Suzuki Marine 2019 SVE

Page 1

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


UPPTÄ

2

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


ÄCK DEN ULTIMATA MARINA UPPLEVELSEN MED SUZUKIS UTOMBORDSMOTORER

SUZUKIS TEKNIK DF350A/DF325A

4-7 8-9

DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

10-13 MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

14-17 MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN

18-21 MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

22-25 MEKANISK SERIE

BÄRBAR

26-29 DELAR OCH TILLBEHÖR OMDÖMEN OM SUZUKI VÅR HISTORIA SUZUMAR

30-33 34-35 36-37 38-39

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

3


SUZUKIS TEKNIK

BRANSCHLEDANDE MED PRISBELÖNT TEKNIK OCH DESIGN OCH HAR FUNKTIONER OCH FÖRDELAR SOM GÖR BÅTLIVET ÄNNU MER NJUTBART

KRAFTFULL FÖRSKJUTEN VEVAXEL FÖRSKJUTEN VEVAXEL

2,50

FRÅN DF70A

UTVÄXLING

■ ■ ■

FRÅN DF70A

FÖRKLARING: Detta system som rymmer drivaxeln har en enstegs utväxling mellan vevaxeln och drivaxeln och en tvåstegs växling inuti växelhuset. Denna design gör det möjligt med en större utväxling, vilket gör att du kan vända en propeller med stor diameter.

FÖRKLARING: Motorns tyngdpunkt sitter närmare fronten, vilket flyttar utombordarens tyngdpunkt framåt. FÖRDEL:

TVÅSTEGS UTVÄXLING

Mindre vibrationer Mer kompakt Stabil styrprestanda

FÖRDEL:

Enstegs utväxling: 30:36=1,20 Tvåstegs utväxling 12:25=2,08

Totalt: 2,50:1

DF200AP

HIGH ENERGY ROTATION

STÖRSTA UTVÄXLINGEN I ALLA KLASSER

DF50AV/DF60AV

MODELL

FÖRKLARING: Dessa utombordare är utrustade med växlar utformade med en utväxling på 2.42, vilket är större än standardmodellen, i de lägre enheterna. När det kraftfulla systemet är utrustat med en stor 36 cm(14 tum) propeller kan det leverera en explosiv framåtdrivningskraft. ■ FÖRDEL: Kraftfull körning och exakt manövrering även med stora laster. ■ Enorm kraft för att vända propellrar med stor diameter, vilket ger snabb acceleration. Jämförelse i storlek DF60AV och DF60A DF60A

Utväxling

DF60AV

4

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

Hög framdrivningseffektivitet med en propeller med stor diameter. Kraftfull körning upprätthåller propellerns rotation även med en större last. Enorm kraft för att vända propellrar med stor diameter, vilket ger snabb acceleration.

DF60AV

DF60A

2,42

2,27

UTVÄXLINGSFÖRHÅLLANDE

DF70A/ DF100A/ DF150A(P)/ DF200/225/ DF250AP/ 80A/90A/ 115A/ 175A(P)/ 250 300AP 100B 140A 200A(P) 2,59:1

2,59:1

2,50:1

2,29:1

2,08:1

DF325A/ DF350A 2,29:1

FLERSTEGS INDUKTION FLERSTEGS INDUKTION

DF150/DF150A/DF150AP/DF175A/DF175AP/DF200A/ DF200AP/DF225/DF250

FÖRKLARING: Insugningsrören växlas mellan korta och långa under låg hastighet och hög hastighet för att säkerställa att rätt luftvolym kommer in i motorn. FÖRDEL:

■ ■

Ökar utmatningen under hög hastighet med större luftintagsvolym. Ökar förbränningseffektiviteten och maximerar vridmomentet genom att öka densiteten i luftintaget vid lågt varvtal.


VARIABEL VENTILTID (VVT)

DIREKT LUFTINTAG

DF150AP/DF175A/DF175AP/DF200A/DF200AP/DF250/ DF250AP/DF300AP/DF325A/DF350A

VARIABEL VENTILTID

DIREKTINTAG

FÖRDEL:

Ger ett jämnt, kraftfullt vridmoment. Ger ökad acceleration under drift i alla varvtal.

VRIDMOMENT

FÖRKLARING: De variabla ventiltiderna används för att reglera öppning och stängning av insugsventilen beroende VRIDMOMENTKURVA på motorns varvtal med VVT och belastning.

FÖRKLARING: Att utforma en direkt luftflödesväg från inloppsporten till cylindern undertrycker en ökning av insugningstemperaturen och förbättrar förbränningseffektiviteten. FÖRDEL:

utan VVT

LÅGT

MELLAN

DF25A/DF30A/DF325A/DF350A

HÖGT

VARVTAL

Levererar högre motoreffekt från en liten slagvolym med förbättrad förbränningseffektivitet.

Luftflöde

BRÄNSLEEKONOMI LEAN BURN Från DF9.9B (Inkluderar inte DF150/DF200/DF225/ DF250)

BATTERILÖS BRÄNSLEINSPRUTNING

BATTERILÖS ELEKTRONISK BRÄNSLEINSPRUTNING DF9.9B/DF15A/DF20A/DF25A/DF30A

FÖRKLARING: Lean Burn Control-systemet levererar den rätta FÖRKLARING: Delar som används i de större modellerna har bränsle- och luftblandningen beroende på konstruerats om till en mer kompakt design driftförhållandena. och monterats på modeller av mindre storlek. ■ Betydande förbättring i bränsleekonomi i alla ■ Snabb och enkel start. FÖRDEL: FÖRDEL: ■ Renare och mer ekonomisk hastighetsområden, speciellt i marschfart. bränsleförbrukning. ■ Bränsle sparas och bensinkostnaderna ■ Högre prestanda i nästan alla minskas tack vare förbättrad bränsleekonomi. driftförhållanden. JÄMFÖRELSE AV BRÄNSLEEKONOMI (DF300AP mot ursprungliga DF300)

km/l

DUBBELINJEKTOR

BRA

14 %

DUBBLA INJEKTORER

Trolling DF300AP (LEAN BURN)

Cruising

Hög fart

rpm

Ursprungliga DF300

Bränsleförbrukningen är 14 % lägre jämfört med den ursprungliga DF300-modellen, framför allt i marschfart då motorn körs i stort sett hela tiden. *Värdena i diagrammet baseras på tester under konstanta förhållanden. Resultatet varierar beroende på driftförhållandena (båtens design, storlek, vikt, väder etc.)

DF325A/DF350A

FÖRKLARING: Dubbelinjektorn levererar precis rätt bränslemängd vid rätt tidpunkt till varje cylinder. ■ Bidrar till högre FÖRDEL: utmatning och bättre bränsleeffektivitet.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

5


SUZUKIS TEKNIK KRAFTFULL SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

Från DF40A

FÖRKLARING: Kamaxelkedjan löper i ett oljebad, vilket betyder att den aldrig behöver smörjas, och den är utrustad med en automatisk hydraulisk spännare, som hela tiden håller den vid rätt spänning. FÖRDEL:

Större hållbarhet jämfört med remtyper av samma klass. Underhållsfri.

TVÅVÄGS VATTENINTAG TVÅVÄGS VATTENINTAG

DF250AP/DF300AP

FÖRKLARING: Motorns kylsystem är beroende av vattnet som tillförs genom de lågt placerade vattenintagen på den lägre enheten och har två vattenintag där det vanligtvis bara finns ett. FÖRDEL:

■ ■

Ökar vattenflödet, vilket ökar kyleffektiviteten. Placeringen av ett intag på framsidan av växellådan Vattenflöde ger en större vattentillförsel inte bara vid höga hastigheter utan också vid körning i grunt vatten.

Suzuki rostskyddsfärg ALLA MODELLER

FÖRKLARING: Specialfärg appliceras på aluminiumytan med höghållfast bindning för att skydda aluminiumtillverkade yttre delar. FÖRDEL:

Skydd mot korrosion bidrar till att öka motorns totala livslängd.

SUZUKI DUBBELSPJÄLLSYSTEM DUBBELLAMELL

DF325A/DF350A

FÖRKLARING: Nya DF325A/DF350A är utrustad med ett hundbensformat dubbelspjäll vid luftintaget som avlägsnar vattnet helt från luft som kommer in i kåpan. FÖRDEL:

Gör det möjligt med direktintagssystem, vilket bidrar till högre motoreffekt.

SUZUKI VATTENDETEKTERINGSSYSTEM VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

FRÅN DF100A/DF100B

FÖRKLARING: Systemet hjälper till att skydda motorn från vatten i bränslet med ett vattendetekteringsbränslefilter som varnar föraren med både visuella och ljudliga varningar om det finns vatten i bränslet. ■ Vatten i bränslet kan undvikas eftersom det FÖRDEL: kan leda till problem som dålig förbränning, lägre effekt och korrosion.

INNOVATIV SUZUKI DUBBELPROPELLERSYSTEM DUBBLA PROPELLRAR

DF325A/DF350A

FÖRKLARING: Suzukis dubbelpropellersystem har två propellrar som roterar i motsatta riktningar på en enda motor. FÖRDEL:

■ ■ ■ ■

6

Ökad stabilitet vid rak kurs genom att de sidokrafter som associeras med en enda propeller tas bort. Motoreffekten överförs till vattnet på ett mer effektivt sätt. Kraftfull backnings- och bromskraft. Mindre vattenmotstånd tack vare den lilla växellådan. Bra vattengreppsprestanda och snabb uppstartsacceleration.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

SUZUKI SELEKTIV ROTATION SELEKTIV ROTATION

DF150AP/DF175AP/DF200AP/DF250AP/DF300AP

FÖRKLARING: Funktion för att välja normal eller motrotation på en utombordare med en valfri kontakt. FÖRDEL:

Antingen normal eller motrotation kan användas på samma utombordare.


INNOVATIV PRECISIONSSTYRNING

Suzuki Precision Control (Elektroniska reglage- och växelsystem)

TYST KÖRNING

DF150AP/DF175AP/DF200AP/DF250AP/DF300AP/ DF325A/DF350A

TYST KÖRNING

DF150A/DF150AP/DF175A/DF175AP/DF200A/ DF200AP/DF325A/DF350A

FÖRKLARING: Styrning från fjärrkontrollen levereras till utombordaren via en elektrisk signal och inte av de traditionella mekaniska styrkablarna.

FÖRKLARING: Insugsbruset minskas med en resonator, vilket ger ett tystare motorljud.

FÖRDEL:

FÖRDEL:

■ ■

Mindre friktion och motstånd jämfört med mekanisk kabelstyrning. Lean Burn-integrering ger förbättrad Dubbel typ bränsleekonomi för ett stort antal hastigheter. Bidrar till snabb och Enkel typ pålitlig drift.

TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM TILTBEGRÄNSNING

Från DF50AV/DF60A (ej inklusive DF60AQH)

FÖRKLARING: Ett tiltbegränsningssystem som förhindrar att utombordaren tiltas bortom en viss vinkel. ■ Förhindrar skador FÖRDEL: Tiltbegränsningssystem på båten eller utombordaren på grund av att utombordaren lutas för mycket.

FÖRDEL:

Båten kan fortsätta köra med en viss hastighet i låga varvtal utan att du behöver använda gasreglaget.

Resonator

DF4A/DF5A/DF6A

FÖRKLARING: Konstruktionen gör att utombordaren kan monteras av från båten och placeras på en av de tre sidorna för förvaring. FÖRDEL:

■ ■

Kan förvaras varsomhelst. Du behöver inte bekymra dig om lastutrymme eller lastmetod.

STBD FRONT PORT

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

Från DF40A (ej inklusive DF150/200/225/250)

FÖRKLARING: Ett system som gör att båten drivs i en viss hastighet i låga varvtal. Utrustat med funktionsrorkult på modeller från DF40A.

Tyst körning. Mindre buller ger ett behagligare båtliv.

FÖRVARING PÅ TRE SÄTT FÖRVARING PÅ TRE SÄTT

Suzuki Troll Mode System (tillvalsutrustning) TROLLNINGSLÄGE

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

Från DF70A (ej inklusive DF150/200/225/250)

FÖRKLARING: System som gör att du kan starta motorn med en kodad fjärrkontroll. ■ Är ett utmärkt stöldskydd jämfört med ett FÖRDEL: normalt nyckelsystem. ■ Ingen nyckel behöver sättas i.

SUZUKI LEDARE I PRISVINNANDE INNOVATION Innovation Awards (ett erkännande av teknisk innovation) delas ut varje år av NMMA (National Marine Manufacturers Association) och anses vara bland de högsta utmärkelserna inom marin teknik. Av de nya marina produkterna under detta år tilldelas “en produkt som visar tekniskt ledarskap, är ändamålsenlig och kostnadseffektiv och som är till verklig nytta för konsumenten.” Med början från DT200 Exanté 1987 till DF350A 2017. Suzukis utombordsmotorer har tilldelats detta Innovation Award totalt nio gånger. Åtta av dessa har varit för fyrtakts utombordsmotorer, vilket är det största antalet priser inom motorkategorin i branschen.

Tilldelade priser

1987 DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 / 2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 2014: DF30A & DF25A / 2017 DF350A

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

7


GEKI: PARTING SEAS En kraft som matchar naturen och havets kraft Representerar Suzukis identitet och arv En symbol för vår passion och vårt åtagande att bli den bästa inom marin innovation * “GEKI: PARTING SEAS” är den nya logotypen som representerar DF350A och DF325A

DF350A DF325A

NYHET

8

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


Den bästa marina upplevelsen med Suzukis utombordare

SUZUKI DUBBELSPJÄLLSYSTEM

DF350A/DF325A är utrustad med ett dubbelspjäll vid luftintaget som avlägsnar vatten från luften som kommer in i kåpan. Genom att integrera ett direktintagsystem är det möjligt med det högsta kompressionsförhållandet 12.0:1(DF350A), 10.5:1 (DF325A), vilket leder till en högre motoreffekt.

SUZUKI DUBBELPROPELLERSYSTEM

Dubbelpropellersystemet överför effektivt 350/325 hk effekt till drivkraft under vattnet. Eftersom varje propeller roterar i en annan riktning uppnås exceptionell stabilitet som en extra fördel. Dessutom levererar de motroterande propellrarna en stark backningskraft.

DUBBEL

DUBBELINJEKTOR

Dubbla injektorer levererar precis rätt bränslemängd vid rätt tidpunkt till cylindern. Denna dubbelinjektor bidrar till högre effekt och bättre bränsleeffektivitet.

DUBBELT VATTENINTAG

Motorns kylsystem är beroende av vattnet som tillförs genom de lågt placerade vattenintagen på den lägre enheten. Genom att använda dessa lågt placerade vattenintag ökar vattenflödet i den lägre enheten, vilket ger ökad kylverkningsgrad. Placeringen av det främre intaget på framsidan av växellådan ger en större vattentillförsel, speciellt vid höga hastigheter. Det andra intaget är också lägre placerat, vilket gör att DF350A/DF325A kan köras i grunt vatten.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

9


DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA DF350A / DF325A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF175AP / DF150AP

DF350A

NYHET

DF325A

DF300AP

KRAFTFULL

PÅLITLIGHET

2,29

2,08

UTVÄXLING

DIREKTINTAG

UTVÄXLING

DF350A DF325A

DF350A DF325A

DF300AP DF250AP

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

VARIABEL VENTILTID

DUBBELLAMELL

TVÅVÄGS VATTENINTAG

DF350A DF325A

INNOVATION

10

DF250AP

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

DF350A

BRÄNSLEEKONOMI

DUBBLA PROPELLRAR

SELEKTIV ROTATION

DF350A DF325A

DF300AP DF250AP

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

PRECISIONSSTYRNING

TILTBEGRÄNSNING

TROLLNINGSLÄGE

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

DUBBLA INJEKTORER

(TILLVAL)

(TILLVAL)

DF350A DF325A

LEAN BURN

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer


KRAFTFULL V6 & RAK FYRA HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN

MEKANISK SERIE

Ingenjör

MEKANISK SERIE

Satoru Iwata

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

DF325A är den första utombordsmotorn över 300 hk som kan användas med vanlig/icke högoktanig bensin (över RON91). För det andra använder DF325A samma ULTIMATE-funktioner som DF350A, vår flaggskeppsmodell. Och “Dubbel” är nyckelordet för dessa funktioner. “Dubbellamell” och “dubbelinsprutning” ökar förbränningseffektiviteten vid max. “Dubbla” vattenintag och “dubbla” propellrar ökar dess kraftomvandlingseffektivitet i vattnet. DF325A levererar den ULTIMATA upplevelsen med dess ULTIMATA teknologi över hela världen.

DRIVE BY WIRE-SERIE

DF325A har två viktiga koncept.

PÅLITLIGHET

2,50 UTVÄXLING

FLERSTEGS INDUKTION

VARIABEL VENTILTID

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

INNOVATION

SELEKTIV ROTATION

BÄRBAR

KRAFTFULL

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

DF150AP

DF175AP

MEKANISK SERIE

DF200AP

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

BRÄNSLEEKONOMI

PRECISIONSSTYRNING

TILTBEGRÄNSNING

TROLLNINGSLÄGE

(TILLVAL)

TYST KÖRNING

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

(TILLVAL)

DF175AP/DF150AP

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

11


DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA DF350A / DF325A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF175AP / DF150AP SELEKTIV ROTATION

SUZUKI PRECISION CONTROL

SUZUKI SELEKTIV ROTATION

PRECISIONSSTYRNING

FÖRKLARING : Funktion för att välja normal rotation eller motrotation på en utombordare med en tillvalskontakt. FÖRDEL : ■ Antingen normal rotation eller motrotation kan användas på samma utombordare.

(ELEKTRONISKA REGLAGE- OCH VÄXELSYSTEM)

FÖRKLARING : Styrning från fjärrkontrollen levereras till utombordaren via en elektrisk signal och inte av de traditionella mekaniska styrkablarna. FÖRDEL : ■ Mindre friktion och motstånd jämfört med mekanisk kabelstyrning. ■ Lean Burn-integrering ger förbättrad bränsleekonomi för ett stort antal hastigheter. ■ Bidrar till snabb och pålitlig drift.

TYST KÖRNING TYST KÖRNING

FÖRKLARING : Insugsbruset minskas med en resonator, vilket ger ett tystare motorljud. FÖRDEL

:

Resonator

Tyst körning ■ Mindre buller ger ett behagligare båtliv. ■

Enkel typ

Dubbel typ

UTRUSTNING MODELL KAROSSFÄRG: PEARL NEBULAR BLACK SUZUKI SELEKTIV ROTATION

= Standardutrustning

= Tillvalsutrustning

350A

325A

300AP

250AP

200AP

175AP

150AP

SUZUKI PRECISION CONTROL SYSTEM

TVÅSTEGS UTVÄXLINGSSYSTEM

VARIABLA INSUGNINGSRÖR

FLERSTEGS INDUKTIONSSYSTEM HYDRODYNAMISKT VÄXELHUS

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

DIREKT TÄNDNING

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

SUZUKI LEAN BURN CONTROL

O2SENSOR FEEDBACK CONTROL-SYSTEM

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM

VARVTALSBEGRÄNSARE

VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK

FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM

TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

DUBBLA VATTENINTAG

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM

12

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


L: 508 X: 635

X: 635 XX: 762

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm

Elektrisk

STARTSYSTEM

X: 330 XX: 339

VIKT kg * 1

98 x 97

98 x 89

97 x 97

239,0

DF250AP:184,0 DF300AP:220,7

5 300 - 6 300

DF250AP: 5 500-6 100 DF300AP: 5 700-6 300

257,4

5 700-6 300

DF150AP: 110,0 DF175AP: 129,0

5 500-6 100

DF150AP: 5 000-6 000 DF175AP: 5 500-6 100

Fjärrstyrd

STYRNING

8,0

OLJETRÅGSVOLYM liter

Heltransistoriserat

DRIVE BY WIRE-SERIE

12V 44A

12V 54A

GENERATOR

BÄRBAR

TÄNDSYSTEM

Gummiupphängning

UPPHÄNGNING

Power trim och tilt

TRIMMETOD

2,29:1

2,08:1

2,50:1

F-N-R Drive-by-wire

VÄXELLÄGE

Utsläpp genom propellern

AVGASUTSLÄPP

VAL AV PROPELLER (STIGNING)

147,0

MEKANISK SERIE

2 867

HÖG PRESTANDA MELLAN

4 028

MEKANISK SERIE

4 390

SLAGVOLYM cm3 BORRNING X SLAG mm

4

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

V6 (55°)

ANTAL CYLINDRAR

UTVÄXLING

DOHC 16 ventiler

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

BRÄNSLESYSTEM

FULLGASVARVTAL rpm

L: 236 X: 241

X: 290 XX: 299

DOHC 24 ventiler

MOTORTYP

MAXIMAL EFFEKT kW

DF175AP/ 150AP

DF200AP

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

DF300AP/ 250AP

NYHET

MEKANISK SERIE

DF325A

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

DF350A

MEKANISK SERIE

SPECIFIKATIONER

15”-31,5”

15”-27,5” (R/R) 17”-26” (C/R)

*1: Torrvikt: Inklusive batteri, ej inkluderande propeller och motorolja.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

13


MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA DF250 / DF225 / DF200 / DF200A / DF175A / DF150 / DF150A

DF250

DF225

KRAFTFULL

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

14

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

DF200

PÅLITLIGHET

2,29 UTVÄXLING

FLERSTEGS INDUKTION

VARIABEL VENTILTID

DF250 DF225

DF250

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

INNOVATION

TILTBEGRÄNSNING


DF175A

NYHET

DF150A PÅLITLIGHET

KRAFTFULL

2,50

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

UTVÄXLING

FLERSTEGS INDUKTION

VARIABEL VENTILTID

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA BÄRBAR

NYHET

MEKANISK SERIE

DF200A

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN

MEKANISK SERIE

Ingenjör

MEKANISK SERIE

Saharu Watanabe

Knacksensorn, VVT, flerstegs induktion och halvdirekt intag förbättrar motorns prestanda drastiskt. O2-sensor, vattenavkänningsgivare, balanssystem ger komfort och lång livslängd. Exteriören är dynamisk med en emotionell och aggressiv design som passar motorn. DF150A/175A är en av de ULTIMATA fyrtakts utombordarna.

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

En avancerad rak fyrcylindrig big block-motor med SUZUKI:s alla funktioner. Funktionerna och den imponerande effekten gör att du utbrister “WOW”.

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

DF200A DF175A

BRÄNSLEEKONOMI

INNOVATION

TILTBEGRÄNSNING

DF150

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

TYST KÖRNING

(TILLVAL) DF200A DF175A DF150A

DF200A DF175A DF150A

TROLLNINGSLÄGE

LEAN BURN

(TILLVAL) DF200A DF175A DF150A

DF200A DF175A DF150A

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

15


MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA DF250 / DF225 / DF200 / DF200A / DF175A / DF150A / DF150 FÖRSKJUTEN VEVAXEL

2,50 TVÅSTEGS UTVÄXLING

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

UTVÄXLING

FÖRKLARING : Motorns tyngdpunkt sitter närmare fronten, vilket flyttar utombordarens tyngdpunkt framåt. FÖRDEL : ■ Mindre vibrationer ■ Mer kompakt ■ Stabil styrprestanda

FÖRKLARING : Detta system som rymmer drivaxeln har en enstegs utväxling mellan vevaxeln och drivaxeln och en tvåstegs växling inuti växelhuset. Denna design gör det möjligt med en större utväxling, vilket gör att du kan vända en propeller med stor diameter. FÖRDEL : ■ Hög framdrivningseffektivitet med en propeller med stor diameter. ■ Kraftfull körning upprätthåller propellerns rotation även med en större last. ■ Enorm kraft för att vända propellrar med stor diameter, vilket ger snabb acceleration.

Enstegs utväxling: 30:36=1,20

TILLÄMPLIGA MODELLER

Tvåstegs utväxling 12:25=2,08

*Dessa utväxlingsförhållanden är de största i varje klass. DF150/150A/175A/200A/ 150AP/175AP/200AP

MODELL

Totalt: 2,50:1

UTVÄXLING

DF200A/175A/150A

2,50:1

UTRUSTNING

2,29:1

= Standardutrustning

= Tillvalsutrustning

250

225

200

200A

175A

150A

150

TVÅSTEGS UTVÄXLINGSSYSTEM

VARIABLA INSUGNINGSRÖR

FLERSTEGS INDUKTIONSSYSTEM

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

DIREKT TÄNDNING

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

SUZUKI LEAN BURN CONTROL

O2-SENSOR FEEDBACK CONTROL-SYSTEM

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM

VARVTALSBEGRÄNSARE

VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK

FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM

MODELL KAROSSFÄRG: PEARL NEBULAR BLACK MODELL MED MOTROTATION VATTENDETEKTERINGSSYSTEM

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

16

DF200/225/250

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


L: 508 *2 X: 635 XX: 762

BORRNING X SLAG mm MAXIMAL EFFEKT kW

FULLGAS-VARVTAL rpm

V6 (55 grader)

4

3 614

2 867

95 x 85

97 x 97

DF200: 147,1 DF225 165,5 DF250 183,9 DF200: 5 000-6 000 DF225 5 000-6 000 DF250 5 500-6 100

110,3

5 500-6 100

DF150A: 5 000-6 000 DF175A: 5 500-6 100

5 000-6 000

DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

Heltransistoriserat 12V 44A

12V 54A

Gummiupphängning Power trim och tilt

TRIMMETOD

VAL AV PROPELLER (STIGNING)

DF150A: 110,3 DF175A: 128,7

8,0

UPPHÄNGNING

AVGASUTSLÄPP

147,1

Fjärrstyrd

TÄNDSYSTEM

VÄXELLÄGE

MEKANISK SERIE

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

OLJETRÅGSVOLYM liter

UTVÄXLING

DOHC 16 ventiler

DOHC 24 ventiler

STYRNING

GENERATOR

L: 232 X: 237

HÖG PRESTANDA MELLAN

SLAGVOLYM cm3

L: 235 X: 240

MEKANISK SERIE

L: 264 X: 275 XX: 284

BRÄNSLESYSTEM ANTAL CYLINDRAR

MEKANISK SERIE

Elektrisk *2

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MOTORTYP

DF150

L: 508 X: 635

STARTSYSTEM VIKT kg * 1

DF175A/150A NYHET

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

DF200A

BÄRBAR

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm

DF250/225/ 200

MEKANISK SERIE

SPECIFIKATIONER

2,50:1

2,29:1 F-N-R

Utsläpp genom propellern 15”-27,5”(R/R) 17”-26”(C/R)

*Alla propellrar är av 3-bladstyp. Kontakta din lokala återförsäljare för detaljer om propellern. *1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive propeller och motorolja, *2: Endast DF200,

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

17


MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN DF140A / DF115A / DF100A / DF100B / DF90A / DF80A / DF70A

DF140A

DF115A

KRAFTFULL

PÅLITLIGHET

2,59

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

UTVÄXLING

INNOVATION

TILTBEGRÄNSNING

18

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

DF100A

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

BRÄNSLEEKONOMI

TROLLNINGSLÄGE

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

(TILLVAL)

(TILLVAL)

LEAN BURN


DF90A INNOVATION

2,59

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

UTVÄXLING

TILTBEGRÄNSNING

TROLLNINGSLÄGE

NYCKELLÖST STARTSYSTEM

(TILLVAL)

(TILLVAL)

BRÄNSLEEKONOMI

PÅLITLIGHET

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

DRIVE BY WIRE-SERIE

BÄRBAR

KRAFTFULL

DF80A

MEKANISK SERIE

DF100B

VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

DF100B

LEAN BURN

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN

MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

MEKANISK SERIE

Denna mekaniska serie är utrustad med en banbrytande teknik som ger en kombination av stor motorkraft, bränsleekonomi och pålitlighet till ett brett spektrum av kunder över hela världen.

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

KÄNN KOMBINATIONEN AV KRAFT, BRÄNSLEEKONOMI OCH PÅLITLIGHET FÖR EN ULTIMAT BÅTUPPLEVELSE.

DF90A/DF80A/DF70A

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

DF70A 2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

19


MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN DF140A / DF115A / DF100A / DF100B / DF90A / DF80A / DF70A VI INTRODUCERAR DF100B Genom att kombinera både den lättaste motorn och det största utväxlingsförhållandet i sin klass möjliggör DF100B en drivenhet med högt vridmoment, till skillnad från alla andra i sin klass. (L: 157 kg, som den lättaste i sin klass. 2.59:1, som det största utväxlingsförhållandet i sin klass.)

DF100B VATTENDETEKTERINGS-SYSTEM

SUZUKI VATTENDETEKTERINGSSYSTEM

FÖRKLARING : Systemet hjälper till att skydda motorn från vatten i bränslet med ett vattendetekteringsbränslefilter som varnar föraren med både visuella och ljudliga varningar om det finns vatten i bränslet. FÖRDEL

:

Vatten i bränslet kan undvikas eftersom det kan leda till problem som dålig förbränning, lägre effekt och korrosion.

2,59 2,59 UTVÄXLING

UTVÄXLING

:

FÖRDEL

■ ■ ■

Hög framdrivningseffektivitet med en propeller med stor diameter. Kraftfull körning upprätthåller propellerns rotation även med en större last. Enorm kraft för att vända propellrar med stor diameter, vilket ger snabb acceleration.

TILLÄMPLIGA MODELLER

*Dessa utväxlingsförhållanden är de största i varje klass. MODELL

DF70A/80A/90A/100B

UTVÄXLING

2,59:1

UTRUSTNING

= Standardutrustning

140A/115A/100A

100B

90A/80A/70A

90ATH/70ATH

KAROSSFÄRG: PEARL NEBULAR BLACK

TVÅSTEGS UTVÄXLINGSSYSTEM

MODELL

HYDRODYNAMISKT VÄXELHUS FÖRSKJUTEN VEVAXEL

DIREKT TÄNDNING

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

SUZUKI LEAN BURN CONTROL

O2-SENSOR FEEDBACK CONTROL-SYSTEM

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM

VARVTALSBEGRÄNSARE

VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK

FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

● ●

DUBBLA VATTENINTAG VATTENDETEKTERINGSSYSTEM

20

= Tillvalsutrustning

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

FULLGASVARVTAL rpm

1 502

86 x 88

75 x 85

DF100A: 73,6 DF115A: 84,6 DF140A: 103,0 DF100A: 5 000-6 000 DF115A: 5 000-6 000 DF140A: 5 600-6 200

OLJETRÅGSVOLYM liter BRÄNSLETANKSKAPACITET liter

DF70A: 51,5 DF80A: 58,8 DF90A: 66,2

5 7006 300

DF70A: 5 000-6 000 DF80A: 5 000-6 000 DF90A: 5 300-6 300 Rorkult

5,5

4,0

-

25 (tillval)

12V 40A

12V 27A Gummiupphängning

UPPHÄNGNING

Power trim och tilt

TRIMMETOD UTVÄXLING

2,59:1

VÄXELLÄGE

F-N-R

AVGASUTSLÄPP

VAL AV PROPELLER (STIGNING)

DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

MEKANISK SERIE

Heltransistoriserat

TÄNDSYSTEM GENERATOR

73,6

Fjärrstyrd

STYRNING

HÖG PRESTANDA MELLAN

2 045

MEKANISK SERIE

4

BÄRBAR

MAXIMAL EFFEKT kW

L: 162 X: 166

DOHC 16 ventiler

ANTAL CYLINDRAR

BORRNING X SLAG mm

L: 156 X: 160

L: 157 X: 161

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

L: 182 X: 187

MEKANISK SERIE

L: 179 X: 184

MOTORTYP

SLAGVOLYM cm3

DF90ATH/ 70ATH

Elektrisk

STARTSYSTEM

BRÄNSLESYSTEM

DF90A/ 80A/70A

L: 508 X: 635

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm

VIKT kg * 1

DF100B

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

DF115A*2 100A

2

DF140A*

MEKANISK SERIE

SPECIFIKATIONER

Utsläpp genom propellern 15”-25”(R/R) 17”-23”(C/R)

13”-25”

*Alla propellrar är av 3-bladstyp. Fråga gärna din lokala återförsäljare om mer information om propellern. *1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive propeller och motorolja, *2: (modell med motrotation finns)

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

21


MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA KOMPAKT DF60AV / DF50AV / DF60A / DF50A / DF40A / DF30A / DF25A

Tänk på: Använd alltid flytväst när du är på sjön och en nödstoppslina när du kör en utombordare.

DF60A

INNOVATION

TILTBEGRÄNSNING

TROLLNINGSLÄGE

DF60A

22

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

(TILLVAL)

DF50A

PÅLITLIGHET

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

BRÄNSLEEKONOMI

DF40A DF60A/DF50A/DF40A

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer


DRIVE BY WIRE-SERIE

HÖG PRESTANDA MELLAN

MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

MEKANISK SERIE

Serien erbjuder ren teknik och bränsleekonomi, samtidigt som den kompakta konstruktionen erbjuder kraft och lågt underhåll.

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

NJUT AV BÅTLIVET MED DENNA KOMPAKTA MOTOR FULLPACKAD MED BRÄNSLEEFFEKTIV TEKNIK.

BÄRBAR

MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

HIGH ENERGY ROTATION-MODELL

DF60AV

KRAFTFULL

DF50AV

DF60AV DF50AV

BRÄNSLEEKONOMI

INNOVATION

TILTBEGRÄNSNING

DF60AV DF50AV

DF30A

TROLLNINGSLÄGE

(TILLVAL) DF60AV DF50AV

DF25A

PÅLITLIGHET

BATTERILÖS BRÄNSLEINSPRUTNING

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

DF30A DF25A

DF60AV DF50AV

DF30A/DF25A

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

23


MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA KOMPAKT DF60AV / DF50AV / DF60A / DF50A / DF40A / DF30A / DF25A HIGH ENERGY ROTATION

LEAN BURN FÖRKLARING : Lean Burn Control-systemet levererar rätt bränsle- och luftblandning beroende på driftförhållandena. FÖRDEL

:

FÖRKLARING : Dessa utombordare är utrustade med växlar utformade med en utväxling på 2,42, vilket är större än standardmodellen, i de lägre enheterna. När det kraftfulla systemet är utrustat med en stor 36 cm (14 tum) propeller kan det leverera en explosiv framåtdrivningskraft.

Betydande förbättring i bränsleekonomi i alla hastighetsområden speciellt i marschfart. ■ Bränsle sparas och bensinkostnaderna minskas tack vare förbättrad bränsleekonomi. ■

FÖRDEL

:

■ ■

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

Jämförelse i storlek DF60AV och DF60A DF60A

FÖRKLARING : Kamaxelkedjan löper i ett oljebad, vilket betyder att den aldrig behöver smörjas, och den är utrustad med en automatisk hydraulisk spännare, som hela tiden håller den vid rätt spänning. FÖRDEL

:

Kraftfull körning och exakt manövrering till även med stora laster. Enorm kraft för att vända propellrar med stor diameter, vilket ger snabb acceleration.

DF60AV

Utväxling

DF60A

2,42

2,27

Större hållbarhet jämfört med remtyper av samma klass. ■ Underhållsfri. ■

UTRUSTNING MODELL

= Standardutrustning

60AT 60ATH ●

DIREKT TÄNDNING

SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA

SUZUKI LEAN BURN CONTROL

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM

VARVTALSBEGRÄNSARE

VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK

FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM

HIGH ENERGY ROTATION TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

●●

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

GRUNDVATTENSMYG DUBBLA VATTENINTAG

= Tillvalsutrustning

60AV/ 60AVTH/ 60AQH/ 50AT 50ATH/ 30AT/ 30ATH/ 30AR/ 30AQH/ 30A/ 50AV 50AVTH 40AQH 40AT 40ATH 25AT 25ATH 25AR 25AQH 25A

KAROSSFÄRG: PEARL NEBULAR BLACK

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM

24

DF60AV


DRIVE BY WIRE-SERIE

DF60AVTH/ 50AVTH

L: 508 X: 635*2

Elektrisk L: 108 L: 115 X: 111 *2 X: 118 *2 DOHC 12 ventiler Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning 3 941 72.5 × 76.0 DF40A: 29.4 DF50A: 36,8 DF60A: 44,1

L: 110 X: 113 *2

L: 121 X: 124 *2

DF40A: 5 000-6 000 DF50A: 5 300-6 300 DF60A: 5 300-6 300 Fjärrstyrd

TRIMMETOD

Rorkult

Fjärrstyrd

2,7 25 (tillval) Heltransistoriserat 12V 19A Gummiupphängning Manuell trim och tilt med gastryck

Power trim och tilt

Rorkult

Power trim och tilt

2,27:1

UTVÄXLING VÄXELLÄGE AVGASUTSLÄPP VAL AV PROPELLER (STIGNING)

2,42:1 F-N-R Utsläpp genom propellern 9”-17”

DF30ATH/ 25ATH

DF30AR/ 25AR

DF30AQH/ 25AQH

DF30A/25A

MOTORTYP BRÄNSLESYSTEM ANTAL CYLINDRAR SLAGVOLYM cm3 BORRNING X SLAG mm MAXIMAL EFFEKT kW FULLGASVARVTAL rpm STYRNING OLJETRÅGSVOLYM liter BRÄNSLETANKSKAPACITET liter TÄNDSYSTEM GENERATOR UPPHÄNGNING TRIMMETOD UTVÄXLING VÄXELLÄGE AVGASUTSLÄPP VAL AV PROPELLER (STIGNING)

S: 71 L: 72

S: 381*4 S: 381 L: 508 L: 508 Elektrisk/manuell S: 73*4 S: 63 L: 74 L: 64

L: 508

L: 73

L: 508* 3

S: 381*5

Manuell

Elektrisk/manuell

L: 70*

3

S: 65*5

S: 381 L: 508 Manuell S: 62 L: 63

OHC Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning 3 490 60,4 x 57,0 DF25A: 18,4 DF30A: 22,1 DF25A: 5 000-6 000 DF30A: 5 300-6 300 Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult 1,5 25 Digital CDI 12V 14A Gummiupphängning Manuell trim Power trim och tilt Gastryck trim och tilt Manuell trim och tilt och tilt 2.09:1 F-N-R Utsläpp genom propellern 9”-15”

BÄRBAR

VIKT

kg * 1

S: 381 L: 508

MEKANISK SERIE

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm STARTSYSTEM

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

DF30AT/ 25AT

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

S: 102 L: 104 X: 107 *2

DF60AV/ 50AV

MEKANISK SERIE

MOTORTYP BRÄNSLESYSTEM ANTAL CYLINDRAR SLAGVOLYM cm3 BORRNING X SLAG mm MAXIMAL EFFEKT kW FULLGASVARVTAL rpm STYRNING OLJETRÅGSVOLYM liter BRÄNSLETANKSKAPACITET liter TÄNDSYSTEM GENERATOR UPPHÄNGNING

S: 381 L: 508 X: 635 *2

DF60AQH/ 40AQH

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

VIKT

kg * 1

DF60ATH/ 50ATH/40ATH

MEKANISK SERIE

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm STARTSYSTEM

DF60A/ 50A/40A

HÖG PRESTANDA MELLAN

SPECIFIKATIONER

*Alla propellrar är av 3-bladstyp. Fråga gärna din lokala återförsäljare om mer information om propellern. *1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive propeller och motorolja, *2: Endast DF60A, *3: Endast DF30AQH, *4: Endast DF25ATH, *5: Endast DF25A, 2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

25


MEKANISK SERIE

BÄRBAR DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6A / DF5A / DF4A / DF2.5

DF20A BRÄNSLEEKONOMI

LEAN BURN

26

BATTERILÖS BRÄNSLEINSPRUTNING

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

DF15A DF20A/DF15A/DF9.9B

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

DF9.9B


HÖG PRESTANDA MELLAN

DF8A

BÄRBAR

MEKANISK SERIE

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

MEKANISK SERIE

DF9.9A

MEKANISK SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

MEKANISK SERIE

Ingenjör

DRIVE BY WIRE-SERIE

Seiichiro Umaoka

Våra vita modeller tillverkas under strikt kvalitetskontroll med målningsmaterial som är speciellt gjorda för att hålla länge, även under tuffa förhållanden. Nu kan du välja mellan Pearl Nebular Black och Cool White. Vilken färg du än väljer kommer din Suzuki att vara den bästa partnern för din båt.

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

Vi är hedrade över att kunna erbjuda våra ULTIMATA bärbara utombordare i färgen “Cool White” med all den värdighet som våra stora utombordarmodeller har.

DF6A

DF5A

DF4A

DF2.5 DF6A/DF5A/DF4A

INNOVATION

FÖRVARING PÅ TRE SÄTT

ÖVERLIGGANDE TANK

DF6A DF5A DF4A

DF6A DF5A DF4A DF2.5

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

27


MEKANISK SERIE

BÄRBAR DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6A / DF5A / DF4A / DF2.5 FÖRVARING PÅ TRE SÄTT

FÖRVARING PÅ TRE SÄTT

BATTERILÖS BRÄNSLEINSPRUTNING

FÖRKLARING : Konstruktionen gör att utombordaren kan monteras av från båten och placeras på en av de tre sidorna för förvaring. FÖRDEL : ■ Kan förvaras varsomhelst. ■ Du behöver inte bekymra dig om lastutrymme eller lastmetod.

BATTERILÖS ELEKTRONISK BRÄNSLEINSPRUTNING

FÖRKLARING : Delar som används i de större modellerna har konstruerats om till en mer kompakt design och monterats på modeller av mindre storlek. FÖRDEL : ■ Snabb och enkel start. ■ Renare och mer ekonomisk bränsleförbrukning. ■ Högre prestanda i nästan alla varvtal.

STBD

ÖVERLIGGANDE TANK

ÖVERLIGGANDE TANK

FÖRKLARING : Den integrerade överliggande bränsletanken och envägsventilen levererar bränsle med hjälp av tyngdkraften. ■ Bidrar till enkel start. : FÖRDEL

FRONT

PORT

Överliggande bränsletank

Envägsventil

UTRUSTNING MODELL

= Standardutrustning

20AT/ 20ATH/ 20AR/ 15AT/9.9BT 15ATH/9.9BTH 15AR/9.9BR

20A/15A 9,9B

KAROSSFÄRG: PEARL NEBULAR BLACK

SUZUKI LEAN BURN CONTROL

VARVTALSBEGRÄNSARE

VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK

FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM

9.9AR/ 8AR

9,9A/8A 6A/5A/4A ●

28

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

● ●

GRUNDVATTENSMYG ÖVERLIGGANDE TANK

2,5

FÖRVARING PÅ TRE SÄTT SUZUKIS ROSTSKYDDSSYSTEM

= Tillvalsutrustning


S: 48 L: 49

S: 44 S: 41*5 S: 39 L: 46*6 L: 45 L: 43,5 L: 41,5

208

60,4 x 57

51 x 51

DF9.9B: 7,3 DF15A: 11,0 DF20A: 14,7

DF8A: 5,9 DF9.9A: 7,3

DF9.9B: 4 700-5 700 DF15A: 5 000-6 000 DF20A: 5 300-6 300

DF8A: 4 700-5 700 DF9.9A: 5 200-6 200

MAXIMAL EFFEKT kW

Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd

68

60,4 x 48 48 x 38 DF4: 2,9 DF5: 3,7 DF6: 4,4

1,8

DF4: 4 000-5 000 5 250DF5: 4 500-5 500 5 750 DF6: 4 750-5 750

Rorkult

Elektrisk

Manuell

0,8

0,7

12

BRÄNSLETANKSKAPACITET liter

0,38

12V 12A

12V 6A

12V 10A

12V 6A 12V 5A (tillval)

Gummiupphängning

UPPHÄNGNING

DRIVE BY WIRE-SERIE

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

Integral 1.0 Digital CDI

TÄNDSYSTEM

Power tilt

-

Bussning

Manuell trim och tilt 2,08:1

UTVÄXLING

1,92:1 2,15:1

F-N-R

VÄXELLÄGE

VAL AV PROPELLER (STIGNING)

138

Fjärrstyrd

1,0

OLJETRÅGSVOLYM liter

AVGASUTSLÄPP

Rorkult

-

CHOKE

TRIMMETOD

1

327

BORRNING X SLAG mm

GENERATOR

Förgasare

2

SLAGVOLYM cm3

STYRNING

OHV

Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

ANTAL CYLINDRAR

FULLGASVARVTAL rpm

S: 24 S: 13,5 L: 25 L: 14

OHC

MOTORTYP BRÄNSLESYSTEM

Manuell

MEKANISK SERIE

S: 47 L: 48

Manuell Elektrisk/manuell

KRAFTFULL V6 & RAK FYRA

S: 52,5*2 S: 53,5*4 L: 54,5 L: 55,5 X: 57*3 X: 58*4

S: 381 L: 508

MEKANISK SERIE

Elektrisk/manuell

S: 381*5 L: 508*6 L: 508

DF2.5

HÖG PRESTANDA MELLAN

S: 381 L: 508

DF6A/ 5A/4A

DF9.9A/8A

MEKANISK SERIE

VIKT kg * 1

DF9.9AR/ 8AR

HÖG PRESTANDA KOMPAKT

STARTSYSTEM

S: 381 *2 S: 381 *4 L: 508 L: 508 X: 635 *3 X: 635 *4

DF20A/ 15A/9,9B

BÄRBAR

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm

DF20AT/ DF20ATH/ DF20AR/ 15AT/ 15ATH/ 15AR/ 9.9BT 9.9BTH 9.9BR

MEKANISK SERIE

SPECIFIKATIONER

F-N Utsläpp ovanför propellern

Utsläpp genom propellern 7”-12”

7”-11”

6”-7”

5,3/8”

*Alla propellrar är av 3-bladstyp. Fråga gärna din lokala återförsäljare om mer information om propellern. *1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive propeller och motorolja, *2: Endast DF20AT/DF9.9BT, *3: Endast DF9.9BT, *4: Endast DF9.9BTH, *5: Endast DF9.9AR, *6: Endast DF8AE

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

29


DELAR OCH TILLBEHÖR SUZUKI PRECISION CONTROL för Drive-By-Wires-system Här är vår bästa teknik. Suzuki Precision Control är ett tekniskt avancerat datorbaserat styrsystem med elektroniska ledningar som eliminerar källan till friktion och motstånd. Medan du njuter av smidig gasning och växling, bearbetar och sänder datorn kommandon i realtid till ställdon vid motorn, vilket ger en exakt gasning och en smidigare, bestämd växling. Suzuki Precision Control har även inbyggda system som hjälper till att skydda motorn och drivningen från skador, så att du kan uppleva ett problemfritt båtliv.

Huvudfunktioner hos SUZUKI PRECISION CONTROL • Suzuki Precision Control ger en smidig och omedelbar växling. • Smidiga effektövergångar när effekt krävs. • I kombination med vårt Lean Burn Control-system bidrar det till bättre bränsleekonomi över ett brett arbetsområde..

NAKTERHUSMONTERAD REGLAGEBOX för ENKELMOTOR Vårt avancerade drive-by-wire-system eliminerar friktion och motstånd. Detta ger smidig, exakt styrning med skarp, omedelbar växling, speciellt vid låga varvtal och vid manövrering. Systemet kan konfigureras för enkel, dubbel, trippel eller fyrdubbel styrning och tillåter även dubbla förarplatser.

NAKTERHUSMONTERAD INFÄLLD SIDOMONTERAD REGLAGEBOX för REGLAGEBOX DUBBEL/TRIPPEL/FYRDUBBEL MOTOR för ENKELMOTOR

SUZUKI NYCKELLÖST STARTSYSTEM* Suzukis nyckellösa startsystem använder en kodad fjärrkontroll för att sända över en åtkomstkod till motorns startsystem. Så länge du har fjärrkontrollen är allt du behöver göra att stå inom en meter från konsolen, ansluta nödstoppskoden, vrida på huvudbrytaren och starta utombordaren med en knapptryckning. Med nyckeln tryggt i fickan erbjuder systemet en enkel, stressfri användning samtidigt som risken att tappa nyckeln minskar. Systemet utgör också ett utmärkt stöldskydd eftersom utombordaren inte startar utan rätt kod. Dessutom flyter fjärrkontrollen, så om den någon gång skulle hamna i vattnet kan du enkelt plocka upp den.

FJÄRRKONTROLL Kommunikationsområde <1 m

HUVUDBRYTARPANEL MANÖVERPANEL DF200AP

BUZZER

HUVUDENHET

*Tillgängligheten kan variera i vissa regioner. Kontakta din lokala Suzuki-återförsäljare för mer information. Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

30

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


FLERFUNKTIONSMÄTARE Suzukis multifunktionsmätare har en genuin färgdisplay som ger dig all prestandainformation du behöver i en lättläst mätare. Mätaren kan användas med antingen digital eller analog avläsning, och inkluderar dag- och nattlägen. Enskilda delar kan också förstoras ytterligare, med förbättrad användarvänlighet, funktionalitet och pålitlighet som följd.

ANALOGT TACHO & SPEED-LÄGE Motorposition

Grunt eller vatten

SPECIFIKATIONER • • • •

3,5 färgdisplay Storlek: 105 mm(B)x105 mm(H)x16 mm(D) Visa diagnosen Enkel installation och konfigurering 85 hål och stor hartsmutter • Skyddsfodral ingår • NMEA2000-nätverk • Tillämplig modell: DF9.9B - DF350A * Hastighetsgivare eller GPS-modul krävs för att visa hastigheten

• • • •

DAGLÄGE

Motorvarvtal

Hastighet*

Bränsle Trim Växling

Tid

DIGITALT TACHO-LÄGE

Bränsleflöde (momentant) Körsträcka (momentan och genomsnitt) Körtid, Köravstånd Motortimme, Spänning, Vattentemp och mer...

NATTLÄGE

Serviceverktyg

SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE

Enkelt och lätt

Tillgängligt kostnadsfritt

Läs av QR-koden som innehåller motorinformation och skicka den med e-post. Ett serviceverktyg som alla kan använda.

För att göra det tillgänglig för så många kunder som möjligt, kan kunder som använder den nya flerfunktionsmätaren och flerfunktionsdisplayen använda den gratis.

Hur du använder det

* SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE är gratis. För att använda den, krävs en smartphone med Android eller iOS.

1 Låt flerfunktionsmätaren och flerfunktionspanelen visa en QR-kod som består av konverterad motorinformation. 2 Läs QR-koden med SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE-appen. 3 Ange båtinformation etc. och spara den sedan. 4 Skicka informationen med e-post.

Fördelar för kunderna • Denna app kan visa dig information som körtimmar vid varje rpm och är användbart när du ska granska din körning. • När du kontaktar din återförsäljare för underhåll av utombordaren, kan du enkelt tillhandahålla nödvändig motorinformation till servicepersonal.

Fördelar för återförsäljare och servicepersonal • De kan lättare få information om motorn. Det är inte längre nödvändigt att ta bort motorkåpan och ansluta en persondator. • Om det uppstår något fel i kundens utombordare kan kunden skicka motorinformationen. På så sätt får reparatören mer noggrann information om motorn innan en eventuell reparation.

UNDERHÅLLSKIT Vi erbjuder nu kompletta underhållskit för vårt sortiment av Suzuki utombordare. Varje kit har ett komplett utbud av Suzukis originaldelar, något som krävs för att underhålla Suzukis utombordare enligt det periodiska underhållsschemat som beskrivs mer detaljerat i bruksanvisningen.* *Inkluderar delar som kräver byte hos återförsäljaren.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

31


DELAR OCH TILLBEHÖR DRIFTSYSTEM

NY FLERFUNKTIONSDISPLAY Jordansluten

Den helt nya flerfunktionsdisplayen och dess funktioner ger dig tillgång till all information du behöver för att säkerställa en ultimat båtupplevelse.

ULTIMAT ANSLUTBARHET Med flerifunktionsdispalyen kan din båt och motor nu anslutas till global vädertjänst och hålla kontakten med din omgivning samt styra och använda alla dina andra enheter på båten. Styr med fingret på pekskärmens glastoppsdesign. Tillgänglig med 7, 9, 12 och 16 tums skärmar.

HUVUDFÖRDEL

Suzukis flerfunktionsdisplay ger dig åtgång till all din Suzuki motorinformation så att du enkelt och snabbt kan se utombordarens prestanda i en överskådlig visning.

DIGITAL OMKOPPLING

KARTPLOTTER 32

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

RADAR

MULTI BEAM-EKOLOD

VÄDERTJÄNSTER


Anpassa din display – SMD16 & SMD12 Navigering med stor skärm för större båtar. 16” och 12” ger dig möjlighet att välja den skärmstorlek som bäst passar dina roder- eller bryggbehov. Du kan bygga ditt system med de bästa givarna och teknologierna som passar dina behov.

SMD16 SMD12

FISH FINDER

RADAR

EKOLOD

BBDS1/DFF1-UHD/DFF3

DFF-3D

RADAR

DRS4D-NXT/DRS6A-NXT

AIS-MOTTAGARE

FA-30

DRS6A X-CLASS

VHF-RADIOTELEFON

SC-30

PG-700

PG-500

FM-4800

Anpassa din display – SMD9 & SMD7 Kraftfull teknik i en kompakt design som är tillräckligt kompakt för att passa på små styrpulpeter och mittkonsoler. På 9”-och 7”-skärmen kan du styra kartplottern med inbyggd fish finder med endast ett tryck med fingret.

RADAR

AIS-MOTTAGARE

VHF-RADIOTELEFON

SMD9 DRS4W

FA-30

FM-4800

AIS-MOTTAGARE

SMD7

SC-30

PG-700

PG-500

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

33


OMDÖMEN OM SUZUKI

Du kan lita på Suzukis utombordare i alla förhållanden eftersom de är det bästa valet oavsett var du än befinner dig. Innehållet på denna sida är inte baserat på uppgifter från Suzuki, utan baseras på kommentarer och uppgifter från enskilda kunder.

Från COLOMBIA

DF300A OCH DF250 Vad använde de tidigare och varför valde de att byta till en Suzuki? Vi använde fyrtaktsmotorer 350 HK av andra märken, men beslöt att byta till Suzuki eftersom de presterar bättre vad gäller bränsleeffektivitet, livslängd och kraft. Vad gillar de med Suzuki-motorn och på vilket sätt är den bättre än konkurrenternas? Det jag tycker bäst om med Suzuki är den utmärkta support jag har erbjudits. Suzuki Selective Rotation-systemet imponerade verkligen på mig jämfört med andra märken. Meddelande till Suzuki-fans över hela världen. För alla Suzuki-fans: Värdet av ett mycket bra märke kan bara sammanfattas i ett ord, “SUZUKI”. Det var en nystart i mitt livsprojekt vad gäller affärstillväxt och nöjdbarhet.

*JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE FÖRETAG Bränsleförbrukning

Prestanda

SUZUKI DF300AP KONTRA MÄRKE A

Juan Carlos ValderramaCano

2661ℓ 4531ℓ SPARAT! 7192ℓ

För närvarande har jag 22 Suzuki fyrtaktsutombordare OBM (DF250 och DF300) som används för marintransport (främst turister) på Atlantkusten (Necoclí) med en genomsnittlig körtid på 3 timmar per dag och genomsnittliga distansresor 140 km per båt

SUZUKI DF300AP KONTRA MÄRKE A

Andra jämförelser SUZUKI DF300AP KONTRA MÄRKE A

COP 300(USD 100) SPARAT! COP

@4 700-5 000 rpm

Högsta genomsnittsfart 61 km/h

COP

@5 500-5 800 rpm

Genomsnittlig bränsleförbrukning per motor.

Högsta genomsnittsfart 61 km/h

Från Storbritannien

COP200(USD 67)

COP500(USD 167)

Den genomsnittliga månadskostnaden för underhåll var 100 timme

DF325A Wetwheels är ett Community Interest Company, vilket är en ideell organisation som har ett antal Suzuki-drivna rullstolsbåtar runt om i Storbritannien. Syftet är att bygga upp de funktionshindrade deltagarnas självförtroende genom att ge dem möjlighet att komma ut på sjön på ett roligt, säkert, stimulerande och givande sätt. Vi strävar efter att ge våra passagerare en rolig, spännande och trevlig upplevelse, och det är precis vad vi kan göra med dessa nya DF325A-utombordare. Vi har nu fem Wetwheels-båtar i Storbritannien och i år tar vi ut mer än 3 000 funktionshindrade på sjön. För många är det första gången.” - Geoff Holt

Från FRANKRIKE

TVÅ ENHETER DF325A OCH DF20A Vad hade de tidigare och varför valde de att byta till en Suzuki? Jag hade tvåtaktsmotorer från ett annat märke förut. Men de låg inte längre i linje med min miljömedvetenhet.Sedan 2007 har jag använt Suzuki under tusentals timmar till sjöss, även under tuffa förhållanden. Suzuki har aldrig svikit mig. Jag litar på Suzuki. Oerhört tyst. Vi glömmer ibland en motor på tomgång. De ger mig en bra kryssfart med låg bränsleförbrukning. Suzukis motorer är den bästa länken mellan hav och land. För att ligga i fas med tiden måste vi ta hänsyn till vår planet och samtidigt ha kraftfulla verktyg till vårt förfogande.

STEPHANE MIFSUD

Jag använder Suzuki-motorer för alla Blue Odyssey-uppdrag och min träning. Jag seglar mycket i Medelhavet, bland annat runt öarna Hyeres, den största nationella marina parken i Europa. Vi går ut i alla väder, fyra gånger i veckan och seglar runt i flera veckor. Jag har en 325 HK på en 8,60 m tender-RIB och en 20 HK på en 3,40 m tender-RIB. Jag seglar morgon och förmiddag för att träna eller för att möta de stora valarna.

Meddelande till Suzuki-fans över hela världen. Låt oss ha roligt, men glöm inte bort vår vackra men ömtåliga planet. Mitt uppdrag med “Blue Odyssey” (Odyssée Bleue) är att bättre förstå för att bättre skydda vår planet.

*Värdena i bilden baseras på tester under konstanta förhållanden. Resultatet varierar beroende på driftförhållandena (båtens design, storlek, vikt (last), väder etc.).

34

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER


Från USA

DF350A Vad använde de tidigare och varför valde de att byta till en Suzuki? Jag använde ett annat märke i flera år och bytte på grund av Suzukis pålitlighet och bränsleekonomi. Vad gillar de med Suzuki-motorn och på vilket sätt är den bättre än konkurrenternas? Det är en enormt pålitlig motor som inte går att jämföra med andra märken. Meddelande till Suzuki-fans över hela världen. Jag har använt Suzuki-utombordare i många år. Oöverträffad pålitlighet, bränsleffektivitet och utmärkt prestanda. För närvarande använder jag en F350A på min 39' SeaHunter. Suzuki Marine har tagit dessa nya motorer till nästa nivå med fantastisk ut ur hålet-acceleration och enastående toppfart, fortfarande med en bra bränsleekonomi. Vad mer kan man begära av en utombordare.

Ron Mitchell

Tournament Fishing på USA:s östkust och Mexikanska gulfen. Cirka 800 timmar om året

*JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE FÖRETAG Bränsleförbrukning

Bästa accelerationen från en trimvinkel utan någon som helst kavitation. Och den bästa topphastigheten på alla utombordare jag någonsin haft (DF350A)

Prestanda

Praktiskt taget ljudlös vid tomgång och noll vibrationer vid tomgång och genom alla varvtal

Från MALAYSIA

DF200A Berätta lite om dig själv Jag använder motorn på mitt parasailingföretag på standen i Langkawi. Den genomsnittliga körtiden är cirka 2 timmar, under högsäsong kan det bli 3-4 timmar per dag. Hur kom du fram till att köpa den här motorn? Innan använde jag en 200 HK (147 kW) tvåtaktare från ett annat märke, men vår återförsäljare övertygade mig om att prova Suzuki DF200A för dess Lean Burn (sparar mer bränsle!) och miljövänlighet (inget buller och låga avgasutsläpp!)

Vad är det du gillar med din DF200A? Jag tycker om att den är bränslesnål, det låga ljudet, Langkawi på den västra halvön, Malaysia den låga vibrationen, de låga Yrke: Äger ett parasailing-företag i Langkawi, Malaysia avgasutsläppen. *MÅNATLIG BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOSTNADER Dessutom har den bättre toppfart 1)Månatlig bränsleförbrukning 2)Månadskostnad och effekt än den tidigare motorn SUZUKI DF200A KONTRA SUZUKI DF200A KONTRA Märke A (200 HK MÄRKE A(200 HK 2-takts) 2-taktmotor) jag använde, vilket är ett måste MYR 552(USD 128) SPARAT! MYR för att lyfta upp kunderna i luften 30ℓ x 20 dagar= 240ℓ 42ℓ x 20 dagar= vid parasailing. MYR 600ℓ SPARAT! 840ℓ Meddelande till andra Suzuki-fans 600ℓ x MYR2,30= 840ℓ x MYR2,30= MYR 1 380(USD 321) MYR 1 932(USD 449) Den bästa fyrtaktaren! Suzukis fyrtaktare nr 1! *Omvandling från malaysiska ringii till amerikanska dollar baserat

Mohammed Izanie Chedin

på genomsnittskursen för föregående år.

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

35


HISTORIA

Under årtiondenas lopp har Suzuki varit under ständig utveckling och har en rik, stolt historia utan begräsningar.

D55

DT200 Exanté

DF60

Den första Suzuki utombordaren, D55, lanserades.

DT200 Exanté vann första “Most Innovative Products”-priset från showens sponsor, National Marine Manufactures association (NMMA).

DF60 och DF70, Suzukis första fyrtaktsutombordare med elektriskt bränsleinsprutningssystem, introducerades. DF60 och DF70 vinner NMMA Innovation Award” från International Marine Trades Exposition and Conference.

SPECIFIKATIONER 2-taktscylinder: 1 slagvolym: 98 cm3 maximal effekt: 4,0 kW (5,5 HK)

SPECIFIKATIONER 2-taktscylinder: V6 slagvolym: 2 693 cm3 maximal effekt: 147,0 kW (200 HK)

1965

1997

1987 1977

1994

DT5

DF9.9

DT5 lanserades som en kompakt utombordare med fem hästkrafter. Med en tvåcylindrig motor levererade den kraftfull drivkraft i en tid då encylindriga motorer användes för konventionella 5 hk utombordare.

Suzuki introducerade DF9.9 och DF15, de första fyrtaktsutombordarna.

SPECIFIKATIONER 2-taktscylinder: 2 slagvolym: 113 cm3 maximal effekt: 3,7kW (5 hk)

36

SPECIFIKATIONER 4-taktscylinder: 4 slagvolym: 1 298 cm3 maximal effekt: 44,1 kW (60 hk)

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

SPECIFIKATIONER 4-taktscylinder: 2 slagvolym: 302 cm3 maximal effekt: 7,3 kW (9,9 HK)


DF250

DF200AP

DF250 är branschens första 250 HK (184 kW) fyrtaktsutombordare. DF200/225/250 (3,614 cc), de första Suzuki V6 fyrtaktsutombordarna lanseras. DF250 vann “NMMA Innovation Award” vid 2003 International Miami Boat Show.

DF200A/DF200AP är fyrtaktsutombordare baserade på den raka fyrcylindriga motorn DF175. Dessutom använder DF200AP Suzuki Selective Rotation, världens första teknik för att integrera både en propellers normala rotation och motrotation. Styrsystemet använder elektroniska reglage- och växelsystem.

SPECIFIKATIONER 4-taktscylinder: V6 slagvolym: 3 614 cm3 maximal effekt: 184,0 kW (250 HK)

2003

SPECIFIKATIONER

2020 kommer att markera 100-årsdagen av Suzukis långa historia. Med en rik historia på nästan 100 år, och erfarenheten och kunskapen om motor-, motorcykel- och utombordsmotorutveckling, har Suzuki kommit att tillhandahålla teknik och service som aldrig tidigare skådats i den marina verksamheten. Och med “Yaramaika”-andan har Suzuki vuxit till att skapa innovation och belåtenhet för kunder runt om i världen.

4-taktscylinder: V6 slagvolym: 2 867cm3 maximal effekt: 147,1 kW (200 HK)

2014 2006

2020 2017

DF300

DF350A

DF300 är branschens första 300 hk V6 fyrtaktsutombordare, och den första utombordaren som har en elektronisk fjärrkontroll. DF300 är vinnaren av “NMMA 2006 Innovation Award”.

Suzuki introducerar DF350A 350 HK V6 fyrtaktsutombordare. Den nya flaggskeppsmodellen har innovativa propellrar med motrotation och mer exklusiva funktioner. DF350A är vinnaren av “NMMA 2017 Innovation Award”.

SPECIFIKATIONER 4-taktscylinder: V6 slagvolym: 4 028 cm3 maximal effekt: 220,7 kW (300 HK)

SPECIFIKATIONER 4-taktscylinder: V6 slagvolym: 4 390 cm3 maximal effekt: 257,4 kW (350 HK)

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

37


DS-230 / DS-265 / DS-360 / DS-310 / DS-350 / DS-380 / DS-410 AL

RIB

RIB JOCKEY

DS-230

Längd: 2,30 m Bredd: 1,35 m Vikt: 28 kg Rek. motor: 2,5 - 5 hk Max antal pers: 2 pers Max lastkapacitet: 385 kg Durktyp: Luftdurk Garanti: 2 år Åror: Ja CE-klass: D

DS-265

Längd: 2,70 m Bredd: 1,53 m Vikt: 31,2 kg Rek. motor: 2,5 - 8 hk Max antal pers: 3 pers Max lastkapacitet: 550 kg Durktyp: Luftdurk Garanti: 2 år Åror: Ja CE-klass: D

38

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

RIB

CC

DS-350 RIB

Längd: 3,48 m Bredd: 1,76 m Vikt: 74 kg Rek. motor 6 - 20 hk Max lastkapacitet: 4 pers / 600 kg Rigglängd: Kort Durktyp: Glasfiber Garanti: 2 år Jockeysäte: Ja Åror: Ja CE-klass: D

DS-380 RIB JOCKEY

Längd: 3,79 m Bredd: 1,76 m Vikt: 134,6 kg Rek. motor 15 - 30 hk Max lastkapacitet: 4 pers / 720 kg Rigglängd: Kort Durktyp: Glasfiber Garanti: 2 år Jockeysäte: Ja Åror: Ja CE-klass: D


SUVERÄNT SMIDIGA BÅTMODELLER

DS-360 AL Längd: Bredd: Vikt: Rek. motor: Max antal pers:

DS-410 CC 3,56 m 1,73 m 66,9 kg 6 - 20 hk 5 pers

Max lastkapacitet: 700 kg Durktyp: Luftdurk Garanti: 2 år Åror: Ja CE-klass: D

3,09 m 1,52 m 48 kg 4 - 15 hk 3 pers

Max lastkapacitet: 600 kg Durktyp: Glasfiber Garanti: 2 år CE-klass: D

Längd: 4,05 m Bredd: 1,91 m Vikt: 143 kg Rek. motor 25 - 50 hk Max lastkapacitet: 5 pers / 730 kg Rigglängd: Lång

Durktyp: Glasfiber Garanti: 2 år Jockeysäte: Ja Åror: Ja CE-klass: D

DS-310 RIB Längd: Bredd: Vikt: Rek. motor: Max antal pers:

2019 SUZUKI UTOMBORDSMOTORER

39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.