Page 1


PRO ME ORIE

2

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


PRO ME ORIE

Inhoudsopgave

Bestuur Pro Memorie 2010//2011................................................... p. 4 Voorwoord....................................................................................p. 5 Curriculum Master Accountancy & Controlling ................................. p. 6 Scriptant Controlling...................................................................... p. 9 Werkgever Deloitte....................................................................... p. 10 Scriptant Deloitte......................................................................... p. 11 Werkgever Ernst & Young..............................................................p. 12 Scriptant Ernst & Young.................................................................p. 13 Werkgever KPMG..........................................................................p. 14 Scriptanten KPMG.........................................................................p. 15 Werkgever PwC.............................................................................p. 16 Scriptant PwC...............................................................................p. 17 Werkgever BDO............................................................................p. 18 Scriptant BDO...............................................................................p. 19 Agenda, contactgegevens, disclaimer..............................................p. 20

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

3


PRO ME ORIE

Bestuur Pro Memorie 2010//2011

V.l.n.r. Aafke Olminkhof, Bert Scheer, Wenjun Wang en Ruud Katoele. Voorzitter Aafke Olminkhof 06 – 41 83 63 16 voorzitter@pro-memorie.com Secretaris Wenjun Wang 06 – 41 83 63 04 secretaris@pro-memorie.com Penningmeester Bert Scheer 06 – 41 83 63 19 penningmeester@pro-memorie.com Bedrijfscontacten Ruud Katoele 06 – 23 00 95 06 bedrijfscontacten@pro-memorie.com Algemeen mailadres Website: 4

bestuur@pro-memorie.com www.pro-memorie.com

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


PRO ME ORIE

Voorwoord

Beste studenten, Deze masterbrochure heeft ten doel het programma van en de mogelijkheden binnen de Master Accountancy en Controlling te belichten. Na de Bachelor Accountancy & Controlling of HBO Accountancy kan je doorstromen naar de Master Accountancy en Controlling, met een traject Accountancy en een traject Controlling. De bijbehorende vakgebieden zijn voortdurend in ontwikkeling, maar wat is precies het verschil? Tijdens de mastervoorlichting, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Pro Memorie, was er al volop mogelijkheid om vragen te stellen aan professionals en hoogleraren. Nu de vraag aan jou: waar ligt jouw passie? Welk beroepsprofiel past het best bij jou? In deze brochure wordt zowel het studieprogramma van de Master Accountancy en Controlling beschreven als de mogelijkheden met betrekking tot de afstudeerscriptie. De afstudeerscriptie kan je aan de universiteit schrijven of bij een bedrijf. Verschillende bedrijven geven in deze brochure aan wat de mogelijkheden zijn voor het schrijven van de afstudeerscriptie bij hun bedrijf. Zo kan je lezen wat bij KPMG, PwC, Ernst & Young, Deloitte en BDO de diverse mogelijkheden zijn. Daarnaast kan je ook vacatures van een groot aantal werkgevers vinden op de Pro Memorie site (www.pro-memorie.com). Studievereniging Pro Memorie tracht door deze masterbrochure en diverse activiteiten je te informeren naar de vakgebieden en in contact te brengen met potentiĂŤle werkgevers. Voor meer informatie over de Master Accountancy en Controlling kun je ook terecht op de site van de Rijksuniversiteit Groningen. Namens studievereniging Pro Memorie wens ik je veel succes bij de keuze voor zowel het vakgebied als de afstudeerplek! Met vriendelijke groet,

Aafke Olminkhof Voorzitter Pro Memorie 2010//2011 P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

5


Curriculum Master Accountancy & Controlling De masteropleiding Accountancy en Controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing en beheersing van organisaties en voor het afleggen van verantwoording aan stakeholders. De trajecten Accountancy en Controlling verschillen in een aantal aspecten. Interne besturing en beheersing komen in beide trajecten aan de orde. Waar bij het Accountancy traject ‘Auditing’ meer naar voren komt, richt het Controlling traject zich vooral op ‘Management accounting’ en ‘Management control’. Bovendien is het Accountancy traject gericht op externe stakeholders en onderhevig aan nationale en internationale regelgeving omtrent regelgeving aan externe stakeholders. Het Accountancy traject bereidt studenten voor op de postinitiële opleiding Accountancy tot Register Accountant (RA). Het Controlling traject richt zich voornamelijk op interne stakeholders, in het bijzonder het management. Ook wordt de Controlling student voorbereidt op de postinitiële opleiding Controlling tot Register Controller (RC). De jaaroverzichten op de rechterpagina geven de overeenkomsten en verschillen weer.

Ingangseisen voor het beginnen met de masterscriptie zijn het behalen van je bachelorbul, een afgerond schakelprogramma en minimaal 20 ECTS binnen de master A&C. Dit wordt getoetst door de afstudeercoördinator, Reggy Hooghiemstra. Wanneer je voldoet, krijg je na het insturen van je start notitie een begeleider toegewezen. Deze toont inhoudelijke en methodologische deskundigheid en moet je uitdagen, vertrouwen geven en van hoogwaardige adviezen voorzien. Maak met je begeleider duidelijke afspraken over de wijze van begeleiding. Onderzoeksopzet, tussenrapportages en eindconcept zullen in ieder geval besproken moeten worden. Stuur te bespreken documenten tijdig op (minimaal 5 werkdagen), bereid afspraken grondig voor, stel gerichte vragen en maak achteraf een gespreksverslag. Zorg ervoor dat documenten goed doordacht zijn, geen onnodige fouten bevatten en prettig leesbaar zijn. Voor afstudeerstages heeft de RuG een standaardcontract. Indien je stageorganisatie een ander contract voorlegt, kun je deze voorleggen aan de faculteit. Je kunt het contract dat ondertekend moet worden, inleveren bij de Student Support Desk. Minimaal drie maanden voor je vermoedelijke afstudeerdatum dien je je masterprogramma goed te laten keuren door de examencommissie. Voor de buluitreiking geldt dat uiterlijk 4 weken nadat je laatste cijfer op ProgressWWW is geregistreerd, je de aanvraag ingediend moet hebben. Denk er ook aan de datum van de buluitreiking met de agenda van je begeleider af te stemmen. 6 Deze informatie is sam P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com

documenten uit he


WO traject Accountancy (A) en Controlling (C) Vak

Periode

ECTS

Auditing I

I

10

C

Strategie en organisatie in de praktijk

I

5

C

Field Course Organizational and Management Control

I

10

C

Financiering III

I

5

A A

A

Financial Accounting Theory

Ia

5

C

Ontwerp Management Accounting verandering

Ia

5

A

C

Internal Control: Risk Management

Ib

5

A

C

Internal Control: Ontwerpen bestuurlijke informatiesystemen

II

10

A

C

Masterscriptie

II / I

20

Auditing II

IIa

5

A

HBO traject Accountancy (A) en Controlling (C) Vak

Periode

ECTS

C

Strategie en organisatie in de praktijk

I

7

C

Field Course Organizational and Management Control

I

10

C

Financiering III

I

5

A

C

Financial Accounting II

Ia

5

A

C

Introductie bedrijfskundige methodologie

Ia

5

Financial Accounting Theory

Ia

5

A

A C

Ontwerp Management Accounting verandering

Ia

5

A

C

Internal Control: Risk Management

Ib

5

A

C

Statistiek bedrijfskunde

Ib

5

A

C

Internal Control: Ontwerpen bestuurlijke informatiesystemen

II

10

A

C

Masterscriptie

II / I

20

Auditing II

IIa

5

A

mengesteld op basis van et jaar 2010//2011.

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

7


Er zijn handige handleidingen te downloaden van de site van de universiteit. Onderstaand stappenplan voor het schrijven van je scriptie is te vinden in de Handleiding Master’s Thesis.

week 2 - 5

week 1 - 2

Afstudeercoördinator

Begeleider

Student Support Desk

Eerste contact met afstudeercoördinator Goedkeuring Masterprogramma aanvragen

Onderwerp zoeken en laten goedkeuren; toewijzing begeleider en medebeoordelaar

Indien van toepassing: inleveren stagecontract

week 5 - 19

Schrijven Master’s thesis

Goedkeuring eindconcept en aanleveren definitieve versie

week 19 - 20

Eindgesprek vindt plaats (incl. vastleggen beoordeling)

Docent levert beoordelingsformulier in

Uploaden Master’s thesis Indien van toepassing: schriftelijk exemplaar Master’s thesis inleveren bij opleidingssecretariaat

Aanvragen bul en plannen buluitreiking

Buluitreiking in Academiegebouw en uitschrijving in Studielink

Zie OER, reglement afstudeerwerkstukken op www.rug.nl/feb/students.

8

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com

Deze informatie is sa documenten uit


Scriptant Controlling Dennis Leeftink Wie ben ik? Na het schakelprogramma A&C gevolgd te hebben, heb ik vorig jaar voor de master controlling gekozen. Kort geleden heb ik mijn scriptie met succes verdedigd en daarmee de master afgerond. Momenteel ben ik werkzaam als junior controller bij Nedap in Groenlo, een beursgenoteerde onderneming gericht op innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van security en elektronische besturingen alsmede automatisering-, beheer- en informatiesystemen voor organisaties. Wat heb ik gedaan? Voordat ik in Groningen ging studeren heb ik in Enschede Hbo bedrijfseconomie gestudeerd. Ter afronding heb ik destijds een praktijkscriptie geschreven bij de Rabobank. Daarom heb ik nu bewust gekozen voor een theoretische scriptie. Een puur theoretische scriptie geeft je veel vrijheid met betrekking tot de invulling van je tijd. Je moet wel beschikken over een interne drive, aangezien je niet of in mindere mate verbonden bent aan een opdrachtgever. Ik heb onderzoek gedaan naar de variatie aan kwalitatieve risicorapportage en heb onderzocht in hoeverre deze variatie wordt verklaard door indicaties van inherente informatie asymmetrie tussen bestuurders en investeerders. De basis voor dit onderzoek heb ik gelegd tijdens de bachelorscriptie. Ik wilde mij graag verder verdiepen in het onderwerp risicorapportage. Het voordeel van het doortrekken van de bachelorscriptie is dat je met betrekking tot het onderwerp over veel basiskennis beschikt. Het nadeel is dat je echt een verdieping moet zoeken om vernieuwend te zijn. Heb je tips voor aanstaande studenten? Met betrekking tot de keuze tussen accountancy en controlling is oriëntatie het sleutelwoord. Mocht je de keuze nog niet gemaakt hebben, oriënteer je dan door een keer mee te lopen bij een accountantskantoor of schrijf je in voor een masterclass bij een beursgenoteerde onderneming. Besef je goed dat ondanks de raakvlakken, het werk van de controller en de accountant in veel opzichten verschillen. Ben je geïnteresseerd in bedrijfsfinanciën, beleidsvoering inzake risicomanagement en in bedrijfskundige processen, dan zou ik de keuze voor controlling zeker overwegen. De arbeidsmarkt voor controlling afgestudeerden is momenteel niet ongunstig en de doorgroeimogelijkheden zijn ruimschoots aanwezig. Tevens bieden veel grote ondernemingen afstudeeropdrachten en traineeships aan.

amengesteld op basis van het jaar 2010//2011.

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

9


Werkgever Wie zijn wij? Wij zijn een toonaangevend Big 4-kantoor op het gebied van Audit, Tax, Consulting en Financial Advisory Services. Onze 4500 medewerkers zitten verspreid over kantoren in heel Nederland, maar je hebt ook collega’s buiten de Nederlandse landsgrenzen. Teamwork staat centraal binnen Deloitte, dus je werkt regelmatig samen met ambitieuze, hoogopgeleide Deloitters uit binnen- en buitenland en in multidisciplinaire teams. Waardering vinden wij zeer belangrijk. Dit drukken wij zowel uit in persoonlijke aandacht als in een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden. Als je bij ons aan de slag gaat, kom je te werken in een open en professionele bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Wat kan Deloitte je bieden in je masterjaar? Als Scriptant bij Deloitte Audit houd je je voornamelijk bezig met het schrijven van je scriptie. Vanuit Deloitte krijg je intensieve ondersteuning van je scriptiebegeleider, bij wie je altijd terecht kunt voor advies. Daarnaast kan je ook gebruik maken van onze database en ons interne vaktechnisch bureau. Tijdens je stage heb je de mogelijkheid om als lid van het Audit team mee te gaan naar onze klanten en onderdelen van een controle uit te voeren of te helpen bij het beoordelen van de administratieve organisatie. Jaarlijks verzorgen we ook een aantal evenementen voor onze scriptanten, zodat je een goede indruk krijgt van onze cultuur en sfeer. Na een geslaagde scriptie periode bieden wij jou graag een functie aan als startend accountant. Wat wordt er van de student verwacht? Van onze scriptanten verwachten wij allereerst een passie voor cijfers en een duidelijke motivatie voor het accountancy vak. Daarnaast verwachten wij dat je een teamspeler bent en de ambitie hebt om net zoals je aankomende collega’s één van de besten in je vakgebied te worden. Wat moet je doen om bij Deloitte af te studeren? Solliciteren via onze reguliere sollicitatieprocedure. Via onze website www.werkenbijdeloitte.nl vind je onze scriptie stage vacatures. Zit de vacature van jouw keuze er niet bij, neem dan contact op met de Recruiter om de mogelijkheden te bespreken. Je wordt vervolgens uitgenodigd onze Careerscan (Intelligentie- en persoonlijkheidtest) te maken. Bij een goed resultaat volgt er een eerste gesprek met de Recruiter en een tweede gesprek met twee (Sr.) Managers uit de Audit praktijk.

10

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


Scriptant Harold Dekens Waarom Deloitte? Ik ben Harold, 22 jaar, en heb mijn masterscriptie geschreven bij Deloitte. Allereerst wil ik iedereen aanraden om zijn masterscriptie te gaan schrijven bij een accountantskantoor. De ervaring die de mensen op een kantoor hebben uit de praktijk kunnen je helpen bij het bedenken van een onderwerp en ook bij het uitzetten van je onderzoek. Daarnaast is het veel gezelliger om op een kantoor te zitten met een aantal stagiaires waarmee je af en toe kan brainstormen over je scriptie of gewoon om samen koffie te drinken en te lunchen. Bij het kiezen van een kantoor voor je afstudeerstage is het belangrijk dat je je goed verdiept in de accountantskantoren. Ik raad daarom iedereen aan om naar borrels, activiteiten en inhousedagen te gaan om zo de kantoren te leren kennen. Ik heb uiteindelijk voor Deloitte gekozen. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat ik naar aanleiding van de contacten bij verschillende activiteiten een goed gevoel had gekregen bij Deloitte en de mensen die werken bij Deloitte. Hoe is het afstuderen bevallen? Het afstuderen bij Deloitte is mij erg goed bevallen. Op kantoor kunnen ze erg goed helpen bij het uitdenken van een onderwerp, omdat ze veel ervaring hebben in de praktijk. Daarnaast is het fijn dat iemand stukken leest voordat deze worden ingeleverd en je met de feedback nog aanpassingen kan doen in je scriptie. Heb je tips voor aanstaande masterstudenten? Wanneer je van plan bent je scriptie te gaan schrijven, denk dan voordat je gaat beginnen alvast goed na over een onderwerp. Het bedenken van een onderwerp kan soms erg lastig zijn, maar kijk ook eens naar de vakken in je studie. Welke onderwerpen in je studie vond je leuk? Misschien kun je daar iets mee doen. Denk er verder om dat je een goed plan opzet voor je onderzoek. Door een duidelijke opzet van je onderzoek te maken kan je veel tijd besparen. De laatste en belangrijkste tip die ik wil meegeven: Doe iets wat je leuk vindt! Je bent een aantal maanden bezig met het onderzoek voor je scriptie. Het is dan erg belangrijk dat je met plezier bezig bent met je masterscriptie.

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

11


Werkgever Wie zijn wij? Met 141.000 medewerkers is Ernst & Young toonaangevend in assurance, tax, transactions, advisory en financial services. Specialiteiten die steeds belangrijker worden. Zo is betrouwbare financiĂŤle informatie van onschatbare betekenis voor ondernemers, managers en toezichthouders. Meer en meer ondernemingen willen weten hoe hun zakelijke strategie zich verhoudt tot de hoeveelheid belasting die ze betalen. Adviseurs van Ernst & Young bereiden het bedrijfsleven voor op de wereld van morgen met even grote als noodzakelijke verandertrajecten. Weer anderen helpen onze opdrachtgevers bij complexe strategische beslissingen over hun kapitaal. En in financial services bieden we al deze expertise geĂŻntegreerd aan internationale businessleaders aan. Wat kan Ernst & Young je bieden in je masterjaar? Tijdens een scriptiestage verricht je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek met de mogelijkheid tot publicatie. Het onderwerp van je onderzoek kies je zelf. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de voortgang. Ernst & Young zal je hierbij begeleiden en de nodige faciliteiten leveren. Je krijgt een mentor die je helpt met het formuleren van een probleemstelling en je begeleidt op vaktechnisch gebied. Maar ook met praktische vragen kun je bij je mentor terecht. Tevens krijg je een laptop tot je beschikking en toegang tot ons wereldwijde digitale kennismanagementsysteem. Je kan op elke kantoor van Ernst&Young in Nederland je scriptie schrijven. Wat wordt er van de student verwacht? Het belangrijkste van je stage is het afronden van je scriptie met een bijzonder resultaat. Natuurlijk is het ook een uitstekende mogelijkheid om Ernst & Young beter te leren kennen en voor ons om kennis te maken met jou! Ook kun je, afhankelijk van jouw wensen en onze mogelijkheden, meewerken in de praktijk. Wat moet je doen om bij Ernst & Young af te studeren? Wil jij in aanmerking komen voor een scriptiestageplaats, bijvoorbeeld per september danwel per februari? Kijk dan op onze site www.ey.nl/carriere of neem dan contact op met Jennie Wolthuis op jennie.wolthuis@nl.ey.com of +31 6 2908 48 33.

12

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


Scriptant Willem Steenhuizen Waarom Ernst & Young? Van februari 2010 t/m juli 2010 heb ik mijn masterscriptie bij Ernst & Young in Groningen geschreven. Door de enthousiaste en deskundige begeleiding heb ik met veel plezier mijn scriptie hieraan gewerkt.. De keuze om bij Ernst & Young te gaan schrijven was voor mij niet moeilijk, aangezien ik een zeer positieve ervaring had opgedaan tijdens de Masterclass ‘Olympic 6’ in Noorwegen. De sfeer en de sociale collega’s die ik tijdens deze dagen heb mogen meemaken, hebben mij ervan overtuigd bij Ernst & Young te gaan solliciteren. Hoe is het afstuderen bevallen? Het afstuderen op zichzelf zorgt ervoor dat je het maximale uit jezelf haalt. De eerste maanden verliepen bij mij iets moeizaam, omdat ik mijn scriptieonderwerp niet duidelijk genoeg had afgebakend. Daarnaast heb ik een onderwerp en een onderzoeksmethode gekozen die ik nog nooit eerder had behandeld, wat de complexiteit van mijn scriptie verder heeft verhoogd. Gelukkig heb ik na een gezamenlijk gesprek met de RuG en Ernst & Young de lijnen op elkaar afgestemd en heb ik in vogelvlucht mijn scriptie kunnen vervolgen. Vandaag de dag kijk ik terug op een tevreden afronding van het project. Mijn doorzettingsvermogen is op de proef gesteld, maar nu ik aan het werk ben in Utrecht ben ik erg blij dat ik dit onderdeel van de studie heb afgerond. Gedurende mijn scriptieperiode heb ik ook een aantal weken meegelopen tijdens de eindejaarscontrole. . Dit zorgde voor een goede afwisseling en een beter beeld van de werkzaamheden van de accountant in de praktijk. Heb je tips voor aanstaande masterstudenten? De tip die ik voor jou heb is heel kort en duidelijk: Denk van te voren na over je scriptieonderwerp en je onderzoeksmethode en bespreek deze met deskundigen. Daarnaast adviseer ik op basis van mijn ervaring om bij een accountantskantoor je scriptie te schrijven, omdat je 1) ‘gedwongen‘ wordt om gedisciplineerd aan de slag te gaan; 2) je professionele begeleiding krijgt vanuit het kantoor en 3) dat je ook meteen een kijkje in de keuken van je potentiële werkgever kunt nemen. . Mocht je nog vragen hebben over het scriptie schrijven of specifiek over mijn ervaringen bij Ernst & Young dan kun je me altijd bellen. Mijn contactgegevens zijn bij het bestuur van Pro Memorie bekend.

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

13


Werkgever Wie zijn wij? Je kunt als bedrijf nog zo veel willen, je krijgt pas wat voor elkaar met goede mensen KPMG biedt accountancy- en adviesdiensten aan uiteenlopende organisaties. Alleen al in Nederland hebben we 4.200 medewerkers, verspreid over 17 kantoren. We zijn ambitieus: we willen op zo veel mogelijk terreinen de nummer één zijn in ons vak. Gááán! We zijn dan ook voortdurend op zoek naar talentvolle mensen met dezelfde passie. Zit jij zo in elkaar? Dan wordt het tijd om kennis te maken. Dat kan via www.gaaan. nu, ons talent- en ambitieplatform. Gááán! helpt je bij je studie en je carrière en stelt je in staat contacten te leggen met KPMG’ers. Je vindt er ook alles over je carrièremogelijkheden. Wil je je master scriptie schrijven bij KPMG? Bij KPMG kun je een eigen afstudeeronderwerp aandragen of een geheel nieuw onderwerp bedenken in een brainstorm met een van onze accountants. Als inhoudelijke steunpilaar krijg je een vaste scriptiebegeleider bij KPMG toegewezen. Tijdens je afstudeerperiode heb je naast een begeleider ook een coach. Hij of zij helpt je je weg te vinden binnen onze organisatie. Daarnaast krijg je bij KPMG meteen een werkplek met laptop én een vergoeding. Wil je ook ervaren wat het werk in de praktijk daadwerkelijk inhoudt? Loop dan een paar dagen mee met een team bij de klant. Naast dat je vakinhoudelijk bezig bent organiseren we jaarlijks ook een aantal activiteiten voor onze scriptanten, zodat je een goede indruk krijgt van onze cultuur en sfeer. En we zorgen er meteen voor dat je je kennis en ervaringen kunt delen met collega-afstudeerders én andere KPMG’ers. Wat moet je doen bij KPMG af te studeren? Heb je interesse in het schrijven van je scriptie bij ons? Via de website kun je daarvoor het hele jaar solliciteren. Op basis van je CV en motivatiebrief word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Onderdeel is een persoonlijkheidsvragenlijst en een capaciteitentest. Meer weten? Ga dan naar www.gaaan.nu of neem contact op met Susanne Kurvers, (020) 656 7162 of mail naar recruitment@kpmg.nl.

14

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


Scriptanten Harold de Vries & Frank Stapel Harold de Vries (links) en Frank Stapel (rechts) studeerde beiden Accountancy aan de Rijksuniversiteit in Groningen en hebben hun scriptie geschreven bij KPMG in Amstelveen. Na hun afstuderen, september 2010, zijn zij gestart als trainee bij KPMG. Waarom KPMG? Harold: Tijdens mijn studententijd heb ik aan veel activiteiten deelgenomen bij bedrijven uit verschillende bedrijfstakken. Toen ik eenmaal voor accountancy had gekozen, sprong KPMG er voor mij positief uit t.o.v. de andere kantoren. Doorslaggevend vond ik de professionele en informele organisatiecultuur en de vele mogelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast vond ik het een pluspunt dat je bij KPMG start met een breed klantenpakket. Alle trainees bij KPMG bedienen in hun eerste jaren klanten uit alle sectoren. Dit vond ik belangrijk, omdat ik mij in mijn eerste jaren breed wil ontwikkelen en vooraf nog niet wist met welke sector ik de meeste affiniteit zou hebben. Hoe is het afstuderen bevallen? Frank: Het afstuderen bij KPMG is mij goed bevallen. Wekelijks had ik contact met mijn coach om te bespreken wat de stand van zaken was en wat er binnen KPMG mogelijk was om mijn scriptie te ondersteunen. Dit heeft mij erg geholpen met het schrijven. Verder heeft het mij goed inzicht gegeven in de werkzaamheden van een accountant en wie mogelijk mijn nieuwe collega’s zouden worden. Naast het afstuderen was er ook de tijd en ruimte om met collega scriptanten informele activiteiten te ondernemen. Hebben jullie tips voor de aanstaande masterstudenten? Wat ons erg geholpen heeft om de juiste keuze te maken is het deelnemen aan veel activiteiten van verschillende studieverenigingen. Hierdoor kom je meer te weten wat het vak inhoudt, wie mogelijk je nieuwe collega’s worden en wat de mogelijkheden en verschillen zijn tussen de kantoren. Verder nog een goede tip: bij deelname aan een activiteit: wees actief, hier kun je jezelf mee onderscheiden. Wanneer je begint met je scriptie is het belangrijk snel duidelijk te hebben over welk onderwerp je een scriptie wilt schrijven. Probeer je onderzoeksvoorstel vroeg aan te melden bij de universiteit. Wij hebben ervaren dat het lang duurt om een scriptiebegeleider te krijgen, zeker wanneer je het onderzoeksvoorstel iets later indient. 15 P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com


Werkgever Wie zijn wij? Bij PwC zijn je ideeën belangrijker dan je specialisatie. We werken samen vanuit de invalshoeken Assurance, Advisory en Tax & Human Resource Services op het brede vlak van financiële en economische vraagstukken. Wil je daarop excelleren, dan moet je zorgen dat je mensen in huis hebt die breed georiënteerd zijn. Dus wat je ook gestudeerd hebt, bij PwC vind je een stimulerende werkomgeving waar je mening zeer welkom is. Je ambitie is duidelijk: een carrière in de financiële dienstverlening. Als je weet wat je wilt, hebben we de juiste plek voor je. En wil je switchen tussen sectoren, dan kan dat natuurlijk ook: bijvoorbeeld starten op de afdeling voor beursgenoteerde ondernemingen, en later overstappen naar de overheidsgroep. Een vliegende én flexibele carrièrestart, met alle mogelijkheden om je te ontwikkelen in de richting die je het beste ligt. Vanaf de eerste dag krijg je een coach die je begeleidt en ondersteunt. In je dagelijkse werk, en bij het uitstippelen van je carrière. Waarom je scriptie schrijven op een kantoor? Wij bieden je de mogelijkheid om je scriptie te schrijven in een omgeving waar veel kennis voorradig is. Wij zijn een kennisorganisatie, dus de kans is groot dat er altijd wel een collega in de buurt is om jou te helpen. Daarnaast krijg je professionele begeleiding van je scriptiebegeleider.Na een algemene kennismaking en introductie met onze systemen krijg je een persoonlijke begeleider toegewezen die de gehele stageperiode voor jou beschikbaar is. De begeleider, een professional uit de praktijk, heeft wekelijks contact met je en ondersteunt je op inhoudelijk en persoonlijk vlak. Daarnaast krijg je een laptop en deel je een kamer met je medestagiaires. Verder bieden wij je een goede stagevergoeding en bieden wij je ook de mogelijkheid dat je een keer kan meelopen op opdrachten bij klanten. Op deze manier kun je je kennis in de praktijk toetsen en ervaar je persoonlijk hoe het is om bij ons te werken. Wat verwachten we van jou? Je afstudeerstage is de fase waarin je jouw studie tot een mooi einde wilt brengen met je scriptie als resultaat. Wij stimuleren jou om te werken aan je scriptie en geven je hier alle ruimte voor. Wij verwachten van jou een proactieve werkhouding waarin je laat zien geïnteresseerd en gemotiveerd te zijn. Heb je interesse in een afstudeerstage bij PwC? Ga dan naar onze website www. werkenbijpwc.nl of neem contact op met Maryse Heijnen. Tel: 088 792 69 44; mail: maryse.heijnen@nl.pwc.com 16 P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


Scriptant Bob de Graaf Als student sta je voor een lastige keuze; het kiezen van een studierichting die goed past bij jouw carrièreplanning. Zelf heb ik hier ook lang over nagedacht en heb ik tijdens mijn bestuursjaar bij een studievereniging in Amsterdam zelf een praktische mastervoorlichting op poten gezet. Naast het theoretische deel van de studie, is het namelijk zeer belangrijk om de praktijk te ervaren. Vandaar dat ik momenteel een afstudeerstage bij PwC loop; ik schrijf onder professionele begeleiding mijn master thesis. Waarom PwC? Ik heb destijds voor PwC gekozen vanwege de klik met de mensen. Tijdens vrijwel alle carrière events hoor je leuzen als: ‘Kies het bedrijf waarmee je de beste klik ervaart.’ Ik kan dit alleen maar beamen. Naast het brede aanbod van faciliteiten, de flexibiliteit en de mogelijkheden, is PwC een warm bedrijf waar de mensen altijd open staan voor andere personen en nieuwe ideeën. Kortom, een informeel bolwerk waar iedereen zijn ambitie en doelen kan verwezenlijken. Hoe bevalt het afstuderen? Het afstuderen bevalt mij erg goed. De flexplekken zijn erg prettig en de faciliteiten maken effectief en efficiënt werken erg gemakkelijk. Hiernaast heb ik een begeleider vanuit PwC die goed thuis is in mijn vakgebied en mij daarom naast structureel, ook inhoudelijk kan begeleiden bij mijn thesis. Naast het schrijven van mijn thesis probeer ik uiteraard zoveel mogelijk mee te krijgen van de organisatie en vooral van het werk binnen het vakgebied. Je krijgt al heel snel in de gaten hoe er gewerkt wordt en welke termen de boventoon voeren in de zakelijke, maar soms ook zeer informele conversaties. Hiernaast kun je als afstudeerstagiair meelopen met een klant; zo kun je aangeven welke klanten je interessant vindt en wanneer een meeloopperiode je goed uitkomt. Heb je tips voor aanstaande masterstudenten? Ik kan iedereen aanraden om een afstudeerstage te doen. Niet alleen is het proces van het schrijven van je thesis erg prettig, je kunt hiernaast ook echt meemaken hoe het in de praktijk in elkaar steekt. Met betrekking tot het kiezen van je master, kies vooral iets wat je interessant vindt en waar je graag in door wilt. Mocht je vragen hebben of gewoon eens contact willen kun je mij, of mijn collega’s altijd benaderen. Wellicht tot ziens bij PwC!

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

17


Werkgever Wie zijn wij? BDO Accountants & Adviseurs behoort tot de top 5 van accountants- en advieskantoren in Nederland. Met zo’n 2000 collega’s, werkend vanuit 27 vestigingen verspreid over heel Nederland, ondersteunen en adviseren wij onze klanten bij het ondernemen. Dit doen wij vanuit drie verschillende disciplines: accountancy, belastingadvies en consultancy. Onze medewerkers zijn ons meest waardevolle bezit. Daarom vinden wij persoonlijke en professionele ontwikkeling erg belangrijk. Opleiding en coaching zijn daarbij de sleutelwoorden. Bij BDO wordt hard gewerkt maar we houden de balans tussen werk, studie en privé goed in de gaten. Want dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen presteren. Wat kan BDO je bieden in je masterjaar? Studenten die in hun masterjaar interesse hebben om middels een afstudeerstage kennis te maken met de praktijk van BDO kunnen contact met ons opnemen. In overleg met de vestiging van jouw voorkeur kunnen wij een passende afstudeeropdracht aanbieden. Je bent dan werkzaam op de afdeling Audit & Assurance, schrijft jouw afstudeerscriptie en maakt tegelijkertijd kennis met de werkzaamheden op de afdeling door af en toe mee te draaien met een controleteam. Twee vliegen in één klap dus! Wat wordt er van de student verwacht? Bij voorkeur heb jij al een duidelijke visie over de inhoud van jouw afstudeerscriptie, zodat wij meteen kunnen kijken of dit onderwerp binnen de vestiging inpasbaar is. Naast een gemotiveerde houding en een enthousiaste instelling is leergierigheid belangrijk. Als jij aangeeft dat je graag aan de slag wilt, komt de rest vanzelf! Wat moet je doen om bij BDO af te studeren? Heb jij interesse gekregen om bij BDO af te studeren? Wacht dan niet langer en kijk op onze website voor meer informatie (www.werkenbijbdo.nl). Wil jij meer informatie of direct contact met een van de recruiters? Neem dan contact op met Joyce de Winter (recruiter regio Oost) via Joyce.de.winter@bdo.nl of tel. (0)26 352 56 25.

18

P r o Me m or ie : Added V a l u e ww w .pro-me mori e.com


Scriptant Han de Haan Waarom BDO? Tijdens mijn studie ben ik veel in contact gekomen met zowel de grote accountantskantoren als met de middelgrote kantoren. Ik heb veel inhousedagen, congressen en symposia bezocht om een beeld te krijgen van wat het accountantsberoep inhoudt. Qua werkzaamheden zijn er niet veel verschillen tussen de kantoren, vooral niet tussen de grote vier. Ook qua cultuur kon ik niet veel onderscheid aantreffen binnen de grote vier. Wat mij wel opviel is dat er tussen de grote vier en de rest wel een verschil is tussen het klantenpakket en de cultuur. En deze beide spraken mij bij BDO erg aan. De verschillende medewerkers waarmee ik kennis had gemaakt, gaven mij een goed gevoel. Daarnaast bedient BDO meer het MKB segment en minder de beursgenoteerde bedrijven. Zodoende heb ik voor mijn afstudeerstage voor BDO gekozen. Op deze manier kon ik kennis maken met het kantoor, de mensen en het werk, want naast het schrijven van mijn scriptie kon ik ook al meteen mee naar de klant om te proeven aan het accountantsberoep. Hoe is het afstuderen bevallen? BDO heeft mij de volledige vrijheid gegeven voor de invulling van mijn masterscriptie. Ik kreeg een begeleider toegewezen met veel vakkennis. Dit was naast de begeleiding vanuit de RuG erg handig. Ook mijn collega’s en het bureau vaktechniek waren bereid te helpen en mee te denken. Dit heeft mij geholpen als ik tegen lastige punten aanliep. Daarnaast heb ik enkele weken meegelopen in de praktijk, wat leerzaam was en ook een welkome afwisseling na enkele weekjes werken aan je scriptie. Heb je tips voor de aankomende masterstudenten? Een afstudeerstage is de mogelijkheid om gestructureerd aan je scriptie bezig te gaan en een kantoor, het werk en de mensen te leren kennen. Daarom raad ik iedereen aan dit te doen. Mijn tip is: neem gewoon contact op met een recruiter van een kantoor en vraag alles wat je wil weten. Probeer daarnaast het werken aan je scriptie af te wisselen met meelopen in de praktijk, dan wordt het scriptie schrijven geen sleur en doe je meteen al ervaring op in het veld!

P ro M emorie: Ad d ed Value ww w.pro-memorie.com

19


Wat heeft Pro Memorie nog meer op het programma staan? 07 - 25 april: sollicitatieperiode bestuur Pro Memorie 2011//2012 10 mei: Controlling Inhouse 12 mei: Almanak borrel 26 mei: Congres Pro Memorie 26 mei: Bestuursbekendmaking 16 juni: Eindfeest

Studievereniging Pro Memorie Postbus 1600 9701 BP Groningen www.pro-memorie.com bestuur@pro-memorie.com 06 - 41 83 63 16 KvK 02 08 54 64 ABN AMRO 58 92 60 022 Disclaimer: Deze brochure is slechts ter informatie. Er kunnen aan de inhoud geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Verplichtingen en deadlines kunnen veranderen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze brochure en de daarin opgenomen gegevens, kan Pro Memorie niet instaan voor de volledigheid, juistheid ofvoortdurende actualiteit van de gegevens.

Masterbrochure def.  

masterbrochure PM