Page 1


Palata u pustinji-Suzana Ristić Suza  

Kratka priča o borbi između čarobnice Anastasije i Majre,koja preti da uništi stanovnike palate i preuzme Anastasijino pustinjsko kraljevstv...

Palata u pustinji-Suzana Ristić Suza  

Kratka priča o borbi između čarobnice Anastasije i Majre,koja preti da uništi stanovnike palate i preuzme Anastasijino pustinjsko kraljevstv...

Advertisement