Page 3

  nr. 10    23 december 2013 3

sv D iemen    DeTreffer 

Laatste “digitale” clubblad U leest vandaag het laatste digitale clubblad, De Treffer sterft een zachte dood, vanaf nu kunt u uw verslagen en berichten kwijt op de geheel vernieuwde website van sv Diemen  www.svdiemen.nl Op 3 september 1984 nam ik het redacteurschap over van Henk Kuit, die in 13 jaar een maandblad had omgetoverd tot een wekelijks verschijnend clubblad, dat er tot in de puntjes verzorgd uitzag. Toentertijd werd het clubblad op maandag gemaakt, in de ochtend waren er drie typistes die er voor zorgden dat de aangeleverde kopij op papier kwam te staan. Daarna werd De Treffer gedrukt op maandagmiddag en ‘s avonds werd er vergaard met een grote ploeg, op de ouderwetse manier achter elkaar aan lopend blaadje voor blaadje. Op dinsdagochtend werd er geniet en de adressen “afgeslagen” waarna de wijken en de postverzending werden klaargemaakt. Tot de beginjaren ‘90 iedere week, daarna werd het om de veertien dagen. Later, dan spreek ik al na de verhuizing naar sportpark “De Diemen”, hadden we de beschikking over een copyprinter en een vergaarmachine, wat een hele vooruitgang was, de kopij werd via de computer opgemaakt en van de print die van de pagina’s werden gemaakt ging de drukker aan de gang. Vergis u niet, vaak 16 pagina’s of meer, maal in het begin 600 en langzaam groeiend naar meer dan 700 exemplaren, oftewel meer dan 9000 druks. Vaak werd dan op vrijdagmiddag de eerste helft van het nieuwe clubblad gedrukt, zodat het op maandagochtend iets minder hectisch was. De laatste tijd werd de digitale Treffer naar meer dan 1000 e-mailadressen verstuurd! Vele kerstnummers werden in kleur gedrukt, rood en groen, wat soms betekende dat een vel maar liefst zesmaal door de pers en/of de copyprinter ging. Maar het resultaat was voor iedereen iets om trots op te zijn en dat waren we dan ook. Dit stukje begon ik met de woorden “Ik nam op 3 september het redacteurschap over. . .” U begrijpt dat IK maar een klein onderdeel was van het grote geheel. We hadden in al die jaren een fijne groep mensen om mee te werken, typistes, drukkers, platenmakers, correctoren, plakkers van de adresetiketten, vergaarders, nieters, mensen die de clubbladen bij het postkantoor afleverden en natuurlijk de tientallen bezorgers die bij de leden die in Diemen woonden de clubbladen thuisbezorgden. Dit alles was een groot sociaal geheel bij sv Diemen, het was op maandag altijd een fijn gebeuren, menige grap ging rond en het was dan ook een schok voor de vaste groep medewerkers dat na het laatste nummer van 2006/2007 het clubblad digitaal ging. Na een lunch met de grote vaste groep medewerkers was het definitief gedaan. Vanaf toen werd De Treffer digitaal en om de veertien dagen ging er via Sportlink een berichtje naar alle leden en donateurs dat er, nadat u de link hand aangeklikt, het nieuwe clubblad te lezen was. Het is voor mij ondoenlijk om, na 30 jaar, alle medewerkers te noemen, ik maak een paar uitzonderingen. Ina Sterenborg, die al meewerkte toen ik de zaken van de heer Kuit overnam. Zij was een van de typistes van het eerste uur, maar ze hielp ook bij het vergaren, etiketten plakken, als er eens een loper uitviel van een wijk was ze niet de beroerdste om dat er ook nog even bij te doen. Tot we overgingen naar de digitale Treffer was zij altijd actief bij het vervaardigen van ons clubblad. Jan Muller, ook hij was al ingeschaald bij het vervaardigen van het clubblad toen ik het redacteurschap ging doen. Jan hielp bij het vergaren, was later drukker van het geheel nog weer later chef-

Treffer 10 23 dec 2013  
Advertisement