Page 1

26.–28. april

2013

Invitasjon


Velkommen til

Grenland International Brass Festival! Elitedivisjon

Fredag: Kirkekonsert − selvvalgt program. 20-25 minutter effektiv spilletid. Maks 30 minutter på scenen. Lørdag: Pliktnummer.

Årets pliktnummer:

Elitedivisjon: Bestillingsverk av Stig Nordhagen offentliggjøres 1. divisjon: Torstein Aagaard-Nilsen: Abstractions (Norsk Noteservice)

Selvvalgt program med 20-25 minutter effektiv spilletid. Maks 30 minutter på scenen.

2. divisjon: Torstein Aagaard-Nilsen: Arctic Funk (Gobelin Music / De Haske)

1. divisjon

3. divisjon: Torstein Aagaard-Nilsen: New Waves (Gobelin Music / De Haske)

Fredag: Kirkekonsert − selvvalgt program med 15-20 minutter effektiv spilletid. Maks 25 minutter på scenen. Lørdag: Pliktnummer − Ca. 11 minutter. Selvvalgt program med 15-20 minutter effektiv spilletid. Maks 25 minutter på scenen.

2. divisjon

Fredag: Skal inneholde 3 musikkstykker: Pliktnummer, selvvalgt marsj og selvvalgt hymne. Lørdag: Selvvalgt program med 15-20 minutter effektivt spilletid. Maks 25 minutter på scenen.

3. divisjon

Fredag: Skal inneholde 3 musikkstykker: Pliktnummer, selvvalgt marsj og selvvalgt hymne. Lørdag: Selvvalgt program med 15-20 minutter effektivt spilletid. Maks 25 minutter på scenen.

Viktig informasjon – alle divisjoner

• Musikkens lengde er oppgitt i effektive spilleminutter. • Musikkens lengde skal skrives utenpå partituret. • Det trekkes 0,5 poeng pr. påbegynte minutt over oppsatte tidsfrister. • Solistpriser i alle divisjoner, bedømmes i selvvalgte avdelinger (lørdag).


Program 2013

Fredag 26. april i Skien Kirke Kl. 16.00

1. divisjon spiller kirkemusikkprogram

Kl. 20.30

Elitedivisjonen spiller kirkemusikkprogram

Fredag 26. april i Ibsenhuset, Skien Kl. 16.00

2. divisjon spiller obligatoriske program

Kl. 19.00

3. divisjon spiller obligatoriske program

Lørdag 27. april i Ibsenhuset, Skien

Kl. 09.00

2. divisjon spiller sitt selvvalgte program

Kl. 10.00

1. divisjon spiller pliktnummer

Kl. 11.30

Elitedivisjonen spiller pliktnummer

Kl. 13.00

1. divisjon spiller selvvalgt program

Kl. 13.30

3. divisjon spiller sitt selvvalgte program

Kl. 16.00

Elitedivisjonen spiller selvvalgt program

Kl. 20.00

Festkonsert

Kl. 22.00

“Inn i natten” med premieutdeling

Kl. 02.00

Slutt

Søndag 28. april

Arrangementer/ konserter

Klokkeslettene er tidsangivende og kan bli endret som følge av skjev påmelding i divisjonene. Endelige tidspunkter ved offentliggjøring av spillerekkefølge.


For påmelding – benytt www.grenlandbrass.com Viktige datoer

PÅMELDINGSFRIST • 15. desember 2012

INNBETALINGSFRIST • 15. februar 2013

FRIST FOR INNSENDING AV PARTITUR I TO EKSEMPLARER • 15. mars 2013

FRIST FOR INNMELDING AV DOBBELTSPILLENDE MUSIKANTER / BRUK AV SAMME DIRIGENT • 10. mars 2013.

PÅMELDINGSAVGIFT • kr. 5 000,- (inkl. kr. 500,- i adm. gebyr) OBS! For sen innbetaling medfører at plassen disponeres av deltagere på eventuell venteliste. For avmelding etter 15. februar 2013, kreves 1/2 påmeldingsavgift. Ingen tilbakebetaling av påmeldingsavgift ved avmelding etter 15. mars 2013. Alle deltagere får bekreftet påmeldingen. Giro for innbetalinger av påmeldingsavgiften, samt ytterligere informasjon følger bekreftelsen. Premiering offentliggjøres på festivalens hjemmesider.

Konkurransereglement

• Spillerekkefølgen trekkes den 15. mars 2013. • Grenland International Brass Festival har åpen bedømming. Dommerne kan gi inntil 100 poeng pr. konkurranseelement for deltagernes musikalske prestasjoner. Dette innebærer at deltagerne i elite- og 1. divisjon kan oppnå maksimalt 3 x 100 poeng = 300 poeng, mens deltagerne i de øvrige divisjonene kan oppnå maksimalt 200 poeng. Deltagerne med høyest total poengsum vinner sine respektive divisjoner. • For det selvvalgte programmet noteres effektiv spilletid på forsiden av partituret for hvert enkelt nummer. • Det er egne dommere som tar tiden på effektiv spilletid. Det trekkes 0,5 poeng pr. påbegynte minutt over den tillatte spilletid gitt på side 2 i denne invitasjonen. Eksempel: Det trekkes 0,5 poeng fom. 25 min. og 1 sekund. • Ved lik total poengsum vil beste pliktnummer avgjøre plasseringen for elite- og 1. divisjon. I 2. og 3. divisjon avgjøres plasseringen ut fra rekkefølgen på det obligatoriske programmet fredag. • Ved dobbeltspillende deltagere prioriteres spillerekkefølgen for det korpset hvor musikanten er registrert. Ved eventuell registrering i flere korps, prioriteres det divisjonsvis fra elite- til 3. divisjon.

Solister i alle divisjoner

• Solistprisen i hver divisjon bedømmes i brassbandets selvvalgte program på lørdag. Vi ber det enkelte korps melde seg på i den divisjonen de føler de hører hjemme. Vi vil i midlertidig gjøre oppmerksom på at det er visse konkurranse- og arrangementstekniske begrensninger på antall deltagende korps i de ulike divisjonene. Festivalarrangør må derfor forbeholde seg retten til å foreta endringer i divisjonsplasseringen. Eventuelle endringer vil skje i samråd med de impliserte korps.

www.grenlandbrass.com POSTADRESSE Postboks 455, 3902 Porsgrunn

E-POST festival@grenlandbrass.com

BESØKSADRESSE Vestsiden Oppvekstsenter Grønstensgate 1, 3920 Porsgrunn Tirsdager kl. 18.45–21.45

FESTIVALSEKRETARIATET Ketil Klingberg, Festival Manager Tlf.: (+47) 916 96 103

Invitasjon GIBF 2013  

Invitasjon GIBF 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you