Page 1

“หนังสือที่ควรอ่านสำ�หรับคนอ้วน และคนที่กลัวอ้วนยิ่งสมควรอ่าน ! ! ! “

่อาน ก่อน -

อว้ น

รู้ทันทุกสาเหตุของโรคอ้วน รวมถึงวิธีการป้องกัน ถ้าอ้วนแล้วต้องทำ�อย่างไร ข้างในนี้มีคำ�ตอบ เทคนิคการกินและการออกกำ�ลังกายให้ได้ผลดีที่สุด เกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมาย


อ้วน สิ่งที่คุณอาจจะได้รับถ้าหากคุณ.............. -หอบหืด -นอนกรน -ไตอักเสบ

อ้วน

-เส้นเลือดหัวใจฝ่อ -หัวใจทำ�งานหนัก -เส้นเลือดหัวใจอุดตัน -โรคเบาหวาน -สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

-ไขมันพอกตับ -ไขมันอักเสบ

-ปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม -กระดูกเสื่อมและเปราะ -ปวดตามข้อ

-หลอดเลือดดำ�อุดตัน

A B O U T O B E S I T Y

1 ในสภาวะของสังคมปัจจุบัน เกิดปัญหาสุขภาพกันมากมาย มีโรคอยูโ่ รคหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายมากเกิน ความจำ�เป็น นั่นก็คือ “โรคอ้วน”

โรคอ้วน หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกายที่มากเกินไปมี น้ำ�หนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็น ชีว ิตที่มีความสบายขาดการออก กำ�ลังกาย รับประทานอาหารไม่จำ�กัดเวลา ไม่จำ�กัดประเภท และ ไม่จำ�กัดปริมาณ สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เกิดเป็นโรคอ้วนซึ่งส่งผลเสียต่อ การใช้ช ีว ิตประจำ�วัน

โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น

� เซลล์ ไขมันในร่างกายจะมีช่วงที่เจริญเติบโตอยู่สองช่วง คือ ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น กรรมพันธุ์เป็นตัวกำ�หนดให้แต่ละคนมีเซลล์ ไขมันไม่เท่ากัน คนที่มีเซลล์ ไขมันมากจะอ้วนได้ง่ายและปริมาณ เซลล์ ไขมันมากก็จะส่งผลทำ�ให้ลดน้ำ�หนักได้ยาก วัยรุ่นหรือเด็กที่มี น้ำ�หนักเกินมักจะมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดโรคอ้วนเมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่

เกร็ดความรู้

ย์ละ 2 ครั้ง

เที่ยงอาทิต กินไอศกรีมแทนมื้อ ้ ช่วยลดความอ้วนได


2

หากรับประทานอาหารที่ ให้พลังงานสูงเป็นประจำ� โดยที่ ไม่เกิดการเผาผลาญอย่างพอเหมาะจะทำ�ให้น้ำ�หนักเกิน

การรับประทาน

เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน จะพบว่าบาง ครอบครัวจะอ้วนทั้งหมดซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรม

กรรมพันธ์ุ

อาการเครียด ซึมเศร้า หรือ หดหู่ มีผลทำ�ให้บางคนมี ความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น

ความผิดปกติทางจิตใจ

ผู้หญิงจะอ้วนได้ง่ายกว่าและจะลด น้ำ�หนักได้ยากกว่าผู้ชาย

เพศ

สาเหตุของโรค

โรค ยา แอลกอฮอล์และบุหรี่

อายุ ไม่ออกกำ�ลังกาย

โรคบางชนิดก็เป็นสาเหตุของโรคอ้วนเช่น ฮิปโปไทรอยด์ หรือ โรคคุชชิ่ง เป็นต้น ยาบางชนิดก็ทำ�ให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ยาคุม กำ�เนิด ยาแก้โรคซึมเศร้า ยาลดความดัน ฯลฯ แอลกอฮอล์ ให้พลังงานที่สูงมาก และ นิโคตินในบุหรี่จะกระตุ้น การเผาผลาญอาหาร เมื่อหยุดสูบบุหรี่จะน้ำ�หนักขึ้นได้ง่าย

เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็เพิ่มขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง การไม่ออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้พลังงานที่สะสมอยู่จากการรับประทานอาหาร ไม่ได้รับการเผาผลาญ ทำ�ให้พลังงานที่สะสมอยู่เหล่านั้นกลายสภาพ เป็นไขมันตามร่างกายส่วนต่างๆ

3


5

4

อาการของโรค อาการของโรคอ้วนจะถูกแสดงออกมาบนพื้นฐานของดัชนีมวลของแต่ละ บุคคล โดยคำ�นวณจากน้ำ�หนักและส่วนสูง อย่างไรก็ตามเพียงแค่ลักษณะภายนอก ของผู้ป่วยก็เพียงพอแล้วที่จะบ่งบอกว่าป่วยเป็นโรคอ้วนหรือไม่ โดยที่แต่ละคนอาจ จะพบอาการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไป

เกิดปัญหาทางสภาวะจิตใจ ออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายได้ลำ�บากขึ้น

การรักษา

ทำ�ให้เกิดโรคต่างๆตามมา มีอาการกรนเวลานอนหลับ และนอนหลับได้ยาก

วิธีรักษาโรคอ้วนที่ถูกต้อง คือ การควบคุมการรับประทาน อาหาร และควบคุมน้ำ�หนักตัวให้สม่ำ�เสมอ ไม่เพิ่มหรือลดจนเร็วเกินไป เพราะจะทำ�ให้ร่างกายปรับสภาพไม่ท ัน และต้องเพิ่มกิจกรรม ที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงานเพื่อช่วยลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย นอกจากควบคุมการรับประทานอาหารจำ�พวกแป้ง ไขมัน และน้ำ�ตาลน้อยลงแล้ว ให้หันมารับประทานผักและผลไม้ ให้มากขึ้น หรือดีที่สุดคือการรับประทานอาหารตามสัดส่วนที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำ�

มีอาการปวดหลัง หรือปวดตามข้อต่าง

เหนื่อยหอบได้ง่าย มีเหงื่อออกเพิ่มมากขึ้น

เกร็ดความรู้

ปัญหาของผู้ป่วยโรคอ้วน

สิบอันดับผลไม้ที่ไม ่ควรกินหากต้องการ ลดความอ้วน อันดับ 1 กล้วยไข่,ท ุเรียน อันดับ 2 คือ กล้วยน้ำ�ว้า อันดับ 3 คือ ขนุน อันดับ 4 คือ กล้วย หอม อันดับ 5 คือ อันดับ 6 คือ ลำ�ไยก มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สุก ะโหลกเขียว อันดับ 7 คือ ลองกอง อันดับ 8 คือ เงาะ อันดับ 9 คือ ลางส าด อันดับ 10 คือ ละม ุด


6

7

เกร็ดความรู้

ข้อควรปฏิบัติ ในการควบคุมอาหาร จัดสัดส่วนอาหารให้เหมาะสม คือ คาร์ โบไฮเดรตไม่ เกิน 50% ผัก 25%โดยให้มีท ั้งผักที่สุกและสดอย่าง ละครึ่ง และควรมีผักหลากหลายชนิด จากนั้นก็ ให้ มีโปรตีนจากพืชและสัตว์บางชนิด 15% เช่น ปลา ไข่ เป็นต้น และอื่นๆอีก 10% ถ้าในทุกมื้อรับประทาน ได้ ในสัดส่วนเท่านี้ และรับประทานแค่พออิ่ม จะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ควบคุมปริมาณพลังงานที่จะได้รับจากอาหารท่รี ับ ประทานเข้าไป ต้องลดปริมาณที่เคยรับประทาน ให้น้อยลง ถ้าทำ�ได้วันละ 500 กิโลแคลอรี น้ำ�หนักตัวจะลดลงสัปดาห์ละราว 0.45 กิโลกรัม

ควบคุม

ฝรั่ง, มะม่วงดิบ, ชมพู่, แอปเปิ้ล, ี้ งโม ผลไม้เหล่าน มะละกอ, และแต ม่ นเข้าไปเท่าไหร่ก็ ไ ไม่ว่าจะรับประทา ย่างใด ทำ�ให้อ้วนขึ้นแต่อ

ออกกำ�ลังกาย อย่างสม่ำ�เสมอ

รับประทานอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการและ ควบคุมปริมาณของอาหารที่รับ ประทานควบคุมปริมาณของ อาหารที่รับประทาน

หากต้องการรับประทานยา หรืออาหารเสริม ควรปรึกษาแพทย

ปรับพฤติกรรม ในการรับประทานอาหาร ให้ถูกต้องตามเวลา

ออกกำ�ลังกายให้สม่ำ�เสมอ และไม่หักโหม ร่างกาย ที่สำ�คัญคือในแต่ละครั้งที่ ออกกำ�ลังกายไม่ควรต่ำ�กว่า 45 นาที

หากอาการยังไม่ด ีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำ�ปรึกษาที่ถูกต้อง

ไม่ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่

การป้องกัน


9

8 กิจกรรม

พลังงานที่ใช้ (แคลอรี) ต่อชั่วโมง

นั่งดูโทรทัศน์

100

ปูที่นอน

135

ยืน ทำ�งานบ้าน

140

150-250

เดินเล่น

210

กวาดพื้น

225

ทำ�สวน

300-450

เดินขึ้นบันได

800

ชนิดการออกกำ�ลังกาย

พลังงานที่ใช้ (แคลอรี) ต่อชั่วโมง

เดินช้าๆ

150

เดินลงเนิน

240

เดินธรรมดา

300

เดินเร็ว

420-480

เดินขึ้นเนิน

480-900

ขี่จักรยาน

600

ว่ายน้ำ�

260-750

เล่นแบดมินตัน

350

เต้น

350

เล่นบาสเก็ตบอล

360-660

เล่นโบว์ลิ่ง

400

เล่นเทนนิส

480

วิ่งเหยาะๆ วิ่งเร็ว

600-750 900-1200


ที่ ง ่ ึ น ห ง ่ ิ ส ่ ู ย อ ี ม ่ ต แ ย า ้ ร น า ้ ะด ล ี แ “ทุกอย่างในโลกนี้มีท ั้งด้านด มอง าจ อ ่ ม ไ ็ ก น ไห าด น ข น ั ม ง อ ข ี ด น า ้ ไม่ว่าจะพยายามมองหาด มอ้วน“ วา ค อ ื ค น ้ ั น ง ่ ิ ส ย ล เ ้ ได น ั ม ง อ ข ี ด เห็นด้าน

02โรคอ้วน_นายกานต์ เจนตระกูลเลิศ  
02โรคอ้วน_นายกานต์ เจนตระกูลเลิศ  

ผลงานออกแบบหนังสือสุขภาพ

Advertisement