Page 1


5


KRANT MET KARAKTER

慶祝

interview


ij naderen met rasse schreden het einde van 2011, het jaar waarin de langstudeerboete werd ingevoerd en men de gulden wilde herinvoeren. Een jaar waarin een enorm aantal studenten Chinastudies hun propedeuse, al dan niet verdiend, in de wacht sleepte. In dit artikel wil ik echter niet terugkijken maar juist vooruitkijken naar het jaar dat voor ons ligt: 2012. Ik wil een graag korte omschrijving geven van wat ons zoal te wachten zou kúnnen staan. Ik zal drie al dan niet plausibele vooruitzichten noemen die voor ons als studenten Chinastudies relevant zijn. Dit zijn: eventuele wereldoverheersing door China, treinen die misschien op tijd gaan rijden en het mogelijke einde der tijden. Een kreet die men regelmatig hoort is: “De Chinezen nemen de wereld over!” Ik acht de kans dat dit in 2012 zal gebeuren erg klein. We moeten niet vergeten dat China nog veel interne problemen heeft op te lossen voor het überhaupt echt de wereld zou kunnen overnemen. Verder dienen we ons ook afvragen of China wel wereldover-

heersing en al het gedonder dat daarbij komt kijken, wil. Een tweede vooruitzicht is dat het zomaar eens zou kunnen dat in 2012 de treinen op tijd gaan rijden. Vanuit de overheid komt er meer druk op de vervoersbedrijven, wat zou moeten resulteren in treinen die mooi op tijd rijden. Stel je voor dat je gewoon op tijd komt bij colleges, werkgroepen en wat al niet meer. Al met al haast te mooi om waar te zijn. Het derde vooruitzicht dat de afgelopen jaren ook regelmatig onderwerp van discussie is geweest is het einde der tijden dat in 2012 plaats zou vinden. De Maya kalender eindigt namelijk in 2012. De exacte datum waarop het allemaal voorbij zou kunnen zijn is 21-12-2012. Dit waren drie dromen en/of nachtmerries die grote invloed zouden kunnen hebben op ons leven als studenten Chinastudies. Als ze alle drie realiteit worden, zal 2012 een wonderbaarlijk en woelig jaar zijn. Wellicht komen ze geen van allen uit en beleven wij een jaar zoals alle voorgaande. Ik wens jullie allemaal een zalig kerstfeest en hoop met jullie allemaal het spannende 2012 te mogen doorstaan.


kmk 3  
kmk 3  

krant met karakter