Page 1

Halen en brengen van leerlingen Om een veilige doorstroom van de verschillende verkeersdeelnemers te bevorderen vragen wij uitdrukkelijk medewerking aan de volgende afspraken: Fietsen-school • De kinderen uit de wijk komen via het bruggetje en achter het gymlokaal langs het plein op. De fietsen worden daar in het fietsenhok geplaatst. • Fietsers vanaf De Knip komen langs de hoofdingang van het plein. Op het plein lopen we met de fiets aan de hand • Ouders parkeren hun fiets buiten de hekken Auto-brengen-school • Maak gebruik van de parkeerplaats van VEV Leek (voetbalvelden) als u de kinderen in de klas wilt brengen. •

Maak alleen gebruik van de KISS en GO zone als de kinderen zelf naar binnen gaan. U stapt daar niet uit en rijdt direct door.

Binnen de groene zone mogen geen auto’s stilstaan of worden geparkeerd. Parkeer aan de schoolkant van de weg.

Auto-halen-school •

Parkeer uw auto op de parkeerplaats van VEV Leek en loop naar school.

U kunt nu geen gebruik maken van de KISS en GO zone. Deze zone gebruikt u alleen voor het brengen. Haal uw kind op of spreek met uw kind af dat hij/zij naar de parkeerplaats VEV Leek loopt. Alleen taxi’s van buitenschoolse opvangorganisaties mogen wachten bij de KISS en GO zone.

Binnen de groene zone mogen geen auto’s stilstaan of worden geparkeerd. Parkeer aan de voetbalveldenkant van de weg.

Auto-parkeren •

Alleen personeelsleden van de scholen parkeren hun auto achter de KISS en GO zone, tegen het schoolgebouw aan.

Personeelsleden en ouders voor de kinderopvang parkeren op de parkeerplaats achter de KISS en GO zone, tegen het SKSG gebouw aan.

Ouders van de scholen parkeren uitsluitend op de VEV parkeerplaats of buiten de groene zone.

Iedereen die zich niet houdt aan deze afspraken wordt daarop aangesproken door het team, de kinderen of door andere ouders! De afspraken zijn in het belang van uw eigen kinderen. Advies: kom lopend of met de fiets!

Halen en brengen van leerlingen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you