Page 1

Klassenouders In iedere groep is er een contactouder. Deze contactouder kan aanspreekpunt zijn voor ouders van de kinderen onderling, voor ouders naar de leerkracht en andersom. Kenmerkend is dat de ouders elkaar stimuleren tot meer betrokkenheid bij het groepsonderwijs en bij de school. We willen voor de ouders een laagdrempelige school zijn; daarom zouden we het prettig vinden dat zij de leerkracht als het eerste aanspreekpunt zien als het gaat om zaken die hem/haar betreffen.

Klassenouder