Page 1

150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov Galéria Zuzky MedveĊovej – štvrťstoročie Galérie Zuzky Medveďovej M Ú Z E U M VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Galéria Zuzky Medveďovej patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie kultúrne ustanovizne Slovákov v Srbsku. Bola otvorená 1. júla 1989 vernisážou 54 malieb prvej slovenskej akademickej maliarky, petrovskej rodáčky Zuzky Medveďovej (1897 – 1985). Adaptáciou budovy bývalej základnej školy vznikol výstavný priestor, ktorý umožnil na adekvátny spôsob – hoci i v neblahých časoch – prezentovať tak minulosť, ako aj súčasnosť výtvarnej umeleckej tvorby, predovšetkým školených výtvarníkov, ale aj výtvarných umelcov-amatérov a insitných maliarov. V priebehu 25 rokov vo výstavnom priestore galérie realizovaných bolo presne 100 umeleckých výstav, tak spoločných, ako aj individuálnych, ale aj tematických, venovaných slovenskej vojvodinskej portrétnej tvorbe, aktu alebo výtvarnému umeniu Slovákov v 20. storočí. Boli tu vystavené práce umelcov Umeleckej besedy z Bratislavy, Karola Plicku alebo Ivana Popoviča, ale vďaka Galérii Zuzky Medveďovej boli na Slovensku organizované i prvé spoločné výstavy umeleckej tvorby súčasných akademických slovenských vojvodinských maliarov, grafikov a sochárov (Dotyky, Bratislava 2000; Slovenská grafika a kresba v Srbsku, Banská Bystrica 2008; Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku, Bratislava 2012). Vďaka Galérii Zuzky Medveďovej v súčasnosti žije a žiari svojou príležitosti 25 nie rokov nestarnúcou výstava umeleckoupri a kultúrnou hodnotou iba umelecká pozostalosť Zuzky Medveďovej, ale aj prvého školeného maliara

150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov Galérie Zuzky MedveĊovej 1 1. 7. – 31. 8. 2014


150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov – štvrťstoročie Galérie Zuzky Medveďovej Galéria Zuzky Medveďovej patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie kultúrne ustanovizne Slovákov v Srbsku. Bola otvorená 1. júla 1989 vernisážou 54 malieb prvej slovenskej akademickej maliarky, petrovskej rodáčky Zuzky Medveďovej (1897 – 1985). Adaptáciou budovy bývalej základnej školy vznikol výstavný priestor, ktorý umožnil na adekvátny spôsob – hoci i v neblahých časoch – prezentovať tak minulosť, ako aj súčasnosť výtvarnej umeleckej tvorby, predovšetkým školených výtvarníkov, ale aj výtvarných umelcov-amatérov a insitných maliarov. V priebehu 25 rokov vo výstavnom priestore galérie realizovaných bolo presne 100 umeleckých výstav, tak spoločných, ako aj individuálnych, ale aj tematických, venovaných slovenskej vojvodinskej portrétnej tvorbe, aktu alebo výtvarnému umeniu Slovákov v 20. storočí. Boli tu vystavené práce umelcov Umeleckej besedy z Bratislavy, Karola Plicku alebo Ivana Popoviča, ale vďaka Galérii Zuzky Medveďovej boli na Slovensku organizované i prvé spoločné výstavy umeleckej tvorby súčasných akademických slovenských vojvodinských maliarov, grafikov a sochárov (Dotyky, Bratislava 2000; Slovenská grafika a kresba v Srbsku, Banská Bystrica 2008; Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku, Bratislava 2012). Vďaka Galérii Zuzky Medveďovej v súčasnosti žije a žiari svojou nestarnúcou umeleckou a kultúrnou hodnotou nie iba umelecká pozostalosť Zuzky Medveďovej, ale aj prvého školeného maliara

1


z radov vojvodinských Slovákov Karola Miloslava Lehotského (1879 – 1929), Oľgy Garayovej-Babylonovej (1905 – 1988) a hodne prác z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia Anny Máľachovej-Fajndovićovej (1922 – 2001), Anny Pixiadesovej (1924 – 2004), Márie Červenej (1931 – 2013) a Jaroslava Šimoviča (1931). Do Galérie Zuzky Medveďovej roku 2009 pribudlo aj hodne drobnejších prác, hlavne perokresieb ďalšieho akademického maliara, petrovského rodáka Štefana Pavelku (1930 – 2013), ktorý žil na Slovensku. V Galérii Zuzky Medveďovej stretnete aj práce zosnulého vynikajúceho grafika a ilustrátora Michala Kiráľa (1955 – 1995). Insitná maliarska tvorba tu tiež našla svoje miesto. Okrem obrazov Martina Jonáša (1924 – 1996), Jána Bačúra (1937) alebo Martina Markova (1954 – 2013) v Galérii Zuzky Medveďovej sa ochraňuje aj zo dvadsať obrazov priekopníčky insitného maliarskeho prejavu v Báčke Márie Máľachovej (1908 – 1996), ale aj zopár obrazov kulpínskej insitnej maliarky Kataríny Hlaváčovej (1913 – 1992). Vrcholnú hodnotu v Galérii Zuzky Medveďovej má zatiaľ najstaršia olejomaľba namaľovaná medzi vojvodinskými Slovákmi pred stopäťdesiatimi rokmi petrovským rodákom a staropazovským ev. farárom Benjaminom Reisom (1841 – 1873). Tento umelecký poklad ochraňovaný Galériou Zuzky Medveďovej, respektíve Múzeom vojvodinských Slovákov, bol našou inšpiráciou k vytvoreniu 101. oslavnej expozície v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej pri príležitosti pozoruhodného jubilea – 25 rokov výstavnej činnosti. Oslavná expozícia zahŕňa a prezentuje 150-ročnú tradíciu výtvarného umenia vojvodinských Slovákov, od olejomaľby Krajinka Benjamina Reisa po obrazy našich súčasných výtvarníkov, ktorí ich darovali do tejto vzácnej a nevšednej klenotnice výtvaného umenia vojvodinských Slovákov pomenovanej Galéria Zuzky Medveďovej. Vladimír Valentík 2


Benjamin Reis (1841 – 1873)

Krajinka • olejomaľba (32 x 40) • šesťdesiate roky 19. storočia

3


Karol Miloslav Lehotský (1879 – 1929)

Muž v halene • kresba (83 x 53)

Portrét Zuzany Hricovej • kresba (58 x 42) • 1915

4


Zuzka Medveďová (1897 – 1985)

Lukostrelec • olejomaľba (138 x 118) • druhá polovica dvadsiatych rokov 20. storočia

Ženský akt so zrkadlom • olejomaľba (82 x 99) • druhá polovica dvadsiatych rokov 20. storočia

5


Oľga Garayová-Babylonová (1905 – 1988)

Z novosadského parku • olejomaľba (30 x 24) • 1925

Jesenná krajina • olejomaľba (37 x 47) • 1937

6


Anna Máľachová-Fajndovićová (1922 – 2001)

Česanie konopí • olejomaľba (73 x 93) • 1957

Pri Begeji • olejomaľba (46 x 65) • 1960

7


Anna Pixiadesová (1924 – 2004)

Krajinka • linoleorez (13 x 11) • 1955

Plachetnice • linoleorez (14 x 10) • 1955

Parádnica • linoleorez (15 x 9) • 1955

Konavljanky na trhu • farebný linoleorez (21 x 14) • 1955

8


Mária Červená (1931 – 2013) Jaroslav Šimovič (1931)

Mária Červená • Odchod z priadok • olejomaľba (54 x 75) • 1963

Jaroslav Šimovič • Napájanie býka • olejomaľba (60 x 74) • 1954

9


Štefan Pavelka (1930 – 2013)

Dedinský motív • kolorovaná perokresba (28 x 40,5) • 2009

10


Martin Jonáš (1924 – 1996) Martin Markov (1954 – 2013) Katarína Hlaváčová (1913 – 1992) Mária Máľachová (1908 – 1996)

Martin Jonáš • Svadba v Kovačici • olejomaľba (63 x 108) • 1962

Martin Markov • Banátska

rovina • olejomaľba (21,5 x 26) • 1999

Katarína Hlaváčová • Zvážačka kukuričia • olejomaľba (45,5 x 66,5) • 1968 – 1972

Mária Máľachová • Česanie konopí •

olejomaľba (50 x 71) • 1965

11


Michal Kiráľ (1955 – 1995) Ján Agarský (1962)

Michal Kiráľ • Autoportrét • kombinovaná technika (34,5 x 26) • 1975

Ján Agarský • Krajina • olejomaľba (100 x 133) • 2009

12


100 výstav v Galérii Zuzky Medveďovej (1989 – 2014) 1. 1. 7. 1989 – 20. 10. 1989 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – Výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM. 2. 28. 10. 1989 – 19. 11. 1989 – Pavel Čáni: Grafiky – retrospektívna výstava 1979 – 1989. 3. 9. 12. 1989 – 24. 12. 1989 – Jeseň ’89 – Kolektívna výstava výtvarných umelcov amatérov z B. Petrovca a okolia. 4. 18. 5. 1990 – 1. 6. 1990 – Pavel Báďonský: Ja, Picasso a ženy – samostatná výstava portrétov a aktov. 5. 9. 6. 1990 – 9. 7. 1990 – Nový život – Nové umenie/New Life – New Art – medzinárodná výstava mail-artu (Projekt časopisu Nový život). 6. 3. 11. 1990 – 25. 11. 1990 – Martin Kizúr: Maľby a grafiky – samostatná výstava 7. 22. 12. 1990 – 12. 1. 1991 – Chmeľ (maľby, kresby, grafiky) – kolektívna tematická výstava 29 umelcov. 8. 10. 8. 1991 – 20. 8. 1991 – Michal Hasík: Nožničkový výstrih, koláž, maľba – samostatná výstava. 9. 21. 9. 1991 – 1. 10. 1991 – Westeast – kolektívna výstava avantgardnej umeleckej asociácie. 10. 23. 11. 1991 – 8. 12. 1991 – 1. bienále slovenského vojvodinského umenia Petrovec ’91 – kolektívna výstava. 11. 21. 12. 1991 – 21. 1. 1992 – Kone – kolektívna tematická výstava. 12. 8. 2. 1992 – 23. 2. 1992 – Giga Duragić-Dile – samostatná výstava. 13. 16. 5. 1992 – 1. 6. 1992 – Liber – spoločná výstava študentov II. ročníka Akadémie v Novom Sade a prof. Bogdanky Poznanovičovej. 14. 1. 8. 1992 – 16. 8. 1992 – Neznáma a známa Zuzka – výstava skíc, študijných kresieb a malieb z prvého tvorivého obdobia maliarky Zuzky Medveďovej.

15. 31. 10. 1992 – 15. 11. 1992 – Ľuboslav Majera: Scénický medzičas – samostatná výstava malieb, kresieb, papierových sôch a masiek. 16. 23. 4. 1993 – 16. 5. 1993 – Ján Chlpka: Prvá cesta k imaginácii – samostatná výstava. 17. 29. 5. 1993 – 20. 6. 1993 – Komunikácia ÁNO – výstava neuskutočnenej výstavy v Bratislave 16 slovenských výtvarníkov z Juhoslávie. 18. 6. 8. 1993 – 6. 9. 1993 – Výstava kovačickej skupiny insitných umelcov – kolektívna výstava. 19. 17. 12. 1993 – 31. 12. 1993 – 2. bienále slovenských výtvarníkov v  Juhoslávii Petrovec ’93 – kolektívna výstava. 20. 1. 7. 1994 – 1. 8. 1994 – Oľga Babylonová-Garayová (1905 – 1988) – výstava 35 obrazov, skíc a ilustrácií (autorkin závetný dar GZM). 21. 5. 8. 1994 – 28. 8. 1994 – Martin Jonáš – retrospektívna výstava malieb a  grafík pri príležitosti 70-tych narodenín autora. 22. 3. 9. 1994 – 18. 9. 1994 – Súčasné tradičné umenie zo Slovenska – výstava a  umelecký večierok so Stanom Filkom a Michalom Murínom. 23. 30. 9. 1994 – 31. 10. 1994 – Ivan Križan – retrospektívna výstava pri príležitosti 50-tych narodenín autora. 24. 16. 12. 1994 – 16. 1. 1995 – Michal Madacký – výstava výtvarných a reklamných fotografií. 25. 22. 4. 1995 – 28. 5. 1995 – Michal Kiráľ (1955 – 1995) – retrospektívna výstava voľnej grafiky, kresieb, ilustrácií a grafického dizajnu. 26. 24. 6. 1995 – 9. 7. 1995 – Anna Víziová-Kopčoková – samostatná výstava obrazov. 27. 4. 8. 1995 – 10. 9. 1995 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výber z diela. 28. 7. 10. 1995 – 5. 11. 1995 – 250 rokov života vo Vojvodine – kolektívna tematická výstava. 29. 7. 12. 1995 – 31. 12. 1995 – 3. bienále slovenských výtvarníkov v  Juhoslávii Petrovec ’95.

13


30. 2. 8. 1996 – 8. 9. 1996 – „Národná galéria“ – kolektívna tematická výstava portrétov národno-kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, umelcov a divadelníkov. 31. 7. 12. 1996 – 31. 12. 1996 – Mária Galátová-Ćirovićová – samostatná výstava obrazov. 32. 10. 5. 1997 – 25. 5. 1997 – Đula Šanta – Ján Triaška – dvojvýstava obrazov. 33. 7. 6. 1997 – 1. 7. 1997 – Ivan Popovič – samostatná výstava kresleného humoru a ilustrácií. 34. 1. 8. 1997 – 1. 9. 1997 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava k 100. výročiu narodenia. 35. 22. 11. 1997 – 31. 12. 1997 – 4. bienále slovenských výtvarníkov v  Juhoslávii Petrovec ’97 – spoločná výstava. 36. 28. 2. 1998 – 22. 3. 1998 – Ján Bačúr – samostatná výstava. 37. 7. 8. 1998 – 7. 9. 1998 – Viera Fajndovićová-Súdiová – retrospektívna výstava. 38. 7. 11. 1998 – 7. 12. 1998 – Mária Gašková – retrospektívna výstava. 39. 29. 1. 1999 – 28. 2. 1999 – Pavel Pop – samostatná výstava perokresieb a grafík. 40. 27. 8. 1999 – 12. 9. 1999 – Alžbeta Čížiková – samostatná výstava. 41. 18. 9. 1999 – 18. 10. 1999 – Výstava 1, 2, 3, 4 – spoločná výstava štyroch študentov maliarstva, sochárstva a grafického dizajnu – Ján Triaška, Jelena Gvozdenac, Manojlo Maravić a Vladan Joler z Akadémie umení v Novom Sade. 42. 18. 12. 1999 – 31. 12. 1999 – 5. bienále slovenských výtvarníkov v  Juhoslávii Petrovec ’99 – spoločná výstava. 43. 15. 7. 2000 – 13. 8. 2000 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov. 44. 18. 8. 2000 – 10. 9. 2000 – Vladimír Urbanček – samostatná výstava olejomalieb. 45. 20. 10. 2000 – 20. 11. 2000 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jej 70-tych narodenín. 46. 28. 12. 2000 – 29. 1. 2001 – Jozef Klátik: O maľbe, o soche – samostatná výstava. 47. 3. 8. 2001 – 3. 9. 2001 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jeho 70-tych narodenín. 48. 19. 10. 2001 – 19. 11. 2001 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov.

49. 15. 12. 2001 – 31. 12. 2001 – 6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’01 – spoločná výstava. 50. 9. 3. 2002 – 8. 4. 2002 – Vlastislav Cesnak – samostatná výstava obrazov. 51. 2. 8. 2002 – 2. 9. 2002 – 50 rokov insitného maliarstva v  Kovačici – spoločná výstava 29 maliarov. 52. 22. 11. 2002 – 22. 12. 2002 – Milan Súdi – retrospektívna výstava olejomalieb pri príležitosti jeho 60-tych narodenín. 53. 16. 5. 2003 – 15. 6. 2003 – Jar 2003 – spoločná výstava insitných maliarov a maliarov amatérov z  Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Maglića, Kysáča a Pivnice. 54. 9. 8. 2003 – 7. 9. 2003 – Akt v  slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení 20. storočia – spoločná tematická výstava. 55. 9. 11. 2003 – 30. 11. 2003 – Mária Máľachová (1908 – 1996) a  insitné umenie v  Petrovci a v okolí – spoločná výstava. 56. 19. 12. 2003 – 31. 12. 2003 – 7. bienále slovenských výtvarníkov v  Juhoslávii Petrovec ’03 – spoločná výstava. 57. 20. 5. 2004 – 20. 6. 2004 – Pavel Čáni – samostatná výstava. 58. 6. 8. 2004 – 6. 9. 2004 – Insitný imaginizmus – spoločná výstava obrazov Anny Kňazovicovej, Nataše Mijailovićovej a Jána Chlpku. 59. 10. 9. 2004 – 25. 9. 2004 – Pavel Pop – samostatná výstava olejomalieb. 60. 16. 10. 2004 – 28. 11. 2004 – Radovan Jandrić – samostatná výstava olejomalieb. 61. 29. 12. 2004 – 30. 1. 2005 – K. M. Lehotský – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 120. výročia narodenia a 75. výročia smrti. 62. 24. 4. 2005 – 22. 5. 2005 – Oľga GarayováBabylonová (1905 – 1988) – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 100. výročia narodenia. 63. 5. 8. 2005 – 4. 9. 2005 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava obrazov pri príležitosti 20. výročia úmrtia. 64. 26. 11. 2005 – 31. 12. 2005 – 8. bienále slovenských výtvarníkov v  Srbsku a  Čiernej Hore Petrovec ’05 – spoločná výstava. 65. 26. 7. 2006 – 20. 8. 2006 – Ondrej Miháľ: Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – výstava fotografií.

14


66. 1. 11. 2006 – 26. 11. 2006 – Výtvarné umenie Slovákov vo Vojvodine v 20. storočí – jeden z možných pohľadov. 67. 25. 5. 2007 – 15. 7. 2007 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava 45 olejomalieb a pastelov. 68. 3. 8. 2007 – 10. 9. 2007 – Ján Stupavský: Sochy a  kresby – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea. 69. 12. 10. 2007 – 4. 11. 2007 – Mladá slovenská vojvodinská grafika – spoločná výstava grafík Jany Viergovej, Milana Grňu, Daniely Triaškovej, Martiny Hlodovej a Maríny Čániovej. 70. 10. 11. 2007 – 31. 12. 2007 – 9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec ’07 – spoločná výstava. 71. 23. 5. 2008 – 23. 6. 2008 – Výstava obrazov Zuzky Medveďovej pri príležitosti 5-teho výročia SVD – nová expozícia reštaurovaných olejomalieb. 72. 23. 8. 2008 – 30. 9. 2008 – Šesťdesiatka – umelecká výstava pri príležitosti životných jubileí Márie Gaškovej, Viery FajndovićovejSúdiovej a Pavla Popa. 73. 19. 12. 2008 – 25. 1. 2009 – Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine – spoločná tematická výstava. 74. 23. 5. 2009 – 7. 6. 2009 – Výstava Umeleckej besedy slovenskej – spoločná výstava 17 výtvarných umelcov zo Slovenska. 75. 7. 8. 2009 – 7. 9. 2009 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – nová expozícia olejomalieb pri príležitosti 20. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej (1989 – 2009). 76. 7. 11. 2009 – 22. 11. 2009 – Jozef Klátik – samostatná výstava pri príležitosti autorových 60 rokov života. 77. 6. 12. 2009 – 31. 12. 2009 – 10. bienále slovenských výtvarníkov v  Srbsku Petrovec ’09. 78. 22. 5. 2010 – 30. 6. 2010 – 1. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava. 79. 2. 9. 2010 – 3. 10. 2010 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov a sôch. 80. 24. 11. 2010 – 16. 12. 2010 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov. 81. 4. 12. 2010 – 19. 12. 2010 – Miško Bolf – samostatná výstava obrazov.

82. 22. 12. 2010 – 31. 1. 2011 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov. 83. 14. 5. 2011 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – stála expozícia – Noc múzeí. 84. 19. 5. 2011 – 19. 6. 2011 – Vladimír Urbanček – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70 rokov života). 85. 4. 8. 2011 – 30. 8. 2011 – Slovensko očami Karola Plicku – výstava fotografií – Karol Plicka (1894 – 1987). 86. 10. 12. 2011 – 31. 12. 2011 – 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec 2011 – spoločná výstava. 87. 29. 4. 2012 – 20. 5. 2012 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov. 88. 25. 5. 2012 – 30. 6. 2012 – 2. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava. 89. 3. 8. 2012 – 3. 9. 2012 – Ján Husárik: Smäd – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70 rokov života). 90. 7. 9. 2012 – 28. 9. 2012 – Zdenka Mária Madacká: Intonácie – samostatná výstava. 91. 24. 11. 2012 – 16. 12. 2012 – Ján Agarský – samostatná výstava. 92. 28. 12. 2012 – 27. 1. 2013 – Rastislav Škulec – samostatná výstava obrazov, sôch a umeleckých inštalácií. 93. 18. 5. 2013 – 28. 6. 2013 – Michal Ďurovka – samostatná výstava obrazov. 94. 25. 6. 2013 – 25. 7. 2013 – Vladimir Stepanov – samostatná výstava obrazov – akvarel. 95. 2. 8. 2013 – 10. 9. 2013 – Pavel Čáni – samostatná výstava pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov umelca. 96. 20. 10. 2013 – 17. 11. 2013 – Ján Chlpka – samostatná výstava obrazov. 97. 7. 12. 2013 – 31. 12. 2013 – 12. bienále slovenských výtvarníkov v  Srbsku Petrovec 2013, kolektívna výstava obrazov a sôch. 98. 14. 3. 2014 – 6. 4. 2014 – Ivan Križan – samostatná retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea. 99. 11. 4. 2014 – 11. 5. 2014 – Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea. 100. 22. 5. 2014 – 10. 6. 2014 – Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z  18. a  19. storočia majiteľa Ninka Radosavljevića z Valjeva.

15


Výstava je realizovaná s prispením Pokrajinského sekretarijátu pre kultúru a informovanie AP Vojvodiny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Slovenského vydavateľského centra Organizátori výstavy a vydavatelia katalógu: Múzeum vojvodinských Slovákov – Galéria Zuzky Medveďovej Báčsky Petrovec Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad Autor expozície a katalógu: Vladimír Valentík Fotografie: Andrej Meleg Grafická úprava: Vladimír Sudický Technický redaktor: Ján Hlaváč Jazyková redaktorka: Zuzana Medveďová-Koruniaková Za vydavateľa: Mr. Pavel Čáni Vytlačila:

2014 Náklad: 300 výtlačkov ISBN 978-86-7103-424-1 CIP – Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 73/76(=162.4)(497.113)“1864/2014“(083.824) VALENTÍK, Vladimír, 1959 – 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov : Galéria Zuzky Medveďovej – Báčsky Petrovec, 1. 7. – 31. 8. 2014. / [autor expozície a katalógu Vladimír Valentík ; fotografie Andrej Meleg]. – Báčsky Petrovec : Múzeum vojvodinských Slovákov – Galéria Zuzky Medveďovej ; Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, 2014 (Báčsky Petrovec : Neografia). – 16 str. : ilustr. ; 20 cm Tiraž 300. ISBN 978-86-7103-424-1 (SVC) а) Ликовна уметност – Словаци – Војводина – 1864 – 2014 – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 287200007

16


Benjamin Reis (1841 – 1873) 150 rokov výtvarného umenia Karol Miloslav Lehotský (1879 – 1929) vojvodinských Slovákov Zuzka MedveĊová (1897 – 1985) Oĕga Garayová-Babylonová (1905 – 1988) – štvrťstoročie Anna Máĕachová-Fajndoviþová (1922 – 2001) Galérie Zuzky Medveďovej Anna Pixiadesová (1924 – 2004) Mária ÿervená (1931 – 2013) Galéria Zuzky Medveďovej patrí v súčasnosti medzi najvýzJaroslav ŠimoviĀustanovizne (1931) Slovákov v Srbsku. Bola otvorená namnejšie kultúrne 1. júla 1989 vernisážou 54 – malieb prvej slovenskej akademickej Štefan Pavelka (1930 2013) maliarky, petrovskej rodáčky Zuzky Medveďovej (1897 – 1985). Martin Jonáš (1924 – 1996) Adaptáciou budovy bývalej základnej školy vznikol výstavný priestor, ktorý umožnil na adekvátny spôsob – hoci i v neblahých Mária Máĕachová (1908 – 1996) časoch – prezentovať tak minulosť, ako aj súčasnosť výtvarnej Katarínatvorby, HlaváĀová (1913 –školených 1992) výtvarníkov, ale aj umeleckej predovšetkým výtvar nýchMarkov umelcov-amatérov a insitných maliarov. V priebehu Martin (1954 – 2013) 25 rokov vo výstavnom priestore galérie realizovaných bolo presJán BaĀúr (1937) ne 100 umeleckých výstav, tak spoločných, ako aj individuálnych, Anna Kotvášová (1955) slovenskej vojvodinskej portrétnej ale aj tematických, venovaných tvorbe, aktu alebo výtvarnému umeniu Slovákov v 20. storočí. Zuzana Máĕachová-Víziová (1951) Boli tu vystavené práce umelcov Umeleckej besedy z Bratislavy, Ján Chlpka (1965) Karola Plicku alebo Ivana Popoviča, ale vďaka Galérii Zuzky Medveďovej boliUrbanĀek na Slovensku organizované i prvé spoločné výstavy Vladimír (1941) umeleckej tvorby súčasných akademických slovenských vojvoMichal Kiráĕ (1955 – 1995) dinských maliarov, grafikov a sochárov (Dotyky, Bratislava Mira Brtkovágrafika (1930)a kresba v Srbsku, Banská Bystrica 2008; 2000; Slovenská SúčasnéKlátik výtvarné (1949) umenie Slovákov v Srbsku, Bratislava 2012). Jozef Vďaka Galérii Zuzky Medveďovej v súčasnosti žije a žiari svojou Pavel ÿániumeleckou (1953) a kultúrnou hodnotou nie iba umelecká nestarnúcou pozostalosť Zuzky Medveďovej, ale aj prvého školeného maliara Ján Agarský (1962) Zdenka Mária Madacká (1967)

ISBN 978-86-7103-424-1

1

25 rokov gzm  
25 rokov gzm  
Advertisement