zetten. Na een tijdje spelen twintig minuten ongeveer scoorde ik uit de verre hoek. En stonden we 0-1 voor. Op het laatst werd er weer door ons gescoord met een doelpunt van Dean en werd het 0-2. De twee doelpunten waren makkelijk te scoren omdat wij wind mee hadden. Toen de aftrap van de tweede helft begon was het niet makkelijk omdat wij wind tegen hadden en Pancratius wind mee. Daardoor werd het heel snel 2-2 en aan het einde toch met 3-2 verloren. Wij hebben een paar mooie kansen gemist, maar we vonden zelf dat we toch goed hebben gevoetbald.

Groetjes, Lorenzo

De volgende keer krijgen we een verslagje van Wesley

Kadoelen F1 – sv Diemen F6 2-2

29 maart

Een vroegertje op de zaterdag: 8.00 verzamelen, maar gelukkig was iedereen op tijd en om 8.15 gingen we richting Amsterdam-Noord. Daar aangekomen bleek er genoeg tijd om nog eens lekker wat corners en vrije trappen te oefenen. Iedereen was om 9.00 warm en klaar voor de wedstrijd. De eerste helft was dan ook duidelijk voor Diemen. Thijs, Kwabena, Aravinth en Martijn heersten voorin, maar het lukte maar niet om een goal te maken. Afstandsschoten van Amber, Kwabena en Max lukten steeds net niet. Gelukkig viel de 0-1 uiteindelijk wel door een mooie goal van Martijn. De verdediging met Gideon, Max, Amber en Franklin kwam zelden in de problemen. Maar wat een verschil met de 2e helft. Het leek wel of Diemen dacht dat ze er al waren. Kadoelen liep op alle plekken vrij en Diemen stond vooral op de plek van een ander. Toch leek het wel goed te gaan; Martijn en Aravinth kregen enkele grote kansen, maar konden deze helaas niet verzilveren. En toen was het tijd voor Kadoelen. Sebastiaan twijfelde eventjes met uitkomen en Kadoelen sloeg genadeloos toe (1-1). En ze gingen door; bij wat gerommel voor de goal van Martijn was het onduidelijk of de bal over de lijn ging (die was er namelijk niet), maar de scheids telde het als een doelpunt. Dus toen stonden we ineens met 2-1 achter en er waren nog maar een paar minuten te spelen. Gelukkig rechtte Diemen de rug en maakte Aravinth er nog net 2-2 van. Enkele seconden later klonk het eindsignaal en restte alleen nog de penalty’s. Dit onderdeel werd glorieus gewonnen.

Marten


9

nr. 16 / 31 maart 2008 Rap F2 - sv Diemen F8 3-4

29 maart

Na het verzamelen in Diemen, gingen we richting Buitenveldert voor de wedstrijd tegen Rap. Direct werd al duidelijk dat dit wel eens een spannende wedstrijd kon gaan worden. Door een goede spelverdeling en een aanvallende positie, zorgde het team ervoor dat Wesley na acht minuten het eerste doelpunt scoorde. Dit spel werd doorgezet, zodat Wesley 0-2 maakte. Door deze achterstand ging Rap in de tegenaanval, maar deze actie trof geen doel door het goede keeperschap van Tijn. In de vijftiende minuut maakte Mohammed 0-3. In de tweede helft moest Diemen weer opgang komen, want Rap maakte in de tweede minuut 1-3, en snel daarna 2-3. Er moest toch weer snel wat gebeuren om de gelijkmaker te voorkomen. In de negende minuut zorgde Wesley wederom voor een doelpunt. In de elfde minuut was er een mooi opgezette actie van Jireh en Jody, helaas zonder resultaat. Ondanks de mooie stop’s van Tijn werd het toch nog 3-4. De verdediging door Just en Mathijs werd goed in de gaten gehouden. Dit was een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend was.

Corinne

svDiemen / DeTreffer sv Diemen F13 - Buitenboys MF1 3-1

29 maart

Vandaag konden we eindelijk laten zien, dat onze eerste wedstrijd tegen deze tegenstander een resultaat (12-0 verlies!) opleverde, die niet geheel de krachtsverhoudingen op het veld weerspiegelde. Zelf hoopte ik vandaag stiekem op revanche, maar dat durfde ik niet van te voren uit te spreken. Een klein verlies leek mij waarschijnlijker. Nou, dat waren onze jongens vandaag dus niet van plan!!! Gisteren hadden wij al besloten om de poppetjes deze wedstrijd is een keer op de posities te zetten. Hoe snel onze jongens dat op konden pikken, was de vraag. De wedstrijd: Al onze jongens bleven bij hun tegenstander en hielden ze constant onder druk. Raul opende de score na een fraai stukje pressie-voetbal. Je kon zien dat dit de tegenstander helemaal van slag bracht. Wat gebeurde er nou? We bleven de druk erop houden en het logische gevolg was dat Justin voor 2-0 mocht tekenen. Het handje vol tegenaanvallen werden door Floris, Lucas en Brent (wie niet eigenlijk, iedereen hielp elkaar!) vakkundig om zeep geholpen. We gingen terecht dan ook met deze stand de rust in. Wij hebben er tijdens de rust op gehamerd, vooral niet te verzwakken tijdens de tweede helft. Ondanks dat de tweede helft moeilijker ging, bleef de organisatie grotendeels staan! Het werd nog 2-1 voor de tegenstander, maar ze konden niet vol in de aanval, omdat wij georganiseerd en dreigend bleven voetballen. Één van onze counters werd beheerst afgerond door Alex en toen ging de kaars uit bij onze tegenstander. Nog een compliment aan Christiaan, wat een super wedstrijd speelde jij man! Virtenley en Miles speelden ook goed! Er stond vandaag een echt team, dat voor elkaar vocht!!! Volgende week tegen de nr 1 ben ik heel benieuwd of we deze lijn door kunnen zetten. F-13 for ever!

Mischa Hoogland


svDiemen / DeTreffer

10

nr. 16 / 31 maart 2008

Zaterdag/Zondag Wedstrijdsecretaris zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1

B. van Echtelt ??? A.B. van den Hengel

‘t Gooi - sv Diemen 2-1

30 maart

Onterechte nederlaag bij ’t Gooi Alweer drie weken na de ruime overwinning thuis tegen Muiden trad de zondag 1 vandaag aan tegen koploper ’t Gooi. De vorige ontmoeting was geëindigd in een kansloze 6-2 nederlaag voor Diemen dus we waren vastbesloten dat nu recht te zetten. De start van Diemen was prima, met een aantal goede combinaties en vooral veel werklust werd het de thuisploeg lastig gemaakt. ’t Gooi werd niet een keer gevaarlijk en had het lastig met de tactiek van Diemen. Uit de eerste de beste kans voor de thuisploeg was het echter raak, na onnodig balverlies op het middenveld werd de razendsnelle spits van ’t Gooi gevonden die geen moment aarzelde en de bal met links achter de kansloze Lars Haas kogelde. Dit was reden voor Diemen om er nog een schepje bovenop te doen en de verdiende gelijkmaker kwam vlak voor de rust. Na een goede aanval over meerdere schijven belandde de bal bij Boaz wiens poging werd gestopt door de keeper, de rebound was echter voor Kay die met een harde kopbal de keeper kansloos liet. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met Diemen als bovenliggende partij maar weer was het ’t Gooi dat op voorsprong kwam. Uit een corner belandde de bal uit de kluts bij een meegekomen verdediger die van dichtbij binnen kon schieten. Dit was tegen de verhouding in en Diemen probeerde nog een keer een tandje bij te schakelen maar was niet meer bij machte om de achterstand ongedaan te maken. Dit kwam mede doordat de verdedigers van ’t Gooi alle ballen hard en hoog wegknalden wat het tempo uit de wedstrijd haalde. Lars keerde nog tot twee maal toe een inzet van een doorgebroken gooische aanvaller voordat de scheidsrechter affloot. Van Diemense kant een prima wedstrijd waarin we eindelijk weer eens aantoonden dat wij eigenlijk bovenin mee moeten draaien. Laten we dit niveau proberen vast te houden in de laatste 4 wedstrijden om in ieder geval nog een beetje glans aan het seizoen te geven.

Boaz

tel. 020-6991275 tel. 020-6980495

sv Diemen 3 – CTO’70 2 0-5

30 maart

Voetbal is plezier, toch? Uitermate vreemd dat je in de thuiswedstrijd tegen de koploper niet genoeg mensen op de been kunt krijgen. Het kostte onze Aanvoerder (en wat voor één!) Rolandinho heel wat hoofdbrekens om in ieder geval met elf man aan de wedstrijd te beginnen. Altijd aanwezig is natuurlijk Dean van de Zat. 2 die ons al het hele seizoen uit de brand helpt, al dan niet vergezeld door Donovan en/of Robin. Een handvol spelers was afwezig i.v.m. ziekte en blessures. Eén speler was om 12 uur nog te dronken om op te komen dagen. Afzeggen ging vanzelfsprekend per sms. . .Toen ging ik maar es polsen bij de A1. In mijn tijd kon je geen genoeg van het spelletje krijgen en ging je in de kantine leuren om nóg ‘n wedstrijd te spelen. Helaas, nul op rekest van Marciano’s mannen. Daar zaten we dan, toen plots El Salvador binnen kwam: Pieter Buis! Twintig minuten zou ie spelen, zei ie maar het werd meer dan ‘n uur. Wat ‘n klasbak! Samen met oudgedienden Pretty Boy Roy S. en Marco G. wisten we de stormloop te weerstaan. De 1-0 viel al snel maar de 2-0 viel pas na 55 min. door ‘n eigen goal van Dean. En als hij scoort volgt zoals gewoonlijk JM met óók ‘n (own) goal (3-0). We streden dapper maar de aanstaande kampioenen maakten het gedecideerd af, hoewel Michael nog op weergaloze wijze ‘n pennel stopte. Bij CTO deden overigens wél twee B-junioren mee. . .

Evert

Hete bruine monster Ik droomde dat ik het bruine monster was op de voet van Marco van Basten vlak voor het ‘moment suprème’ waarmee hij volk en vaderland verraste. Ik droomde dat ik het bruine monster was uit nog vervlogener tijden. Ik droomde dat ik het bruine monster was dat - gefilmd in zwartwitte beelden, gestreeld door leren kicksen, glimmend van het vet - uit duizenden kelen op weg naar het net de ‘ooh’s’ en ‘aah’s’ genoot van droomgoal en splijtende pass. Ik droomde dat ik dat bruine monster was. . . Mart Pullens


svDiemen / DeTreffer

11

nr. 16 / 31 maart 2008

Zaal-4 kampioen in 5e klasse! Roda’23 3 - sv Diemen 4 2-10

25 maart

Uw Futsalsecretaris heeft op 25 maart in de Emergohal de kampioenswedstrijd van ons 4e team bekeken. Nu heb ik dit team vorig jaar ook al eens zien spelen en toen was er tactisch nogal wat mis, maar je ziet wat er in een jaar kan veranderen. Ik heb genoten van de kracht, de snelheid en de techniek van dit team en de wil om te winnen. De tegenstander was zeker niet zwak, wel wat ouder en zeker in de 2e helft moesten ze het hoofd buigen. De 1e helft ging moeizaam, maar dit had met name te maken dat de tegenstander zich ver liet terugzakken en loerde op de counter, hetgeen ook resulteerde in de 0-1. Dit duurde echter niet lang, want voor rust werd het 1-1 en 1-2 en je zag dat dit team de wedstrijd niet meer zou kunnen verliezen. De 2e helft liet zien dat er een paar zeer goede voetballers in dit team zitten, getuige de meest fantastische goals, stiftjes, panna’s, noem maar op. De tegenstander zat er helemaal doorheen en het werd uiteindelijk 2-10. Een zeer knappe prestatie van dit jonge team dat ook volgend jaar zeker hoge ogen gaat gooien als men bij elkaar blijft. Mannen, namens sv Diemen van harte gefeliciteerd met de titel en nu het 6e nog. . .

Ron Metten

Zaal-4 na afloop van de wedstrijd in de bloemetjes gezet door wedstrijdsecretaris Ron Metten.

Zaalvoetbal

Wedstrijdsecretaris

R.V. Metten

tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 2 april t/m 7 mei Datum 2 april 11 april 18 april 4 april 9 april 7 mei 14 april 18 april 25 april 11 april 15 april 9 april 16 april 23 april 7 mei 4 april 9 april 16 april 29 april Zaaldienst 2 april 9 april 16 april 7 mei

Tijd 20.55 20.10 21.05 20.10 19.00 19.00 22.00 20.10 20.10 20.15 20.10 20.55 19.00 21.50 20.55 22.25 19.55 20.55 20.10

W.nr. 24747 25527 17145 25123 25258 204500 20184 25270 24330 26025 203906 26034 25105 169544 18657 156041 156042 156035 205175

Oostenburg Diemen Diemen Diemen

Wedstrijd svDiemen OSO 2 Victoria FIT 2 svDiemen 2 svDiemen 2 ABN/Amro 6 CTO’70 1 svDiemen 3 svDiemen 4 Badhoevedorp 4 De Dijk 3 svDiemen 5 svDiemen 5 svDiemen 5 Fico 2 svDiemen 6 svDiemen 6 Fenerbahce 2

- Baron - svDiemen - svDiemen - svDiemen 2 - VVA/Spartaan 1 - RKAVIC 3 - svDiemen 3 - svDiemen 3 - The Boys 2 - Badhoevedorp 4 - svDiemen 4 - svDiemen 5 - UBA Sport 1 - De Dijk 3 - VVGA 2 - svDiemen 6 - Dug Out 5 - AZV 7 - svDiemen 6

Hal Oostenburg De Zandzee Kerkelanden Muiden Diemen Diemen Zuid Bindelwijk Oostenburg Gaasperdam Badhoevedorp Zuid Diemen Oostenburg Zuid De Bloemhof Diemen Oostenburg Caland

2 man om 20.00 uur aanwezig van het 1e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 6e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 5e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 2e team

Scheidsrechter G. van Hielten F. Burgers J. v.d. Zwaan F. Nibbelink W. Falize W. Falize ABN Mw. Z. Eliasi F. Wijngaard Diemen W. Golta R. Damsteek W. Falize Diemen V. van Balen Fico W. Falize A. Diaz J. Baars


svDiemen / DeTreffer

12

nr. 16 / 31 maart 2008

Programma 5 & 6 april Zaterdag 5 april Zaterdag 5 april

10.00 08.00

09.00 uur 10.45 uur 11.45 uur 11.15 uur 09.00 uur 12.30 uur 11.45 uur

09.00

09.00 uur 10.15 uur 09.00 uur 10.15 uur 10.15 uur

08.00

09.00 uur

11.45

13.00 uur

08.00 08.45 08.15 08.00 08.00

09.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.15 uur 09.30 uur 09.00 uur

08.15 08.00

09.00 uur

Zaterdag 5 april 10.45

12.00 uur

Zondag 6 april

14.00 uur 11.30 uur

Zondag 6 april 10.45

12.00 uur

10.45 13.15

12.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 14.30 uur 14.00 uur

08.15 08.45

09.30 uur 10.00 uur

zaterdagsenioren

svDiemen 2 + vet.

vrij

scheidsrechter

wed.nr.

DEF-pupillen

svDiemen D1 vrij svDiemen D2 svDiemen D3 svDiemen D4 DWV D5 svDiemen D6 vrij De Meer D3 svDiemen D8 svDiemen D9 vrij svDiemen D10 svDiemen E1 vrij svDiemen E2 NFC/Brommer E2 svDiemen E5 svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen E11 vrij De Meer E5 svDiemen E13 vrij Roda’23 E15 svDiemen F1 vrij svDiemen F2 vrij svDiemen F3 vrij WV-HEDW F3 RKDES F1 DWV F3 Swift F4 Volewijckers F2 svDiemen F9 Vlug & Vaardig F2 AS’80 F10 svDiemen F12 vrij svDiemen F13

- Türkiyemspor D1 - Amstelland D1 -De Meer D2 - svDiemen D5

173024 172947 173451 173246

- svDiemen D7 - Hollandia D4

204740 173450

- JOS/W’meer D3 - RKAV E1 - svDiemen E3 - Buitenveldert E4 - Arsenal E2 - De Dijk E3

177092 182149 182008 182851 182514 182513

- svDiemen E12

179848

- svDiemen E14

182364

- svDiemen F4 - svDiemen F5 - svDiemen F6 - svDiemen F7 - svDiemen F8 - TABA F3 - svDiemen F10 - svDiemen F11

193902 193918 193103 193132 193906 193097 193905 193476

- NVC F16

204243

meisjes junioren/pupillen

Muiden MB1 svDiemen MD1 vrij svDiemen ME1 vrij

zondagsenioren

svDiemen svDiemen 2 svDiemen 3

vrij

- svDiemen MB1

- Adam Seref Spor - OFC 2

C. Bijvoet M. Mohammed

vrij vrij

vrij vrij vrij vrij

5/507

Hfd.B 2/033 2/036 3/083 3/085 3/085 3/087 4/002 3/086 3/089 Hfd.C. 1/020 2/040 2/042 2/042 2/043 3/126 3/138 3/132 3/139 1/016 1/018 2/023 3/049 2/024 3/050 3/062 3/056 4/102 3/060 4/125 4/106 5/022

130122

2E 1/012 3/166

55248 150660

4F 2/202 4/409

junioren

svDiemen A1 Muiden A1 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 AS’80 B2 Buitenboys B6 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 svDiemen C4 Buitenboys C7 Roda’23 C7 svDiemen C8

kl.nr.

- svDiemen A2

50277

- Muiden B1 - RKDES B2 - svDiemen B4 - svDiemen B5

170734 166310 205079 53612

- Waterwijk C3

53026

- svDiemen C5 - svDiemen C7

52664 166457

1M 2L Hfd.C 2P 2Q 3/29 3/34 Hfd.C 1O 2V 3/51 3/52 3/50 3/55


svDiemen / DeTreffer

13

nr. 16 / 31 maart 2008

Programma 9, 10,12 & 13 april Woensdag 9 april

19.00 uur

Donderdag 10 april 20.00 uur

Zaterdag 12 april

14.30 uur 12.00 uur

Zaterdag 12 april

09.45 11.15 10.00

08.30 08.30 10.30

08.00 08.00 08.00 08.15 08.30 08.00 09.45 08.00 09.15 08.00 08.30 13.15

11.00uur 12.30 uur 11.00 uur 12.45 uur 13.15 uur 09.00 uur 09.30 uur 12.30 uur 10.15 uur 09.30 uur 11.30 uur 11.45 uur 10.15 uur 09.00 uur 10.15 uur 11.30 uur

09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 10.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 14.30 uur 09.00 uur

Zaterdag 12 april 10.00

12.00 uur 11.15 uur

Zondag 13 april

D-pupillen

svDiemen D1 VSV 2

zondagsenioren

08.15 08.30

12.00 uur 09.30 uur 09.30 uur 10.00 uur

R. Aarts

scheidsrechter

wed.nr.

kl.nr.

- svDiemen 2

P. Kaandorp

204292

2/202

- Badhoevedorp 2 - svDiemen vet. 1

104060 166852

5/507 2/c

- svDiemen D1 - svDiemen D2 - svDiemen D3 - Kadoelen D2 - GeuzenM D4 - WV-HEDW D4 - svDiemen D7 - Purmerend D10 - OSV D5 - svDiemen D10 - VVA/Spartaan E1 - svDiemen E2 - OSV E2 - Arsenal E2 - Sloterdijk E3 - KDO E2

122052 176234 176233 175799 176243 176030 175820 175798 175800 175819 125730 186412 187085 186731 186391 186390

- svDiemen E11 - svDiemen E12 - AGB E3 - svDiemen E14 - svDiemen F1 - svDiemen F2 - Legmeervogels F3 - svDiemen F4 - svDiemen F5 - Legmeervogels F4 - VVC F7 - svDiemen F8 - svDiemen F9 - svDiemen F10 - svDiemen F11 - svDiemen F12 - Muiden F2

187081 186194 186588 186544 198587 198002 198566 198636 198588 198565 198564 198419 197813 198429 197984 198580 204250

Hfd.B 2/033 2/036 3/083 3/085 3/085 3/087 4/002 3/086 3/089 Hfd.C. 1/020 2/040 2/042 2/042 2/043 3/124 3/126 3/138 3/132 3/139 1/016 1/018 2/023 3/049 2/024 3/050 3/062 3/056 4/102 3/060 4/125 4/106 5/022

178636 204028

2E 1/012 3/166

zaterdagsenioren

svDiemen 2 Amstelland vet. 1

DEF-pupillen

Abcoude D1 Türkiyemspor D1 Amstelland D1 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen D6 AbcoudeD5 svDiemen D8 svDiemen D9 Abcoude D6 svDiemen E1 Roda’23 E3 svDiemen E3 svDiemen E5 svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen E10 vrij TABA E4 WV-HEDW E5 svDiemen E13 Pancratius E18 DCG F1 RAP F1 svDiemen F3 AFC F6 Abcoude F2 svDiemen F6 svDiemen F7 Blauw WitA F3 sp Martinus F7 Nieuw Sloten F4 Batavia’90 F4 Roda’23 F10 svDiemen F13

121074

meisjes junioren/pupillen

svDiemen MB1 vrij svDiemen MD1 Buitenboys ME2

- AS’80 MD1 -svDiemen ME1

zondagsenioren Zondag 1, 2 en 3

Zondag 13 april

- VVZ D1

Hfd.B

4F 2/202 4/409

vrij

junioren

Alle overige juniorenteams zijn vrij! svDiemen B4 Waterwijk C3 Weesp C3 svDiemen C7

- SDZ B2 - svDiemen C3 - svDiemen C4 - Sloterdijk C3

205086 40755 53212 166449

3/29 2V 3/51 3/50


nr. 16 / 31 maart 2008

14

svDiemen / DeTreffer

Zaterdag 15 maart maakte Stephan Veenboer zijn debuut als doelman van Vitesse in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Wat ons dat aan gaat? Eigenlijk niets, alhoewel, Stephan heeft zijn eerste keeperscapaciteiten in de blauwwitte kleuren van de sv Diemen gedaan. Ik dacht dat hij tot de D1 van sv Diemen bij ons heeft gespeeld en daarna is vertrokken naar FC Omniworld. Het is leuk om na zoveel jaar Stephan in het betaalde voetbal terug te zien. In Het Parool van dinsdag 18 maart kwamen we een uitgebreid interview met Stephan tegen. Stephan heel veel succes in het betaalde voetbal en ik hoop dat je ultieme droom, keeper van Ajax te worden uitkomt.

Mini-treffers

Trouwens we hebben nog meer keepers in het betaalde voetbal, in de jeugd om eerlijk te zijn. Als eerste Mitchel Dijkstra die in de B1 van FC Utrecht speelt en in het schaduwteam Oranje onder de 16 jaar. Ik las dat in de schoolkrant van het Vechtstede College in Weesp, waar ik ook kon lezen dat zijn prestaties op de HAVO bovengemiddeld zijn. Kijk daar hou ik nou van!

Dan hebben we ook nog Tom Weemhoff die bij FC Haarlem speelt ik meen in de Eetjes en tenslotte Miquel Heus, die als ik de laatste berichten mag geloven ook naar FC Haarlem vertrekt. Twee talentvolle keepers. Ik wens jullie allemaal heel veel succes!!! “Negen maanden moeders warmte, nu in je vaders armen. Zorg en liefde zullen wij jou geven, op weg naar een eigen leven.” Dat lieten Diana Folla & Bobby Zagt ons weten na de geboorte van hun tweede dochter Celeste. Voluit heet zij Celeste Cristina Rosalie, ze werd geboren op zondag 23 maart - eerste Paasdag - haar zusje Brigitte is heel erg trots op haar lieve zusje. Trotse ouders en natuurlijk de opa’s en oma’s van harte gefeliciteerd. En Dina en Bob vertel je dochter maar snel dat het met Pasen niet altijd zulk slecht weer is. De pechvogel van sv Diemen mogen we Ivo Domisse wel noemen. Ivo is één van de sterspelers van de D3, na een vervelende hamstringblessure en een gebroken pols dit seizoen, werd hij nu getroffen door een acute blindedarmontsteking. Op eerste Paasdag, na een bezoek aan de dokter, werd snel het AMC opgezocht waar hij onmiddellijk werd geopereerd. Hij moest een antibioticakuur volgen om eventuele complicaties tegen te gaan. Voetballen zit er voorlopig niet in, ik hoop Ivo dat je misschien in een van de laatste wedstrijden van het seizoen nog een keertje kan meedoen. Sterkte! U heeft allemaal de hele slechte dagen met Pasen meegemaakt, waardoor het Sjef van der Heidentoernooi moest worden afgelast. Ik dacht dat dit voor het eerst is gebeurd, jammer voor de spelertjes en de organisatoren, maar het is niet anders. Volgend jaar beter. Met Robin van der Meulen gaat het goed, zijn been is 10 cm onder de knie afgezet, wel heeft hij het erg zwaar met zijn chemokuren, Robin heeft er nog acht te gaan. Half juni moet hij zijn laatste kuur ondergaan. Een kuur duurt vier dagen waarna hij drie dagen thuis is, om de paar weken is hij dan twee weken thuis om weer op krachten te komen. Robin heeft een zeer positieve kijk op het leven en zit vol plannen voor zijn verdere carrière. O.a. om bij clubs, vooral de jeugd, duidelijk te maken dat schelden geen enkele zin heeft, hij wil daar laten zien dat “krijg de kanker etc.” heel dicht bij is, wie kan dat beter duidelijk maken en. . laten zien dan Robin. En kijkt u voor al niet op als u in de komende jaren Robin als jeugdtrainer en/of doelman op de velden van de sv Diemen tegenkomt, want dat is Robin zeker van plan. Welkom Robin!!! Jan de Joode en Anthony Dean zijn uitgenodigd voor een testperiode bij AZ. De activiteiten zijn gepland op de donderdagen 27 maart en 3 april. Succes mannen! Kan ik u ook nog melden dat Jan en Anthony voorlopig zijn geselecteerd voor de jongens onder 12 regio Amsterdam Noord/ Oost. Van harte jongens!!! Het doek is gevallen, George Hilgen stopt aan het eind van dit seizoen definitief met het wedstrijdsecretariaat van de E-pupillen. De laatste jaren was George nog over te halen dit werk te blijven doen, maar nu is het definitief afgelopen. Ik vind dat erg jammer, want er verdwijnt veel expertise en die krijg je niet snel terug. George ik wacht nog even met afscheid nemen dat komt in het laatste nummer van dit seizoen in juni. We zitten natuurlijk wel met een enorm probleem, geen wedstrijdsecretaris voor onze E-pupillen??? Ik kan het me niet voorstellen, er moeten toch een paar enthousiaste ouders zijn die dit willen gaan doen. Man, vrouw, meerdere personen die de teams delen, zodat het niet zoveel werk is, we kunnen natuurlijk niet zonder een (of meerdere) wedstrijdsecretarissen. Welke betrokken ouder, Man/ vrouw meldt zich aan? Neem contact op met jeugdvoorzitter Herman Berkhout, herman.berkhout@planet.nl Doen!!! Goede berichten van het ziektefront. Simon Haas is bezig met revalidatie met zijn nieuwe knie. Het gaat redelijk zegt Simon, hij moet voorlopig met twee krukken blijven lopen, zeker de eerste 4 weken. Hij heeft nog wel pijn, nu maar hopen dat dat snel vermindert. Succes Simon! Ook van Ina Sterenborg hoor ik goede berichten, zondag hoorde ik zelfs dat Ina maandagmorgen weer komt helpen bij het vervaardigen van uw onvolprezen clubblad. Dat is goed nieuws, niet dat helpen op zich, maar wel dat ze daar weer zin in heeft. Maar we spreken wel af dat je dan geen gekke uitstapjes meer maakt.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO DIEMEN

De Treffer 2007-2008 - 2008-03-31  
De Treffer 2007-2008 - 2008-03-31  
Advertisement