Page 1

Architectuur fietsroute Ontdek moderne architectuur en stedenbouw in Leidsche Rijn Utrecht. Deze fietsroute van de gemeente Utrecht neemt u mee langs mooie panden en bijzondere architectuur.

Deel 1: 11,5 km (Âą 2 uur) Deel 2: 8,5 km (Âą 1,5 uur)

Wandelen en fietsen door Leidsche Rijn Naast deze fietsroute zet de gemeente Utrecht ook andere fiets- en wandelroutes uit in Leidsche Rijn. U kunt deze routes bekijken en downloaden op:

www.leidscherijn.nl


Plattegrond Architectuur Fietsroute deel 1 en 2

2


Routebeschrijving Architectuur Fietsroute deel 1 Afstand deel 1: 11,5 km. Duur: 2 uur. Start- en eindpunt: Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutense­weg 32, 3541 BG, Utrecht. RD = rechtdoor, RA = rechtsaf, LA = linksaf

Verlaat Informatiecentrum Leidsche Rijn 1 en ga RA, Jan Wolkerssingel. Volg

deze bochtige weg en ga op de kruising RD, Vuurvlindersingel. Aan uw rechter­ hand passeert u een appartementen­ complex 2 Ga hierna direct RA het fietspad Luzerne­ vlinder op. Volg dit fietspad, aan uw

Aan het eind RA, Groenedijk. Steek de

linker­hand passeert u een schoolgebouw

Langerakbaan over en ga direct LA, u

Aan het eind de brug over LA, Rijn­ kennemerl­aan. Aan het eind RA het

Forum ‘t Zand 3

fietst over Het Lint. Ga de tweede weg LA,

fietspad op. Ga de eerste weg LA, richting

Anton van Duinkerkenlaan 12

Het Gebouw 20

RD dat overgaat in de Pauwoogvlinder.

Aan het eind LA, H. Marsmanlaan. Aan

Fiets terug naar de hoofdweg en ga RA in

U komt uit op de Vogelvlinderweg en ga

het eind LA, Aart van der Leeuwlaan.

de richting van de verkeerslichten. Ga bij

hier LA 4

Blijf deze weg volgen tot het einde en ga

de verkeerslichten RA, Maartvlinder 21

Ga na het gebouw direct LA, volg dit pad

de brug over in de richting van de ver­ Fiets terug over de Vogelvlinderweg en

keerslichten. Ga hier RA, Langerakbaan.

Aan het eind LA, Monarchvlinderlaan. Ga

ga RD. Op de kruising met ‘t Zand RD,

Op de kruising LA, Zijlsterraklaan. Aan

derde weg RA, Schoenlappervlinder. De

van Eesterenstraat 5 volg deze weg

het eind RA, Groenedijk. Eerste weg RA

eerste weg LA, Heivlinder. Aan het einde

tot het einde.

Houtrakgracht 13

van de weg ziet u de Oeverwal 22

Ga hier RA, van den Broekstraat. Ga aan

Bij verkeerslichten LA, Langerakbaan 14

Ga RA en nog een keer RA en dan de

het eind LA, van der Vlugtsingel. Ga aan

eerste LA 23

het eind RA over de brug en direct LA.

Houd het water aan uw rechterhand. Bij

De eerste weg LA, Westlandsetuin 6

de volgende verkeerslichten ziet u aan

Op de kruising met de Vuurvlindersingel

uw linkerhand de TGW-woningen 15

RD, Den Hoet.

en ga LA. Ter hoogte van de van den

Ga RD, bij de volgende verkeerslichten

Zie pagina 7 voor het vervolg van deze

Broekstraat RA over de Parkzichtlaan 7

RA, Grietmansraklaan 16

route.

Ga LA op Het Lint 8

Aan het eind LA, Akkrumerraklaan.

Voor de korte route gaat u op de

Volg deze weg, die naar links buigt en

kruising RA, Verlengde Vleutenseweg

daarna naar rechts 17

(Vleutensebaan), volg dit fietspad tot na

Rij deze weg uit tot de Parkzichtlaan

Op het eerstvolgende kruispunt LA, Alendorperweg. En direct LA, Parkzicht­

het Informatiecentrum Leidsche Rijn aan

l­aan voor huisnr 370 langs. Eerste weg

Aan het eind LA, Burg. Verderlaan. Steek

uw rechterhand, via de hekken bereikt u

RA, 3e Westerparklaan, na de brug 9 RD.

de Langerakbaan over en ga RA. Direct

het parkeerterrein.

LA, Groenedijk. U passeert aan uw lin­ Op het kruispunt RD, Tweede Wester­park­

kerhand buitenplaats Den Heerenborch,

laan. Ga de vierde weg RA, Keizers­­mantel­

huisnr 58 18

hof. Volg dit pad door de Kersentuin 10 Ga de eerste weg RA, Damraklaan. Ga de Aan het einde RA over een wandelpad.

brug over en houd rechts aan, Roze­

Aan het einde LA, Johanniterpad. Kruis de

marijnsingel. Blijf de weg RD volgen, deze

Vlindersingel en ga RD 11

gaat over in de 2e Oosterparklaan 19 3


Wat komt u tegen? deel 1

De zijgevels zijn opgebouwd uit metalen

5

De Zilveren Zwaan

beplating met draai/kiepramen van gelaagd glas. Alle appartementen lopen door van de voorzijde naar de achterzijde. Hierdoor profiteren ze optimaal van het beschikbare licht en bieden ze vrij uitzicht op de groene omgeving. 3

Forum 't Zand

Ontwerp: Scala architecten. Dit moderne appartementencomplex staat aan de oude 1

Informatiecentrum

doorgaande weg ‘t Zand. Het ontwerp

Leidsche Rijn

van dit gebouw maakt deel uit van een groep bijzondere gebouwen in Het Zand waaronder Forum ‘t Zand. Het lijken zojuist gelande ruimteschepen in een omgeving van boomgaarden, boerderijen en sloten. Dit gebouw vormt door zijn ligging de voorhoede van de groep en speurt met Een multifunctioneel gebouw voor onder-

zijn grote raampartijen als het ware met

wijsdoeleinden. Ontwerp Venhoeven C.S.

zoeklichten de omgeving af. De gevel is

Het gebouw heeft een vloeroppervlak van

samengesteld uit grote en kleine vlakken en

7100 vierkante meter. Bouwkosten: 9,4 mil-

verschillende materialen en kleurnuances.

joen. Venhoeven heeft met dit ontwerp een

Door de verlichting in de onderste rand lijkt

Het gebouw heet ontwerp ‘732’ van

ruimteschip in archeologische grond laten

het gebouw ‘s avonds te zweven.

Architectenbureau CEPEZED. Het is een

landen. Het gebouw bevat 2 basisscholen,

stalen draagconstructie met een gevel

een kinderdagverblijf en een sportzaal.

van ‘sandwichpanelen’ van staal en glas.

Op het dak bevinden zich de schoolpleinen.

Karakteristiek is het gekromde driehoekige

Bijzonder is het contrast met de aanwezige

dak van 11 meter hoog. Voor al uw vragen

oude schoorstenen. Winnaar Rietveldprijs

over werken, wonen en recreëren in

2007.

6

Waterrijk wonen

Leidsche Rijn kunt u hier terecht. 4 2

Tuin 't Zand

Appartementen Groot Zandveld

Galis arch./Hoenders Dekkers Zinmeister architecten. De eilanden bestaan uit twee parallel geplaatste huizenschakels die een sfeervolle gemeenschappelijke binnenhof omsluiten. Op woonkamerniveau zijn de schakels verbonden door een beloopbaar Hier onder het grasdak van het AVVN

houten dek, ritmisch ingevuld met bamboe-

(Algemeen Verbond van Volkstuinders)

perken en Japanse notenbomen geplant in

hoofdkwartier werken de gemeente Utrecht

een bed van varens. Elke woning heeft een

Ontwerp: Rudy Uytenhaak. Vier sculpturale

(Natuur en Milieu-educatie) en de AVVN

eigen parkeerplaats die door een dek aan

gebouwen van 25 meter (acht verdiepingen)

samen aan meer en natuurlijk groen in

het oog wordt onttrokken.

hoog. Hierin bevinden zich 64 koop- en

de stad. De gemeente zorgt voor school-,

64 vrije sector appartementen. Door hun

wijk- en natuurlijke voorbeeldtuinen.

gedraaide positie gaan ze als het ware een

Vrijwilligers van de AVVN geven voorlich-

Strategie Architecten BNA. Multifunctioneel

dialoog met elkaar aan, wat spannende

ting en organiseren cursussen. Het gebouw

sportcentrum met velden centraal gelegen

aanzichten, uitzichten en doorgangen

laat zien dat milieuvriendelijk bouwen niet

in het Máximapark. Dit centrum is gebouwd

oplevert. Omdat elke hogere verdieping

duurder hoeft te zijn en ook een aantrek-

om bestaande verenigingen die moesten

deels boven de lagere uitsteekt, krijgen de

kelijk en in de omgeving passend gebouw

wijken voor woningbouw te clusteren.

glazen gevelelementen een zwevend effect.

kan opleveren.

Overdag gebruiken verschillende scholen 4

7

De Paperclip


is de tweebeukige opbouw, verticaal geor-

12

De Woerd

dende gevels, smalle hoge ramen, steile dakhellingen, donker metselwerk en een dakbedekking van leien. Al deze elementen zijn toegepast en verwerkt tot een eigentijdse architectuur. 10

De Kersentuin

de hal voor bewegingsonderwijs. Buiten schooltijden wordt de hal verhuurd aan verenigingen en particulieren.

Projectontwikkelaar Bouwfonds heeft met de wijk De Woerd door Mulleners en

8

Het Lint

Mulleners architecten een bijzondere een zeer geliefde woonwijk neergezet. De woningen, gebouwd in de stijl van 1900, hebben door de verschillende gevels en kleuren een bijzondere uitstraling. De Architecten en ingenieursbureau

inrichting van de openbare ruimte is aan-

Kristinsson. Het project is 100 procent

gepast aan de bouwstijl. Winnaar publieks-

bewonersinitiatief. De bewoners waren

prijs Rietveldprijs 2007.

verantwoordelijk voor de volledige projectontwikkeling. Duurzaam bouwen in eigen

13

beheer. De bewoners hebben het openbaar en semi-openbaar gebied in eigen beheer. Het Lint is een brede recreatiestrook van

Er is sprake van sterke sociale cohesie en

8 kilometer lang en gemiddeld 30 meter

een grote mate van zelfwerkzaamheid.

breed rond het gehele Máximapark. Het

Veel bijzondere elementen waaronder: auto-

verharde pad van 6 meter breed is gede-

deelsysteem, internetforum, amfit­heater,

coreerd met de voor het park herkenbare

parkeergarage en een wasmachineruimte.

Appartementen en eengezinswoningen aan de Groenedijk

margrietjes. In de groenstrook is een ruiterpad aangelegd. Het Máximapark, een ontwerp van West 8 Landschapsarchitecten,

11

Duurzaam Huis Nul-energiewoningen

is 300 hectare groot. De Binnenhof is het hart van het park 45 hectare groot en ingericht als klassiek stadspark. Met fraaie bruggen, een lelievijver en statige lanen met

Ontwerp van Sluimer & van Leeuwen.

beuken of platanen. De Vikingrijn meandert

Contrast tussen gesloten en open. De

erdoorheen. Er komen of zijn al meerdere

appartementen hebben een brede boven-

attracties zoals een beeldenpark, speeltuin

straat, geschikt voor rolstoelgebruikers.

en theehuis.

Kasteelwoningen worden deze woningen ook wel genoemd. De woningen hebben

9

Herenhuizen aan de 3e Westerparklaan.

een berging op de verdieping bij de entree van de woning. 14

Bruggen in Parkwijk en Langerak

Verantwoordelijk voor de bruggen in Architectenbureau Aantjes BV. In de woning

Langerak en Parkwijk is Maxwan architects

zijn tal van energiebesparende maatregelen

en urbanists. Bruggen die nauwelijks over-

en milieuvriendelijke materialen toegepast.

bruggen, maar bedacht zijn als een onder-

Het doel is dat de woning in haar eigen

deel van het wegennetwerk dat toevallig

energiebehoefte kan voorzien. Kenmerkend

boven het water aanwezig is.

voor de woningen: goede zon-oriëntatie van het dak, waarin geïntegreerd zonnepanelen,

15

Woningen aan de Langerakbaan

Krijger en Wagter Architecten. De architec-

dakoverstek tegen wind en teveel zon in de

tuur van deze woningen verwijst naar eind

kamer. Via www.duurzaam-huis.nl kan men

Dit zijn de zogenaamde TGV woningen

19e-eeuwse architectuur, zoals deze te zien

zich virtueel laten rondleiden in het huis.

van Kas Oosterhuis Associates (1999). De

is in stationswijken uit die tijd. Kenmerkend

naam, TGV, verwijst naar supermoderne 5


hoge snelheidstreinen, waar eenzelfde

Ontwerp van Buro Sant en Co Landschaps­

aerodynamisch ontwerp aan ten grondslag

architectuur en stedenbouw. Drie heuvels

ligt. Er zijn verschillende typen woningen:

vormen vanuit de hoeken een centrale park-

rijtjeshuizen met een patio, twee-onder-

weide. De heuvels hebben ieder een eigen

één-kap en woningen met kantoorruimte.

karakter. De grootste heuvel is een speel

De daken zijn bedekt met rode pannen en

en zonneheuvel. De kleinste heuvel is een

lopen door tot laag langs de gevels, die zijn

dierenheuvel; een door de buurt beheerde

afgewerkt met aluminium platen.

voorziening met kleine dieren. En de derde heuvel is een bloemenheuvel.

16

Woningen aan de Grietmansraklaan

pastelvarianten van grijs, blauw, groen of wit. Gehanteerde referentiebeeld is het his-

20

Het Gebouw

torische ‘Broek in Waterland’, een dorp

Ontwerp van Mac Creanor&Lavington.

in Noord Holland.

Kenmerken: bebouwing aan de rand en in het midden is de openbare ruimte

23

Rijnkennemerlaan

gesitueerd. Schuurtjes behorend bij de woning liggen soms over het pad, waardoor een idee van boerenerven ontstaat. Genomineerd voor de Rietveldprijs. 17

Kindercluster Voorn

Ontwerp van Frencken Scholl Architecten. Een multifunctioneel kindercentrum (twee

Op de plek waar over enkele jaren het

basisscholen, kinderopvang, sportfacilitei-

Leidsche Rijn Centrum zal verrijzen, staat

ten en cursusruimten). Een warmte-terug-

een tentoonstellingspaviljoen ontworpen

win-systeem en vloerverwarming zorgen

door kunstenaar Stanley Brouwn. Het

Inrichtingsplan van H+N+S Landschaps­

voor een optimaal binnenklimaat. Aan de

ontwerp: twee blokken die kruislings over

architecten. Een 4 kilometer lange

achterzijde Het Klein Archeologiepark.

elkaar liggen. De maten van het gebouw zijn

fiets­snelweg (vizier op het oneindige),

afgeleid van de ‘brouwnvoet’, de voetmaat

onderbroken door park Grauwaart. Het

die de kunstenaar zelf hanteert als alterna-

fietspad wordt geflankeerd door een rij

tief voor het metrisch systeem. De uitvoe-

Italiaanse populieren en heeft een breedte

ring kwam tot stand met medewerking

van 35 meter. De laan is gebouwd op twee

van de Utrechtse architect Bertus Mulder.

waterleidingen. Boven de leidingen is het

Extra aandacht verdient de constructieve

originele maaiveld aangehouden. Dit geeft

opzet van het gebouw en de detaillering.

het geheel een verrekijkerperspectief.

18

Buitenplaats Den Heerenborch

21

Leidsche Rijn College

Ontwerp van Ron Schildknegt. Modern Neo-Classisisme. Gebouwd onder individueel opdrachtgeverschap. Past in de visie ‘Initiatief zoekt nemer’: variatie in bouw aanbrengen door particuliere initiatieven te belonen. De buitenplaats ligt aan de

Architect Wiel Arets. Het centrale deel

Groenedijk, een eeuwenoude weg van

wordt omsloten door vier uitwaaierende

waarschijnlijk Romeinse oorsprong.

vleugels. Het materiaalgebruik valt op door de van textuur voorziene zwarte gevels met

19

Park De Hoge Weide

witte kozijnen en gekleurd glas. Door het stippenpatroon op de zwarte gevel ontstaat een spel met het daglicht. 22

Vrije kavels De Oeverwal

29 vrije kavels voor vrijstaande of tweeonder-één-kapwoningen. De buitenkant van de woning moet voor minstens de helft uit hout bestaan. De houten delen mochten alleen worden uitgevoerd in de 6


Routebeschrijving Architectuur Fietsroute deel 2

Waar de weg scherp naar rechts buigt

Volg de weg die naar links buigt en ga

gaat u RD de brug over. Bij de verkeers­

RD, Robert Planquettelaan (31 en 32).

lichten kruist u de Soestwetering en fietst RD, Rijpwetering. Aan het einde LA,

Ga de tweede weg LA, Ralph

Proostwetering 25

Benatzkylaan. Aan het einde RA, Emmerich Kalmanlaan. Aan het einde

U fietst onder het viaduct door, aan uw

waar de weg naar rechts buigt

rechterhand een bijzondere geluidswe­

gaat u LA 30 , Jan Vogellaan 31

ring 26 Volg deze bochtige weg die overgaat in Afstand deel 2: 8,5 km. Duur: 1,5 uur. RD = rechtdoor, RA = rechtsaf, LA = linksaf

Ga de eerste weg LA, Kromme Wetering.

de Edmund Nicklaan. Aan het eind RA,

Vervolg de weg die naar rechts buigt.

Enghlaan 32

Ga de eerste weg LA over de brug, Musicalkade 27

Aan het einde voor het spoor LA, Hof ter Weydeweg. Volg deze weg tot aan station

Als alleen het tweede deel van de route

Vervolg de weg RD, Musicalkade. Op de

wordt gereden: verlaat het informatie­

kruising met de Rijnkennemerlaan RD,

centrum en ga LA het fietspad op, aan uw

Musicallaan 28

Utrecht Terwijde 33 Ga bij de entree van het station

rechterhand het spoor. Bij de verkeers­

RA onder het spoor door. Steek de

lichten RD. Vóór de volgende verkeers­

Na de school aan uw rechterhand direct

Vleutensebaan over en ga LA het fietspad

lichten RA, u rijdt onder het spoor door.

RA, u fietst nu op een betonnen fietspad

op. Ga RD, de weg gaat over in de Verl.

door het Waterwinpark 29

Vleutenseweg. Volg het fietspad tot na

Op de kruising met de Vleutensebaan

het Informatiecentrum Leidsche Rijn aan

RD, u rijdt onder het spoor door. Op de

Aan het einde van het betonnen fietspad

uw rechterhand, via de hekken bereikt u

kruising met de Jazzsingel gaat u aan de

RA, Franz Leharsingel, aan uw rech­

het parkeerterrein.

overzijde van de weg direct RA een fiets­

terhand water. Aan het einde LA, Jean

pad op, aan uw linkerhand water. Ga de

Gilbertlaan (30).

eerste weg LA, Burt Bacharachstraat 24

7


Wat komt u tegen? deel 2

voor de achterliggende woonwijk en een

een gebouw dat spontane ontmoetingen

multifunctioneel gebouw. Het gebouw is

laat ontstaan door de oversteken en het

800 meter lang, 60 meter breed en heeft

binnenterrein. De hoge entreepartij aan de

een oppervlakte van circa 50.000 vierkante

zuidwestkant is indrukwekkend door het

meter. In The Wall zitten grootschalige

transparante karakter. De forse lichtdoor-

detailhandel, horeca, leisure en een

latende gevel biedt zicht op de galerijen en

parkeer­dek voor ongeveer 1700 auto’s.

het beschermt het Hofplein tegen wind. De bomen in de parkeergarage verzorgen het

26

Cockpitgebouw

groene karakter van de verhoogde binnentuin. De achterliggende woonwijk is ook het bezoeken waard. Deze is helemaal autovrij. 29 Drinkwaterpompstation

Hydron

24

Drijvende waterwoningen

Ook automobilisten hebben recht op schoonheid. Hoe dat gerealiseerd kan worden laat architect Kas Oosterhuis zien met zijn transparante geluidswal en

Ontwerp Bosch Architecten. In het Water­

cockpit­gebouw. De cockpit is de etalage

winpark zijn negen waterputten geplaatst.

van een autodealer. Om de elasticiteit en

Het park kreeg zijn naam doordat deze

Ontwerp Architect Aquatecture. De drij-

beweeglijkheid van de geluidswal niet

locatie een waterwingebied is. Midden in

vende woningen zijn 6 meter breed en 11

abrupt te onderbreken komen de beide

dit gebied staat een drinkwaterpompstation

meter lang. Ze hebben een woonoppervlakte

(afgeplatte) uiteinden los van de grond.

van Hydron. Onder de golvende metalen

van 132 vierkante meter en een inhoud van

huid bevinden zich de pompen, filters,

Landmark

290 kubieke meter. Ruimte lijkt schaarser te

27

worden en het waterpeil gaat de komende

Van Noordwestzes architecten en ont­

tanks en kantoren voor het pompstation. Met een lengte van 90 meter is het een niet

jaren ook nog eens stijgen. Nederland is

werpers. De villa is een baken geworden

te missen markering in de wijk. Het drink-

daarom al begonnen met het maken van

door het op te vatten als een eenduidig

water wordt op 110 tot 150 meter diepte

ruimte voor water. Nieuwe wijken gaan

volume, een eenduidige plastiek en als

opgepompt. Dit drinkwater is bestemd

meer uit water bestaan en water zal vaker

samenhangende vorm herkenbaar. Er

voor heel Leidsche Rijn en andere delen van

gebruikt worden om op of aan te wonen. Met

is voor gekozen om het gehele object,

Utrecht en omstreken.

nieuwe technische mogelijkheden is tegen-

inclusief alle gevelelementen als erkers

woordig veel meer mogelijk. Aquatecture

en balkons, uit te voeren in wit stucwerk.

maakte een ontwerp voor 19 waterwonin-

Zo wordt de villa een gedematerialiseerde

gen, met een keuze uit 5 typen, facades en

sculptuur, aldus de architect.

30

Woningen Jean Gilbertlaan

kleur voor de nieuwe bewoners. De woningen zijn geprefabriceerd in een fabriek en

28

De Boemerang

120 kilometer over water vervoerd naar de woonlocatie Utrecht Terwijde. 25

The Wall

Ontwerp: Feekes & Colijn Architecten. Deze dubbele woning oogt als een enkele met een excentrische dwarskap. De dakoverstekken zijn daardoor verschillend van een Ontwerp Architect SeArch BV. De Boemerang

halve meter tot zes meter. Er is gekozen

is op architectonisch gebied een bijzonder

voor een extra grote steen en een extra

gebouw: door het appartementengebouw

grote dakpan. Grote verticale kozijnen ver-

schuin doormidden te snijden en beide

sterken de hoogte van de smalle woning.

Ontwerp VVKH architecten.The Wall is een

delen naast elkaar te leggen, ontstond een

futuristische combinatie van geluidswal

betere aansluiting op de woonbuurt. Het is 8


31

Vrije kavels De Eiken

werd Den Engh(op de poort na) afgebroken.

36

Station Terwijde

Ridderhofstad Den Engh krijgt een nieuwe, voor het publiek toegankelijke functie in het park. 34

Vrije kavels ParkNoord

De Eiken bestaat uit 42 vrije kavels. Stedenbouwkundige: Stefan Bödecker. Eén

Ontwerp: Movares. Station Terwijde is één

van de randvoorwaarden voor het ontwerp

van de drie uiteindelijke treinstations in

is het verwerken van een bijzonder element

Leidsche Rijn. De stations worden allemaal

in de voorgevel.

in dezelfde stijl ontworpen in de zogenaamde jaren 60 retrolook. Dit is te zien

32

Woonhuis Bierings

ParkNoord bestaat uit 47 vrije kavels.

aan de basic vormgeving, verticaal gelede

Stedenbouwkundige: Martijn Oosterhuis

gevels, stalen profielen.

van FARO Architecten. Het project grenst direct aan het Máximapark. Het grootste deel van de kavels is gelegen rondom de centrale vijver of het oude landschaps­ element Enghlaan. Als randvoorwaarde wordt voorgeschreven om een bijzonder element aan de voorgevel te plaatsen door een topgevel of pronkkamer (een soort klein huis aan het hoofdhuis). 35

Enghlaan

Ontwerp Rocha Tombal Architecten. De smalle latten van Western Red Cedar waaruit het geheel is opgetrokken en de raamopeningen die als ogen op de om­geving uitkijken, maken dat het ontwerp de aandacht trekt. Het silhouet verwijst naar het archetypische huis. Hier is strakke architectuur gerealiseerd die nergens aan kracht verliest dankzij de zorgvuldige detaillering. 33

Ridderhofstad Den Engh De Enghlaan is vermoedelijk in de zeventiende eeuw aangelegd als oprijlaan naar kasteel Den Engh. ‘Engh’ is de naam voor gemeenschappelijke bouwgrond, die ten opzichte van de omringende gronden hooggelegen is. De benaming is typerend voor bebouwing van oude nederzettingen op stroomruggen Colofon Deze fietsroute is een uitgave van Projectbureau Leidsche Rijn, gemeente Utrecht, in samenwerking met

Het complex ‘Den Engh’ is door de combi­

Aorta, Utrecht en Lud’Arte, Amersfoort.

natie van kasteeleiland, boerderij en plaats

Uitgave: juni 2011

in het landschap één van de mooiste

Vormgeving: Grif | grafisch ontwerp

plek­ken van Leidsche Rijn. Van de oor-

Fotografie: Merijn van der Vliet, Erwin van der

spronkelijke dertiende-eeuwse hoofdburcht

Heijden, Rick Huisinga, Dick Termijn, Johan de

van Ridder­hofstad Den Engh is nog het

Boer en gemeente Utrecht.

omgrachte eiland te herkennen. In 1896 9

Architectuur fietsroute door Leidsche Rijn  
Architectuur fietsroute door Leidsche Rijn  

In deze folder vindt u de leukste architectuur fietsroutesdoor Leidsche Rijn

Advertisement