Page 34

užitočné

|

" pripravila mária lučetincová |

Pestujeme černice

Č

ernica je ker charakteristický viacročným koreňovým systémom. Nadzemná časť je tvorená jednoročnými a dvojročnými výhonkami. Dvojročné výhonky, rovnako ako pri malinách, po odrodení odumierajú. Kultúrne odrody rozdeľujeme podľa charakteru rastu na dve skupiny – vzpriamene rastúce a poliehavé. Na výsadbu černíc uprednostňujeme skorý jarný termín. Ak vysádzame v jeseni, vysadený materiál musíme chrániť pred poškodením mrazmi vhodnou nástielkou. Nakoľko je černica hostiteľom viacerých vírusových a fytoplazmových chorôb, vyhýbame sa výsadbe materiálu získaného z nehodnoverných zdrojov. I keď má černica v porovnaní s malinou hlbší koreňový systém, pôdu v okolí kra kypríme počas vegetácie iba plytko. Vhodné je nastieľať pôdu pod krami vrstvou kompostu. Nástielka zároveň chráni povrchový koreňový systém pred vysychaním. Z hľadiska rezu je dôležité poznať vývinový cyklus černíc. Černica rodí na bočnom obraste dvojročných, teda v minulom roku vyrastených výhonkov. Výhonky, ktoré priniesli

úrodu, po zbere tesne pri zemi odstránime. Na jar, keď skončia silné mrazy, vyberieme päť až šesť rodivých výhonkov, ktoré budú tvoriť základ kra a ostatné odrežeme tesne pri zemi. Odstránime aj všetky nevyzreté alebo namrznuté časti. Ponechané výhonky rezom skrátime na dĺžku 2 až 3 metre. Bočný obrast, ktorý bude niesť úrodu, skrátime za 4. až 5. púčikom. Poliehavé odrody černíc sa veľmi dobre rozmnožujú jednoduchým alebo hadovitým potápaním. Schopnosť zakoreniť má aj vrchol previsujúceho výhonku, ktorý sa dostane na povrch pôdy. Túto vlastnosť môžeme využiť pri zámernom rozmnožovaní. Plodom černice je súplodie zložené z kôstkovičiek sediacich na vyvýšenom lôžku. Dozrieva postupne, od polovice augusta po celý september. Zberáme len dobre vyzreté, vyfarbené a ľahko sa oddeľujúce plody. Nedostatočne dozreté plody sú kyslé a nedosahujú požadovanú arómu a chuť. Pozberané plody neponechávame na slnku a manipulujeme s nimi opatrne, pretože sa ľahko znehodnocujú. Okrem konzumácie v čerstvom stave sú plody černíc vhodné na výrobu štiav, sirupov, lekvárov a ovocných vín. •

Aby bola cibuľová zelenina zdravá

C

ibuľovú zeleninu ohrozuje celý rad chorôb a škodcov, ale pravidelnú ochranu vykonávame prakticky len proti plesni cibuľovej a minerke pórovej. Pleseň cibuľová je najvážnejším ochorením cibule kuchynskej nielen preto, že zničením vňate rastlín dochádza k výraznému poklesu úrody, ale ohrozuje aj skladovateľnosť. Cibuľa napadnutá plesňou cibuľovou býva druhotne infikovaná krčkovou hnilobou, ktorú spôsobujú viaceré druhy húb rodu Botritis. Za daždivého počaPleseň cibuľová sia začíname s preventívnymi postrekmi cibule proti plesni cibuľovej už v poslednej dekáde mája. Aplikujeme ich v desať- až štrnásťdňových intervaloch až do júla a do postrekovej kvapaliny pridávame aj zmáčadlo. Mínerka pórová je príčinou, že mnohí záhradkári obmedzili pestovanie cibule a póru. Ona totiž spôsobuje červivosť podzemných konzumovateľných častí cibule. Dospelé muchy prvej generácie škodcu sa začínajú rojiť v druhej polovici apríla. Samičky ešte pred kladením vajíčok napichávajú listy cibule. Tieto striebristé vpichy sa nachádzajú v raLarvy mínerky pórovej v cibuli de za sebou a sú viditeľné aj voľným okom. Pre rastliny nie sú škodlivé, ale upozorňujú pestovateľa na rojenie škodcu a na potrebu vykonania prvého postreku, najneskôr 5 dní po ich zistení,

34

ktorý o dva týždne zopakujeme. Do postrekovacej kvapaliny aj v tomto prípade pridávame zmáčadlo. Rojenie druhej generácie mínerky pórovej začína zvyčajne v druhej polovici augusta a poškodzuje pór. Keďže jej rojenie trvá 4 až 6 týžPór zakrytý netkanou textíliou dňov, treba proti nej v dvojtýždňových intervaloch urobiť viac postrekov. Prvý postrek aj v prípade póru urobíme približne 5 až 7 dní po zistení vpichov samičiek v listoch póru. Proti mínerke pórovej sa osvedčil aj nechemický spôsob boja spočívajúci v zakrytí porastov cibule alebo póru netkanou textíliou. Predpokladom úspechu je však včasné zakrytie záhonov ešte pred rojením múch, čiže najneskôr v polovici apríla pri prvej a v polovici augusta pri druhej generácii škodcu. Textíliu necháme na záhonoch najmenej štyri až šesť týždňov. Fúzavka cesnaková je škodcom zimného cesnaku. Keďže prezimuje v štádiu dospelých múch, do porastov nalietava často už vo februári. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na rastliny alebo na pôdu v ich blízkosti. Larvy fúzavky cesnakovej prenikajú do vegetačného vrcholu – srdiečka rastlín a spôsobujú nielen zaostávanie v raste, ale často i odumieranie cesnaku. Vzhľadom na veľmi skorý nálet škodcu aj s chemickou ochranou začíname skoro na jar, hneď po prvom oteplení nad 10 °C. Karate a Sumition aplikujeme vo forme výdatného postreku, ale Basudin môžeme použiť aj na zálievku. Pri postreku (so zmáčadlom) dbáme na to, aby sa postreková kvapalina dostala nielen do srdiečka rastlín, ale aj na okolitú pôdu. Pri zálievke aplikujeme približne pol litra postrekovačej kvapaliny na bežný meter riadku. Zálievku robíme len raz, postrek však o dva týždne zopakujeme.

Rovina 2016 01 02  
Rovina 2016 01 02  
Advertisement