Page 1

UKE 48 – UTGAVE 6 – NOVEMBER/DESEMBER 2017

God jul

Desember er en svært aktiv tid for våre kirker med en rekke konserter, gudstjenester og samlinger. Vi gir deg den hele oversikten over alt som skjer. FOTO: TERJE S. JOHANSEN

Mange fattige i Sarpsborg

Mange Sarpsborg-familier lever under fattigdomsgrensen, og julen er en ekstra sårbar høytid. – Vi tar gjerne imot både gaver og gavekort på mat, sier diakonimedarbeider Belinda Andersen hos Frelsesarmeen i Sarpsborg. side 3

Dialog som virker

Besøkte 100-årsjubilant

Ungdommer lærte om viktigheten av å inkludere. - Dette var veldig lærerikt og nyttig. Vi fikk mye å tenke på, sier 8. klassingene Linnea Borgen og Josefine Birkeland.

Da Else Bjørnstad rundet 100 år den 10. november, stakk Lisbeth Gregersen innom Valskjold omsorgssenter med en blomsterbukett og hyggelige ord. side 5

side 20


2

Kirkenytt

PÅ TALERSTOLEN Atle Sommerfeldt Biskop i Borg

Men okse der og asen sto! Frans av Assisi levde i det praktfulle landskapet i Assisi i Italia for syv hundre år siden. Han var en rik forretningsmannen som i en kraftfull visjon foran et bilde av den korsfestede Kristus ble kalt til å selge alt han eide og vie sitt liv til å fornye kirken og vandre med fattige og utstøtte. Hans usedvanlige følsomhet ga ham et særlig nært forhold til alt levende. Han levde et liv i fattigdom, bønn, faste og selvutslettende omsorg for syke og utstøtte. Men også Frans kunne oppleve Guds fravær og avstand. En kald vinterdag sto han barbent og nedtrykt i den kalde snøen og ropte i fortvilelse til et mandeltre: «Snakk til meg om Gud!» Og mandeltreet svarte Frans ved å springe ut i full blomst. «Se, Frans», sa mandeltreet uten ord, «Gud er tilstede i alt levende og hele skaperverket». I fortvilelsens mørke gir Gud menneskene hele tiden tegn på sin livskraft i naturens under. Julenatt i Betlehem synliggjør at Gud, alt levendes opphav og opprettholder, er i skaperverket når Gud fødes i det lille barnet, fødes av en

kvinne og med dyrenes matfat som sin første seng. «Men okse der og asen stod, og så den Gud og Herre god» synger vi i «Et barn er født i Betlehem». Det lukter stall av det verset! Bildene av julenatt i kirkene på Frans sin tid var svært stiliserte og fremstilte ofte Jesu fødsel i et kongelig palass. Men julenatts budskap er at Gud kommer til alminnelige menneskers hverdagsliv og gjorde bøndenes, tjenestefolkenes og dyrenes liv guddommelige. Dette er bakgrunnen for at Frans lagde den første julekrybben i en grotte i bergveggen, med levende husdyr. Og folk strømmet til og kunne gå frem til Jesusbarnet i sine arbeidsklær og med buskapen sin, slik gjeterne gjorde den første julenatten. Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i folks og husdyrenes hverdag. Dyrenes deltagelse i den første julenatt forteller at Guds komme til verden synliggjorde Guds aktive forhold til og beskyttelse av hele skaperverket, og alt det som her finnes. Skapelsen er Guds verk og i skaperverket kan vi se avtrykkene av Guds storhet og finstemte følsomhet. I en tid der vi overmannes av lyd og menneskeskapte sanseinntrykk, gir trærnes stille eksplosjon av liv, solstrålenes tause lys i mørketiden og kattens maling på fanget ved peisen nærkontakt med den levende Gud. Barnet i krybben med sauer, okse og asen uttrykker det Johannes beskriver i sitt juleevangelium: «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til». Da måtte alle være tilstede i Betlehem den natten. Å savne Gud i hverdagen slik Frans gjorde, er gjenkjennbart. Julekrybben gir oss et svar vi kan hvile i og som Johannes formulerer så presist: «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er». Måtte vi få nåde denne julehøytiden til å se at julekrybben er vårt mandeltre. Velsignet julehøytid og fred på jord!

AV MARGRETHE STANG

Jeg er vokst opp i et kris-

November/desember 2017

Min Tro

tent hjem, med bordbønn og godnattsang som en viktig del av de daglige rutinene. Det var en tradisjonell kristen oppvekst, tror jeg. Vi holdt hviledagen hellig, vi fikk ikke bruke saks på søndager og det fantes aldri alkohol hjemme hos oss. Pappa var søndagsskolelærer, så vi var selvskrevne gjester der, og jeg husker jeg pleide å sitte på første benk og sluke alt som ble fortalt. Noen prekener husker jeg i detalj enda. Det var om Jesus og disiplene, om tro og synd, og om himmel og helvete. Jeg elsket å være med farmor

på misjonsmøter og kvinnetreff. ­Kanskje mest for å få gratis mat, og mat er jeg veldig glad i ennå. Jeg likte så godt å være sammen med de gamle damene. Jeg var ofte eneste barn på disse møtene, det gjorde meg ingenting. Vi vokste opp i Agnalt, en veldig liten bygd, så jeg pleide å sykle og besøke de gamle damene jeg ble kjent med på misjonsmøter, for å få gratis saft og for å synge salmer for dem. Kanskje noen satte litt pris på det. Da jeg syklet hjem gjennom skogen sang jeg «Ingen er så trygg i fare» og «Vær meg nær o Gud» av full hals. Mest for å holde elgen borte, men det gav meg også en trygghet og tenke at Gud passet på meg. Jeg var veldig mye på leir da jeg var barn, og der møtte jeg også Gud på ulike måter og ble kjent med Bibelen på nytt som ungdom. Men utenom leir og bedehuset synes jeg det var vanskelig å stå frem som kristen, så jeg tok avstand fra alt sammen. Og litt senere som ung alenemor opplevde jeg både utestengelse og avvisning fra bedehus-

miljøet. Da tok jeg enda større avstand. Jeg spurte meg selv hvor Gud var i den måten og møte mennesker på. For meg så er det å leve med Gud og behandle alle med kjærlighet og ikke dømme noen på grunn av valg dem har tatt eller hvordan livet til folk er. Jeg er vokst opp med norsk, kristen julefeiring, med kirkegang, juleevangeliet, julesanger og selvfølgelig julemat og julegaver. Og familien. Jeg er så heldig å ha en stor familie og vi har alltid samlet oss i julen. Men jeg har aldri klart å la være å tenke på de som ikke har noen å feire jul med eller som av en eller annen grunn ikke orker å lage jul hjemme. Derfor laget jeg alternativ julefeiring i fjor, det har vært mitt kall lenge. Og jeg fortsetter med det i år, sammen med Kirkens Bymisjon. Det er veldig fint, så det er et arrangement som har kommet for å bli. Nå som voksen har jeg en annen slags tro. Jeg tror ikke på den strenge og fordømmende guden, jeg tror Gud er en kjærlig kraft som hjelper og støtter oss. Jeg tror også at det bare finnes én Gud og at vi tror på den samme guden både muslimer og kristne. Jeg tror vi mennesker bare pakker det inn på ulik måte, men til syvende og sist, er det den samme kraften vi søker til og den samme himmelen vi havner i. Jeg tror det viktigste for å være nær Gud er hvordan du møter de du møter!

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

November/desember 2017

Mange fattige i Sarpsborg Frelsesarmeen hjelper 250 personer hver måned Mange Sarpsborg-­familier lever under ­fattigdomsgrensen, og julen er en ekstra sårbar høytid for de som har minst. – Vi tar gjerne imot både gaver og gavekort på mat, sier diakoni­medarbeider Belinda A ­ ndersen hos Frelses­armeen i Sarpsborg. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Belinda forteller at de hjelper om lag 250 personer hver måned, det være seg med tildeling av mat og klær, aktiviteter for barna, veiledning og praktiske gjøremål.

Dobling av antallet – Når det gjelder vår faste matutdeling, har antallet blant rusmisbrukere og enslige nærmest doblet seg på ett år. Også blant barnefamilier merker vi en gradvis økning, så behovet for hjelp er helt klart stort, sier hun. Belinda har merket en sterk øking av innvandrere de siste tre årene. Fra å være svært få, utgjør denne gruppen nå halvparten av de som søker hjelp. – Det er ingen tegn som tyder på at fattigdommen i Sarpsborg blir mindre, snarere tvert i mot. Og det vi fanger opp her, er trolig bare toppen av fjellet. Det er fortsatt mye tabu og skam knyttet til å ha dårlig råd, minner hun om. Hun skulle også ønske at mange av de som har slitt i flere år, turde å ta kontakt tidligere. Ofte er Frelsesarmeen siste utvei. – Om de hadde kommet tidligere, hadde det vært lettere å forsøke finne en vei ut av problemene.

Flere årsaker - Det er flere årsaker til at man havner i uføre. Noen har generelt så lav inntekt i forhold til kostnader og gjeld at pengene ikke strekker til. Når alt er betalt, er det lite igjen til mat og hygge.

Det er ikke slik mange tror at man klarer seg godt bare ved hjelp av bidrag fra NAV, påpeker hun. – I andre tilfeller kan det handle om at livssituasjonen plutselig endres, som fører til en kneik det er vanskelig å ta seg over. For denne gruppen er fattigdommen som regel i en begrenset periode. Belinda kan fortelle at de nylig opplevde en familie som lenge hadde gitt gaver til Frelsesarmeen, som nå plutselig måtte be om hjelp selv. – Det er nok vanskelig å forstå omfanget for de som ikke har opplevd dette på nært hold. Mange har fortsatt den oppfatningen av at det ikke finnes fattige i velferdsstaten Norge.

Eldre og ensomme Også blant eldre er det mange som har det svært trangt. De som har familie og nettverk rundt seg, søker gjerne dit først for å få hjelp. Men det er mange enslige som ikke har den muligheten, som kan leve i fattigdom i lange tider uten at det blir fanget opp. – Jevnlig blir vi kontaktet av ansatte i hjemmetjenesten i kommunen, som har vært på besøk og oppdaget at det knapt er mat i huset eller at pengene ikke strekker til for å kunne leve et verdig liv. – Og som sagt, mange prøver å skjule det i det lengste.

Må hente mat i Oslo Å få tak i tilstrekkelig med mat

Belinda Andersen, diakonimedarbeider hos Frelsesarmeen i Sarpsborg, gleder seg over at sarpinger er rause i ­førjulstider og gjerne bidrar med en gave til vanskeligstilte barn. – Men de fattige er fattige hele året, minner hun på.

til utdelingene, er en utfordring. Den lokale menigheten får brød fra Mesterbakeren i Råde og noe fra butikker. Med det meste må de hente fra Matsentralen i Oslo. – Vi tar gjerne i mot mer mat fra lokale butikker, samt gavekort på mat fra private som vil bidra. Det vil komme mange sarpinger til gode, påpeker Belinda. Nå som det nærmer seg jul, er det ekstra stort behov for sarpingenes raushet. – Det er en vanskelig tid for de som har lite å rutte med, spesielt barnefamilier. Vi tar gjerne imot gaver, men pakk dem helst ikke inn da vi må sikre at de havner hos «riktig» barn. En fin øvelse for de som vil

bidra, er at de tar med seg egne barn for å handle noe de selv ønsker seg til en jevnaldrende. Det gjør at de kjøper noe barn setter pris på, samt at egne barn kan kjenne på gleden det er å kunne gi bort en gave.

Tar imot gaver – 9. desember, mellom klokka 11.00 og 15.00, holder vi åpent her for å ta imot julegaver. Da byr vi på gløgg og pepperkaker, og slår gjerne av en prat. Men det er også mulig å levere gaver utenom denne dagen, forteller Belinda. – Det er hyggelig å kunne gi noe ekstra til jul, ikke minst for barnas skyld. I fjor fikk vi tilgang

på noen julegraner på julaften, og kunne reise hjem til en familie vi visste ikke hadde råd til å erstatte det ødelagte plasttreet de hadde hatt i mange år. Gjett om det ble glede i stua! – Nettopp slike øyeblikk hvor vi ser at vi faktisk utgjør en forskjell, er veldig motiverende og givende i dette arbeidet. Selv om vi kjenner på mye håpløshet blant de vi hjelper, er det også mye takknemlighet og mange rørende møter med mennesker. PS: Fredag 22. desember ­arrangerer Kai Robert Johansen med venner konsert i Tune kirke, hvor overskuddet i sin helhet går til fattige i Sarpsborg via Frelses­ armeen.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Telefon 03024 - fonus.no


4

Kirkenytt

Helgenene ­Lucia og St. ­Nikolaus – hvem var de?

St. Nikolaus er opphavet til dagens skikk med julenissen.

I adventstiden er feiringen av Lucia og St. Nikolaus to sentrale elementer. Men hvem var de egentlig? TEKST: TOM HELGESEN

13. desember feirer vi lucia­ dagen med levende lys og sang. I følge legendene var hun en romersk jomfru av god familie fra Siracusa på Sicilia, som led martyrdøden under kristendomsforfølgelsene under keiser Diokletian i år 303. Hun skal ha blitt angitt av sin hedenske trolovede og ­anklaget for å ha satt seg opp mot ­keiserens lover. Hun hadde overtalt moren til å gi hele medgiften hennes til de fattige. Det fortelles at hun døde fast i sin tro med en brennende lampe

i hånden. Slik fikk hun navnet Lucia. På latin: lucius = lysende. Derfor fremstilles hun i kunst og folketradisjon med en krone av levende lys, og minnefesten hennes som ble vanlig å feire mot slutten av middelalderen, står i lysets tegn.

Sarpsborg menighet inviterer til

KVELDSRETREAT i Kurlandkirken (Jutulveien 10) torsdag 14. des. kl. 16 – 20 16.00 16.45

18.15 18.30 19.30

PROGRAM: Velkomst / informasjon Enkel middag Liturgisk samling og deretter Jesusmeditasjon, dvs. vi sitter hver for oss og fordyper oss i en tekst fra et av evangeliene Bønn Kaffe og bibelsamtale, der vi deler det vi har fått ut av teksten vi har meditert over Liturgisk kveldsbønn med nattverd

PÅMELDING til Hilde Torp – tlf. 452 65 109 - hiat@sarpsborg.com innen mandag 11. desember. PS. Hver deltaker betaler kr. 50 til dekning av matutgifter

Det kan gjøre godt med litt stillhet og ettertanke i adventstida…

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

populær. Under pave Nikolaus 1. (858–67) ble kulten hans innført til Roma og spredte seg derfra over hele Vest-Europa. Mer enn 2000 kirker på kontinentet er vigslet til ham, dertil 400 i England. Nikolaus ble vernehelgen for Russland, Hellas og Sicilia og for bestemte yrkesgrupper, blant dem sjømenn, bakere, apotekere og jurister, men ganske særlig for småbarn og skolebarn. Hans navn ble ett av de mest populære døpenavn i Europa (Nikolaus, Niklas, Nils, Klaus).

«Den hellige Lucia», oljemaleri av Francesco del Cossa fra 1473.

Feires som helgen Allerede på 500-tallet var hun en populær helgen, og så langt nord som i England ble to kirker innviet til henne før år 800. Fortsatt feires hun som helgen i katolske land.

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

November/desember 2017

Gi gaver til barn

Stefanus regnes for å være den første kristne martyren.

Også i Norden har St. Lucia vært dyrket, men i motsetning til i Sverige, med blant annet kåring av luciabrud og luciatog for barn, ble det ikke tatt vare på tradisjoner om henne etter reformasjonen her hjemme. S ­ kikken var vanlig i svensk overklasse også på 1600- og 1700-tallet. I dag feires Luciadagen gjerne med en lysprosesjon i barnehager og skoler i Norge. Prosesjonen ledes av et av barna som er kledd ut som Lucia i hvit kjole og med lyskrans på hodet, mens de andre kler seg ut som stjernegutter og terner, i hvite kjortler med hodekranser. Sammen synger de Luciasangen, «Santa Lucia».

Usikkert opphav Opphavet og forbildet til dagens Luciafeiring kan komme fra flere steder. I tillegg til martyren og helgenen Lucia og den nordiske vetten Lussi, mener noen forskere at hun er inspirert av den tyske Christkindchen

(­ Christkindelein) – en hvitkledd jente med papirkrone og ­brennende vokslys på hodet. I noen deler av Tyskland gikk hun rundt og delte ut julegaver til barna, enten alene eller i følge med St. Nikolaus.

Nikolaus den hellige Nikolaus den hellige ble født rundt år 280 i Patara, i den greske provinsen Lykia, som i dag ligger i Antalya, sør i Tyrkia. Han ble biskop i Myra i Lilleasia omkring år 300, og ble en av de mest populære av alle helgener. Nikolaus ble dyrket som helgen i Lilleasia fra 500-tallet av, da kristne begynte å valfarte til sarkofagens hans i Myra. Det oppstod tidlig mange legender rundt Nikolaus. Han var svært gavmild og skal ha gitt hele sin formue til de fattige. Han ble de svakes forsvarer i en tid med krig, nød og forfølgelse. Nikolaus ble gjort til helgen kort tid etter sin død og ble svært

Legenden om hvordan han som en ukjent giver i hemmelighet skaffet tre fattige piker medgift så de kunne gifte seg, var utgangspunkt for skikken å gi barn gaver i hemmelighet på hans minnedag 6. desember, en skikk som fremdeles lever i flere land. I norsk kalendertradisjon kalles 6. desember Nilsmesse. Det var fra gammelt av vanlig å gi gaver ved jule- og nyttårstid, men nå ble denne tradisjonen knyttet til St. Nikolaus. På 1400-tallet fikk den kirkelige Nikolaus-festen en parallell i at han dukker opp som gavegiver i private hjem. Helgendyrkelsen tok offisielt slutt med reformasjonen på 1500-tallet, og kirken erstattet Sankt Nikolaus-markeringen med å feire Jesus fødsel julaften. På denne måten ble han forbundet med julefeiringen, men Nikolaus fortsatte likevel mange steder å være en den ­gaveutdelende ­figuren, under navn som Sinter Clas eller Santa Claus. I Norden har han blitt smeltet sammen med nissefiguren fra folketroen til å bli selve julenissen. Kilde: Store norske leksikon

Stefanus – den kristne kirkes første martyr

Vi tar også med noen ord om Stefanus, som er den første kristne martyren og regnes som en helgen i den katolske kirke. 2. juledag er Stefanus dag. I Apostlenes Gjerninger fortelles det om hvordan det oppsto splid mellom Jerusalemmenighetens jødeog hedningekristnes partier, da det ene partiets enker følte sig tilsidesatt. Dette førte til at Stefanus ble innsatt som en av syv diakoner til å ivareta den sosiale

siden i menigheden og ved utdeling av mat. Men Stefanus var mer enn en bordtjener, han forkynte også evangeliet om Jesus Kristus fylt av Guds nåde og kraft. Motstanden mot de kristne var imidlertid brutt ut blant noen av Jerusalems jøder, og falske vitner anklaget

Stefanus for gudsbespottelse. Stefanus led martyrdøden ved stening, etter at han ble dømt av det jødiske rådet. Innen Stefanus døde, fyltes han av Den hellige ånd og ser himmelen åpne seg. Han ser Gud og Jesus og ber dem om å tilgi de som er i ferd med å myrde ham.


Kirkenytt

5

November/desember 2017

Dialog som virker

Ungdommer lærte om viktigheten av å inkludere

Det ble et sterkt møte med noen av de mange som har flyktet fra krig i hjemlandet for å søke asyl i Norge.

Linnea Borgen og Josefine Birkeland var veldig fornøyd med det de hørte og lærte under dialogdagen.

– Dette var veldig lærerikt og nyttig. Vi fikk mye å tenke på, sier 8. klassingene Linnea Borgen og Josefine Birkeland. De var to av deltagerne da ­Dialogforum Østfold arrangerte dialogdag med 8. klassene ved Kruseløkka ungdomsskole. I løpet av dagen, var de innom både Metodistkirken, Sarpsborg kirke, den bosniske og den ­kurdiske moskeen og Aktivitetshuset EPA. Fellesnevneren var brobygging og forståelse på tvers av religioner. – Linnea Borgen og Josefine Birkeland var godt fornøyd med skoledagen, som de beskrev som både lærerik og spennende. Det var første gangen de hadde besøkt en moské. – Det var mange gode for­ midlere, med klar tale om viktig­ heten av å inkludere og bry seg om andre, slik at ingen faller utenfor fellesskapet, sier de. – Er dere flinke til å inkludere? – Vi kunne sikkert vært bedre, og en dag som denne vil nok bidra til at vi blir det.

Fredrik Gudheim Haraldstad og Ajla Salihovii ­informerte om Ung religionsdialog og viktigheten at man snakker med og ikke om hverandre.

Prost Kari Mangrud Alvsvåg i gang med «Hviskeleken» på Aktivitetshuset EPA. Ungdomsprest Ole Jens Hovda informerte de unge om Den norske kirke.

er og hva de kan gjøre med oss. Vi kan godt være uenige med ­muslimer om sak, men vi må møte dem med respekt og lære dem å kjenne, sier han.

Møtte konvertitten Yousef

Komme hverandre i møte Jorunn Askerød ønsket velkommen på vegne av Dialogforum Østfold, og minnet de unge om viktigheten av å lytte til og møte hverandre selv om man har ulike bakgrunner. Kjennskap, vennskap og kunnskap er sentrale elementer i dialogforums arbeid, fortalte hun. Kruseløkka-rektor Anne ­Elisabeth Gulland fortalte at skolen har både elever og ansatte fra en rekke ulike nasjoner og bakgrunner, og ønsket en skole hvor inkludering og respekt sto høyt. – Skal vi klare det, må alle bidra ved å ta et steg tilbake og gjøre ringen større. Vi vil ikke ha

Dialogforum Østfolds koordinator Jorunn Askerød takker den norske konvertitten Yousef Assidiq for sin fortelling om sitt liv og virke.

Mange var i en moské for første gang. Her er det Aziz Ahmedovic, imam i den bosniske moskeen og nestleder i Dialogforum Østfold, som forteller og forklarer.

en skole med ulike ­grupperinger. Mange av elevene har vært i Norge kun noen få år, og må ha hjelp til å bli inkludert og lære seg språket.

Ulike grupper Deretter ble det delt i ­grupper, som tok seg til ulike b e s t e m m e l s e s­s t e d e r. P å Aktivitets­huset EPA fikk de blant annet høre sterke historier fra

unge flyktninger, som gjorde sterkt inntrykk på elevene. To moskeer sto også på programmet, samt Sarpsborg kirke. I kirken var det ungdomsprest Ole Jens Hovda som fortalte om kirken og svarte på spørsmål. Han er ikke i tvil om viktigheten av slike samlinger. – Dette handler om å rive fordommer. Mange har merkelige oppfatninger av hvor mange de

Samlingen ble avsluttet med kortversjonen av historien til Yousef Assidiq. Født i Vestfold og oppdratt kristen, men som konverterte til islam for åtte år siden. Det vakte oppsikt, og han fikk kjenne utenforskapet på kroppen. Snart var han på vei til å bli ekstrem i tankegangen. I dag jobber han med å forebygge radikalisering blant ungdom gjennom «JustUnity», en fri­ villig organisasjon som jobber for hjelpe de i risikosonen.

I samarbeid med politiet har de avradikalisert mange ungdommer som ønsket å reise til Syria. - Den beste måten å motvirke ekstremisme på, er å si hei. Vis at du bryr deg om den andre personen, si til ham at du er bekymret dersom du fanger opp noe han sier som er ekstremt. Blant alle de han har jobbet med som har vært på vei mot radikalisering, er det to ting de svarer felles på årsaker: 1) At de føler de ikke passer inn, at de mangler tilhørighet. 2) At de er redde. – Derfor er det viktig at vi passer på at ingen sitter alene, og at ingen blir mobbet, understreket han. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977


6 BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene

Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øiestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Dennis Lund 994 77 871

Populær klubb på Kurland Berit Vasdal 995 07 866

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-4

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

8-9

TÅRNAGENTER

10-13

XXLKLUBBEN

10-11

LYS VÅKEN

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Nye kurs i Greåker kirke og Sarpsborg kirke starter i januar. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00 Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

Hege Jørgensen (970 17 612) For barn som liker å synge. Camilla Skår Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (995 79 323) deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Holleby kirke: Lørdag 20. januar og søndag 21. januar

Morsom helg med utforsking av tårnet, agentoppdrag, symboljakt mm.

Håvard Øiestad Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Kurlandkirken og Greåker kirke: 2.-3. desember

Overnatting i kirken

November/desember 2017

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker: Kristin Tollefsen (477 52 505) Kurland: Berit Vasdal (995 07 866)

Mange barn ser fram til tirsdagskveldene med XL-klubben i Kurland­ kirken.

XL-klubben (barn fra 1.–4. klasse) har hatt stor deltagelse under høsten, med rundt 30 barn. Klubben finner sted hver tirsdag i kurlandkirken, med ulike aktiviteter som hobbyverksted, filmkveld og samling med prat og formidling. En gang i halvåret, besøker klubben Kurland bofellesskap med sang. Dette setter de gamle svært stor pris på. Høsten avsluttes med adventssamling 28. november, med god mat og loddsalg. TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning ifølge plan Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb Fredag i ulike uker.

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

14+

Hannestad Bedehus: 29. november og 6. desember kl. 18.30-21.00.

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Greåker kirke 26. november kl 18.00 17. desember kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Gymsalen på Kalnes VGS. Idrett, andakt og glede

Jonas Andersen (468 86 105)

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon.

Berit Vasdal (995 07 866) Ole Jens Hovda (950 28 982)

14

KONFIRMASJON 2017/18

TRO OG HÅP – EIDET

THE PLACE

14+

KLUBB !NSIDE

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

14+ KRIK

15-16 MILK


Kirkenytt

7

November/desember 2017

MINIANDAKT

DIKTHJØRNET

Nå tennes tusen julelys... Jeg venter! Jeg venter på 1. søndag i advent. Venter på at alle lysene skal komme i ­vinduene, at det ikke skal være høstmørke - men en eksplosjon av lys. ­Stjerner, staker og annet som lyser opp. Da vet jeg at vi er i den ordentlige ventetiden, ventetiden på jul. Det er det som er advent. Vente!

Vi venter på at Jesus ble født i Betlehem, som et lite barn. ­Stjernen lyste opp på himmelen over stallen. Jesus som er verdens lys. Han lyser opp veien for oss, ikke bare i adventstiden sammen med alle lysene, men det gjør han hele året igjennom. Han er en evig stjerne! Jeg håper at det er Jesus som er

hovedpersonen når vi feirer jul. Ikke at han blir glemt oppe i alt stress, gaver, avslutninger, mat, pynt og kaker. Jesus ble født som et lite barn men ble det største i hele verden – verdens frelser og Lyset som viser oss veien. God advent og juletid.

Nå tennes tusen julelys. Det stråler rundt vår jord, og himlens stjerner blinker ned til liten og til stor.

Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned, og minn oss om at julens bud er kjærlighet og fred.

Og over land og by i kveld går julens glade bud om han som fødtes i en stall, vår Frelser og vår Gud.

Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif ifra sky, så finner det den rette vei, og det blir jul på ny.

BERIT VASDAL

Ny suksess for HalloVenn Sarpsborg kirke var et av stoppestedene under årets HalloVenn 31. oktober, i regi av iSarpsborg og Filadelfiakirken.

Alle ungdomslederne samlet under Høsttacofesten i Hafslundsøy kirke

Stor deltagelse på Friends Høstens Friends foregikk i Hafslundsøy kirke ­fredag 12. oktober, med hele 70 deltagere.

Det er gutter og jenter født i 2004 og 2005 blir invitert til dette samarbeids­ arrangementet som går to ganger årlig. Høstens samling blir også kalt «Høsttacofest» – ja, nettopp; med taco som mat! Exodus spilte og sang, og det var lagt opp til en rekke aktiviteter i tillegg til andakt og hyggelig prat. Neste Friends blir 9. februar, også det i Hafslundsøy kirke, så følge med i postkassen på nyåret når invitasjonen kommer! TEKST: EILEEN STANG. FOTO: KIRSTEN BRANDT

Solveig Mysen, Kristin Tollefsen og Helene Selvik hadde en travel kveld under HalloVenn.

Også i år var det folkevandring mellom de ulike postene i byen, og stadig flere setter pris på arrangementet som en motvekt til Halloween. På HalloVenn kan du gjerne kle deg ut som prinsesse eller Pippi Langstrømpe – eller komme som du er. Her er det ingen knask eller knep! På de ulike postene rundt i byen, vanket det en godbit eller to i posen, og alle var invitert til Dickens for kakao og bolle etter endt rundtur. I Sarpsborg kirke ble det delt ut kjærlighet på pinne, med påminnelsen ”Gud er kjærlighet”, og de fikk raskt ben å gå på. Hele 400 kjærligheter ble delt ut i løpet av et par hektiske timer. TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

Taco slår alltid an blant de unge!

Trosopplærings­tips

– Snart adventstid

Det er vel ikke alltid vi har så lyst at ungene skal leke med den gamle, flotte julekrybba vår, som kanskje vi til og med har arvet fra en gammel bestemor. Men IKO-­forlaget (www.iko.no) har en fin julekrybbe ungene kan leke med. En julekrybbe i tøy, med borrelåser så man kan flytte på figurene rundt på for­skjellige plasser.


8

Kirkenytt

Å lese juleevangeliet

Julen bærer med seg mange t­ radisjoner. Mange av dem er knyttet til mat og ­drikke. Vi spiser gjerne det s­ amme som vi ­alltid har gjort på julaften. Det blir ikke jul uten ribbe eller pinne­kjøtt, eller torsk, eller ­risgrøt, eller riskrem eller hva man nå ­måtte ha som tradisjon. En tradisjon som mange er vokst opp med er at juleevangeliet leses før man setter seg til julemiddagen. Det er med å skape følelsen av høytid og at denne dagen er noe helt spesielt. Ettersom nye generasjoner overtar ansvaret for jule­feiringen, kan denne som andre tradisjoner forsvinne eller endres. Derfor vil vi gjerne minne om denne gode tradisjon og gjøre det lett for våre lesere å ta den opp igjen eller etablere den som en ny ­tradisjon. Jule­evangeliet finner vi hos evangelisten Lukas i det andre kapittel. Noen leser bare det første 14. versene, mens andre tar med helt til og med vers 20. Her er den fulle og hele ­teksten:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser ­Augustus om at hele verden skulle inn­skrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

November/desember 2017 Så passer det jo også godt å synge en julesang sammen. Mange synes ikke det er jul uten at man har sunget «Jeg er så glad hver julekveld» eller «Deilig er jorden» eller Prøysens «Julekveldvisa», mens andre har sine egne favoritter. En julesang som er spilt inn av mange kor og sangere og som er blitt kjent og kjær er Jacob Sandes «Det lyser i stille grender». Denne kan også anbefales som en ny jule­tradisjon rundt middagsbordet.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er ­Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det ­høyeste, og fred på jorden blant ­menn­esker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa

gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. ...

Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld. og tusende barnehender mot himmelen ljosa held. Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall. Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng. Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny. Den songen som atter tonar med jubel kvar julenatt om barnet, Guds son, vår sonar som døden for evig batt. TEKST: JAKOB SANDE

Festkonsert i Greåker kirke 28. januar

Et kraftig utbedret orgel sto ferdig den 8. november og det skal feires litt på etterskudd! Greåker kirke har endelig fått et fullverdig kirkeorgel. Mange har allerede kunnet glede seg over dette i advent og juletiden. Festkonserten skal markere den gledelige forandringen og bidra til at utbedringsbudsjettet berges. Foruten kjente og kjære lokale krefter, har komiteen kapret kirkens første organist Darlén Bakke til denne festaften. Hun er ekte Greåkerjente. Som 12-åring vant hun ungdommens pianomesterskap. Etter musikkutdannelsen fikk hun organistjobben i den nye kirken for 43 år siden. Mesteparten av sitt kunstnerliv har Darlén hatt i Tyskland som konsertpianist og pedagog. Hun er nå professor ved musikkhøyskolen i Hannover. At hun er villig til å besøke oss og spille på sine gamle tomter, ser orgelkomiteen som et skikkelig høydepunkt. Kammerkoret I tillegg kommer byens beste kor, Sarpsborg Kammerkor, med Carl-Andreas i spissen. Greåker menighet har hatt mange dyktige organister. Etter Darlén kom nettopp

50-årskonfirmanter i Tune kirke

Darlén Bakke kommer til festkonserten i Greåker kirke 28. januar. (Foto: Jarl M. A ­ ndersen, SA.)

Carl-Andreas som 12-åring, og avslørte seg selv som et kjempetalent også som dirigent for Greåker kirkekor. De siste årene har vi hatt gleden av å ha dyktige Willem Wilschut på orgelkrakken og i korledelsen. Willem har vært meget viktig det i det arbeidet som nå er utført. Begge skal i tillegg til Darlén medvirke på orgelet denne kvelden. Kirkens nytilsatte kantor Marianne Gangestad Ervum deltar også. Ingen festkonsert uten sangere. Her er Greåker velsignet med mange dyktige utøvere. Komiteen har fått med seg Irene Lundblad og Bjørnar Spydevold. I tillegg kommer trompetisten Stig Ødegård. Det er bare å notere med en gang, Greåker kirke den 28. januar kl 18.30.  TEKST: ARVID RADDUM

22.oktober var det s­ amling for 50-års­konfirmanter i Tune kirke. Det var ­konfirmanter fra Tune menighet i 1967. Disse deltok på gudstjenesten i Tune kirke og middag på Odd Fellow. Det var en fin begivenhet i kirken. Middagen ble vellykket og alle var i god stemning og hygget seg. Wenche Helgesen, Knut Gruben, Anne Margrethe Dahl, Ragnar Simonsen, Veslemøy Bergh, Roy Henry Enoksen, Anne Kjersti Agnalt, Kjell Ingvar Pettersen, Sissel Hunn, Ole

Werner ­Mathisen, Hilde Kristin Arntsen, Reidar Ringsrød, Kirsti Marie Glomvik Heltvedt, Børre ­Claudius, Margareth Harlem, Jørn Claudius, Wenche Walter Larsen, Helge Wilhelmsen, Bodil Melby, Tore Bjørnstad, Reidun Melby, Ann Kristin Sterner, Wenche Berntsen, Anne Lise Karlsen, Bjørg Berg Sandaas, Bjørg Jacobsen, Berit Olaussen Lisbeth Stang Eriksen, Gretha

Marie Andresen, Grethe Glende Eriksen, Wenche Vastvedt, Ingrid Berggren, Turid Mathisen Edel Grønn, Solbjørg Knape Heidi Kristin Kallasten, Lisa Bjerke, Kari-Britt Mathisen, Elisabeth Lande og Turid Anita Pettersen. Grethe Bjeketvedt var ikke tilstede på bildet. TEKST OG FOTO: BERITH A PETTERSEN.


Kirkenytt

9

November/desember 2017

MAF – verdens mest uvanlige flyselskap

Mission Aviation Fellowship (MAF) flyr ut leger, helsepersonell, misjonærer og nødhjelp til isolerte områder, og de flyr syke mennesker til sykehus. ­Under gudstjenesten i Tune kirke kl 11.00 den 26. november. «lander» MAF-­piloten Eivind Lindtjørn og vil fortelle mange spennende historier om sitt kall. Nå føler de seg trygge, men i juli 2016 ble familien stående midt mellom rivaliserende grupper i et krigsherjet Sør-Sudan. – Jeg husker godt fredag 8. juli i fjor, da brøt det ut harde kamper i Juba hvor vi bodde, forteller Eivind til organisasjonens hjemmeside. De neste dagene var byen preget av lyden av skyting, artilleri og angrepshelikoptre. – Konflikten er en tragedie for Sør-Sudan, et folk som allerede har gått gjennom så mye lidelser, sier han. Hver dag ber jeg om at Gud må holde sin hånd over sine barn i Sør Sudan.

Givende jobb

Eivind Lindtjørn kan fortelle om mange spennende oppdrag som pilot for MAF. Foto: MAF Norge.

De flyr over ørkener, jungel, fjell og sumper med 150 fly i 45 land. I områder der reisen på bakken tar dager eller uker, hvor det ikke finnes veier eller de er ubrukelige deler av året. De mangedobler andres innsats! – MAF flyr fredsarbeidere, helsepersonell, utstyr, og medisiner til mennesker i nød, samt evakuerer pasienter fra isolerte områder, slik at de kan få den hjelpen de trenger. En jerrykanne med flybensin koster 156 kroner. For en kanne kan vi fly i 20 minutter. Ofte er det nok til å redde et liv. Hvert fjerde minutt letter og

lander et MAF-fly et sted i verden, forteller kommunikasjonsrådgiver Frode Nordahl til Kirkenytt. En av pilotene, er Eivind Lindtjørn, som kan fortelle om mange svært krevende og spennende arbeidsdager. Noen ganger litt for spennende…

Harde kamper i Sør-Sudan Eivind bor for tiden i Uganda sammen med sin kone og to barn, og flyr jevnlig bistandsarbeidere, medisinsk personell, misjonærer og utstyr til de omkringliggende landene som er rammet av tørke og alvorlige konflikter.

Eivind forteller til Kirkenytt at han opplever å ha en fantastisk spennende og givende jobb, at dette er et kall for ham og hans familie. – Motivasjonen bak hele min tjeneste som MAF-pilot er misjonsbefalingen og nestekjærlighetsbudet i Bibelen. Som etterfølgere av Jesus er det å gjøre Han kjent for alle vår hovedoppgave i livet. – Jeg vokste opp som misjonærbarn i Etiopia hvor mine foreldre jobbet på forskjellige sykehus drevet av misjonen. Fra jeg var liten i Etiopia opplevde jeg å se nød og lidelse tett på. Min far benyttet MAF i sitt arbeid under hungerskatastrofen i 1984 så jeg har kjent til MAF og viktigheten av dette arbeidet så lenge jeg kan huske. – Jeg ser frem til å besøke dere i Tune kirke!, sier han. KILDE: MAF NORGE.

Flyet gjøres klar til en ny flyvning. Dette er en helt uerstattelig støttefunksjon til over 1500 internasjonale og lokale organisasjoner og kirker Foto: privat.

Eivind fyller bensin på flyet i Malambo i Tanzania. 

Foto: Privat

Mennesker med ukuelig pågangsmot

Fly har spredd så mye død og ødeleggelse under krigen. ­Hvorfor kan de ikke brukes til å gi liv og håp i fredstid?, spurte Stuart King – en av MAFs grunnleggere etter andre verdenskrig. Denne tanken fikk flere unge kristne både i ­Storbritannia, USA, Australia og Sør-Afrika samtidig, uten å kjenne til hverandre. MAFs historie er historien om mennesker som har et ukuelig pågangsmot, en vilje til å ofre mye, og et stort hjerte for å hjelpe andre. I begynnelsen vokste det fram tre grupper som startet med flyvninger, en i USA, en i Storbritannia, og en i Australia. Alle disse tre gruppene hadde problemer i oppstarten, og alle mistet tidlig et av flyene sine. Men mange erfaringer ble gjort, og ut av dette vokste organisasjonen «Mission Aviation Fellowship».

Fakta MAF (Mission Aviation Fellowship:

• Verdens ledende aktør innen misjons- og bistandsflyging. • Samarbeider med 1.500 internasjonale og lokale organisasjoner. Mange norske misjons- og bistandsorganisasjoner samarbeider med MAF. • Har nær 150 fly i over 26 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. • Lander på 1.834 flystriper, mer enn noe annet flyselskap i verden. • Har 1.470 ansatte fordelt på 346 misjonærer og 1.124 lokalt ansatte. • Web: Maf.no

Vil du være med på laget?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og ­bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, ­forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard


10

Kirkenytt

a cappella Medan vi ventar på jul ...

November/desember 2017

Sangkoret Varden ADVENTSKONSERT

Sarpsborg Kirke søndag 10. desember kl. 17:00

Dirigent Per Oddvar «Prots» Hildre Solister:

DIR. PER ODDVAR "PROTS" HILDRE

Billettar: MOSS kirke 1/12 kl 21 ticketmaster.no eller SANDEFJORD kirke 2/12 kl 15 ved inngang, kr 300,-(v), SARPSBORG kirke 2/12 kl 20 Lillestrøm3/12 kirke, kl 21700,- (fam) 100,- (stud), RÅHOLT kirke kl 14fredag 21/4 Barn under 12 år gratis HURDAL kirke 3/12 kl 17

KONSERT

RE

21 17 18

d , atis

Romsås kirke, laurdag 22/4 kl 17 www.skruk.no Vang kirke, søndag 23/4 kl 14 Jessheim kirke, søndag 23/4 kl 18

Oda Linnea Oliversen

Emilie Hellum Johansen

Dirigent og Sopran: Tone Helén Klemsdal Flygel: Øystein Lindberg

Inngangsbillett: kr. 200,-Barn u/13 år: gratis https://sangkoretvarden.ticketco.no/sangkoret_vardens_adventskonsert

J U L E N AT T P R E S E N T E R E R

Billettar: billetservice.no eller ved inngang, kr 300,-(v), 100,-(stud), 700,-(fam) Barn under 12år gratis

Julenatt

JULEKONSERT MED REIDUN SÆTHER, GAUTE ORMÅSEN & CHRISTIAN INGEBRIGTSEN MUSIKERE: TROND LIEN OG FRØYDIS GRORUD

Velkommen til konsert i Sarpsborg kirke TICKETMASTER.NO • TELEFON: 815 33 133

Torsdag 30. november kl 17.30 facebook.com/julenatt

www.julenatt.org


Kirkenytt

11

November/desember 2017

Julekonserter 2017

DATO

TID

KONSERT

STED

BILLETTER

Søndag 26.11

19.00

Gospelkoret Joyful

Sarpsborg kirke

Gjennom arrangør og ved inngangen

Mandag 27.11

19.30

Gospelkoret KorSomHelst

Tune kirke

Fri entré. Kollekt til stiftelsen Sykehusbarn

Mandag 27.11

19.00

Sarpsborg ungdomsorkester

Sarpsborg kirke

Billetter ved inngangen. Gratis for barn og ­ungdom

Tirsdag 28.11

19.00

Østfold symfoniorkester/Greåker VGS «Skapelsen»

Tune kirke

Ved inngangen.

Torsdag 30.11

17.30

Julenatt. Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Reidun Sæther, Frøydis Grorud og Trond Lien

Sarpsborg kirke

ticketmaster.no

Lørdag 2.12

20.00

SKRUK – Medan vi ventar på jul…

Sarpsborg kirke

ticketmaster.no og ved inngangen

Søndag 3.12

18.00

Korene i Tune kirke

Tune kirke

Fri entré. Kollekt.

Søndag 3.12

19.00

Lysmesse med Hollebykoret

Holleby kirke

Fri entré. Kollekt

Søndag 3.12

19.00

Messias. Schola Cantorum, Det Norske Blåseensemble. Solister: Berit N. Solset, Sunniva Eliassen, Joshua Ellicott, Halvor Melien

Sarpsborg kirke

ticketmaster.no

Tirsdag 5.12

12.00

Den kulturelle spaserstokken. Carl-Andreas Næss spiller og forteller.

Sarpsborg kirke

Fri entré.

Tirsdag 5.12

19.00

Ulrikke Brandstorp

Tune kirke

ticketco.no og ved inngangen

Fredag 8.12

18.00

Lande skolemusikkorps

Soli kirke

Fri entré. Kollekt

Fredag 8.12

18.00

Julekonsert Sarpsborg kulturskole

Sarpsborg kirke

ticketco.no og ved inngangen

Fredag 8.12

19.00

Juletoner i Tune: Suzanne Murphree og Irene Lundblad

Tune kirke

Fri entré. Kollekt

Lørdag 9.12

17.00

Borg domkor

Sarpsborg kirke

Fri entré. Kollekt

Søndag 10.12

17.00

Sangkoret Varden

Sarpsborg kirke

ticketco.no og ved inngangen

Mandag 11.12

18.30

Hanne Krogh og tenorer

Tune kirke

ticketmaster.no

Onsdag 13.12

07.00

Luciamorgen

Sarpsborg kirke

Fri entré. Kollekt

Onsdag 13.12

12.30

Sarpsborg veterankorps, Bjørnar Spydevold, Store Tune gård barnehage.

Tune kirke

Fri entré.

Onsdag 13.12

18.30

Jul på Soli. Guro Brunsby m.fl.

Soli kirke

Ved inngangen.

Torsdag 14.12

18.30

Jul på Soli. Guro Brunsby m.fl.

Soli kirke

Ved inngangen.

Lørdag 16.12

16.00

Julekonsert for alle. Vokalgruppen Klang

Tune kirke

Gratisbilletter. Ring 990 48 631

Søndag 17.12

16.00

Greåker musikkorps

Tune kirke

Ved inngangen.

Søndag 17.12

17.00 19.30

Julekonsert. Sarpsborg Kammerkor, musikere fra Det ­Norske Blåseensemble. Solist: Emilie Hellum Johansen.

Sarpsborg kirke

ticketco.no og ved inngangen

Mandag 18.12

18.30

Julekonsert. Sarpsborg Jente- og Guttekorps

Sarpsborg kirke

Billetter ved inngangen

Tirsdag 19.12

19.00

Julekonsert med Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg kirke

ticketco.no og ved inngangen

Onsdag 20.12

21.00

Stille natt (R. Larsen, A. Rybak, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Mittet)

Tune kirke

ticketmaster.no

Torsdag 21.12

17.30

Julegaven. Trine Rein og Eli Kristin Hansveen.

Tune kirke

ticketmaster.no

Torsdag 21.12

19.00

Monica Foss-Jacobsen.

Holleby kirke

Bestilles pr e-post: leif@lblyd.no

Fredag 22.12

19.00

Veldedighetskonsert – Kai Robert og Camillas julekonsert med venner

Tune kirke

Fri entré. Kollekt til Frelsesarmeens arbeid mot barnefattigdom

Lørdag 23.12

23.00

Julekonsert. Kvelden før kvelden. Erik-André Hvidsten

Sarpsborg kirke

ticketco.no


12

Kirkenytt

SARPSBORG KAMMERKOR MED MUSIKERE ØNSKER VARMT VELKOMMEN TIL

November/desember 2017

TA R A N P R O D U K S J O N O G S T R Ø M M E S T I F T E L S E N P R E S E N T E R E R

Julens Utvalgte Toner 2017 ALEXANDER RYBAK • MARIA HAUKAAS MITTET HANS MARIUS HOFF MITTET • RUNE LARSEN

SØNDAG 17.12.17

MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

SARPSBORG KIRKE KL 17:00 OG 19:30

TUNE KIRKE

Onsdag 20. desember kl 21.00

BILLETTPRIS 200,KJØPES PÅ TICKETCO ELLER

TICKETMASTER.NO TLF.: 815 33 133

MED KORT /KONTANT VED INNGANGEN

facebook.com/stillenatthelligenatt

JULEKONSERT

Tarjei Nysted Multimusiker

Stein Austrud Kapellmester

Tune kirke Søndag 17. desember Kl. 16:00

Stig Espen Hundsnes Trompet og flygelhorn

Medvirkende

Grålum Vokalis

med solist Aurora Kjøniksen Dir. Anne-Sofie Ulstein Holand

Greåker Musikkorps Dir. Geir Holm

Thomas Ruud “Den nye Jussi Bjørling”. Expressen.

Hanne Krogh Anmeldelser fra tidligere julekonserter:

Perfekt! Oppdalingen Fantastisk! VG

*

Eventyrlig! Arendals Tidende

Solist fløyte

Kristin Hammerseth

Arrangør: Greåker Musikkorps

Voksne kr. 100, barn gratis Overskudd til inntekt for veldedig formål

Tett opptil genialt! Harstad Tidende

Enestående opplevelse! Avisen Agder (Flekkefjord)

Perfekt! Tønsberg Blad

Táta Vega

“Táta Vega is absolutely unbelievable.” Stevie Wonder

Beatlestilstander! Arendal

Tidenes julekonsert i Drammen Drammens Tidende

* *

Hanne har overgått seg selv Agderposten

Noe av det ypperste Steinkjer-Avisa

Ut av en annen verden Moss Avis

Fantastisk stemmeprakt! Fædrelandsvennen

med Sarpsborg Sangforening

TUNE KIRKE

Mandag 11. desember kl. 18:30 Bill: Billettservice.no 815 33 133 – Narvesen – 7Eleven www.hannekrogh.com


Kirkenytt

13

November/desember 2017

Kai Robert og Camilla med venner

Julekonsert til inntekt for trengende barn og barnefamilier i Sarpsborg. Dette er i samarbeid med Frelsesarmeen i Sarsborg.

Tune kirke fredag 22. desember kl. 19.00 Gratis inngang. Ved utgangen kan du gi en gave til representanter fra Frelsesarmeen i Sarpsborg.

.00

Førjulsstemning i Sarpsborg kirke

I forbindelse med julemarkedet i Kulås ønsker vi velkommen til åpen kirke

lørdag 9. desember kl. 12.00–18.00

Der kan du: – sitte ned og nyte roen og musikken – tenne lys – få deg en kopp gløgg og pepperkake – la barna være med på en enkel formingsaktivitet Josef, Maria og Jesusbarnet er på plass i kirkerommet! Det blir også salg av smågjenstander i oliventre fra Betlehem. Den åpne dagen i kirken avsluttes med

konsert med BORG DOMKOR kl. 17.00 som framfører kjente og kjære julesanger i dels utradisjonelle arrangement! Konserten har gratis inngang, men det blir ­anledning til å gi kollekt. DEN NORSKE KIRKES MENIGHETER I SARPSBORG


14

Kirkenytt

November/desember 2017

Gudstjenester SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 30 NOVEMBER KL. 12.00: Andakt ved Lisbeth Heie Gregersen. Sang ved Hilde Jeanett Kjøniksen. Marianne Gangestad Ervum spiller. Adventsgrøt. TORSDAG 4. JANUAR KL 12–14: Juletrefest SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69 11 68 00 eller 909 21 891

GREÅKER KIRKE 3. des. – 1. søndag i advent – Luk 4, 16–22a Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Kristin Tollefsen. Lys Våken. Mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 10. des. – 2. søndag i advent – Luk 21, 27–36 Kl. 11.00: «Nine lessons and carols» ved Petter Johannessen. Greåker kirkekor synger. Skyss: 69 10 31 40. 17. des. – 3. søndag i advent – Luk 3, 7–18 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd. UGT-teamet deltar. 24. des. – Julaften – Luk 1, 39–45 Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Bjørnar Spydevold synger. Gruppe fra Greåker Musikkorps. 25. desember – 1. juledag – Joh 1, 1–14 Kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Greåker kirkekor. Skyss: 69 10 31 40.

LANDE BOSENTER

31. desember – Nyttårsaften – Joh 14, 27 Kl. 17.00: Felles gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 7. DES. KL. 11.00: Aage Syvertsen og Åse ­Saltbones deltar

1. januar – Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42.

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Kaféen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. LØRDAG 2. DESEMBER KL 12.00: Sang av korene i Tune. Andakt ved Julie Karstensen. Adventgrøt. LØRDAG 6. JANUAR KL 12–14: Juletrefest i Greåker kirke.

ANDAKT

TINGVOLL SYKEHJEM 7. desember og 21. desember kl 11.30 Julaftengudstjeneste kl. 10.30

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 13. desember kl.11.00 HANNESTADTUNET 7. desember kl.10.30.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

VALASKJOLD OMSORGSSENTER 14. desember kl. 11.30. 2. juledag kl 11.30.

For oss over 60 Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk a­ vslutning

Onsdag 6. desember

Adventsprogram ved Rolf ­Arnesen og Tom Faldmark. Servering av grøt. Trekning av lotteriet.

BØNNE­S AMLINGER I GREÅKER KIRKE OG TUNE KIRKE HØSTEN 2017: Tune kirke:

Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: 29.NOVEMBER

Greåker kirke:

Hver fredag kl.11.00

7. jan. – Kristi åpenbaringsdag – Luk 2, 40-52 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 14. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Mark 1, 1-13 Kl. 11.00: Misjonsgudstj. ved Petter ­Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 21. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 4, 4-26 Kl. 18.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. 28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 4. feb. – Kristi forklaringsdag – Mark 9, 2-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og dåp. Skyss: 69 10 31 40. 11. feb. – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Karneval. Nattverd og mulighet for dåp. Karneval. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 3. des. – 1. søndag i advent – Luk 4, 16–22a Kl. 19.00: Lysmesse. Hollebykoret. Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 24. desember – Julaften – Luk 1, 39–45 Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Oda Oliversen synger. Skyss: 69 14 88 42. 26. desember – 2. juledag – Matt 10, 16–22 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Korpset Harmoni spiller. Skyss: 69 14 88 42. 31. desember – Nyttårsaften – Joh 14, 27 Kl. 17.00: Felles gudstjeneste i Greåker kirke. 1. januar – Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 7. januar – Kr. åpenbaringsdag – Luk 2, 40-52 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 21. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 4, 4-26 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Tårnagenter. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 26. nov. – Kristi kongedag – Matt 25, 31–46 Kl. 11.00: Gudstjeneste Petter Johannessen. 10. des. – 2. søndag i advent – Luk 21, 27–36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Kjersti Tjelle. Borgen sangkor. Diakoniens dag. 24. desember – Julaften – Luk 1, 39–45 Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Jorunn Bragvin Andresen synger og en gruppe fra Greåker musikkorps spiller. 26. desember – 2. juledag – Matt 10, 16–22 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 31. desember Nyttårsaften – Joh 14, 27 Kl. 17.00: Felles gudstjeneste i Greåker kirke. 1. januar – Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie. Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 14. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Mark 1, 1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 11. feb. – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda.

TUNE KIRKE 26. nov. – Kristi kongedag – Matt 25, 31–46 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen med nattverd. Skyss: 401 68 460. Besøk fra MAF. Samtale etter gudstjenesten. Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda med nattverd. UGT-teamet deltar. 3. des. – 1. søndag i advent – Luk 4, 16–22a Kl. 18.00: Adventskonsert m/Korene i Tune kirke. 10. des. – 2. søndag i advent – Luk 21, 27–36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen med dåp. Sarpsborg Frimurer ­ Sangforening deltar. Skyss: 401 68 460. 24. desember – Julaften – Luk 1, 39–45 Kl. 10.30: Julaftensgudstjeneste på Tingvoll ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke synger. Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Grålum Vocalis synger. Lande Skole musikkorps spiller før begge gudstjenestene. 25. desember – Juledag – Joh 1, 1–14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Espen Olsen, trompet. Skyss: 401 68 460. 31. desember – Nyttårsaften – Joh 14, 27 Kl. 17.00: Felles gudstjeneste i Greåker kirke. 1. januar – Nyttårsdag – Matt 1, 20b-21 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 7. jan. – Kristi åpenbaringsdag – Luk 2, 40-52 Kl. 11.00: Juletrefestgudstj. ved Ole Jens Hovda. Korene i Tune kirke deltar. Skyss: 401 68 460. 14. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Mark 1, 1-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 21. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 4, 4-26 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og m ­ ulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Hollebykoret deltar Skyss: 401 68 460. 28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 18.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 4. feb. – Kristi forklaringsdag – Mark 9, 2-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og m ­ ulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skjeberg mannsmusikk deltar. Skyss: 401 68 460. 11. feb. – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00: Familiegudstj. Mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke deltar. Skyss: 401 68 460.


Kirkenytt

15

November/desember 2017

SARPSBORG KIRKE 26. november – Kristi Kongedag – Matt. 25, 31-46 Kl 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Stefanusalliansen 3. des. – 1.søndag i Advent – Luk. 4,16-22a Kl 11.00: Lys Våken-gudstjeneste ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet. 5. desember Kl 08:00: Morgenmesse i Sarpsborg kirke. Nattverd. Ragnhild Hansen 10. desember – 2.søndag i Advent – Luk. 21,27-36 Kl 11.00: Høymesse ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til Den lutherske kirke i Betlehem 17. des. – 3.søndag i Advent – Luk 3,7-18 Kl 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet 24. des. – Julaften – Luk 1,39 – 45 Kl 14:00: Julegudstjeneste - 1 ved Espen ­Feilberg Jacobsen. Offer til Kirkens Nødhjelp Kl 16:00: Julegudstjeneste – 2 ved Kari Mangrud Alvsvåg. Offer til Kirkens Nødhjelp. Kammerkoret deltar 25. des. – 1.juledag – Joh. 1, 1-14 NB!! Kl 12:00: Høytidsgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg og Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kammerkoret deltar 31. des. – Nyttårsaften – Joh 14,27 NB!! Kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Offer til menighetsarbeidet. 1. januar – 1. Nyttårsdag Felleskirkelig Gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke kl 18.00: Espen Feilberg Jacobsen preker. 7. januar – Kristi Åpenbaringssøndag – Luk 2,40-52 Kl 11.00: Misjonsgudstjeneste ved Espen ­Feilberg J­ abosen. Nattverd. Offer til Det norske Misjonsselskap 14. januar – 2.søndag i Åpenbaringstiden – Mark 1,3 – 11 Kl 11.00: Presentasjonsgudstjeneste av årets konfir­manter ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal. Dåp. Offer til konfirmantarbeidet. Kl 18.00: BYENS HJERTESLAG 21. januar – 3.søndag i Åpenbaringstiden – Joh 4,4-26 Kl 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Dåp. Offer til menighetsarbeidet 28. januar – Såmannssøndagen ­(Bibeldagen) – Rom 10, 13-17 Kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Espen ­Feilberg J­ acobsen og Berit Vasdal. «Tårnagenter» deltar. Offer til Bibelselskapet. 4. feb. – Kristi Forklarelsesdag – Mark 9,2-13 Kl 11.00: Høymesse ved Kari M. Alvsvåg. Nattverd. Dåp. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 6. februar kl 08.00: Morgenmesse. Nattverd. 11. feb. – Fastelavnssøndag – Joh 12,20-33 Kl 11.00: Karnevalsgudstj. ved Ragnhild Hansen m.fl. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet.

KURLANDKIRKEN 28. november Kl 18:00: Adventsfest. Berit Vasdal. XL-klubben medvirker. Loddsalg og kveldsmat. 26. desember – 2.juledag Kl 11:00: «Syng Jul» ved Espen Feilberg ­Jacobsen. Vi synger gamle og nye julesanger sammen. Offer til menighetsarbeidet 9. januar Kl 18.00: Helligtrekongersfest. Berit Vasdal. Familiegudstjeneste. 21. januar – 3. søndag i Åpenbaringstiden – Joh 4,4-26 Kl 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Dåp. Offer til Barne og ungdomsarbeidet 11. feb. – Fastelavnssøndag – Joh 12,20-33 Kl 11.00: Høymesse med ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Dåp. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet.

Årets «Syng Jul» i Kurlandkirken

De siste årene har Gudstjenesten i Sarpsborg kirke på 4. søndag i advent vært lagt an som en julesangssamling med en fin anledning til å synge litt flere av de kjente og kjære jule­sangene. I år er 4. søndag i advent på julaften og derfor gjør vi en liten vri. «Syng Jul» blir i stedet i Kurlandkirken 2. ­juledag kl 11.00. Det blir en samling med en Guds­tjenestelig ramme, men med god tid til å synge mange av de kjente og kjære julesangene, og kanskje også bli kjent med noen nye. Her kommer sanggleden og julegleden til å stå i fokus.

Østenringen inviterer til den årlige

adventfesten for damer

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET

THRANES CAFÉ

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ­ønsker), andakt, ­utlodning og ­underholdning Fredag 1. desember: Adventsmeditasjon v/ Ellen Kasbo. Vi får besøk av barn fra ­Fritznerbakken barnehage! Fredag 5. januar: Sang og andakt v/ Harald Bøe og Øystein Skaar. Vi får besøk av ergoterapeut Liv Svanæs og ådgiver Hans Jørgen Mathisen, som sier noe om forebygging av fall og ­hjemmeulykker Fredag 2. februar: Andakt v/sokneprest Espen Feilberg ­Jacobsen. Historien om musikeren og pionéren Erling Stordahl v/Arild Stenrød

Stenbekk, onsdag 6. desember kl 18.30

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN

• Elisabeth Varnes forteller om sin tid som prest og deler adventstanker med oss. • Sang av Brita Holmens damegruppe • Prøysen-innslag ved Jane Torskenes ­Østgård • Østenringens «Julebord» • Misjonsgave

Andakt, sang, diverse underholdning, utlodning og god b ­ evertning. For transport, ring 908 94 922

HJERTELIG VELKOMMEN !

LANDE BEDEHUS DESEMBER Tirsdag 5. desember kl 11.00: NMS Onsdag 13. desember kl 18.00: «Vi synger julen inn». Andakt. Sang: Lande Musikkforening.

SARPSBORG KIRKE EMMAUS­KVELDER

Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30

TIRSDAG 12. DESEMBER: Adventssamling: Vi får besøk av sokneprest Espen ­Feilberg Jacobsen og en skoleklasse fra Kurland skole.

Nyttårsaften i Sarpsborg kirke

Vi går inn i det nye året, gjennom ord og toner takker vi for året som har gått og legger ­fremtiden i Guds hender. Velkommen til aftensang med ­meditativt preg

Nyttårsaften kl. 18.00

Kirken vil være åpen fra kl.1700 – da ringer vi det nye året inn. Det er ­anledning til å komme og være i kirke­rommet, tenne lys, sitte i stillhet, bønn og ettertanke, før aftensangen begynner. Ansvarlige for programmet denne kvelden er blant andre, kantor Carl-Andreas Næss og prest Ragnhild Hansen.

DESEMBER Tirsdag 5. kl. 20.00 JANUAR Tirsdag 2. kl. 20.00 Tirsdag 16. kl. 20.00 Tirsdag 30. kl. 20.00 Emmauskvelder er ­meditative kvelder med eller uten musikk. Kirken er åpen kl. 19.45 til ca. kl. 21.00. Det kan hende vi inviterer til s­ amtale, f.eks. med te, for dem som ønsker å bli igjen en stund etter meditasjonen – selv om det ikke står i programmet. «Velsigne alt hva der ­tilføres livet – og leve all tid efter k­ jærlighetens tanker. Favne om sitt eget hjerte, lik den så kan blive i stand til at favne om annens hjerter. Det er kjærlighet i alt. Alt er bygget av og med k­ jærlighet.» (Visdomsord)

Korene i Tune kirkes

Tune kirke 3. desember kl 18.00 Sanger og salmer som hører advents- og juletiden til. Medvirkende: Ole Hermann Huth, fiolin Mari Ann Bjørnstad, dirigent Henrik Brusevold, musikalsk leder Lisbeth Heie Gregersen, sogneprest Salg av kaker og brus. Kollekt ved utgangen


16

Kirkenytt

November/desember 2017

Det grønne hjørnet… FREDAG 1. DESEMBER

Tips til julemat

Teatertur til Nationaltheatret «Julemiddag»

Velkommen til julemiddag gjennom hundre år på Nationaltheatret. Julen er tid for tradisjoner. Likevel beveger verden seg. Vi beveger oss med den. I teaterstykket foregår den første julemiddagen i 1915. Deretter følger vi en families julefeiringer gjennom annen verdenskrig, sosialdemokratiets inntog og oljealderen. I løpet av hundre år er det meste annerledes. Bli med på en norgeshistorie i miniatyr. Avreise fra Tune rådhus kl. 17.30 med buss. Pris: kr 475 pr person. Påmelding fortløpende til Arvid Raddum, e-post arvidraddum@gmail.com

www.tirsdagsforum.no

Det er helt greit å kose seg med tradisjonsmat på julaften, det viktigste er hva du gjør alle de andre dagene i året. Men hvorfor ikke tenke nytt de andre juledagene, når ribbe og pinnekjøtt er vel fortært? AV LIV THORING, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

Til koldtbordet Det grønne julebordet: Sett sammen en fargerik symfoni av dine beste vegetarretter. Vi tror dine julegjester vil bli gledelig overrasket, og kanskje er dere flere som innfører dette som en god og velsmakende tradisjon. Se vårt rikholdige arkiv over «vegetariske fristelser» på www.framtiden.no/blogg/matbloggen Sild: Sild i alle varianter har lange tradisjoner her i landet, og er både bærekraftig og sunn mat. Inviter gjerne til sildelag med kokte egg, rømme, lefse, rugbrød, vørtebrød og andre godsaker til. Det blir garantert en suksess. Røkt fisk med eggerøre: Tenk gjerne nytt, og erstatt oppdrettsrøkelaksen med røkt makrell. Den er både sunnere og mer bærekraftig. Potetsalat: Kokte poteter deles i terninger og blandes med hakkede: egg, rå løk og sylteagurk. Bland inn majones, rømme eller soyafløte frisk dill, salt og pepper.

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

VO LVO • KI A • HYU NDAI • L AN D ROVER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

Ovnsbakte grønnsaker: Del løk, rødbeter, søtpotet og andre favorittgrønnsaker i båter og bak dem i ovnen på 180 grader til du kjenner at de er møre. Steketiden varierer med mengden. Det kan være lurt å steke løken et kvarters tid før du legger på de andre grønnsakene. Kjenn den herlige sødmen fra grønnsakene fylle både luften og ganen. Lag mye, for dette blir en favoritt. Denne retten trenger ikke krydder. Men du kan gjerne blande olivenolje, hvitløk, salt, pepper, urter og fordele marinaden jevnt med hendene, før du setter grønnsakene i ovnen. Humus: En god humus er et must på ethvert koldtbord. Denne oppskriften liker de fleste. Ha ferdigkokte kikerter, vann, thahini, salt, pepper, litt olivenolje og malt cummin (karve) i en stavmikser, og kjør det hele i et par minutter. Til pynt kan du eventuelt ha pinjekjerner, klippet bladpersille, og noen dråper olivenolje og oliven. Eggesalat: Hardkokte egg deles i småbiter og blandes med majones, hakket rå løk, småhakket sylteagurk, salt og pepper og eventuelt litt soyafløte. Tzaziki: Riv en agurk grovt på et rivjern. La skåle med revet agurk stå litt på skrå, og gjør plass til saften som siver ut. I løpet av et kvarter har det meste rent ut. Du kan også bruke en sil. Knus ett fedd hvitløk og bland i tre-fire spiseskjeer rømme. Smak til med pepper og ev. litt salt.

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

Juletorsk har lange tradisjoner: Hvis du ikke pleier å spise det i julen, er det en god ide å gjøre torsk til juletradisjon. Prøv å få tak i den fra Barentshavet, fordi kysttorsken er en truet art. God appetitt og nyt julematen!

de... le g r o f r e g g le

Rør

Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

Varm middag Den grønne julemiddagen: Et vegetarisk julebord er selvfølgelig det mest miljøvennlige. Server gjerne en vegetarisk juleklassiker nøttestek (oppskrift på nevnet matblogg) med masse godt tilbehør. Røkt kolje med kålrabistappe og eggesmør Hyse/kolje er ja-mat, og skikkelig festmat. Kålrabien deles i biter og kokes en halv time, før den moses. Kan ev ha i litt (soya)fløte og en klatt smør.

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


Kirkenytt

17

November/desember 2017

Luciakoret-konsert i Sarpsborg kirke På Lucia-dagen 13. desember blir det igjen konsert i Sarpsborg kirke med Luciakoret.

Lucia-konsert i Tune kirke

Onsdag 13. des. kl. 12.30

Medvirkende: Sarpsborg veterankorps, Henrik Brusevold, orgel Bjørnar Spydevold, sang Store Tune Gård Barnehage prosesjon og sang. Gratis entré.

TEKST: TOM HELGESEN FOTO: MARIANNE AARUM

Luciakoret, som er et sam­ arbeid mellom Kulturskolen og ­Sarpsborg kirke, ble stiftet i 2013 som et prosjekt fram mot by­jubileet i 2016. Siden har de holdt i gang, og er blitt en årlig tradisjon med fulle kirker. Koret teller 24 ungdommer i alderen 10-18 år fra byens ulike kulturmiljøer, og har de siste ukene øvd jevnt og trutt for å forberede seg godt til konserten. Seks av medlemmene i koret er nye for året. I tillegg til gratiskonserten om morgenen på Lucia-dagen, er de også med på tenningen av julegrana på torget. Marianne Aarum, en av drivkreftene bak koret, synes det er flott å kunne gi Sarpsborgs innbyggere fin korsang i førjulstiden. Koret har sin egen Lucia-sang med musikk av skrevet av Carl-Andreas Næss og tekst av Grethe Myhre Skottene.

Hold av varier for en t aften !!

Festkonsert

Årets kor Årets kor består av følgende med­ lemmer: Odette Johansen Toukam, Emma Martinsen ­Vollengen, Marie Håkenstad, M ­ athilda Juni ­Arntzen, Milla Kitterød, Amalie Jensen, Herman Jensen, Sara ­Johannessen, Kaja Sofie Tveit Wallin, Nathalie Wallin ­Norenberg, Eli Marie Eriksen, Marte Vister Halvorsen, Nora

Vister H ­ alvorsen , Oda Myrvold, Sahra D ­ esiree Jørgensen, Marikken Christensen, Frida Eriksen, Maren L. Walther, Fiona Wallin Norenberg, Kajsa Bjørnstad, Ronja Bjørnstad, Ina Linnea Langback, Nora Marie Hansen Brynildsen og Hannah Fjeldbraaten.

Bill kr 200,v/ inngangen

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom


18

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Tune menighet: William Olav Fredriksen Sofia Wichstrøm-Nielsen Mila Marielle Stålesen-Johansen Joachim Emilio Åstrøm-Olsen Sander Elias Berg Bjaanes Mathias Heramo Guthu Leander Nyseth Olavesen Hermine Filippa Knape Myhrene Bøckmann Alvin Haraldsen Holleby menighet: Marcus Løkkevig Abrahamsen

VIGDE Tune menighet: Ann Charlott og Roar Øby Syversen Heidi Jeanette og Lars Erik Hansen

Greåker menighet: Amanda Berntsen Andersen Amalie Henriksen Stubberud Solli menighet: Isac Andersen Sarpsborg menighet: Mathea-Otilie Normann Mattsson Julie Løvås Tronshart Iver Olafsen-Johannessen William Kvalnes-Bakken Emma Sofie Aaserud Anders Otto Melleby Mille Linnea Magnussen Ingrid Ingebrigtsen

November/desember 2017

HELLIGTREKONGERSFEST DØDE Greåker menighet: Aaa Sarpsborg menighet: Alice Margareth Bakken Unni Lillian Lunde Valbjørg Bàra Dahlstrøm Arnfinn Granrud Laila Pettersen-Granli Synnøve Henny Tangen Kristen Bernhard Larsen Mildred Elsie Edell Døde Greåker menighet Finn Hansen Hallstein Inge Larsen

Tore Gudmund Pedersen Gunn Lisbeth Martinsen Ann Celine Bergerhaug Agnes Hillestad Andersen Tune menighet: Inger Raknes Anette Gunvor Kristine Hall Anne Karin Holøs Hans Jacob Lislerud Tove Iren Hansen Jorun Adele Thomassen Reidar Torper Liselotte Marie Kvinlaug

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

i Kurlandkirken torsdag 9. januar 2018 kl 18.00

Sarpsborg menighet ønsker små og store velkommen til Helligtrekongersfest. Vi starter kvelden med en enkel famililegudstjeneste ved kateket Berit Vasdal. Det blir som vanlig også gang rundt juletreet, loddsalg, bevertning og poser til barna. Velkommen! Ved Kurlandutvalget i Sarpsborg menighet

Karl Johansgt 1, 1706 Sarpsborg Telefon: 69 13 00 90 Web: esbank.no VI HAR PRIS GARANTI!

SMART

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

Det du trenger for å få jobben gjort!

KUN FRA 429,PR. MND.

MONTERING

FRA KUN 1490,-

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør ... gi 2 middager til en i gatemiljøene

sms glede til 2490 (80,–)

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

kirkensbymisjon.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

 Hjemmehjelp

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

Vi er stolt f­ orhandler av ­Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

Velkommen til handel med mening!

 Omsorg  Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

 Avlastning for de

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

Glede

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20

Kirkenytt

Besøkte 100-årsjubilant

November/desember 2017 KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen espen-feilberg.jacobsen@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Lisbeth Gregersen besøkte Else Bjørnstad på Valaskjold omsorgssenter da Else rundet 100 år. Det ble mye mimring, innen Lisbeth avrundet med å be ”Fader vår”. Et besøk jubilanten satte stor pris på.

Da Else Bjørnstad rundet 100 år 10. november, stakk Lisbeth Gregersen innom Valskjold omsorgssenter med en blomsterbukett og hyggelige ord. Har ikke tid

TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Det ble et flott møte, hvor det både ble mimret om gamle­ dager og diskutert nåtidens utfordringer. Else viste seg snart å være en svært samfunnsengasjert kvinne – og uforskammet sprek!

Lande-jente Else vokste opp på Lande med to søsken, og kan fortelle om en god, trygg og aktiv barndom. Da hun giftet seg, bosatte paret seg i Løkkeveien og fikk sønnen Torgeir Audun. Nå har hun vært enke i 25 år, og er bosatt på Valaskjold omsorgssenter. – Torgeir bor heldigvis ikke langt unna og er stadig innom. Ellers er de fleste av mine venner borte, forteller hun.

Else er glad for alle teknologiske framskritt som har gjort livet lettere for mange. Samtidig påpeker hun at vi har mistet noe vesentlig underveis. – Før tok vi mer vare på hverandre. Vi hadde tid til å gå på besøk om vi fikk høre at noen

var syke, og hadde gjerne med noe til kaffen. I dag har vi ikke tid, og folk holder seg stort sett for seg selv.

Oppskriften? Hva er oppskriften på å holde seg så godt i 100 år? – Tja, si det. Jeg har drukket

tran i alle år, somrer som vintrer, jeg har syklet mye og hatt et variert kosthold. Ellers er det vel ikke noe spesielt, mener jubilanten, som markerte dagen med en samling hjemme hos sin sønn.

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Allehelgenskonsert: Vi mintes våre døde

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Sarpsborg Kammerkor bidro til to flotte allehelgenskonserter i Sarpsborg kirke.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com

Sarpsborg kirke ble nesten fylt til siste benkerad under begge allehelgenskonsertene i Sarpsborg kirke.

Dette er blitt en viktig tradisjon for mange, hvor vi samles i stillhet, åpner for sorgen og minnes våre døde. I kirken finner vi trøst og håp i ord, toner og lystenning. Under Allehelgens-konsertene var Emilie Hellum Johansen og Christopher S. Pedersen solister. Sarpsborg kammerkor og musikere fra Oslo-Filharmonien sto også for det musikalske innholdet, i tillegg til Guttorm Guleng på orgel og Carl-Andreas Næss som dirigent.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Deltagerne fikk høre et variert musikalsk program, fra klassisk til visesjanger, mens Kari Mangrud Alvsvåg lese tekster og satte ord på det å savne noen. Konsertene er et samarbeid mellom ­Sarpsborg Kammerkor, Den norske kirke, Jølstad begravelsesbyrå og Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen. TEKST: TOM HELGESEN. FOTO: EILEEN STANG

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum

marianne-gangestad.ervum@sarpsborg.com

Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Fungerende kirkeverge i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 6-2017  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 6-2017  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune