Page 1

Interne begeleider Onze interne begeleider heet Marion Arends. Zij zorgt ervoor dat we de leerlingenzorg op orde houden en dat we de juiste stappen zetten voor ieder kind. Ze plant toetsen, bespreekt met de leerkrachten de uitslagen en de vervolgstappen. Ze begeleidt de leerkrachten bij het maken en uitvoeren van de handelingsplannen. Ze overlegt regelmatig met de directeur over het onderwijskundig beleid en de leerlingenzorg.

Intern begeleider  
Advertisement