Page 1

Luizencontrole Na iedere vakantie van een week worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt in de regel op de vrijdag. Mochten er luizen ontdekt zijn, dan worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gesteld. De klas ontvangt bericht om extra alert te blijven. Na een paar weken volgt hercontrole. Wanneer de controles niet helpen voor het oplossen van de problemen, schakelen we via de interne begeleider de GGD in. Op de site van de GGD vindt u informatie over de behandeling van luizen en neten. Ouders die de controles uitvoeren zitten in het zgn Luizen-Opsporings-Team (LOT).

Luizencontrole  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you