Page 1

UKE 42 – UTGAVE 5 – OKTOBER 2017

500 år siden

reformasjonen

Markeres med felles­gudstjeneste i Tune kirke Den 31. oktober 1517 slo den tyske munken ­Martin Luther opp 95 teser mot avlatshandelen på døren til slottskirken i den lille tyske byen

Tro og vitenskap møttes på Inspiria

Det ble et spennende møtepunkt mellom vitenskap og tro under biskop Atle Sommerfeldts besøk på Inspiria. side 3

Wittenberg. Reaksjonene som fulgte førte til en enorm teologisk og politisk omveltning. side 4-5

God mottakelse for Feilberg Jacobsen

Sogneprest Espen Feilberg Jacobsen er godt i gang med arbeidet i Sarpsborg menighet, og forteller om en varm og god mottakelse. side 8

Trivelig gjensyn for 50-årskonfirmanter

Tradisjonen tro satte 50-årskonfirmantene hverandre stevne 8.okt. I 1967 var det konfirmasjon både vår og høst i Sarpsborg. side 16


2

Kirkenytt

Min Tro

AV MONA-ELISE MOAN

PÅ TALERSTOLEN Espen Feilberg Jacobsen Snart kommer Allehelgensdagen, og på kirkegårder over hele landet blir det igjen tent tusenvis av lys i høstmørket. Det varmer både sørgende og andre som opplever kirkegården på denne måten. Men Allehelgensdagen har ikke alltid hatt dette preget. Bakgrunnen var opprinnelig en annen. Helt fra 300-tallet har det vært en tradisjon for å feire helgener. De første kristne som levde under vanskelige forhold med mye forfølgelse, hadde hele tiden håpet med seg om at Kristus skulle komme tilbake, snart. Tålmodigheten ble satt på prøve – og det var viktig å holde motet oppe. En måte å gjøre det på, var å løfte fram eksempelet fra de troende kristne som hadde gått foran og holdt ut også i forfølgelser og vanskelige situasjoner. En offisiell allehelgensdag den ble innført i 610 av pave Bonifacius lV til minne om de martyrene som ikke hadde fått sin egen helgendag. Dagen ble plassert 1.nov., men på 1700-tallet var det en opprydding i helligdagskalenderen i Norge-Danmark og dagen ble flyttet til nærmeste søndag, fortsatt med feiring av avdøde kristnes gode eksempel som tema og innhold. I de senere år, og kanskje spesielt etter at Kong Olav døde, har det blitt mer og mer vanlig å minnes de kjære man savner i det offentlige rom, og gjerne knyttet til spesielle høytidsdager. Da har både Allehelgensdagen, jul og nyttår blitt brukt som særlige minnedager. Det er nettopp på slike dager kirkegårdene landet rundt lyset vakkert opp.

Kirken har på en måte tilpasset seg det som først og fremst er en folkelig tradisjon og Allehelgenshelgen er ikke nå så mye en feiring av helgener, som en minnedag for de av våre kjære som er døde. Sorg, savn, lengsel og minner er det som fyller sinnene på denne tiden. Liv Nordhaug har skrevet en ualminnelig vakker, sterk og flott salmetekst som møter den som er midt oppe i sorgen og savnet. Salmen begynner slik: «Når natten fyller dine rom og dine tanker, og alle lys er sloknet, ett for ett.» Dette tenker jeg er en sterk beskrivelse av hvordan sorgen kan arte seg, noe som vi kan kjenne oss igjen i. Eller som hun beskriver i neste vers: «Når sorgen lammer dine ord og dine hender, du gråter i en avmakt uten håp.» Så møter hun denne situasjonen med å peke på muligheten av at det kan finnes lys likevel: «Da kan det skje du møter midt i mørke, det himmellys du glemte du har sett.» Og hun trekker oss tilbake til begynnelsen av vårt eget liv når hun sier: «Da kan du varsomt løftes midt i smerten av ham som du ble gitt til i din dåp.» I denne salmen gis det også rom for den som kjenner at dette blir for vanskelig, også tvilen anerkjennes og beskrives slik: «når tvilen herjer din hegn og din hager, så vårens vekster rives opp og dør –» Det gis rom og aksept for tvilen i fortvilelsen, men likevel med håpet som en liten dør på gløtt: «Da kan du se at noe fortsatt spirer, et himlens liv som er blitt plantet før.» Det finnes ikke ord som kan bøte på sorg og savn, men jeg tenker at Liv Nordhaug fanger inn både følelsene vi kan ha, samtidig som hun vart og forsiktig løfter frem lyset og håpet og muligheten for at sorgen ikke blir det siste. Den kirkelige markering av Allehelgensdagen vil i ord, toner, og bønner søke å formidle noe av det samme i ønsket om å gå et stykke vei med alle som er midt oppe i sorgen og savnet etter sine kjære.

Oktober 2017

I skrivende stund er det 479 dager siden jeg traff Gud ved kjøkken­bordet. Eller var det Den hel­ lige Ånd? Ikke vet jeg, men jeg er helt sikker på at jeg hadde en religiøs opplevelse, ja – nærmest en oppvåkning, lørdag 11. juni 2016.

Min tro har vært alt annet enn fast.

Den har vært meget flytende, og som en elv har den hatt ­mange anløp gjennom livet. Felles for de stoppestedene min søken har ført meg til har vært behovet for m ­ ening og et fellesskap. Noen som trodde på det samme som meg, noen jeg kunne finne trygghet hos. Jeg hadde denne trygg­heten tidlig i barndommen, og jeg husker jeg var helt sikker på at kjærlighet var det samme som Gud. Det gode i menneskene var det samme som Gud. Mitt barnesinn klarte ikke å formu­lere min tro så tydelig, men det var det jeg følte og var fylt av. Jeg ba min aftenbønn i visshet om at jeg ble hørt, og at mine tanker og ord hadde kraft. Jeg gikk på søndagsskole, og fulgte ivrig med på figurene som ble flyttet rundt på flanellografen. Det var tydelig, varmt, trygt og omsorgsfullt. Et sted på veien inn i ungdoms­ tiden mistet jeg min overbevisning, og noenlunde samtidig som jeg ble rammet av mitt første sammenstøt med depresjonens stygge vesen slapp jeg taket i Gud. Det meste i livet mistet sine gullkanter, og verken verden eller menneskene i den var utpreget gode. Jeg satt lik­ hetstegn mellom religion og frykt, og avskrev tanken på det gode i

menneskeheten, og jeg ble overbevist om at det ikke lå en guddommelig kraft i og mellom oss som forenet alle. Vi var ensomme sjeler som fløt viljeløst på livets elv, og det var om å gjøre å holde ut til døden kom og frigjorde oss. Mørke tanker som preget flere tiår av livet mitt, til tross for at jeg utad så ut til å ha et lyst vesen. Jeg er det fagfolkene kaller «en ressurs­ sterk deprimert», noe jeg opplever tidvis belastende. «Du ser jo så bra ut», kan folk finne på å si. Innbiller de seg virkelig at de kan se hva som skjer inne i hodet mitt? Nei, nok om det. Poenget er at jeg ser klare sammenhenger mellom inntredenen av sykdommen og når jeg mistet min tro på Gud. Nå ser jeg det, men det tok sine år. Jeg brukte en del tid på å anklage Gud for å ha mistet troen på menneskene før jeg selv mistet troen på religion som et gode. Da jeg vandret på pilegrimsleden fra Sarpsborg til Trondheim sommeren 2015 var det flere som sa til meg at den helt store opplevelsen ville komme etter at selve gåingen var over. Det var først da jeg ville erfare hva en slik tur gjør med mennesker. Jeg smilte, og sa jeg ville være åpen for alt som kom min vei, og det var jeg, selv om jeg oppriktig trodde jeg kom til å få mest ut av den fysiske vandringen. Det var lenge siden jeg hadde hatt noe i nærheten av en religiøs opplevelse, og jeg fnøs litt på innsiden av at noen kunne mene en (lang) gåtur ville endre meg som person. Og jeg fnøs ikke bare innvendig da jeg leste Tom Helgesens intervju med meg i forkant av pilegrimsvandringen, hvor prost Kari Mangrud Alvsvåg uttalte at hun syns det var helt greit at jeg ikke anså meg selv for å være kristen, og at jeg kanskje

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Oktober 2017

uansett ville støte på den treenige Gud på min vandring mot Nidaros. Jeg husker jeg synes hun var på kanten til å være frekk. Ja, i alle fall freidig. Jeg var åpen og mottakelig for både indre og ytre opplevelser de førtiseks dagene jeg gikk deler av vårt langstrakte land. Og jeg var ikke mindre åpen i etterkant. Min dragning mot religion, ritualer, kriser og død fikk fullt utløp i 2016 da jeg hadde som­ merjobb som gravferdsassistent. Hos nye kollegaer i Jølstad begravelsesbyrå fikk jeg utløp for min nysgjerrighet og min barnlige spørretrang ble møtt med åpne armer og sinn. Det var ikke det spørsmål jeg ikke følte jeg kunne stille. Aldri før hadde jeg fått slikt påfyll i ”trosbeholderen”, og jeg opplevde å falle til ro til tross for at mine spørsmål avstedkom ulike svar alt ettersom hvem jeg spurte. Jeg opplevde å finne tilbake til det jeg som førskolebarn hadde trodd på, og jeg ble fylt av den rolige gleden jeg så lenge hadde søkt. Den junidagen som står så tydelig fastprintet i mitt minne var denne gleden så overveldende at tårene flommet klisjefylt over, og rant i strie strømmer. Jeg kjente at jeg var genuint glad, men ble redd fordi jeg ikke skjønte hva det var som hadde ”falt over meg”. For jeg følte meg rammet. Overrumplet. Men da en av somme­ rens kollegaer forsiktig foreslo ”Kan det være Jesus som banker på og vil være med deg i hverdagene dine?”, så runget bekreftelsen på innsiden, og jeg mistet redselen jeg tidligere hadde kjent på. Frykten for dette ukjente slapp taket, og jeg skjønte at dette var det jeg hadde lett etter. Det tok ikke mange dagene før jeg meldte meg inn i kirken, og fant fellesskapet mitt i Sarpsborg menighet. Takknemlig og glad for at prosten sådde sine frø i frodig jord, og for alle som møter meg med glede og åpenhet. Depresjonen er med meg også som kris­ ten. Den må jeg lære meg å leve bedre med. Jeg hadde den mørkeste opplevelsen hittil for kun et drøyt halvår siden. Men nå er jeg ikke helt alene med de mørke tankene. Gud tåler meg, og jeg tåler meg bedre i kraft av å ha ham med meg.

Speidergudstjenesten på Burås i Jelsnes

Speidere fra Tune, Grålum og Jelsnes speidergrupper KFUM-KFUK arrangerte søndag ettermiddag 24. september speidergudstjeneste på Burås i Jelsnes. Jelsnes speidergruppe har idag ca 20 medlemmer i alderen 6–19 år, og noen av dem deltok under gudstjenesten. De hadde også laget et fint alter og møtte opp med det norske flagg og speiderflagget. Speidergruppen driver et viktig og fint ungdomsarbeid i bygda. Ved alteret ser vi sogneprest i Holleby Finn-Ove Brandvold.

Spennende møte med unge

Biskopen fikk god kjemi med elevene, og det ble god og ærlig samtale etter framvisningen.

Det ble et spennende møtepunkt ­mellom v­ itenskap og tro under biskop Atle ­Sommerfeldts besøk på Inspiria. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Sommerfeldt har hatt en tettpakket og svært variert timeplan under ­bispevisitasen i Tune, Greåker, Soli og Holleby menigheter. Kirkenytt var med da biskopen hadde invitert elever fra Grålum ungdomsskole til Planetariet på I­ nspiria.

Big bang-teorien Først overvar de en reise i universet med utgangspunkt i Big bang-­teorien

(en eksplosjon der vårt univers oppsto for 13,8 milliarder år siden, og at tid, rom og materie oppsto, og at rommet har siden utvidet seg), med Per ­Kristian Grytdal som los. Deretter fikk de unge stille spørsmål.

Eksistensielle spørsmål – Hvordan begynte du å tro på Gud? – Hvorfor er du sikker på at det finnes en Gud?

– Hva synes du som kristen om «Big bang-teorien?» – Har du opplevd Gud på nært hold? Biskopen tok seg god tid til å svare på de eksistensielle spørsmålene, og det ble også givende menings­ utvekslinger med ­flere av elevene. – En f in time, konkluder te ­biskopen, og roste ungdommen for at de også delte sine egne tanker rundt tro og tvil.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Telefon 03024 - fonus.no


4

Kirkenytt

Oktober 2017

Tesene som omveltet teologien 500 år siden reformasjonen tok til I år er det 500 år siden ­reforma­sjonen tok til, som ­resulterte i en enorm t­ eologisk og politisk omveltning. I Sarpsborg vil jubileet bli ­markert med egen fellesgudstjeneste i Tune kirke 29. oktober.

– De fleste forskere vil si at kirken på 14- og 1500-tallet var i forfall. Mennesket tok Guds plass. De intellektuelle svermet for gresk kunst og kultur, for­teller sokneprest i Solli og Holleby, Finn-Ove Brandvold, om bakgrunnen for tesene. Brandvold har fordypet seg i historien.

TEKST/FOTO: FINN-OVE BRANDVOLD

Den 31. oktober 1517 slo den tyske munken Martin Luther opp 95 teser mot avlats­handelen på døren til slottskirken i den lille tyske byen Wittenberg. Re­ aksjonene som fulgte førte til en enorm teo­logisk og politisk omveltning. Men hva var foranledningen? – De fleste forskere vil si at kirken på 14- og 1500-tallet var i forfall. Mennesket tok Guds plass. De intellektuelle svermet for gresk kunst og kultur. Gjen­ opplevelsen av antikkens livsstil førte også umoral, griskhet og maktsyke med seg, og ­mange ønsket en reformasjon.

Avlatsbrev For å skaffe penger til opp­ førelsen av Peterskirken i Roma, hadde Pave Leo X satt i gang en omfattende handel med avlats­ brev. Et avlatsbrev var et doku­ ment som ettergav straff på jorda og i skjærs­ilden. Da dominika­ nermunken J­ ohann Tetzel i 1517

begynte å selge avlatsbrev nær Wittenberg, kastet Luther seg ut i en teologisk diskusjon om avlat. De berømte 95 tesene som ble slått opp på døra til slottskirken i Wittenberg var skrevet på latin. Den gang var det en alminnelig måte å innby til ­akademisk debatt på. Tesene ble oversatt til tysk, og takket være den nye boktrykker­ kunsten ble de lynraskt spredt over mesteparten av Tyskland.

Rettferdiggjørelse – Luther tok kraftig anstøt av kirkens pengemisbruk og makt. Men først og fremst var det på det indre, sjelelige plan hans re­ formbevegelse har sine d ­ ypeste røtter. Nøkkelordet her er «rett­ ferdiggjørelse», et lite kjent ord i dag, allemannseie den gang. For å forstå dette ordet ut fra Luthers forutsetninger må det sies at reformatoren i unge år hadde en skremmende ­fore­stilling om at Gud er den ­skjulte, uberegnelige strenge dommer.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no

Martin Luthers 95 teser fikk en enorm teologisk og politisk åvirkning. 500-årsjubileet markeres med en fellesgudstjeneste i Tune kirke 29. oktober. Portrettet malt av Lucas Cranach.

– Når Luther leste om Guds rett­ ferdighet i Det nye testamente, forstod han den alltid som den ­k nusende, straffende rett­ ferdighet. Så gjaldt det for ­Luther å til­ fredsstille denne krevende, døm­ mende rett­ferdige Gud. Det lyktes ham ­aldri. Den unge Luthers for­tvilte hjertesukk lyder: «Hva skal jeg gjøre for å finne en ­nådig Gud?»

Tårnopplevelsen – Så får han den berømte tårnopplevelsen i klosteret i Wit­ tenberg som forandrer hele hans liv. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved en livslang opphopning av gode handlinger. Det er troen alene det kommer an på, troen på frelsen i Jesu Kristi Kors. Den som tror på den Korsfestede,

Martin Luthers Lille Katekismus.

står rettferdiggjort for Gud uten menneskelige gjerninger. – For Luther er ikke dette først og fremst resultatet av teologisk tenkning, men av en voldsom Gudsopplevelse. All hans bibel­ tolkning, hele hans kristendoms­ forståelse kretser fra nå av om rettferdiggjørelsen ved troen alene.

Skrev til paven Ett år etter at han skrev sine 95 teser mot av­laten, skriver han til pave Leo X: «Jeg kaster meg for deres hellighets føtter og overgir meg til deg med alt jeg er og har.

La meg leve eller dø, godkjenn mitt verk eller forkast det etter ditt for­ godtbefinnende. I din stemme vil jeg gjenkjenne Kristi stemme, som hersker og taler i deg.» – Men da Rom forkastet hans lære, brøt Luther med kirken. Fra nå av og resten av livet r­ aser han mot paven; kaller ham Anti­ krist og skjøgen i Åpen­baringen. Rettferdiggjørelse ved troen var for ham blitt selve kjernen i hele kristendommen.

Ble bannlyst Da Luther ikke ville tilbake­ kalle tesene, bannlyste paven ham fra den katolske kirken og han ble senere erklært fredløs.


Kirkenytt

5

Oktober 2017

Luthers liv 1483:

Martin Luther ble født i 1483 i byen Eisleben i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Martin var en begavet gutt, og faren som var gruveeier skaffet familien nok penger til at han kunne begynne på latinskolen og siden på universitetet.

1505:

Luther begynte å studere jus ved det velrenommerte universitet i Erfurt. Det var faren som bestemte hva sønnen skulle studere. Mens han var på vei hjem for å besøke foreldrene sine, ble han overrasket av et voldsomt tordenvær. Han falt på kne og bad til Sankta Anna (blant annet helgen for gruvearbeidere), og han lovet å bli munk hvis han slapp levende fra uværet. Noen få uker seinere ble han medlem av presteordenen Augustiner-eremittene i Erfurt.

1507:

Luther avla munkeløftet sitt og ble samtidig viet til prest. Luther strevde så hardt med å oppfylle munkeløftene til punkt og prikke at hans fysiske og mentale helse led under det. Likevel følte han ikke at anstrengelsene brakte ham nærmere Gud.

1512:

Luther tok en doktorgrad i teologi, og året etter ble han ansatt som professor i bibeltolkning ved universitetet i Wittenberg. Han ble mer og mer overbevist om at man ikke blir frelst ved å gjøre gode gjerninger, men ene og alene ved å tro på Kristus.

1517:

Høsten dette året skrev Luther på latin de berømte 95 tesene mot avlat, som ble slått opp på døra til slottskirken i Wittenberg.

1518:

Det ble innledet en kjetterprosess mot Luther. Han ble forhørt på riksdagen i Augsburg av kardinal Cajetan, som forlangte at han skulle tilbakekalle skriftene sine. Det ville ikke Luther. «Tesedøren» på slottskirken i Wittenberg.

Å være bannlyst av kirken betød at Luther kunne henrettes som kjetter, og bøkene hans skulle brennes. Han hadde ikke krav på noen verdslig rettergang. Men mange følte at Luther hadde rett i at kirken måtte ­reformeres. Der var et innestengt Roma-hat i befolkningen og blant flere tyske delstatsfyrster. Det kom Luther til gode.

Splittelse og avklaring Luther ønsket at folk selv skulle ha mulighet til å lese Bibelen på morsmålet sitt, så de ikke var avhengige av å høre pavekirkens utlegging av Skriften. Derfor oversatte han selv hele Bibelen fra grunnspråkene til tysk. Som følge av at folk fikk adgang

til å lese Bibelen i Luthers tyske oversettelse, begynte de også å tolke den selvstendig. Mange trosretninger oppstod, og noen av dem stod fjernt fra Luthers kristendom. Døperbevegelsene avviste barne­d åpens gyldighet. De ­såkalte spiritualister påberopte seg en indre inspirasjon fra Den ­hellige ånd ved siden av ­Bibelens ord. Og det oppsto radikale ­krefter som ønske å fremme Guds rettferdighet på jorda med sverd i hånd. Luther kalte disse ytterlig­ gående reformatorer nedsettende for svermere.

Luther – en gigant – Luther var en gigant. Hans samlede verker er utgitt i 127 store bind (Weimar-utgaven), flere av dem fordelt på delbind, til sammen over 80 000 sider. Hovedverkene hans er utgitt på norsk i 6 bind (Martin Luther, verker i utvalg, Gyldendal). Forhåpentligvis vil prester og legfolk på tvers av konfesjons­ grenser bruke anledningen i jubileumsåret til å sette seg inn i Luthers tanker. – For langt utover den kon­ fesjonelle diskusjon marke­ rer han seg som en troens far, som med sitt profetiske bud­ skap peker mot sentrum for all kristendoms­forståelse, Jesus Kristus, ­konkluderer han.

Reformasjonen i Norge Norge var en del av konge­ riket Danmark-Norge. I 1537 vedtok kongen i København at kirken skulle gå fra å være romersk-katolsk til å følge den lutherske læren. Den ­katolske kirke ble forbudt, og det kom en lov som nektet katolske prester, munker og nonner adgang til landet. Den l­ utherske forståelsen av kristen­dommen var den eneste tillatte. Slik var det i over to hundre år, fram til 1845.

Overgangen fra en katolsk til en luthersk forståelse av ­kristendommen førte til store forandringer: • D e k a t o l s k e p r e s t e n e måtte enten gå over til den ­lutherske læren eller slutte. • E n luthersk prest kunne være gift, det kunne ikke en katolsk prest. • Klostrene med munker og nonner forsvant.

• Gudstjenesten fikk en annen form, og språket i guds­ tjenesten ble norsk. Tidligere hadde den foregått på latin. • Mange helligdager knyttet til katolske helgener ble fjernet. • Statuer og helgenbilder fra den katolske tiden ble fjernet fra kirkene, noen ble ødelagt. • Å be til Maria og andre ­helgener var ikke tillatt.  KILDE: CAPPELEN DAMM

1520:

Paven utstedte en bannbulle, hvor han gav Luther 60 dager til å tilbakekalle, ellers ville han bli utestengt av kirken. Luther r­ eagerte med å brenne bullen offentlig. Få uker seinere bannlyste paven ham fra den katolske kirken.

1521:

Den innflytelsesrike kurfyrsten Fredrik den vise av Sachsen sørget for at Luther kunne få lov til å forsvare seg på Riksdagen i Worms i april 1521. På riksdagen fastholdt han at han ikke ville tilbakekalle noe, og resultatet ble at han og tilhengerne hans ble erklært for fredløse. Enhver hadde nå plikt til at pågripe ham og utlevere ham til myndighetene. På hjemreisen arrangerte kurfyrst Frederik et fingert overfall på Luther, slik at han i skjul ble ført til fyrstens borg, Wartburg, hvor han oversatte Det nye testamente fra gresk til tysk.

1521–1522

Mens Luther skjulte seg på Wartburg, kom Andreas Karlstadt til å stå som leder av reformasjonen i Wittenberg. Under hans lederskap ble kirker rasert, «malte avguder» som helgenbilder og krusifikser ble ødelagt, og oppgjøret med kirkens misbruk fikk i det hele tatt mer karakter av revolusjon enn reformasjon. Da Luther fikk vite hvordan det stod til, forlot han tilfluktsstedet sitt og flyttet tilbake til Wittenberg. I daglige prekener tok han avstand fra Karlstadts bildestorm og radikale tanker, og det lyktes ham i noen grad at få gjenopprettet ro og orden.

1521–1534:

Luther oversatte hele Bibelen fra grunnspråkene til tysk. Inntil da hadde den stort sett bare vært tilgjengelig i latinsk oversettelse, og bare for et fåtall mennesker. I flere og flere kirker begynte man fra ca. 1523 å holde gudstjeneste på tysk i stedet for latin.

1525:

Luther giftet seg med Katharina von Bora, den ene av ni nonner som hadde flyktet fra et cistercienserkloster.

1530:

Riksdagen i Augsburg, hvor Luthers tilhengere la fram sitt teologiske syn i Den augsburgske bekjennelse, skrevet av Philipp Melanchton. Her er de reformatoriske grunnideene framlagt kort og klart. Sammen med Luthers lille katekisme ble denne bekjennelsen et viktig redskap når de lutherske reformatorene skulle forklare seg og avgrense seg i forhold til andre reformatoriske retninger, så vel som til den katolske kirken.

1546:

Natten mellom 17. og 18. februar 1546 døde Martin Luther. De siste ordene han skrev, var: Wir sind Betler – hoc est verum, eller på norsk: Vi er tiggere – det er sant. Han ble 62 år gammel. KILDE: KIRKELIG RESSURSSENTER


6 BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene

Oktober 2017

DIKTHJØRNET Jeg holder av Jesus og han holder av meg! Han vet hva jeg tenker og han tenker på meg. Han elsker oss alle. Han glemmer oss aldri! Jeg holder av Jesus og han holder av meg!

Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øyestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Dennis Lund 994 77 871

Berit Vasdal 995 07 866

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-4

SMÅBARNSANG

4

4-ÅRSBOK

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

5

KIRKEROTTETEATER

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

10-11

LYS VÅKEN

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marte-Kari Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart 13. september

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

Sarpsborg kirke : Søndag 12. november kl. 11.00

4-åringer er hedersgjester sammen med sin familie

Berit Vasdal (995 07 866)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00 Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

Hege Jørgensen (970 17 612) For barn som liker å synge. Camilla Skår (995 Apirantkoret fra 4 år til skolealder, 79 323) deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Brusevold (402 38 802)

Sarpsborg kirke: Fredag 27. oktober kl. 18.00

Teaterforestilling med Vesle og Fredo.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Kurlandkirken og Greåker kirke: 2.-3. desember

Overnatting i kirken

Greåker: Kristin Tollefsen (477 52 505) Kurland: Berit Vasdal (995 07 866)

Mikkelsmesse

Mikkelsmesse ble feiret i Kurlandkirken, til minne om erkeengelen St. Mikael. Barna fra XL-klubben deltok med flott sang og flere av dem var medliturger. Med over 80 mennesker tilstede ble det trangt om plassen under kveldsmaten, men det la ingen demper på stemningen av den grunn. Neste anledning til å oppleve XL barna i aksjon er på adventsfesten 28/11. Xl klubben er for barn i 1.-4. tr. og det er plass til flere. TEKST: BERIT VASDAL

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10-15

Jelsnes misjonshus: kl 19-22. 28/10 og 25/11

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning ifølge plan Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Hannestad Bedehus: kl. 18.30-21.00. Annenhver onsdag

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Greåker kirke 22. november kl 19:00-21:30. Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Greåker kirke 26.nov kl 18.00 17. des kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

14+

Gymsalen på Kalnes VGS. Idrett, andakt og glede

Jonas Andersen (468 86 105)

15+

Inspiria 27. oktober kl. 23.00-07.00 En aktivitetsnatt, med masse aktiviteter og underholdning

Dennis Lund (994 77 871)

15-16

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon.

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIRMASJON 2017/18

14+

TRO OG HÅP – EIDET

14+

THE PLACE

14+

KLUBB !NSIDE

14+

STOR­ SAMLING

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

KRIK

LOCK IN INSPIRIA

MILK

Berit Vasdal (995 07 866) Ole Jens Hovda (950 28 982)


Kirkenytt

7

Oktober 2017

Nestekjærlighet I Bibelen finner vi «Den gylne regel» eller nestekjærlighetsbudet. Den lyder slik: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Denne regelen kan vise oss hvordan vi skal behandle hverandre, i barnehagen eller på skolen. Den kan lære oss hvordan vi skal tenke i møte med andre barn. For eksempel hvis du snubler og får skrubbsår, hvordan vil du da at andre skal reagere? Det er greit å tenke på når du opplever at andre slår seg eller ikke har det bra på a ­ nnen måte. Noen ganger kan det hjelpe med en klapp på skulderen og vise at du bryr deg.

Vil du bli kjent med nye folk, være aktiv, ha det gøy og høre om Jesus?

VELKOMMEN TIL KRIK ­SARPSBORG!

«Takk for i dag» er en søt og morsom app som lærer barn og voksne om aftenbønn og dåp. Aktivitetene passer for barn fra 2-6 år. Appen inneholder flere fine barnesalmer.

Hvem? Fra ungdomsskolen og oppover Hva? Ballspill og annen sport – ingen prestasjonskrav! Aktiviteter utendørs og helgeturer i blant. Hvor? Kalneshallen Når? Annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 19.00– 21.00

HUSET Det er kveld og barna skal rydde leker, kosedyr og klær på riktig plass. Slik kan barn og voksne sammen avslutte dagen og begynne kveldsritualet. Det er fint å takke for tingene sine og dagen som har gått.

Les mer på krik.no og KRIK Sarpsborg på Facebook. KRIK er en landsdekkende kristen idrettsorganisasjon, med over 14.000 medlemmer.

Karakterene i appen er hentet fra fireårsboka «Linda og den lille kirka», men familien vil ha glede av appen uavhengig av denne boka.

Appen kan lastes ned gratis fra PlayButikk og Appstore. Søk «Takk for i dag» eller «Skrifthuset».

KIRKEN Lillebror skal døpes og barna kan invitere en stor og fargerik familie til dåpsdagen. De kan velge mellom mange fine og morsomme klær. SYNG SELV Appen vil bli oppdatert med en ny sang -og musikk modul. Her kan barna velge mellom forskjellige instrument og synge til musikken.

www.skrifthuset.no


8

Kirkenytt

Oktober 2017

Stortrives i nye roller Sogneprest Espen Feilberg ­Jacobsen og kantor Marianne G. Ervum er godt i gang med a­ rbeidet og forteller om en varm og god mottakelse. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

– Det har vært veldig fint å komme tilbake til Sarpsborg så langt. Jeg forbauses nesten over hvor mange kjente a­ nsikter som dukker opp i forskjellige sam­ menhenger, sier han. Espen har begynt i nye stil­ linger flere steder, men sier det aldri har vært så lett å komme i gang på et nytt sted. – Jeg har fortsatt mange men­ nesker å bli kjent med, og jeg trenger tid for å få overblikk over hvordan jeg best skal bruke min tid og mine krefter her, men det har vært en veldig ­positiv start! – Så tenker jeg også at faktisk er sarpinger veldig hyggelig mennesker. Det er en god tone i mange sammenhenger som jeg setter veldig stor pris på, en slags mild lunhet som kanskje korre­ sponderer med det åpne og milde landskapet i og omkring vår by.

Ny kantor Marianne Gangestad Ervum ble ansatt som kantor i ­Greåker menighet etter sommeren, og forteller hun er blitt svært godt mottatt i sin nye jobb og at det har vært utrolig kjekt å bli kjent med ny stab og ny menighet. – Men det har vært noen ­travle uker med menighets­arbeidet i tillegg til at det har vært en del seremonier, legger hun til. – Hvis det er noe jeg ønsker meg, så er det at flere blir med i kirkekoret! Det har begynt flere menn i høst, men vi trenger enda flere, både kvinner og menn. Vi øver i Greåker kirke, på torsdager, fra 19.00 til 21.00, og vi har det veldig morsomt.

Alle aldre – I løpet av en uke får jeg ­arbeide så utrolig variert og rikt! Med babyer og småbarn, og med

Espen Feilberg Jacobsen stortrives i sin nye jobb som sogneprest i Sarpsborg menighet.

voksne og eldre – i ­glede og sorg. – Jeg tror ikke det går an å ha en mer variert arbeidsdag enn jeg får ha nå. Og det kjennes rett og slett fantastisk! Marianne var tidligere kantor i Hafslund menighet, og har overtatt stillingen i Greåker etter Willem Wilschut. Willem har hatt permisjon mens han vikarierte i kantorstillingen i Eidsberg, men har nå takket ja til permanent stilling der. Vi kan også nevne at ­M arte-Kari Melkerud, som

– Jeg kjenner meg glad og takknemlig som får a­ rbeide med musikk og få ha en så variert og rik hverdag som jeg har. Og jeg er heldig som får jobbe i en stab hvor vi ler mye og har det bra, sier Marianne Gangestad Ervum, kantor i Greåker menighet.

­ esatte vikariatet etter Willem, b nå har fått jobb som organist i Asak og Tistedal kirke.

Stiftspraksis Solveig Mysen har for tiden stiftspraksis i Greåker menig­ het, og etter en rolig første uke, fikk hun prøve seg med første gudstjeneste som prest forrige søndag. – Det er heldigvis ikke bare presten som holder guds­ tjeneste – både kirketjener og kantor var flotte å samarbeide med, og så var klokker og kon­

firmanter med som dyktige medliturger! – Jeg fikk også vært på ­Tingvoll og holdt andakt og nattverd, det var så fint både på vanlig og de­ mensavdeling. – Jeg har blitt godt mottatt av kolleger og av menigheten, og begynner å finne meg til rette i ukens rytme. Jeg gleder meg til å fortsette, med alt fra dåp til grav­ ferd og det som ligger mellom. Jeg er takknemlig for at jeg får være «nestenprest» nettopp i Greåker.

J U L E N AT T P R E S E N T E R E R

Julenatt

JULEKONSERT MED REIDUN SÆTHER, GAUTE ORMÅSEN & CHRISTIAN INGEBRIGTSEN MUSIKERE: TROND LIEN OG FRØYDIS GRORUD

Velkommen til konsert i Sarpsborg kirke TICKETMASTER.NO • TELEFON: 815 33 133

Torsdag 30. november kl 17.30 facebook.com/julenatt

www.julenatt.org


Kirkenytt

9

Oktober 2017

VELKOMMEN TIL MINNEGUDSTJENESTE

Bjørnar Spydevold er en av flere som bidrar under Allehelgen i Sarpsborg kirke.

Sorg, trøst og håp

Første helg i november markeres Allehelgen i kirkene i Sarpsborg. Det gir oss en spesiell anledning til å stanse opp og minnes. Vi deler takknemlighet for det som har vært, sorg over tap, og glimt av håp og fremtidstro. På minnegudstjenestene i Tune kirke på lørdag og i Sarpsborg kirke på søndag leses navnene til alle som har gått bort siden sist Allehelgen. Når skumringen faller på, og mørket kryper inn blant husets hjørner søndag kveld, inviteres du til en konsert i Sarpsborg kirke til trøst og håp. Kirkerommet fylles av vakker musikk og ord som beskriver sorg, lengsel, takknemlighet og håp om en lysere fremtid. Musikere fra Oslo filharmoniske orkester og Sarpsborg Kammerkor fremfører klassiske perler i tillegg til nyere musikk, kjent og ukjent. Bjørnar Spydevold og Christopher S. Pedersen synger alene og sammen med koret, og Kammerkorets egen Emilie Hellum er solist i Mozarts kjente Laudate Dominum. Kantor Carl- Andreas Næss leder musikken, prost Kari Mangrud Alvsvåg leser egne og andres tekster. Det er Begravelsesbyråene Tore E. Nilsen og Jølstad som inviterer til konserten, sammen med Den norske kirke i Sarpsborg. Konserten holdes to ganger samme kveld, kl. 17.00 og 19.00. Se egne annonser for de ulike arrangementene. Velkommen til kirkene i Allehelgen.

TUNE KIRKE LØRDAG 4. NOVEMBER KLOKKEN 17:00

Sarpsborg ­Kammerkor over grensene for å feire 40 år 9.–11. september hadde Sarpsborg Kammerkor en strålende tur til Riga. Med god planlegging og topp motiverte sangere dro 33 sangere og 5 «støtte­ spillere» avgårde. Endelig! Etter å ha kommet gjennom «nåløyet» for å ­synge i Riga Domkirke, så gikk vi ut i prosesjon med et «Bravo! Bravissimo!» fra salen! Det var sterkt. Riga har lang og sterk kortradisjon og vi måtte sende ned både CV og CD for å få anledningen til å ha en times konsert. Det var et spent, lyttende og tilstedeværende publikum som ga tydelige ­positive tilbakemeldinger. Kantor Dan Rene Dahl var også med og trollbandt de fremmøtte ved å finne godt fram på orgelet som er et av Europas største. Koret hadde et variert klassisk program, noe som det ble satt pris på; Bravissimo! Stående, lang og god applaus etter siste fremførelse gjorde godt for oss alle. Dette er enda en av Sarpsborg Kammer­kors meritter. Koret er klare for «opprykk»! ­(Fotball term.) Vi er veldig fornøyde og ser frem mot nye oppgaver. ELISABETH HAGLUND, LEDER

Takk for konfirmantåret

Tredje helgen i september var det konfirmasjon i Sarpsborg kirke. Fordelt over fire gudstjenester ble våre 61 konfirmanter konfirmert. Solen strålte disse dagene og det gjorde kirken også, full av festpyntede og forventningsfulle konfirmanter og familie. Det har vært flott å bli kjent med dere konfirmanter. Vi har gjort forskjellig i løpet av året - undervisning, konsert, fasteaksjon, temakvelder, leir og “Vi deler” i pinsen. Vi ønsker det beste for hver og en av dere, dere er flotte som dere er skapt av Gud og elsket av Han.  BERIT VASDAL

IN

VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­heter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale.

Høsten 2017 inviteres du til:

Sarpsborg kirke, torsdag 23/11 kl. 19.00

Tema: «Adventstid og juleforberedelser – hva betyr det for oss kristne?» Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)


10

Kirkenytt

Oktober 2017

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 26. OKTOBER KL. 12.00: «Misjonsglimt fra ­Madagaskar». Ved Bjørg Grønlien og Aage Syvertsen. TORSDAG 30 NOVEMBER KL. 12.00: Andakt ved Lisbeth Heie Gregersen. Sang ved Marianne Sandvik Torvaldsen. Adventsgrøt. SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69 11 68 00 eller 909 21 891.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 2. NOVEMBER KL. 11.00: Terje Grandahl deltar TORSDAG 7. DES. KL. 11.00: Aage Syvertsen og Åse ­Saltbones deltar

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. LØRDAG 28. OKTOBER KL 12.00: Solveig Mysen deltar med sang og andakt. Åse Saltbones spiller. LØRDAG 2. DESEMBER KL 12.00: Sang av korene i Tune. Andakt ved Julie Karstensen. Adventgrøt.

22. oktober – 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Solveig Mysen. Skyss: 69 10 31 40. 29. oktober – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke. 4. november Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 5. november – Allehelgens dag – Matt 5, 1–12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 12. november – 23. søndag i treenighets­ tiden – Mark 10, 28–31 Kl. 11.00: Sanggudstjeneste – hele menigheten synger. Petter Johannessen. Greåker kirkekor deltar. Mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 19. november – 24. søndag i treenighets­ tiden – Joh 6, 63–69 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 26. nov. – Kristi kongedag – Matt 25, 31–46 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda med nattverd. UGT-teamet deltar.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 29. okt. – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke. 4. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 5. november – Allehelgens dag – Matt 5, 1–12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42.

MELLEBY BEDEHUS FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. TORSDAG 16. NOVEMBER KL. 12.00: Sang og opplesning ved Sigrun ­Solvang.

19. november – 24. søndag i treenighets­ tiden – Joh 6, 63–69 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke.

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 8. november og 13. desember kl.11.00 HANNESTADTUNET 2. november, 16. november, 7. desember og 21. desember kl.10.30.

TINGVOLL SYKEHJEM 2. november, 16. november, 7. desember og 21. desember kl 11.30: VALASKJOLD OMSORGSSENTER 26. oktober, 9. november, ­ 23. november og 14. desember kl. 11.30.

BØNNE­S AMLINGER I GREÅKER KIRKE OG TUNE KIRKE HØSTEN 2017: Tune kirke:

Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: 25. OKTOBER OG 29.NOVEMBER

Greåker kirke:

Hver fredag kl.11.00

22. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Gudstjeneste og høsttakkefest ved Finn-Ove Brandvold. Utdeling av 4- og 6-årsbok. 29. okt. – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke. 4. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 12. november – 23. søndag i treenighets­ tiden – Mark 10, 28–31 Kl. 11.00: Gudstjeneste Finn-Ove Brandvold. 26. november – Kristi kongedag – Matt 25, 31–46 Kl. 11.00: Gudstjeneste Petter Johannessen.

TUNE KIRKE 22. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Aage ­Syvertsen. 50-årskonfirmanter er spesielt ­invitert. Vokalensemblet. Koda synger. Skyss: 401 68 460. 29. okt. – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste for hele S ­ arpsborg med markering av reformasjonens 500 år. Sammensatt kor fra hele Sarpsborg synger. Kirkekaffe. Skyss: 401 68 460. 4. november – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles minnegudstjeneste. For oss som bærer på sorg og savn. Menighetenes prester og diakon. 5. november – Allehelgensdag – Matt 5, 1–12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen med nattverd. Prima damekor deltar. Skyss: 401 68 460. 12. november – 23. søndag i treenighets­ tiden – Mark 10, 28–31 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen med dåp. Skyss: 401 68 460. 19. november – 24. søndag i treenighets­ tiden – Joh 6, 63–69 Kl. 11.00: Førsteklasses gudstjeneste ved Ole Jens Hovda med dåp. Skyss: 401 68 460. 26. nov. – Kristi kongedag – Matt 25, 31–46 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen med nattverd. Skyss: 401 68 460. Besøk fra MAF. Samtale etter gudstjenesten.

SARPSBORG KIRKE Søndag 22. okt. – 20. søndag i treenighets­ tiden – Joh, 11, 1-5 Babysang-gudstjeneste ved Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Marianne Aarum deltar. Ofring til TV-aksjonen. Søndag 29. oktober – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16-17 Vi deltar på reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke. Offer til Kirkens Nødhjelp. Søndag 5.november – Alle Helgens Dag – Matt. 5, 1-12 Allehelgensmesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Vi minnes de som har gått bort i løpet av det siste året. Offer til Menighetsarbeidet. Salg av lys etter gudstjenesten (inntekten går til Menighetens Misjonsprosjekt i Brasil) Tirsdag 7. november Kl 08.30: Morgenmesse (åpen for alle) ved Ragnhild Hansen Søndag 12. nov. – 23. søndag i Treenighets­ tiden – Mark. 10, 28-31 Barnesanggudstjeneste ved Espen Feilberg Jacobsen og Berit Vasdal. Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Offer til barne- og ungdoms-­ arbeidet. Salg av lys etter gudstjenesten. Søndag 19. nov. – 24. søndag i Treenighets­ tiden – Joh. 6, 63–69 Radiogudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Kammerkoret deltar. Offer til ­menighetens arbeid. Søndag 26. november – Kristi Kongedag – Matt. 25, 31-46 Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Stefanusalliansen.

KURLANDKIRKEN Søndag 22. okt. – 20. søndag i treenighets­ tiden – Joh, 11, 1-5 Kl. 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Dåp. Nattverd. Ofring til Kirkens SOS i Borg. Søndag 12. nov. – 23. søndag i Treenighets­ tiden – Mark. 10, 28-31 Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Offer til barne- og ungdoms-arbeidet. Salg av lys etter gudstjenesten.


Kirkenytt

11

Oktober 2017

SARPSBORG KIRKE EMMAUS­ KVELDER ­HØSTEN 2017 OKTOBER Tirsdag 24. okt. kl. 20.00 NOVEMBER Tirsdag 7. nov. kl. 20.00 Tirsdag 21. nov. kl. 20.00 DESEMBER Tirsdag 5. des. kl. 20.00 Emmauskvelder er ­meditative kvelder med eller uten musikk. Kirken er åpen kl. 19.45 til ca. kl. 21.00. Det kan hende vi inviterer til ­samtale, f.eks. med te, for dem som ønsker å bli igjen en stund etter meditasjonen – selv om det ikke står i programmet. «Velsigne alt hva der ­tilføres livet – og leve all tid efter ­kjærlighetens tanker. Favne om sitt eget hjerte, lik den så kan blive i stand til at favne om annens hjerter. Det er kjærlighet i alt. Alt er bygget av og med ­kjærlighet.» (Visdomsord)

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

Kjøpe, bruke og ­kaste mindre

– Hva har det med troen vår å gjøre? Klimaendringene rammer oss allerede, og gir grunn til ­bekymring – og handling! Mennesker, dyr og planter strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Forskere slår fast at det skyldes menneskenes levemåte og minner oss om at det er nødvendig å skifte kurs. I et magasin om tro, teologi og klima (et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den Norske Kirke) står det: «­ Klimakrisen ­preges av to store misforhold: Det første dreier seg om g­ apet mellom det vi vet og hva vi gjør i møte med ­realitetene. Det andre misforholdet gjelder hvem som har ansvaret og hvem som bærer konsekvensene. De industrialiserte landene står bak det meste av klimagass­utslippene, mens dødelige stormer, tørke og hetebølger treffer fattige land og mennesker hardest. Dette er dypt urettferdig!» Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr det konkret for oss i dag? Hvordan kan vi tenke globalt og handle lokalt? «Grønn menighet» er et redskap for lokalmenighetene til å forholde seg til disse utfordringene. Det er pr. i dag 6 av menighetene i Sarpsborg som har valgt å være grønne menigheter, og i handlingsplanene for den enkelte menig­ het er det listet opp konkrete tiltak innafor flere områder av menighetenes virke: • Gudstjenesteliv • Diakoni, undervisning og misjon • Informasjon og samarbeid • Innkjøp, forbruk og avfall • Energi, transport og reise Tiltakene er tenkt som hjelp og inspirasjon, ikke som en rigid sjekkliste. Som representanter for alle menighetene i Sarpsborg ønsker vi å inspirere til mer engasjement og fokus på dette med en enkel og grønn livsstil, og inviterer til

ØKUMENISK TEMAKVELD I KURLANDKIRKEN (Jutulvn. 10), TIRSDAG 7. NOVEMBER KL. 19.00 «Jeg kan ikke redde verden, men…» – Hva kan jeg bidra med? Hvorfor grønn menighet? Hvorfor kjøpe Fairtrade-produkter (rettferdig handel)? Knut Refsdal, gen.sekr. i Norges Kristne Råd og tidligere prest i Metodistkirken i Sarpsborg, holder foredrag med fokus på økoteologi, og Aase Rennesund fra Fairtrade Østfold deltar med info og inspirasjon. Det blir sanginnslag med Thea ­Martinsen og enkel servering. ­Velkommen! «Når alt kommer til alt er det summen av enkeltmenneskers handlinger som kan gjøre en forskjell!»

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk ­avslutning

Onsdag 1. november

«Fra topp til bredde med Sparta» ved Stein Eide Hansen

Onsdag 6. desember

Adventsprogram ved Rolf ­Arnesen og Tom Faldmark. Servering av grøt. Trekning av lotteriet.

Kjersti Tjelle diakon i Tune, Greåker, Soli og Holleby menigheter

Mette Bøe Gabestad diakon i Hafslund, ­Skjeberg, Ullerøy, Ingedal og Skjeberg­ dalen menigheter

Hilde Torp diakon i Sarpsborg menighet

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET THRANES CAFÉ

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ­ønsker), andakt, utlodning og ­underholdning

Fredag 3. november: Siv og Eyfinn Joensen fra Frelsesarméen synger og har andakt. «Gjett hva?» - lysbildekonkurranse v/ Hilde Torp Fredag 1. desember: Adventsmeditasjon v/ Ellen Kasbo. Vi får besøk av barn fra ­Fritznerbakken barnehage!

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30 Andakt, sang, diverse underholdning, utlodning og god ­bevertning. For transport, ring 908 94 922

TIRSDAG 14. NOVEMBER Anne Brundtland: Andakt. Åse Bøe Saltbones: «Olines lodd, skjebne eller vinnerlodd?, om nordlandsjenta som «falt i uløkka», men som ble opphavet til en stor slekt på ­Nordmøre TIRSDAG 12. DESEMBER: Adventssamling: Vi får besøk av sokneprest Espen ­Feilberg Jacobsen og en skoleklasse fra Kurland skole

LANDE BEDEHUS OKTOBER Onsdag 25. okt. kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Astrid Ørebeck. Sang: Lande Musikk­forening. Kveldsmat og ­utlodning. NOVEMBER Onsdag 15. nov. kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Odd Åge Aagedal. Sang: Arne Bøe og Odd Aage Aagedal. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 22. nov. kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Anne Ca Degnes. Sang: Rakkestad mannsmusikk. Kveldsmat og utlodning. Søndag 26. nov. kl 18.00: Møte. Andakt: Olav Pedersen. Sang: Lande musikkforening.

BJØRNSTAD FORSAMLING OKTOBER: Søndag 22/10 kl. 17.00: Søndagstreff. Tale: Kristin ­Tollefsen. Søndagsskolen Torsdag 26/10 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Rolf K ­ ristian Skaar Søndag 29/10 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Johne Stødle NOVEMBER: Torsdag 2/11 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale og sang av Torgeir Flateby Søndag 5/11 kl 17.00: Søndagstreff – familiemøte (ikke Søndagsskolen). Sang: Bjørnstad Soul Children. Andakt: Catrine Greaker

Torsdag 9/11 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale og sang av Odd Åge Ågedal Søndag 12/11 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Kjersti Marken Torsdag 16/11 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Anne-Marit Lerkerød Søndag 19/11 kl 17.00: Søndagstreff. Tale: Dag-Håkon Eriksen. Søndagsskolen Torsdag 23/11 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Øystein Fagermoen Søndag 26/11 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Kjersti Marken Husk også: • Søndagsskolen: Like uker kl. 17.00: 3+ • Bjørnstad Barne­gospel: Hver onsdag kl. 17.30–18.45: 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children: Onsdag i ulik uke, 18.30–20.00: 5.–10. klasse • Amigos: Lørdag i lik uke, kl. 18.00–21.00: 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg: Fredag ulik uke kl. 19.00 i ­Kalneshallen: 8. klasse – 3 vgs


12

Kirkenytt

Oktober 2017

Det grønne hjørnet…

Enkle grep som kan gjøre ­hverdagen mer miljøvennlig!

TIRSDAG 24. OKTOBER KL 19.00 Greåker kirke

Hverdagsintegrering – hvordan bygge tillit i terrorens tid?

I en tid hvor konflikter og terror preger nyhetsbildet ønsker vi å belyse hva som skaper tillit i hverdagen mellom ulike religioner og kulturer. For å belyse det store spørsmålet og for å samtale om dialogarbeidet som skjer i Sarpsborg har Tirsdagsforum invitert Aziz Ahmedovic, som er bosnisk imam, Ardian Haliti, som er albansk imam, Murshid Al Khaznawi, som er kurdisk imam og Jorunn Askerød fra Kirkens bymisjon, som er diakon og koordinator for dialogforum Østfold. Kulturelt innslag ved Tone Petronelle med venner. Enkel beverting. Gratis inngang. Kollekt.

FREDAG 1. DESEMBER Teatertur til Nationaltheatret «Julemiddag»

Velkommen til julemiddag gjennom hundre år på Nationaltheatret. Julen er tid for tradisjoner. Likevel beveger verden seg. Vi beveger oss med den. I teaterstykket foregår den første julemiddagen i 1915. Deretter følger vi en families julefeiringer gjennom annen verdenskrig, sosialdemokratiets inntog og oljealderen. I løpet av hundre år er det meste annerledes. Bli med på en norgeshistorie i miniatyr. Avreise fra Tune rådhus kl. 17.30 med buss. Pris: kr 475 pr person. Påmelding fortløpende til Arvid Raddum, e-post arvidraddum@gmail.com www.tirsdagsforum.no

VO LVO • KI A • HYU NDAI • L AN D ROVER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

Miljøtipset som har størst effekt, i en enkelt setning, er å kutte ned på de tre b-ene: biff, bil og Boeing (Fly). AV JANNE WELTZIEN LISTHAUG, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

Spis mer fargerikt og plantebasert Om alle nordmenn kuttet ut kjøtt en gang i uka, tilsvarer dette å fjerne 200.000 biler fra veiene. Slik kutter du ned på kjøttforbruket: • Innfør en kjøttfri middag i uka. • Lær deg å lage gode vegetarretter. Skeptisk? Start i det små og la deg friste og inspirere av sesongbaserte grønnsaker, kokebøker og blogger. Beveg deg mer – fly og kjør mindre Nordmenn flyr mest her i verden og utslipp fra personbil­trafikken utgjør ca 10 % av klimagassutsleppene i Norge. På tide å gjøre noe med det? • Ta bena fatt istedenfor bilen til og fra jobb, trening, bringing og henting i barnehage. Sykkelen kan bli din beste venn, også om vinteren. Er det for langt, sats på kollektivtransport. • Ta tog eller buss i staden for fly. • Prøv elsykkel. Spar vann og energi Nordmenns energiforbruk er i verdenstoppen, men det kan vi prøve å gjøre noe med. • Halvér tida i dusjen og skru av vannet under sjamponering og tannpuss. Tørk handkleet etter at du har dusja og bruk det en gang til. • Skru ned temperaturen en grad eller to i heimen, og ta heller i bruk ullsokkene du fikk i julegave fra bestemor. • Skru av lyset i rommene du ikke oppholder deg i og ikke la ladere stå i kontakten. Kutt ned på plast og avfall Visste du at naturen bruker ca. 450 år på å bryte ned en plastflaske? Eller at hver og en av oss kaster over 400 kg søppel hver i året? • Kast mindre mat. • Oppbevar matrester i bokser eller gamle syltetøyglass, istedenfor plastposer og plastfolie. Dropp engangsbestikk, engangsbarberhøvler og lignende. • Ta med handlenett på butikken. Lag handleliste og handle for en uke i slengen. • Reparér klær, sko og ting. Bytt eller gi bort ting du ikke bruker lenger. • Pant og resirkulér alt du kan. Når du f.eks. panter en flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen din tolv ganger. • Si nei takk til reklame, få regninger tilsendt elektronisk og unngå å printe ut unødvendig.

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

e...

r gled Rørlegger fo

Noen av våre leverandører:

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


Kirkenytt

13

Oktober 2017

Mange barn på høsttakkefest Årets høsttakkefest i Greåker kirke ble feiret 24. september. Blant de 112 som hadde funnet veien til kirken var det mange barn som stolte kunne få sin 4-års bok. Marianne Ervum ble også formelt innsatt som ny kantor i Greåker denne dagen. Det var hyggelig at så mange ble igjen til kirkekaffe, hvor det ble servert kaffe og kjeks, boller og brus. En riktig koselig gudstjeneste ble det denne dagen!

Tekstsamling i Sarpsborg kirke hver 3. torsdag i måneden Torsdag 16. november kl. 13.30 ­

samles vi som en gruppe i Sarpsborg kirke og snakker om søndagens p ­ rekentekst for en ­kommende søndag, s ­ ammen med en av prestene i menigheten. Kaffe/te og kake. Alle er svært velkomne! ARR.: SARPSBORG MENIGHETSRÅD

TEKST/FOTO: TORE-ANDRE HARALDSEID

Stenbekk - Misjonsmesse

Lørdag 28. oktober

Høstlys i store trær

Lite ekorn fort oppover Lite blad sakte nedover Rødt og brunt høstlys i store trær Ennå kan ømhet fylle mitt hjerte Solveig Skaarer, 88 år, Kurland sykehjem

10.30: Messa åpner 13.00: Salg av grøt og pølser Salg av håndarbeider, småkaker, gaveartikler Enkle hobbyaktiviteter for barna Salg av nystekte vafler og kaffe 15.00: Sang- og misjonsmøte Sang av Skjeberg mannsmusikk 12.00: Familiemøte Andakt/misjonsglimt v/Unni Holm Olsen Toril Bredeg og Jocko Trekning på lokalutlodning Bjørnstad barnegospel 16.30: Slutt Silje Ljosland (NMS U) Ring 908 94 922 for transport kl 10.00 fra Sarpsborg bussterminal

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom


14

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Tune menighet: Tilde Sofie Ryen Sanna Johannessen Enzo Knoess Solie Sofie Gundersen Martinsen Lotte Marie Brekke Utne Leo Nicolai Mathisen Fjeldberg Selma Ravn Hovdum Holleby menighet: Dennis Sveen-Kildebo

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSGUDSTJENESTE

i Tune kirke søndag 29. oktober kl. 11:00 med påfølgende kirkekaffe. Fellesgudstjeneste for hele byen hvor vi markerer 500-årsjubileet for reformasjonen. Kor, musikere, frivillige fra de ulike menighetene, prester, diakoner, kateketer og kantorer deltar.

Greåker menighet: Kristian Severin ­L angseth Nordli Jarl Vilhelm Mora Felix Karlsen Wang Emma Kristin Arnesen Brynhildsen

Sarpsborg menighet: Martin Metin Topbasoglu Louise Selvaag Josef Johanna Boros Stella og Sofie Svankil Floris Petter Hinsch Ludvik Tulldahl-Pettersen Mille Berger Nøss VIGDE Tune menighet: Marlene Sofie Nilsen og Aleksander Strandvik Karoline Tangen ­Bergsland og Per Thomas Johnsen Holleby menighet: Elin Isebakke og Hans Kristian Røed Greåker kirke: Berit Austad og Jan Kristian Kjeldstad

Høstkveld

med venner

Sarpsborg menighet: Line Otilie Elvestad og Robin Morgan Karlstad Fagerland Pia Christine Andersen og André Henriksen Ann Celine Steen Bohlin og Ole Mattis Bergerhaug Kamilla og Joachim Erlandsen DØDE Greåker menighet: Svein Helgesen Gunner Bertelsen Hildur Karoline Sognlien

Aslaug Gran Knut Hjelmark Anny Margaret Hansen Else Marie Løkke Ingrid Helene Hagberg Arvid Johannes Thoresen Ove Hjalmar Stordal Grete Sofie Brath Bodahl Eva Marie Svendsen Ragnhild Brit Johansen Tune menighet: Gunn Solbjørg Stenli Knut Erik Larsen Ellinor Margareth Brest Per Bernhardsen Inger Marie Lørincz

Sarpsborg menighet: Jan Kjønich Fjelldal Kristjana Haldora Møller Àgnes Hajnalka Aarhus Trond Andreas Eriksen Anna Marie Bråthen

Oktober 2017

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Karl Johansgt 1, 1706 Sarpsborg Telefon: 69 13 00 90 Web: esbank.no • Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88

Gi EN MIDDAG i MÅNEDEN og et godt sted å spise til folk i gatemiljøene i din by

CATERING

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

SEND SMS

MIDDAG TIL 2490 ( 40,- per måned )

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

www.bymisjon.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

Vi er stolt f­ orhandler av ­Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Kirkenytt

50-årskonfirmanter

Oktober 2017

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen espen-feilberg.jacobsen@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com

Det var stor stemning og hyggelige gjensyn da 50-årskonfirmantene møttes i Sarpsborg kirke. Liv (Witnes) ­Hesjadalen hadde tatt med seg en av konfirmant­gavene sine. Det var et armbånd fra hennes bestemor og bestefar. Inni armbåndet var inngravert 4.mai 1967. Hun viser det fram til Ørnulf Elseth.

Tradisjonen tro satte 50-års­konfirmantene hverandre stevne 8.okt. I 1967 var det ­konfirmasjon både vår og høst i Sarpsborg. TEKST/FOTO: ÅSE BØE SALTBONES

Den gang ble jo de fleste ­konfirmert i kirka. For ­begge kull til sammen var ­antallet 152. Av dem var 19 døde. Fire av dem klarte man ikke å ­finne ­adresse til. 32 t­ akket ja til i­ nvitasjonen og fikk en ­hyggelig stund sammen i Sarpsborg ­kirke denne ­vakre høstdagen. Ørnulf Elseth holdt

søn­dagens preken. Han var en av 50 årskonfirmantene. Rent pedagogisk var ikke konfirmant­undervisningen i gamle dager mye å skryte av, mente han. Ikke husket han så mye av innholdet heller. ­Likevel hadde han holdt fast på troen, utdannet seg til prest og hatt det som yrke hele livet.

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

Ordfører Sindre Martinsen-Evje, generalsekretær for Norges Kristne Råd Knut Refsdal og tidligere stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal danner panelet. Prost Kari Mangrud Alvsvåg innleder til og moderer samtalen. Billetter koster kr 125 og selges gjennom www.ticket.co og ved døren. ARR: KULTURHUSET GLENG OG SARPSBORG MENIGHET

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com

Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Panelsamtalen finner sted på Glenghuset onsdag 25. oktober kl.19.00.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com

I forbindelse med markeringen av reformasjonsjubileet, ønsker vi ­velkommen til en panelsamtale med temaet: «Kirkens rolle i samfunnet vårt, i dag og i fremtiden».

Svein Åge Johansen

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Kirkens rolle i samfunnet vårt, i dag og i fremtiden

Benjamin Nordling

Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin

Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

Her er det Randi Wilhelmsen (til venstre) og Britt Finstad Gardina som viser stor glede over å møtes. Britt var for øvrig den som reiste lengst for å komme til jubiléet. Hun reiste til USA i 1971 og har bodd der siden. Etter at hun ble enke for 8 år siden har hun pendlet mellom Sarpsborg og USA.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum marianne-gangestad.ervum@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 5-2017  
Kirkenytt nr 5-2017