Page 1

Kerst Treffer 2013

Het bestuur wenst

al haar 808 spelende en 198 niet spelende leden,

donateurs, ouders, supporters en

sponsors, fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond

tweeduizendenveertien! 2014


nr. 10    23 december 2013 2

sv D iemen    DeTreffer 

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 2,8%

Bel: 020 - 416 26 56


nr. 10    23 december 2013 3

sv D iemen    DeTreffer 

Laatste “digitale” clubblad U leest vandaag het laatste digitale clubblad, De Treffer sterft een zachte dood, vanaf nu kunt u uw verslagen en berichten kwijt op de geheel vernieuwde website van sv Diemen  www.svdiemen.nl Op 3 september 1984 nam ik het redacteurschap over van Henk Kuit, die in 13 jaar een maandblad had omgetoverd tot een wekelijks verschijnend clubblad, dat er tot in de puntjes verzorgd uitzag. Toentertijd werd het clubblad op maandag gemaakt, in de ochtend waren er drie typistes die er voor zorgden dat de aangeleverde kopij op papier kwam te staan. Daarna werd De Treffer gedrukt op maandagmiddag en ‘s avonds werd er vergaard met een grote ploeg, op de ouderwetse manier achter elkaar aan lopend blaadje voor blaadje. Op dinsdagochtend werd er geniet en de adressen “afgeslagen” waarna de wijken en de postverzending werden klaargemaakt. Tot de beginjaren ‘90 iedere week, daarna werd het om de veertien dagen. Later, dan spreek ik al na de verhuizing naar sportpark “De Diemen”, hadden we de beschikking over een copyprinter en een vergaarmachine, wat een hele vooruitgang was, de kopij werd via de computer opgemaakt en van de print die van de pagina’s werden gemaakt ging de drukker aan de gang. Vergis u niet, vaak 16 pagina’s of meer, maal in het begin 600 en langzaam groeiend naar meer dan 700 exemplaren, oftewel meer dan 9000 druks. Vaak werd dan op vrijdagmiddag de eerste helft van het nieuwe clubblad gedrukt, zodat het op maandagochtend iets minder hectisch was. De laatste tijd werd de digitale Treffer naar meer dan 1000 e-mailadressen verstuurd! Vele kerstnummers werden in kleur gedrukt, rood en groen, wat soms betekende dat een vel maar liefst zesmaal door de pers en/of de copyprinter ging. Maar het resultaat was voor iedereen iets om trots op te zijn en dat waren we dan ook. Dit stukje begon ik met de woorden “Ik nam op 3 september het redacteurschap over. . .” U begrijpt dat IK maar een klein onderdeel was van het grote geheel. We hadden in al die jaren een fijne groep mensen om mee te werken, typistes, drukkers, platenmakers, correctoren, plakkers van de adresetiketten, vergaarders, nieters, mensen die de clubbladen bij het postkantoor afleverden en natuurlijk de tientallen bezorgers die bij de leden die in Diemen woonden de clubbladen thuisbezorgden. Dit alles was een groot sociaal geheel bij sv Diemen, het was op maandag altijd een fijn gebeuren, menige grap ging rond en het was dan ook een schok voor de vaste groep medewerkers dat na het laatste nummer van 2006/2007 het clubblad digitaal ging. Na een lunch met de grote vaste groep medewerkers was het definitief gedaan. Vanaf toen werd De Treffer digitaal en om de veertien dagen ging er via Sportlink een berichtje naar alle leden en donateurs dat er, nadat u de link hand aangeklikt, het nieuwe clubblad te lezen was. Het is voor mij ondoenlijk om, na 30 jaar, alle medewerkers te noemen, ik maak een paar uitzonderingen. Ina Sterenborg, die al meewerkte toen ik de zaken van de heer Kuit overnam. Zij was een van de typistes van het eerste uur, maar ze hielp ook bij het vergaren, etiketten plakken, als er eens een loper uitviel van een wijk was ze niet de beroerdste om dat er ook nog even bij te doen. Tot we overgingen naar de digitale Treffer was zij altijd actief bij het vervaardigen van ons clubblad. Jan Muller, ook hij was al ingeschaald bij het vervaardigen van het clubblad toen ik het redacteurschap ging doen. Jan hielp bij het vergaren, was later drukker van het geheel nog weer later chef-


nr. 10    23 december 2013 4

sv D iemen    DeTreffer 

nieter en liep een van de grootste wijken in Diemen. Hij was en is een technisch begaafd iemand, als er iets stuk was hoorde je al snel “ik kijk wel even”, wat zijn ogen zagen maakten zijn handen. Jan had een hele eigen stijl bij het nieten van de clubbladen, hij had een strategische plaats verworven, z’n ene been op een klein bankje, zodat hij de clubbladen zo onder de nieter kon schuiven. Soms was hij zo snel bezig dat hij niet eens in de gaten had dat de nietjes op waren. Verder liep hij zijn wijk altijd op maandagmiddag, let wel dan was hij eerst bezig de kantine schoon te maken, daarna het clubblad, tussendoor even eten en dan z’n wijk lopen. Chapeau! Even voor de duidelijkheid Jan helpt nog steeds iedere maandagmorgen het clubhuis schoon te maken. O ja, voor ik het vergeet, Jan is half december 87 jaar geworden!!! Bij de vaste verslaggevers noem ik: Martin Ernest die ik heb leren kennen als een punctuele verslaggever, altijd correct en positief, met een heel enkele keer kritiek, die dan ook terecht was. Ad de Gans, altijd bij de lage juniorenteams, die je alle perikelen liet zien bij teams, die met een tekort aan spelers zitten. Met veel kunstgrepen loste hij dit iedere keer weer op. De laatste jaren ook Monique van Es, die de twee teams van haar zoons volgt en vaak ook fotomateriaal aanleverde. Tenslotte Evert Molewijk (Eef Erwt) maakte jaren de verslagen van de Zon-3 en nu van de veteranen, ik las ze met plezier en zal zijn rake typeringen missen. Beschrijvingen van de scheidsrechter, tegenstanders en ploeggenoten vaak in rake bewoordingen zult u in het vervolg op de website kunnen bewonderen. Ik heb het redacteurschap bijna 30 jaar gedaan, met veel plezier, ik heb het even nagekeken, ruwweg zijn er in die jaren 650 Treffers verschenen, een dikke 10.000 pagina’s zijn er gemaakt en gedrukt. Al die pagina’s zijn door de handen van tientallen vrijwilligers gegaan die het allemaal voor u hebben gedaan, ik wil ze vanaf deze plaats bedanken voor hun geweldige inzet! Voortschrijdend inzicht heet het, natuurlijk moet het gaan zoals het gaat, maar u vindt het toch niet erg dat ik het jammer vindt dat “onze” Treffer, na 80 jaar, verdwijnt, u moet maar denken, nostalgie. M.E.Post

Het gaat u allen goed! Fijne Feestdagen        & een gezond 2014!


nr. 10    23 december 2013 5

sv D iemen    DeTreffer 

Officiële mededelingen Sluiting kantine & velden Vanaf maandag 23 december t/m zondag 5 januari is de kantine en overige accommodatie van sv Diemen gesloten voor de normale activiteiten. Voor de energiebesparing zal de verwarming in deze periode op een laag pitje draaien.

Nieuwjaarsreceptie/wedstrijden Op zaterdagmiddag 4 januari wordt vanaf 14.30 uur een begin gemaakt met de Nieuwjaarsreceptie van sv Diemen. Om 14.30 uur starten de traditionele Nieuwjaarswedstrijden. De zondagselectie van nu speelt tegen een oud zondagselectie. De zaterdag 1 speelt tegen de Veteranen. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur. De kantine zal tijdens de wedstrijden al geopend zijn om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Trekking Nieuwjaarsloterij Om 17.00 uur zal de trekking plaatsvinden van de Nieuwjaarsloterij waaraan alleen de geregistreerde vrijwilligers kunnen deelnemen. Zij ontvangen vooraf hierover bericht. Wij hopen dat de receptie druk zal worden bezocht door de seniorleden en jeugdleden en hun ouders, leiders, trainers van de teams en overige belangstellenden. En uiteraard niet te vergeten onze sponsoren. Bestuur


nr. 10    23 december 2013 6

sv D iemen    DeTreffer 

Visuele controle spelerspas categorie B senioren Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele controle van de spelerspas ook voor wedstrijden in categorie B (mannen en vrouwen). De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele controle van de spelerspas ook voor wedstrijden in categorie B (mannen en vrouwen). De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. Met de invoering in de categorie B gaat de volgende fase in van dit actiepunt. Om vooral scheidsrechters en verenigingen te laten wennen aan deze procedure is gekozen voor een stapsgewijze invoering. Vanaf 1 september wordt bij de senioren in de categorie A al gewerkt met de visuele controle van de spelerspas. Op 1 november kwam daar de categorie A van het jeugdvoetbal bij. Procedure aangepast Wijzigingen in procedure per 1 januari voor zowel categorie A als B. De visuele controle van de spelerspas is in de praktijk even wennen voor iedereen. Vandaar dat tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Samen met betrokkenen (waaronder de COVS) is een aantal veranderingen doorgevoerd in de uitvoering van de visuele controle. Visuele controle vindt plaats op het veld/in de zaal voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers. Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer gedaan. Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop gecontroleerd. Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden in het veldvoetbal (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit in overleg te bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters. Deze wijzigingen gelden vanaf nu ook voor de categorie A. In de tweede seizoenshelft wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de visuele controle spelerspas en de tijdstraf. De uitkomsten van dit onderzoek worden afgewacht. Meer informatie? Vanaf 1 maart 2014 geldt de visuele controle van de spelerspas ook in de categorie B van het jeugdveldvoetbal. Alles over de procedure is te vinden op knvb.nl/actieplan


nr. 10    23 december 2013 7

Wedstrijdsecretariaat jeugd Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-pupillen Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Technisch jeugdcoördinator        bovenbouw Technisch jeugdcoördinator        onderbouw Hoofdtrainers E-pupillen Vrouwen/meisjesvoetbal

Jeugdtreffer

sv D iemen    DeTreffer 

Coördinatoren

Elly Oudshoorn Vacant Vacant Vacant John Muuren Simon Ilcken Ed van Bentum

wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl coordinator_A@svdiemen.nl coordinator_B@svdiemen.nl coordinator_C@svdiemen.nl coordinator_D@svdiemen.nl coordinator_E@svdiemen.nl coordinator_F@svdiemen.nl

Gerard de Jager

technischjeugdcoordinatorbovenbouw@svdiemen.nl

Marciano Sleeswijk Alwin A/Mitchell P Menno Golsteijn

technischjeugdcoordinatoronderbouw@svdiemen.nl hoofdtrainer_E@svdiemen.nl svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com

Kersttoernooi voor E- en F-pupillen Beste allemaal, Net zoals voorgaande jaren kunnen de E en F pupillen in de kerstvakantie weer voetballen in de zaal. (5x5). De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen ‘s morgens (F) of ‘s middags (E) gewoon naar de sporthal toekomen. We kijken wie er komt en gaan dan teams samenstellen. Wanneer: vrijdag 27 december Locatie: Sporthal Diemen, Bernhardlaan 2. F-pupillen: van   9.30-12.30 E-pupillen: van 13.00-16.00 We zoeken A, B, C en D junioren om de teams te coachen en wedstrijden te fluiten maar ook alle hulp van ouders is natuurlijk welkom. Aanmelden van A,B,C,D junioren bij Elly Oudshoorn, wedstrijdsecretariaat Jeugd sv Diemen. wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl


nr. 10    23 december 2013 8

sv D iemen    DeTreffer 

De F2 najaarskampioen!

sv Diemen F2 kampioen!!! Jasper Dieker, leider Akkie Schwegler, Dax Bagchus, Joaquin Koopman en leider Dino Stokkart. Aymen Jakgnouni, Jack Vuil, Bram Schwegler, Nathan Heemstra, Stefan Milicevic en Yael Blanker.

Na bloedstollende wedstrijd, de F2 kampioen!!! Had ik, beste lezer, het u niet al in mijn tweede wedstrijdverslag voorspeld!? En inderdaad, de F2 is de grote kampioen van KNVB klasse 2-09! Eer het zover was, moest eerst nog wel even de horde van TABA worden genomen. En dat bleek nog niet zo eenvoudig. De wedstrijd ging twee keer twintig minuten nagenoeg gelijk op. Allemachtig, wat hebben een stuk of 20 mannekes ons een titanengevecht voorgeschoteld! Onze F2 had gelukkig het voordeel dat een gelijkspel genoeg was voor de titel. Al was dit vooral voor de toeschouwende achterban van de F2 een grote geruststelling; u denkt toch niet dat de mannen van de F2 voor een gelijkspelletje zouden gaan? Welnee! Vol op de aanval, net als de TABA’s. En zo golfde het spel op en neer, met kansen aan beide kanten. Zeker in de eerste helft hield de keeper van TABA zijn ploeg in de race met enkele fraaie reddingen. Zo liet Stefan weer eens een van zijn befaamde poeiers op de goal los, na een corner, die de TABA-keep met gevaar voor lijf en leden wist te keren. Ook corner 3 bood een dot van een kans, deze keer voor Joaquin, een weer stond de keeper Kijk ze glimmen van trots, die Dino en Akkie! in de weg. Ondertussen had Yael al een keer aan de nood-


nr. 10    23 december 2013 9

sv D iemen    DeTreffer 

rem moeten trekken om een doorgebroken speler het scoren te beletten. Bloedstollend In de tweede helft volgden schoten op doel van Bram, Nathan, Stefan en Yael, maar TABA hield het droog. Totdat Jack een prachtig steekpassje binnendoor gaf, dat werd opgepikt door Yael. En ziedaar: de bevrijdende 0-1! Kort daarna moest Jasper flink aan de bak om een corner van TABA te keren. De snelle uitbraak die daar op volgde, eindigde met een knal van Jack op de lat. Vijf minuten later voltrok de strijd zich weer op de Diemense helft en konden Jasper en zijn verdedigers met enig fortuin een tegendoelpunt afwenden. Twee minuten voor het einde viel die tegengoal alsnog. De vrije trap voor TABA eindigde bij een ongedekt mannetje en die hoefde niet lang na te denken. De allerlaatste minuut, dat zult u begrijpen, was van beide kanten ietwat nerveus. Langs de kant wellicht nog meer dan in het veld. Nog nooit heeft een scheidsrechtersfluitje zo mooi geklonken. En toen negen innig tevreden mannetjes die het toch maar mooi hebben geflikt. En dat mocht gevierd! Eerst maar eens even de succescoaches Dino en Akkie hun belofte gestand laten doen, door ze met kleren en al onder de douche te jagen. Daarna gezwind naar het clubhuis van de sv, voor een fles AA en een bak frieten. En een mooie beker, een medaille en een prachtig gedenkboek, dat waren de verrassingen! Goed, beter, best Terugkijkend op het seizoen kan ik zeggen dat de weg ernaartoe eigenlijk met rozen geplaveid was. Om u een indruk te geven: de ‘slechtste’ wedstrijd van onze makkers bleek uiteindelijk de laatste, beslissende wedstrijd tegen de TABA’s: 1-1. Op het palmares staat ook nog een 3-3 tegen Sporting Almere, maar verder zijn het allemaal dikke winstpartijen. Gelijk in punten met TABA, maar met een veel beter doelsaldo. En dus de zeer terechte kampioenen. Lange, Rustige, Spijker, Daley, Lach, Turbo, Tien, Slangenmens en Goalgetter, ik heb enorm van jullie genoten. Wat een geweldig team zijn jullie samen. Na de winterstop hoop ik op weer zo’n mooi seizoen. Weer kampioen worden mag, maar hoeft niet. Akkie en Dino, bedankt voor jullie goede coaching en bezieling. Ga zo door!

André Heemstra


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 10

Standen A-junioren 4e divisie  A KFC A1 12 Koninklijke HFC A1 12 Diemen sv. A1 12 Pancratius Rksv A1 12 Hoofddorp s.v. A1 12 DEM (RKVV) A1 12 DWS afc A1 12 SVW 27 A1 12 Uitgeest (FC) A1 12 Rijnsburgse Boys A1 12 Stormvogels ijvv A1 12 Foresters (de) A1 12 DCG Rksv A1 12

7 7 7 7 5 6 6 5 4 4 4 3 2

2 1 1 1 4 1 1 1 4 3 1 0 2

3 4 4 4 3 5 5 6 4 5 7 9 8

23 22 22 22 19 19 19 16 16 15 13 9 8

34 40 30 27 22 36 25 33 28 24 28 21 18

28 25 25 23 18 33 22 25 32 28 40 32 35

2e klasse  14 Pancratius Rksv A1 9 Diemen sv. A2 9 GeuzenM A1 9 Abcoude fc A1 10 Nieuw West SV A1 9 Geinburgia sv. A1 10 Voorland sc. A1 10 Buitenveldert sc. A2 9 AFC A2 10 Sloterdijk avv. A1 11 AGB A1 4 Swift A2 10 Fortius asv. A1 10

8 8 7 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2

0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0

1 1 2 2 3 4 5 5 6 8 2 8 8

24 24 21 18 14 14 13 10 10 9 6 6 6

63 49 46 33 20 22 37 27 28 29 15 22 22

26 17 12 20 30 28 33 44 43 63 14 38 45

(t/m 16 december)

3e klasse  18 Waterwijk asc A2 Almere FC A1 NFC A1 IVV A2 HSV’69 A1 Weesp FC A3 Diemen sv. A3 Ouderkerk sv. A4 Buitenboys sc. A3 Fortius asv. A2

Standen en eindstanden B-junioren

4e divisie  A Buitenveldert sc. B1 12 SDO B1 12 Purmersteijn B1 12 Hollandia B2 12 RODA ‘23 Rksv B1 12 Diemen sv B1(za) 12 Huizen B1 12 VSV B1 12 SVW 27 B1 12 Zeeburgia avv B2 12 IVV B1 12 Uitgeest (FC) B1 12

9 8 7 7 5 5 6 5 4 2 2 2

1 2 3 1 2 3 0 5 4 3 3 4 0 6 0 7 2 6 3 7 2 8 0 10

28 27 23 21 19 18 18 15 14 9 8 6

41 33 28 24 28 35 32 26 33 31 11 8

19 16 16 22 16 27 27 37 37 37 33 43

10 11 7 10 11 10 11 10 10 10

6 6 6 5 5 4 5 2 1 2

2 2 0 2 2 3 1 1 3 0

2 3 1 3 4 3 5 7 6 8

20 20 18 17 17 15 15 7 6 6

30 46 35 50 45 36 49 21 24 31

17 28 8 21 21 40 40 69 46 77

(t/m 16 december)

1e klasse  06 GeuzenM B1 12 10 Zeeburgia avv B1 12 9 Swift B1 12 8 WV-HEDW B1 12 8 AS’80 B1 12 6 Abcoude fc B1 12 5 Meer De sv. B1 12 6 Sporting Almere B1 12 4 Weesp FC B1 12 4 Diemen sv B1 (zo) 12 2 Buitenboys sc. B2 12 2 AFC B2 12 1

1 1 2 1 2 2 0 4 2 4 3 4 0 6 2 6 0 8 1 9 1 9 0 11

31 29 26 24 20 18 18 14 12 7 7 3

40 41 42 43 35 40 33 22 23 21 23 18

15 16 14 30 28 32 35 27 35 44 49 56

2e klasse  06 (najaar) Nieuw Sloten sv B1 11 11 TABA afc B1 10 9 Fortius asv. B1 10 8 Meteoor De sv. B1 10 6 WV-HEDW B2 10 3 Meer De sv. B2 10 3 GeuzenM B2 10 3 Zeeburgia avv B2 11 3 Diemen sv. B2 10 1 AGB B1 10 1

0 0 0 1 1 1 1 0 2 0

33 27 24 19 10 10 10 9 5 3

54 65 61 40 31 21 23 24 16 15

13 13 17 23 36 30 43 58 50 67

0 1 2 3 6 6 6 8 7 9


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 11

3e klasse  06 (najaar) Diemen sv. B4 9 CTO ‘70 sv. B1 9 Hoofddorp s.v. B3 10 Geinburgia sv. B1 10 IJburg AFC B1 10 Koninklijke HFC B4 10 KFC B4 10 GeuzenM B3 10 DSS B4 10 Zwanenburg v.v. B4 10 DIOS sv. B3 10

9 8 7 6 5 5 4 3 3 1 0

0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1

0 1 3 2 3 4 6 7 7 9 9

27 24 21 20 17 16 12 9 9 3 1

47 44 65 37 33 45 28 21 23 7 14

9 4 22 19 28 25 43 41 44 61 68

2e klasse  07 (najaar) Sloterdijk avv. B1 10 Diemen sv. B3 11 Real United B1 10 Buitenveldert B2 11 Nieuw Sloten B2 10 Legmeervogels B1 9 SDZ B1 11 AFC B3 11 Koninklijke HFC B2 11 VVA/Spartaan B2 10

9 9 8 5 4 4 4 3 2 1

1 0 0 0 1 0 0 2 1 1

0 2 2 6 5 5 7 6 8 8

28 27 24 15 13 12 12 11 7 4

37 49 49 27 23 16 21 25 21 13

4 8 23 28 32 24 40 47 39 36

3e klasse  07 (najaar) Diemen sv. B5 11 TABA afc B2 8 Koninklijke HFC B5 10 Hoofddorp s.v. B4 11 SDW B1 9 TOG B1 10 DSS B5 9 DCG Rksv B2 4 DIOS sv. B4 10 9 Meer De sv. B3 Buitenveldert sc. B3 7 WV-HEDW B3 10

9 7 7 6 5 5 4 2 2 2 0 0

2 0 1 0 0 3 3 2 1 3 1 4 1 4 1 1 0 8 0 7 0 7 0 10

29 22 21 21 16 16 13 7 6 5 0 0

87 42 64 44 51 37 24 33 17 24 3 5

16 16 9 25 19 30 23 10 68 47 92 76

22 19 16 15 9 9 7 6 3

43 29 25 25 16 19 17 18 14

17 16 16 17 27 32 29 28 24

Standen en eindstanden C-junioren Hoofdklasse  C Purmerend C1 12 11 Swift C1 12 9 Diemen sv. C1 12 8 AFC C1 12 7 De Dijk C1 (za.) 12 7 Pancratius Rksv C1 12 5 DSS C1 12 5 Ouderkerk sv. C1 12 4 CTO A’dam T T B1M 11 3 Hollandia C1 12 3 AS’80 C1 12 3 Sporting Martinus C1 12 2 Weesp FC C1 11 0

0 1 1 2 0 4 3 2 2 3 4 3 3 4 1 7 3 5 2 7 1 8 0 10 0 11

33 28 24 24 23 19 18 13 12 11 10 6 0

53 41 50 37 33 59 36 20 9 16 24 25 7

21 14 20 16 18 27 33 27 16 50 38 45 85

1e klasse  06 RODA ‘23 Rksv C1 12 10 Sporting Almere C1 12 8 Abcoude fc C1 12 8 Overbos sv. C1 12 7 Diemen sv. C2 12 7 Arsenal ASV C1 12 7 Pancratius Rksv C1 12 6 TABA afc C1 12 3 VVA/Spartaan C2 12 1 AS’80 C2 12 2 Buitenveldert C2M 12 2 Waterwijk asc C1 12 2

1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 1 5 1 8 5 6 1 9 0 10 0 10

31 26 26 23 23 22 19 10 8 7 6 6

38 51 39 49 30 34 29 17 17 15 11 19

15 18 16 15 18 24 34 40 34 42 40 53

(t/m 16 december)

2e klasse  01 (najaar) Volendam (rkav) C1 8 DSS C2 8 Geinburgia sv. C1 8 CTO ‘70 sv. C1 8 Diemen sv. C3 8 Koninklijke HFC C2 8 Overbos sv. C2 8 Buiksloot dvc C1 8 Dijk De asv C1 8

7 6 5 5 3 3 2 2 1

1 1 1 0 0 0 1 0 0

0 1 2 3 5 5 5 6 7


nr. 10    23 december 2013 12

sv D iemen    DeTreffer 

3e klasse  02 (najaar) Koninklijke HFC C4 11 10 Diemen sv. C4 11 10 AS’80 C4 9 8 GeuzenM C3 11 7 Buiksloot dvc C3 9 5 Wherevogels De C2 11 5 CTO ‘70 sv. C2 11 3 Volendam (rkav) C4 10 2 Nieuw Sloten sv C3 11 2 IJburg AFC C2 9 2 Fortuna Wormerv. C3 10 2 Overbos sv. C4 9 1

9 8 7 6 5 4 4 4 4 1 0

0 1 1 1 1 1 0 4 0 5 1 5 1 5 0 5 0 6 0 9 0 10

27 25 22 18 15 13 13 12 12 3 0

103 69 38 40 50 33 33 31 32 21 12

3e klasse  04 Buitenboys sc. C4 10 10 TOS-Actief C2 9 9 TOG C1 11 7 Voorland sc. C2 11 7 AS’80 C6 10 5 Volendam (rkav) C6 11 5 Overbos sv. C5 11 4 DWS afc C2 8 4 Koninklijke HFC C6 11 3 Wherevogels De C4 11 3 TABA afc C4 10 0 Diemen sv. C6 11 0

0 0 0 0 1 3 1 3 1 4 0 6 2 5 0 4 3 5 0 8 1 9 1 10

30 27 22 22 16 15 14 12 12 9 1 1

135 11 71 11 61 36 48 45 39 47 47 42 36 36 35 28 36 35 31 63 9 97 8 105

30 25 21 20 19 17 16 14 12 8 6 0

75 13 67 27 46 35 28 23 40 23 39 21 44 40 57 43 27 57 26 42 27 44 4 112

0 0 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0

1 1 1 3 2 6 6 6 8 7 8 8

30 30 24 22 17 15 11 8 7 6 6 3

108 103 76 40 43 46 23 21 21 14 17 17

6 6 11 24 20 48 49 61 68 83 94 59

3e klasse  03 (najaar) Buitenboys sc. C3 10 Diemen sv. C5 10 TABA afc C3 9 Wherevogels De C3 10 Fortuna Wormerv C2 10 Koninklijke HFC C5 10 Meer De sv. C2 10 AS’80 C5 9 Volendam (rkav) C5 10 Overbos sv. C7 10 GeuzenM C4 10

Standen en eindstanden D-pupillen 1e klasse  05 Abcoude fc D1 Diemen sv. D1 Almere FC D1 Waterwijk asc D1 Forza Almere D1 Dijk De asv D1 CTO ‘70 sv. D1 Zuidoost United D1 Weesp FC D1 Zeeburgia avv D3 AS’80 D2 Fortius asv. D1

11 11 11 9 11 9 11 7 11 5 11 5 11 4 11 4 11 3 11 3 11 2 11 1

3e klasse  15 (najaar) FC Amsterdam D4 11 AMVJ D1 10 RODA ‘23 Rksv D5 9 Weesp FC D3 11 ZSGOWMS D2 11 TOS-Actief D3 10 Swift D4 9 Eendracht ‘82 sc. D1 9 TOG D2 11 Diemen sv. D3 8 Nieuw Sloten sv D3 11 SDZ D6 10

8 8 8 7 7 6 3 3 3 2 2 0

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1

0 2 2 3 5 5 6 7 7 8 9 9

33 27 27 22 16 16 13 12 10 9 6 4

51 56 49 47 35 34 34 21 25 27 12 15

13 12 21 15 25 31 43 29 49 56 40 72

2 1 1 1 0 1 1 3 0 4 0 4 0 6 0 6 0 8 2 4 0 9 0 10

26 25 24 22 21 18 9 9 9 8 6 0

63 50 43 44 39 32 38 24 22 17 19 17

15 20 9 32 28 28 38 39 57 22 46 74

9 10 20 31 46 40 51 57 53 80 65

(t/m 16 december)

2e klasse  14 (najaar) WV-HEDW D2 11 10 IJburg AFC D1 11 8 OSV D2 11 6 SDZ D3 11 6 Diemen sv. D2 11 6 Buiksloot dvc D2 10 5 Dijk De asv D2 11 5 Zeeburgia avv D4 11 4 GeuzenM D1 11 4 Geinburgia sv. D1 10 2 CTO ‘70 sv. D2 11 2 Fortius asv. D2 11 0

0 1 1 2 3 2 2 3 1 4 2 3 1 5 2 5 0 7 2 6 0 9 0 11


nr. 10    23 december 2013 13

sv D iemen    DeTreffer 

2e klasse  30 (o12) (najaar) Hoofddorp s.v. D3 11 10 AFC D5 11 9 Koninklijke HFC D4 11 8 Ouderkerk sv. D2 11 6 HBC D2 11 6 Dijk De asv D3 11 5 Abcoude fc D3 11 5 Sporting Martinus D3 11 3 DSOV D2 11 3 Legmeervogels D4 11 2 Buiksloot dvc D3 11 1 Diemen sv. D4 11 0

1 0 1 1 1 2 1 4 0 5 2 4 2 4 3 5 1 7 2 7 1 9 1 10

31 28 25 19 18 17 17 12 10 8 4 1

53 66 40 25 47 34 20 23 22 22 16 13

9 10 23 20 20 29 18 38 50 57 59 48

4e klasse  20 (najaar) Dijk De asv D4 11 JOS Watergr. D3 10 Buiksloot dvc D4 9 SDW D1 11 GeuzenM D3 11 IJburg AFC D4 10 CTO ‘70 sv. D3 10 Geinburgia sv. D2 11 SDZ D7 10 Diemen sv. D5 9 Nieuw West SV D3 10 OSV D4 10

10 8 7 7 7 5 5 4 1 1 1 0

4e klasse  21 (najaar) Buiksloot dvc D5 9 VVA/Spartaan D4 10 Swift D5 11 TABA afc D3 10 SDZ D8 11 ZSGOWMS D3 11 DCG Rksv D5 10 Diemen sv. D6 10 TOS-Actief D4 11 Arsenal ASV D4 11 Meteoor De sv. D2 11 GeuzenM D4 11

0 0 0 1 0 2 2 2 1 5 2 5 1 5 1 5 0 7 1 8 0 9 0 10

27 27 27 20 16 14 13 13 12 7 6 3

44 76 70 33 38 33 32 23 23 22 39 14

8 12 25 15 28 36 35 40 53 52 64 79

5e klasse  12 (najaar) WV-HEDW D5 11 11 OSV D5 11 7 Dijk De asv D5 11 6 VVA/Spartaan D5 11 6 Diemen sv. D7 11 6 CTO ‘70 sv. D4 11 5 Buiksloot dvc D6 11 5 HBOK D2 11 4 Vlug en Vaardig D3 11 4 GeuzenM D5 11 2 IJburg AFC D6 11 2 Legmeervogels D9 11 1

9 9 9 6 5 4 4 4 4 2 2 1

1 1 2 4 4 4 4 5 7 7 8 9

30 25 21 21 21 16 16 14 5 4 4 1

61 36 46 60 52 38 25 33 19 19 15 17

14 20 18 28 29 24 30 26 43 62 57 70

0 0 0 4 2 3 2 3 2 3 0 6 0 6 2 5 1 6 3 6 2 7 0 10

33 21 20 20 20 15 15 14 13 9 8 3

91 34 42 40 45 45 34 41 26 29 28 21

18 25 29 28 34 40 44 43 47 46 46 76

0 0 2 1 2 3 4 5

15 12 9 7 7 4 1 0

20 16 12 11 8 11 9 8

4 6 17 9 8 16 18 17

2e klasse  25 (onder 10) (najaar) Buitenveldert sc. E3 11 11 0 0 Diemen sv. E3 11 7 1 3 WV-HEDW E3 11 7 0 4 AFC E5 11 7 0 4 Dijk De asv E2 11 4 1 6 11 4 0 7 Abcoude fc E3 Buiksloot dvc E3 11 3 0 8 Koninklijke HFC E7 11 0 0 11

33 22 21 21 13 12 9 0

95 43 54 48 47 35 34 14

16 27 28 31 57 62 70 79

Standen en eindstanden E-pupillen Hoofdklasse  17 (1e fase) Fortius asv. E1 7 6 Diemen sv. E1 7 6 Weesp FC E1 7 5 Buiksloot dvc E1 7 4 Meteoor De sv. E1 6 2 Dijk De asv E1 7 2 FC Amsterdam E1 5 0 6 0 Beverwijk E1

1 0 0 1 0 0 0 0

0 1 2 2 4 5 5 6

19 18 15 13 6 6 0 0

76 44 50 52 18 17 6 7

12 12 22 24 29 46 39 86

1e klasse  08 (najaar) Forza Almere E1 10 AS’80 E2 10 Zuidoost United E1 10 Almere FC E2 10 IJburg AFC E3 10 10 AFC E4 Abcoude fc E2 10 Fortius asv. E3 9 Diemen sv. E2 10 Buitenboys sc. E2 9 Sporting Almere E3 10

2 2 1 2 1 0 0 2 2 1 1

0 2 3 3 4 6 6 4 6 6 7

26 20 19 17 16 12 12 11 8 7 7

48 38 37 43 52 28 30 24 29 16 33

14 23 34 34 38 33 41 37 41 38 45

8 6 6 5 5 4 4 3 2 2 2

0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1

(t/m 16 december)

Hoofdklasse  06 (2e fase) DCG Rksv E1 5 5 Abcoude fc E1 4 4 Zeeburgia avv E2 5 3 Diemen sv. E1 4 2 SVA E1 5 2 IJburg AFC E1 5 1 5 0 Swift E1 SDZ E1 5 0

0 0 0 1 1 1 1 0


nr. 10    23 december 2013 14 2e klasse  26 (onder 10) (najaar) Waterwijk asc E3 11 9 1 1 Meern De E3 11 9 0 2 NVC E3 11 9 0 2 Forza Almere E2 11 4 2 5 Buitenboys sc. E3 11 3 4 4 OSM ‘75 E3 11 4 0 7 SDO E3 11 2 0 9 Diemen sv. E4 11 0 1 10

28 27 27 14 13 12 6 1

77 73 57 30 36 31 28 17

4e klasse  13 (najaar) CTO ‘70 sv. E3 9 Kadoelen sv. E1 8 Diemen sv. E6 11 Almere FC E8 11 WV-HEDW E6 11 AS’80 E5 11 Weesp FC E4 11 Voorland sc. E4 9 Buitenboys sc. E9 11 AFC E9 7 TOS-Actief E4 11 Abcoude fc E7 10

27 24 22 22 19 18 17 10 10 3 3 1

64 5 41 20 77 26 66 23 64 38 66 39 40 32 29 38 28 44 14 69 31 108 16 94

5e klasse  17 (najaar) NVC E5 11 Sp Almere E10 10 AS’80 E11 11 Forza Almere E4 9 Huizen E5 10 Waterwijk asc E13 11 Weesp FC E7 11 AFC E13 7 Buitenboys sc. E15 10 AS’80 E12 11 CTO ‘70 sv. E5 10 Diemen sv. E9 11

9 8 7 7 6 6 5 3 3 1 1 0

8 8 7 6 6 4 4 3 3 3 2 1

0 0 0 0 1 3 1 3 1 4 0 5 2 4 1 5 1 7 0 6 0 10 1 9

1 2 0 2 3 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 3 1 6 1 7 0 8 0 10

25 24 24 19 19 14 13 10 10 10 6 3

64 48 62 33 60 47 48 26 30 24 28 15

29 16 35 44 40 68 55 62

28 27 36 29 43 41 55 25 43 51 54 53

4e klasse  12 (najaar) HBOK E1 11 Buiksloot dvc E4 11 Dijk De asv E4 11 Diemen sv. E5 11 IJburg AFC E6 11 Fortius asv. E4 11 OSV E5 11 TOS-Actief E3 10 WV-HEDW E5 10 Monnickendam E3 11 Fortius asv. E5 8 TOG E2 10

sv D iemen    DeTreffer  9 8 8 7 6 5 4 4 2 2 0 0

1 3 1 0 2 1 3 2 1 0 1 1

1 0 2 4 3 5 4 4 7 9 7 9

28 27 25 21 20 16 15 14 7 6 1 1

101 83 44 52 41 38 44 23 43 29 10 16

22 16 31 33 57 34 57 25 55 72 53 69

5e klasse  14 (najaar) Meer De sv. E3 11 11 RKAVIC E4 11 8 Diemen sv. E7 11 7 AMVJ E3 11 6 CTO ‘70 sv. E4 10 6 Ouderkerk sv. E7 10 5 JOS Watergr. E3 10 4 TABA afc E4 11 3 Martinus E8 11 2 AFC E11 7 2 Buitenveldert sc. E7 11 1 Swift E8 10 0

0 0 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 4 1 7 2 7 0 5 1 9 0 10

33 25 23 20 19 17 14 10 8 6 4 0

113 69 62 65 41 43 51 32 24 18 20 15

14 34 39 53 26 30 51 54 37 37 82 96

5e klasse  15 (najaar) GeuzenM E3 11 TOS-Actief E5 10 Weesp FC E6 9 Diemen sv. E8 11 AS’80 E10 9 IJburg AFC E8 11 TABA afc E5 9 AFC E12 7 DOB E1 9 Buitenboys sc. E13 10 DRC E3 8 Buitenboys sc. E14 10

9 9 6 6 5 5 4 3 3 2 1 0

2 0 1 0 1 2 1 4 1 3 1 5 0 5 1 3 0 6 0 8 0 7 0 10

29 28 19 19 16 16 12 10 9 6 3 0

94 87 36 58 38 45 38 29 24 18 15 13

12 11 20 50 28 48 32 26 44 78 58 88

6e klasse  14 (najaar) Meer De sv. E5 9 Waterwijk asc E15 10 Geinburgia sv. E3 11 Weesp FC E8 10 CTO ‘70 sv. E7 11 FC Amsterdam E3 7 Almere FC E13 10 AMVJ E4 11 Diemen sv. E10 11 Abcoude fc E9 10 GeuzenM E5 11 Ouderkerk sv. E9 11

9 9 7 4 4 4 4 4 4 2 1 1

0 0 1 3 3 2 2 2 0 1 1 1

27 27 22 15 15 14 14 14 12 7 4 4

65 88 45 44 34 49 38 53 35 21 33 14

10 20 46 33 40 37 32 60 50 50 66 75

0 1 3 3 4 1 4 5 7 7 9 9


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 15 6e klasse  18 (najaar) Muiden sc. E2 9 Weesp FC E9 9 Waterwijk asc E16 9 Almere FC E14 8 Forza Almere E6 9 AS’80 E16 9 TOV E4 6 Huizen E8 8 Diemen sv. E11 9 ASV ‘65 E1 8

8 7 7 5 5 4 2 2 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

1 2 2 3 4 4 4 6 7 8

24 21 21 15 15 13 6 6 4 0

59 68 55 53 65 24 17 35 19 10

21 22 28 28 31 43 28 51 65 88

7e klasse  20 (najaar) TOS-Actief E8 10 Abcoude fc E10 9 Muiderberg sc. E2 10 GeuzenM E7 9 WV-HEDW E9 9 CTO ‘70 sv. E8 9 Waterwijk asc E18 10 AFC E16 6 IJburg AFC E11 10 Weesp FC E10 10 Diemen sv. E12 10

Standen en eindstanden F-pupillen 1e klasse  06 (najaar) Zeeburgia avv F1 11 10 Buitenveldert sc. F1 11 9 Volendam (rkav) F1 9 7 AFC F1 10 6 Buiksloot dvc F1 11 6 Waterwijk asc F1 11 6 Sporting Almere F1 11 4 Diemen sv. F1 11 4 WV-HEDW F1 11 4 Dijk De asv F1 11 2 IJburg AFC F1 10 1 Weesp FC F1 11 1

0 1 0 2 1 1 2 2 0 5 0 5 2 5 1 6 1 6 0 9 1 8 0 10

30 27 22 20 18 18 14 13 13 6 4 3

67 80 43 49 33 37 30 37 35 23 25 19

19 25 23 21 32 38 34 38 37 83 68 60

3e klasse  09 (najaar) GeuzenM F1 11 11 Muiderberg sc. F1 11 10 Meer De sv. F1 11 7 Diemen sv. F3 11 6 WV-HEDW F3 10 5 Swift F3 10 4 Ouderkerk sv. F2 10 4 Waterwijk asc F4 10 3 TABA afc F2 8 3 Fortius asv. F2 9 1 FC Amsterdam F2 10 1 Voorland sc. F1 9 0

0 0 2 2 1 1 0 2 0 2 0 0

0 1 2 3 4 5 6 5 5 6 9 9

33 30 23 20 16 13 12 11 9 5 3 0

69 72 55 42 49 37 23 34 21 10 10 11

13 23 20 18 24 43 41 31 31 30 71 88

3e klasse  013 (najaar) BFC F3 10 Buitenboys sc. F4 10 BFC F4 11 Diemen sv. F4 8 Waterwijk asc F5 10 Almere FC F3 11 SDO F3 11 Huizen F3 11 NVC F3 11 BVV ‘31 F2 11 Zuidvogels De F3 11 Sporting Almere F5 11

0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 5 0 6 1 6 1 7 0 9 1 10 1 10

30 25 25 24 18 18 15 13 10 6 1 1

84 46 47 65 39 45 35 39 32 18 14 18

4 28 27 13 24 29 37 43 48 66 78 85

10 8 8 8 6 6 5 4 3 2 0 0

8 7 6 5 5 4 4 3 3 1 0

1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1

1 0 2 2 4 3 6 3 7 9 9

25 23 20 17 15 14 12 9 9 3 1

75 70 54 40 38 53 48 28 31 28 12

31 16 36 29 39 46 43 30 74 66 67

(t/m 16 december)

2e klasse  09 (najaar) Diemen sv. F2 9 TABA afc F1 9 WV-HEDW F2 9 Buitenboys sc. F2 9 AS’80 F2 9 Sporting Almere F3 9 Zeeburgia avv F4 9 Waterwijk asc F3 9 AFC F5 9 Zuidoost United F2 9

7 7 4 4 3 3 3 3 2 2

2 2 2 0 3 2 1 1 1 0

0 0 3 5 3 4 5 5 6 7

23 23 14 12 12 11 10 10 7 6

65 46 27 20 13 23 21 28 13 10

11 11 26 29 24 24 31 41 39 30

4e klasse  14 (najaar) Forza Almere F2 10 Batavia ‘90 F1 9 AS’80 F3 10 Diemen sv. F5 10 Weesp FC F3 10 Waterwijk asc F7 8 Sporting Almere F6 10 Almere FC F5 10 Buitenboys sc. F7 10 Buitenboys sc. F6 10 Sporting Almere F7 9

9 8 8 7 5 4 3 2 2 2 1

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

0 1 2 3 4 4 7 7 7 8 8

28 24 24 21 16 12 9 7 7 6 3

59 33 48 49 44 22 23 31 19 16 11

14 14 15 23 22 16 32 42 52 51 74


nr. 10    23 december 2013 16

sv D iemen    DeTreffer 

5e klasse  10 (najaar) TOG F1 10 10 GeuzenM F2 9 6 Diemen sv. F6 10 6 Real Sranang sv. F1 7 6 GeuzenM F3 10 5 IJburg AFC F5 9 5 Purmerland F4 9 4 Dijk De asv F4 10 4 IVV F2 9 2 TABA afc F3 9 1 TOS-Actief F4 10 0

7 6 6 5 5 4 3 1 0

0 0 1 2 1 3 0 1 2 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 10

30 19 19 18 17 15 12 12 6 3 0

68 27 35 41 29 34 21 39 14 10 12

9 10 34 6 23 23 35 36 57 42 55

2013 is bijna vervlogen 2014 staat reeds voor de deur Een nieuw jaar met nieuwe dromen Alles krijgt een nieuwe kleur. Veel geluk en vrede Veel liefde voor elkaar Aandacht voor je naaste Het wordt een prachtig kleurrijk jaar!

7e klasse  20 (najaar) Meer De sv. F4 10 GeuzenM F5 11 TABA afc F5 10 Blauw-Wit A F3 11 TABA F6 10 TOG F2 10 ZSGOWMS F4 11 Diemen sv. F9 10 TOS-Actief F5 10 Vlug en Vaardig. F2 11 VVA/Spartaan F6 10 IJburg AFC F14 10

9 9 6 6 5 5 5 4 4 3 2 0

1 0 0 2 2 2 0 5 1 4 1 4 1 5 1 5 0 6 1 7 0 8 0 10

28 27 20 18 16 16 16 13 12 10 6 0

69 42 45 41 32 35 44 30 34 29 18 8

10 25 20 48 19 27 53 34 48 38 34 71

7e klasse  22 (najaar) Badhoevedorp sc. F4 11 RODA ‘23 Rksv F13 11 RKAVIC F4 10 Diemen sv. F12 11 RKAVIC F5 11 Amstelveen/H F4 11 11 Muiden sc. F4 Forza Almere F4 10 DCG Rksv F8 10 TABA afc F8 10 RKDES F6 10 Weesp FC F7 10

8 8 7 7 7 5 5 4 2 0 0 0

1 0 2 1 1 2 2 2 0 4 3 2

25 24 23 22 22 17 17 14 6 4 3 2

54 58 50 45 39 42 40 32 13 11 22 6

17 27 10 15 23 39 47 26 47 48 63 50

2 3 1 3 3 4 4 4 8 6 7 8

5e klasse  11 (najaar) CTO ‘70 sv. F3 9 Weesp FC F4 10 Abcoude fc F5 8 AS’80 F4 8 IJburg AFC F7 9 IJburg AFC F6 10 Ouderkerk sv. F5 10 Diemen sv. F7 9 Ouderkerk sv. F6 9

1 1 1 2 4 5 7 7 9

22 21 19 16 15 13 9 4 0

49 36 41 36 23 29 22 11 7

17 17 22 14 25 28 35 35 61

6e klasse  13 (najaar) Abcoude fc F6 11 10 GeuzenM F4 11 10 TABA afc F4 10 7 Diemen sv. F8 11 6 Muiderberg sc. F2 11 6 WV-HEDW F5 11 6 Meer De sv. F2 10 4 DRC F2 9 4 Dijk De asv F5 10 4 AS’80 F10 11 2 IJburg AFC F10 10 1 CTO ‘70 sv. F4 11 0

1 0 0 1 0 3 2 3 0 5 0 5 1 5 0 5 0 6 0 9 1 8 1 10

31 30 21 20 18 18 13 12 12 6 4 1

69 63 49 45 42 36 47 33 29 17 3 6

8 24 25 22 29 31 32 40 48 41 40 99

7e klasse  21 (najaar) Geinburgia sv. F2 11 11 Muiden sc. F3 11 9 TABA afc F7 11 9 Diemen sv. F11 11 8 IJburg AFC F15 10 5 Nieuw Sloten sv F6 11 5 Diemen sv. F10 11 4 GeuzenM F6 10 2 11 2 DCG Rksv F7 Meer De sv. F5 10 2 IJburg AFC F16 11 2 TOS-Actief F6 10 0

0 0 0 2 0 2 1 2 2 3 1 5 1 6 2 6 2 7 1 7 0 9 0 10

33 27 27 25 17 16 13 8 8 7 6 0

85 74 52 79 44 37 49 17 26 19 22 6

12 21 24 24 26 37 53 42 67 52 67 85

7e klasse  24 (najaar) OFC F7 6 RKDES F8 6 Legmeervogels F10 6 Meer De sv. F6 5 TOS-Actief F7 5 NFC F5 6 6 Diemen sv. F13 Legmeervogels F9M 6

1 1 1 0 0 0 1 0

16 10 10 9 9 9 4 0

27 37 25 18 18 45 21 0

3 10 20 13 15 20 28 82

5 3 3 3 3 3 1 0

1 3 1 1 0 1 0 1 0

0 2 2 2 2 3 4 6


nr. 10    23 december 2013 17

sv D iemen    DeTreffer 

sv Diemen B5 Winterkampioen! Het is misschien raar en arrogant om te zeggen maar ik ben het niet eens met een heleboel toptrainers, Kampioen worden went wel, sterker nog verliezen dat went nooit! Ik ben al een aantal jaren de gelukkige trainer van een groep jongens die elk jaar de ene keer mij verrassen en de andere keer gewoon doen wat ik verwacht. Maar dan ga ik toch iets te kort door de bocht en ik zal jullie vertellen waarom. Welke trainer van een op papier zo’n laag team (lijkt erg onbelangrijk maar toch..) staat op elke trainingsavond met een bijna 100% opkomst, welke trainer kan zeggen dat er op de zondag als er uit gespeeld moet worden er minimaal 8 auto’s klaar staan om naar de tegenstander te rijden, welke trainer kan zeggen dat het elftal bestaat uit vrienden en dit is misschien wel het belangrijkste want er wordt nooit tegen elkaar te keer gegaan, tuurlijk baal je als je maatje een fout maakt maar wat je dan hoort is heel simpel en kort “kom op terug knokken die bal!” Het lijkt een sprookje maar dit is mijn team de B5 van sv Diemen. De tegenstanders vragen wel 5 of 6 keer zijn jullie echt de B5 en dan past maar 1 antwoord ja dat zijn we maar we hadden ook B9 of B3 kunnen zijn het cijfer doet er niet toe. Wat ook erg mooi is om elk jaar weer mee te maken is hoe gezellig alle ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, zusjes, broertjes, en zelfs de buren er elke keer weer bij zijn als er gespeeld word. De bittergarnituren de koffie en na de wedstrijd ook de biertjes die zijn een vast gegeven geworden op de zondag. Het klinkt allemaal erg simpel maar het is net een puzzel en we zijn allemaal de stukjes die op hun plaats liggen en alleen op die manier krijg je het geheel dat we zijn! Om een lang verhaal kort te maken, voetbal is niet alleen een veld met lijnen een doel en een bal nee het gaat erom dat je het naar je zin hebt met z’n allen, en als je dat kan combineren met resultaat dan ben je Barcelona, Ajax en Bayern Munchen in het kwadraat! De kampioenen zijn: de achterhoede: Jari Valkenburg (keeper), Stijn Groenveld (aanvoerder), Ajay Ghisyawan, Pawan Soenessardien, Solomon Robertha en Casper v/d Brule. Middenveld:Lesley de Graeve, Danny Korndorffer, Shaan Tasneemen en Bian Veer. Aanval:Youri Kramer, Marco Kracht, Andoeele Mendelzoon, Jaimey Soethout en Demian Woerlee.

Fijne dagen iedereen en een sportief en gezond 2014 Toine. . .


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 18

Indeling voorjaarskompetitie B-junioren 2e klasse  11 Diemen B2 Kon. HFC B2 Nieuw Sloten sv B2 Meer de B2 AFC B3 WV-HEDW B2

12:30 13:30 12:00 9:30 14:30 9:30

3e klasse  08 Overbos B2 Diemen B4 Tos Actief B1 DSS B2

11:30 9:00 12:30 13:00

RKDES B2

14:00

2e klasse  04 PP Diemen B3 Buitenboys B3 Waterwijk B1 AS 80 B2 TABA B1 Fortius B1

9:00 15:00 12:45 10:30 12:15 10:00

KDO B1

11:30

3e klasse  09 DSS B3 RODA 23 B3 Kon. HFC B3 Diemen B5 Zwanenburg B3 Hoofddorp s.v. B2

11:00 10:00 12:30 12:30 11:00 10:00

Indeling voorjaarskompetitie C-junioren 2e klasse  06 Buiksloot C1

11:30

TABA C2 Diemen C3 Nieuw Sloten sv C1 Kon. HFC C3 3e klasse  02 TABA C3 Wherevogels De C1 TOG C1 Overbos C3 GeuzenM’meer C2 Diemen C5

10:30 09:00 10:00 11:30

2e klasse  07 Diemen C4 SDZ C1 Volendam (rkav) C3 Sloterdijk C1 Waterwijk C3 Kon. HFC C4

10:45 11:30 10:00 12:00 11:00 10:15

10:30 11:00 9:00 10:00 10:00 9:00

3e klasse  07 Diemen C6 DWS C2 SDW C1 Overbos C7 TABA C4 GeuzenM’meer C4

9:00 10:30 10:00 9:00 10:30 10:00

Indeling voorjaarskompetitie D-pupillen 2e klasse  26 Legmeervogels D2 Diemen D2 Nieuw Sloten sv D1 Dijk De D2 Meteoor D1 SDZ D3

9:00 9:00 11:00 9:30 12:00 10:15

3e klasse  31 Argon D3 Badhoevedorp D2 Nieuw Sloten sv D3 Sporting Martinus D4 AFC D8 Pancratius D5 KDO D3 Diemen D3

8:45 10:30 9:30 11:45 12:15 11:30 11:15 12:00

2e klasse  30 (onder 12) Legmeervogels D4 9:00 Ouderkerk D2 9:00 Diemen D4 12:30 Hoofddorp s.v. D3 11:30 HBC D2 9:45 Buiksloot D3 12:00 Sporting Martinus D3 11:45 Kon. HFC D4 11:30 Dijk De D3 9:30 DSOV D2 11:00 AFC D5 10:30 Abcoude D3 9:30


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 19 4e klasse  41 Legmeervogels D7 SDZ D8 Meteoor D2 Diemen D5 RKAVIC D3 RODA 23 D8

13:00 9:00 12:00 12:00 11:30 9:00

4e klasse  39 Tos Actief D4 Almere FC D4 AMVJ D2 ZSGOWMS D3 NFC D1 Diemen D6

10:45 9:00 10:00 11:00 12:00 9:00

5e klasse  24 AFC D11 Buiksloot D6 RKDES D4 HBOK D2 RODA 23 D9 Diemen D7

9:00 12:00 11:00 10:30 11:30 10:30

Indeling voorjaarskompetitie E-pupillen 2e klasse  15 WV-HEDW E2 IJburg AFC E2 Diemen E2 TABA E1 Voorland E3 Real Sranang E1

9:00 12:30 11:00 11:15 9:30 9:30

3e klasse  20 Diemen E6

10:15

Zeeburgia E6 GeuzenM’meer E2 Diemen E5 TOG E1 4e klasse  23 GeuzenM’meer E3 Meer de E3 Diemen E8 Tos Actief E5 WV-HEDW E6 IJburg AFC E6

Onder 10  A Reiger Boys E3 Hoofddorp s.v. E2 DSS E3 Fortuna Wormerv. E3 Diemen E3 Kon. HFC E3 KFC E3 Zouaven De E3

11:15 9:00 8:30 10:45 9:00 12:15 8:30 9:00

9:00 10:00 11:30 10:00

4e klasse  22 OSV E5 Dijk De E3 Diemen E7 WV-HEDW E7 OSV E6 Kadoelen sv E2

13:00 12:00 9:00 9:00 11:00 9:00

10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 12:30

6e klasse  32 CTO 70 E5 Meteoor E3 TABA E4 Dijk De E5 Diemen E9 DRC E3

12:30 10:45 10:00 10:45 9:00 10:00

7e klasse  31 CTO 70 E6 TABA E8 OSV E9 Diemen E11 IJburg AFC E9 Buiksloot E9

12:30 9:00 9:00 13:00 11:15 10:30

Onder 10  D Diemen E4 Fortuna Wormerv. E5 AFC E8 KFC E4 VSV E2 Alliance 22 E4 AFC E7 Kon. HFC E7

10:15 13:45 9:00 8:30 10:00 14:30 9:00 10:00

6e klasse  31 Tos Actief E7 DRC E4 Diemen E10 CTO 70 E7

9:00 10:00 11:30 12:30

TOG E3

7e klasse  32 Diemen E12 GeuzenM’meer E8 Meer de E6 Meteoor E4 TABA E7 CTO 70 E8

9:00

13:00 10:00 9:00 10:45 9:00 9:30


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 20

Indeling voorjaarskompetitie F-pupillen 2e klasse  15 CTO 70 F1 Zeeburgia F8 Dijk De F1 Diemen F1 IJburg AFC F2 Meer de F1

11:00 9:00 9:30 10:00 10:00 9:00

2e klasse  16 Diemen F4 Meteoor F1 JOS/W’graafsmeer F1 IJburg AFC F1 SDZ F2 GeuzenM’meer F1

10:00 10:45 10:30 11:15 9:00 9:00

5e klasse  21 Diemen F6 IJburg AFC F6 OSV F3 Zeeburgia F6 WV-HEDW F6 Dijk De F3

10:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:30

7e klasse  36 Diemen F9 GeuzenM’meer F6 TABA F8 Meer de F5 IJburg AFC F10 IJburg AFC F12

7e klasse  37 Tos Actief F7 Meteoor F4 IJburg AFC F16 Diemen F13 CTO 70 F4

9:00 9:00 9:00 9:00 8:45 8:45

9:00 9:30 8:45 9:00 11:00

1e klasse  14 Zeeburgia F2 Nieuw West SV F1 TABA F1 Tos Actief F1 Diemen F2 Volendam (rkav) F1

9:00 10:00 10:00 9:00 11:00 10:30

3e klasse  18 Dijk De F2

10:45

DWS F2 Diemen F3 Zeeburgia F3 Zeeburgia F4

9:30 9:00 11:00 9:00

3e klasse  17

6e klasse  33 Diemen F7 IJburg AFC F9 IJburg AFC F8 Tos Actief F4 TABA F3 IVV F3

9:00 8:45 10:00 9:00 10:00 9:00

7e klasse  35 Meer de F6 TOG F2 Diemen F10 GeuzenM’meer F7 IJburg AFC F15 Tos Actief F5

9:00 9:00 11:00 11:00 8:45 10:45

6e klasse  31 OSV F6 TABA F7 Diemen F8 Kadoelen sv F1 Diemen F11 TABA F6

13:00 9:00 11:00 9:00 11:00 9:00

Meteoor F2 WV-HEDW F3 Diemen F5 Zeeburgia F5 Tos Actief F3

9:30 9:00 9:00 9:00 9:00

6e klasse  31 OSV F6 TABA F7 Diemen F8 Kadoelen sv F1 Diemen F11 TABA F6

13:00 9:00 11:00 9:00 11:00 9:00

6e klasse  32 TABA F4 Diemen F12 Meer de F2

10:00 12:00 9:00

WV-HEDW F5 TABA F5

10:00 9:00

7e klasse  38 JOS/W’graafsmeer F3 Tos Actief F6 DRC F3

9:00 10:45 9:00

IJburg AFC F14 Diemen F14

8:45 12:00


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 21

Vrouwen/meisjesvoetbal Eindstanden vrouwen/meisjesvoetbal 4e klasse  D (najaar) Ouderkerk sv. VR1 10 NVC VR1 9 Meer De sv. VR2 10 Buitenboys sc. VR1 9 KDO sv Vr1 10 Diemen sv. VR1 9 DVVA csv. Vr2 10 GeuzenM Vr1 10 Altius VR1 7 Wartburgia asv VR6 9 Zuidvogels De VR2 9

8 8 6 5 3 3 2 2 2 1 1

2 1 1 3 2 1 4 2 0 2 2

0 0 3 1 5 5 4 6 5 6 6

26 25 19 18 11 10 10 8 6 5 5

46 53 22 28 20 22 10 15 9 8 8

(t/m 16 december)

8 7 19 11 27 27 29 35 23 24 31 2e klasse  06 (najaar) Jong Aalsm. U MB1 10 KDO sv MB1 10 Martinus MB1 10 Diemen sv. MB1 9 WV-HEDW MB1 9 OSV MB1 9 RKDES MB1 10 TOS-Actief MB1 9 RODA ‘23 MB2 10 Buitenveldert MB2 10 Meer De sv. MB1 10

2e klasse  08 (najaar) GeuzenM MD1 11 Kadoelen sv. MD2 10 Diemen sv. MD1 10 Buitenveldert MD2 10 SDZ MD1 11 IJburg AFC MD1 11 Buitenveldert MD3 11 TOS-Actief MD1 10 Abcoude fc MD1 10 Amstelveen/H MD1 8 Meer De sv. MD1 11 Nieuw Sloten MD1 11

9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 2 1

2 2 1 2 1 1 0 2 2 0 0 1

0 0 2 2 4 5 7 5 6 6 9 9

29 26 22 20 19 16 12 11 8 6 6 4

58 43 57 24 42 27 13 29 19 14 11 11

17 13 16 18 18 25 27 34 33 39 62 46

9 8 8 6 6 4 4 2 1 0 0

1e klasse  07 (najaar) Buitenveldert ME2 10 10 SDZ ME1 10 8 Ouderkerk sv. ME1 10 8 Buitenveldert ME3 10 7 Meer De sv. ME1 10 6 IJburg AFC ME2 10 5 GeuzenM ME1 10 4 Nieuw Sloten ME1 10 2 Nieuw Sloten ME2 10 2 TOS-Actief ME2 10 1 Diemen sv. ME1 10 0

0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 2

1 1 2 3 3 4 6 6 6 8 8

27 25 24 18 18 13 12 7 6 2 2

0 0 1 1 0 2 1 2 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 1 8 0 10

30 25 24 22 18 15 12 7 6 4 0

79 45 50 53 27 24 33 15 12 11 4

17 14 22 20 28 26 40 27 39 45 75

116 7 109 8 74 24 65 12 63 25 57 40 32 43 16 74 25 81 7 150 5 105

Indeling voorjaarskompetitie vrouwen/meisjes 2e klasse  08 GeuzenM’meer MB1 Pancratius MB2

13:00 13:15

WV-HEDW MB1 Diemen MB1 OSV MB1

10:30 13:00 14:30

1e klasse  12 GeuzenM’meer MD1 KDO MD1 Kadoelen sv MD2 Buitenveldert MD2 Diemen MD1 RODA 23 MD1

11:15 9:30 10:30 13:00 11:30 11:00

1e klasse  27 GeuzenM’meer ME1 Tos Actief ME1 Diemen ME1 Kadoelen sv ME1 Tos Actief ME2 IJburg AFC ME2

11:00 10:45 12:00 10:00 10:45 12:30


nr. 10    23 december 2013 22

sv D iemen    DeTreffer 

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren R. Ternede tel. 020-6950204 Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen tel. 06-43091020 Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Snelle treffer doet Diemen de das om Diemen gaat met een teleurgesteld gevoel de winterstop in, hoewel er redelijk tot goed werd gespeeld bleek een razendsnelle treffer van Bloemendaal voldoende voor de winst. Na de zeer matige wedstrijd van vorige week tegen Spartaan was Diemen erop gebrand om weer het niveau te halen van de weken daarvoor. Deze goede intenties leken meteen de prullenbak in te kunnen toen Bloemendaal al in de eerste minuut op voorsprong kwam. Een makkelijk gegeven vrije trap werd met het hoofd verlengd waardoor Diemen meteen in de achtervolging moest. De snelle tegenslag leek geen effect te hebben op de ploeg, want in het half uur dat volgde kwam Bloemendaal er totaal niet aan te pas. Er werd veel doorgeschoven vanuit de backs en de vrije man op het middenveld werd steeds gevonden. Dit leidde tot een aantal kansen via met name Grifhorst, die twee keer het eindstation was van een goede aanval maar twee keer net niet doeltreffend was. Diemen speelde redelijk tot goed, maar miste de juiste eindpassing om tot 100% kansen te komen. Bloemendaal liet zich in deze fase van haar slechtste kant zien via de linksbuiten, die tot drie maal toe een pittige overtreding maakte. De eerste twee niet bestraft door de scheidsrechter en bij de derde een gele kaart, waar rood meer op zijn plek was geweest. In de tweede helft kwam Bloemendaal, zonder de verstandig gewisselde linksbuiten, meer in het spel voor. Diemen bleef verzorgd voetbal spelen maar moest waken voor de snelle uitbraak van Bloemendaal.. De Bloemendaalse verdediging stond prima en slaagde er prima in om de spitsen van Diemen af te stoppen. Naar mate de tweede helft vorderde ging Diemen meer ruimte weggeven en de aanval van Bloemendaal had in de omschakeling meer met deze ruimte kunnen doen. Diemen bleef tot het laatste fluitsignaal werken voor in ieder geval een punt, maar had net niet het geluk aan haar zijde. Zo was het spel naar behoren maar blijft Diemen wederom met lege handen achter. Na de winterstop zal het spel moeten worden omgezet in meer punten, anders lijkt de nacompetitie (of erger) onvermijdelijk.

Boaz sv Diemen Vet. 1 - Amsterdam Vet. 1  5-4 14 december

Een paar weken geleden was ik nog lyrisch over het spelletje. Hoe voetbal verbroedert en zo meer. Vandaag voel ik het tegenovergestelde. In ‘n ongemeen harde schoppartij wisten we gelukkig nog wel het hoofd te bieden aan de gasten van FC Amsterdam en de drie punten naar huis te nemen maar ‘n voorbode voor wat ons te wachten staat bij de uitwedstrijd werd ons wel geleverd. Je zal maar scheids zijn en ondanks dat Dhr. Minnema niet foutloos floot zorgde hij er wél voor dat de wedstrijd uitgespeeld werd, terwijl hij wel 4 spelers ‘n gele kaart, dus 10 min. eruit, durfde te geven (3 voor de gasten en 1 voor ons). Wat hij naar z’n hoofd geslingerd kreeg aan scheldwoorden en andersoortig gebral was niet mals. Hij hij hield z’n hoofd koel en wist de pot tot ‘n min of meer goed einde te brengen. Sv Diemen Noord hield zich toch ook rustig. Nadat de 1e doodschop binnenkwam, op Dhr. Meulensteen die er sowieso geen hout van bakte, ging niemand zich te buiten aan onsportief gedrag, op wat gemekker na dan. Gelukkig was het scoreverloop in ons voordeel. Dhr. Sikkens scoorde na ‘n snel genomen vrije trap (1-0) en toen FC Amsterdam gelijk maakte was het nog geen minuut later Dhr. Erikstadt die z’n 15e van het seizoen aantekende (2-1). De gasten zorgden met ‘n mooie eigen goal voor de ruststand (3-1). De 2e helft bracht veel goals en erg onsportief gedrag met zich mee. 25 sec. na (onze!) aftrap lag de 3-2 er al in en niet veel later de 3-3. Het schoppen op enkels en anderzijds nagetrap hield niet op maar we scoorden wel de 4-3 (Dhr. de Jong na ‘n foute terugspeelbal) en 5-3 (Dhr. Sikkens met ‘n onmogelijke punter). De wedstrijd eindigde, met 11 tegen 10 (waarbij de speler die er na 10 min. weer in kwam meteen afgelost werd door ‘n ander), 10 tegen 10 (P. S. uit D. Noord, terwijl hij zélf de doodschop toegediend kreeg) en weer 11 tegen 10, nadat FC Amsterdam nogmaals wist te scoren door ‘n bal zodanig op het doel te schieten dat hij er in ging (5-4). Mannen van de Match waren Sjon en Ton, de kalende tweeling in ons centrum, die weliswaar 4 goals om de oren kregen maar toch onverstoord de strijd bleven aangaan en ons behoedden voor ‘n denkbare nederlaag…

Eef Erwt


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 23

Standen zondag- & zaterdagsenioren 3e klasse  C DCG Rksv 1 13 11 DSOV 1 13 9 Zwanenburg v.v. 1 13 9 Bloemendaal 1 13 7 ZSGOWMS 1 13 5 Arsenal ASV 1 13 5 RKDES 1 13 5 AGB 1 13 5 VVA/Spartaan 1 13 4 DSS 1 13 3 Nieuw West SV 1 13 2 RCH 1 13 3 Diemen sv. 1 (zon) 13 2 Sporting Martinus 1 13 2

2 2 2 2 5 5 4 3 1 3 4 1 2 2

0 2 2 4 3 3 4 5 8 7 7 9 9 9

35 29 29 23 20 20 19 18 13 12 10 10 8 8

44 35 36 14 26 25 14 20 18 15 13 17 18 15

5 13 22 15 20 21 14 24 26 29 27 36 27 31

4e klasse  10 TOG 2 CTO ‘70 sv. 3 Diemen sv. 3 JOS W 4 Fortius asv. 3 Meer De sv. 3 TABA afc 3 Meteoor De sv. 3 ZRC Herenmarkt 3 Geinburgia sv. 3 WV-HEDW 3 Voorland sc. 2

11 10 11 10 11 9 10 9 10 10 9 10

7 7 6 6 6 4 3 3 3 2 2 2

3 0 3 1 1 1 3 1 0 3 1 1

1 3 2 3 4 4 4 5 7 5 6 7

24 21 21 19 19 13 12 9 9 9 7 7

32 37 45 33 47 40 24 26 34 21 20 27

13 21 24 22 35 33 28 39 45 38 37 51

6e klasse  11 RAP sv. 4 Germaan De asv 3 Victoria 4 TOS-Actief 4 TOG 3 Overamstel sc. 6 Diemen sv. 5 RAP sv. 8 FIT avv 4 GeuzenM 3 Eendracht ‘82 sc. 5

11 8 9 10 8 9 10 10 8 10 10

2 7 7 6 5 5 4 4 4 2 2

0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1

9 0 1 4 2 3 4 5 4 8 7

6 22 22 18 16 16 14 13 12 6 6

14 41 32 31 28 30 37 33 18 16 23

37 9 17 23 21 20 38 31 17 32 51

4e klasse  D Voorland sc. 1 Vlug en Vaardig 1 Buitenveldert sc. 1 KDO sv 1 RODA ‘23 Rksv 1 Arsenal ASV 1 RAP sv. 1 DCG Rksv 1 Zuidoost United 1 De Eland sc. 1 Diemen sv. 1 (zat) Blauw-Wit A FC 1

11 11 11 8 11 7 11 6 11 6 11 5 11 5 11 3 11 3 11 2 11 1 11 0

0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2

0 1 2 3 4 4 5 7 7 7 8 9

33 26 23 20 19 17 16 10 10 8 5 2

51 50 47 36 33 33 29 19 21 14 20 15

17 21 21 24 26 26 37 38 41 32 36 49

(t/m 16 december)

2e klasse  C VVIJ 2 Dijk De asv 2 Buiksloot dvc 2 Swift 2 Fortius asv. 2 AGB 2 PVCV 2 Diemen sv. 2 Hercules 3 VVA/Spartaan 2 JOS Watergr. 3 Sporting Martinus 2

12 10 11 8 11 8 12 5 12 5 9 5 11 4 12 3 11 3 11 2 10 2 12 2

2 1 0 3 3 2 3 2 0 2 1 1

0 2 3 4 4 2 4 7 8 7 7 9

32 25 24 18 18 17 15 11 9 8 7 7

49 41 46 32 33 26 29 20 27 19 17 25

9 24 20 20 30 14 28 47 40 39 39 54

4e klasse  11 Diemen sv. 4 WV-HEDW 6 TABA afc 4 ZRC Herenmarkt 2 Arsenal ASV 5 TOS-Actief 2 Ankaraspor FC 3 Meer De sv. 4 Overamstel sc. 2 WV-HEDW 4 Fortius asv. 4

11 11 10 10 11 10 10 10 10 9 11

8 7 5 5 5 4 4 3 3 2 2

1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 1

2 2 2 3 4 2 3 5 5 5 8

25 23 18 17 17 16 15 11 11 8 7

36 43 32 40 29 30 28 33 24 23 13

19 19 13 28 28 17 34 28 25 29 68

1e klasse B Diemen sv. VE1 RKAVIC VE1 FC Amsterdam VE1 Real Sranang VE2 Real Sranang VE3 TOV VE1 GeuzenM VE3 Parkstad SV VE2 IVV VE1 Badhoevedorp VE3 Fortius asv. VE1 Dijk De asv VE2

11 11 11 10 11 10 10 11 10 10 10 11

8 8 6 5 5 4 3 3 3 2 3 0

3 0 2 1 1 4 3 2 2 4 4 2 3 4 3 5 2 5 3 5 0 7 0 11

27 26 19 18 17 16 12 12 11 9 9 0

51 53 37 29 29 23 36 26 33 23 29 9

23 24 21 26 36 19 26 30 29 27 37 80


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 24

Zaalvoetbal Zaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

Standen zaalvoetbal 3e klasse  08 Voorland sc. 2 12 APGS 1 13 AZV (Amstelveen) 2 10 KDO sv 2 12 Plein83 6 13 ABN AMRO z.v.c. 4 11 Legmeervogels 2 11 DCG Rksv 2 11 Diemen sv. 1 10 Maccabi 3 10 Exstudiantes A 1 10 AORC zvc/L 4 11

9 8 6 5 5 4 4 5 2 2 2 2

2 2 3 5 2 4 3 0 2 2 1 0

1 3 1 2 6 3 4 6 6 6 7 9

29 26 20 20 17 16 15 15 8 8 7 6

60 91 74 44 56 44 71 61 48 38 33 37

(t/m 19 december)

40 66 44 42 84 45 60 57 57 66 35 61 4e klasse  12 Diemen sv. 2 AORC zvc/L 9 AORC zvc/L 18 Iduna 1 DVVA csv. 5 KDO sv 3 Legmeervogels 3 Voorland sc. 4 VVGA 1 Exstudiantes A 6 Diemen sv. 3 Os Lusitanos 3 Vedette/De R. 6 MGT Jongeren 1

6e klasse  18 Vedette/De R. 11 9 Parkstad SV 6 7 AZV (Amstelveen) 6 9 AZV (Amstelveen) 7 10 8 Boele Boys 1 AZV (Amstelveen) 11 9 Arsenal ASV 5 9 Exstudiantes A 7 9 Diemen sv. 4 6 DCG Rksv 10 8

6 6 6 4 4 4 3 1 1 1

2 1 0 3 1 0 0 3 1 1

1 0 3 3 3 5 6 5 4 6

20 19 18 15 13 12 9 6 4 4

41 71 47 41 41 52 42 38 19 34

27 32 37 49 35 74 40 53 33 46

11 11 7 12 10 12 9 10 12 10 10 11 12 7

8 8 7 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2

1 0 0 2 1 4 1 1 1 0 0 2 1 0

2 3 0 5 4 4 4 5 7 6 6 6 8 5

25 24 21 17 16 16 13 13 13 12 12 11 10 6

96 74 60 67 56 49 43 41 64 54 61 41 66 31

65 65 35 73 46 51 40 49 90 51 69 51 73 45


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 25

Programma 11 & 12 januari Zaterdag 11 januari 12:00 152407 svDiemen D3 12:00 152398 svDiemen D5

SDZ D6 JOS/W’graafsmeer D3

3e klasse 4e klasse

15 20

Zondag 12 januari 10:00 69494 svDiemen A2

Pancratius A1

2e klasse

14

2e klasse 1e klasse

6 8

Uitwedstrijden Zaterdag 11 januari 10:30 129206 WV-HEDW MB1 10:45 130745 Tos Actief MD1

svDiemen MB1 svDiemen MD1

Programma 17, 18 & 19 januari Vrijdag 17 januari 19:00 32912

svDiemen C1

CTO A’dam Talent Team B1M

Hoofdklasse

Zaterdag 18 januari 10:45 93628 svDiemen D1 10:30 152409 svDiemen D3 12:00 152396 svDiemen D5 10:45 156293 svDiemen E1

AS 80 D2 AMVJ D1 SDZ D7 DCG E1

1e klasse 3e klasse 4e klasse hoofdklasse

5 15 20 6

Zondag 19 januari 14:00 60090 svDiemen 3 10:00 69496 svDiemen A2

TABA 3 Abcoude A1

4e klasse 2e klasse

10 14

C

V. Otten

Uitwedstrijden Zaterdag 18 januari 14:30 127782 Badhoevedorp VE3 12:00 128248 Altius VR1

svDiemen VE1 svDiemen VR1

1e klasse 4e klasse

B D

Zondag 19 januari 14:30 11721 14:00 60659 11:30 58348 14:30 146693

svDiemen 1 svDiemen 4 svDiemen 5 svDiemen A3

3e klasse 4e klasse 6e klasse 3e klasse

C 11 11 18

Nieuw West SV 1 Arsenal ASV 5 TOG 3 Buitenboys A3

J.M. Pasman A. Daldal

Zaalvoetbal sv Diemen Zaalvoetbalprogramma van 8 t/m 24 januari 10-1-2014 13-1-2014 18-2-2014

19:30 22031 20:10 18766 19:15 159746

APGS 1 svDiemen 1 svDiemen 1 KDO 2 AZV (Amstelveen) 2 svDiemen 1

APGS Muiden Zuid

10-1-2014 15-1-2014

21:05 136483 21:55 152677

svDiemen 2 AORC/Lebo 18

Exstudiantes A 6 svDiemen 2

Muiden Caland

  8-1-2014 13-1-2014 24-1-2014

21:10 136481 21:05 136578 19:15 159767

Os Lusitanos 3 svDiemen 3 Voorland 4

svDiemen 3 Legmeervogels 3 svDiemen 3

Aristos Muiden Hogendorp

J.J.H. Heemskerk H.E.M. Mac-Intosh

  9-1-2014 23-1-2014

21:00 142684 20:10 142701

svDiemen 4 DCG 10

Vedette / De R 11 svDiemen 4

Oostenburg Zuid

F. Wijngaard)

H.E.M. Mac-Intosh

G.J.C. Cordes


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 10    23 december 2013 26

Voorlopig programma 25 & 26 januari Zaterdag 25 januari 12:00 47676 svDiemen A1   9:00 191301 svDiemen D2 10:30 189992 svDiemen D4 11:30 163813 svDiemen E2 10:15 181813 svDiemen E4 10:15 163303 svDiemen E6   9:00 163812 svDiemen E7   9:00 163811 svDiemen E8 11:30 163810 svDiemen E10 12:45 163272 svDiemen E12 10:15 174159 svDiemen F4 12:45 174158 svDiemen F6   9:00 174157 svDiemen F7 12:45 174644 svDiemen F8   9:00 174156 svDiemen F9 12:45 174643 svDiemen F10 11:30 174399 svDiemen F12 11:30 201211 svDiemen ME1

Rijnsb.Boys A1 Meteoor D1 Nieuwland D2 TABA E1 Kon. HFC E7 TOG E1 WV-HEDW E7 Tos Actief E5 CTO 70 E7 CTO 70 E8 GeuzenM’meer F1 Dijk De F3 IVV F3 Kadoelen sv F1 IJburg AFC F12 GeuzenM’meer F7 WV-HEDW F5 Kadoelen sv ME1

4e divisie 2e klasse Onder 12 2e klasse Onder 10 3e klasse 4e klasse 4e klasse 6e klasse 7e klasse 2e klasse 5e klasse 6e klasse 6e klasse 7e klasse 7e klasse 6e klasse 1e klasse

A 26 G 15 D 20 22 23 31 32 16 21 33 31 36 35 32 27

M. Kuilman

Zondag 26 januari 14:30 13399 12:30 201745   9:00 201660 10:45 202787   9:00 202781

DCG 1 WV-HEDW B2 KDO B1 Kon. HFC C4 GeuzenM’meer C4

3e klasse C 2e klasse 11 2e klasse 04 (PP) 2e klasse 7 3e klasse 7

R.J. Sanou

X Stoffer T. van Kasteren

svDiemen 1 svDiemen B2 svDiemen B3 svDiemen C4 svDiemen C6

Uitwedstrijden Zaterdag 25 januari 14:00 3078 Arsenal ASV 1 11:00 32627 De Dijk C1 (za.)   8:45 190054 Argon D3 12:00 191436 Meteoor D2 10:45 190976 Tos Actief D4   9:00 191003 AFC D11 13:45 156487 IJburg AFC E1 13:30 181911 Fortuna Wormerv. E3 10:45 163444 Meteoor E3   9:00 163753 OSV E9   9:30 174707 Dijk De F1 10:00 174389 Nieuw West SV F1   9:30 174708 DWS F2   9:00 174626 WV-HEDW F3   9:00 174382 TABA F7   9:30 174525 Meteoor F4   9:00 174140 JOS/W’graafsmeer F3 13:15 197809 Pancratius MB2   9:30 200289 KDO MD1

svDiemen 1 svDiemen C1 svDiemen D3 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen E1 svDiemen E3 svDiemen E9 svDiemen E11 svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F5 svDiemen F11 svDiemen F13 svDiemen F14 svDiemen MB1 svDiemen MD1

4e klasse Hoofdklasse 3e klasse 4e klasse 4e klasse 5e klasse hoofdklasse Onder 10 6e klasse 7e klasse 2e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 6e klasse 7e klasse 7e klasse 2e klasse 1e klasse

D C 31 41 39 24 6 A 32 31 15 14 18 17 31 37 38 8 12

Zondag 26 januari 10:00 68519 12:30 201815 10:30 202848 10:30 202773

svDiemen A2 svDiemen B5 svDiemen C3 svDiemen C5

2e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse

14 9 6 2

Nieuw West SV A1 Kon. HFC B3 TABA C2 TABA C3


nr. 10    23 december 2013 27

sv D iemen    DeTreffer 

Onze kantine ziet er weer schitterend uit, altijd maar weer is het rond de Kerst een feest om in onze kantine te bivakkeren. Hartelijk dank harde werkers/sters! Twee najaarskampioenen meldden zich de F2 die, na een titanenwedstrijd (1-1) tegen TABA F2, zich kampioen mochten noemen. Dat de leiders Dino en Akkie na de wedstrijd onder de douche werden geplaatst door de spelers van de F2 was bijna nog leuker dan kampioen worden. Na afloop snel naar ons sportpark en daar werd met een patatje en een AAtje nog even verder gefeest!!!

i Min

treffers

De B5 werd voor de afwisseling geen najaarskampioen maar Winterkampioen en dat is ook heel mooi. In het verslag van de leider las ik dat hij heel tevreden is met zijn team en.  . met de supporters om zijn team. Heren van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.

Elders in deze Treffer treft u de verslagen van deze kampioenschappen aan. Van de F2 op pag. 8 en van de B5 op pag. 17. Even lezen natuurlijk. De B4 staat ook bovenaan, maar is nog een wedstrijd achter en wel tegen runner up CTO’70 B1, of die wedstrijd nog wordt gespeeld? Zo niet dan zijn “WIJ” kampioen, toch? Pagina 3 is dit keer een belangrijke pagina, even lezen. Op zaterdag 4 januari wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in ons clubhuis, aanvang 14.30 uur. Het is altijd gezellig druk, een hapje en een drankje staan voor u klaar. U ontmoet onder andere omstandigheden, dus niet langs de lijn, alle bekenden en onbekenden sv Diemenleden. Trouwens de loting van de Nieuwjaarsloterij vindt om 17.00 uur plaats en u weet alleen aanwezige vrijwilligers kunnen een prijs winnen.

De redactie van De Treffer wenst u en de uwen een gezellige Kerst en een gezond 2014! U leest nu de laatste digitale Treffer in de huidige staat, vanaf nu kunt op www.svdiemen.nl uw verslagen en berichten kwijt en lezen.

Treffer 10 23 dec 2013  
Advertisement