Page 1

HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG

NR. 3 – OKTOBER 2016

– Her skal jeg bo!

Petter er første kjøper på Skansen Les mer på side 6

Hockeyens førstekvinne

Therese Andersen har funnet sin plass både i hockeymiljøet i Comet og i borettslaget i Båstadlundveien. – Jeg stortrives begge steder, fastslår hun.   Side 4

Her skal HABO bygge åtte leiligheter

Byggene i Pilestredet vil gli fint inn i det skrånende terrenget, ha god utsikt og gode lys- og solforhold.  Side 10

Omfattende arbeider ved Refne og Refnekollen borettslag

Siden 2013 har styret diskutert u ­ tskiftning av et aldrende rørsystem. Nå er arbeidene med nye bad og utskifting av gamle rør i gang.  Side 24

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

HABO-bladet nr 3-2016  

Medlemsblad for Halden Boligbyggelag

HABO-bladet nr 3-2016  

Medlemsblad for Halden Boligbyggelag