Page 1

Leerlingvolgsysteem In het leerlingendossier worden per leerling alle gegevens bewaard, die van belang zijn voor de leerkracht en de interne begeleider. In dit dossier bevinden zich alle test-, toets- en observatiegegevens van de leerling. Ook verslagen van onderzoeken door externe instanties worden hierin bewaard. Het dossier kan alleen met schriftelijke toestemming van de ouders aan derden ter inzage worden gegeven. Het dossier wordt bewaard zolang de wet dit vereist (vijf jaar na het verlaten van de basisschool). Daarna worden de gegevens vernietigd. Het dossier valt onder de Wet Persoonsregistratie en kan door ouders worden ingezien. Alle toetsuitslagen slaan we op in het computerprogramma van het cito.

Leerlingvolgsysteem