Page 1

R E V I D E R T M A R S 2 019

VAT VEDT TORG

LEILIGHETER SENTRALT I SARPSBORG


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


V EL KO MMEN T IL

VAT VEDT TORG

FAKTA

Byggherre: OH Torget AS (SOBBL / Arild Aaserud) Megler: Eie Eiendomsmegling, Sarpsborg Revidert salgsprospekt, mars 2019

Â

3

Totalt antall leiligheter: 49 Boligtype: Borettslag BRA: 59-114 kvm Antall soverom: 1-3 Garasje/Parkering: Parkeringskjeller

VATVEDT TORG

Priser og omkostninger: Se prisliste Felleskostnader: Se prisliste og dokumenter


MED MEGLERENS ORD Det er med stor glede at vi har fått muligheten til å være med på dette boligprosjektet og en viktig del av utviklingen av denne bydelen i Sarpsborg, som ligger mot den sentrale jernbanestasjonen. Vatvedt Torg har allerede blitt møtt med stor begeistring fra byens politikere, og for oss er det ingen tvil om at dette prosjektet vil være en stor suksess. Med sentral beliggenhet og gjennomarbeidet arkitektur, blir Vatvedt Torg et område alle vil kjenne til, og vi er spesielt stolte over å ha vår rolle i dette. Leilighetene er tilpasset boligkjøpere i alle faser av livet, der man også har mulighet til å benytte seg av uteområdene på de idylliske takhagene. For mange er det å endre sine boforhold et stort steg, fylt med mange spørsmål og usikkerhet. Med sterk kjennskap til det lokale boligmarkedet tar vi rollen som eiendomsmegler svært alvorlig, og står klare til å veilede og bistå våre kunder med det beste av det vi har å tilby av tjenester. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i Vatvedt Torg eller har andre spørsmål. Vi hjelper deg gjerne!

Robin Gustafsson Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Prosjektansvarlig Mob. 92 80 25 35, E-post: rgu@eie.no

Jonas N. Grimsøen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Eie Sarpsborg Mob. 412 68 891 E-post jng@eie.no

Prosjektet "Vatvedt Torg" vil bli et borettslag tilknyttet Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL). VATVEDT TORG 4

SOBBL Eiendomsmegling AS består av erfarne meglere med god kunnskap om boligmarkedet i Østfold. Alle har solid lokalkjennskap om hva som rører segi nærområdet, og hva sarpingene er opptatte av. Flere av meglerne er født og oppvokst i Sarpsborg og omegn, og vet derfor om alle fordelene ved å bo i byen. Tilknytning til Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag gjør at meglerne har en trygg og solid forankring i byen, noe som kommer kundene til gode. De bryr seg om lokalmiljøet og stedets utvikling.

SOBBL EIENDOMSMEGLING AS St. Marie gate 112, tlf. 69 11 32 00 E-post: sarpsborg@eie.no


VATVEDT TORG 5

Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


NØKKELINFORMASJON OM EIENDOMMEN – ANDELSBOLIG FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse: Oscar Pedersens vei 1 og 3, 1707 Sarpsborg.

BETEGNELSE: Kjøper vil bli eier av andel som gir borett i borettslaget. Borettslaget stiftes i god tid før innflytting. Borettslagets navn er pr. dags dato ikke bestemt.

Innskudd fra: kr. 1 612 000,- til kr. 3 445 000,Fellesgjeld fra: kr. 868 000,- til kr. 1 855 000, Totalpris fra: kr. 2 480 000,- til kr. 5 300 000,Andelskapital: kr. 10 000,- pr andel. Felleskostnader fra kr. 6 143,- til kr. 10 680,- pr. mnd. BRA: 58,3 – 114,4 kvm. P-ROM: 54 – 109 kvm. Antall soverom: 1- 3 Boligtype: Andelsleiligheter Eierforhold: Andel i borettslag Tomt: Felles eiet tomt Energimerking: Vil utføres før overtagelse. Parkering: Biloppstillingsplass i garasjekjeller/underetasje. Boder: Hver leilighet får en sportsbod i garasjekjeller/underetasje. VATVEDT TORG 6

Heis: Direkte fra garasjekjeller/underetasje til alle etasjer.

Prosjektet skal bygges på Gnr. 1 Bnr. 1044 i Sarpsborg kommune. Boligblokk 1 har blitt tildelt adresse: Oscar Pedersens vei 3, 1707 Sarpsborg. Boligblokk 2 har blitt tildelt adresse: Oscar Pedersens vei 1, 1707 Sarpsborg. Borettslagets bygningsmasse er en del av en større bygningsmasse som bl.a. vil inneholde en dagligvareforretning. Borettslaget vil derfor bli en del av et kombinasjonssameie med både bolig- og næringsseksjoner. Det er utarbeidet egne vedtekter til dette sameiet. Organiseringen rundt sameiet og seksjoneringen vil være etablert til overtagelse. SELGER/UTBYGGER: OH Torget AS (SOBBL /Arild Aaserud) Adresse: St. Marie gt. 112, 1725 Sarpsborg Org.nr: 814 743 772 TLF: 69 13 10 00 ENTREPENØR: Skanbygg Norge AS Emil Mørchs vei 25 1653 Sellebakk TLF: 69 32 00 00


arealeffektive planløsninger. EIENDOMSMEGLERE: Se byggebeskrivelse og leveranseoversikt i selgers prospekt. Robin Gustaffson Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Prosjektansvarlig Mob. 92 80 25 35, e-post: rgu@eie.no Jonas Nikolai Grimsøen Daglig Leder / Ansvarlig megler Mob. 41 26 88 91, e-post: jng@eie.no Eie Sarpsborg, SOBBL Eiendomsmegling AS, org.nr. 994 963 821 Tlf.: 69 11 32 00 Adresse: St. Marie gate 112,1725 Sarpsborg OPPDRAGSNUMMER: 65-18-9005 (Hovednummer for prosjektet) Hver enkelt leilighet får eget oppdragsnummer.

STIPULERT BYGGEÅR: Tiltenkt ferdigstillelse er første kvartal 2021. BYGNINGER: Vatvedt Torg vil bestå av 49 andelersleiligheter fordelt på 2 bygninger. BODER OG PARKERINGSPLASSER: Det medfølger 1 stk. bod og 1 stk. parkeringsplass i garasjekjeller. Selger forbeholder seg retten til å fordele og organisere parkeringsplasser og boder.

E I E N D OM / F E L L E SA R E A L TOMTETYPE/AREAL: Eiet tomt på 3782,2 kvm med eget seksjonsnummer for borettslaget.

BELIGGENHET/ETASJE: Sentralt i Sarpsborg øst. Byggene oppføres fra 4 til 6 etasjer, med felles garasjekjeller. ADKOMST: Innkjøring til garasjekjeller fra Oscar Pedersens vei. BEBYGGELSEN/ INNHOLD & STANDARD: Utbyggingen er planlagt med 49 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg og sportsbod. Plassering på tomten fremkommer av rammetillatelse og situasjonsplan. Det vil være heis med direkte adkomst til alle leilighetsplan fra garasje og inngangsparti. Leilighetene vil ha god standard, med

FORRETNINGSFØRER: Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag vil bli borettslagets forretningsfører. BESKRIVELSE AV BORETTSLAGET: Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold skal i utgangspunktet dekkes av de øvrige andelseierne. Byggherren hefter for løpende utgifter knyttet til usolgte andeler.

VATVEDT TORG

BOLIGTYPE/EIERFORHOLD: Andelsleiligheter/ Andelseier i borettslag.

Årstidsavhengige forhold vil også påvirke ferdigstillelse av uteområdene. Kjøpere aksepterer at det er borettslagets styre som formelt overtar utearealene på vegne av alle andelseiere når det er ferdigstilt.

7

B EBYGGEL SEN


Borettslaget vil bli medlem av Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS) når alle andelene er solgt. Ordningen innebærer at andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for tap av felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Borettslagenes Sikringsordning (SBS) kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

OFF ENTLIGE F ORH O LD VEI/VANN/AVLØP: Borettslaget vil bli tilknyttet offentlig vann/avløp. Kommunale avgifter vil bli inkludert i felleskostnadene. SERVITUTTER / RETTIGHETER: Det foreligger følgende servitutter på grunnen: 18.07.1910 900054-1/3 Registrering av grunn På borettslagets eiendom vil det kunne bli tinglyst de servitutter og rettigheter som er nødvendige i den videre utbyggingen av feltet.

VATVEDT TORG 8

REGULERINGSFORHOLD: Eiendommen ligger innenfor kommunens sentrumsplan. Dispensasjoner fra sentrumsplan og rammetillatelse er gitt – datert 09.04.2018: Det foreligger gitt rammetillatelse på eiendom Gnr: 1 og Bnr: 676 for 30 prosjekterte leiligheter i følge Sarpsborg kommune. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon. DIVERSE: Kjøper må være/eller bli medlem av SOBBL. Borettslaget har første prioritets pant for ev. ikke betalte felleskostnader. Borettslaget har lovbestemt panterett tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp og/eller tinglyst panterett.

Ø KO N O M I PRISER: Se vedlagt prisliste. • Langsiktig lån er annuitetslån over 30 år med avdrag fra første år. Rente er beregnet med 2,5%. • Sarpsborg kommune krever inn eiendomsskatt, fra og med år 4. Eien domsskatten blir fastsatt av kommunen etter avholdt takst. • Det presiseres at felleskostnadene er stipulert og vil kunne endres som følge av renteendringer og generelle prisendringer. Eiendomsskatt vil påløpe fra og med 4. driftsår. Dette representerer en ekstra økning i felleskostnader drift. Utbygger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter. • For de som ønsker å nedbetale på hele eller deler av sin andel fellesgjeld (IN-ordning) vil månedlige fellesutgiftene reduseres. OMKOSTNINGER: Dersom eiendommen selges til en pris lik prisantydning vil dette totalt utgjøre: De totale kjøpsomkostningene er stipulert til kr 11.180,- pr. leilighet. I tillegg til kjøpesummen kommer følgende omkostninger: Kr 550,- (innmeldingsgebyr SOBBL, det beregnes ett gebyr pr kjøper av andelen) Kr 430,- (tinglysingsgebyr pantedokument) Kr 200,- (gebyr for utskrift av grunnboken, som bekreftelse til kjøpers bank) Kr 10.000,- ( Andelskapital som betales i tillegg til kjøpesum) Kr 11.180,- Totale kjøpsomkostninger Det gjøres oppmerksom på at omkostningene vil kunne endres dersom det blir endringer i offentlige avgifter og gebyrer, eller ved politiske endringer, dersom kjøper skal ha mer enn ett pant i andelen, eller dersom det er flere kjøpere til andelen.


KOMMUNALE AVGIFTER: Kommunale avgifter dekkes gjennom felleskostnadene i borettslaget. FELLESKOSTNADER: Den oppgitte felleskostnaden er stipulert iht. til vedlagte budsjett. Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnaden er foreløpig og vil kunne endre seg før overtagelse. Renteendringer, eiendomsskatt, prisendringer vil påvirke felleskostnadene. Det presiseres at felleskostnadene vil endres når eiendomsskatten trer i kraft. Selger har engasjert forretningsfører SOBBL for borettslaget for de første 10 driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. FELLESKOSTNADER INKLUDERER: Renter og avdrag på fellesgjeld, drift av fjernvarme som går til oppvarming av boligene, kommunale avgifter, kabel-tv, internett, forsikring, vaktmestertjeneste, strøm på fellesareal, renhold, forvaltningshonorar, vedlikehold, revisjonshonorar, styrehonorar, arbeidsgiveravgift og kontigent NBBL. Sarpsborg kommune har eiendomsskatt. Denne blir fastsatt etter takst og vil gjelde fra fjerde driftsår. Utgifter til eiendomsskatt er ikke inkludert i felleskostnader 1. driftsår, da det påløper fra og med 4. driftsår. SELGER BETALER FØLGENDE OMKOSTNINGER: Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- pr solgte enhet hvor det blir benyttet forkjøpsrett, og kr. 37.500,- pr enhet hvor det ikke blir benyttet forkjøpsrett. I tillegg må selger betale for oppgjørshonorar kr. 5 500,- pr enhet + alle meglers registreringer og utlegg. Dersom prosjektet ikke realiseres må selger betale meglers omkostninger.

OPPGJØR: Av innskuddet skal kr 100.000,- innbetales som forskudd snarlig etter kontraktsignering. Megler vil utstede faktura til kjøper på dette beløpet. Forskuddet blir stående på meglers klientkonto fram til kjøper har tinglyst hjemmel til andelen. Renter på forskuddet vil bli tilbakebetalt kjøper. Selger kan beslutte å stille garanti i henhold til §47 i bustadoppføringslova for å disponere innbetalte forskudd. Kjøper vil i tilfelle ikke bære renter av de beløp det stilles garanti for. Resterende kjøpesum skal innbetales 2 dager før overtagelsen. Beløpet som innbetales (kr. 100.000,-) må være fri kapital. NÅR FØLGENDE FORUTSETNINGER ER OPPFYLT VIL OPPGJØR UTBETALES SELGER: – Kjøper har overtatt leilighet. – Det foreligger midlertidig brukstillatelse – Kjøper er tinglyst som eier av andel – Borettslaget er tinglyst som eier av eiendommen Kjøper gjøres oppmerksom på at rundskriv fra Finanstilsynet hvor det fremkommer at overtagelse av leiligheter, samt gjennomføring av oppgjør normalt ikke skal gjennomføres før det foreligger ferdigattest vil bli fraveket. Årsaken til at denne instruksen fravikes er at ferdigattest normalt ikke vil foreligge før alle utomhusarealer er ferdig opparbeidet. Ved overtagelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse.

VATVEDT TORG

IN – ORDNING: Vi tilbyr forvaltning av Individuell Nedbetalingsordning, som gir andelseierne en mulighet til å innfri eller redusere sin andel av fellesgjelden.

UTLEGG: Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av kommunale opplysninger fra kommune/offentlige instanser mm, ca kr. 2.500,-. Selgers tinglysningskostnader kr. 525,Grunnboksutskrift kr. 200,- pr. utskrift.

9

ANDEL FELLESGJELD/ FELLES FORMUE: Andel fellesgjeld varierer fra de forskjellige leilighetene og er angitt i tabellen vedlagt. Andel fellesgjeld og andelens formue overtas av kjøper.


ØV RIGE KJØP SF OR HO LD STIPULERT OVERTAGELSE: Planlagt oppstart er beregnet til sommeren 2019, med ferdigstillelse i første kvartal 2021, under forutsetning om at forbehold heves innen 15.08.2019. Dette er ikke å anse som bindende tidspunkt for ferdigstillelse, og således ikke dagmulktbelagt.

FORKJØPSRETT: Forkjøpsrett er avklart og borettslaget vil bli tilknyttet Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringsloven § 11 er oppfylt.

TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT Kjøper har ikke anledning til å transportere avtalen før overtagelse, uten at dette skriftlig godkjennes av selger. Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til ny kjøper før boligen er overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner den nye kjøperen og at selgers avtaleformular ”Transportavtale for kjøperposisjon under kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring” er undertegnet av alle parter. Selger vil beregne seg et gebyr på kr 40.000,- for slik overdragelse. Melding om videresalg som mottas senere enn 6 uker før meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

LOV OM HVITVASKING Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

UTLEIE: Det er begrenset adgang for utleie av borettslagsboliger. Dersom du vurderer å kjøpe leilighet for å leie ut, ber vi om at du konfererer megler.

KJØP AV NY BOLIG Boligen selges etter bestemmelsene i bustadoppføringslova. Selger plikter etter avtaleinngåelse og stille garanti etter bustadoppføringslova §12. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt tall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det likevel tilstrekkelig at Selger stiller garantien straks etter heving av kontraktens forbehold eller ved byggestart hvis dette inntreffer først.

BYGGEVASK Det vil bli foretatt sluttrengjøring før overtagelse (byggvask).

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før det avtalte overtagelsestidspunktet å ha boligen klar for overtagelse. Selgeren skal ha skriftlig varsel om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunket. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Det beregnes dagsmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sine utførelser.

VATVEDT TORG 10

KOSTNADER VED AVBESTILLING: Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Etter det er besluttet byggestart vil selger kreve kr. 40.000,- inkl. mva. For avbestilling som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Det vises til bestemmelsene i buofl. §52 og §53.

KONSESJON/ ODEL: Det er ingen krav til konsesjon eller odel. SELGERS FORBEHOLD: Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger avhengig av en viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte, samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som viser seg å være nødvendige eller hensiktsmessige. Før og i utbyggingsfasen er det derfor nødvendig å ta visse forbehold. Før selger beslutter igangsettelse av prosjektet, tar selger forbehold om: 1) At det oppnås et tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 60% av prosjektverdien.


SÆRLIGE BESTEMMELSER Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføringen av prosjektet: Salgsprospektet med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindene for den detaljerte utformingen, fargevalg for bebyggelsene og de enkelte enheter. Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av vederlaget. Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesarealer, bygningskropp m/ tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om dette for så vidt gjelder endringer ved boligen. Selger står fritt til å endre antall boligenheter og/endre usolgte leiligheter/ sammenslåing/utvidelse. Kjøper er innforstått med at prosjektet er på et tidlig stadium, og aksepterer at det kan oppstå mindre avvik på opptil 5% i forhold til de arealangivelser som er oppgitt i dokumentasjonen, uten at kjøper kan gjøre gjeldende noen mangelsbeføyelser av den grunn. Før samtlige andelsleiligheter er solgt, har selger ensidig rett til å endre det totale antall andelsleiligheter, samt de ikke solgte andelsleilighetenes størrelse og nærmere utforming. Dersom slike endringer gir behov for endring i vedtekter mv., er kjøperen forpliktet til å akseptere dette. Den enkelte kjøper og borettslagets styre plikter å medvirke til at slik endring kan skje.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelse, gjelder beskrivelse foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. I vedlagte utomhusplan kan det forekomme små endringer. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhus areal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres/videreselges uten samtykke fra selger. Selger forbeholder seg retten til endring av prisliste uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser. Kjøp i prospektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Selgers prospekt 2) Dette samlede Faktadokument Ved avvik mellom informasjon gjelder dokument i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

VATVEDT TORG

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 15.08.19, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, er partene å anse som ubundet av avtalen. Ved enighet mellom partene, kan fristende forlenges på samme vilkår. Innen forbeholdsfristen vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtagelsesdato.

Det presiseres at tegninger og illustrasjoner i salgsoppgave og prospekt ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, innredning m.v. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljene i utearealet. Opplysninger gitt i dokumentene kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard.

11

2) At offentlige tillatelser gis eller at tillatelse som gis ikke medfører tyngende vilkår. 3) At selgers styrende organer vedtar byggestart.


VIKTIG INF ORMAS J O N : LOVVERKET Bustadoppføringslova: For forbrukerkjøp reguleres handelen av bustadoppføringslova. Kopi av bustadoppføringsloven ligger som vedlegg til kjøpekontrakten. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i hht. bustadoppføringslova, dvs gjør kjøper som ledd i nærings- virksomhet, kan selger kreve at avtalen blir regulert i hht. avhendingsloven. LIGNINGSVERDI: Ligningsverdi vil bregnes av Skatt Øst etter innflytting. Likningsverdi for primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr. 1 januar) og sekundærbolig ( alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellig brøker. Se nærmere på www.Skatteetaten.no.

VATVEDT TORG 12

TILVALG OG ENDRINGER Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materiell. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Dette er også tidsbegrenset av byggearbeidets fremdrift. Alle tilvalg og eventuelle kostnader omkring dette gjøres direkte mellom kjøper og utbygger. Entreprenør utarbeider en tilvalgsliste som angir aktuelle muligheter for endinger. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/ eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av tilleggsarbeider, utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget mer en 15 %, jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet skal være igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. EIENDOMSMEGLERENS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV HANDELEN Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendoms- megleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at ransaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. BEBYGGELSENS AREAL Alle arealangivelser er hentet fra arkitekttegninger. Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegg inkl. evt boder. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealene, da beregningen er foretatt på tegninger. FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Før overtagelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest vil normalt foreligge en stund etter overtagelsen. Dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Selger er forpliktet til å fremskaffe ferdigattest så snart det lar seg gjøre.


SIKKERHETSSTILLELSE Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 10 millioner. Ved kjøpesum over kr 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det påløpe et tilleggsgebyr. Som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler melding om at dette er ønskelig. FINANSERING Megler har et samarbeid med Handelsbanken og kan formidle banktjenester med god service og konkurransedyktige priser. Konferer megler. FORSIKRING Frem til overtagelse, vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom borettslagets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Selger plikter etter avtaleinngåelse å stille garanti etter bustadoppføringslova §12. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt tall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det likevel tilstrekkelig at Selger stiller garantien straks etter heving av kontraktens forbehold eller ved byggestart hvis dette inntreffer først. VEDTEKTER Det er utarbeidet utkast til vedtekter for borettslaget og vedtekter til sameiet av forretningsfører som ligger vedlagt. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyingen/ fradelingen og seksjonering/overtagelse av boligen. Det er kun borettslagets generalforsamling og tilsvarende sameiets årsmøte som kan endre vedtektene.

13

GARANTIER Handelen reguleres av bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse for sine forpliktelser, en garanti senest ved byggestart på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse, ihht. bustadoppføringslova §12. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakten. Selger kan velge stille garanti i henhold til §47 i bustadoppføringslova for å disponere innbetalte forskudd. Kjøper vil i tilfelle ikke bære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger.

VATVEDT TORG

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPSTILBUD Budregler/Kjøpsregler: Prosjektet selges med faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon fra NEF om budgivning.


P R A K T I S K O G S E N T R A LT Med sin beliggenhet i sentrum har du alle fasiliteter innen rekkevidde. Det er gangavstand til kjøpesenter, restauranter, butikker, kino, treningssentre samt flotte Kulåsparken– en grønn lunge midt i byen! I byggets 1. etasje vil Rema 1000 etablere seg. I tillegg kommer apotek, bakeri og café. Og tvers over gaten finner du helsehuset Sarpsborg Spesialistsenter. Til jernbanen er det kun fem minutters gange – praktisk for deg som pendler. Det er også gode bussforbindelser fra Sarpsborg, med ekspressbusser videre til Oslo og utlandet. Rundt 1 time og 30 minuttter med bil til Oslo Lufthavn Gardermoen. Storbyen kjøpesenter ved torget rommer 75 butikker med blant annet matvarebutikken Meny, apotek, vinmonopol og flere spisesteder. I gågata finner du flere spesialbutikker, gode servicetilbud og hyggelige restauranter. Kort avstand til barneskole, ungdomsskole, videregående skole og flere barnehager. Byens eldste skole, Sandesundsveien barneskole, fikk helt nytt bygg i 2015 og er en av landets mest moderne barneskoler.

VATVEDT TORG 14

Kulåsparken er en oase midt i byen. Østfolds største bypark har lekeplass for barn, trimapparater, musikkpaviljong og et oppgradert amfiteater der det arrangeres konserter. Sarpsborg er et skikkelig badeparadis! Her finner du flere idylliske ferskvann i tillegg til en av Norges fineste skjærgårdslinjer med utallige viker, svaberg og strender. Tunevannet med strand og gresslette finner du i sykkelavstand nordvest for sentrum.

Drøye 15 km syd for Sarpsborg sentrum ligger Høysand og Sandvika. Her er rikelig med parkeringsplasser og en barnevennlig sandstrand. Videre ut i Skjebergkilen finner du Dusa med myke svaberg, strender og god plass til alle. Her er det også flott å prøve fiskelykken! Sarpsborg er omkranset av skog og små idylliske vann. Søker du fred og ro finnes det utallige muligheter for skogsturer! I Lysløypa på Kurland kan du gå, løpe eller stå på ski om føret tillater det. Her finner du også Appelsintoppen med et nytt flott utkikkstårn – en attraksjon for hele familien! Glengshølen er kun få minutters gange unna med friområder og en bryggesti langs vannet. I tillegg til lysløypa, er det skimuligheter i flotte løyper i Trøsken, og tur- og løpemuligheter i Kalnesskogen. Eller du kan prøve slalomskiene i Kjerringåsen. Liker du golf er Borregaard Golfklubbs bane 5 minutter unna med bil. For den aktive er Sarpsborg et eldorado! Her finnes alle muligheter til å finne sin aktivitet. Sarpsborg er en kjent fotball- og ishockey-by, og på Sarpsborg Stadion og Sparta Amfi kan man heie fram sine lag. Innendørs badeglede kan man også nyte på Sarpsborghallen rett ved siden av eller på Superland på Grålum - en kort biltur unna. Her ligger også Inspiria science center som gir kunnskapsglede for liten og stor.


15

VATVEDT TORG

Sarpsborg er et naturlig midtpunkt i regionen. Byen kan by pĂĽ det meste innen shopping og aktiviteter, og med kort vei til flott natur, innbyr Sarpsborg ogsĂĽ til et rikt friluftsliv.


BUTIKKER OG HELSE REMA 1000, apotek, bakeri og café kommer i 1. etasje. Sarpsborg Spesialistsenter (legesenter): 25 meter Gågate: 3 min. gange Storbyen kjøpesenter: 10 minutters gange. Tunejordet handelsområde samt Amfi Borg er lokalisert rett utenfor bykjernen og nås med noen minutter i bil.

PARKER OG FRILUFTSLIV Kulåsparken, St. Mariesplass og Glengshølen ligger alle i gangavstand til Vatvedt Torg. Kort vei til lysløype på Kurland, Tunevannet med bademuligheter og golfbane på Opsund.

VATVEDT TORG 16

IDRETT OG TRENING Gangavstand til flere treningssentre og Sarpsborghallen med svømmehall. Kort vei til Sarpsborg stadion og Sparta Amfi.


Glengshølen

SKOLER OG BARNEHAGER Området sokner til Sandesundsveien barneskole. Nærmeste ungdomsskole er Kruseløkka ungdomsskole. Nærmeste videregående skole er St. Olav vgs. Alle skolene har ca. 15 min. gangavstand. Det er kort avstand til flere private og kommunale barnehager i sentrum.

Sarpsborg krematorium

Sarpsborg togstasjon

St. KOLLEKTIVTRANSPORT Nærmeste busstopp: Rosenkranztgate-Oskarsgate. Sarpsborg bussterminal ligger ved Storbyen. Sarpsborg togstasjon: 5 min. gange.

VAT VEDT TORG

Ma

rie

ga

te Rema 1000

Storbyen

Sarpsborg Spesialistsenter

Sarpsborg kirke Sarpsborg kino

Glenghuset

St. Marie plass

Kulåsparken

Sarpsborg scene Borgarsyssel Museum

17

SPISESTEDER OG KULTUR Byens gågate har flere spisesteder. Kort vei til Sarpsborg Scene og Kulturhuset Gleng.

VATVEDT TORG

Coop Prix


MED ORDFØRERENS ORD - Et levende sentrum med mye aktivitet er viktig for framtidens Sarpsborg. For å få til det trenger vi også flere boliger i sentrumsområdet, av forskjellige typer og i ulike størrelser, sier Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje. - Nye, attraktive boliger i østre bydel vil bidra veldig positivt til dette. Derfor er jeg glad for planene for Vatvedt-kvartalet. Jeg tror det blir et flott sted å bo. At det samtidig kommer en ny dagligvareforretning i bydelen, er også et stort pluss, sier han. SENTRUMSPLAN Ordførerens innspill er godt forankret i formannskapets forslag til ny sentrumsplan, som er sendt ut på høring. Der kan vi lese følgende: ”Sarpsborg sentrum skal være en hyggelig møteplass, et sted hvor mange kan jobbe og hvor flere kan bo. Sentrum skal gi en følelse av byliv og være hjertet i byen, med kort vei til å få kjøpt det du trenger”.

VATVEDT TORG 18

Ambisjonen med sentrumsplanen er å legge til rette for et sterkt og levende sentrum. Planen tar utgangspunkt i at det vil bli mange flere sarpinger de neste årene, og tydeliggjør en målsetting om at 3.500 flere skal kunne bo i sentrum innen 2030. Det innebærer at vi vil trenge ca. 1750 nye boliger i sentrumsområdet. Derfor er Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje svært godt fornøyd med SOBBLs transformasjon av den tidligere Vatvedt-eiendommen.

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje er glad for SOBBLs transformering av Vatvedt-kvartalet fra slitne industribygg til moderne boliger med yrende liv.

KOMMUNAL SATSING Martinsen-Evje påpeker samtidig at kommunen har hatt en stor satsing i sentrum de siste årene. Parker og plasser er opprustet, nye skulpturer pryder mange av byens rom, det er opparbeidet nye grøntarealer, ny barnehage og ny sentrumsskole er på plass og det er rike muligheter for rekreasjon og aktiviteter. - Vi ser et stort engasjement og en sterk vilje fra næringslivet og boligbyggere til å satse i sentrum. Jeg har stor tro på at vi gjennom samarbeid skal skape en levende og enda mer spennende by slik at Sarpsborg blir Norges mest attraktive by! Skal vi lykkes, må vi lykkes sammen, sier Sarpsborgs stolte ordfører.


VATVEDT TORG 19 Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


VATVEDT TORG 20 Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

Badet får 120 cm bred innredning, nedsenket dusjhjørne med keramiske fliser samt praktisk vegghengt toalett.

Det blir flere ulike typer leiligheter å velge blant – alle med gjennomgående god standard. Store vinduer og en åpen stue- og kjøkkenløsning gir luftige og lyse rom.

Alle oppholdsrom får eikeparkett, mens det blir fliser i nøytrale farger på bad og i entré. Oppholdsrommene males i en nøytral hvit farge som standard og blir uten taklister, noe som gir et moderne og stilfullt preg.

Kjøkkenet er et viktig samlingspunkt i hjemmet og et sted vi vil trives. I Vatvedt Torg vil du finne moderne kjøkken i lys utførelse med slette fronter fra en anerkjent leverandør. Hvitevarer fra Miele inngår i leveransen.

Leilighetene får utgang til solrik syd-vestvendt balkong. Det blir i tillegg privat uteplass ved inngangsdør ved de fleste leilighetene.

21

Vatvedt Torg vil bestå av to bygg med tilsammen 49 leiligheter. Det er lagt vekt på å skape praktiske og funksjonelle leiligheter med romslig følelse.

VATVEDT TORG

BOLIGENE


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

VATVEDT TORG 22

Solrike balkonger og store vinduer gir godt med lys. Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


23

VATVEDT TORG


VATVEDT TORG 24 Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


Vatvedt Torg bygges etter krav som sikrer deg gode økonomiske og tekniske løsninger du vil ha glede av mens du bor i leiligheten. Vannbåren varme og varmekabler på bad gir god varmekomfort, og du vil oppleve at leiligheten gir deg et lunt og godt inneklima.

25

Alle leilighetene får egen parkeringsplass i underetasje samt sportsbod, med heis direkte til alle etasjer.

VATVEDT TORG

Begge bygg får felles takterrasser med sittegrupper, lekeplass og beplantning. Fra takterrassene har man vid utsikt over byen og omgivelsene rundt.


BYGG 2

BYGG 1

VATVEDT TORG 26 Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


MED ARKITEK TENS ORD Eksisterende kvartal består av teglmurbygninger som er brukt som lager. Oppgaven var å endre dette gamle industrikvartalet til et sentrumskvartal med nye funksjoner. Etter en grundig gjennomgang i kommunens historiske arkiv, så vi at kvartalet allerede har mistet sitt opprinnelige utrykk etter flere små og store endringer. Vi har ivaretatt 1910-bygget som er mest autentisk og som er signaturbygget i kvartalet i dag. Eksisterende kvartal har også andre kvaliteter som vi har tatt med oss videre i vårt nye prosjekt.

Entreprenør

27

Selim Sel Arkitekt Skanbygg Norge AS

VATVEDT TORG

Første etasje inneholder dagligvarebutikk, næringslokaler, kontor og kundeparkering. Dette skaper aktivitet rundt kvartalet og i nærmiljøet. I øvrige etasjer gir kombinert materialbruk og inntrukken bygningskropp et individuelt fasadeutrykk i bybildet. Store, solrike verandaer og takterrasser skaper en fargerik atmosfære.


SITUA S JONSPL AN Olav Haraldssons gate

BYGG 2

Eksisterende bygg N

Oscar Pedersensvei

Nansens gate

nedgravd restavfall

OSCAR PEDERSENS VEI

EKSISTERENDE BYGG

BALDAKIN

FELLES TAK TERRASSE LEKEPLASS

benk Sand kasse sklia

husker

benk

VATVEDT TORG 28

Astrids gate

BYGG 1

C

Baldakin

06.03.2019 SS

B

Baldakin

13.11.2018 SS

-

A

Balkong tegnet

09.05.2018 SS

-

REV. BESKRIVELSE

DATO

-

SIGN. KONTR.

FASE:

ENDRING-1 TITTEL:

VATVEDT TORG Olav Haraldssonsgate 10 PROSJEKTNR.:

SKANBYGG NORGE AS Emil Mørchs vei 25

Telefon: 69 32 00 00

1653 SELLEBAKK

Fredrikstad

1305 GODKJENT:

KONTROLL PROSJEKT. SIGN.

KONTROLL

SS

TK

FILNAVN: TILTAKSHAVER:

XXX

OH TORG AS

Dato

Wielsgaards vei 10

Telefon: 69 32 17 63

1654 SELLEBAKK

Fredrikstad

TEGNINGSNUMMER: A304-8 TYPE TEGNING:

PLAN TAK

29.05.2017 Målestokk

1:100/A0

REV:

C


FA SA D E R

FASADE MOT SØRVEST ( HUS 2 )

meter 0 1

10

5

MASKINROM MASKINROM

ENTRÉ BOLIG ENTRÉ BOLIG VAREMOTTAK VAREMOTTAK

Olav Haraldssons gate

A

BYGG 1 FASADE FASADE HUS NORD-ØST 11)) FASADEMOT MOTNORDØST NORDØST((HUS

meter meter 0011

55

10 10

BYGG MOT 2 NORDØST ( HUS FASADE FASADE 2 ) OLAVNORD-ØST HARALDSSONS GATE

F F Baldakin tegnet Baldakin tegnet E E Baldakin tegnet Baldakin tegnet HUS-1 Inngangsdører HUS-1 Inngangsdører

D D brystningshøyder brystningshøyder

Skyvedører erstattet Skyvedører erstattet vindu med vindu C C med

B B

A A

Balkong tegnet Balkong tegnet

Rekkverk høyder justert Rekkverk høyder justert etter lyd lyd prosjektering etter prosjektering

BESKRIVELSE REV. BESKRIVELSE REV.

06.03.2019 06.03.2019 SSSS

- -

02.11.2018 02.11.2018 SSSS

- -

26.06.2018 26.06.2018 SSSS

- -

21.06.2018 21.06.2018 SSSS

meter 0 1

R E K L A M E

- -

09.05.2018 09.05.2018 SSSS

- -

10.01.2018 10.01.2018 SSSS

- -

10

5

DATO KONTR. DATO SIGN. SIGN. KONTR.

FASE:FASE:

ENDRING-1 ENDRING-1

meter meter

FASADE (HUS FASADEMOT MOTSØRVEST SØRVESTFASADE (HUS1) 1)ASTRIDSGATE ASTRIDSGATE SØR-VEST

0011

FASADE FASADE MOT SØRVEST ( HUS 2SØR-VEST )

ÈNTRE P-KJELER

PROSJEKTNR.: PROSJEKTNR.:

SKANBYGG NORGE ASAS SKANBYGG NORGE

55

10 10

EmilEmil Mørchs vei 25 Mørchs vei 25 1653 SELLEBAKK 1653 SELLEBAKK

1305 1305

GODKJENT: GODKJENT:

0 1

KONTROLL PROSJEKT. KONTROLL PROSJEKT. SIGN. SIGN.

KONTROLL KONTROLL

SSSS

TKTK

BYGG 2

meter

Telefon: 69 32 Telefon: 69 00 32 00 00 00 Fredrikstad Fredrikstad

10

5

FILNAVN: FILNAVN: XXX XXX

TILTAKSHAVER: TILTAKSHAVER:

OH TORG ASAS OH TORG

DatoDato

FASADE MOT SØRØST ( OSCAR PEDERSENS VEI ) Wielsgaards vei 10 Wielsgaards vei 10 1654 SELLEBAKK 1654 SELLEBAKK

Telefon: 69 32 Telefon: 69 17 32 63 17 63 Fredrikstad Fredrikstad

TEGNINGSNUMMER: A305-1 TEGNINGSNUMMER: A305-1 TYPE TEGNING: TYPE TEGNING:

FASADER - 1- 1 FASADER

29.05.2017 29.05.2017 Målestokk Målestokk

1:100/A0 1:100/A0

REV: REV:

FF

R E K L A M E

meter 01

10

5

VATVEDT TORG

BYGG 1

TITTEL: TITTEL:

VATVEDT TORG VATVEDT TORG Olav Haraldssonsgate 1010 Olav Haraldssonsgate

Astrids gate

D

A

C

meter

FASADE MOT NORDØST ( HUS 2 ) OLAV HARALDSSONS GATE

ÈNTRE P-KJELER

B

0 1

10

5

A

BALDAKIN

06.03.2

Skyvedør erstattet med vindu BALDAKIN

26.06.2

Balkong tegnet

09.05.2

Rekkverk høyder justert etter lyd prosjektering

10.01.2

REV. BESKRIVELSE

DAT

FASE:

Oscar Pedersensvei

meter FASADE VEI SØR-ØST FASADE MOT SØRØST ( OSCAR PEDERSENS ) 01

BYGG 2 5

10

BYGG 2

FASADE NORD-VEST

FASADE MOT NORDVEST ( NANSENSGATE )

29

BYGG 1

Nansens gate

ENDRING-1

TITTEL:

VATVEDT TORG Olav Haraldssonsgate 10

BYGG 1 meter 0 1

5

SKANBYGG NORGE AS Emil Mørchs vei 25

Telefon: 69 32 00 00

1653 SELLEBAKK

Fredrikstad

10 TILTAKSHAVER:

OH TORG AS Wielsgaards vei 10

Telefon: 69 32 17 63

1654 SELLEBAKK

Fredrikstad

TEGNINGSNUMMER: A305-2 TYPE TEGNING:

FASADER - 2


E TA S J E P L A N E R

U. ETG

1. ETG

Olav Haraldssons gate

Olav Haraldssons gate BOD

BOD + 38.30

Heis

BOD

NEDKJØRING P-KJELLER

ENTRÈ KONTOR HEIS

BOD

BYGG 2 SYKKEL PARKERING

BOD

Sluse

NEDKJØRING til kote +38.30

BOD

LAGER

+ 38.30

BOD

BOD

BYGG 2

BOD

BUTIKK

BOD

FYLLING

ENTRÈ BOLIG

HUS 2

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

PLAN KJELLER 49 P-PLASSER

BYGG 1 SYKKEL PARKERING

Sluse

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

BOD

Heis

+ 38.30 HC

46 P-PLASSER

ENTRÉ REMA 1000

ENTRÉ BOLIG

EL. ROM

REMA 1000

BYGG 1 Astridsgate N

N

VATVEDT TORG 30

Astridsgate

Oscar Pedersensvei

BOD

BOD

Nedgravd restavfall

BOD

BOD

BOD

Nansens gate

BOD

BOD

sykkelparkering

BOD

BOD

Nansens gate

BOD

BOD

Oscar Pedersensvei

BOD

nedgravd restavfall

HC


2. ETG

3. ETG

Olav Haraldssonsgate

Heis

Leil.9

Oscar Pedersensvei

Heis Heis

Leil.3

Leil.4

Leil.5

Leil.6

Leil.8

Leil.14

Leil.15

Leil.16

Leil.17

Leil.18

Leil.7

Leil.22

Leil.19

Leil.21 Leil.20

Astridsgate

BYGG 1 N

N

Astrids gate

Leil.24 Leil.23

BYGG 1

VATVEDT TORG

Leil.2

Leil.25

31

Leil.1

Leil.26

Heis

Leil.10

Heis

Leil.11

Nansens gate

Leil.12

Nansens gate

Leil.13

Oscar Pedersensvei

Heis

NÆRING

BYGG 2

Olav Haraldssons gate

BYGG 2


E TA S J E P L A N E R

4. ETG

5. ETG

BYGGÂ 2

Olav Haraldssons gate

BYGGÂ 2

Heis

Olav Haraldssons gate

Heis Heis

Leil.40 Leil.27

Leil.28

Leil.29

Leil.30

Leil.31

Leil.32 Leil.33

Leil.42

Leil.43

Leil.44

VATVEDT TORG 32

N

Leil.45 Leil.46

Astrids gate

BYGG 1

N

Astrids gate

Leil.41

Leil.34

BYGG 1

Oscar Pedersensvei

Leil.35

Heis

Leil.36

Nansens gate

Leil.37

Oscar Pedersensvei

Leil.38

Nansens gate

Leil.39


6. ETG

TAK

BYGG 2

Nansensgate

Oscar Pedersensvei

BYGG 2

BYGG 1

Astridsgate

BYGG 1

VATVEDT TORG

Leil.49

33

N

Astridsgate

Leil.48

N

Leil.47

Olav Haraldssons gate

Oscar Pedersensvei

Heis

Nansensgate

Olav Haraldssons gate


NANSENS GATE

BYGG 2

BYGG 1

LEILIGHETSOVERSIK T

OSCAR PEDERSENSVEI

OLAV HARALDSSONS GATE

ASTRIDS GATE

Ledige leiligheter pr mars 2019

LEIL. NR

2. etasje

LEIL. TYPE

BRA KVM

P-ROM KVM

ANTALL ROM

BYGG

SIDE I PROSPEKT

LEIL. NR

LEIL. TYPE

BRA KVM

P-ROM KVM

ANTALL ROM

BYGG

SIDE I PROSPEKT

VATVEDT TORG 34

1

A

93

88

3

35

28

B

99

94

3

36

2

B

99

94

3

36

30

C1

99

94

3

37

3

C1

99

94

3

37

31

C1

99

94

3

4

C1

99

94

3

37

32

C1

99

94

3

37

5

C1

99

94

3

37

33

D

80

75

3

38

6

C1

99

94

3

37

35

F

59

54

2

7

D1

80

75

3

38

37

G

64

60

3

8

E

114

109

4

39

41

J

96

91

3

10

G

64

60

3

41

43

C2

99

94

3

11

G

64

60

3

41

44

C2

99

94

3

12

G

64

60

3

41

49

L

100

95

3

13

H

76

72

3

42

15

B

99

94

3

36

16

C1

99

94

3

37

18

C1

99

94

3

19

C1

99

94

3

37

20

D1

80

75

3

38

22

F

59

54

2

40

24

G

64

60

3

25

G

64

60

3

26

H

76

72

3

1

2

1

2

37

41 41 42

1

2

37

40 42 44

1

37 37 46


6038

UTEPLASS 15.4 m2

+ 42.944

BAD / VASK 7 m2

SOVEROM 10.2 m2

13950 10673

9973 OSCAR PEDERSENSVEI

NANSENS GATE

SOVER 15 m2

BAD / VASK 7 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

STUE / KJØKKEN 38.4 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

STUE / KJØKKEN 48.9 m2

OM

3350

5m

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

3017

1638

ASTRIDS GATE

0m

GANG 3.5 m2

GANG 6.7 m2

BRA: 93 kvm P-ROM: 88 kvm AREAL UTEROM: 35 kvm + 31 kvm

OLAV HARALDSSONSGATE

SOVEROM 9.8 m2

SOVEROM 15.2 m2

N

VERANDA 31.1 m2

VERANDA 26.2 m2

VATVEDT TORG

BYGG: 1 ETASJE: 2 ANTALL ROM: 3

UTEPLASS 35.4 m2

35

LEILIGHETSNR: 1

4450

A

+ 42.433

1638

TYPE

00

30


BRA 99 kvm / P-rom 94 kvm UTEPLASS 35.4 m2

TYPE

B

23

LEILIGHETSR: 2, 15, 28

3000

SOVEROM 9.8 m2

SOVEROM 15.2 m2

GANG 3.5 m2

BAD / VASK 7 m2

SOVEROM 10.2 m2

LEILIGHET 1 BRA 93.7 m2 p-rom = 88.5 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

SOVE 15 m2

BAD / VASK 7 m2

STUE / KJØKKEN 48.9 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

STUE / KJØKKEN 48.9 m2

OM

OSCAR PEDERSENSVEI

BAD / VASK 7 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

STUE / KJØKKEN 38.4 m2

OLAV HARALDSSONSGATE

SOVEROM 9.8 m2

OM

BRA: 99 kvm P-ROM: 94 kvm AREAL UTEROM: 26 kvm + 15 kvm

GANG 3.5 m2

SOVEROM 15 m2

GANG 6.7 m2

BYGG: 1 ETASJE: 2, 3, 4 ANTALL ROM: 3

NANSENS GATE

UTEPLASS 15.7 m2

17

UTEPLASS 15.4 m2

ASTRIDS GATE

3000

23

VATVEDT TORG 36

17

0m

5m VERANDA 31.1 m2

VERANDA 26.2 m2 N

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

6179

VERANDA 24.3 m2

8200

7200


BRA 99 kvm / P-rom 94 kvmUTEPLASS BRA 99 kvm / P-rom 94 kvm UTEPLASS 35.4 m2

UTEPLASS 35.4 m2

24.5 m2

TYPE

23

23

17

17

C1+C2 3000

SOVEROM 13.4 m2 SOVEROM 9.8 m2

3000

SOVEROM 15.2 m2

LEILIGHETSNR: 3, 4, 5, 6, 16, GANG 18, 19, 30, 31, 32, 43, 44

SOVEROM SOVEROM 9.8 m2 9.8 m2 SOVEROM SOVEROM SOVEROM 15 m2 15 m2 15 m2

SOVEROM 15 m2

BAD / VASK 7 m2 BOD / TEKNISK ROM 3.6 m2

BAD / VASK Bad / Vask 7 m2SOVEROM 6 m2

10.2 m2

5m

VERANDA 31.1 m2

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

6179

LEILIGH BRA 99 p-rom =

Baldakin

SOVEROM 18 m2 VERANDA 31.1 m2

VERANDA VERANDA 24.3 m2 26.2 m2VERANDA 24.3 m2

N

8200 8200 6179

TYPE C1: Leil. 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 30, 31, 32

7200 72008200

TYPE C2: Leil. 43, 44

VATVEDT TORG

OSCAR PEDERSENSVEI

7

VERANDA 26.2 m2 VERANDA 19.5 m2

OM OM

17

BOD / BOD / TEKNISK TEKNISK 4.2 m2 4.2 m2

BOD / TEKNISK ROM 3.6 m2

SOVEROM

23

BOD / GANG BOD / BOD / BOD / 4.8ROM m2 TEKNISK TEKNISK ROM TEKNISKTEKNISK ROM ROM 4.2 m2 4.2 m2 4.2 m2 4.2 m2 STUE / STUE / STUE / KJØKKEN KJØKKEN KJØKKEN BAD / VASK 48.9 m2 48.9 m2 48.9 m2 7 m2

LEILIGHET 1 BRA 93.7 m2 p-rom = 88.5 m2

8.3 m2 3000 23 1

ASTRIDS GATE

BAD / VA BAD / VA 7 m2 7 m2

OM

OM

LEILIGHET 1 BRA 93.7 m2 p-rom = 88.5 m2

BOD / TEKNISK ROM STUE / 4.2 m2 STUE / KJØKKEN 38.4 m2KJØKKEN 48.9 m2

BAD / VASK BAD / VASK BAD / VASK m2 7 m2 77m2

OM

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

OLAV HARALDSSONSGATE NANSENS GATE

GANG GANG 3.5 m2 3.5 m2

37

BAD / VASK 7 m2

STUE / KJØKKEN 38.4 m2

0m

SOVEROM SOVEROM 15.2 7.5 m2m2

GANG SOVEROM SOVEROM SOVEROM3.5 m2 9.8 m2 9.8 m2 9.8 m2

GANG 3.8 m2

BRA: 99 kvm SOVEROM 10.2 m2 94 kvm P-ROM: Areal UTEROM: 15 kvm + 26/24 kvm

3000

GANG 3.5 m2

GANG 6.7 m2

6.7 m2

BYGG: 1 ETASJE: 2, 3, 4, 5 ANTALL ROM: 3

UTEPLASS UTEPLASS UTEPLASS 15.7 m2 15.7 m215.4 m2

UTEPLASS 15.4 m2

VE 24


15.7 m2

TYPE

SOVEROM 9.8 m2

D1+D2

GANG 3.5 m2

SOVEROM 8.5 m2 SOVEROM 15 m2 GANG 4.7 m2

LEILIGHETSNR: 7, 20, 33 BAD / VASK 7 m2

VATVEDT TORG 38

0m

SOVEROM 13 m2

8200

STUE / KJØKKEN 39 m2

VERANDA 10.2 m2

VERANDA 26.2 m2

5m

MO

STUE / KJØKKEN 48.9 m2

OSCAR PEDERSENSVEI

NANSENS GATE

ASTRIDS GATE

ARBEIDSROM 7.6 m2

BOD / TEKNISK ROM 4 m2

BOD / TEKNISK ROM 4.1 m2

LEILIGHET 6 BRA 99.4 m2 p-rom = 94.2 m2

OLAV HARALDSSONSGATE

GANG 5.2 m2

OM

BRA: 80 kvm P-ROM: 75 kvm AREAL UTEROM: 10 kvm

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

BAD / VASK 7 m2

OM

BYGG: 1 ETASJE: 2, 3, 4, 5 ANTALL ROM: 3

BAD / VASK 7 m2

VERAND 37.2 m2

N

3100

4600

3250

3550

4150

7529

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

4450

2650

6750


4400

BRA 114 kvm / P-rom 109 kvm + 47.700

TYPE

E

SOVEROM 8.5 m2

LEILIGHETSNR: 8

BYGG: 1 ETASJE: 2 ANTALL ROM: 4

BAD / VASK 7 m2

SOVEROM 14.6 m2

GANG 4.7 m2

BAD / VASK

GANG 5.2 m2

ARBEIDSROM 7.6 m2

BOD / TEKNISK ROM 4 m2

SOVEROM 9.4 m2

15329

BRA: 114 kvm P-ROM: 109 kvm AREAL UTEROM: 37 kvm

TEKNISK ROM

SOVEROM

N

3100

4600

7529

39

VERANDA 37.2 m2

00

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

VERANDA 10.2 m2

30

5m

VATVEDT TORG

STUE / KJØKKEN 39 m2

ASTRIDS GATE

0m

STUE / KJØKKEN 52.6 m2

MO

NANSENS GATE

OM

OSCAR PEDERSENSVEI

OLAV HARALDSSONSGATE


BRA 59 kvm / P-rom 54 kvm

L

TYPE

N

O

28

F

M

76

LEILIGHETSNR: 22, 35 Soverom 15.4 m2

Bod / Teknisk rom

Soverom 7.8 m2

3.1 m2

Gang 8.8 m2 Bad / Vask 6 m2

3.4 m2

p-rom = 60.5 m2

Bad / Vask 5.3 m2 Soverom 14.1 m2

Stue/Kjøkken 25.9 m2

OM

OSCAR PEDERSENSVEI

OLAV HARALDSSONSGATE

NANSENS GATE

Bod / Teknisk rom

OM

BRA: 59 kvm P-ROM: 54 kvm AREAL UTEROM: 15 kvm

Gang 3.4 m2

10467

BYGG: 2 ETASJE: 3, 4 ANTALL ROM: 2

Stue/Kjøkken 24.3 m2

Veranda 14.8 m2

VATVEDT TORG 40

0m

Veranda 15.4 m2

5m

HUS 2

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

N

2150

Baldakin

ASTRIDS GATE


J

K

L

M

N

37750 37961 35717

G TYPE

28 76

Teknisk rom LEILIGHETSNR: 10, 11, 12, 24, 25, 37

Bod / Teknisk rom

Soverom 7.8 m2

Gang 3.4 m2

3.1 m2

Soverom 15.4 m2

Bod / Teknisk rom

Soverom 7.8 m2

Gang 3.4 m2

3.1 m2

BYGG: 2 ETASJE: 2, 3, 4 ANTALL ROM: 3

Gang 8.8 m2

Soverom 14.1 m2

Bad / Vask 5.3 m2 Soverom 14.1 m2

Stue/Kjøkken 25.9 m2

3.4 m2

Stue/Kjøkken 25.9 m2

Stue/Kjøkken 24.3 m2

Veranda 14.8 m2

5m

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

HUS 2

Veranda 14.8 m2

N

Veranda 15.4 m2

VATVEDT TORG

ASTRIDS GATE

41

NANSENS GATE

OSCAR PEDERSENSVEI

OLAV HARALDSSONSGATE

Bad / Vask 6 m2

OM

p-rom = 60.5 m2

LEILIGHET 11 BRA 64 m2 p-rom = 60.5 m2

Bod / Teknisk rom

OM

Bad / Vask 6 m2

OM

12

OM

BRA: 64 kvm LEILIGHET P-ROM: 60 kvm AREAL UTEROM: 15 kvm

0m

O


EBRA 76 kvmF / P-rom 72 kvmG TYPE

H

H

2244 + 45.20

+ 45.80

LEILIGHETSNR: 13, 26

Soverom 9.9 m2

BRA: 76 kvm P-ROM: 72 kvm AREAL UTEROM: 23 kvm

12500

BYGG: 2 ETASJE: 2, 3 ANTALL ROM: 3

Bod / Teknisk rom

Gang 8.2 m2

Bad / Vask 6 m2

3.1 m2

MO

Soverom 13.6 m2

OLAV HARALDSSONSGATE

Soverom 7.8 m2

Gang 3.4 m2

Bad / Vask 6 m2

LEILIGH BRA 64 p-rom =

Soverom 14.1 m2

Stue/K 25.9 m

Stue/Kjøkken 31 m2

OSCAR PEDERSENSVEI

NANSENS GATE

I

VATVEDT TORG 42

0m

Leil. 39

2650

ASTRIDS GATE

5m

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

N

Veranda 22.8 m2

Veranda 14.8 m2


TYPE

J

23/ P-rom 91 kvm BRA3000 96 kvm

STUE / KJØKKEN 26.2 m2

LEILIGHETSNR: 41

13950 10673

OM

VERANDA 14.2 m2

3017

OSCAR PEDERSENSVEI

3000

GANG 4.8 m2

STUE / KJØKKEN 45.8 m2

VERANDA 9.4 m2

30

6179

00

SOVEROM 18 m2

8200

N

43

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

BOD / TEKNISK ROM 3.6 m2

LEILIGHET 42 BRA 99.4 m2 p-rom = 94.2 m2

17

ASTRIDS GATE

5m

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

BAD / VASK 7 m2

SOVEROM 8.3 m2

23

BAD / VASK 7 m2

BOD / TEKNISK ROM 3.6 m2

MO

OLAV HARALDSSONSGATE

NANSENS GATE

GANG 3.8 m2 Bad / Vask 6 m2

BRA: 96 kvm P-ROM: 91 kvm AREAL UTEROM: 9 kvm + 14 kvm

0m

SOVEROM 9.8 m2

SOVEROM 7.5 m2

VERANDA 14 m2

BYGG: 1 ETASJE: 5 ANTALL ROM: 3

SOVEROM 13.4 m2

VATVEDT TORG

2765

Leilighet 411

2950

5100

7700


BRA 100 kvm / P-rom 95 kvm + 60.70

TYPE

L

UTEPLASS 16 m2

GANG 3.5 m2

SOVEROM

LEILIGHETSNR: 49

SOVEROM 15 m2

BYGG: 1 ETASJE: 6 ANTALL ROM: 3

BAD / VASK

BAD / VASK 7 m2

SOVEROM 13.3 m2

OM

BRA: 100 kvm P-ROM: 95 kvm AREAL UTEROM: 20 kvm + 11 kvm

LEILIGHET 48 BRA 99.4 m2 p-rom = 94.3 m2

OSCAR PEDERSENSVEI

OLAV HARALDSSONSGATE

STUE / KJØKKEN 48.9 m2

SOVEROM 9.1 m2

VERANDA 20.2 m2

MO

BOD / TEKNISK ROM 4.2 m2

TEKNISK ROM

NANSENS GATE

GANG 10.2 m2

VATVEDT TORG 44

0m

5m

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs.innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

VERANDA 11 m2

VERANDA 24.4 m2

STUE / KJØKKEN 41.5 m2

4145

ASTRIDS GATE

N

8200

3100

4600

7529


LEVER ANSEOVERSIK T ROM

GULV

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

INNREDNING/UTSTYR

Fliser

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte Belysning i himling. overflater. overflater.

Porttelefon med svarapparat

Soverom 1

Eikeparkett, 14mm 1-stavs. Fotlist i eik.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte overflater. overflater.

Garderobeskap hvit glatt 1 meter pr. sengeplass.

Soverom 2

Eikeparkett, 14mm 1-stavs. Fotlist i eik.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte overflater. overflater.

Garderobeskap hvit glatt 1 meter pr. sengeplass.

Soverom 3

Eikeparkett, 14mm 1-stavs. Fotlist i eik.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte overflater. overflater.

Garderobeskap hvit glatt 1 meter pr. sengeplass.

Fliser, 30x30 cm i grå utførelse.

Fliser, 30x30 eller 30x60cm i hvit utførelse.

Gang

Bad

Belysning i himling. Sparklet og malt til glatte Elektriske varmeoverflater. kabler i gulv.

Baderomsinnredning 120 cm inkl. speil og armatur. Vegghengt toalett. Blandebatteri Opplegg for vaskemaskin Kjøkkeninnredning med slette, hvite fronter. Det utarbeides egne tegninger for kjøkken. Integrerte hvitevarer; komfyrtopp, komfyr, oppvaskmaskin og kombiskap. Fryseskap leveres ikke.

Kjøkken

Eikeparkett, 14mm 1-stavs. Fotlist i eik.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte Belysning under overoverflater. overflater. skap.

Stue

Eikeparkett, 14mm 1-stavs. Fotlist i eik.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte Opplegg for TV og data overflater. overflater.

Bod

Eikeparkett, 14mm 1-stavs.

Sparklet og malt til glatte Sparklet og malt til glatte Belysning i himling overflater. overflater.

Veranda

Brettskurt betong

Ubehandlet betong

Belysning 1 stikkontakt

T I LVA L G S M U L I G H E T E R Vær med å bestemme hvordan din bolig skal bli! For å skape ditt eget personlige hjem, kan vi tilby gode muligheter for tilvalg tidlig i prosessen. Tilvalgsmulighetene vil kunne omfatte: Fliser på gulv og vegg, parkett, kjøkken- og baderomsinnredning, innvendige dører, fargevalg og ekstra stikkontakter, belysning og elbillading.

Det vil være begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må bestilles, avhengig av hvor langt i byggeprosessen prosjektet har kommet. Kjøpere vil bli innkalt til eget tilvalgsmøte.


STOLT INDUSTRIHISTORIE Vatvedt Torg reises på et område med lang og stolt industrihistorie. Her er en kort oppsummering: Den 20. august 1920 stiftet Iver Hansen Vatvedt aksjeselskapet «Vatvedts Mekaniske Verksted og Støperi» sammen med sine sønner Ole Christian, Markus og Hans Olav. Iver ble født i Rokke i Berg i 1862 og bosatte seg senere med familien på Vatvedt Nordre i Degernes. Her jobbet han som gårdbruker, mekaniker og reparatør fram til han solgte gården i 1908 og flyttet til Sarpsborg. Gjennom etableringen av verkstedet i Sarpsborg, videreførte han det som betegnes som en avansert bygdesmie for et landbruk i økende grad av mekanisering. I Sarpsborg ble produktspekteret raskt utviklet. Ved siden av landbruksmaskiner, leverte bedriften bensinmotorer, sagbruksmaskiner og støpegodsprodukter – og produserte også en periode vaskemaskiner under eget varemerke ”Rekord”.

VATVEDT TORG 46

Bedriften sluttet imidlertid å produsere landbruksredskaper i 1915 og støpevirksomheten ble snart en dominerende del av bedriften. Samtidig ble virksomheten gradvis overtatt av de to eldste sønnene Ole Christian og Markus. I 1920 utvidet de bedriften med nytt anlegg og installerte to store Kupol smelteovner. Den ble etter hvert et betydelig støperi med mange faste kunder over hele Østlandet. Av det brede produktspekteret, kan vi nevne plater til magasinkomfyrer, motorblokker til båtmotorer, gatebelysning, tannhjul og alle deler til maskiner og røropplegg. Det finnes fortsatt tusenvis av støpte gjenstander som kommer fra denne produksjonen, blant annet kumlokk i Sarpsborg. Da støperiet ble avviklet i 1951, var bedriften vokst til 60 ansatte og markerte innledningen til en ny epoke. Sveising og platebearbeiding gjorde sitt inntog, og bedriften møtte

utfordringene ved å videreføre den tekniske kompetansen i nye markeder, der det metallurgiske sto i en særstilling. Vatvedt ble en ledende leverandør av utstyr til smelteovner verden over. I tillegg ble det produsert krevende konstruksjoner i metall. I 1994 etablerte de Vatvedt Technology AS ved siden av Vatvedt Industri AS. På det meste var de rundt 100 ansatte. Bedriften utviklet egne produksjonsmetoder og tekniske løsninger parallelt med investeringer i det mest moderne produksjonsutstyr – som har gjort dem til en verdensledende aktør innen sitt område. Med årene ble lokalene i Sarpsborg uhensiktsmessige, og tanken på å flytte vokste seg stadig sterkere. Sommeren 2013 ble ord gjort til handling og produksjonen gradvis flyttet til et nytt bygg på Bredmyra. Eiendommen i Sarpsborg ble kjøpt av SOBBL. Dermed kunne transformasjonen begynne – hvor stolt industrihistorie forenes med framtidsrettede og moderne bomiljøer! Ref: ”Fra hestehakker til smelteverk”, Vatvedt Mek Verksted 90 års jubileumsberetning.


VATVEDT TORG 47

Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


BYGGEB ESK R IVEL SE GENERELT Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om byggets viktigste deler og funksjoner. Bygget oppføres iht. Byggteknisk forskrift (TEK 10). Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Denne kan bli revidert i forbindelse med prosjektering hvor endelig materialvalg og konstruksjonsprinsipp blir valgt uten at dette endrer byggets kvalitet og funksjon. Den videre beskrivelse er imidlertid basert på den nedenfor angitte konstruksjon. Enkelte illustrasjoner i tegninger og prospekt kan vise forhold som ikke inngår i leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, beplantning etc. KONSTRUKSJON Kjeller utføres i betong, og byggets øvrige etasjer i stål og betong. Ved bruk av betongelementer i dekker kan himling få synlige v-fuger for hver 1,2 m. Verandaer og svalganger leveres med overflate av brettskurt betong. Yttervegger vil bestå av ufyllende isolert bindingsverk. Fasader Ytterkledning vil være en kombinasjon av rød tegl, liggende mørk panel og hvite fasadeplater. INNVENDIG STANDARD VATVEDT TORG 48

Overflater Alle tørre rom vil få vegger med sparklet og malte gipsplater. Skillevegg mellom leiligheter vil bli sparklet og malt betong. I bad leveres keramiske veggfliser. Himlinger vil generelt være av sparklet og malt betong. Bad og nedforet himling vil få sparklet og malt gips.

Gulv leveres generelt med 14 mm 1-stavs lamell eikeparkett unntatt i bad og entré. I entré legges gulvflis for å unngå fukt fra fottøy på parkett. I bad leveres keramiske fliser. Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i taket og langs vegger. Disse vil i hovedsak bli skjult bak innkassinger og bak helt eller delvis nedforede gipshimlinger i bad og gangarealer. Romhøyde vil her bli minimum 220 cm. Nedforinger og innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som en følge av bæresystemet, rør- og kanalføringer. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Åpne tekniske rørføringer i bod. Kjøkken Det leveres kjøkken med slette hvite fronter og hvitevarer fra Miele. Det presiseres spesielt at plantegninger og tegninger i prospekt ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av kjøkkeninnredningen som leveres som standard innredning. Garderobe Garderobeskap leveres i hvit glatt utførelse. Det leveres 1 m garderobeskap pr. sengeplass. Innvendige dører Det leveres som hvitmalte massivdører type Dooria Addera eller tilsvarende med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Bad Bad leveres som prefabrikkert modul komplett ferdig fra leverandør. Det leveres hvit baderomsinnredning med 120 cm underskap, speil, vegghengt toalett og dusjhjørne med nedsenkede fliser. Ett-greps blandebatteri av god kvalitet. Vegger får keramiske fliser 30x30 eller 30x60 cm hvit, og gulv 30x30 cm grå. Gulv leveres med elektriske varmekabler med mulighet for komfortvarme året rundt. Vinduer/vindusdører Leveres ferdig malerbehandlet fra fabrikk innvendig og med aluminiumsbeslag utvendig. Det fores ut med gipsplater som sparkles og males sammen med vegg.


Inngangsdør til leilighet Inngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-godkjent sikkerhetslås.

Brannslukningsutstyr Det monteres automatisk slokkeanlegg samt pulverapparat i henhold til forskrifter.

Listverk I alle rom unntatt bad leveres fotlister av eik. Det leveres gerikter rundt dører i glatt utførelse uten synlige spikerhull som er ferdig malt i en standard farge. Taklister leveres ikke.

TV/ Internett Det leveres ett punkt for TV og internett i stue. Grunnpakke med TV og internett inkl. installasjon leveres via borettslaget hvor grunnprisen er inkludert i felleskostnadene. Abonnement utover grunnpakken bestilles av kjøper.

TEKNISKE ANLEGG

Tegninger av tekniske anlegg Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på plantegninger som kjøper mottar ved kontraktsinngåelse. Endelig plassering av disse bestemmes i forbindelse med tilvalgsprosessen, og tegnes inn på omforente brukertegninger før overtakelse. Vertikale føringsveier og sjakter kan bli endret noe i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er utarbeidet. FELLESAREALER Inngangsforhold Leilighetene har inngang fra svalgang i bygg 1 og innvendig korridor i bygg 2. Hovedadkomst skjer via trappehus med heis. I trapperom legges fliser på gulv, repos og inntrinn. Rømningstrapper utføres i stål med gitterister. Sportsboder Hver leilighet får 1 stk. sportsbod i garasjekjeller på min. 5 m2. Boden leveres med nettingvegger og dør med hengelås. Byggherren forbeholder seg retten til å forestå fordeling av boder.

Sanitær Det monteres opplegg for vaskemaskin på bad. Tilkobling er ikke medtatt. Dersom tørketrommel monteres på bad forutsettes det benyttet kondenstørketrommel.

Parkering Det medfølger 1 stk. parkeringsplass pr. leilighet i garasjekjeller. Det leveres 1 stk. garasjeportåpner pr. bolig. Byggherren forbeholder seg retten til å forestå fordeling av p-plasser.

Oppvarming Det leveres radiatorer med vannbåren varme. I tillegg leveres elektriske varmekabler på bad.

Takterrasser Det blir felles takterrasser på begge bygg med sittegrupper, lekeplass og beplantning.

VATVEDT TORG

Elektro Elektrisk anlegg ligger hovedsakelig skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte framføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken samt eventuelle andre nødvendige synlige kabelføringer langs lydvegger. Antall elektriske punkter iht. NEK400:2018 «Elektriske lavspenningsanlegg – Installasjoner». Det benyttes lavtbyggende kontakter. Utvendig leveres 1 stk. stikk og lys på veranda. Innvendig leveres belysning i bad, bod, gang og under overskap på kjøkken. Det leveres porttelefon med svarapparat i hver leilighet. Mulighet for elbillading som tilvalg.

49

Ventilasjon Det blir montert balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Inntak i yttervegg til hver leilighet og utkast via sjakt over tak. Avtrekk fra kjøkken og bad. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod/teknisk rom.


VATVEDT TORG 50 Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


BO SMART I NY BOLIG Kjøp av ny bolig er en klok investering. Boligens gode kvaliteter, praktiske vedlikehold og gode driftsøkonomi ivaretar din investering. Ved å kjøpe ny bolig kan du slippe å tenke på oppussing, men heller velge å tilpasse boligen etter din egen smak.

51

VATVEDT TORG

Som eier av en helt ny bolig skal du bare tenke på at du skal bo deg inn. Nyt den gode følelsen av helt nytt!


PRISGUNSTIGE LEILIGHETER M ED GO D E K VA L I T E T ER • • • • • • VATVEDT TORG 52

• •

59-114 kvm, 1–3 soverom Gode uteplasser Takhage med terrassesoner Garasjeanlegg Heis REMA 1000, apotek, bakeri og café i 1. etasje Legesenter (Sarpsborg Spesialistsenter) som nærmeste nabo Få minutters gange til alle byens fasiliteter


DOKUMENTER


VAT VEDT TORG

TA KO N TA K T F O R M E R I N F O R M A S J O N!

www.vatvedttorg.no

EIE EIENDOMSMEGLING St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg Jonas N. Grimsøen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Mob. 412 68 891 / E-post jng@eie.no

Robin Gustafsson Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Prosjektansvarlig Mob. 92 80 25 35 / E-post: rgu@eie.no

SARPSBORG OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AS Tlf. 69 13 10 00

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og planskisser er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre endringer. Grafisk produksjon: Suveren Kommunikasjon AS. Det tas forbehold om trykkfeil.

FORRETNINGSFØRER

TOTALENTREPRENØR