Page 1

Առաջադրանք 1 Տրված մեծություններից առաջինն երկրորդի ո՞ր բաժինն է: ա )Րոպե և ժամ                                                        բ)միլիմետր և մտե  գ)կիլոգրամ և ցենտներ                                            դ)Օր և շաբաթ ե)կիլոգրամ և տոննա                                                զ)միլիմետր և սանտիմետր Առաջադրանք 2 Քանի՞ րոպե է՝ ա.Կես ժամը                                          բ.մեկ երրորդ ժամը գ.Մեկ քառորդ ժամը                            դ.մեկ հնգերորդ ժամը ե.1/12  ժամը                                           զ.1/30 ժամը Առաջադրանք 3 Հետևյալ կոտորակների փոխարեն գրե՛ք 36 հայտարար ունեցող և  իրար հավասար կոտորակներ: Օրինակ՝ 1/2 կոտորակի հայտարարը պետք է փոխարինենք 36 հայտարարով,որն հավասար լինի  տրված կոտորակին: Եթե հայտարարը մեծացել է 18 անգամ (36:2=18) ու,որպեսզի հավասար լինի 1/2 կոտորակին,ապա համարիչն էլ նույնքան անգամ պետք մեծացնել (1x18=18): 1/2=18/36                                    4/2,  5/12, 3/4, 25/18, 7/9,  24/72: Առաջադրանք 4 Հաշվի՛ր. (26554­80):854+(4493­56):261=


29.01.2014թ Թեմա՝Սովորական կոտորակների  հիմնական հատկությունը և նրանց հավասարության պայմանը Առաջադրանք 1

Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները. 3/8 և 9/24          12/36 և 3/9                     15/69  և 5/23 Առաջադրանք 2 կատարի՛ր կրճատում: 12/36,  125/45,  56/119,  21/48, 85/60: Առաջադրանք 3 Տղան ունի 4800 դրամ:Նա առաջին օրը ծախսեց իր գումարի 1/8 մասը,երկրորդ օրը՝ ամբողջի  1/6 մասը:Որքա՞ն գումար ծախսեց տղան և որքա՞ն մնաց իր մոտ:

24.01.2014թ Թեմա՝Սովորական կոտորակների  հիմնական հատկությունը և նրանց հավասարության պայմանը Առաջադրանք 1 Կոտորակների հավասարության  պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք,թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները.


ա.18/27 և 2/3                     բ.20/24 և 5/6             գ.33/11 և 15/5 դ.4/3 և 12/36                 ե. 88/16  և 11/2             զ.21/10  և 105/50  Առաջադրանք 2 Հետևյալ կոտորակների փոխարեն գրե՛ք 24 հայտարար ունեցող և  իրար հավասար կոտորակներ:                   1/2, 3/4,5/6, 12/8, 16/12, 34/48,  48/96 Առաջադրանք 3 Կրճատե՛ք կոտորակները.    5/100 , 36/ 24 ,  19/57 ,  32/88 , 18/12 , 72/60 , 44/99 ,132/81 , 87/27:

21.01.2014թ Դասարանական  աշխատանք Թեմա՝ Նախորդ թեմայի ամրապնդում Առաջադրանք 1 Հաշվի՛ր. ա. 30­ի  1/3մասը       բ.45­ի 1/5մասը                  գ.60­ի 1/12մասը դ.80­ի   2/5մասը        ե.90­ի 4/6մասը                 զ. 120­ի 4/20 մասը Առաջադարանք 2 Գտի՛ր.


ա)Այն թիվը, որի 1/4 մասը  լինի 25             բ) Այն թիվը, որի  2/5 մասը լինի 120 գ)Այն թիվ, որի  4/12մասը  լինի  48             դ)Այն թիվը,որի 2/10մասը լինի 200:

Առաջադրանք 3 Գտի՛ր. ա) 100սմ­ի  1/10մասը                       դ) 1մ­ի  2/4մասը բ)  20դմ­ի    1/5մասը                        ե)  5դմ­ի   3/5մասը գ) 200կգ­ի 3/5մասը                           զ) 12ց.­ի    3/20 մասը է) 10սմ­ը 1մ­ի, ո՞ր մասն է կազմում ը) 20մ­ը 1կմ­ի, ո՞ր մասն է կազմում թ) 15ր  2ժ­ի, ո՞ր մասն է կազմում

Մաթեմատիկա 5