Page 1

Computers: Wat willen we bereiken Grote lijn: eerst vooral aandacht voor overdracht, daarna accent verschuiving naar interactief. Concreet - We willen educatieve software inzetten dat delen van de methode voor taal/lezen en rekenen vervangt en alle mogelijkheden die het programma daarvoor in zich heeft benutten. - We willen software voor differentiatie naar boven en beneden inzetten voor de kinderen die extra aandacht vragen. Inzet moet tijdwinst voor de leerkracht en leerling bieden. - We maken duidelijke afspraken over het inzetten van de educatieve software. Dit wordt vastgelegd in een document. - We willen de kinderen ICT vaardigheden aanleren in een ICT leerlijn (typen, tekstverwerken, mailen en surfen, presenteren) en deze vaardigheden toetsen en inzetten. - We willen dat kinderen zich m.b.v. ICT-middelen kunnen presenteren naar elkaar en naar de wereld buiten school. - We willen bij de zaakvakken ICT veel meer benutten. Wij motiveren leerlingen door bestaande opdrachten uit de methode om te bouwen tot inspirerende en uitdagende activiteiten. - Wij willen kinderen m.b.v. ICT via samenwerkend leren, ruimte bieden voor ontdekkend leren en leren van elkaar. - Wij willen kinderen die weten hoe ze zich verantwoord en veilig op het World Wide Web kunnen begeven. - We willen dat leerlingen ervaren dat leren met ICT uitdagend, inspirerend en effectief is. -

Wij willen (aantoonbaar) vaardige leerkrachten in het gebruik van het digitale schoolbord.

In alle groepen staan enkele computers. Er hangt in ieder lokaal een digitaal schoolbord. John Frouws en Alberdien Veenstra zijn onze school-ict-coรถrdinatoren. Olga Kooistra is onze bovenschoolse ict-er die ons vooral onderwijskundig ondersteund.

Computers  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you