Page 1

PŘÍRUČKA TECHNOLOGA

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov Tel.: 544 122 111 Fax: 544 122 665 E-mail: info@cmcem.cz www.cmcem.cz

Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá Tel.: 544 122 111 Fax: 544 122 571 E-mail: cmsterk@cmsterk.cz www.cmsterk.cz

beton_PRIRUCKA_obalka_FIN.indd 1

SUROVINY — VÝROBA — VLASTNOSTI

BETON

Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tel.: 311 644 005 Fax: 311 644 010 E-mail: info@cmbeton.cz www.cmbeton.cz

SUROVINY — VÝROBA — VLASTNOSTI

BETON

11/8/10 2:48 PM


beton_PRIRUCKA_obalka_FIN.indd 2

11/8/10 2:48 PM

beton_PRIRUCKA_obalka_FIN-TISK.pdf  

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov Tel.: 544 122 111 Fax: 544 122 665 E-mail: info@cmcem....

beton_PRIRUCKA_obalka_FIN-TISK.pdf  

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov Tel.: 544 122 111 Fax: 544 122 665 E-mail: info@cmcem....