Page 1

UKE 37 – UTGAVE 4 – SEPTEMBER 2017

Viktig bispevisitas 10.–15. oktober er det bispevisitas i samarbeids­ menighetene Greåker, Tune, Soli og Holleby. Et viktig besøk som bidrar til å synliggjøre kirkens nærvær i lokalsamfunnene.

Musikk-kafeen jubilerte med stil

Bursdagssangen ljomet i Greåker kirke da Musikk-kafeen feiret 25-årsjubileum. Det ble både morsomt, høytidelig og rørende for deltagere og gjester. side 4-5

– Det er lagt opp til et omfattende program, ­forteller koordinerende sogneprest Petter side 3 ­Johannessen.

«Globusagenter» samler barna

Torsdag 17. og fredag 18. august sto i globusagentenes tegn. Sarpsborg og Varteig var samlet i Kurlandkirken, mens Tune, Greåker, Soli, Holleby og Skjeberg møtte på Stenbekk misjonssenter. side 6-7

Vigdis Hjorth til Tirsdagsforum

Tidspunktet kunne ikke vært bedre for Tirsdagsforum til å få besøk av forfatter Vigdis Hjorth. Hun kommer til Greåker kirke 19. september. side 9


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

Høsten var plutselig der. I år igjen. Det kommer alltid som et sjokk på meg hvert år: Plutselig er avisene fulle av reklamer for «Alt du trenger til skolestart». Og en postordrekatalog med «Høstmoter» dropper ned i postkassa. Kjenner den samme klumpen i magan hver gang det skjer. Etter å ha bodd i området vårt i over et kvart århundre, har jeg lært å like sommeren. Sjøl er jeg ferdig med all skolegang for lengst. Og jeg har aldri hatt egne «høstklær». Klumpen setter seg uansett ikke fast. Det er mange ting som veier godt opp. Rett før sommeren tok vi imot en ny glad flokk av nyinnskrevne konfirmanter. Høflige smilende tenåringer med foreldre, som virka som om de gleda seg og som sier at de har hørt mye bra om konfirmantopplegget vårt. Vi skal ha samlinger med dem og arrangere ungdomsgudstjenester for dem. Ha dem med på konfirmantleir. Og når konfirmanter sier at dette var kjempeartig, da mener de det. Konfirmanter snakker sant og sier det de tenker. Det kommer til å bli en høst der det skjer mye artig i kirkene våre. Sarpsborg får ny sokneprest. Greåker/Holleby/Soli/Tune skal ha bispevisitas i oktober. Det er 10 år sida sist. Men hva trur folk flest om en visitas? Trur de at det er masse fine ord og «blablabla»? I virkeligheta fungerer et besøk av biskopen som en måte å synliggjøre alt arbeidet vi gjør. Og når vi møter folk fra skoler og kommune så ser vi at vi betyr noe i lokalsamfunnet. Det nytter, det vi gjør! Det sitter jeg alltid igjen med etter en bispevisitas. Ja, for kirka er tilstede. For dere. Når dere går inn i tiden. Ved overgangene i livet. Og når dere går ut av tiden. For drøyt ett år siden opplevde jeg sjøl å være nær pårørende i forbindelse med dødsfall og bisettelse. Og jeg tenkte: «Hvis folk flest opplever jobben vi gjør slik jeg opplevde omsorgen fra det offentlige,

PÅ TALERSTOLEN Ole Jens Hovda Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune da har vi verdens mest meiningsfylte jobb!» Og det er bra. Men fortsatt kjenner mange avstand til kirka og alt vi står for. Mange trur visst at staben i «Norges eldste firma» er akkurat slik som da foreldra og besteforeldra deres vokste opp. Derfor blir vi alltid sammenlikna med noen stereotyper som ikke finnes lenger. Fordelen, tross alt, er at alle prestene våre oppleves som «Den ålreite presten». Samme gjelder diakonene, kateketene, menighetspedagogene, kirketjenerne, folka på kirkegården og ja, alle i stabene våre egentlig. Diskusjoner om religion i sosiale media er ofte fulle av sterke ord og følelser. Men det er i digitale cyberspace. Hos oss, i den analoge kirkevirkeligheta, er det ikke slik. I adventstida, mens nettavisene går varme av hissige fiendebildeprega verbale slagsmål om skolegudstjenester, så bare arrangerer vi skolegudstjenester. Et stort flertall melder seg på dem. Muslimske elever også. Glade ungdommer øver inn og framfører julesanger for fulle kirkebenker. Jo, jeg gleder meg til et nytt arbeidsår i kirka. En siste liten båttur i Hvalerskjærgården, så er jeg klar!

AV KRISTIN LARSEN

September 2017

Min Tro

Jeg er vokst opp i et hjem hvor min mamma hadde en kristen tro. Jeg gikk på søn­ dagsskole og sang i SarpSing, og lærte om Jesus på den måten. Jeg har alltid følt at det finnes en Gud, og husker jeg hadde samtaler med Han da jeg var ung. Jeg følte det var trygt å ha en tro og tilhøre en menighet. Spesielt i utfor­ drende perioder i livet har det vært godt å ha Herren å støtte seg til. Da jeg var konfirmant (14 år), var jeg på gospelnight. Da ble jeg revet med av alle følelsene og den posi­ tive energien i lokalet. Jeg følte Den Hellige Ånd, og kjente gleden i hjer­ tet og at troen min var riktig. Etter den opplevelsen, valgte jeg bevisst å kalle meg en kristen, og jeg våget å være det utad. Jeg har hatt mange venner og familie som ikke er troende, og ­ dette har gått helt fint. Det viktig­ ste er å vise hverandre respekt og klare å leve sammen. Jeg har ikke hatt et kristent nettverk, og det må jeg innrømme at jeg har savnet. Jeg har bedt i mange år om at Gud skal hjelpe meg til å finne venner som jeg kan dele troen min med. Og jeg ble bønnhørt!!! Nå er jeg så heldig at jeg er med i et husfelleskap i ­Varteig, hvor vi treffes og snakker om viktige temaer, ber og er sammen i troen. Så verdifullt. Jeg har også fått ven­ ninner som er troende, og det er godt å kunne dele tanker om tro og usikkerhet. Jeg liker å være i kirken, liker den roen og atmosfæren. Liker godt prester som gir av seg selv under prekener, viser sårbarhet og styrke. Jeg liker at det våges å snakke om alle temaer og at vi skal kunne stå sammen. Vi mennesker trår feil, og det at vi kan be om tilgivelse og få en ny start er noe av det beste med

troen. At Jesus døde for vår skyld og stod opp igjen…. Helt fantastisk! Jeg har gjort feil i livet mitt, jeg har er­ kjent for Gud og jeg har fått til­givelse. Så er det viktig å klare å tilgi seg selv. Det er noe jeg ønsker for mennesker, at de må klare å tilgi seg selv. For vi kan ikke leve i fortiden, i hat og for­ dervelse. Vi må gå videre, vi må ta imot lyset, som er Jesus, og våge å se hvor flotte og unike vi egentlig er. Gud elsker hvert enkelt individ, og vi er bra nok for Han. Jeg mener at det er viktig at vi ser hva vi selv gjør, før vi klager på vår neste. Jeg ønsker å være en god kristen med nestekjær­ lighet, raushet og tilgivelse i fokus. Jeg aksepterer at vi er ulike og at det er helt greit. Jeg ble lungesyk da jeg var 23 år, og har vært innmari dårlig i mange år. Jeg har fått god hjelp av leger og helsepersonell, samtidig som jeg har blitt bedt for. Det at mennesker vel­ ger å be for hverandre, er en godhet jeg setter stor pris på. Jeg tror bønn hjelper, og jeg ber masse. Både for meg selv og andre. Dette året har vært ekstra utfordrende helse­messig og jeg er igjen takknemlig for at jeg har hatt troen min. Jeg har bedt til Gud, skreket av fortvilelse til Gud, grått til Gud og takket Gud. Det er en trygghet for meg å vite at Herren er med meg. Det å få lov til å være svak, og gi slipp til Gud. Jeg trenger den tryggheten som min tro gir. Da er jeg aldri alene. Jesaia 41:10 Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill om­ kring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

September 2017

Alt klart for bispevisitas

Bidrar til å synliggjøre kirkens nærvær i lokalsamfunnenet

Biskop Atle Sommerfeldt gleder seg til å komme på visitas til de sam­ arbeidende soknene Tune, Greåker, Holleby og Soli.  [Foto: Bispekontoret]

10.–15. oktober er det klart for bispevisitas for Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn. – Vi gleder oss, sier koordinerende sogne­ prest Petter Johannessen.

TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Det er et stort apparat i sving for å skreddersy det seks da­ ger lange besøket, og plan­ leggingen startet tidlig på året med drøftinger i fellesrådet, med prost og kirkeverge. Etter å ha meislet ut en program­ skisse, ventet for­ beredende møte med bispe­ kontoret for å supplere og kon­ kretisere. I tillegg ble ­eksterne aktører som skal besøkes lagt inn i programmet; som ­kommune, politi, NAV, aktuelle skoler, bedrifter osv. – I sum en omfattende logis­ tikk som må på plass, fastslår Johannessen.

Kirkelig tilsyn

En bispevisitas er et institu­ sjonalisert og rettslig ordnet besøk av biskopen i ett eller flere sokn i den hensikt å ut­ øve kirkelig tilsyn. I tillegg vil ­biskopen se til menighetene og ha samtale med alle vigslede ansatte. Formålet er å støtte, inspi­ rere og veilede menigheter og

­nsatte, og gjøre kirkens nær­ a vær synlig i lokalsamfunnet. Gjennom dette skal biskopen gi støtte til menighetenes virk­ somhet og styrke fellesskapet i ­menighetene. – Et sokn skal i utgangs­ punktet visiteres av biskopen hvert ­ åttende år, og Tune, Greåker, Holleby og Soli sto ­ for tur i fjor. Men på grunn av ­tusenårsjubileet, ble det flyttet til 2017.

Visitasrapport

Johannessen forteller at det i forkant blir utarbeidet en omfattende rapport som skal speile menighetenes aktivitet og virksomhet i soknene siden forrige visitas. – Det handler om alt vi gjør av trossopplæring, menighets­ arbeid, statistikker om kirke­ besøk, vigsler og dåp osv. Men også informasjon om byen, slik som trossamfunn, helse­ profilen, levekår, resultater fra Ungdata osv. osv Med den som bakgrunn, vil biskopen dele sine tanker om veien videre under kirkekaffen;

Dette er den fjerde bispevisitasen sogneprest Petter Johannessen er med på. Han har gode erfaringer med at et visitas løfter både ansatte og kirkegjengerne, samt bidrar til å synliggjøre kirkens store aktivitet og ­utfordringer i samtale med kommunen.

hva som fungerer bra og hva det bør satses videre på. Biskopen vil, på sin side, ut­ arbeide en visitasrapport i etter­ kant, som skal legges fram for menighetene.

Høytidelig

Det er høytidelighet knyttet til visitasen, og ansatte og menig­

hetene gleder seg til besøket. Johannessen er ikke i tvil om at nytteverdien er stor. Både i form av at man føler seg sett og verdifull - og således høster både styrke og inspirasjon-, samt at biskopen synliggjør kirkens arbeid blant annet i møtet med kommunen. – Vi er en av de største fri­villige

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

organisasjonene i byen, og det handler om å ha gode samtaler om kirkens aktiviteter og utfor­ dringer. På den måten får kom­ munen en viktig realitets­sjekk i forhold til bevilgninger. – Det handler om å sette tros- og livssynsutfoldelse på ­agendaen, sier han.


4

Kirkenytt

September 2017

HURRA for Musikk-kafeen! Høytidelig og verdig 25-årsmarkering

Diakon Kjersti Klausen Tjelle inviterte like godt fram alle i salen som hadde hatt bursdag de siste månedene innen hun dro i gang ­bursdagssangen. Man er rause på Musikk-kafeen!

Bursdagssangen ljomet i Greåker kirke da Musikk-kafeen feiret ­25-årsjubileum. Det ble både morsomt, høytidelig og r­ ørende for deltagere og gjester. TEKST OG FOTO ; TOM HELGESEN

Kirken var pyntet til fest og benkeradene var nær fylt opp til siste plass denne søndagen i august. Det skulle da også bare mangle når Musikk-kafeen skal feire 25 år. Musikk-kafeen er et felles­ skap i Greåker kirke med mye

sang, musikk og sosialt felles­ skap, hvor mennesker med bistandsbehov er spesielt vel­ kommen. Etter flere måneder med planlegging, var det endelig klart for den store dagen. Mange bisto for å gjøre dette til et vellykket jubileum med både praktiske gjøremål og

innslag. Her var det flott sang og musikk, fine ord for dagen, lystenning og god stemning. Diakon Kjersti Klausen Tjelle fortalte en kortversjon ­ av ­ historien innen det var bursdagssang, pølser, kaffe og ­kaker. Vel overstått, til dere alle!

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

I FARTA! I FARTA!

Petter Johannessen ledet den høytidelige bursdagsgudstjenesten, dagen etter at han selv feiret 50!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


Kirkenytt

5

September 2017

Per Øyvind Brodtkorp imponerte med fin solosang.

Anders Torskenes er en mester på piano, og viste sine musikalske ­kunstner under jubileet.

«Kom og syng»-koret bidro med flott sang under samlingen, under ledelse av Anne Grethe Lideløff.

Frivilligheten står sterk i Greåker menighet og Musikk-kafeen. Flere har vært med gjennom alle 25 årene.

Det var mange spente fjes før innmarsjen og jubileums­ guds­tjenesten kunne starte, etter flere måneder med plan­ legging.

Spesialprest Tor Ivar Storgauten fortalte om den bortkomne sønn, med god hjelp av Annette Reiersen.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Mat og drikke hører naturligvis med når det er fest. Her var det både pølser, kake og kaffe til alle.

Kjersti Klausen Tjelle delte ut et kors til alle ­besøkende, som var til låns under samlingen.

Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øyestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Dennis Lund 994 77 871

September 2017

DIKTHJØRNE

Tekst: Margareta Melin. Oversettelse: Liv Nordhaug

Takk, min Gud, for hele meg: Hjertet, håret, hodet mitt, føttene som du har gitt, ryggen, magen, hud og hender, øyne, ører, munn og tenner. Takk, min Gud, for hele meg! Alltid vil jeg takke deg.

Berit Vasdal 995 07 866

Gruglede seg!

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSGUDSTJENESTE

1-4

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

5

KIRKEROTTETEATER

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Holleby kirke: Søndag 3/9 kl. 11:00. Tune kirke: Søndag 17/9 kl. 11:00. Greåker kirke: Søndag 24/9 kl. 11:00 Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart 13. september Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45.

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00 Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

Hege Jørgensen (970 17 612) For barn som liker å synge. Camilla Skår (995 Apirantkoret fra 4 år til skolealder, 79 323) deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Brusevold (402 38 802)

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Sarpsborg kirke: Fredag 27. oktober kl. 18.00 Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00. Oppstart 29. august.

Teaterforestilling med Vesle og Fredo. Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866) Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Fredag 13. oktober kl. 18.00-22.00

Eileen Stang En kveld sammen med gamle og nye (990 36 414) venner. Fokus på vennskap Kristin Tollefsen [477 52 505]

Kanskje det tar litt tid før alt kjennes bra. Det beste av alt er at vi ikke er alene. Jesus er med i alle disse dagene. Når livet leker og friminuttene er topp, gleder han seg over at det er fint. Når ­dagene er skumle og det er mye nytt, er han der og holder oss i handa. Han er den usynlige vennen, og han har kjent på alle de samme følelsene vi har. Jeg kjenner at det er trygt å vite det og aldri være alene. Visste du forresten at sommerfuglen er et symbol på nytt liv, kanskje ikke så rart at det kjennes ut som nettopp sommerfugler når vi skal gjøre noe nytt. BERIT VASDAL

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 12-15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIRMASJON 2017/18

14+

TRO OG HÅP – EIDET

14+

THE PLACE

11-12

FRIENDS HØSTTACOFEST

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Idag var min første skoledag på mange år. Jeg grugledet meg voldsomt. Lurte på hvordan ­læreren var og de andre som var i klassen. Ikke minst skulle jeg lære noe helt nytt. Gresk. Det er ikke vanlige bokstaver engang. Ikke mulig å skjønne noen ting, om jeg ikke lærer det. Jeg tenker at det er mange som har det sånn nå. B ­ egynne på skolen og lære seg å lese f.eks. Bli kjent med en ny ­lærer og mange andre barn i klassen. Da er det mye nytt og spenningen er som sommer­ ­ fugler som ­ svever rundt i kroppen. Det kan være bare ­ gøy eller det kan være litt ­skummelt.

14+

KLUBB !NSIDE

14+

STOR­ SAMLING

Jelsnes misjonshus: kl 19-22. 23/9, 28/10 og 25/11

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning ifølge plan Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Hannestad Bedehus: kl. 18.30-21.00. Annenhver onsdag

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Greåker kirke 13/9 og 11/10 kl 19:00-21:30. Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

15-16 MILK

Tune kirke 24/9 kl. 18:00

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon.

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Berit Vasdal (995 07 866) Ole Jens Hovda (950 28 982)


Kirkenytt

BARNESIDENE

September 2017

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET Undersøkelser fra USA viser at det er foreldrene som har størst religiøs påvirkning på sine barn. Hele 81 prosent av ungdom fra USA sa at mor var en av de fem viktigste grunnene til at de trodde på Jesus. 61 prosent mente at far var en av de fem viktigste grunnene. Bibelen sier også noe om hvor viktig barnog ungdomstiden er i trosopplæringen.

I Ordsp 22,6 står det: «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel.» La barna se hva troen betyr for deg som er forelder eller besteforelder. Ved å gjøre for eksempel bønn, andaktsbøker, kristne sanger og gudstjeneste til en naturlig og viktig del av livet, viser du dem nettopp det at den er viktig for deg. La Gud ha en synlig og viktig plass i livet ditt. Hvorfor skal et barn ville tro på en som ikke virker viktig for deg, en som det sjelden snakkes om hjemme og som du bruker tid på en sjelden gang?

Globusagenter på tur

Torsdag 17. og fredag 18. august sto i globus­agentenes tegn. ­Sarpsborg og ­Varteig var samlet i Kurlandkirken, mens Tune, ­Greåker, Soli, Holleby og Skjeberg møtte på Stenbekk misjonssenter.

7

Konfirmasjon i Sarpsborg kirke Lørdag 16. september kl. 11.00: Scott Fabian Lie Andersen Marius Klavestad Hansen Selma Dahl Henriksen Marcus Schei Hystad Dennis Andreas Jansen Frida Bodum Juelsen Tobias Flater Lislerud Sigrid Rabben Ludvigsen Joelle Elenam Omberg Martine Iren Siggerud Tuva Elise Silden Victoria Helene Lynn Syversen Mikael Jakob Vigdal Mathias Trudason Witzlinger Lørdag 16. september kl. 13.00: Viktor Sebastian Auby Karoline Berg Amalie Iselin Bjørnstad Theo Hallsten Calenciuc Alma Ekstrand Malin Ekstrand Benjamin Gressløs Theodor Gundersen Mats Rognhaug Hagen Emilie Hansen Kjell Andrè Hansen Marie Haakenstad Adine Blakkestad Ingesen Amalie Jensen Cornelius Grøtvedt Johansen Oliver Andreas Melnes Jonas Kure Nikolaisen Nicolay Ulstein Nilsen Mads Thomas Reistad

Jesper Skjelfoss Sandtangen Jesper Andre Søstrand Andersen Søndag 17. september kl.11.00: Michael Andresen Josefine Biørnstad Joachim Ryen Grønfur Sebastian Holmen Stian Joneid Nora Karine Karlstad-Solberg Alexander Brynthe Martinsen Odin Vauger Nygaard Mina Brønn Pettersen Isak Homlung Prøitz Thea Emilie Ringsrød Aline Schjølberg Andreas Strøm Christina Madeleine Vingelsgaard Søndag 17. september kl.13.00: Iben Olivia Aas Andersen Stian Holten Isaksen Adrian Andre Johnsen Marius Nilsen Mathias Roppestad Olsen Christin Ringsrud Marie Lie Skjøren Mikkel Helle Sørum Maja Thorsen Martin Metin Topbasasoglu Tobias Torkildsen

Velkommen til Korene i Tune kirke! Pilegrimsvandring med stopp ved bryggeriet.

Berit Movik Lo forteller om misjons­ prosjektene til Sarpsborg menighet til lydhøre barn.

Korene har startet sine øvelser etter sommerferien Tune, Greåker, Soli, Holleby og Skjeberg har sine årlige samlinger på Stenbekk misjonssenter.

God lek i Glengshølen under en av utfluktene.

Globusagentene er en årlig, populær samling for barn fra 1.-4. klasse, med fokus på ­misjon. Barna får et innblikk i hvordan de har det i andre deler av verden, gjerne med fokus på de ulike misjons­ prosjektene. Denne gangen gikk turen til Brasil, Thailand og Madagaskar. I Kurlandkirken deltok 36 barn, mens det møtte 60 spente, unge på Stenbekk ­ ­misjonssenter.

Aktivitetene var mange. Alt fra sang, dans og djember til hobbyverksted og natursti. Det var god stemning og det virket som barna kosa seg.

Vi gleder oss allerede masse til neste år! TEKST OG FOTO: JULIE KARENSE KARSTENSEN OG EILEEN STANG.

Vi har plass til mange nye medlemmer! Alle barn født i 2013, 2012 og 2011 er spesielt velkomne til ­Aspirantkoret! Eldre barn kan synge i Barnekoret eller Pikekoret.

Er du glad i å synge? Da vil du trives hos oss! Aspirantkoret (4–6 år): Onsdager kl 16.45–17.30 Barnekoret (7–11 år): Onsdager kl 17.30–18.45 Pikekoret (12 år og eldre): 17.30–18.45

Vil du bli kjent med nye folk, være aktiv, ha det gøy og høre om Jesus?

VELKOMMEN TIL KRIK SARPSBORG! Hvem? Fra ungdomsskolen og oppover Hva? Ballspill og annen sport – ingen prestasjonskrav! Aktiviteter utendørs og helgeturer i blant. Hvor? Kalneshallen Når? Annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 19.00–21.00 Les mer på krik.no og KRIK Sarpsborg på Facebook. KRIK er en landsdekkende kristen idrettsorganisasjon, med over 14.000 medlemmer.

Se www.korene.no for mer informasjon.


8

Kirkenytt

September 2017

Utfordret egne grenser

Korene i Tune kirke utfordret egne ­grenser da de la semesteråpning til Klatring på grensen.

Sigrid i fint driv over hindrene.

Høyt henger de, men sure er de ikke! Turen til Klatring på grensen ble et høydepunkt for deltagerne.

TEKST: TOM HELGESEN. FOTO: EILEEN STANG

Det var en stor gruppe av både unge og foreldre som ankom klatresenteret i Halden i fint vær denne lørdagen i august. For de fleste var det første gang de var der, og de var selvsagt spente på hva som ventet dem.

Koristene tok utfordringene på strak arm. På bildet ser vi Anna i aksjon.

Høy sikkerhet

Etter en instruksjon om sikker­ het (som naturlig nok har vel­ dig høy fokus), fikk de på seg klatreutstyr og prøve seg på en testrunde innen de var klare for større utfordringer. Det var herlig å se hvordan de unge og uredde mestret den ene høyden etter den andre – og tok seg gjennom hindringe­ ne mange meter til værs. Klatringen ble bare avbrutt av grilling, innen det var klart for en ny økt.

Uten mat og drikke…Lunsj med grill hørte ­naturligvis med! Fra venstre: Natalie, Oda, Guro, Juliette, Ingerid Elisabeth og Anne.

En sammensveiset gjeng Oppsummert var det en veldig hyggelig og spennende dag, og om den speilet korets inn­

Deltagerne har fått på seg utstyret, og er på vei til å prøve seg i testløypene.

sats i tiden som kommer, har vi mange musikalske høyde­ punkter å se fram til!

Natalie tar seg lett rundt testløypa innen hun var klar for de store høydene.

Vil du være med på laget?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og ­bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, ­forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard


Kirkenytt

9

September 2017

Vigdis Hjort til Tirsdagsforum

Tidspunktet kunne ikke vært bedre for Tirsdagsforum til å få besøk av forfatter Vigdis Hjorth. Hun kommer til Greåker kirke 19. september. Som mange sikkert har fått med seg, lanserte Vigdis søster Helga Hjorth nylig romanen «Fri Vilje», som er et svar på Vigdis kritikerroste bok «Arv og miljø». I sistnevnte roman, skriver Vigdis Hjorth om konflik­ ter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det ­handler blant annet om en far som begår overgrep. B ­oken vant både Bokhandler­prisen og Kritikerprisen. Nå har altså s­ østeren kommet med en mot­roman, for å komme med sin versjon.

– Har du blitt gjort til romanfigur mot din vilje, vil du erfare at det blir så å si umulig å forsvare seg. Så falt jeg ned på at ideen om å skrive en roman om erfaringene ville være den beste måten å gjøre det på, forklarte Helga Hjorth i et intervju med VG.

Søren Kierkegaard

Nå skal det raskt sies at det ikke er disse bøkene Vigdis Hjorth har tenkt å snakke om. Temaet for fore­ draget er Søren Kierkegaard med

overskriften «I sannhet å være seg selv». Forfatteren har lenge vært opptatt av Kierkegaard, Nordens mest betydningsfulle teolog og filosof. Etter foredraget er det åpent for spørsmål, men hvorvidt hun vil kommentere eventuelle innspill om søsterens roman, gjenstår å se. Uansett: Tirsdagsforum har igjen truffet innertier med aktuelle foredrags­holdere. TEKST: TOM HELGESEN

Vigdis Hjorth kommer til Greåker kirke 19. september, og vil helt sikkert påkalle stor oppmerksomhet.

Ungdomslederne på tur Ungdomslederne fra Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune var samlet på Solbukta i Øyenkilen i Fredrikstad 9.-10 ­august. Dette som en kick off hvor fokus er på de unge lederne. ­Gjengen koste seg med aktiviteter, gode samtaler om trygge rom og felles hygge. En svært nyttig og viktig samling! TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

På denne turen var det ungdomslederne som sto i fokus. Det ble to fine dager for alle.

Etter en regnfull første dag, dukket sola og idyllen opp på Solbukta andre dagen.

ANNONSE:

Ønsker du ny glød i samlivet? Ønsker du å kommunisere bedre? «Det trygge rom» var en av de viktige temaene på Solbukta.

Spill og felles hygge sto på programmet på kveldstid.

Investér i parforholdet og kjærligheten og gi deg selv og partneren en ­morsom, givende og utviklende helg og gå på ­kurset som garantert vil gi dere en ny glød og energi i forholdet og som lærer dere å snakke sammen på en bedre måte. Du vil lære hvordan du kan utvikle de gode sidene som er «limet» i et slitesterkt samliv og du lærer om ­«kjærlighetens 5 språk». Ønsker du å forsterke forholdet til din partner? Ønsker du å utdype forventningene dere har til hverandre slik at dere slipper «å snuble» gang på gang? Da er dette kurset for deg!

Dato: 24.–26. november Sted: Greåker kirke (Eventyrvn 8) Tid: Fredag 17.30–21.00, lørdag 09.00–16.30, søndag 13.00–16.30. Pris pr par kr 1.300,- ved påmelding innen 13/10. (deretter stiger prisen til normalpris 2 600,-) Prisen inkluderer kurskompendium og servering av mat og drikke alle dager.

Du kan lese mer om innholdet i kurset på www.sarpsborg.kirken.no For spørsmål kontakt kursleder Mette Hjelmark på 46 68 76 42 eller mhjelmark@gmail.com


10

Kirkenytt

September 2017

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 28. SEPTEMBER KL. 12.00: Besøk av Ellen Kasbo: « I de vise menns fotspor». Glimt fra en bibelsk pilgrimsreise.». Marianne Ervum ­spiller TORSDAG 26. OKTOBER KL. 12.00: «Misjonsglimt fra Madagaskar». Ved Bjørg Grønlien og Aage Syvertsen. TORSDAG 30 NOVEMBER KL. 12.00: Andakt v/ Lisbeth Heie Gregersen SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69 11 68 00 eller 909 21 891.

LANDE BOSENTER

10. september Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Petter Johannessen og Kristin S. Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 17. september 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 24. september 16. søndag i treenighetstiden – Mark 7, 31-37 Kl. 11.00: Gudstjeneste og høsttakkefest ved Petter Johannessen. Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Innsettelse av kantor Marianne Gangestad Ervum. Skyss: 69 10 31 40. 1. oktober 17. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 17-29 og 30-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Petter Johannessen. Prekensamtale på kirkekaffen. Skyss: 69 10 31 40. 8. oktober 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 14-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 15. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Luk 20,45 – 21,4 Kl. 11.00: Felles visitasgudstjeneste med nattverd ved menighetenes prester og biskop Atle Sommerfeldt. Kirkekaffe. Skyss: 69 10 31 40. 22. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Petter Johannessen og Kristin S. Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 29. oktober Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 5. OKTOBER KL. 11.00: Lisbeth Heie Gregersen deltar TORSDAG 2. NOVEMBER KL. 11.00: Terje Grandahl deltar TORSDAG 7. DES. KL. 11.00: Aage Syvertsen og Åse Saltbones deltar

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. LØRDAG 30. SEPTEMBER KL. 12.00: Tibo band spiller. Andakt ved prest ­Petter Johannessen LØRDAG 28. OKTOBER KL. 12.00: Kateket KristinTollefsen holder andakt. LØRDAG 2 DESEMBER KL. 12.00: Sang av korene i Tune. Adventgrøt.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke.

TORSDAG 14. SEPTEMBER KL. 12.00: Ellen Kasbo: «I de vise menns fotspor». Glimt fra en bibelsk pilgrimsreise. Marianne Ervum spiller TORSDAG 12. OKTOBER KL. 12.00: Besøk av «Lille orkester». «Innblikk i en katekets hverdag». v/ Kristin S. Tollefsen. TORSDAG 16. NOVEMBER KL. 12.00: Sang og opplesning ved Sigrun ­Solvang.

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Kl.11.00: 13/9, 8/11 HANNESTADTUNET Kl.10.30: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11

TINGVOLL SYKEHJEM Kl 11.30: 7/9, 21/9, 5/10,19/10, 2/11, 16/11 VALASKJOLD OMSORGSSENTER Kl. 11.30: 14/9, 28/9, 26/10, 9/11.

BØNNE­SAMLINGER I GREÅKER KIRKE OG TUNE KIRKE HØSTEN 2017: Tune kirke:

Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: 27. SEPTEMBER, 25. OKTOBER OG 29.NOVEMBER

Greåker kirke:

Hver fredag kl.11.00 (bortsett fra 15/9 og 22/9)

8. oktober 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 14-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 15. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Luk 20,45 – 21,4 Vi deltar i visitasgudstjeneste i Greåker kirke. 22. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. 50års konfirmanter er spesielt invitert. Vokalensemblet Koda synger. Skyss: 401 68 460. 29. oktober Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste for hele Sarpsborg med markering av reformasjonens 500 år. Sammensatt kor fra hele Sarpsborg synger. Kirkekaffe. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE Søndag 10. september – Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Nattverd. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Lørdag 16. september – Konfirmasjonsdag – Matt 7, 24-29 Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen, Berit Vasdal, Eileen Stang og Dennis Lund. Sang av Christine Sørensen Eriksen. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

24. september 16. søndag i treenighetstiden – Mark 7, 31-37 Kl. 15.00: Friluftsgudstjeneste med Jelsnes-gruppa av KFUK-KFUM-speiderne og Brandvold. Sted: Slalåmtoppen, Øvre Jelsnes. Oppmerket løype fra Jelsnes misjonshus

Søndag 24. september – 16. søndag i treenighetstiden – Mark 7, 31-37 Kl. 11.00: Høsttakkefest ved Kari Mangrud Alvsvåg. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe ved Sanitetsforeningen. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

1. oktober 17. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 17-29 og 30-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 10. september Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Ole Jens Hovda. 24. september 16. søndag i treenighetstiden – Mark 7, 31-37 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 8. oktober 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 14-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

ANDAKT

1. oktober 17. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 17-29 og 30-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

Søndag 17. september – Konfirmasjonsdag – Matt 7, 24-29 Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen, Berit Vasdal, Eileen Stang og Dennis Lund. Sang av Christine Sørensen Eriksen. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

29. oktober Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke.

FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

24. september 16. søndag i treenighetstiden – Mark 7, 31-37 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.

17. september 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Ø. Løvik. Skyss: 69 14 88 42.

15. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Luk 20,45 – 21,4 Vi deltar i visitasgudstjeneste i Greåker kirke.

MELLEBY BEDEHUS

17. september 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste og høsttakkefest ved Lisbeth Heie Gregersen. Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460.

15. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Luk 20,45 – 21,4 Vi deltar i visitasgudstjeneste i Greåker kirke. 22. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 1–5 Kl. 11.00: Gudstjeneste og høsttakkefest ved Finn-Ove Brandvold. Utdeling av 4- og 6-årsbok. 29. oktober Reformasjonsdagen – Joh 1, 16–17 Vi deltar i reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke.

TUNE KIRKE 10. september Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Ø. Løvik. Andrine Andersen og Live G. Beiermann synger. Dåp. Skyss: 401 68 460.

Søndag 1. oktober – 17. søndag i treenighetstiden – Joh 11, 17-29 og 30-46 Kl. 11.00: Høymesse ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Sjømannskirken deltar. Ofring til Sjømannskirken. Kl. 18.00: BYENS HJERTESLAG. Alvsvåg. Nattverd. Gjest: Espen Feilberg Jacobsen. Ofring: overskuddet går til Kirkens bymisjon, Sarpsborg. Tirsdag 3. oktober – Tirsdag etter 17. søndag i ­treenighetstiden Kl. 08.00: Morgenmesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Søndag 8. oktober – 18. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. 50-årskonfirmanter. Sarpsborg damekor. Ofring til menighetsarbeidet. Søndag 15. oktober – 19. søndag i treenighetstiden – Luther 3, tema: Frelsen er ikke til salgs – Luk, 20, 45-21,4 Kl. 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Nattverd. Ofring til NMS. Søndag 22. oktober – 20. søndag i treenighetstiden – Joh, 11, 1-5 Babysang-gudstjeneste ved Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Marianne Aarum deltar. Ofring til menighetensbarne- og ungdomsarbeid. Søndag 29. oktober – Reformasjonsdagen – Joh 1, 16-17 Vi deltar på reformasjonsgudstjenesten i Tune kirke.

KURLANDKIRKEN Søndag 17. september – 15. søndag i treenighetstiden – Luther 2, tema: Skaperverket er ikke til salgs – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Dåp. Nattverd. Ofring til menighetens barne- og ungdoms­ arbeid. Tirsdag 26. september – Mikkelsmesse Kl. 18.00: Mikkelsmesse ved Berit Vasdal. Barna fra XLklubben medvirker. Det blir kveldsmat og loddsalg. Søndag 22. oktober – 20. søndag i treenighetstiden – Joh, 11, 1-5 Kl. 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Dåp. Nattverd. Ofring til Kirkens SOS i Borg.


Kirkenytt

11

September 2017

LANDE BEDEHUS SEPTEMBER Søndag 17. sept. kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt: Knut Olstad. Sang: Lande Musikk­ forening. Onsdag 20. sept. kl 11.00: Formiddagsmøte. Andakt: Åge Syvertsen. Sang: Knut Lande. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 27. sept. kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Eli Holt. Sang: Kornsjøteamet. Kveldsmat og utlodning. OKTOBER Søndag 1. okt. kl 18.00: Søndags­møte. Andakt og sang: Fred Roger Evensen. Tirsdag 3. okt kl 11.00: NMS Søndag 15. okt kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt: Leif Paus. Sang: Lande Musikk­forening. Onsdag 18. okt. kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Tore E. Thorkildsen. Sang: Olav Rud og Tore E. Thorkildsen. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 25. okt. kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Astrid Ørebeck. Sang: Lande Musikk­ forening. Kveldsmat og ­utlodning.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

NORMISJON Hannestad og Geåker SEPTEMBER Torsdag 14. sept. kl 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjest: Finn Olav Myhre Søndag 17. sept. kl 18.00 Søndagsmøte, tale av Gunnar Navestad OKTOBER Søndag 1. okt. kl 18.00: Søndags­møte. Andakt ved Tore Bjørnstad og sang av Inger-Johanne og Einar Grandahl. Torsdag 12. okt. kl 11.30: Formiddags­treff. Terje Grandahl taler og synger Søndag 15. okt. kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt ved Anne Marit Lerkerød.

SARPSBORG KIRKE EMMAUS-KVELDER HØSTEN 2017 SEPTEMBER Tirsdag 12. sept. kl. 20.00 Tirsdag 26. sept. kl 20.00 OKTOBER Tirsdag 10. okt. kl. 20.00 Tirsdag 24. okt. kl. 20.00 NOVEMBER Tirsdag 7. nov. kl. 20.00 Tirsdag 21. nov. kl. 20.00 DESEMBER Tirsdag 5. des. kl. 20.00

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning Onsdag 4. oktober

«Hans Nielsen Hauge – mannen som forandret Norge» ­presentert av Guttorm ­Halvorsrud.

Emmauskvelder er meditative kvelder med eller uten musikk. Kirken er åpen kl. 19.45 til ca. kl. 21.00. Det kan hende vi inviterer til ­samtale, f.eks. med te, for dem som ønsker å bli igjen en stund etter meditasjonen – selv om det ikke står i programmet. «Velsigne alt hva der tilføres livet – og leve all tid efter kjærlighetens tanker. Favne om sitt eget hjerte, lik den så kan blive i stand til at favne om annens hjerter. Det er kjærlighet i alt. Alt er bygget av og med ­kjærlighet.» (Visdomsord)

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET THRANES CAFÉ

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ­ønsker), andakt, utlodning og ­underholdning Fredag 6. oktober: Vi får besøk av vår nye sokneprest Espen Feilberg Jacobsen, som har andakt og deler opplevelser fra sitt mangeårige arbeid som sjømannsprest, bl.a. i Brasil, New York og Dubai. Fredag 3. november: Siv og Eyfinn Joensen fra Frelsesarméen synger og har andakt. «Gjett hva?» - lysbildekonkurranse v/ Hilde Torp Fredag 1. desember: Adventsmeditasjon v/ Ellen Kasbo. Vi får besøk av barn fra Fritznerbakken barnehage!

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30 Andakt, sang, diverse underholdning, utlodning og god bevertning. For transport, ring 908 94 922

TIRSDAG 12. SEPTEMBER Steinar Riise-Jensen: Andakt og sang. Jan Torstein Engen: «Pilegrimsarbeid i Sarpsborg» (m/bilder) TIRSDAG 10. OKTOBER Ellen og Trond Kasbo: «Glimt fra Sydishavet». Andakt. Sang ved Lillian Nilsen.

BETHANIA SARPSBORG Torsdag 14. september kl 19.00: Sangkveld med Olav Ruud Torsdag 28. september kl 19.00: Tale av Svein Høiden. Sang av Yngvar og Kenth

BJØRNSTAD FORSAMLING SEPTEMBER Søndag 10/9 kl 17.00: Søndagstreff. Søndagsskolen Søndag 24/9 kl 17.00: Søndagstreff. Søndagsskolen Husk også: • Søndagsskolen: Like uker kl. 17.00: 3+ • Bjørnstad Barnegospel: Hver onsdag kl. 17.30–18.45: 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children: Onsdag i ulik uke, 18.30–20.00: 5.–10. klasse • Amigos: Lørdag i lik uke, kl. 18.00–21.00: 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg: Fredag ulik uke kl. 19.00 i ­Kalneshallen: 8. klasse – 3 vgs • Familiekoret: Første mandag i måneden kl 17.30–19.00.

Onsdag 1. november

«Fra topp til bredde med Sparta» ved Stein Eide Hansen

Onsdag 6. desember

Adventsprogram ved Rolf ­Arnesen og Tom Faldmark. Servering av grøt. Trekning av lotteriet.

50-års konfirmanter i Tune kirke Hei til dere som var konfirmanter i Tune kirke i 1967! Nå inviteres alle dere til en stor markering i anledning 50-års jubileet for deres konfirmasjon i Tune kirke. Menighetene Greåker, Holleby, Soli og Tune vil med dette invitere dere til gudstjeneste i Tune kirke søndag 22. oktober kl 11.00. Det vil bli reserverte plasser til dere på de fremste radene

i kirken. Etter guds­tjenesten blir det festmiddag i Odd Fellow selskaps­ lokaler i sentrum fra kl 13.30. En 2-retters middag her koster 280,- inkl. kaffe. Annen drikke kjøpes av hver enkelt på stedet. Påmeldingen skjer ved å registrere seg og betale på følgende nett­adresse: www.sarpsborg.kirken. no Dette vil fungere som din billett til arrangementet på Odd Fellow.

Spørsmål? Kontakt kirkekontoret på 69 11 68 00. Påmeldingsfrist er satt til 20. september. Velkommen til en hyggelig ­markering der du vil treffe igjen mange venner fra ungdomstiden og dele gode minner. Med vennlig hilsen Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter, Berith Adele Pettersen og Anne-Marie Minge.


12

Kirkenytt

September 2017

Det grønne hjørnet…

Hva er Fair & Square?

TIRSD. 19. SEPT. KL 19.00 Greåker kirke

Vigdis Hjorth: «I sannhet å være seg selv» Foredrag om Søren Kierkegaard

«Har du ikke råd til å kjøpe klær laget under gode arbeidsforhold, har du egentlig ikke råd til klær», hevder Sigmund Hegstad, grunnlegger av det rettferdige klesmerket Fair & Square. AV HILDE TORP, DIAKON I SARPSBORG MENIGHET

Vigdis Hjorth er mest kjent for sine romaner. Hennes nyeste roman er den kritikerroste «Arv og miljø». Hun har også lenge vært opptatt av Nordens mest betydningsfulle teolog og filosof, Søren Kierkegaard. I dette foredraget forteller hun om sitt forhold til Kierkegaard. Liv Frengstad spiller cello. Enkel bevertning. Gratis inngang. Kollekt.

TIRSDAG 24. OKTOBER KL 19.00 Greåker kirke

Hverdagsintegrering – hvordan bygge tillit i terrorens tid?

I en tid hvor konflikter og terror preger nyhetsbildet ønsker vi å belyse hva som skaper tillit i hverdagen mellom ulike religioner og kulturer. For å belyse det store spørsmålet og for å samtale om dialogarbeidet som skjer i Sarpsborg har Tirsdagsforum invitert Aziz Ahmedovic, som er bosnisk imam, Ardian Haliti, som er albansk imam, Murshid Al Khaznawi, som er kurdisk imam og Jorunn Askerød fra Kirkens bymisjon, som er diakon og koordinator for dialogforum Østfold. Kulturelt innslag ved Tone Petronelle med venner. Enkel beverting. Gratis inngang. Kollekt.

FREDAG 1. DESEMBER Teatertur til Nationaltheatret «Julemiddag»

Velkommen til julemiddag gjennom hundre år på Nationaltheatret. Julen er tid for tradisjoner. Likevel beveger verden seg. Vi beveger oss med den. I teaterstykket foregår den første julemiddagen i 1915. Deretter følger vi en families julefeiringer gjennom annen verdenskrig, sosialdemokratiets inntog og oljealderen. I løpet av hundre år er det meste annerledes. Bli med på en norgeshistorie i miniatyr. Avreise fra Tune rådhus kl. 17.30 med buss. Pris: kr 475 pr person. Påmelding fortløpende til Arvid Raddum, e-post arvidraddum@gmail.com

Forbrukere er i økende grad opptatt av at varene de kjøper skal være produsert under anstendige forhold og vil ha troverdig informasjon om produktene de velger. Derfor er åpenhet rundt produksjonen viktig, bl.a. for å ansvarliggjøre merkevareselskapene. Framtiden i våre hender har over flere år lagt press på kleskjedene for at de skal fortelle omverden hvilke fabrikker de bestiller klærne fra. Åpne fabrikklister er en nødvendig forutsetning for å bedre forholdene til arbeiderne, mens hemmelighold bidrar til at arbeiderne i tekstilfabrikker verden over får en tyngre jobb med å kjempe frem verdige kår. Etter flere tragiske ulykker på såkalt «versting-fabrikker» (bl.a. i Bangladesh 2013), og etter økt press fra forbrukere og ulike organisasjoner, skjer det mange positive forbedringer, men fortsatt er det mange klesprodusenter som velger hemmelighold. Framtiden i våre hender har laget en liste over hvilke klesmerker som praktiserer åpne fabrikklister og hvilke som ikke gjør det: https://www.framtiden.no/gronne-tips/klar/ merkene-som-har-apne-fabrikklister.html Ja, åpenhet om arbeidsforholdene til de som syr klærne våre er viktig, men idealistene bak Fair & Square går mye lenger, og har som spenstig og ambisiøst mål «å endre tekstilbransjen»! Den lille bedriften Fair & Square består i dag av 8 kinesiske arbeidere på fabrikken i Fenghuan i Kina og 12 frivillige personer i Norge. De kinesiske arbeiderne arbeider for en levelønn, på en trygg arbeidsplass med pensjonsordninger og forsikringer. En levelønn vil si en lønn som dekker grunnleggende behov for arbeideren og familien, samt litt ekstra til sparing og uforutsette utgifter. Dessuten har arbeiderne 37,5 timers arbeidsuke, mens normalarbeidsuke for tekstilarbeidere de fleste steder ligger på opptil 90 timers uke(!) Les mer om Fair & Square på https://fairandsquare.no og besøk nettbutikken deres der du kan få kjøpt enkle T-skjorter / gensere i god bambuskvalitet! Til en pris som samsvarer med rettferdig handel!

www.tirsdagsforum.no

VOLVO • KI A • HYU NDAI • L AN D ROVER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


Kirkenytt

13

September 2017

Tekstsamling i Sarpsborg kirke hver 3. torsdag i måneden

Oppdag skattene i salmeboka!

Torsdag 21. september, torsdag 19. oktober og torsdag 16. november kl. 13.30 samles vi som en gruppe i Sarpsborg kirke og snakker om søndagens ­prekentekst for en kommende søndag, sammen med en av prestene i menigheten. Kaffe/te og kake. Alle er svært velkomne!

Salmekveld i Kurlandkirken onsdag 13. september kl. 20.00. Vi synger nye og «gamle» sanger fra salmeboka sammen med kammerkoret.

ØSTENRINGEN INVITERER TIL

BASAR PÅ STENBEKK Onsdag 20. september kl. 18.00 Andakt og misjonsglimt: Unni Holm Olsen Sang: Tune kirkes barnekor ÅRESALG – TREKNING BEVERTNING

ARRANGØR: GUDSTJENESTEUTVALGET OG KAMMERKORET I SARPSBORG MENIGHET

ARR.: SARPSBORG MENIGHETSRÅD

HJERTELIG VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ!

DROP-IN DÅP Sarpsborg kirke er åpen

lørdag 14. oktober kl. 12.00–15.00. Dette er en mulighet for den som ønsker å bli døpt i Den norske kirke.

50-årskonfirmanter

Vi minner om gudstjeneste for 50-års konfirmanter i Sarpsborg kirke

søndag 8/10 kl. 11.00

Påmelding: sarpsborg. menighet@sarpsborg.com eller tlf. 69 11 68 00 innen 29/9. Velkommen! Sarpsborg menighetsråd

«Glede og sårbarhet» Velkommen til samling i Sarpsborg kirke i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober kl. 18.30.

VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers

Å være trygg på egen identitet og føle tilhørighet er grunn­ leggende for psykisk helse. I fjor var fokuset på hvordan ­endringer i livet påvirker vår psykiske helse. Årets tema er «Noe å glede seg over»! Vi er sosiale vesener, og det ligger i vår natur å søke tilhørighet og samhold med andre ­mennesker. Hvordan skape gode og meningsfulle hverdager for oss selv og andre? Vi samles i kirken for å dele dikt og livserfaringer, og for å lytte til sang og musikk. Blant annet vil Mona Elise Wirkola lese noen dikt, Grete Elise Dahlen Fjellgaard leser utdrag fra «Saras stemme» og Vigdis Oliversen synger. Dessuten stiller vi mikrofonen til disposisjon for den som vil dele egne dikt som omhandler dette med glede og sårbarhet. Ønsker du å bidra med egne dikt, kan du på forhånd kontakte undertegnede på e-post hiat@sarpsborg.com. Kl. 20 samme kveld har Emmaus en av sine faste ­samlinger i kirken. Det er åpne, meditative kvelder med eller uten musikk, og uten noe spesielt program, så der kan den som ønsker bli igjen til stillhet og ettertanke! Hilde Torp Diakon i Sarpsborg menighet

Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­heter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunn­ skap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale.

Høsten 2017 inviteres du til:

Sarpsborg kirke , torsdag 7/9 kl. 19.00

Tema: «Hvordan takler vi annerledeshet? F.eks. psykisk og fysiske funkjonshemming, ulike kles­ tradisjoner og trosuttrykk.»

Metodistkirken, torsdag 19/11 kl. 19.00 Tema: «Møte med døden i ulike kulturer»

Sarpsborg kirke, torsdag 23/11 kl. 19.00

Tema: «Adventstid og juleforberedelser – hva betyr det for oss kristne?» Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom


14

Kirkenytt

September 2017

Livets gang DØPTE Tune menighet: Iben Sofie Sandberg Olivia Skovsø Karlsen William Johannes Westlie Berg Henrik August Juliussen Andrea Isabell Andersen Nathaniel Klubbenes Skjetne Ella Sofie Osnes Shannah Ragnhild EpieJensen Isabell Hammerstrøm Luna Annabelle Jølle Antonsen Live Grøtvedt Henriksen Dennis Andre Rasmussen Holleby menighet: Thea Bjørnebekk-Waagen Liv Ellinor Githmark-Stensrud Greåker menighet: Noah Leander Häggblom Karlsson Alice Emilie Skjelin Tuva Charlotte Paulsen Sander Webjørnsen Lavrans Gander Ryen Solli menighet: Odin Borgaas Iver Ræstad Johansen Sarpsborg menighet: Live Adele Ingebretsen Emilie Sophie Kristiansen Daniel Futseter Magnussen Gunhild Bondahl-Line Elise Li Martinsen Anker Furali Alexander Valdés Garcia Magdalena Tofteberg Josefine Arnason Haslie Lotte Othilia Weidel-Eltvik Thea Synnøve Brurok Amine-Sophie Geirmo Magnussen DØDE Greåker menighet: Frantz Müller Jan Kristen Sørdalen Ruth Moen Johansen Asbjørn Minge Tore Olav Aadahl Erna Theodora Groth Pedersen Ragnhild Kristine Berntsen Jan Erik Olsen Aina Brit Stokstad Tordis Karlsen Inger Johanne Dahle Arve Furulund Bjørg Alfrida Eide Erik Sigmund Ludvigsen Ingrid Carina Pedersen Berit Synnøve Karlsen Ingerlise Appel Pedersen

Ruth Svanhild Karlsen Svein Hurlen Alf Josef Ortang Marit Solbjørg Fredriksen Oddvar Martin Røsok Inge Torgeir Westgaard Solbjørg Anita Andersen Margrethe Olsen Helge Hulleberg Johanne Kesia Furuheim Kim Westerdahl Anne-Berit Hansen Kristen Rølland Bjørge Alsterberg Gunvor Sofie Jamissen Selma Laura Schaug Bjarne Brekke Aslaug Harriet Eng Toril Berge Nilsen Knut Olsen Eva Liljan Inger Beathe Pettersen Tom Richardsen Randi Østerud Lilly Solveig Ottesen Hjørdis Olivia Pettersen Inger Strømnes Inger Johanne Hansen Jorun Synnøve Karlsen Craveiro Elna Synnøve Halvorsen Martine Olderøy

Tune menighet: Mabel Åse Engen Olga Marie Kleveland Asbjørn Hansen Rune Flemming Nordli Else Synnøve Kirkerød Stig Erik Jørgensen Britt Johanne Steinlund Grav Kirsten Strømnes Reidar Willy Hassel Asbjørg Elise Andersen Gerd Inger Faukland Ingar Bangor Åge Henry Bjor Walter Østby Gerd Solveig Amundsen Kjell Engebretsen Hans Juul Karlsøen Ragnhild Olavesen Karin Borge Bjørn Henry Hansen Aase Kristine Lassen Arnhild Elisabeth ­C hristoffersen May-Britt Skrøder

Steinar Helmersen Bjarne Gunnar Ødegård Aase Linea Ubøe Bjarne Åsberg Knut Gunnar Kristensen Reidar Simensen Liv Marie Østby Elna Lofthus Jan Erik Westbye Borghild Viktoria Hagren Sonja Moursund Andresen Solveig Marie Blom Sørensen Arve Henning Olsen Hans Normann Hansen Erna Nilsen Svein Aage Andersen Grethe Marit Bjerknes Kathleen Hansine Steen Gunvor Fernanda Svendsen Viggo Lorang Eriksen Borghild Mo Anna Johanne Berg Jan Arne Johansen Esther Andreassen Inger Johanne Thorsrud Kjell Tommy Hansen Huth Trygve Tørresvoll Karin Helene Johansen Torunn Viola Alfredsen

Holleby menighet: Håkon Lerhol Egil Johannes Hovden Bjarne Henriksen Agnalt

Soli Menighet: Frank Asbjørn Kirkerød VIGDE Tune menighet: Martine Fjellmyr og Stian Bye Johansen Monika Grønberg og Lars Erik Bekkåsen Tina Susanne og Rino Simensen Susan Myrdahl Mathisen og Simen Wehler Elisabeth Ellefsen og Christer Clausen Malin Gundersen og Christoffer Halvorsrød Catrine Alsterberg og Ole Martin Andersen Ekholdt Hege Anita og Kenneth André Fjerdingby Tine Lund Pedersen og Petter Witnes Helene Torp og Marius Hansen Nina og Michael Martinsen Kristin og Espen Lunde Håland Ina Therese Standahl Osnes og Ketil Kristensen Sandra Christell og Morten Balseth Charlotte Espina Henanger og Bjørn Ingar Ødegård Hilde Anita Engsmyr og Jan

Fredrick Tunli Annikken Lindbæk Iwanski og Simon Pettersen Nguyen Karen Victoria Ringsby Jansen og Ole Johan Tytlandsvik Jansen Heidi Sofie Eilertsen og Jon Erling Johnsen Madeleine Jonassen og Paul Christer Østbye Madeleine Jakstad Hansson og Marius André Nilsen Holleby menighet: Karoline Solevåg Syverstad og Andreas Alexander Ludvigsen Greåker kirke: Eline Lien Rildå og Lasse Bjørge

Ann-Charlott Johansen og Jan Thomas Bjerke

Ann-Charlott Maugsten Bratland og Lasse Østby Sharon Kristin Kristiansen og Stian André Webjørnsen Emilie Larsson og Mats Pettersen Kine Synnøve Pedersen og Cato Ramstad Johansen Miriam Bakke og Jørgen Pedersen Sunniva Schultz Gjelstad og Christian Karlsen Jeanette Frøid og Alexander Sjøberg Kristiansen Ida Helene Lerkerød og Einar Brenne Andersen

Solli menighet: Ida Annsofie Hellevi Eliasson og Richard Berli Karoline Amundsen og Erik Møller Sarpsborg menighet: Britt Sissel Evensen og Ingar Forsberg Karoline Bråtene og TomHeine Forsell Veronica Dalskau Kvalheim og Johnny Kvalheim Cecilie Hansen og Tom Henrik Thomassen Anne Elisabeth Betty Tryland og Jens Alexander Tofteberg

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

REFORMASJONEN

1517– 2017

Arne Bugge Amundsen teolog og kulturhistoriker, bosatt i Fredrikstad. I 1996 ble han professor i folkloristikk ved Universitetet i Oslo.

Vi er stolt f­ orhandler av ­Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

Sarpsborg Menighet

KULTURHUSET GLENG

Sarpsborg menighet: Torunn Reiersen Lillian Thorstensen Gerd Ingeborg Johansen Kjell Arild Knutsen Jan Arvid Klavestad Bjørg Solveig Grønberg Solfrid Margareth Sjøberg Gerd Marie Sormbroen Anna Marie Martinsen Bragvin John Terje Martinsen Berit Christiansen

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

www.nordtugbil.no

Reformasjonen og staten - Guds lov og Kongens menn i den dansk-norske reformasjonshistorien – v/Arne Bugge Amundsen

4. oktober 2017 – kl. 19.00

Reformasjonen og kulturen - bilder, bot og bedehus – v/Arne Bugge Amundsen

18. oktober – kl. 19.00 Filmkveld

25. oktober 2017 – kl. 19.00

Gi EN MIDDAG i MÅNEDEN og et godt sted å spise til folk i gatemiljøene i din by

Kirkens rolle i samfunnet vårt, i dag og i fremtiden. – Panelsamtale

BILLETTER kr 300,- for hele serien – kr 125,- for enkeltkvelder. Selges gjennom www.ticket.co og ved døren

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

RING OSS OG VI BRINGER

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

20. september 2017 – kl.19.00

CATERING

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

SEND SMS

MIDDAG TIL 2490 ( 40,- per måned )

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

www.bymisjon.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Revy-suksess for Bjørnar – men troen setter grenser for hva jeg stiller opp på, sier han

Han har sunget i kirker på etter­ middagen og ­gjøglet i Båthus­teateret om ­kvelden. – To ytterpunkter, men jeg ser ikke noe galt i det, sier Bjørnar ­Spydevold.

Er bevisst

– Det har vært en eventyrlig og morsom revysommer, det er herlig å kunne bidra til at folk gapskratter. De har betalt for å se oss og kommer med høye forventninger. Da er det godt å få bekreftelse på at de er innfridd gjennom latter. – Men jeg har også, som van­ lig, hatt sommerkonserter med kristent innhold. Det er greit med litt balanse, sier Bjørnar.

Prost i Sarpsborg: Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen espen-feilberg.jacobsen@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com

Bjørnar Spydevold har hatt stor suksess på revyscenen i sommer sammen med blant annet Pål Nielsen og Atle Jensen. Foto: Fredrikstadguttane.

Han ser ikke noe problemer i å spille i en sal med åpen bar og hvor publikum nyter øl og vin. – Nei, folk her er ute for å hygge seg. Om det innebærer et glass øl, kan ikke jeg bry meg om det. Det er verre ting man kunne gjort enn som så.

Trakk seg

Det han derimot er veldig klar på, er innholdet i revyen. – Jeg hadde aldri takket ja til noe som er i strid med egen overbevisning; som bann­ skap, underbuksehumor, flei­ ping med kristne verdier og mobbing. Den kristne troen ­ har jeg alltid med meg som et rettesnor. Dette er uskyldig moro. Bjørnar forteller han trakk seg fra en juleforestilling et år,

nettopp fordi den inneholdt innslag han ikke kunne stå inne for. – Ja, da var det til og med annonsert at jeg skulle være med. Men da jeg fikk innblikk i innholdet, ba jeg dem finne en annen. Også da det skulle foto­ graferes i badetøy til en plakat, takket han høflig nei. – Disse gutta vet hvor de har meg og det er aldri noe tema å krysse de grensene jeg har satt, sier han.

Stikker i hjertet

– Under ett av innslagene, la jeg merke til at du avsluttet med at «vi fra Fredrikstad har en innebygd slumreknapp». Vi fra Fredrikstad? Du er da vitterlig sarping? En liten, hvit løgn?

– Ja, det stakk meg i hjertet hver gang å si det. Men det var en del av teksten. Jeg burde kanskje lagt inn «…og jeg fra Sarpsborg», resonnerer han muntert.

Fjerde revyen

Det er fjerde revyen Bjør­ nar gjør sammen med Fredrikstad­ guttane, og har allerede takket ja til en ny ­ runde neste sommer. – Det blir ikke mye fri om sommeren selv om jeg har ­ferie fra jobben på Haugetun fol­ kehøyskole, og jeg ser jo Atle, Pål og Roger mer enn kona i de mest hektiske ­periodene. Men en mer morsom sommerjobb enn dette, er ikke mulig å få, fastslår han.

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org

www.jolstad.no

Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Hans K. Helgesen

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com

Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Benjamin Nordling

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com

TEKST: TOM HELGESEN

Latteren har sittet løst i Båt­ huset Scene i Fredrikstad denne sommeren. Det har Bjørnar Spydevold, Atle Jen­ sen, Pål Nielsen og Roger Amundsen med band sørget for med skjemt, humor og sang i revyen «Fredrikstad­ guttane på sporet». Kjente temaer og personer er blitt til slående revyinnslag; om dobbeltsporet som aldri kommer, om utbyggingsbrå­ ket i Hankø – med både hotell­ konge Henning Forsberg, prin­ sesse Märtha Louise, Ari Behn og kjendisregissør Harald Zwart involvert, om fotball, om at Fredrikstad burde melde seg ut av Norge og etablere en egen stat og mye, mye mer. Folk har strømmet til, alle forestillingene har gått for fulle hus og det er satt ny publikums­ rekord for lengst, med totalt over 13.000 publikummere.

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum marianne-gangestad.ervum@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 4-2017  
Kirkenytt nr 4-2017