Page 1

JAARGANG 55 ● NUMMER 1 ● FEBRUARI 2011 − P708305

België-Belgique P.B. 8900 IEPER 1 3/5564

BIOTOOPSTUDIE UITWISSELINGSPROJECT POLEN INLEEFREIS INDIA


Wakker worden in 2011 Kris Lazeure, directeur In het begin van het nieuwe jaar wens ik alle lezers van Contact een heel creatief, gelukkig en fantastisch 2011 toe. Een nieuw jaar, een nieuw begin! Het is nogal evident dat we bij een overgang van oud naar nieuw wakker worden en vooruitkijken naar wat we zowel op professioneel als op persoonlijk vlak willen realiseren. Als directeur wens ik dat we op de ingeslagen weg van pedagogische en didactische vernieuwingen verdergaan. Er wachten ons dan ook grote uitdagingen. De informatisering in de maatschappij gaat met rasse schreden vooruit en als school pogen we de digitale evolutie zo goed mogelijk te volgen. We voorzien daarom in het komende jaar twee bijkomende computerlokalen en de bestaande computerlokalen worden van nieuwe computers voorzien. De informatiebrieven en de facturen naar de ouders verlopen digitaal. We evolueren verder met het stelselmatig invoeren van digitale borden en wifitoestanden. Het krijt geeft heel stilletjes zijn monopolie af aan de muisklik of de touchscreen. Onze website wordt een belangrijk infokanaal.

kan nooit flitsend zijn omdat het moet beklijven als stevig fundament om daarop verder te bouwen. Leerstof beheersen vraagt herhaling en nog eens herhaling en heel veel tijdsinvestering. Ik wens alle leraren de kracht om iedere dag opnieuw de soms heel moeilijke en uitgebreide leerstof op een boeiende en klare manier aan hun leerlingen over te brengen. Ik wens dat leerlingen het studeren weer als een plicht voor zichzelf zien om in het leven vooruit te komen. Voor onze ouders wens ik dat ze het geduld blijven opbrengen om hun kinderen te motiveren en te stimuleren om hun best te doen op school. ‘Je best doen’ blijft immers een heel zinvolle attitude. Onverschilligheid t.o.v. de studies, het sluipende vergif, moeten we als school en als ouders met alle mogelijke middelen bestrijden. Voor de samenwerking tussen College en Lyceum wens ik dat we verder de handen in elkaar slaan om heel concreet en constructief aan het uitstippelen van gezamenlijke doelen te werken. Heel veel formele elementen als handboeken, lessentabellen, deliberatiecriteria hebben we al gemeenschappelijk gemaakt. De eerste en tweede graad zijn al bijna volledig gelijkgesteld. 2011 zal enorm cruciaal zijn om samen na te denken hoe we in de derde graad richtingen als economie, wetenschappen, Latijn en moderne talen nog beter kunnen profileren. Het ministerie van Onderwijs kondigt immers voor 2014 een grote hervorming in het middelbaar onderwijs aan. Hoofddoel zou zijn de schotten tussen de huidige onderwijsvormen aso, tso, kso, bso te laten verdwijnen. De leerlingen van het middelbaar onderwijs zullen kunnen kiezen tussen verschillende belangstellingsgebieden die op hun beurt in verschillende moeilijkheidsgraden ingedeeld worden. Alleen door intense samenwerking tussen de twee aso-scholen in Ieper zullen we in de toekomst onze huidige belangrijkste richtingen in de nieuwe structuur van het middelbaar onderwijs anno 2014 weten in te passen. Er is zeker nog veel werk voor de boeg, maar nu al goed wakker worden voor de problemen van morgen vind ik vast en zeker een goede attitude.

Door deze digitale evolutie wordt de kennis van de leerling niet meer alleen aan het handboek of het werkboek gebonden. De kennis en de vaardigheden die de leerling op school leert, moeten hem meer en meer in staat stellen om zelfstandig en gestructureerd op zoek te gaan in de zee van informatie op het internet. Hierin goed je weg weten te vinden en niet overspoeld worden door een teveel aan informatie wordt een belangrijke vaardigheid. Als school hebben we hier niet alleen een pedagogische, maar ook een heel belangrijke sociale rol te vervullen. We hebben de plicht om alle leerlingen de mogelijkheden en kansen te bieden om in deze digitale leeromgevingen hun weg te vinden. ‘De slimste leerling’ wordt in het licht van het volgende decennium zeker die leerling die met een gefundeerde basiskennis in staat is zijn kennis via de digitale informatiebronnen op peil te houden en te vermeerderen . De pedagogische en didactische vernieuwingen en de daarmee gepaard gaande adequate middelen die de leraar gebruikt, lopen echter niet altijd parallel met de studie-inzet van onze leerlingen na de lessen. We constateren in het algemeen een verminderde studie-inzet van de leerlingen buiten de lessen. Heel wat maatschappelijke factoren spelen hier natuurlijk een belangrijke rol. Toch moeten we ons als school echt afvragen hoe we onze leerlingen weer aan hun studeertafel krijgen. Moeten we aan leerlingen nog meer kansen bieden om op school in een rustige leeromgeving te studeren? We zien heel duidelijk dat tijdens de proefwerkenperiode meer en meer leerlingen op school studeren. Zelfs voor de geplande proefwerkenstudies op zaterdagvoormiddag lopen de studiezalen vol. Alle informatie wordt ons vandaag de dag op een flitsende manier aangeboden. Leerstof aanbrengen, zelfs met de meest adequate middelen,

Inhoud 2

Wakker worden in 2011

18-20 SVC voor Damiaan

3-4

Uitwisselingsproject Polen

21-22 Familieberichten

5

Oud-leerlingen schrijven een boek

23

6

Onze school in cijfers Berichten uit Kaboel

7

Verrassende ontmoetingen in de bib Een dag met Jean Bosco Safari

8-10

Confronterend India

11

Nieuwe gezichten voor de klas Sponsors Damiaanactie

12-13 College sportief

Aardrijkskunde-excursie Biotoopstudie Bezoek stadsbibliotheek

24-25 Leerlingenraad 26

A-blok wordt grondig verbouwd

27

Project Back to School Politieke vipbehandeling voor onze laatstejaars

28

Maar dit geheel terzijde Black: een totaalspektakel

14-17 Studieresultaten oud-leerlingen

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER semestrieel tijdschrift verantwoordelijke uitgever K. Lazeure Guido Gezelleplein 11 8900 Ieper gewone abonnementen: €6 steunabonnementen: min. € 11 tel. (057) 20 05 59 e-mail: marnickdeclercq@hotmail.com KBC 738-0107421-64 afgiftekantoor: 8900 Ieper 1 2 CO NTACT - F EBRUA RI 2 011

Mieke Allegaert, Philippe Barbez, Emma Bauters, Pieter Behaeghel, Judith Bulteel, Lieven Calis, Bart Callens, Jacob Desodt, Koen Dewitte, Nicole Dewulf, Paul Durnez, Charlotte Edwards, An Forrez, Frank Hosten, Kris Latré, Kris Lazeure, Yasmine Louagie, Tom Nottebaere, Christel Reuse, Eef Soete, Tiana Vandecappelle, Sebastiaan Vandekerkhove, Christel Van Eecke, Ann Vanhaute, Elisabeth Vanhoutte, Thomas Veryser en Louise Waignein

EINDREDACTIE Bernard Cauliez, Marnick Declercq, Mathieu Dehaene, André Demeersseman en Cynthia Van Gheluwe


Uitwisselingsproject Polen Chodze … , bo lubie (*) Woensdag 22 oktober 2010: eerst nog een toets wiskunde maken en dan hup het vliegtuig op. Voor sommigen was dat al een ervaring op zich, want zij zaten voor het eerst in een vliegtuig. Aangekomen in Krakow, wachtten we even op onze bus, waarna we richting Gliwice vertrokken. We werden door onze gastheren en -vrouwen in hun school zelf verwelkomd. Het eerste wat ons opviel, was dat hun school wel een stuk kleiner is dan de onze en dat zij geen speelplaats hebben, maar sofa’s in de gang om even uit te rusten. Dat was trouwens niet het enige wat ons opviel: in die school zijn ze niet zo streng. Zo kun je met je gsm in de les zitten en zoveel te laat komen als je wilt. Dat klinkt allemaal heel aantrekkelijk, maar dat is het volgens ons niet altijd. Soms zorgde dat voor een beetje chaos.

Het was ook zeer duidelijk dat alles daar veel goedkoper is en dat de huizen van de gastgezinnen vaak veel kleiner zijn dan de onze. De mensen zijn wel heel gastvrij en hartelijk en willen niet dat je iets te kort hebt. De tweede dag kregen we een rondleiding door de school en moesten we aan ons project werken. We hadden vier projecten: muziek, kortfilm, theater en animatiefilm. In België mochten we een project kiezen en in Polen moesten we het dan afwerken. Zo werd ons liedje, dat in het Pools en het Nederlands was geschreven, in een Poolse studio opgenomen. Enkele scènes van de Franse kortfilm werden nog gefilmd en daarna gemonteerd. Bij theater moesten ze vooral oefenen, oefenen en nog eens oefenen op hun Engelse tekst en bij de animatiefilm moesten ze nog zowat alles maken. We kregen ook onze eerste dansles van de Poolse leerlingen. We leerden de mambo dansen. Diezelfde dag werden we ook in het stadhuis verwelkomd en maakten we nog een stadswandeling.

Eef, Noor en de Poolse Michal.

Vrijdag bezochten we de prachtige stad Krakow. Enkelen van ons droegen hun jeugdbewegingsuniform. Het was in België namelijk Dag van de jeugdbeweging. We bezochten de kathedraal, waar de recent gestorven president Lech Kaczy´nski begraven ligt. Van de gids kregen we ook heel veel informatie over de geschiedenis van Polen. Toen we enkele uren vrij kregen, gingen we wat shoppen en ontdekten we het Hard Rock Café. Daarna bezochten we allemaal samen de Joodse buurt. De volgende dag maakten de ouders van onze uitwisselingspartners typisch Pools eten voor ons klaar en moesten wij het dansje dat we geleerd hadden, eens opvoeren. Dat eten is helemaal anders dan bij ons, maar daarom niet minder lekker. Niet iedereen vond het even verrukkelijk, maar ons had het alleszins gesmaakt. ’s Avonds leerden we het Poolse uitgaansleven kennen en we moeten zeggen: het mag er wezen. Op zondag moesten we niet naar school, want het was Family Day. Iedereen deed toen wat anders: in de bergen gaan wandelen of een mijn of familie bezoeken. De dag nadien bezochten we de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau. Dat was heel erg confronterend. We kwamen Auschwitz binnen door de ‘Arbeit macht frei’-poort. We gingen kamers binnen waar bergen valiezen, borstels, brillen, kammen, kleren, babykleren en poppen lagen, maar het meest beklijvende was een kamer vol met haar. Nadat de gevangenen vergast waren, werd hun haar afgesneden om het te kunnen verkopen. We zagen ook de ingerichte kamers, de strafcellen en de gaskamer. Daar werden we allemaal heel stil van. We bezochten ook nog het werkkamp Birkenau, waar vooral de uitgestrektheid van de plaats opviel. Je kon ook de bewakingstoren van in Schindler’s List herkennen. Het was allemaal heel eng en confronterend, maar toch is het iets wat je eens in je leven moet hebben gezien.

(zie vervolg pag. 4) F EBR UAR I 2 0 1 1 - CO N TAC T 3


Uitwisselingsproject Polen Chodze ... , bo lubie (*)

(vervolg)

Er moest natuurlijk ook nog gewerkt worden. De dinsdag en woensdag waren voorbehouden voor ons project. Om de sleur te doorbreken kwamen enkelen op het idee om jeugdbewegingsspelletjes te spelen. Eerst lieten we onze Poolse uitwisselingspartners kennismaken met onze spelen en daarna was het hun beurt. Dit was een onvoorziene activiteit waaraan iedereen goeie herinneringen overgehouden heeft. De donderdag was onze laatste volledige dag. Een aantal mensen kregen last van stress omdat die avond het resultaat van het werk van de twintig dagen die we samen doorbrachten, zou worden getoond. Na enkele toespraken konden we allemaal ons resultaat laten zien. Als verrassing zongen de Polen Broeder Jacob en wij trakteerden hen op het liedje Sto lat. Om de avond in schoonheid af te sluiten verraste meneer Roets ons door samen met Dominika een liedje te spelen. Daarna volgde nog een afscheidsfeestje. De laatste voormiddag kregen we ook onze laatste Poolse les. Daarna hadden we de keuze tussen een les meevolgen of ons project in andere scholen promoten. Na het inpakken van al onze souvenirs was het tijd om te vertrekken. Met tranen in de ogen vertrokken we naar het vliegveld. Tijdens de terugreis dachten we moe, maar voldaan aan de vele mooie momenten die we hadden meegemaakt: het schaatsen, het shoppen, de homeparties, het bezoek aan de Radio Tower en aan het Palm House en nog veel meer.

4 CO NTACT - F EBRUA RI 2 011

Het was een unieke belevenis die we iedereen zouden aanraden. We hebben echt nieuwe vrienden gemaakt, die we zeker nog eens willen en zullen terugzien. • (* Vrij vertaalde schoolspreuk: Ik kom graag naar mijn school.)

EEF SOETE, YASMINE LOUAGIE en TIANA VANDECAPPELLE


Oud-leerlingen schrijven een boek VERZONKEN JONGEN UIT ZEELAND

Jan Vantoortelboom debuteert Jan Vantoortelboom (WEB 1993) noemt zichzelf een ‘dromerige eenzaat van nature’. In het College leerde hij, ondanks de enthousiaste sabotages van het lerarenkorps, niet af te dromen. Aan de Universiteit Gent, waar hij Germaanse filologie studeerde, bloeide hij op zijn manier. Sinds 2004 is hij uitgeweken naar Ossenisse in ZeeuwsVlaanderen, waar hij nu met zijn gezin woont. Vantoortelboom doceert Engels aan de Hogeschool Zeeland. Zijn debuutroman verschijnt in maart. De verzonken jongen speelt zich af in Elverdinge, waar Jan opgroeide. De protagonisten Stoffel en Bert Vanheule leiden daar een zorgeloos en beschermd leventje. Als op de dag voor Kerstmis een brief wordt bezorgd, verhangt grootvader zich in de oude schuur. Ook de ouders van Stoffel zijn door de brief zeer ontzet. Voor het onbezorgde leven van de broers Vanheule valt het doek voorgoed als moeder door ziekte komt te sterven. Ze worden geconfronteerd met de waarheid die niet langer verborgen kan blijven. Het boek verschijnt zowel in Nederland als in België en zal in de toonaangevende kranten gerecenseerd worden. Wij wensen Jan heel veel bijval met zijn eerste boek. VANTOORTELBOOM, J., De verzonken jongen. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 2011, 235 blz.

JE BENT JONG EN JE WILT GOD

Job Thomas schrijft inspirerend boek Job Thomas (WEWI 2002) groeide op als evangelisch christen in de geloofsgemeenschap van de Evangelische Kerk van Ieper. Jarenlang engageerde hij zich daar als zangleider, spreker, muzikant en jeugdleider en gaf hij ook Bijbelstudie. Intussen is Job voor zijn studies Bijbel en Theologie naar Heverlee (Leuven) verhuisd. Zijn geloof nam hij evenwel mee naar de plaatselijke Evangelische Kerk. Met het diploma onderwijspedagogiek op zak is hij op de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee werkzaam als coördinator van de lerarenopleiding. Hij begeleidt de stages en doceert zelf nog algemene didactiek, algemene onderwijskunde, onderwijspsychologie en studie- en onderzoeksmethoden. Alsof dat nog niet genoeg is, werkt Job nog deeltijds bij de Vlaamse studentenvereniging Ichtus én is hij eindredacteur cultuur van het jongerenplatform BREEZE.be. In zijn agenda vindt hij ook nog wel een gaatje voor het schrijven van artikels en preken en voor het geven van workshops. Tijdens en na zijn opleiding merkte Job Thomas dat er in het Nederlandse taalgebied eigenlijk niet veel geschreven is over de thema’s die de jongere van vandaag bezighouden. Zijn jongeren nog op zoek naar God? Wat denken ze over seksualiteit en lichamelijkheid? Hebben ze een levensvisie en passen andere culturen daarin? Past kunst daarin? Meer dan drie jaar geleden sprak Job daar collega Raymond Hausoul over aan. Ze besloten daar samen iets over te publiceren. Ze spraken andere auteurs aan en zo ontstond Je bent jong en je wilt God. Naar eigen zeggen een werk van lange adem, maar inspirerend bedoeld voor jongeren, studenten en jongerenwerkers om in hun geloof te groeien. De Contactredactie feliciteert Job met de publicatie en wenst hem veel succes. HAUSOUL, R., en THOMAS, J., e.a. (red.) Je bent jong en je wilt God: Laat je inspireren. Uitgeverij Medema, Heerenveen, 2010, 272 blz. • CYNTHIA VAN GHELUWE F EBR UAR I 2 0 1 1 - CO N TAC T 5


2010-2011: de school in cijfers De spreiding van de leerlingen volgens de gekozen studierichting geeft de volgende aantallen: huidig vorig schooljaar schooljaar eerste graad (1 en 2)

262

275

102 160

106 169

221

197

Latijn Economie Wetenschappen

75 75 71

71 67 59

derde graad (5 en 6)

197

225

18 20 66 10 13 5 65

17 21 77 13 13 8 76

680

697

Latijn Moderne Wetenschappen tweede graad (3 en 4)

Latijn-Moderne talen Latijn-Wiskunde Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen Moderne talen-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

De verdeling over de verschillende jaren ziet er als volgt uit: huidig schooljaar

vorig schooljaar

262

275

142 120

128 147

221

197

132 89

96 101

197

225

vijfdes zesdes

94 103

101 124

TOTAAL

680

697

eerste graad (1 en 2) eerstes tweedes tweede graad (3 en 4) derdes vierdes

derde graad (5 en 6)

Berichten uit Kaboel In 2008 werkte het vredesfonds van de stad Ieper naar aanleiding van de bekendmaking van de vredesprijs samen met alle Ieperse secundaire scholen en de academies voor muziek en woord en beeldende kunsten aan een toneelvoorstelling. De inhoud was gebaseerd op het werk van Helen Prejean, laureate van de vredesprijs 2005. Het stuk kreeg de naam Een mensenleven en werd tijdens het 2de weekend van mei 2008 voor meer dan 1200 mensen opgevoerd. Ludwich Devlieghere, gepensioneerde leerkracht en lid van het vredesfonds, schreef het stuk, dat jongeren en volwassenen op een niet-belerende manier bij het thema van de doodstraf deed ‘stil staan’. Een nieuw toneelstuk Berichten uit Kaboel staat in de steigers. Ludwich Devlieghere heeft zich nu op de situatie in Afghanistan gebaseerd en zich laten inspireren door het leven en werk van de laureate van de Ieperse vredesprijs 2008, Sima Samar. Het verhaal gaat over de vluchtelingenproblematiek en de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Afghanistan. Ook nu weer doen heel wat leerlingen van alle secundaire scholen uit de verschillende netten mee aan deze productie, onder wie dus ook een aantal leerlingen uit het College. De regie is in handen van Jan Devriendt, leraar aan het KTA en gepassioneerd toneelmens. 6 CO NTACT - F EBRUA RI 2 011

Hou nu al 6, 7 of 8 mei 2011 vrij in je agenda, want dan geven tientallen Ieperse leerlingen in Het Perron, het nieuwe cultuurcentrum, het beste van zichzelf. • KRIS LATRE


Verrassende ontmoetingen in de bib Drie leerlingen uit 1 MOc wonnen de zoektocht ‘Verrassende ontmoetingen in de schoolbib’. Josse Libbrecht en Jessie Caignie flankeren trots hun klassenlerares mevr. H. Goemaere. Thibault Markey ontbreekt op de foto.

‘Onverwacht is het heerlijke gevoel van iets zo maar te ontdekken. Je krijgt iets in het oog en het spreekt aan. Je wordt verrijkt, zelfs zonder dat je op zoek bent of ernaar gevraagd hebt. Het geweldige aha- en oh ja-gevoel.’ Zo werd de nationale week van de bibliotheek aangekondigd en als bibteam voelden wij ons meteen aangesproken. Vorig jaar hadden we het strak, clean en steriel aangepakt naar aanleiding van de Mexicaanse griep, die ook een literaire variant bleek te hebben. Dit jaar mocht het allemaal een stukje losser. Er werd druk overlegd, verkleedkoffers werden tot op de bodem geledigd, want iedereen ging op zoek naar de ultieme vermomming als lookalike. Collega’s en leerlingen hadden allemaal een uitnodiging in de bus gekregen en ondanks het feit dat het die dag ook Dag van de jeugdbeweging was, kwamen de bezoekers die middag vlotjes binnengestroomd.

Grote ogen werden opgezet toen Diana Ross (Mevr. Deforche in grote doen met gigantische afropruik en glitterjurk) hen verwelkomde. Het ‘sterrenmeisje’ promootte enthousiast de nieuwste aanwinsten voor de schoolbib. Pipi Langkous verwende de smaakpapillen van de leerkrachten met een stukje zelfgebakken taart in de vipruimte. Ook de leerlingen werden traditiegetrouw allerlei lekkernijtjes aangeboden door een resem beroemdheden uit 3 ECb en een aantal charmante hostesses uit 4 ECa. Edward Bortier zorgde voor een fijn streepje pianomuziek en hij kon met zijn filmmelodieën meteen op heel wat bijval rekenen. Veel leerlingen bleven aangenaam verrast luisteren naar dit gastoptreden. We proberen jaarlijks op onze bibverwenmiddag een extra activiteit te organiseren. Dit jaar steekt onze school massaal de handen uit de mouwen voor de Damiaanactie en we wilden

als schoolbib eveneens graag een steentje bijdragen. In de weken die aan de verwendag voorafgingen, werden leerlingen uitgenodigd om ‘oude boeken’ die thuis lagen te verstoffen, binnen te brengen in de bib. ‘Boeken voor een prikje’ was het thema! Wij hebben die dan op de verwendag tweedehands verkocht. Er werd gesnuffeld, gebladerd, commentaar gegeven en … gekocht! De verkoop leverde een mooie 97 euro op en dat is toch alweer voldoende om twee mensen van melaatsheid te redden. Hartelijk dank aan iedereen die op de een of andere manier een bijdrage leverde! • MIEKE ALLEGAERT

Een Minnie Mouselookalike (mevr. Allegaert) opent met trompetgeschal de verwenmiddag van de schoolbibliotheek.

Een dag met Jean Bosco Safari Zo letterlijk moet je het nu ook niet nemen. Alle eerstes en tweedes mochten op dinsdag 19 oktober een uurtje met deze Vlaamse artiest meemaken. Jeugd en Muziek Menen-Ieper biedt ons elk jaar de kans om in te gaan op een muziekaanbod op maat van de leerlingen.

Een man met gitaar op een leeg podium. Probeer maar eens een uur 260 leerlingen die naar een concert ‘moeten’, te boeien. Meteen werd duidelijk dat Jean ons niet het verloop van een gewone werkdag zou vertellen. Dit zou niet alleen saai zijn, maar bovendien zou hij na een tiental minuten alles verteld hebben. Hij nam ons mee in zijn niet-alledaagse levensverhaal. Hij wordt in 1954 in Rwanda geboren. Zijn vader was Belg, zijn moeder Rwandese. Als hij 6 jaar is, breekt een burgeroorlog uit en zijn moeder stuurt hem naar België, waar hij geadopteerd wordt. Hij vertelt het hele verhaal en op de ‘spannende’ momenten ondersteunt hij het met enkele sfeervolle gitaarklanken. De leerlingen hangen aan zijn lippen. Beklijvend was onder meer het moment waarop zijn moeder hem uit de geïmproviseerde school in het vluchtelingenkamp komt halen en zegt dat hij met een vreemde mevrouw naar België mee moet. Stel het je voor als 6-jarige! Hij gaat verder en vertelt hoe hij onder meer door The Beatles gebeten en geboeid werd. Hoe hij het thuis bijna niet durfde zeggen dat hij zich beter voelde bij hun muziek dan bij de klassieke muziek, die thuis meestal te horen was. Hij zou rockmuzikant, of nog beter, hij zou ‘Beatle’ worden. Omdat onze jongens en meisjes nu eenmaal van een andere generatie zijn, illustreert Jean regelmatig met wat nummers uit die periode. En door de leerlingen actief mee te laten doen zorgt hij ervoor dat de aandacht scherp blijft. Een creatief hoogtepunt vond ik het moment waarop hij de hele zaal vraagt om op zijn teken met de tong te klakken. Hij zingt over The River en tijdens het refrein hoor je precies een rustig kabbelend riviertje. Hiermee bewees hij duidelijk zijn visie: hij noemt zichzelf liever een creatief mens dan een artiest. • PAUL DURNEZ F EBR UAR I 2 0 1 1 - CO N TAC T 7


Confronterend India Op vrijdag 25 september vertrokken Louise Waignein (5 MTWE) en leerkracht Judith Bulteel voor één week op inleeftocht naar India om er de armoedeproblematiek beter te leren kennen en met eigen ogen te zien wat de Damiaanactie in India realiseert. Ze vertrokken vol goede moed, om niet te zeggen een beetje overmoedig zelfs. Ze dachten dat ze het allemaal al wel eens gezien hadden. Niet in het echt natuurlijk, maar op tv. Arme mensen, kleine gezichtjes met grote ogen, bedelende bejaarden. Ze waren er helemaal klaar voor.

‘Na de landing in Chennai (het voormalige Madras) vlogen we naar Tiruchirappalli (Trichy). Een kleine stad naar Indiase maatstaven: slechts 800.000 inwoners. Onze hoofdbestemming was Fathimanagar, een dispensarium dat door Sister Rita gerund wordt en dat de steun krijgt van enkele ngo’s waaronder ook de Damiaanactie. In Fathimanagar verblijven er mensen van de meest uiteenlopende leeftijden die lepra hebben, die met hiv besmet zijn of die tbc of een combinatie van beide ziektes hebben. Lepra, hiv en tbc zijn ziektes die bij ons, zo niet volledig geneesbaar, geen sociaal stigma met zich meebrengen. In India daarentegen betekent de diagnose van een van deze ziektes een dubbel doodvonnis. Beetje bij beetje sterft de patiënt een sociale dood: hij verliest zijn werk, wordt met zijn gezin uit zijn woning gezet, wordt door familie en buren verstoten … tot uiteindelijk de Grote Gelijkmaker aanklopt. De Damiaanactie probeert in deze optiek eerst en vooral medische hulp te bieden (vaccins en medicijnen verdelen, opereren, patiënten zelfredzaamheid aanleren om zich zelfstandig te leren verzorgen), maar daarnaast ook socio-structurele hulp zoals patiënten opnieuw integreren in de maatschappij door hen werk te verschaffen, door hen een huisje te geven en door hen voor een stuk weer een gevoel van eigenwaarde te bezorgen om stilaan opnieuw sociaal en economisch zelfstandig te worden. We gingen te velde even kijken of deze mooie beloftes ook klopten. We startten de voormiddag bij melaatsen in Fathimanagar die hun etterende leprawonden aan het verzorgen waren. Aanvankelijk voelden we ons een beetje gluurders en durfde nie-

Judith en Louise bij Kanan en Arun.

8 CO NTACT - F EBRUA RI 2 011


mand foto’s maken, maar algauw bleek dat de meesten, om niet te zeggen alle patiënten, het op prijs stelden dat er aan hen aandacht werd besteed d.m.v. een foto, een babbeltje, een handdruk, een groet. Wij denken bij melaatsen altijd aan bejaarde mensen die helemaal verminkt zijn, maar we zagen er ook leeftijdgenoten van onze (mede)leerlingen, echt knappe jongens en meisjes. Bij Tiba was haar been al geamputeerd hoewel ze amper 21 was en het leven op die leeftijd nog moet beginnen. Bij een jongen van 18 lagen de voetzolen open door etterwonden. ’s Namiddags bezochten we ook de hiv-weeskinderen. Stuk voor stuk lieve en vriendelijke kinderen, echte zonnestralen, want ze zijn zich nog niet bewust van de tijdbom die ze in zich dragen. Ze waren blij, speelden, liepen rond, ravotten op het geïmproviseerde speelpleintje van Fatimanagar. Toen we de spulletjes uitdeelden die we van hier hadden meegekregen, werden we door die kleintjes haast onder de voet gelopen. De jongetjes bijvoorbeeld begonnen al bijna ruzie te maken omdat de meisjes haarspeldjes kregen en zij niet. Het was heel leuk voor Sinterklaas te kunnen spelen, maar het was tegelijk heel hard omdat je weet dat je niet alles kunt geven wat er in de jeep zit, omdat je weet dat je hen veel meer zou kunnen geven als er niet die beperkingen van de bagage op de luchthaven en van de afstand waren. De volgende dag woonden we in Fathimanagar de operatie van een verkrampte klauwhand bij, een van de vele symptomen van lepra. De operatie duurde 45 minuten en werd uitgevoerd o.l.v. dr. Jacob Mathew, de bedenker van deze ingreep. Er wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de middenvinger. Daaruit wordt de gezonde pees getrokken die op haar beurt in drie repen wordt gescheurd, zodat die ene gezonde pees opnieuw drie vingers kan laten functioneren. Via deze ingreep wordt het sociale stigma al min of meer opgeheven. Het was ons toen al duidelijk dat wat wij geven voor Damiaan, daar zeker gebruikt wordt en dit met de grootste omzichtigheid. Op 28 september reden we in ons minibusje naar Salem. Een tocht van 160 km waarover we zes uur deden. We stopten er rond de middag in de buurt van een brug waar we via de zijkant naar beneden gingen om zo onder de brug in de krottenwijken van de Dhobi terecht te komen, de op één na laagste kaste van de bevolking. Zij zijn het die de vuile was doen van de mensen die beter zijn dan zij. Ze wassen de kleren in de rivier, waarin ze ook baden en waarin ook een eindje verder een riolering uitmondt. Dit zijn echte krottenwijken. De overheersende geur is die van urine en fecaliën. De mensen doen er bij gebrek aan de meest elementaire vormen van sanitaire voorzieningen hun behoefte op de weg, daar waar het toeval en de noodzaak het willen. In de late namiddag bereikten we uiteindelijk het Saint-Mary’s Hospital, waar de leprapatiënten buiten op ons zaten te wachten. Daar hebben we heel erge vormen van lepra gezien, maar ook de positieve kant van het genezingsproces dankzij Sister Francisca en de hulp die ze van de Damiaanactie krijgt. Een

Ranjit, een fotograaf in spe.

oud vrouwtje dat genezen was van lepra, kwam ons bedanken. Ze had geen vingers meer, maar ze klapte toch met haar stompjes van handjes als wou ze applaudisseren. We hebben daar ook Arun en Kannan ontmoet, de twee hoofdrolspelertjes in de campagnereportage Heroes van de Damiaanactie. Opnieuw in Saint Mary’s assisteerden we de volgende ochtend bij de toediening van de medicijnen aan de tbc-patiënten. Deze mensen hebben in 99% van de gevallen een co-infectie, d.w.z. ze hebben tbc, maar ook hiv. Het rauwe snakken naar adem en het verscheurende hoesten waren pijnlijk om te horen. Honderd kilometer ten oosten van Salem kwamen we aan in een melaatsenkamp dat in 1972 door de Indiase overheid werd opgericht. De voorbije 38 jaar heeft ze echter de gebouwen laten verkommeren, waardoor ze er nu erbarmelijk uitzien. Wat de bewoners betreft, zijn er geen woorden om de ellende die we daar gezien hebben, te beschrijven. Grotendeels bejaarde mensen die heel erg verminkt waren, meer dan wat we tot dan toe al hadden gezien. Ze leven daar verstopt van de rest van de wereld en krijgen van niemand steun. Die mensen wachten op hun dood. Ze strompelen rond, heel erg verminkt, blind door de lepra. Zij die niet meer kunnen rondstrompelen, liggen op de grond. Hun wonden zijn veretterd, aangetast door gangreen. Het is een combinatie van lijkhuis, vuilnisbelt, beerput, leprozerie ... . (zie vervolg blz. 10) F EBR UAR I 2 0 1 1 - CO N TAC T 9


Louise bij de weeskinderen van Fathimanagar.

(vervolg van blz. 9)

Enkele bewoners waren nog erg jong en we zagen er ook een gezinnetje met twee kindjes. De ouders hadden lepra, de kinderen niet. Na de dood van hun ouders zullen de kinderen wellicht worden geplaatst. De regering duldt geen inmenging van ngo’s en caritatieve instellingen. Vandaar dat tijdens ons stiekeme bezoek aan dit overheidskamp Damiaanverzorger Manickam bij zijn aankomst onmiddellijk begon met het verzorgen van de etterende wonden van de patiënten. Gelukkig reden we daarna door naar een ander leprakamp dat door de Damiaanactie gerund wordt. Daar werden we met bloemenkransen onthaald door een groep melaatsen die ons elk een paar limoenen in de hand duwden als welkomstgeschenk. Ze hadden zelfs een orkestje met een trom en een of ander inheems blaasinstrument geïmproviseerd. Zo gingen we in stoet naar hun huisjes kijken. Het verschil met het vorige was te groot. De mensen hier hebben weer hun levensvreugde herwonnen doordat ze goede medicatie krijgen. Ze zijn niet meer besmettelijk, hun wonden worden goed verzorgd, ze hebben een klein, maar proper huisje met elektriciteitsvoorziening. De volgende ochtend reden we naar Saint Nicholas, een weeshuis voor hiv-besmette kinderen die meestal ook tbc hebben. De zusters hebben er een klaslokaaltje ingericht omdat deze zieke kinderen in geen enkele andere school toegelaten worden. We woonden er een les bij. Slechts één kind in de klas droeg schoenen en amper vier kinderen hadden een schoolboek. Alle leeftijden zaten er samen, maar ondanks alles waren zij laaiend enthousiast hoewel velen van hen dodelijk ziek zijn. Ze zijn allang blij dat ze les krijgen en dat ze onderdak hebben. Wat ons helemaal de keel dichtkneep, was ons bezoek aan de sloppenwijken op de vuilnisbelt van Salem. De immense vuilnisbelt die al vanuit de verte torenhoog te zien is, staat permanent in brand. Je ziet er allerhande afval, veel plastic ook, maar 1 0 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

ook kadavers van dieren. Wilde honden, varkens en mensen zoeken er continu naar eten. De rook en de stank zijn niet te harden. We hebben er kinderen van ongeveer zes jaar gezien die bij gebrek aan kleren naakt moeten rondlopen en nog jongere kinderen die lijm zaten te snuiven. ‘s Avonds waren we er niet goed van. Wij die alles al eens op tv gezien hadden, wij die dat wel kenden, wij die zo voorbereid waren om te vertrekken … tot je er dan bent en je die kinderen zelf ziet lijden en hen de longen uit hun lijf hoort blaffen van de tbc, tot je de rook van de brandende vuilnisbelt ruikt en de geur van excrementen van mens en dier continu in je neusgaten hangt, tot je ziet hoe kinderen elkaar daar pijn doen voor een plastic balpen, tot je hen voelt sleuren aan je armen en tot je voor het eerst nee moet zeggen tegen zo’n kind omdat het graag mee wil en jij dat ook wel ziet zitten, maar je heel goed weet dat het niet zo simpel is. De volgende ochtend vertrokken we met de Chennai Express voor een treinrit van zo’n grote 300 km terug naar Chennai. Dat de trein geen enkel raam had en met open deuren door het landschap denderde, dat glimmend bruine kakkerlakken ijverig heen en weer reden op de rugleuning van onze zitbanken, dat kreupelen door het gangpad kropen om te bedelen, aanvaardden we ogenschijnlijk met een lome gelatenheid. We waren namelijk op de vuilnisbelt gebleven, we zaten nog bij de weeskinderen. Wij voelen ons zo dankbaar dat we deze inleeftocht hebben mogen meemaken, dat we nu nog dankbaarder dan voorheen in het leven staan. En voor wie er nog aan twijfelt: wat je ziet op tv is erg en wreed, maar wanneer je zelf middenin die armoede en miserie wordt gedropt en je de ellende zelf ziet en hoort en ruikt, dan realiseer je je dat zelfs de beste tv-reportage je nooit afdoende had kunnen voorbereiden.’ • JUDITH BULTEEL en LOUISE WAIGNEIN


Nieuwe gezichten voor de klas Ook dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe gezichten op onze school. Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts:

Helena Ottevaere (En 3de graad), Bart Deblauwe (a.i. ec 3de graad), Olivier Moyaert (a.i. ge1ste graad), Leen Struye (Fr 2de graad), Inge Lavens (En-Du 3de graad), Siska Gobin (a.i. Fr 3de graad), Matthias Derycke (ec 2de graad + seminarie 6des) en Marian Bol (ec 2de graad). Staan niet op de foto, maar zijn ook nieuw: Katrien Ingelbeen (Fr 2de en 3de graad + seminarie 6des), Philippe Lepers (seminarie 6des), Koen Minne (lo 3de graad), Annelies Vanhooren (ge 1ste graad), Ellen Van Hulle (la 2de graad) en Christa Verhanneman (ondersteuning ICT).

Deze zaken steunen het SVC in zijn strijd tegen lepra, tbc en hiv.

EEN GOEDE ZAAK! Boezinge Heidi Pype fotografie Fietsen Luc Segers optiek Bikschote B&B Construct De Klijte Coiffure Frie Gent Boekhandel De Clerck Hollebeke Hessel bakkerij Joy & Knip kapsalon Marnick auto Ieper Baccara bloemen Biovita Boudry papierhandel Cach’ou lederwaren Feliers architecten Heybaco koffie Ieper op slot Ieperplant KBC Pink & Blue babyartikelen Porteman optiek Printburo Scolarest SKT Tanghe Elektro

Vandermarliere juwelen Vertical Limit plaatsen en verhuur steigers Kemmel De Polka groenten en fruit Slagerij José Krinkeldewinkel speelgoed Loker Bonte woningdecoratie Restaurant Scherpenberg Eunnick meubelen Kortrijk Meuleman decorteam Langemark Derdaele-Ostyn uurwerken, juwelen, optiek Limento broodjeszaak Mahieu bakkerij Minne sport Van Ryckeghem slagerij Vermeersch wonen, tafelen, koken, bloemen Poelkapelle Casa di Lana breiwolwinkel Fruithuisje

Vlamertinge Decadt houthandel Lamoot apotheek Zillebeke Claus schrijnwerken Filip en Nathalie slagerij Lenoir reizen Verfaillie-Leroy signalisatie Vervenne Tegelhuis Zonnebeke Bruno traiteur De Ark groenten en fruit Dejonghe bouwmaterialen Deman carrosserie Derveaux begrafenissen Dimi krantenzaak, schrijfgerei, geschenkenwinkel Dumoulin wasserij NV Ropa metaalbewerking Truckcenter MAN VC Rent verhuur bestelwagens Wijtschate De Craemere fietsen Lepla uurwerken, juwelen, herstelatelier Vanhotec

Ook u kunt helpen. Stort op rekeningnr. 738-0107421-64 met vermelding ‘Gift SVC voor Damiaan’. Vanaf 40 euro is deze gift via een fiscaal attest aftrekbaar. F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 1 1


College sportief Middagsport Niet enkel de lessen lo dragen bij tot het onderhouden en ontwikkelen van de motorische competenties van onze leerlingen. Tijdens de middagpauze worden de leerlingen gestimuleerd om veel te bewegen. In spelsituaties leren leerlingen in groep succes of tegenslag ervaren. Jaarlijks vindt in de loop van het eerste trimester voor de klassen uit de eerste graad het netbaltornooi plaats. De wedstrijden worden geleid door leerlingen uit de hogere cyclus. Zo leren zij specifieke taken vervullen (scheidsrechter, helper) en biedt de middagsport alle kansen om sociale integratie te bevorderen. Liefst 10 ploegen uit de eerste graad namen deel aan het tornooi. Na het spelen van de voorrondewedstrijden streden de betere ploegen tegen elkaar in de eindfase. Twee ploegen trokken uiteindelijk aan het langste einde: The B-team (1 MOb) en De sparretrekkers (2 LAa). Het voetbaltornooi voor leerlingen uit de derde graad is ook weer op gang geschoten. Vele ploegen beschikken over de nodige kwaliteit om het de lerarenploeg op het einde van het schooljaar moeilijk te maken. Vier van de zeven ploegen stoten Voetbalt door naar de volgende ronde in het derde trimester. ornoo zetten.

i derde g

raad: Jo

hny pro

beert M

axim va

n de bal

te

Loopproject Dit schooljaar werken wij (de leerkrachten lo in samenwerking met de directie) verder aan het loopproject, waarmee we vorig jaar gestart zijn. Dit schooljaar stellen we opnieuw als doel dat alle leerlingen op het einde van het schooljaar een

welbepaalde afstand in een zekere tijd kunnen lopen (eerstes 3 km – tweedes 4 km - derdes en vierdes 5 km - vijfdes en zesdes 6 km). Om het lopen te stimuleren namen we als school deel aan tal van buitenschoolse loopactiviteiten. - Dwars door Ieper: 125 leerlingen - Vlaamse veldloopdag: 110 leerlingen - SVS Cross Lange Munte: 85 leerlingen - SVS Cross Don Bosco: 54 leerlingen - Vredesloop Ieper: 77 leerlingen We kunnen dus spreken van succesvolle deelnames aan de verschillende loopactiviteiten. Daarnaast is de ‘vrijdagloop’ voor sommige leerlingen een vast loopmoment in de week. Leerlingen lopen samen met leerkrachten op de Ieperse vestingen en sluiten hiermee hun schoolse week op sportieve wijze af.

Onze leerlingen namen massaal deel aan Dwars door Ieper. Guillaume, Sanne en Kelly persen er nog een sprintje uit. 1 2 CO NTACT - F EBRUA RI 2011


Blik op de sportdag Op vrijdag 10 september vond de jaarlijkse sportdag plaats. We willen leerlingen zoveel mogelijk kennis laten maken met sporten die we in het dagelijkse lesgebeuren niet kunnen aanbieden. De eerstes ontdekten allerlei Amerikaanse sporten, de tweedes zochten het avontuur in (voor sommigen) en rond Dikkebusvijver op. De vierdes werden in Poperinge en omgeving verwacht. De Wavesurfer zal iedereen wel bijblijven. De derde graad had de keuze tussen verschillende klassiekers: ski & paintball, afvaart Lesse, Adventure in Zwevegem en zeilwagenrijden in De Panne. Spijtig genoeg was er voor de laatste activiteit te weinig wind aan onze Belgische kust.

Sportdag tweedes (baseball): Pitcher Felix, geruggensteund door Rana en Amber.

Sportdag eerstes (hockey): Annais probeert haar netten schoon te houden.

Op vrijdag 10 september gingen een 130-tal leerlingen de uitdaging aan om een heuse triatlon tot een goed einde te brengen. In 3 verschillende groepen werden in de voormiddag een fietstocht en een fietsproef op mountainbike afgewerkt. Tussen de middag werd energie getankt voor de zware sportnamiddag. Dan stonden de zwem- en loopproef op het programma. De leerlingen legden 300 m af in het water en kort daarna mochten ze starten met de loopproef. De leerling of leerlinge met de beste tussentijd na het zwemmen en fietsen mocht als eerste aan de loopproef van 2 km beginnen. Sommigen verloren plaatsen, maar anderen maakten een flinke sprong voorwaarts in het klassement. In ieder geval kwam iedereen moe, maar heel voldaan over de finishlijn! Proficiat aan alle finishers en hierbij ook een speciale vermelding voor de twee winnaars in hun categorie: Korneel Reynaert en Kelly Seys!

Interscholensport Gedurende het eerste trimester probeerden we met schoolploegen aan allerlei tornooien (badminton, zwemmen, basketbal enz.) deel te nemen. Deze tornooien met ploegen van andere Ieperse scholen vonden meestal in Ieper plaats. In het basketbaltornooi eindigde de lagerecyclusploeg als eerste en de hogerecyclusploeg als tweede. • BART CALLENS

De ploeg van de lagere cyclus won het basketbaltornooi. F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 1 3


Studieresultaten oud-leerlingen We hebben ervoor gekozen om enkel de studierichting en het studiejaar van de volledigg geslaagde oud-leerlingen te publiceren. Hiervoor baseren we ons op de officiële studieresultaten, die ons door de hogescholen en universiteiten toegestuurd worden. Mocht je een vraag of een opmerking hebben, mail dan gerust naar reusechristel@yahoo.com.

Messine Camille

AB rechten

Morlion Frederick

PB kmo-management

Nottebaere Riet

PB logopedie

Pacquet Annelore

PB lager onderwijs

Pacquet Sien

PB logopedie

Pattyn Anne-Lore

AB farmaceutische wetenschappen

Pecceu Pieter

AB industriële wet. (chemie)

Pertry Simon

AB taal- en letterkunde (En-Du)

Pillen Sis

AB architectuur

Plouvier Jonas

AB handelsingenieur

AB psychologie

Pouillie Lise

AB handelswetenschappen

Bouckaert Suzan

AB politieke wetenschappen

Seys Hanne

AB toegepaste taalkunde (En-It)

Bouten Kaat

AB communicatiewetenschappen

Six Tobias

AB psychologie

Bouten Lotte

AB taal- en letterkunde (Ne-En)

Soete Nel

AB taal- en letterkunde (Ne-En)

Buyck Matthias

AB handelswetenschappen

Storme Steffie

AB handelswetenschappen

Buyck Sophie

AB taal- en letterkunde (La-En)

Tavernier Frances

AB toegepaste economische wet.

Callens Jolien

AB farmaceutische wetenschappen

Thomas Arne

AB rechten

Candry Sarah

AB taal- en letterkunde (En-Du)

Van Eecke Herlinde

AB geneeskunde

Claus Annelies

AB archeologie

Van Eecke Liesbeth

AB geneeskunde

Cloet Jolien

PB toegepaste psychologie

Valentin Glenn

AB lo en bewegingswetenschappen

Coopman Silke

AB geneeskunde

Vandamme Maxime

AB productontwikkeling

D’Alleine Sanne

PB secundair onderwijs (ec-Fr)

Vandelanotte Hanne

PB lager onderwijs

De Poorter Christof

AB handelsingenieur

Vandenabeele Sarah

AB handelswetenschappen

De Ro Famke

AB handelsingenieur

Vanderjeugt Leonie

PB bestuurskunde en publiek management

Desimpel Julie

AB geneeskunde

Vanderplancke Eileen

AB bio-ingenieurswetenschappen

Desmyter Bart

AB bio-ingenieurswetenschappen

Vandevivere Arne

AB fysica

Devlieger Matthias

AB rechten

Vanhaverbeke David

AB industriële wet. (elektromechanica)

Devriendt Kaat

AB biochemie & biotechnologie

Verly Jeroen

AB geneeskunde

Deweerdt Sanne

PB sociaal werk

Veryser Matthias

AB geneeskunde

Dewulf Lisa

AB psychologie

D’Hondt Nelis

AB handelswetenschappen

uitgangsjaar 2008

Dumortier Feebe

AB communicatiewetenschappen

Allewaert Roos

PB ergotherapie (wellnesscoaching) 2de jaar

Feys Goedele

AB handelswetenschappen

Barbry Jorrit

AB wiskunde 1ste jaar

Feys Simon

AB chemie

Barroo Daphné

AB rechten 2de jaar

Ghesquiere Thomas

PB elektromechanica (industrial management)

Beghein Els

AB biomedische wetenschappen 2de jaar

Goethals Jolien

PB toegepaste psychologie

Bonny Benjamin

AB handelswetenschappen 1ste jaar

Hermans Lennart

AB bio-ingenieurswetenschappen

Bruneel Joren

AB bio-ingenieurswetenschappen 2de jaar

Hoorelbeke Karen

PB accountancy-fiscaliteit

Carnel Janne

AB taal- en letterkunde (En-Du) 2de jaar

Hoste Xavier

AB geneeskunde

Claerhout Chloë

AB geologie 1ste jaar

Ketels Thomas

AB industriële wet. (biochemie)

Coffyn Lieselot

PB lager onderwijs 1ste jaar

Kinget Laurens

AB industriële wet. (elektromechanica)

Coulleit Lisa

AB toegepaste taalkunde 2de jaar

Knockaert Jeppe

AB informatica

Covemaeker Mathijs

PB toegepaste informatica 2de jaar

Leeman Jolien

PB accountancy-fiscaliteit

Craeymeersch Sarah

AB handelswetenschappen 2de jaar

Leroy Thomas

AB rechten

De Roo Vincent

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 2de jaar

Lievens Yara

PB toegepaste psychologie

Declercq Rosalie

PB kmo-management 1ste jaar

uitgangsjaar 2009 Bailleur Lies

1 4 CO NTACT - F EBRUA RI 2011


Deconinck Celien

AB pedagogische wetenschappen 2de jaar

Verclyte Alexander

AB bio-ingenieurswetenschappen 2de jaar

Degryse Delphine

AB handelswetenschappen 2de jaar

Vermeulen Drieke

AB geneeskunde 2de jaar

Degryse Jasper

AB psychologie 2de jaar

Vermeulen Hannes

AB diergeneeskunde 2de jaar

AB ingenieurswet. (werktuigk.-elektrotechn.)

Windels Marjolein

AB handelswetenschappen 2de jaar

Delboo Emmanuel

2de jaar Deleu Sien

PB accountancy-fiscaliteit 2de jaar

uitgangsjaar 2007

Delvoye Mireille

PB bedrijfsvertaler-tolk 2de jaar

Allaert Gaëtan

Denys Barbara

PB maatschappelijk werk 2de jaar

Ameye Sabien

PB ergotherapie 3de jaar

Desmet Ellen

AB taal- en letterkunde (En-Sp) 2de jaar

Bailleul Robin

AB ingenieurswet. (computerwet.) 3de jaar

Desodt Flore

PB logopedie 2de jaar

Bruynsteen Niels

AB toegepaste economische wet. 3de jaar

Dujardin Léonie

PB maatschappelijk werk 2de jaar

Bulcke Pieter

AB toegepaste taalkunde (En-Du) 3de jaar

Duthoit Silke

AB communicatiewetenschappen 2de jaar

Cailliau Jens

PB multimedia en communicatietechn. 3de jaar

Gheysen Jasper

AB musicologie 2de jaar

Cappelle Kaat

AB rechten 2de jaar

Goudeseune Arne

AB handelswetenschappen 1ste jaar

Cardinael Angelo

PB communicatiemanagement 2de jaar

Hamerlinck Hannelore

AB biomedische wetenschappen 2de jaar

Cardoen Marijke

AB klinische psychologie 3de jaar

Hendrix Maxim

PB logistiek management 2de jaar

Carnel Jolien

AB taal- en letterkunde (Du-Sp) 3de jaar

Lepla Jeroen

PB office management 1ste jaar

Cattrysse Olivier

AB rechten 2de+3de jaar

Leys Tim

AB communicatiewetenschappen 2de jaar

Connerty Helen

AB psychologie 2de jaar

Logie Anneleen

AB toegepaste taalkunde (Fr-Du) 2de jaar

Cornette Laurence

AB farmaceutische wetenschappen 3de jaar

Mertens Matthias

AB chemie 1ste jaar

Danneels Kristof

AB bio-ingenieurswetenschappen 3de jaar

Mertens Nathalie

AB fysica 1ste jaar

De Blieck Koen

AB bio-ingenieurswetenschappen 3de jaar

Neuville Pieter

PB agro-industrie 2de jaar

De Blieck Steven

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 2de jaar

Nuitten Michiel

AB rechten 2de jaar

De Brabandere Celine

AB rechten 3de jaar

Odent Niels

AB handelsingenieur 2de jaar

De Schrijver Jeroen

PB financie- en verzekeringswezen 1ste jaar

Olivier Kenji

PB multimedia en communicatietechn. 2de jaar

Declerck Jeroen

Onraet Jonas

PB marketing 1ste jaar

Parmentier Jolien

AB architectuur 2de jaar

Decuypere Koen

AB handelswetenschappen 3de jaar

Pattyn Kamiel

AB industriële wet. (elektromechanica) 1ste jaar

Degraeve Lieselot

PB audiologie 3de jaar

Platteau Thijs

AB toegepaste economische wet. 2de jaar

PB farmaceutische en biologische laboratoriumtechn. 2de jaar

AB industriële wet. (industrieel ontwerpen)

Deltombe Maaike

PB orthopedagogie 2de jaar

2de jaar

Devogel Melissa

PB accountancy-fiscaliteit 3de jaar

Pollet Kenny

PB marketing 1ste jaar

Devos Tom

PB management assistant 3de jaar

Pype Tom

AB toegepaste taalkunde (En-Du) 2de jaar

Duthoit Jelle

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 3de jaar

Reynaert Thomas

PB financie- en verzekeringswezen 2de jaar

Forrez Josephine

AB handelswetenschappen 3de jaar

Saelens Glenn

AB communicatiewetenschappen 1ste+2de jaar

Gamme Lien

PB kmo-management 2de jaar

Staessen Thomas

AB biowetenschappen 2de jaar

Gekiere Paulien

AB interieurarchitectuur 3de jaar

Thomas Nienke

PB ergotherapie 1ste jaar

Geldof Sanne

AB ingenieurswet. (architectuur) 3de jaar

Tyteca Marilyn

PB verpleegkunde 2de jaar

Haghedooren Eline

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 3de jaar

Van Eecke Paul

AB taal- en letterkunde (Fr-Du) 2de jaar

Haghedooren Stefanie

PB toegepaste architectuur 3de jaar

Van Lerberghe Matthias

PB agro-industrie 2de jaar

Hermans Thomas

AB ingenieurswet. (computerwet.) 3de jaar

Van Weehaege Sarah

PB sec. onderwijs (handel-burotica-Fr) 2de jaar

Houdendycke Ward

AB industriële wet. (elektronica-ICT) 3de jaar

Van West Volcker

AB handelswetenschappen 1ste jaar

Ingelbeen Karel

AB taal- en letterkunde (En-Du) 2de+3de jaar

Vanbelleghem Jelle

PB financie- en verzekeringswezen 2de jaar

Jonckheere Jana

AB economische wetenschappen 3de jaar

Vanbeselaere Silke

AB geschiedenis 2de jaar

Kools Brent

PB accountancy-fiscaliteit 1ste jaar

Vandekerckhove Bram

AB industriële wetenschappen 1ste jaar

Lakiere Jolien

PB accountancy-fiscaliteit 3de jaar

Vanden Broucke Jantien

AB farmaceutische wetenschappen 2de jaar

Lamond Woïtika

PB lager onderwijs 3de jaar

Vandenbroucke Jeroen

AB diergeneeskunde 2de jaar

Lefever Laurianne

PB lager onderwijs 3de jaar

Vangheluwe Sarah

AB psychologie 2de jaar

Lefevre Dries

PB verpleegkunde 1ste jaar

Vanhalst Tom

AB ingenieurswet. (architectuur) 1ste jaar

Leterme Thomas

PB marketing 1ste jaar

Vanhoutte Julie

AB sociologie 2de jaar

Lignel Iris

PB ergotherapie 3de jaar

Vanoverberghe Eline

AB architectuur 2de jaar

Louagie Dana

AB taal- en letterkunde (En-La) 3de jaar

Vantomme Theo

PB landmeten 1ste jaar

Louwagie Ilse

PB agro-industrie 3de jaar F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 1 5


Maertens Nick

AB industriële wet. (chemie) 3de jaar

Meersseman Justien

AB klinische psychologie 3de jaar

Meersseman Paulien

AB geneeskunde 3de jaar

Debel Ilse

manaba biowetenschappen (voedingsindustrie) schakelprogramma

Degraeve Ellen

manaba handelswetenschappen

Morlion Delphine

AB handelsingenieur 3de jaar

Mostaert Michaël

PB farmaceutische en biologische

Dehaene Serano

AB lo en bewegingswetenschappen 4de jaar

laboratoriumtechn. 3de jaar

Dejonghe Isabel

AB westerse literatuur 4de jaar

Pacquet Lies

PB ergotherapie 3de jaar

Dejonghe Justine

AB farmaceutische zorg 4de jaar

Pertry Peter

PB bedrijfsvertaler-tolk 2de jaar

Delanote Bram

Pillen Kobe

AB ingenieurswet. (architectuur) 3de jaar

Planckaert Simon

AB handelsingenieur 3de jaar

Delie Ellen

AB EU-studies 4de jaar

Pleuvret Valérie

AB handelsingenieur 2de jaar

Demasure Sien

AB taalkunde (La-Du) 4de jaar

Provoost Joren

AB rechten 2de+3de jaar

Demeersseman Stijn

AB lo en bewegingswetenschappen 4de jaar

Rammant Kevin

AB criminologie 2de+3de jaar

Depuydt Camille

AB toegepaste economische wet. 3de jaar

Reinartz Alexander

AB biochemie & biotechnologie 2de jaar

Desmyter Stefanie

AB orthopedagogiek 4de jaar

Roegiers Florian

PB secundair onderwijs

Devloo Karel

AB internationale politiek 4de jaar

(lo-bewegingsrecreatie) 3de jaar

Dochy Jeroen

AB industriële wet. (elektromechanica) 4de jaar

Sergier Siel

PB toegepaste psychologie 2de jaar

Duyvejonck Michiel

AB bio-ingenieurswetenschappen 4de jaar

Six Arne

AB toegepaste taalkunde (Du-Ru) 2de jaar

Feys Emma

AB geneeskunde 4de jaar

Slosse Hannelore

PB ziekenhuisverpleegkunde 3de jaar

Ghekiere Liselot

manaba logopedie schakelprogramma

Steenhuyse Delphine

PB accountancy-fiscaliteit 3de jaar

Haghedooren Dries

AB geneeskunde 4de jaar

Strumane Robin

AB industriële wet. (chemie) 3de jaar

Hauspie Jan

AB geomatica en landmeetkunde 3de+4de jaar

Tavernier Vincent

AB handelsingenieur 2de jaar

Kesteloot Sarah

PB orthopedagogie 3de jaar

Van Haverbeke Julie

PB secundair onderwijs (Ne-ge) 3de jaar

Leire Philippe

AB geneeskunde 4de jaar

Van Landuyt Thijs

AB bio-ingenieurswetenschappen 2de+3de jaar

Louagie Simon

PB toerisme en recreatiemanagement 1ste jaar

Vancayzeele Evelyn

AB taal- en letterkunde (Ne-En) 3de jaar

Maricou Marekka

AB klinische psychologie 4de jaar

Vandenberghe Hanne

AB communicatiewetenschappen 3de jaar

Noyez Brecht

AB klinische psychologie 4de jaar

Vanderhaeghe Melanie

PB commerciële communicatie 3de jaar

Nuytten Kimberley

AB meertalige communicatie (Fr-Du) 4de jaar

Vanlerberghe Jasper

AB ingenieurswet. (computerwet.) 3de jaar

Onraet Thomas

AB industriële wet. (industrieel ontwerpen)

Vanrapenbusch Kris

PB biomedische laboratoriumtechn. 3de jaar

Verbrugghe Stefanie

PB secundair onderwijs (Fr-En) 3de jaar

Pacquet Stijn

AB industriële wet. (elektromechanica) 4de jaar

Vermeulen Sofie

AB klinische psychologie 3de jaar

Pattyn Mathias

banaba communicatiemanagement

Versaevel Delfien

AB orthopedagogiek 3de jaar

Pluym Lawrence

manaba handelswetenschappen

Verslyppe Bram

AB industriële wet. (chemie) 3de jaar

uitgangsjaar 2006

schakelprogramma

manaba handelswetenschappen schakelprogramma

4de jaar

schakelprogramma Poissonnier Klaas

AB ingenieurswet. (werktuigkunde) 4de jaar

Rottey Sara

AB wiskunde 4de jaar

Staessen Dieter

AB geschiedenis 2de+3de jaar

Stragier Domien

manaba handelswetenschappen

Bollein Michael

PB multimedia en communicatietechn. 3de jaar

Bonny Stephanie

AB ingenieurswet. (chemische techn.) 4de jaar

Boudewyn Siel

AB ingenieurswet. (architectuur) 4de jaar

Tacq Jeroen

AB ingenieurswet. (materiaalkunde) 4de jaar

Boury Stijn

AB ingenieurswet. (werktuigkunde) 4de jaar

Tanghe Giel

AB biochemie & biotechnologie 4de jaar

Breyne Bieke

PB secundair onderwijs (En-mo) 3de jaar

Terriere Lorenzo

AB EU-studies 4de jaar

Brulez Jelle

PB marketing 3de jaar

Theunynck Aleide

AB sociologie 4de jaar

Candry Charlotte

AB toegepaste economische wet. 4de jaar

Tombeur Olivier

AB handelswetenschappen 3de jaar

Coopman Wesley

AB handelsingenieur 4de jaar

Touquet Jeroen

AB geneeskunde 4de jaar

Cornardt Yves

AB handelsingenieur 4de jaar

Van Eecke Livine

AB rechten 4de jaar

Craeymeersch Hanne

AB klinische psychologie 4de jaar

Vandamme Jonas

AB vertalen (Du-Ru) 3de+4de jaar

De Cleer Hélène

manaba pedagogische wetenschappen

Vandamme Margaux

AB taal- en letterkunde (En) 4de jaar

schakelprogramma

Vanden Broucke Jan-Pieter AB ingenieurswet. (werktuigkunde) 4de jaar

manaba handelswetenschappen

Vandenberghe Goele

De Jaeger Annelies

schakelprogramma

2de+3de+4de jaar

schakelprogramma De Roo Philip

AB rechten 4de jaar

1 6 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

AB vergelijkende moderne letterkunde

Vandenberghe Marieke

manaba EU-studies schakelprogramma


Vandercruysse Thomas

AB industriële wet. (bouwkunde) 4de jaar

uitgangsjaar 2004

Vandevivere Hanne

AB geneeskunde 4de jaar

Ameye Yves

manama ingenieurswetenschappen 2de jaar

Vermeersch Stéphanie

PB audiologie 3de jaar

Bouw Tineke

AB diergeneeskunde 5de jaar

AB taal- en letterkunde (En) 3de+4de jaar

Bulens Hélène

manaba handelswet. (accountancy en fiscaliteit)

Cappelle Sarah

AB geneeskunde 6de jaar

Carpentier Alexia

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 5de jaar

uitgangsjaar 2005

Cattrysse Melanie

AB ingenieurswet. (architectuur) 4de+5de jaar

Assez Loes

manama sociaal werk voorbereidend progr.

Debergh Kevin

PB arbeids- en organisatiepsychologie 3de jaar

Bailleul Anoeshka

AB farmaceutische zorg 4de+5de jaar

De Conseth Thomas

manaba communicatiemanagement

Capoen Stefaan

AB lo en bewegingswetenschappen 3de jaar

Deboosere Elke

manaba communicatiemanagement

Collie Laurence

AB biomedische wetenschappen 4de jaar

Dehaene Seppe

AB geneeskunde 6de jaar

Cornette Benoît

AB geneeskunde 5de jaar

Deleu David

AB handelsingenieur 5de jaar

Couchez Elke

AB kunstwetenschappen 3de jaar

Demasure Woud

PB journalistiek 3de jaar

D’Hooge Dwight

AB handelsingenieur 3de+4de jaar

Depuydt Hannes

manama management en beleid gezondheidszorg

De Roo Frederik

AB industriële wet. (elektromechanica) 4de jaar

Deschildre Arne

manama ingenieurswetenschappen 2de jaar

Declerck Alexander

manaba handelswetenschappen

Duyck Hans

manama notariaat

schakelprogramma

Pareyn Geoffrey

manaba handelswetenschappen

Decrock Dick

manama fiscaliteit

Pierco Ramses

manama ingenieurswetenschappen 2de jaar

Decroix Lieselot

AB biomedische wetenschappen 3de+4de jaar

Vandenbussche Julie

manaba communicatiemanagement

Dehem An

AB bedrijfspsychologie 5de jaar

Vandermarliere Tom

manaba industriële wet. (bouwkunde)

Deleu Jochen

AB rechten 5de jaar

Vanhie Lize

banama audiologie 3de jaar

Demeersseman Marlies

AB rechten 5de jaar

Verschaeve Tine

manaba Afrikaanse talen en culturen

Deneut Mattias

AB ingenieurswet. (werktuigk.-elektrotechniek)

Wittouck Hermien

2de+3de jaar

5de jaar Denys Simon

manaba bedrijfskunde

Dequidt Elien

AB handelsingenieur 5de jaar

Deschildre Hanne

manama ingenieurswetenschappen 1ste jaar

Desmet Samuel

PB secundair onderwijs (lo) 3de jaar

Desomer Pieter

manaba communicatiewet. schakelprogramma

Desomer Wendy

AB meertalige communicatie (En-Sp) 3de+4de

Deweerdt Thijs

AB handelsingenieur 5de jaar

Duyvejonck Robin

AB revalidatiewet. en kinesitherapie 3de+4de+5de jaar

Ingelbeen Arne

banaba journalistiek 3de jaar

Leys Elodie

AB handelsingenieur 5de jaar

Libbrecht Kevin

AB bedrijfspsychologie 3de jaar

Monballieu Jef

AB ingenieurswet. (bouwkunde) 5de jaar

Myngheer Marieke

manaba handelswetenschappen 2de jaar

Parret Steven

AB klinische psychologie 4de+5de jaar

Pauwels Jeroen

AB diergeneeskunde 4de jaar

Provoost Wouter

AB toeg. taalkunde (En-Tsj) 3de jaar

Ryckeboer Christophe

AB ingenieurswet. (architectuur) 5de jaar

Staelens Dominiek

AB biomedische wetenschappen 5de jaar

Titeca Kevin

AB biochemie & biotechnologie 5de jaar

Vancayseele Robbe

AB ingenieurswet. (computerwet.) 5de jaar

Vancayseele Wannes

AB internationale politiek 4de jaar

Vanhoenacker Stefanie

AB geneeskunde 5de jaar

Vantieghem Jessie

AB handelswetenschappen 4de jaar

Vercooren Silke

manama meertalige bedrijfscommunicatie

uitgangsjaar 2003 Deleu Lien

AB geneeskunde 7de jaar

Flores Joost

AB bedrijfspsychologie 4de+5de jaar

Myngheer Nele

AB geneeskunde 7de jaar

Thomas Sam

AB geneeskunde 7de jaar

uitgangsjaar 2002 Goegebeur Lies

banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

Ryde Eva

AB pedagogische wetenschappen 5de jaar

Vanholme Thomas

postgraduaat financiewezen

uitgangsjaar 2001 Gantois Tom

AB huisartsgeneeskunde

Leplae Marlies

banaba buitengewoon onderwijs 2de jaar

uitgangsjaar 2000 Pieter Busschaert

doctoraat ingenieurswetenschappen

Joke Pannecoucque

doctoraat toeg. biologische wetenschappen

uitgangsjaar 1998 Vandecasteele Bert

doctoraat toeg. economische wetenschappen

Vervisch Thomas

doctoraat politieke wetenschappen

uitgangsjaar 1997 Baudrez Edward

doctoraat ingenieurswetenschappen

CHRISTEL REUSE en ANDRE DEMEERSSEMAN F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 1 7


SVC voor Damiaan Mei 2010: tijdens een pastorale vergadering deelt directeur K. Lazeure mee dat hij door de Damiaanactie gecontacteerd werd om te polsen of onze school niet geïnteresseerd was in een samenwerkingsverband met de Damiaanactie. De Damiaanmedewerkers hadden vernomen dat Damiaan in 2009-2010 het SVC-pastorale jaarthema was en dat wij dit uitwerkten aan de hand van de vier kernwaarden van hun campagne-affiche 2010: inSpiratie, Volharden, reSpect, SAMENwerken.

De Damiaanmedewerkers vroegen ons te focussen op de problemen waartegen zij vechten en op de hulp die zij proberen te verstrekken. Ze vroegen ons jongeren bewust te maken van het feit dat de goede gezondheidszorg en het degelijke onderwijs waarvan wij allen kunnen genieten, niet evident zijn. Dat wij in het Westen allemaal, rijk of arm, dit comfort hebben, mag ons niet egoïstisch laten worden. Ook bij ons was er tot begin vorige eeuw sprake van ziektes als lepra en tbc en ook bij ons werden deze mensen vaak naar leprozerieën verbannen. Dankzij de solidariteit van vele mensen voor hun medemens hebben we deze ziektes in het Westen quasi kunnen uitroeien. Wat mensen voor ons gedaan hebben, moeten wij ook voor anderen doen. Ziektes

Startviering. 1 8 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

zoals lepra en tbc, die eenvoudig te behandelen zijn, moeten wij proberen de wereld uit te helpen. Om ons bij deze sensibiliseringsopdracht te ondersteunen nodigde de Damiaanactie twee SVC-ambassadeurs uit, die eind september met hen een week op inleeftocht door ZuidIndia mochten gaan. Onze SVC-ambassadeurs, Louise Waignein en Judith Bulteel, leerden ons via hun blog de vaak schrijnende leefwereld aldaar kennen, maar zij maakten er ook kennis met de hulpverlening van de Damiaanactie. Bovendien vroegen de Damiaanmedewerkers ons hen te helpen in het werk dat zij doen. Ons steentje bijdragen in de


Louise, Judith en de overige leerlingen van de werkgroep SVC voor Damiaan.

hulp die zij verstrekken, betekent financiële middelen inzamelen. Dat er geen geld over de balk gegooid wordt, mag uit het verslag van de inleefreis in dit Contactnummer blijken. Het samenwerkingsverband werd SVC voor Damiaan gedoopt. Om alle leerlingen en collega’s zich ook fysiek met ons project verbonden te laten voelen kreeg iedereen een festivalbandje met daarop de zin ‘Rinkel! SVC voor Damiaan’. We stelden ons tot doel per twee één leven te redden. Toegegeven ambitieus, alhoewel …

Elke klas werd ook opgeroepen samen met haar klassenleerkracht één activiteit te organiseren. Zo werd er op vele zaterdagvoormiddagen tijdens de wekelijkse markt parking en carwash gehouden op de speelplaats van onze school. Er werden ook onder andere St.-Maartenszakjes met snoepgoed,

Begin september werden we tijdens de startviering door een aantal leerlingen en collega’s in Damiaan-T-shirt wakker gerinkeld. Louise en Judith blikten vooruit op wat zij van hun inleeftocht verwachtten en op school werden allerhande spulletjes ingezameld om mee te nemen naar India om daarmee kinderen gelukkig te maken. Door enkel het strikt noodzakelijke mee te nemen slaagden Louise en Judith erin alle ingezamelde spullen mee te nemen en bleven hun koffers net onder het maximum toegelaten gewicht in Zaventem. Directeur K. Lazeure zwaaide ons SVC-ambassadeurs uit. Daarenboven spaarden heel wat leerlingen en collega’s in september, oktober en november iets uit door eens geen frisdrank, taartje of koek te kopen en ze stopten het geld in een spaarvarken.

2 LAb verkoopt chocoladekoeken t.v.v. SVC voor Damiaan. F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 1 9


SVC voor Damiaan cake en zelfgemaakte, originele kerstwenskaarten verkocht. De leerlingenraad organiseerde een filmavond en tijdens het oudercontact een sfeervolle kerstmarkt ten voordele van SVC voor Damiaan. Ook de milieuraad en het bibteam steunden ons. Een werkgroep SVC voor Damiaan, bestaande uit leerlingen en collega’s, ondersteunt en coördineert alle acties. Deze werkgroep overtuigde ook vele handelaars en bedrijven om ons te steunen. Hartverwarmend om te zien hoe een hele school zich voor een goed doel inzet. Januari is gewoontegetrouw de campagnemaand van de Damiaanactie. Daarom was deze maand ook op onze school een heel drukke SVC voor Damiaan-maand. Louise en Judith brachten aan alle leerlingen in detail verslag uit van hun inleeftocht. Op woensdag 26 januari werd een solidariteitsstaptocht georganiseerd en op vrijdagavond 28 januari genoten leerlingen, ouders, collega’s en sponsors van een Indiase maaltijd. Uiteraard ondersteunden wij dit schooljaar massaal de klassieke stiftenverkoop van de Damiaanactie in het laatste weekend van januari. Neen, we gaan de wereld niet veranderen, maar misschien wel de leefwereld van een 350-tal mensen en hun gezin. Alvast hartelijk dank voor jullie steun! • SEBASTIAAN VANDEKERKHOVE

Carwash op woensdagnamiddag door 6 WEWI8 op parking Brico.

2 0 CO NTACT - F EBRUA RI 2011


Familieberichten Overlijdens de heer André Covemaecker, grootvader van Gianluca Vandenbulcke (3 WE1) mevrouw Jeanne Bertier, overgrootmoeder van Katie Vanheede (ECMTa 2010) mevrouw Martine Cleenewerck, moeder van Daphné Barroo (WEWI 2008) en tante van Kelly (ECMTa 2010) en Kevin (ECMT 2008) Cleenewerck de heer Frank Vanhalst, oom van Lisa (MTWE 2009), Lore (5 WEWI8) en Lander (oud-leerling) Viane mevrouw Christiane Lanens, moeder van Tobias Lanens (3 WE2) mevrouw Anna Van Haele, grootmoeder van Noor (6 WEWI6b) en Nieke (4 WE2) Dedrie de heer Norbert De Smet, grootvader van Flore De Smet (2 MOWEa) mevrouw Laura Florizoone, grootmoeder van Wouter Cluyse (oud-leerling) mevrouw Christiane Proot, grootmoeder van Brecht Craye (6 ECMTb) de heer Walter Wemaere (oud-leerling), grootvader van Wouter Cluyse (oud-leerling) de heer André Duyck, grootvader van Olivia (ECWI 2001), Simon (oud-leerling), Helena (oud-leerlinge), Hans (ECMT 2004), Jan (ECMTb 2010) en Robin (6 ECMTb) Duyck mevrouw Rosa De Clerck, grootmoeder van Clemence Roussel (1 LAb) de heer Donald Verbiese, grootvader van Charlotte (1 LAb) en Elisa (1 LAa) Verbiese mevrouw Suzanne Decruyenaere, schoonmoeder van Patrick Feys (WEB 1984 en secretaris oudervereniging) en grootmoeder van Simon (5 LAWI6) en Elias (2 LAa) Feys

de heer Thiery Vandamme (oud-leerling), broer van Geoffrey Vandamme (oud-leerling)

de heer Pierre Decreus, oom van Steven Verbeke (LAWE 1989) en Josse Libbrecht (1 MOc)

de heer Luc Van Camp, stiefvader van Astrid (5 LAWI6) en Romaric (4 LAb) Capoen

de heer Roger Louf, grootvader van Matthias (oud-leerling), Jannes (oud-leerling) en Jasper (5 LAMT) Heyman en van Emma (2 MOWEb) en Eva (1 MOc) Louf

mevrouw Isabelle Pil, grootmoeder van Alexander (3 LAa2) en Emmanuel (1 LAa) Ingelaere de heer Michel Haeyaert, schoonvader van Pascal Bisschop (LAWE 1987) en grootvader van Jonathan Bisschop (2 LAa) mevrouw Jeanne Beauprez, grootmoeder van Stefaan (EC 1993) en Filip (LAWI 1999) Depover de heer Hugo Room (oud-leerling), schoonvader van Bob Verstraete (WEB 1998) en grootvader van Emma Verstraete (3 LAa1) de heer Etienne Struye (LAWI 1969 en oud-directeur lagere afdeling), vader van Dieter (LAWI 1995) en Leen (lerares) Struye, schoonvader van Stefaan Borremans (LG 1986), broer van Luc (LAWE 1975) en Marc (LAWI 1978) Struye en schoonbroer van Ludwig Logie (oud-leerling) de heer Roland Van Oplinus, grootvader van Robin Dejonckheere (1 MOb) mevrouw Rachel Vandecaveye, overgrootmoeder van Gianluca Vandenbulcke (3 WE1) de heer Dimitri Hernou, schoonbroer van Steven Vanriest (leraar) de heer Gerard Segier, overgrootvader van Hanne Segier (4 LAb)

de heer Berland Theunis, grootvader van Debórah Neirynck (6 ECMTa) mevrouw Maria Vervaeke, grootmoeder van Ellen Vandamme (6 ECMTb) de heer Dieter Lecompte, echtgenoot van Sabrina Perez-Jimenez (lerares) de heer Jerome Nuytten, vader van Patrick Nuytten (WEA 1978) en grootvader van Sam Vanackere (ECMT 2010) mevrouw Zoë Bouchenhove, overgrootmoeder van Elyse Bouten (6 LAWI6) mevrouw Paula Allegaert, moeder van José (oud-leerling) en Stefaan (WEA 1970) Lefevere, grootmoeder van Pieter (ECWI 1997) en Marlies (ECMT 2003) Desmet en van Thijs (ECMT 2002) en Sara (6 MTWI) Descamps, schoonzus van Jan Polfliet (oud-leraar) en tante van Johan (EC 1987) en Wouter (oud-leerling) Polfliet de heer Karel Verhanneman, vader van Christa Verhanneman (ICT-medewerker) mevrouw Agnes Durnez, moeder van Marc Dejonckheere (EC 1977), grootmoeder van Egon (LAMT 2010), Tess (5 ECMTb), Cas (3 LAa1) en Robin (1 MOb) Dejonckheere en Lars Van der Haegen (oud-leerling)

mevrouw Jeanne Busschaert, grootmoeder van Fabian (oud-leerling) en Leander (MTWE 2006) Feliers (zie vervolg pag. 22) F EBR UAR I 2 0 1 1 - CONTAC T 2 1


Familieberichten (vervolg van pag. 21)

de heer Alfons Vandenberghe (oudleerling), vader van Dirk (oud-leerling) en Geert (oud-leerling) Vandenberghe, schoonvader van Philip Catteeuw (WEB 1978), grootvader van Charlotte Vandenberghe (ECMTa 2004) en Tristan Catteeuw (oud-leerling) en broer van André Vandenberghe (oud-leerling) mevrouw Maria Weytens, grootmoeder van Arne (oud-leerling) en Flore (2 MOWEa) Bloes de heer Daniël Quatacker, vader van Dirk (WEB 1980) en Geert (EC 1984) Quatacker en grootvader van Feinse (4 LAa1) en Lore (1 LAb) Quatacker de heer Leo Vanoverschelde, echtgenoot van Gerda Carpentier (onderhoudspersoneel) en schoonbroer van Filip Carpentier (WEA 1984) mevrouw Suzanne Bouckaert, moeder van Johan (LAGR 1966 en oud-leraar) en Dirk (LAGR 1967) Claerhout en grootmoeder van Peter Claerhout (LAWE 1995) en Karel Degroote (LAWI 1995) de heer Hugo Dewulf (oud-onderwijzer lagere afdeling), vader van Xavier Dewulf (oud-leerling)

mevrouw Godelieve Cappaert, grootmoeder van Jürgen (EC 1994), Geoffrey (ECWI 1996), Wim (MTWI 1995), Hans (oud-leerling) en Veerle (LAMT 2001) Crombez en van Els Corneillie (ECWI 2000) en Frank Hosten (LAWE 1991 en leraar)

Geboortes

Jef, zoon van Bart Callens (leraar) en Emmy Decramer (lerares) Amilia, dochter van Frederique Vanden Broecke en Delphine Ronse (lerares)

Esther, dochter van Karl Vannieuwenhuyze (ECWI 2000) en Liesbeth Veys

Luca, zoon van Stef Deboutte en Liesbet Verhaeghe (lerares)

Dora Lou, dochter van Mattias Derycke (ECWI 1999 en leraar) en Sarah Quartier en kleindochter van Hugo Derycke (EC 1972 en leraar)

Arno, kleinzoon van Jean-Pierre Vanderschaeghe (leraar)

Fien, kleindochter van Jozef Lechat (LAGR 1965 en oud-leraar) Aurélie, dochter van Jan Barbez (oud-leerling) en Anne Lafaut en kleindochter van Philippe Barbez (WE 1971 en leraar) en Martine Smis (oud-administratief medewerkster) Amber, dochter van Wouter Alleweireldt (ECWI 2000) en An-Sophie Veys Wiebe, zoon van Kris Vangheluwe (ECWI 1998) en Gudrun Ryde (ECMT 2000)

de heer Jo Ingelbeen, vader van Brecht (MTWI 2003), Katrien (LAWI 2005 en lerares) en Karel (MTWE 2007) Ingelbeen

Rosalie, dochter van Marijn Vanloosveldt (leraar) en Katrien Nevejan

mevrouw Rosa Verhaeghe, schoonmoeder van Jos Vanacker (LAWE 1989) en grootmoeder van Matthias (oudleerling) en Guillaume (3 ECa) Simoen

Lynn, dochter van Piethein Claeys (ECMT 2002) en Rose Wanjiku Chege

Lurah, zoon van Tom Dejonghe (ECMT 2005) en Ilse Baert

mevrouw Christiane Hoflack, grootmoeder van Sébastien Viane (3 ECb)

mevrouw Veronique Cornardt (ECMT 2009), zus van Xavier (ECWI 2004) en Yves (WEWI 2006) Cornardt

Elle, dochter van Lieven Tittillion (LAMT 1995) en Katrien Beeusaert en kleindochter van Nicole Dewulf (administratie)

Axl en Kasper, zonen van Brecht Vanthemsche en Larissa Demeyere (ECMT 2003) Daan, zoon van Christof Vulsteke (WEWI 2000) en Astrid Van Severen Loes, dochter van Kristof Mandeville (WEA 1993 en oud-leraar) en Fien Vandenberghe

Juna, dochter van Klaas Vandermarliere (oud-leerling) en Jaimie Demuynck en kleindochter van Ivo Vandermarliere (leraar) Axelle, dochter van Thomas Cuvelier (MTWE 2002) en Evelien Ingelaere (ECMT 2003) Andres, zoon van Franky Dehouck (ICT-coördinator) en Katrien Malfait

Huwelijken Mathieu Muylle (LAMT 1999) en Liesbeth Matthys

Gelukwensen Mathias Parret (WEWI 2001) bij zijn wijding tot diaken Wim Verbeke (LAWI 1988) bij het behalen van de titel van laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten Bruno Lowagie (LAWI 1988) bij de publicatie van zijn computerboek iText in Action, Second edition •

2 2 CO NTACT - F EBRUA RI 2011


Op aardrijkskunde-excursie naar de Rodeberg

Op biotoopstudie naar de Palingbeek

In het kader van de lessen aardrijkskunde trokken de leerlingen van de eerstes in de namiddag van 18, 19 of 21 oktober (naargelang de klas) op excursie naar de Rodeberg. De bedoeling van deze uitstap was om een deel van de al geziene leerstof i.v.m. landschap en kaart enerzijds en reliëf anderzijds even in de werkelijkheid te toetsen. Het weer viel dit jaar reuze mee: zonnig en helder weer. Vorig schooljaar was dat wel even anders: drie dagen mist. Ter plaatse deed de ene klas tegenover de Kosmos waarnemingsopdrachten i.v.m. oriëntatie, kaartlezen en reliëf. Daar had je een mooi zicht op Loker, Dranouter en het heuvellandschap op de achtergrond (Nieuwkerke, Kemmelberg). Ondertussen maakte de andere klas een korte tocht doorheen het bos bij de Kosmos om er het reliëf, de invloed van het toerisme, de erosie en gesteenten te bestuderen. Laarzen waren wel aangewezen omdat het de week voordien heel veel geregend had en enkele delen van paden er bijgevolg nogal modderig bij lagen. Natuurlijk waren er enkele ‘exemplaren’ die hun laarzen vergeten hadden en met hun (soms witte) schoeisel doorheen de modderige delen moesten ploeteren. Op het einde van de tocht wisselden de klassen gewoon van opdracht. Deze korte excursie heeft de leerlingen hopelijk laten inzien dat aardrijkskunde veel meer is dan het nutteloze memoriseren van alle landen en hoofdsteden van Europa of de wereld. Het geeft hen een basis in het leggen van relaties en leert hen inzicht krijgen in processen die het landschap en reliëf gevormd hebben en nog vormen. KOEN DEWITTE

Sven Bruggeman (1 MOa) bestudeert aandachtig een ritnaald.

Op donderdag 16 september vertrokken we met de fiets richting Palingbeek. De herfst had er duidelijk al zijn intrede gedaan. Mevrouw Vanoutrive gaf ons eerst een beetje uitleg over de biotoopstudie en daarna mochten we zelf in actie schieten om verdeeld in10 groepjes een parcours te doorlopen. We mochten allerlei opdrachten uitvoeren: abiotische factoren (temperatuur, vochtigheid) van de bodem en de lucht meten, de hoogte van een boom bepalen, de bodemhardheid meten, tal van diertjes in ons loeppotje bestuderen en determineren. Ook de planten kwamen aan bod. We zagen ook een konijn dat vermoedelijk blind was, want het vluchtte niet snel weg toen we met heel de groep dichterbij kwamen. Het was echt supertof! We hebben veel gezien en geleerd. THOMAS VERYSER (1 LAa)

Eerstes bezoeken stadsbibliotheek

Leerlingen voeren waarnemingsopdrachten uit in het bos op de Rodeberg.

De Ieperse stadsbibliotheek schreef voor alle eerstes een alweer geslaagde ‘Trappenquiz’ uit. Op de foto zien we Marthe Peene, Marthe Vandenberghe en Emma Bortier (allen 1 LAa) samen in actie. F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 2 3


De leerlingenraad: 65 leerlingen zitten er in onze leerlingenraad! Ja, je leest het goed, nog meer dan vorig jaar. Onze leerlingenraad, ooit opgericht door Luc Dehaene, nu burgemeester van Ieper, heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Wat ooit klein begon, is nu geëvolueerd tot een grote, toffe bende die heel wat in zijn mars heeft! Onder de deskundige leiding van Pieter Behaeghel en Lise Vandevivere, het voorzittersduo van dit jaar, verzamelt elke week een kerngroep van 11 leerlingen. Zij zorgen dan voor een goede doorstroming naar de verschillende werkgroepen. Leerlingenbegeleider Lieven Calis en leerkracht Mathieu Dehaene stroomlijnen het geheel. De leerlingenraders uit 4, 5 en 6 leren vergaderen, overleggen, plannen en organiseren. Dit schooljaar hebben we al heel wat leuke activiteiten achter de rug, die de dagelijkse sleur van het schoolleven doorbreken. De Dag van de jeugdbeweging, de themadag Back to basics en de kerstmarkt, waarvan de opbrengst naar SVC voor Damiaan ging, zijn maar enkele voorbeelden. Ten slotte is er ook een werkgroep ‘Inspraak’, die op een diplomatische wijze de mening van de leerlingen aan de directie probeert duidelijk te maken. PIETER BEHAEGHEL (6 WEWI8)

2 4 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

Back to basics Op vrijdag 29 oktober ging onze school back to basics. We keerden namelijk terug naar het College van de jaren ’50. De oude kledingvoorschriften traden opnieuw in voege: iedereen moest in uniform naar school komen. En omdat 60 jaar geleden gemengd onderwijs nog niet bestond, werden ook bij ons jongens en meisjes zoveel mogelijk gescheiden. Ze brachten de pauzes op een verschillende speelplaats door, schoven in aparte rijen aan om te eten en zelfs de eetzaal werd voor één dag in een jongens- en een meisjesdeel opgesplitst. Bij het binnenkomen werd de outfit van iedere leerling door leden van de werkgroep gekeurd. Als ze aan de voorschriften voldeed, kreeg hij of zij een sticker met het ‘wapenschild’ van onze school. Iedereen die zo’n sticker op z’n kledij had kleven, mocht ’s middags als eerste aanschuiven, kon na het eten een gratis puddinkje afhalen en mocht voor een nieuwe klasfoto poseren. Ook de leerkrachten deden hun uiterste best om er zo authentiek mogelijk uit te zien. Bij elk belsignaal moest iedereen zich naar de speelplaats van de lagere cyclus begeven om er per klas rijen te vormen en zo in stilte naar de klas te gaan. Ook hier moesten jongens en meisjes zoveel mogelijk gescheiden blijven: de meisjes stonden links, de jongens rechts. Tijdens de voormiddag werden in elk jaar een vijftal leerlingen aangeduid die de ‘ezelsoren’ kregen. Zij waren de ‘uitverkorenen’ die we ’s middags aan échte oude lijfstraffen onderwierpen. Zo moesten bijvoorbeeld de derdes pompen, de vierdes ‘muurzitten’ en de zesdes dikke woordenboeken met gestrekte armen omhooghouden. Back to basics werd een toffe dag, die zeker niet snel vergeten zal worden en bovendien veel ‘ouderen’ met nostalgie aan de ‘tijd van toen’ deed terugdenken. EMMA BAUTERS (5 LAWI6)


een actieve, toffe bende!

Dag van de jeugdbeweging Op 22 oktober kwam een groot aantal leerlingen naar school in het uniform van hun jeugdbeweging. Sommigen genoten voor schooltijd ook van het ontbijt op de Grote Markt. In de middagpauze werd op school een gezamenlijke picknick georganiseerd. Daarna speelden we eerst een spel waarbij we de ballonnen, die aan het been van de tegenspelers gebonden waren, moesten kapottrappen. Het mocht er ook eens ruiger aan toe gaan toen we een fietsband in ons kamp moesten weten te brengen, terwijl een andere groep hetzelfde doel voor ogen had. We speelden ook nog ‘Twee is te weinig, drie is te veel’. De spelletjes werden afgewisseld met bekende dansjes. Die dag hebben we ons allen goed geamuseerd, maar de leden van een jeugdbeweging natuurlijk nog een beetje meer. JAKOB DESODT (4 WE2)

Dag van de jeugdbeweging

VSK en de Sint

Inspraak Met de werkgroep ‘Inspraak’ proberen we de opmerkingen, vragen en voorstellen van leerlingen aan de directie voor te leggen. Een van de voorstellen was om het gsm-gebruik tussen de middag toe te staan. Over Scolarest hebben we enkele opmerkingen doorgespeeld. We hebben de directie ook gevraagd om de speelplaats naast het E-blok (vroeger de speelplaats van de lagere school) te mogen gebruiken. In de loop van het tweede trimester zullen we samen met de directie tot oplossingen proberen te komen waarmee alle betrokken partijen akkoord gaan. TOM NOTTEBAERE (6 WEWI8)

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten ook dit jaar enkele leerlingen van de kerngroep de VSK (Vlaamse Scholierenkoepel)-beurs. De gelukkigen waren dit keer Inse, Jakob, Lise en Charlotte. Het was zeker en vast een boeiende dag vol nieuwe ideeën, activiteiten en nog veel meer. Iedereen mocht in de voormiddag een grote workshop kiezen, ’s namiddags volgden drie kleinere workshops. Het staat buiten kijf dat de beurs een goede inspiratiebron was voor nieuwe activiteiten. Ook dit jaar was de Sint het College niet vergeten. In elk lokaal was er voor elke klas een kleine verrassing en tijdens de pauze was er een korte activiteit waarbij elk jaar een opdracht moest volbrengen en zo een prijs kon winnen. CHARLOTTE EDWARDS (6 WEWI6a) F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 2 5


A-blok wordt grondig verbouwd Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1923 met de heropbouw van het Sint-Vincentiuscollege begonnen. Het gebouw werd in neorenaissancestijl opgetrokken. Het huidige gebouw vertoont vandaag de dag nog altijd deze stijl aan de buitenzijde, wat voor een schoolgebouwencomplex heel uitzonderlijk is. Is er dan in al die jaren in het College helemaal niets veranderd?

Een oud-leerling en tevens journalist schreef in een artikel naar aanleiding van 175 jaar Sint-Vincentiuscollege: ‘Als je als oud-leerling langs de buitengevels van het College wandelt, krijg je de indruk dat alles nog lijkt op de tijd van toen. Loop je evenwel het gebouw binnen, dan pas merk je dat dit gebouw in de laatste decennia een hele metamorfose heeft ondergaan’. Er werd inderdaad de laatste jaren enorm geïnvesteerd om klassen en lokalen aan de nieuwe pedagogische en didactische eisen aan te passen. Leraren en leerlingen kunnen vandaag de dag in de klassen over een comfortabele en eigentijdse infrastructuur beschikken. Wat echter lang op de sloophamer wachtte, was het gebouwencomplex aan het Guido Gezelleplein. Beneden had je de verschillende bureautjes van de administratie. Op de eerste verdieping hadden vroeger de talrijke priester-leraren hun intrek genomen en op de tweede verdieping waren hun slaapkamers. Dit gebouw was door die oudere accommodatie aan een grondige renovatie toe. Lange tijd dachten we om via kleinere ingrepen het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Uiteindelijk werd er geopteerd om een totaalconcept te realiseren. Het gebouw werd vanbinnen volledig ontmanteld. Alleen de buitenmuren bleven overeind. De werken zijn eind september 2010 gestart en we hopen eind april 2011 klaar te zijn.

Een volledig ‘kaalgeplukte’ lerarenkamer. Alleen een eenzame radiator houdt (voorlopig nog) stand. 2 6 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

Zowel de beneden- als de bovenverdieping van het A-blok is volledig onherkenbaar na de sloopwerken. Eind april 2011 zal het administratieve blok weer aangekleed en gebruiksklaar zijn.

In het nieuwe gebouw zal je binnenkomen in een totaal vernieuwde hal. Wat verder kom je in een mooi opengetrokken ruimte met veel licht waar je het secretariaat, economaat, ICT en leerlingensecretariaat vindt. Er is bovendien een aparte vergaderruimte voorzien waar leerlingen en ouders discreet kunnen worden ontvangen. Op de eerste verdieping biedt een ruime lerarenkamer plaats voor een informele ruimte, een werkplek en een vergaderzaal. Op de tweede verdieping wordt een gloednieuw open leercentrum voor de moderne talen ingericht. Een volledig vernieuwd sanitair blok, een keuken en douches bieden heel wat comfort. We mogen met enige trots zeggen dat dit complex zeker een enorm mooi en modern concept wordt, waarin het personeel op een professionele manier zijn pedagogische en didactische taken zal kunnen vervullen. In september 2011 nodigen we jullie allen uit op de opening van het gebouw. Bij deze gelegenheid organiseren we in de vernieuwde ruimtes een grote tentoonstelling met artistieke werkjes van onze leerlingen. Het is ook de bedoeling dat de ruime hal later aan lokale kunstenaars de mogelijkheid zal bieden om er hun werk tijdelijk te exposeren. • KRIS LAZEURE


Project Back to school

Politieke vipbehandeling voor onze laatstejaars ‘Het beeld van het uitstekende Vlaamse onderwijs kapseist danig, nu wetenschappers van de VUB en UA in het kader van een grootscheeps internationaal onderzoek voor een keer niet nagingen hoe scholieren presteren wat kennis betreft, maar wel inzake sociale en democratische attitudes. Daaruit blijkt dat de Vlaamse veertienjarigen het doorgaans minder goed doen dan leerlingen uit andere (West)-Europese landen. Vijf kritieke punten uit het rapport doorgelicht: (1) passief burgerschap, (2) weinig geloof in democratische waarden, (3) negatief tegenover migranten, (4) laag politiek zelfbeeld en (5) passieve participatie op school.’ (De Morgen, maandag 22 november 2010)

Leraren geschiedenis voelen de bui dan al hangen. ‘Burgerzin bijbrengen’ betekent voor deze collega’s namelijk het ultieme streefdoel en de raison d’être van het soms gecontesteerde vak. We doen onze job dus niet naar behoren, zou het besluit kunnen zijn. Maar onze vakgroep geschiedenis maakt zich sterk er alles aan te doen om deze trend te keren. Natuurlijk zijn veertienjarigen niet de doelgroep die je het makkelijkst in de politieke actualiteit onderdompelt. Onze zesdejaars daarentegen worden wel al ettelijke jaren letterlijk zo dicht mogelijk bij de politiek gebracht. De plejade aan (top)politici die de voorbije jaren al de revue passeerden voor de laatstejaars, oogt bepaald indrukwekkend: Hendrik Bogaert en Ivo Belet (CD&V), Wouter De Vriendt en Bart Staes (Groen!), Jean-Marie Dedecker (LDD), Gwendolyne Rutten, Annemie Neyts en Dirk Sterckx (Open Vld) en Said El Khadraoui (sp.a). Dit jaar konden we daar nog een schepje bovenop doen. Met dank aan (het kabinet van) premier Leterme en het project Back to school kregen onze laatstejaars op donderdag 28 oktober een vipbehandeling in het politieke hart van België én de Europese Unie. Het Europees parlement werd de eerste belangrijke stopplaats. Na een korte voorstelling van de werking van het parlement in het indrukwekkende halfrond voegde Europarlementslid Ivo Belet zich bij de groep om de theorie te concretiseren. Vervolgens bracht een korte wandeling ons vanuit de Europese wijk naar de rand van het Warandepark. Daar werden we tegen de middag in de Lambermont, de ambtswoning van de premier, verwacht. In een

fantastisch decor, waar normaliter de Sarkozy’s en Merkels van deze wereld de premier met een bezoek vereren, mochten wij een broodjeslunch nuttigen. Als kers op de taart kwam de premier nog even zijn agenda van de dag toelichten. Goedgeluimd en ontspannen nam hij resoluut het woord. Straf, als je bedenkt dat de Belgische regering met de premier op kop die dag gastheer speelde voor een heuse Europese top. De groepsfoto achteraf had iets weg van een meet-and-greet met een stevige rockster. In het zog van de dienstwagen van de premier vertrokken we richting Belgisch parlement. Daar konden we even van het echte werk proeven. Op donderdagnamiddag heeft de Kamer zitting en het halfrond vulde zich langzaam met politici die we normaliter alleen in het journaal of Terzake kunnen zien. En het moet gezegd, heel wat leerlingen konden op de gezichten de juiste naam kleven. Dat heel wat parlementsleden vooral oog hadden voor de laptop, Blackberry of iPhone en veel minder voor de collega op het spreekgestoelte, liet collega J.M. Baillieul en mezelf toe om nog eens de term ‘particratie’ toe te lichten. De dag werd afgerond met een bezoek aan de Senaat. En zelfs niet gevuld maakte deze statige zaal indruk. Deze dag werd zonder meer als ‘uniek’ ervaren. De leerlingen konden de democratie aan den lijve ondervinden en werden dus dichter bij de politiek gebracht. Missie geslaagd. • FRANK HOSTEN

F EBR UAR I 2 0 1 1 - CON TAC T 2 7


MAAR DIT GEHEEL TERZIJDE ... Oude refter wordt nieuwe lerarenkamer Misschien heb je, wanneer je aan het Guido Gezelleplein voorbijwandelt of –rijdt, al opgemerkt dat bouwvakkers aan de zuidzijde van de school aan de slag zijn. Achter de statige, voor Ieper toch wel typische gevelrij komen een gloednieuwe administratieve vleugel en een complex met lerarenkamer, computerruimte en nogal wat vergaderlokalen. Vandaag de dag moet er immers over nogal wat zaken vergaderd worden. Tot voor dertig jaar kwamen leerlingen nauwelijks in het Ablok (zo heet dit deel van school). Sedert het ontstaan van het College was dit blok het woongedeelte van de priestersleraren. Heel geleidelijk maakten ook de eerste lekenleerkrachten hier hun entree. Als leerling moest je al een halve rebel zijn en het in de lessen of op de speelplaats al te bont hebben gemaakt om de lange gang ingestuurd te worden. Benedenverdieping, tweede deur links. Daar kon je dan op een flinke bolwassing van de directeur (vroeger principaal) rekenen of op een sanctie, gaande van zoveel bladzijden over strafstudie tot enkele dagen aan de deur gezet. In een gunstiger geval mocht je ook wel eens de bovengang inkomen, meestal met een kloppend hart zoekend naar een deur waarop de naam van je gastheer-priester-leraar-klastitularis (nu klassenleraar) stond. Het was niet altijd even duidelijk waarom je daar precies moest komen, maar meestal had je een gezellige en bemoedigende babbel over je studies, je thuis, de toekomstperspectieven … . Nu er in de school geen inwonende priesters meer zijn, hebben de meeste van deze lokaaltjes een nieuwe bestemming gekregen, gaande van vergaderlokaal tot ruimte waar studiebegeleiding wordt gegeven en zelfs tot schoolradiostudio. De secretariaatsmensen mogen nu al verlangend uitkijken naar het einde van de werkzaamheden, want hun werkruimte beneden wordt omgetoverd tot een vernieuwde, open en modern uitziende plek, die wellicht ook met nogal wat elektronisch vernuft uitgerust zal zijn. Het korps kan van deze renovatieslag ook een graantje meepikken. Al jaren werd er geopperd dat er in de lerarenkamer enige opfrissing en modernisering zou komen. Deze ruimte is een locatie met een eigen verhaal. Toen in het College leken les begonnen te geven, kregen ze op de eerste verdieping een kamer waar ze tijdens een vrij uur konden werken of een babbel hebben. Er waren onder hen zelfs enkele fervente aanhangers van een spelletje kaart of poker. Toen deze groep wat talrijker werd, mochten ze ’s morgens al eens binnenkomen in de gelijkvloerse refter van de priesters, die zelfs dan nog aan de ontbijttafel zaten. Heel dikwijls kregen ze daar hoogte van tal van nieuwtjes, zowel van binnen als buiten de school.

2 8 CO NTACT - F EBRUA RI 2011

Er waren toen ook nog zusters op school. Zuster Angélique en zuster Anna zullen wellicht de oud-leerlingen nog tot de verbeelding spreken. Zij hadden vertrekken in dezelfde omgeving. Een van hun vele taken bestond erin om nog op traditionele wijze te koken, eerst voor de internen, later ook voor externe leerlingen. Naderhand mochten leraren ’s middags aanzitten voor een warme maaltijd. In diezelfde periode werd er in de refter om 10.00 uur ook soep geserveerd en tussen de middag koffie, ja zelfs een volledig vieruurtje na het laatste lesuur. Vooral tijdens dit moment kwam het soms tot vrolijke, maar ook boeiende discussies en kwinkslagen hingen steeds in de lucht. Leraren brachten meer en meer tijd door in de refter, die zo evolueerde naar een echte lerarenkamer, met mededelingenborden, vakjeskasten enz. Deze ruimte, met goedkope boiserie aan de muren, een schaarse verlichting, losliggende groenachtige tegels en een soms hese bel, die het einde van de pauzes en de overgangen tussen de lessen aankondigt, ziet er straks heel anders uit. De plannen voor de nieuwe constructie zijn ingekeken, het verlangen groeit met de dag om het resultaat te zien, maar … er is allang geen vieruurtje meer. En wanneer wordt de soep weer opgediend? En is er ook nog koffie of water, liefst à volonté?? • PHILIPPE BARBEZ

contact januari 2011  
contact januari 2011  

Contact blad college Ieper

Advertisement