Page 1

 Živé Skoky 2013  Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách je přístupný v červenci a srpnu denně od 10:00 do 18:00. Další program aktuálně na stránkách www.skoky.eu. Dobrovolné vstupné slouží k obnově místa.

26.5. ne 14:00

24.5. pá 18:00

Noc kostelů Vernisáž výstavy Tachovsko bretaňské. Recitál písničkáře Petra Linharta. Světlo pro Skoky. Filmy o Skokách. Prohlídky, poutnická čajovna a kavárna.

6.7. so 20:30

Pouť ke cti Svatojánská pouť svatá. Nejsvětější Trojice Mše Celebruje rektor P. Vladimír Slámečka.

Akademické duchovní správy

Mše svatá.

ČVUT

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

Chrástochor.

7.7. ne 10:00

Noc světel Zpěvy z klášterní komunity v Taizé v slavnostně osvětleném kostele. Vernisáž výstavy Chrámy krále Lalibely a biblická místa.

21.7. ne 14:00

23.6. ne 14:00

19.7. pá 18:00

Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie

Festival písničkářů

Českoněmecká pouť porozumění, Jiří Smrž, Oldřich Janota, setkání rodáků.

Procesí v 10:00, mše svatá v 11:00.

31.7. st 18:00

Slávek Klecandr, Žalozpěv

10.8. so 20:00

Prázdninová pouť Lenka Dusilová Mše svatá.

Následuje vystoupení pěveckého sboru

LONGITAL

Mimořádné slovenské duo mimořádně ve Skokách mimořádně akusticky.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

Komorní koncert skvělé zpěvačky a písničkářky.

18.8. ne 14:00 Nanebevzetí Panny Marie

8.9. ne 14:00 Ensemble In Cordis Narození Harfenistka Kateřina Ghannudi Panny Marie

31.8. so 18:00

!

se svým souborem v programu Fiori Musicali. Hudební herbář renesance a baroka na třířadé harfě.

Mše svatá.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

6.10. ne 14:00 Růžencová pouť

3.11. ne 14:00 Dušičková pouť

8.12. ne 14:00 Adventní pouť

Mše svatá.

Mše svatá.

Mše svatá.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka.

Mše svatá.

Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Vladimír Slámečka..

mBěhem celého léta v prostoru schodišť výstava fotografií Heleny Kalendové Tachovsko bretaňské. mBěhem července v kostelní lodi výstava fotografií skupiny B4K Chrámy krále Lalibely a biblická místa. Do Skoků dojedete autem po silnici Praha-Karlovy Vary, mezi Lubencem a Bochovem je odbočka směr Údrč a Skoky. Dojet lze až do osady Polom, nebo i polní cestou téměř do Skoků. Do Skoků dojdete také pěšky poutní stezkou, nebo po červené značce z Bochova či Žlutic. Přenocování na místě pod vlastním stanem či širákem je možné. Děkujeme Karlovarskému kraji, městům Žlutice a Bochov, Nadaci Život umělce a Nadaci Český hudební fond. Srdečně zve Kanonie premonstrátů Teplá a občanské sdružení Pod střechou.

Živé Skoky  

poutní místo žije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you