Magazine SVA, STERK IN VERBINDING 2022

Page 1

‘Kijk in Autisme maakt bewust dat je kunt helpen.’

6 SVA STERK IN VERBINDING Autisme steunpunt

Studenten coachen

Studenten met autisme succesvol coachen

De baan bij het Student+ team past Roy als een jas. Hij kan er zijn vakkennis en ervaringsdeskundigheid in kwijt. Zijn hoofdtaak momenteel omvat het afnemen van intakes. Wanneer een student graag begeleiding wil, brengt Roy de hulpvraag in kaart en bepaalt welke vorm van begeleiding het beste aansluit. Het is een taak waarin Roy uitblinkt, júist door de vaardigheden die hij heeft dankzij zijn autistische brein: Het goed kunnen luisteren naar een verhaal, zien wat er werkelijk aan de hand is, de kern kunnen grijpen en daar vervolgens de juiste hulp bij aan laten sluiten.

Marlou noemt: ‘Neurodiverse teams zijn creatief en innovatief’. ‘Wanneer Roy er niet is, zijn alle kippen van de leg’, waarmee Marlou wil zeggen: Roy heeft een bepaalde basisrust. Hij zorgt voor overzicht en structuur in het team.

Uitdagingen aangaan

Dat niet iedere werkdag even voorspoedig verloopt, zal iedereen herkennen. Zo ook ups en down tijdens de studietijd. Wanneer flexibiliteit werd gevraagd bij spontane of onverwachte gebeurtenissen, kostte dat energie. ‘Ik kon kapot zijn na mijn schooldagen’ vertelt Roy.

Wat hem vooral typeert is het doorzettingsvermogen: uitdagingen graag aan willen gaan. Van student, naar toegepast psycholoog naar ontwikkelaar van innovatieve instrumenten naar zélfs spreker op het Europian Autism Congress. Het laatste gegeven noemt Marlou vol trots, waar een bescheiden Roy het zelf nog niet genoemd had.

Waar ze nog meer trots op zijn in hun werk?

Marlou vertelt tot slot: Samen met personen met autisme hebben we met medewerking van ASML en in samenwerking met enkele faculteiten van de TU/e een loopbaancentrum gerealiseerd, waar we studenten kunnen begeleiden in de eerste stap naar werk. Soms hebben afgestudeerde studenten met autisme net nog een steuntje in de rug nodig om aan het werk te komen, en dat steuntje in de rug kunnen wij hen bieden.

Fontys Hogeschool

Studentcoaching hbo-ICT | Fontys career-jumpstart@fontys.nl studentplus@fontys.nl

SVA STERK IN VERBINDING 13
Foto: Marlou Heskens - projectleider Career Jumpstart en Student+ en Roy Houtkamp
VibeActive Mentale Spierbaltraining Interview met Valentijn Franken, oprichter VibeActive 16 SVA STERK IN VERBINDING Activeren Foto: Valentijn Franken - oprichter VibeActive

Over de auteur

Claudia Hovers (1972) is naast schrijver ook communicatie- en autisme professional. De geboren en getogen Tilburgse had al langer de wens om ooit zelf een boek te schrijven en een paar jaar geleden kwam de inspiratie en voelde zij de urgentie om dit daadwerkelijk te doen. Ze heeft zelf met haar eigen dochter meegemaakt, wat het niet zien en verkeerd inschatten van kwetsbaarheden die horen bij autisme, teweegbrengt. Met dit spannende leesboek Planeet Liefde wil ze bewust maken van het belang een kind écht te zien, zeker als er sprake is van autisme. Vooral onopvallende kinderen die het graag goed (voor de ander) doen, lopen sneller het risico over het hoofd te worden gezien, met alle mogelijk nare gevolgen van dien.

Meer informatie: Planeet Liefde isbn 978-90-9035807-9 | leeftijd 12- 100 jaar | 120 pagina’s | € 15

Claudia Hovers Mobiel: 06 42 85 26 39 E-mail: contact@taalmoeder.nl Website: planeetliefde.nl | taalmoeder.nl

Foto: Claudia Hovers - TaalMoeder

SVA STERK IN VERBINDING 35 Planeet Liefde

Samenwerkende partners:

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.