Page 1

SARPSBORG UKE 36 – UTGAVE 4 – SEPTEMBER 2016

En mektig markering Stor, kirkelig feiring under Olsok-feiringen

Årets Olsok-feiring ble et mektig skue i St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel, i anledning Sarpsborgs 1000-årsjubileum. Med H.M. Kong Harald, inviterte gjester og flere tusen mennesker til stede, ble det mange uforglemmelige øyeblikk. side 9

Til vitne om Guds storhet Stolt kunst- og utsmykningsutvalg i Sarpsborg menighet

side 4–5

Nabotreff

Holleby menighet inviterte til en ­hyggelig grillkveld utenfor Holleby kirke fredag 19. august.

En trofast tjener

Reidar hadde sin siste arbeids­dag som kirketjener søndag 16. juni.

side 16

side 7


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

September 2016

Ny start

PÅ TALERSTOLEN Kjersti K Tjelle

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune En sommer er over, men m ­ innene om den består En sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år, skriver Benny Borg i en velkjent sang. I våre kirker og menigheter er det i motset­ ning til i denne sangen, slik at vi møtes igjen når ­sommeren er over. For mange av oss innebærer sommerferie, det å reise, og det å ha mindre forpliktelser på mange områder.

I forbindelse med skolestart er det slik at alle de aktivitetene som finnes i våre kirker starter opp igjen, etter en lang ­sommer. Jeg kan minnes fra min egen barndom at det å starte på skolen igjen i august, bød på ­ mye spenning. Men også en forventing til et nytt skoleår, der man kunne begynne med blanke ark. Kanskje hadde jeg fått et nytt pennal, eller noen nye venner. Vi er nå i oppstart av et nytt semester i våre kirker og menigheter. Det er nye muligheter til å delta i de aktivitetene som finnes, men også nye muligheter til å være en menighet/kirke som har en diakonal ­visjon: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og ­tjeneste». En visjon er ofte noe stort og svulstig, som kanskje ikke er

Min Tro TOM HELGESEN, REDAKTØR

Å ha en overbevisning er et viktig fundament i menneskers liv. Å ha noe å tro på, som er større enn en selv. Noe som gir håp, trygghet og trøst i hverdagen. Så er det selvsagt opp til enhver å finne sin overbevisning, sin tro. Sin sannhet. Mange er sikker på at vi

har det livet vi har fått tildelt her på jorden, og at det ikke ­finnes noe etterpå – og noen klarer å slå seg til ro med det. Men de fleste velger å være åpne for at det kan være noe mer, at det er en større mening med livet enn som så. Noen finner sin tro ­allerede som barn, og har den

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

så lett å gripe, eller omsette til virkelig liv. Så hva innebærer det at vi som kirke har denne visjonen? Diakonien har to utgangspunkt. Det ene er Bibelens fortelling om at hvert menneske er skapt i Guds bilde, er unikt og har uendelig verdi. Vi har som mennesker ansvar for hverandre og skaperverket. Vi er skapt til å være i relasjoner som mennesker og for hverandre. Den danske filosofen K.E Løstrup sier at vi holder litt av livet til de vi møter i våre hender. Bruker vi den muligheten til å bygge fellesskap og gode relasjoner? Eller det motsatte? Det andre utgangspunktet er Jesus selv. Han gjorde vel mot mennesker som hadde det vanskelig og stilte det spørs­målet som er diakoniens kjerne­ spørsmål «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jesus var selv en tjener for oss, som gav oss alle

en mulighet til en ny start. Han utfordret oss sterkt til å tjene hverandre med kjærlighet og rettferdighet: Det dere gjør mot en av disse mine minste søsken gjør dere gjort mot meg sier Jesus i Matt.25. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende. Jeg håper på en ny oppstart og et nytt semester med nye muligheter. Vi trenger ny motivasjon i våre menigheter til å være et inkluderende felles­ skap, der utgangspunktet er raushet for hverandre som mennesker, raushet for forskjellighet, ­ meninger og ulike forutsetninger. Vi vil arbeide for en kirke der det er godt for alle å være, der man kan være ærlig, bli møtt som den man er, med hele sitt liv. I kirken skal det

være rom for å være sterk eller svak, kanskje i forskjellige perioder av livet. Og et soli­darisk fellesskap der man kan stå opp sammen med mennesker som blir krenket og lider under urettferdighet, enten det er her i vårt nærmiljø eller langt unna. Selv om sommeren er over, og det går mot høst, vet vi i k ­ irken at det er håp og nye ­muligheter i Guds store fortelling. Til og med for skaperverket. Guds kjærlighet er til ALT det skapte. Kirkens diakoni må derfor også være grønn. Der vi sammen løfter og tar vare på den vakre jorda vår som er gitt oss som gave, og som vi bare har til låns. Lykke til med oppstarten! Om det er en ny begynnelse i eget liv, eller oppstart i menighets­engasjement. Eller det er å være et medmenneske for en som virkelig trenger en hånd å holde i, og på den måten utgjøre en forskjell.

som følgesvenn gjennom livet, mens andre finner fram til Gud først på dødsleiet. Det er mye vi ikke forstår, og det stilles mange spørsmål om hvordan en Gud kan eksistere uten å gripe inn i alt det vonde som skjer på jorden. Jeg er en av de mange som har stilt akkurat det spørsmålet mange ganger, selv om jeg personlig så langt er blitt forskånet for de store tragediene. Men jeg lider med de som lider, og ønsker at alle skal kunne leve i fred og frihet hvor enn i verden de måtte ha sine røtter. Hvor er Gud midt oppe i dette? Så hører og leser jeg jevnlig om troende, som alltid har fulgt sin samvittighet. Som aldri har gjort noen fortred, som har gitt sine prosent av inntekten til ­menigheten, som har vendt seg til Gud hver dag hele livet og bedt for sine nærmeste og takket for livet. Plutselig har tragedien rammet, og de har blitt utsatt for de største prøvelser et menneske kan tenke seg. ­Likevel opplever de at Gud er der, midt oppe i sorgen. Som gjør det mulig å komme gjennom den. Leve med den. Jeg vokste opp med foreldre som pinsevenner, og ble tidlig kjent med den personlige troen, på godt og vondt. Det kunne unektelig være litt skremmende å høre de voksne tale i tunger og hevde de som ikke ble frelst skulle dømmes til evig fortapelse og brenne i helvete. Når var ikke mine foreldre av den ekstreme og strenge sorten, og vi fikk for så vidt en mild tilnæring til religionen og kunne være med på de fleste av de aktivitetene som våre venner ­ var med på. Kanskje bort sett fra å gå på kino, dans og slike

verdslige ting, da… Men barnetroen var god å ha som ballast i oppveksten, selv om jeg – i frykt for hva mine ungdomskamerater ville si – foldet hendene i skjul og ba om hjelp i skumle situasjoner. Som den gangen jeg spilte fotball på guttelaget Navestad IF, og vi hadde kamp mot erkerivalen Borgen på hjemme­ bane på Bede. Vi lå under 2–1 til like før slutt, og vi fikk tildelt straffespark. – Tom, ropte treneren. – Det tar du! For første gang i min karriere skulle jeg ta et straffespark i en viktig kamp. For å tape i fotball mot nettopp Borgen, var noe av det verste en spiller på Navestad kunne oppleve. Vi hadde mange i klassen på Hafslund skole som spilte for motstanderlaget, som gjorde prestisjen ekstra stor. Jeg var nervøs! og kjente hjertet banket under fortballtrøyen. Jeg la ballen til rette på straffe­merket, og i det jeg gikk bakover for å ta fart, foldet jeg hendene bak nakken og ba en rask bønn om styrke: «Kjære Gud, ikke la meg svikte laget. Hjelp meg akkurat med dette sparket, så jeg scorer og vi unngår å tape…». Jeg mener å huske at jeg til og med lovte å oppføre meg ordentlig og ikke synde for mye i det jeg gjorde meg klar. Jeg holdt pusten. Tiden sto ­stille. Hele verden sto stille i det jeg tok rennafart og nærmet meg mitt så langt viktigste spark på ballen noensinne. Om jeg ble bønnhørt? Jeg sparket i bakken så torvspruten sto, og ballen trillet så vidt inn til keeperen. Vi tapte kampen 2–1 og jeg ble syndebukken! At jeg fikk trøst av trener og klapp på skulderen av lag­ kamerater etterpå, betydde ingen ting. Gud hadde sviktet meg

da jeg trengte ham som mest! Da jeg tuslet slukøret og trist hjemover fra Navestadbanen etter kampen, foldet jeg igjen hendene og fortalte hva jeg ­syntes om det, og kunne ikke love at jeg skulle holde alle ti budene etter dette. Mens jeg gikk slik, hørte jeg ei ku som rautet fra jordet til Berg gård. Jeg løftet blikket, og det kom over meg at kanskje ikke hele verden burde gå i svart selv om det ikke ble lett å møte i klasserommet dagen e ­tter. Kuene, gresset, trærne, sol­ nedgangen, den friske luften. Naturen som en gang måtte ha blitt til. Et skaper­verk. Jeg forsto Han kanskje hadde viktigere ting å ta seg av enn å oppfylle akkurat min bønn. Innen jeg kom hjem, var jeg mye lettere til sinns, og jeg ba/ sang min kveldsbønn inni meg som vanlig innen jeg sovnet. «Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg, kjære Gud gå aldri fra meg. Pass på liten og på stor, Gud bevare far og mor – og alle barn på jord. Amen.» Jeg har smilt ofte av disse minnene mange ganger s­ enere i livet, men de er nok litt symptomatisk for mitt forhold til Gud. Jeg har hatt ham på baklomma og hentet ham fram ved behov gjennom årenes løp. Etter hvert som alderen har ­rullet på, har jeg imidlertid stadig ­oftere kjent behovet for en mer permanent løsning. Til tider har rastløsheten og uroen vært stor, noe jeg fortsatt er preget av. Etter en rask selvransakelse må jeg nok innse at jeg har levd et grunt sjelsliv og aldri våget å ta et dypdykk i mitt eget indre. Eller kanskje jeg ikke har evnet


Kirkenytt

3

September 2016

TEOLOGISK HJØRNE

Endringer i stabene

Singel

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Det sies at i Oslo består halvparten av alle husstander av mennesker som bor alene. Det er grunn til å tro at for­ holdene ikke er stort anner­ ledes i Sarpsborg. Dette er nytt i historien. Det er ikke lenger slik at det «normale» er å leve i ekteskap og det «unormale» er å bo for seg selv. Det er mange forskjellige årsaker til at bo­former har endret seg så

det? Jeg har hastet videre, hatt fokus på alt annet enn meg selv. Jeg er misunnelig på den tryggheten min gamle mor, Miriam på 85 utstråler. Hun ­ som skal «hjem» den dagen hun dør, og skal møte sine kjære der. Ikke minst sin sønn, min lillebror, Jon som døde bare få måneder gammel. Jeg har forsøkt å flytte Gud fra baklomma og få ham til å slå rot i hjertet for å kunne få den roen og trygg­ heten de fleste av oss lengter ­etter. Den som jager utryggheten og angsten på dør. Jeg må innrømme at jeg så langt ikke har evnet, og jeg vet ikke hvorfor. Har jeg ikke prøvd hardt nok? Tror jeg ikke nok? Har jeg ikke ment det godt nok? Har jeg ikke ryddet nødvendig plass? Har jeg ikke forsaket nok? Men troen kan ingen ta fra meg. Troen på at jeg en dag skal finne svaret – og roen. Min sannhet. Den som gjør at jeg kan akseptere min skjebne her i livet, uansett hva den måtte være i årene som gjenstår.

radikalt: Unge bor alene i årevis, fordi det er blitt vanlig å vente lenge med å gifte seg. Svært mange ektepar skiller lag. Ofte blir en av de to boende alene lenge, flere resten av livet. Mange er enker fordi ektefellen døde tidlig, mens de selv får oppleve å bli svært gamle. Noen lever alene uten å ha ønsket det, fordi de ikke har ­funnet en å dele livet med. Andre har valgt å være singel. Livsformen passer dem. De lever godt og meningsfylt med venner og familie og arbeid og fritid, uten én spesiell livspartner. I kirken er ekteskap og familieliv viktige verdier som det snakkes mye om. Dette er det gode grunner til. Men det er viktig å huske at «mor, far og barn» ikke er den eneste måten å leve på. Nesten alle opplever andre boformer og samlivsformer i løpet av et liv. Det er svært vanlig å være «singel». I det gamle Israel ble enkene møtt med respekt. ­ Det var gode grunner for å gi dem en egen plass i ­etikken:

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD

De var mange i perioder med krig og epidemier. Og de fleste kvinner som ble alene var helt avhengig av familie og naboer for å ­kunne klare seg. De ­første kristne oppfordret også til ­respekt og omsorg for enkene. Det var slett ikke slik at den eneste anerkjente kristne måte å leve på var i ekteskap. Tvert imot. Enker og ugifte hadde en høy status i menigheten. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Slik står det i 1. Mosebok (1,27). Disse ­vakre og dype setningene forteller at likeverdet mellom mennesker har sin grunn i selve skapelsen. Gud har skapt alle kvinner og alle menn i sitt bilde. Derfor er vi likeverdige. Det står ingenting om at gifte likner mer på Gud enn ugifte, voksne mer enn unge, heterofile mer

enn homofile, munker mer enn ungkarer, nonner mer enn e ­ nker. Vi er alle skapt som menn og kvinner uten forskjell, selv om vi lever på forskjellige måter. Poenget er dette: Gud har skapt oss. Men vi lever våre liv som kvinner og menn på for­skjellige måter i ulike faser av livet. «Har du ikke fått deg k ­ jæreste ennå?» kan en pike på nitten få høre fra både venner og f­ amilie. «Han kommer nok snart til å finne seg en ny!» blir det sagt om en mann på tretti som er blitt alene. ­ «Stakkar, hun har ikke en sjanse på sjekke­ markedet,» blir det sagt om en kvinne på femti. Slike setninger kan svi hardt. Noen ganger strør de salt i gamle sår. Andre ­ganger oppleves de som mangel på respekt og vilje til å se at det finnes gode og meningsfylte liv også utenfor parforholdet.

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

www.fonus.no

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no

Kantor Willem Wilschut har fått ny jobb som kantor i Eidsberg og har foreløpig 1 års permisjon fra jobben i Greåker kirke. Organist i Greåker kirke det kommende året blir tidligere SA-journalist Marte-Kari Melkerud. Kateket i Greåker, ­Holleby, Soli og Tune, Kristin Tollefsen har nettopp fått sitt andre barn og har permisjon fra ­stillingen frem til våren 2017. Hennes vikar er Kristoffer Risholm som kommer fra tilsvarende stilling i Rolvsøy menighet. Kirketjener i Holleby kirke, Reidar Reiersen ble pensjonist i sommer (i en alder av 80 år). Kirke­tjener Nicklas Bredahl som har jobbet i Soli kirke, har fått seg ny jobb i Skjeberg og sluttet i Soli 1. september. Begge d ­ isse kirketjener­ stillingene er nå lyst ut. (Se annonse på side 16) I stillingen etter Ivar Aronsen, som har vært kirketjener i Sarpsborg kirke siden 2009 og har begynt i tilsvarende ­stilling i Varteig, er tilsatt Boru Galgalo Mole. Han begynte i stillingen i juni. Fram til ny sokne­ prest er tilsatt i ­Sarpsborg innehar Edgar ­Bostrøm denne s ­ tillingen. 

­ espekt er viktig. Både tenårinR ger og syttiåringer har rett til å få sin livsform ­respektert, både i ­menigheten og andre steder. Parforholdet er ikke det ­eneste sted for glede og mening og fellesskap med andre.


4

Kirkenytt

September 2016

– Malerier til vitne om Guds storhet Stolt kunst- og utsmyknings­utvalg i Sarpsborg menighet Sarpsborg kirke har fått ekstra stor oppmerksomhet i s­ ommer ­gjennom Håkon Gullvågs store kunstutstilling «Den bibelske syklus». Tilbake sitter et svært fornøyd kunstog utsmyknings­ utvalg.

Det er et stolt og fornøyd Kunst- og utsmykningsutvalg som kan fastslå at Gullvåg-utstillingen har vært en ubetinget suksess. På bildet ser vi Tove Lisbeth Wang Olsen, Anne Grethe Westgaard, Anne Karine Karlsøen, Kari Mangrud Alvsvåg, Nina Winther Larsen (leder) og Ole Martin Huser-Olsen. (Solveig Heines og Jens Martin Hjelmerk var ikke tilstede.)

Utvalgets leder Nina Winther Larsen gleder seg over den store interessen rundt kunstutstillingen i kirken, som har trukket folk også langt utenfor fylkets grenser.

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Kirkerommet i Sarpsborg kirke er et smykke i seg selv. Sommerens Gullvåg-utstilling har fått det til å skinne ekstra! Det sier utvalgets medlemmer, bestående av Anne Karine Karlsøen, prost Kari Mangrud Alvsvåg, Nina Winther L ­ arsen, Ole Martin Huser-Olsen, Anne Grethe Westgaard og Tove ­Lisbeth Wang O ­ lsen, som samtidig passer på anledningen til å takke alle frivillige og a ­ nsatte fra menigheten og Sarpsborg Kunstforening som har b ­ idratt, og gjort dette ­mulig.

Vellykket satsing

Det som resulterte i kunst­­ nerens største utstilling i Norge noen gang, og som ble

et viktig innslag i tusenårs­ jubileet i byen, har sitt opphav nettopp i dette utvalget. Kari kan fortelle at det hele startet for to og et halvt år siden, da kirken ble invitert ­ inn i planene for ­ feiringen av t­ usenårsjubileet. Men ­Sarpsborg menighetsråd ­ønsket at sentrumskirken også tenkte egen markering. Slik oppsto tanken om en lokal Håkon ­Gullvåg-utstilling av «Den bibelske syklus», som tidligere har hengt i Nidarosdomen og en rekke andre kirkerom i Europa. Anne Grethe, som også represen­terer Sarpsborg Kunstforening, ­ ringte kunstneren – som umiddelbart responderte positivt. Slik begynte ballen å

rulle. Utvalget tok kontakt med kommunen, og deretter ble Ole Dørje koplet inn for å administrere det hele. Resultatet ble som de fleste vet i dag, en utstilling i stort format fordelt på Soli Brug Galleri, Tune kirke, Hafslund hovedgård og Skjeberg kirke – i tillegg til Sarpsborg kirke. Responsen fra publikum har vært ene­stående. Dette har unektelig vært et høyde­punkt for svære mange i jubileumsåret – inklusiv kunstneren selv.

Godt kjent

Gullvåg er for øvrig godt kjent i Sarpsborg kirke fra tidligere.

Han har hatt separatutstilling her i 2003, hvor han fylte hele kirkerommet med sine verk. – Da ble jeg for første gang invitert til å vise kirkekunst fra flere utsmykkingsoppdrag samlet i et rom av byens kunst­ forening. Dette stedet er viktig for meg, uttalte han til Aften­ posten før den storslåtte ­ åpningen av tusenårs­ utstillingen. Under 75-årsjubileet til ­Sarpsborg kunstforening i 2006, var han tilbake igjen, sammen med øvrige kunstnere som tidligere hadde hatt utstilling her.

Spennende samarbeid

Utvalget karakteriserer samarbeidet med Gullvåg som svært spennende. Og viktig, ved at det bidrar til å løfte fram ­kirkens evangelium. – Han er en erfaren kirkekunstner og kan helt klart sin bibel­ historie, sier prost Kari Mangrud ­Alvsvåg. På nordsiden i kirken henger motiv hentet fra det gamle testamentets fortellinger, og på sydsiden ser vi det nye testamentets historier. – Bildene speiler seg i hver­ andre, og vi kan observere hvordan fortellingene er i dialog med hverandre og skaper rom for nye

Tradisjon med vakre ­kirkerom

Kunst- og utsmykningsutvalget i Sarpsborg menighet har eksistert i mange år, og har som hovedmål å medvirke til at Sarpsborg kirke fremstår med et godt helhetlig uttrykk. En annen oppgave er å registrere inventaret. – Det er en kirkelig tradisjon med vakre kirkerom. Men det handler ikke om å fylle kirkerommet med pynt og utsmykninger for at det skal se penest mulig ut. Å gjøre rommet vakkert, skal ha en dypere mening. Det skal vitne om Guds storhet og skal gjøres til Guds ære. Kunst-og ­utsmykningsutvalgets rolle er å holde den fanen høyt, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg. Samarbeidet med Sarpsborg Kunstforening har vist seg være svært givende, og har vist at kirken er et attraktivt galleri. – Det var foreningens leder Turid Asbøll som først lanserte ideen om å bruke kirken som ­utstillingslokale i 1999. Siden den gang har de arrangert ni utstillinger her, i samarbeid med ­Sarpsborg menighet, forteller Pia Westgaard.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

5

September 2016

BRUNCH´N

I TUNE KIRKE

Konsert Søndag 18. sept. – Solli kirke Hjertelig velkommen til en nær og stemningsfull kveld til ettertanke. Du vil få høre tekster som handler om ­livet, tro, kjærlighet, takknemlighet, refleksjon, ­relasjoner og verdier. Medvirkende: Monica Foss-Jacobsen synger. Hun har 2 CD-utgivelser bak seg og har hatt flere konserter i distriktet. Hennes nære måte å formidle tekst og musikk på har berørt mange. Dagfinn Enerly vil i samtale med Jens O. Simensen dele sin sterke historie med oss. Jens har skrevet ­bøkene «Så fort kan livet snu» og «Veien videre» om Dagfinn. erkjennelse av hvem Gud er. Og her er det ingen b ­ egrensninger for tolkninger, sier prosten. I disse dager har ­kommunens skoler omvisning i kirken og mulighet til å beskue kunsten, innen den demonteres 11. ­september.

Musikere: Jon-Erik Gretland (gitar), Ketil Henriksen (perkusjon), Dag Anders Sandell (bass) og Leif Bråten (tangenter). Therese Aronsen Gangestad og Per Morten Gustavsen (kor).

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 5. oktober: «Sarpsborg 1000 år». ­Historiker Trond Svandal 2. november: «Vivo bokhandel ­presenterer nye bøker» 7. desember: «Vidar Sandbeck – i skyggen av Prøysen». Rolf Arnesen og Tom Fallmark

Kom til Guttas blomster på Grålum og Stopp og få blomster til sorg og glede fra våre gode fagfolk

Velkommen innom Grålum: Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum. Tlf 69 10 32 20. Åpent mandag–fredag 09–20. Lørdag 09–18.30 • Stopp: Tlf 912 42 358. Åpent 10–20 (09–18)


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

September 2016

BERIT OG KRISTINS

DIKTHJØRNE Guds skapte lyset og livet og meg. Og himlen med stjerner og jorda med fjell Han vil meg det beste, han kjenner min vei, hver natt og hver morgen hver dag og hver kveld. Kongen fra himlen ble født som min bror, han trøstet de svake, var venn med de små. Han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord, han vant over døden og er hos meg nå.   Her er min kirke, her hører jeg med, her møter jeg andre som tror på Guds sønn. Den hellige ånd gir meg trygghet og fred, vi svarer på tillit og lovsang og bønn.   Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn, jeg tror på Den hellige Ånd. Så hellig allmektig så god imot meg, treenige Gud jeg vil lovprise deg.

Overganger

Det er mange overganger. Vi er i overgangen mellom sommer og høst. Det har vært en overgang mellom ferie og plikter som er kommet tilbake. Noen har byttet avdeling i barnehagen, noen har flyttet fra barnehage til barneskole osv. Det er hendelser som hører med til hverdagen, men så setter de spor og blir noen milepæler. Det er glede og kanskje sorg i en eller annen rar blanding. Det trygge forsvinner, men så kan det ukjente egentlig bli veldig bra, bare vi får kjent litt etter. Vi starter også opp med våre aktiviteter i kirken i Sarpsborg. Det er en overgang fra at det ikke skjer noe spesielt på kvelden, til at klubben eller koret er i gang. Vi gleder oss til å fortsette gode bekjentskap med mange flotte barn og så har vi alltid plass til flere. Kanskje denne høsten skal være overgangen til en ny aktivitet på fritiden for deg? Men om det er overganger i de fleste situasjoner er det en som aldri forandrer seg. Jesus er i går og i dag, ja til evig tid den samme – og det er trygt å tenke på!

Konfirmanter oversikt over årets konfirmanter i Sarpsborg kirke. De skal konfirmeres 17. og 18. september

17. september kl 11.00: Arnesen Philip Michelsen Kaspersen Pål Jørgen Hystad Kingsrød Mads Sælid Emilia Osk Gisladottir Andresen Eivind Johan Petterson-Bredesen Jonathan Andersrød Maren Ellefsen Andersrød Karoline Ferner Tegneby Gustav Midtgaard Lindbeck Nina Benjaminsen Jørgensen Michelle Emilie Prüfer Lieblein Miriam Fiskerud Mia Josefine Alme Caroline Bjerk Gundersen Jacob Krawczyk Dominika Herikstad Sindre Tysil Stang Silje Kristin Bårdseng Henriette Lystad Hoel Sondre Johannes Karlsrud Veslemøy J. Engh Orvold Una Haiyan Pahr-Iversen Kasper Marin 17. september kl 13.00 Kvarekval Tine Malvine ­Navestad Sinding Martine

Lislerud Philip Flater Holt Eirin Marie Sundell Nora Marie Sælid Annika Solie Sondre Rene Briancourt Simensen Jesper Wiig Kristine Krogsvold Camilla ­Haakonsdatter Syversen Jørgen Brendmo Løkkeberg Christoffer Wiese Warenius Jon Heine Johnsen Stine Støa Fluske Lilly Madeleine Martinsen Thyra Slåtten Synnøve Olsen Henrik Oppedal Eriksen Eskil Nikolai Storaker Tvete Tobias Hauge Helene Theodorsen Sindre Evju 18. september kl.11.00 Branth Lande Tuva Rekstad Simen Wang Magnussen Kevin Bøe Andreassen Sofie Rangøy Slangsvold Ylva Aurora Bang Emilie Olsen Bjerketvedt Oliver Røste

Witnes Sindre Kristoffer Faukland Malmberg Lone Fredriksen Tobias Evason Weberg Ida Kristine Olsen Sebastian Kristiansen Julie Christine Dalheim Lars-Erik Skjæringrud Andrea Bakke Gulbrandsen Natalie Råkil Mathias Skjørberg Eliassen Marie 18. september kl.13.00 Knold Maya Elise Bråthen Fredrik Isaksen William Dahl Caroline Widlund Sanne Hauge Lunde William Nicolai Sundby Olstad Johan Meldalen Urholmen Mia Pettersen Vilde Kaugerud Krage Odd-Johan Kingsrød Erlend Nygaard Patrick Børresen Antonsen Anders Olsen

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

12–15

FREDAGSKLUBBEN

14+

TRO OG HÅP – EIDET

14+

KLUBB SENKVELD

14+

UNGDOMSGUDSTJ.

14+

STORSAMLING

15–16 MILK

Jelsnes misjonshus 23. sept., 28. okt., 25. nov. kl 19.00–22.00

Margaret Olseng (915 26 672)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Kurlandkirken Torsdager kl 18.30–21.30 22. sept., 13. okt., 27. okt., 10. nov.

Berit Vasdal (995 07 866) Dennis Lund (994 77 871)

Tune kirke: 9. okt. kl 18.00 Greåker kirke: 13. nov. kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Greåker kirke: Onsdag 7. sept. kl 19.00: Undervisning, sang, mat og hygge.

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken: Torsdag 29/9 kl 18–21 Påmelding sarpsborg.kirken.no

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Ø. Løvik (977 64 791)


Kirkenytt

BARNESIDENE

September 2016 NOAHS ARK Tøybåten Noahs ark eller Noahs ark trefigurer kan være en måte for barnet å få et forhold til historien om Noah før barnet forstår det som en fortelling. Historien om Noah har flere lag,

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

7

slik mye i Bibelen har. Barnet forstår det på sin måte, når det blir eldre kan det høre selve fortellingen, og vi som voksne kan forstå den som et bilde på «frelsen» (1. Pet. 3, 20-22). Les mer på barnogtro.no. Noas Ark figurer finner du i Vivo bokhandel.

Nabotreff

Holleby menighet inviterte til en ­hyggelig grillkveld utenfor Holleby kirke fredag 19. august.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

TEKST: FINN-OVE BRANDVOLD

Holleby kirke har fått nye ­naboer ikke langt unna kirkehuset. På Kolstad fins et ­statlig asylmottak med vel 100 be­ boere. For mange av dem er det en lang, tung og kjedelig vente­ tid, mens søknaden om opphold i Norge behandles. Det var utgangspunktet for at Holleby menighet inviterte til en hyggelig grillkveld utenfor Holleby kirke fredag 19. august. Vel femti mennesker møtte opp, om lag halvparten fra Kolstad og halvparten fra ­ ­Holleby menighet. Det ble en fin kveld med mye smil og latter. Det er utrolig hvor mye glede det er i de gammeldagse, gode lekene som å hoppe i

strie­sekker og løpe med potet på skje. Og det skaper samhold og glede å være to lag som drar et tau i hver sin retning. Det pluss god grillmat skaper god ­stemning. At noen spiser halalpølser og andre spiser noe annet er helt uproblematisk. Vi ønsket å vise respekt for hverandre. Alle som var der, både folk fra menigheten og beboerne på Kolstad, var virkelig interessert i å få nye bekjentskaper. Kvelden ble avsluttet med en fin samling inn i kirken. Menighetsrådet i Holleby vil i samarbeid med diakonen undersøke mulighetene for ­ flere liknende tiltak. Det er nemlig godt at naboer blir kjent med hverandre.

Drop-in dåp igjen!

LØRDAG 22. OKTOBER inviterer Sarpsborg menighet til dropin dåp igjen! Det er et tilbud til dere som synes det er vanskelig å bli døpt eller bringe barn til dåp i m ­ enighetens gudstjeneste søndag formiddag. I k­ irken venter organist og prest, og etter en samtale med dåpskandidaten eller foresatte til dåpsbarnet, holder vi en enkel dåpsseremoni i kirkerommet for den enkelte. Ring gjerne kirkekontoret på forhånd og meld din ­interesse. Forøvrig er det bare å møte opp i Sarpsborg kirke ­mellom kl 12–15. Bruk inngangen på baksiden mot rådhuset. Velkommen!

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Oppstart 14/9. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Oppstart 15/9 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

0-6

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

1-3

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart 14/9. Greåker kirke (gudstjeneste): Søndag 23/10 kl 11.00

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

1-5

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45. Oppstart 14. september.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker krk: Søndag 18/9 kl. 11. Tune krk: Søndag 18/9 kl. 11. Soli krk: Søndag 23/10 kl. 11.

Utdeling av 4-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Greåker menighetssenter: Mandag ettermiddag. Starter opp i høst. Info kommer i posten.

Klubb i Greåker menighetssenter.

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Sarpsborg kirke: 14.oktober kl. 18.00

Teater forsestilling med kirkerottene Vesle og Fredo

Eileen Stang (990 36 414)

Soli kirke: Søndag 23. oktober kl. 11:00

Utdeling av 6-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Overnatting fra 10.–11. september. Mer info: sarpsborg.kirken.no

Bli med på tur og vær speider for en dag.

Julie Karstensen (916 33 352)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Hafslund kirke Fredag 21. oktober

Gunn Elisabeth En kveld sammen med nye og gamle Edvardsen venner. Lek, taco og mye spennende ( 951 28 745)

0-1

BABYSANG

BARNEKLUBBER

SMÅBARNSANG

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4

4-ÅRSBOK

4-6

ASPIRANTKOR

4-7

SPRELL LEVENDE

5

KIRKEROTTETEATER

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

6

6-ÅRSBOK

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

7–9

SPEIDER FOR EN DAG

10-13 XXLKLUBBEN

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

12-13 HØSTTACOFEST


8

Kirkenytt

September 2016

SUBBASS-PROSJEKTET:

Innsamlingsaksjon til ­utvidelse av orgelet i Greåker kirke Orgelet i Greåker kirke mangler stemmer i bassen. Helt siden ­orgelet ble bygget i 1975 har dette vært et stort savn, men hittil har eventuelle løsninger vært for dyre til å ­realisere. Dagens utviklinger i digitale teknikker gjør at det nå er innen rekkevidde på en forholdsvis billig måte.

organisten kan spille. 80% av orgelliteraturen lar seg ikke gjennomføre uten bassregister. Derfor vil orgelklangen bli mye mer komplett med et slikt subbass-register, og det vil gi en vesentlig berikelse av guds­ tjenesten. Dagens digitale teknikk har også gitt orgelbyggere helt ­andre muligheter en for 40 år ­siden. Så sent som i 2006 ble orgelet i Greåker kirke rengjort og renovert. Målet var egentlig da å få på plass et subbass-­register, men dette var den gangen kun mulig på mekanisk vis, eller med gammeldags elektrisk ­teknikk av tvilsom kvalitet. Det

AV WILLEM WILSCHUT

Orgelet ble bygget i 1975, i en ­ periode hvor mange menigheter slet med dårlige ­ ­instrumenter som ble laget på 50- og 60-­tallet. For å få disse, ofte ­ store, instrumenter, til å ­fungere, ­måtte man sette styrespenningen såpass høyt at det gnistret i kontaktene, noe som førte til stadig brudd etter en periode. ­Resultatet ble enten en «henger», eller en stum tone. Som en reaksjon på dette gikk orgelbyggere i b ­ egynnelsen av 70-tallet tilbake til enkle, mekaniske prinsipper, slik de ­ ble brukt for flere hundre år siden. I tillegg kvittet man seg med alt «overflødisk» pipe­ materiale. Det nye idealet ble små, mekaniske orgler – dvs. at overføring fra tangent til pipe skjer rent mekanisk. Dette førte til velfungerende dog ofte under­ dimensjonerte og kjedelige orgler. Man mente heller ikke at basstemmer var nød­ vendig, i hvert fall ikke i små orgler. Dette synet varte ikke så veldig lenge. Per i dag er alle enige i at basstemmer, de såkalte 16-fots registre, er en vesentlig del av en orgeldisposisjon, uavhengig av orgelets størrelse. En ­basstemme kalt «Subbass» er pr. i dag med i alle nye kirke­ orgler som blir bygget. Hvorfor er nå denne ­basstemmen så viktig? Svaret er enkelt. Et orgel er tenkt som et slags orkester, med registre som ofte er imitasjoner av orkesterinstrumenter. På ­store orgler har man ­fløyter, strykestemmer, trompeter, og basuner. Jo større et instrument, jo mer farger og styrkegrader.

Så har f. eks. orgelet i Sarpsborg kirke stemmer som heter Obo, Klarinett og Horn. Tenk å gå på klassisk konsert med KORK, men bare halve KORK stiller opp. Ingen celli, kontra­ basser eller grov­ messing… Eller, gå på rockekonsert, men bandet mangler en bassist… Eller, dere som synger i blandet kor: ­Mange sopraner og alter, noen få tenorer men ingen basser… Det går jo ikke. Når vi synger salmer i gudstjenesten, baserer vi oss under­ bevisst på harmoniene i akkompagnementet. Denne harmonien blir bestemt utfra grunntonen. Når den grunn­ tonen ligger i samme leie enn vårt stemmeleie, har forskningen vist at den er mye vanskeligere å oppfatte. For å kunne gi godt driv og støtte til menighetssangen, bør den helst ligge en oktav under den. Et subbassregister har denne egenskapen. Uten bassregister er det i tillegg ganske begrenset hva

siste var ikke noe alternativ, og den første øsningen ble for dyrt. Per i dag kan dette prosjekt realiseres med digitale kontakter, som er meget enkle å montere. Orgelbyggeren som har vårt orgel i vedlikehold, har gitt et anbud på € 9.200, som utgjør pr. i dag ca. kr. 85.000. Vi mener det er en investering som vil gi stor avkastning, og som er pengene mer enn verdt. En komité, bestående av ­Arvid Raddum, Trygve Aarflot, Per-Johan Bjerkeli og organist Willem Wilschut har jobbet med saken, og lagt det frem for de ulike instanser. Et slikt inngrep betyr også at orgelet må flyttes en meter lenger innover for å gi plass til den nye s­ temmen, som kommer til å stå bak orgelet, ikke synlig fra kirkerommet. Dette betyr en varig endring i kirkerommet, noe som skal godkjennes av biskopen.

Biskopen har nå godkjent prosjektet, og også Fellesrådet har gitt sin tilslutning, med den forutsetning at menigheten må finansiere dette selv. Vi ­ønsker dere derfor velkommen til «Subbass-prosjektet.» I de neste utgavene av Kirkenytt som blir distribuert ­ i Greåker sokn vil vi legge ved en giroblankett. Bor du utenfor soknet, men vil bidra til dette prosjektet, takker vi hjertelig for din gave. Beløpet overføres konto nr. 1020.29.91136, Greåker menighet, postboks 237, Sarpsborg. Merk: Subbass-prosjekt. Husk at alle gaver til menigheten til en samlet beløp av kr. 500 kan trekkes fra skatten. Merk i så fall også med fødselsnummer. Vil du allerede nå benytte ­anledningen til å gi en gave, kan du bruke kontonummeret ovenfor.

Alltid velstelt gravsted Inngår du avtale om stell av gravsted, sikrer du at den alltid er velstelt. Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har inngått avtale med omlag 1.300 festere om stell av gravsted. Driftsleder Stig Brenne forteller at det har vært en jevn pågang siden han til­trådte stillingen for ett år s ­ iden, som viser at mange setter pris på tilbudet. Ved en gravstells­avtale, ­settes det ned en undervannings­­ kasse i plante­ feltet som gir optimale vekstforhold for plantene sesongen gjennom. – Kassen og arbeidet ­betales det ikke for, men vi beholder eiendomsretten til kassen, sier han til Kirkenytt.

Om våren fjernes granbar og andre rester fra vinter­ sesongen, og i april plantes stemor­blomster. – I juni skiftes jorda ut i ­kassene og det plantes sommerblomster. Festerne kan ikke velge planter selv, det ville gjort logistikken vanskelig. Vi benytter tradisjonelle sommer­planter som vi har gode erfaringer med, sier han. Og legger til at man derimot kan velge om de skal plante lyngplanter i vinter­sesongen, sette krans på gravstedet til jul etc. Plantene vannes og stelles gjennom hele vekstsesongen, og sikrer et alltid velstelt gravsted. Når frosten nærmer seg fjernes plantene og plantefeltet dekkes deretter med granbar. Driftsansvarlig Stig Brenne har ansvar for alle kirkegårdene i

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

Sarpsborg kommune, og har en fast stab på ti med­ arbeidere. – I sommersesongen tar vi inn sesongarbeidere i tillegg, og nærmest dobler antallet for å kunne holde tritt med alle oppgavene, sier han til Kirkenytt. PS: Ønsker du en ­stell­avtale, kan du kontakte ­kirkevergekontoret på tlf. 69 11 68 00 eller ved å sende en e-post til kirkelig. fellesraad@sarpsborg.com. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Gi en gave til Kirkenytt ved å VIPPSe til nummer

13432


Kirkenytt

9

September 2016

Kirken og Olsok­feiringen i jubileumsåret Olsok i år har vært helt spesiell – etter lang tids planlegging i kirkens 1000-årskomitè var endelig sommeren der, og det har vært et rikholdig program flere dager til ende i samarbeide med Olavsdagene. En stor takk til alle dere frivillige fra menighetene i hele distriktet, som har vært med på å gjøre det hele mulig! TEKST: HELENE SELVIK FOTO: JON VEFLINGSTAD

Onsdag 27. juli ankom jubileumsvandringen med pilegrimer Soli Brug – noen av de hadde vandret hele veien fra Trondheim til Sarpsborg, og mange flere var med på å gjøre de ulike etappene på veien sørover mulig. Etter en flott åpning av Håkon Gullvågs utstilling på Soli – ble også utstillingen åpnet for en fullsatt Sarpsborg kirke. Prost Kari Mangrud Alvsvåg ledet i samtale med Håkon Gullvåg, og Carl-Andreas Næss, Ole Martin Huser-Olsen og Trondheimssolistene bidro med vakker musikk. Utstillingen er en del av de tre arenaene – som også har inkludert Hafslund Hovedgård. 28. juli var det igjen pile­ grimer som var i fokus. Over 90 pilegrimer møtte opp i det fine været til frokost i D ­ ronnings Desiderias lund ved Solli k ­ irke, blant dem Rådmann Unni Skaar som også vandret en av sommerens etapper. Etter frokosten var det tidebønn ved koret St. Olav Vocale, som for tredje sommer på rad hadde med seg dirigent og komponist Henrik Ødegaard. Det ble flere tidebønner i løpet av dagen – fylt med gregoriansk sang og tekstlesninger. Vandringen fulgte pilegrimsleden og ble ledet av Øivind Kraft, leder av styret i det nyoppstartede pilegrimsfellesskapet i Sarpsborg Sta. Maria. Langs veien ble det tid til flere pauser, det var sang og ­historier, og da følget ankom Tune kirke ble de møtt av enda flere pilegrimer. Sammen gikk alle inn i kirken syngende på salmen «Å hvor salig å få vandre», før det

Biskop Munib Younan talte.

ble servert lapskaus til alle de fremmøtte. Vel fremme i sentrum fikk vandrerne en først en fargerik velkomst på torget av nysirkusgruppen Stella ­Polaris, før representanter fra Vikinggruppa Vinir i sine flotte drakter stod klare for å motta pilegrimene på vei opp mot kirken. Blant vandrerne var både Rådmann Unni Skår og ordførerne i Betlehem, Trondheim og Sarpsborg. Biskop Atle Sommerfeldt og Biskop Munib Younan var også med, samt ­representanter fr Dialogforum og flere gjester fra Betlehem. Med på hele pilegrimsvandringen har både Olavstaven men også midtdelen av reisealteret til Håkon Gullvåg vært med. Olavsstaven ble båret inn av langvandrer Even Grepperud, ble høytidelig Du ogkan stole overrakt til ordfører Sindre Martinsen

på meg!

Barnekoret, her ledet av kantor i Tune, Henrik Brusevold.

Evje. Etter taler av ordførerne i de to Olavsbyene, ble det delt ut vandringsbevis til pilegrimene som hadde vært med på sommerens vandring. Kunstneren Akram Anastas, billedhugger fra Betlehem som har laget kapitèlet på Olavssøylen var også tilstede og overrakk høytidelig en gave til ordfører Sindre og

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Rita Ottervik, overbrakte hilsen fra Trondheim. 28. juli var en innholdsrik dag – og som en del Olavs­dagenes program var også et fredsforedrag ved Atle Sommerfeldt, Sokneprest Mitri Raheb (vinner av Palmeprisen 2015) ­ og ­Generalsekretær i KrF ­Hilde Frafjord Johnson. Sammen

fikk vi høre om deres erfaringer, både personlig og som politikere, fra det å leve nær ­ krig og konflikt. De delte tanker om hvordan en kan skape fred i Palestina og det borgerkrigsherjede Sør-Sudan, og sammen ba menigheten fredslitaniet som avslutning. Ute i kirkeparken stod teltet klart for Gjestebudet i regi av Kirkens Bymisjon, som ble fylt opp av gjester til mat, sang og musikk og gode samtaler utover kvelden. Da klokken slo 00.00 var ikke programmet slutt, men gikk over i Olavsvake, en årlig tradisjon i Nidarosdomen men i år for første gang hos oss i Sarpsborg. Natten ble fylt av tidebønner, av dans ved Margrete Kvalbein og fløytemusikk ved Marianne Aarum. Det ble en helt spesiell opplevelse, stille akkompagnert av Gullvågs ­bilder. Deler av Passio Olavi ble lest, og da klokken var 03.00 ble det feiret Taizèmesse med nattverd. St. Olav Vocale stod så klare igjen til tidebønn kl. 07.00 – da var det godt å få servert frokost og kaffe etterpå av Sarpsborg Sanitetsforening. Olsokgudstjenesten i St. Nikolas­ruinene på Borgar­syssel er en lang tradisjon – og på 1000-års festen ble det en storslått feiring med konge­ besøk, og musikk fra et sammen­satt barne- og voksen kor og orkester. Gudstjenesten inkluderte flere nye sanger, blant annet Hymne til 1000-års jubileet av Carl-Andreas Næss og ­ Eyvind Skeie. Prosesjonen samlet representanter fra de ulike ­ menighetsrepresentantene, både voksne og barn som bar inn blomster. Representanter fra de andre kirkesamfunnene i Sarpsborg var også med – og predikant for dagen var Biskop Munib Younan. Borgarsyssel museum kan fortelle at ­antallet besøkende på museet denne dagen var hele 3000 mennesker, og museet var også fullt ­under gudstjenesten. 1000-års jubileet er ennå ikke over, flere foredrag og konserter står for tur. Hittil i år har vi opplevd mange flotte møte­ plasser og mange deltakere, – Olsokfeiringen har føyd seg til dette. Nå gleder vi oss til å ta med alt det gode videre – for ­Olsok skal også feires i 2017!

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

Kirkenytt

September 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 29. SEPTEMBER KL. 12.00: Besøk av Terje Berg, musikk og andakt. TORSDAG 27. OKTOBER KL. 12.00: Besøk av Bjørn Sverre Kolshus. TORSDAG 1 DESEMBER KL. 12.00: Vivo Bokhandel presenterer bøker. Andakt v/Bjørg Grønlien SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

11. september – 17. søndag i treenighets­tiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen og Kristoffer Risholm. ­ Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40.

18. september – 18. søndag i treenighets­ tiden. Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjons­ gudstjeneste ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal.

18. september – 18. søndag i treenighets­tiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Høst­ takkefest. Utdeling av 4-års bok. Dansere fra BUL deltar. Skyss: 69 10 31 40.

25. september - 19. søndag i treenighets­ tiden. – Luk 9,57–62 Kl. 11.00: Høsttakkefest ved Edgar Bostrøm. Skjeberg mannskor synger. Kirkekaffe ved ­Sanitetsforeningen. Etter kirkekaffen orienterer Martin Alvsvåg fra Sjømannskirken.

25. september 19. søndag i treenighetstiden – Luk 9, 57-62 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove B ­ randvold med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

2. oktober – 20. søndag i treenighetstiden. – Matt 18,1–11 Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste ved Kari ­Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Misjonsutvalget deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

2. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

9. oktober – 21. søndag i treenighetstiden kl. 11.00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Sarpsborg Damekor deltar. 50-årskonfirmantene er spesielt innbudt.

9. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 13-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 16. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 25-37 Felles vigslingsgudstjeneste i Tune 23. oktober 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristoffer Risholm. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 30. oktober Bots og bønnedag – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/Petter ­Johannessen med nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 6. OKTOBER KL. 11.00: Gjest: Dagfinn Ravneng TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 11.00: Gjest: Lisbeth H Gregersen TORSDAG 1. DESEMBER KL. 11.00: Gjest: Aage Syversen

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke.

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 21.oktober, 19.oktober, 16.november kl.11.00

TINGVOLL SYKEHJEM 15. sept., 29. sept., 13. oktober, 27. oktober, 10. november kl.11.30

HANNESTADTUNET 15.sept., 29.sept., 27.oktober, 24.november kl.10.30.

VALASKJOLD OMSORGSSENTER 8. sept., 22. sept., 6. oktober, 20. oktober, 3. november kl.11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov s­ pesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, s­ tøttekontakt m.m.

LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 12.00: Petter Johannessen og M ­ arianne Bostrøm deltar. LØRDAG 29. OKTOBER KL. 12.00: Ole Jens Hovda deltar, andakt og musikk. LØRDAG 26. NOVEMBER KL. 12.00: Besøk av koret PULS. Adventgrøt.

MELLEBY BEDEHUS FORMIDDAGSTREFF

Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

TORSDAG 15. SEPTEMBER KL. 12.00: Evert Taube- viser v/Sigrun ­Solvang og Hans Aleksandersen. Andakt v/Ann Karin Aarvik. TORSDAG 20. OKTOBER KL. 12.00: «Prøysen i ord og toner». Jane Østgård og Eilif Skaar deltar TORSDAG 17. NOVEMBER KL. 12.00: Besøk av Grethe Moræus Stray.Blomster m.m. SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

Lørdag 17. september kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal.

16. oktober – 22. søndag i treenighetstiden. Kl. 11.00: Babysanggudstjeneste ved Edgar Bostrøm, Babysang-foreldre og deres familier er spesielt innbudt. Kl. 18.00: Byens hjerteslag – en annerledes gudstjeneste. Gjest er Paal Schøyen. Nattverd. Kari Mangrud Alvsvåg m.fl. 23. oktober – 23. søndag i treenighetstiden. – Matt 24,35–44 Kl. 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til TV-aksjonen. 30 oktober – Bots- og bededag. – Luk 15,11–32 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Allment skriftemål. 6. november – Allehelgenssøndag – Luk 6,20–23 Kl. 11.00: Høymesse ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Vi minnes de som er stedt til hvile i løpet av det siste året. Offer til Varmestua. Kl. 18:00 og 20:00: Allehelgenskonsert ved Sarpsborg Kammerkor, solister og orkester. Kari Mangrud Alvsvåg deltar. Billetter hos www.ticketco.no og ved inngangen.

SOLI KIRKE

18. september – 18. søndag i treenighets­tiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove B ­ randvold og Håvard Løvik. Konfirmant­ presentasjon. Skyss: 69 14 88 42.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke.

2. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 14 88 42.

11. september – 17. søndag i treenighets­ tiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Konfirmantpresentasjon.

16. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 25-37 Felles vigslingsgudstjeneste i Tune

25. september 19. søndag i treenighetstiden – Luk 9, 57-62 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/Petter ­ Johannessen.

KURLANDKIRKEN

9. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 13-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­ Brandvold.

18. september – 18. søndag i treenighets­tiden. – Salme 38,10–16 Kl. 11.00: Høymesse ved Edgar Bostrøm. Nattverd.

16. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 25–37 Felles vigslingsgudstjeneste i Tune

Tirsdag 27. september – Mikkelsmess Kl. 18.00: Mikkelsmesse/kveldsgudstjeneste ved Berit Vasdal. Barneklubbene deltar Utlodning og kveldsmat.

23. oktober 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Utdeling av 4- og 6-års bok.

16. oktober – 22. søndag i treenighetstiden. Luk 10,25–37 Kl. 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Tirsdag 25. oktober Kl. 18.00: Kveldsmesse ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd.

SARPSBORG KIRKE 4. oktober: Kl 08.00: Morgenmesse ved Edgar Bostrøm. 11. september – 17. søndag i treenighets­tiden. – Joh. 15,9-12 Kl. 11.00: Høymesse ifm Nordisk kirkelig ­pilegrimskonferanse. Biskop Atle ­Sommerfeldt preker. Biskop i Nidaros Tor Singsaas deltar. Gruppe fra Sarpsborg Kammer­kor. Nattverd.

TUNE KIRKE Onsdagsbønn i Tune kirke siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 11. september – 17. søndag i treenighets­ tiden – Mark 5, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda og Håvard Løvik. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 401 68 460. 18. september – 18. søndag i treenighets­ tiden – Mark 1, 40-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Høsttakkefest. ­Utdeling av 4-års bok. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460.


Kirkenytt

11

September 2016

25. september 19. søndag i treenighets­tiden – Luk 9, 57-62 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved ­Lisbeth Heie Gregersen. Sang ved Elin ­Mingeødegård. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 2. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Matt 18, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 50-års konfirmanter er spesielt invitert. Skyss: 401 68 460. 9. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 13-21 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar. 16. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 25-37 Kl. 11.00: Felles vigslingsgudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Vigsling av diakon Kjersti Klausen Tjelle. Skyss: 401 68 460. 23. oktober 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. «Hele menigheten synger» med forsangere og band. Skyss: 401 68 460.

50-års­ konfirmanter i Tune kirke

på Thranes Café, Roald Amundsens gt. 33

BØNNE­ SAMLINGER I TUNE OG GREÅKER KIRKE

Samlingene starter kl 11.00, og det blir allsang, prat over en kopp kaffe (med noe «attåt» for den som ønsker), andakt, utlodning og underholdning HØSTEN 2016: FREDAG 7. OKTOBER: Andakt v/ Lino Lubiana, prest «En reise i min blomsterverden» v/Grete Moræus Stray. FREDAG 4. NOVEMBER: Andakt v/ Ole Jens Hovda, prest «Hva skjer i tingretten i Sarpsborg?» v/ tingrettsdommer Sverre Aarmo FREDAG 2. DESEMBER: Andakt v/ Berit Vasdal, kateket Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder Arr.: Sarpsborg menighet

30. oktober Bots og bønnedag – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

Pilegrimskonsert i Sarpsborg kirke 9. september kl. 21.00

Søndag 2. oktober kl. 11.00 inviteres alle som var konfirmanter i Tune kirke i 1966 til en stor markering ia ­ nledning 50-års­ jubileet for deres konfirmasjon i Tune kirke.

Mer info og påmelding: www.sarpsborg.kirken.no

HØSTEN 2016: GREÅKER KIRKE: HVER FREDAG KL 12.00 TUNE KIRKE: ONSDAGER: 28.SEPTEMBER 26.OKTOBER 30.NOVEMBER KL. 11.30–12.00

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat.

• Musikk ved Carl-Andreas Næss m/flere • Grethe og Dag Skottene er utstillere og leser poesi.

TIRSDAG 13. SEPTEMBER: Thore E. Torkildsen og Olav Ruud. Andakt, duettsang m.m.

Konserten tar utgangspunkt i utstillingen: «En pilegrims­vandring» – bestående av tolv figurer i form av vrakgods fra strender og fjæresteiner. Hver figur er merket med pilegrimssymbolet som er veiviser langs pilegrims­leden, og har siden 13. juni vært stilt ut på forskjellige steder i Sarpsborg by for å markere 1000-års jubileet og pilegrims­v andringen fra Nidaros til Sarpsborg

TIRSDAG 11. OKTOBER: «De nære ting» Bilder, dikt og andakt ved Anne ­Brundtland og Åse Bøe Saltbones.

Nye Kia Sportage – som skapt for Sarpsborg Nye Sportage er rett og slett som skapt for gode kjøreopplevelser i hele Norge. I tillegg er den spekket med nyheter, som blant annet automatisk nødbremsesystem, filskiftvarsler, blindsonevarsling, trådløs mobillader og automatisk baklukeåpner. Kom innom oss og prøvekjør årets mest oppsiktsvekkende nyhet.

Fra 289.900,Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 119 g/km, forbruk fra 0,46 l/mil v/bl. kjøring

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

Norges beste nybilgaranti


12

Kirkenytt

September 2016

Samlinger og møter LANDE BEDEHUS Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund».

Tirsdagsforum i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den ­helliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested. De tre første månedene er temaet ­Middelalderen

13. SEPTEMBER KL 19.00 Ullerøy kirke

Tema: Lavkirkelighet og vekkelsesbevegelser. Foredragsholder: Arne Bugge Amundsen Musikk: Jonas Groth

OKTOBER Søndag 2/10 kl 18.00: Møte. ­Andakt/sang: Fred R. Evensen. Søndag 16/10 kl 18.00: Møte. Andakt/sang: Knut Lande og Arne Svartedal. Onsdag 19/10 kl 11.00: ­Formiddagstreff. Andakt: ­Harald Bøe. Sang: Harald Bøe og Øistein Skaar. Formiddagsmat og ­utlodning.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

25. OKTOBER KL 19.00 Soli kirke

SEPTEMBER Lørdag 10/9 kl 19.00: Sangkveld med «Evangeliegutta». Hilsen ved Åge Philip Eriksen. Søndag 18/9 kl 18.00: Møte. Andakt: Stein Ole Løkkeli. Onsdag 21/9 kl 11.00: For­ middagstreff. Andakt/sang ved Dagfinn Ravneng. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 28/9 kl 18.00: ­Hyggeaften. Andakt: Eli Holt. Sang: Kornsjøteamet. Hilsen og en gave fra Gideon. Kveldsmat og utlodning.

Soli kirke og Soli bruk – en forestilling med Knut-Erik Rønne. Oda Oliversen og Emilie Hellum synger.

SEPTEMBER Torsdag 8/9 kl 11.30: For­middags­ treff. Besøk av Kjersti Klausen Tjelle og Terje Grandahl. Søndag 18/9 kl 18.00: Søndagsmøte med tale av Ellen Lindheim ­Slettevold. Birgitte Rostad og ­Elisabeth Risholm synger og spiller.

OKTOBER Søndag 2/10 kl 18.00: Søndags­ møte med besøk av Tore ­Bjørnstad. Vi synger sammen. Torsdag 13/10 kl 11.30: Formiddags­treff. Dagens gjester er Astrid Ørebech og Lande ­Musikkforening. Søndag 16/10 kl 18.00: ­Søndagsmøte. Jan Holone viser naturbilder og holder andakt. Fredag 21/10 kl 17.30: Basar med inntekt til Nepal. Sangmøte og salg av kaffe og vafler. Salg av varer fra bl.a Nepal. Lørdag 22/10 kl 15.30: Basaren fortsetter. Sangmøte og trekning på hele basaren. Søndag 30/10 kl 18.00 : ­Søndagsmøte. Bjørnar ­Holmedal taler og Tormod Jensen og ­Dagfinn Ravneng synger

BETHANIA SARPSBORG SEPTEMBER Torsdag 15/9 kl 19.00: Tale av Leif Paus. Sang av Rakkestad Mannsmusikk. Kveldsmat. Torsdag 29/9 kl 19.00: Tema: «Sjelesorg til hverdags». Tale av Sigmund Danielsen, leder i Fermate. Sang av Synnøve, Gunnbritt og May Ellen. Enkel bevertning. OKTOBER Torsdag 13.10 kl 19.00: Tale av Anfin Skaaheim. Sang av Frisk Pris. Torsdag 27.10 kl 19.00: Tale av Tormod Andersen. Sang av Pella Musikkforening

JELSNES MISJONSHUS Formiddagstreff med bevertning og utlodning. SEPTEMBER Onsdag 14/9 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Tale: Tore E. Nilsen. Sang: P.O. Pettersen. Onsdag 12/10 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Tale: Britt M. Dahl. Sang: Øyvind Dahl. Onsdag 9/11 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Tale: Øystein Skår.

BJØRNSTAD FORSAMLING SEPTEMBER Søndag 11/9 kl 17:00: Søndagstreff. Søndagsskole kl. 17.15–18.15 Tirsdag 13/9 kl 11:00: Vårbud Torsdag 15/9 kl 19:00: ­Torsdagsmøte Torsdag 22/9 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Torsdag 29/9 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. OKTOBER Torsdag 6/10 kl 19:00: Torsdagsmøte v/Leif Paus. Søndag 9/10 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Lovsangskveld. Nattverd. ­Søndagsskolen. Tirsdag 11/10 kl 11:00 Vårbud. Andakt: Astrid Ørebeck Torsdag 13/10 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale: Ragnar Andersen Torsdag 20/10 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale: Otto Slettevold Søndag 23/10 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Lisbeth Heie Gregersen. Søndagsskolen. Torsdag 27/10 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Øistein Fagermoen. Torsdag 3/11 kl 19:00: Torsdagsmøte Tale: Svein Høiden Søndag 6/11 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Petter Johannessen. Søndagsskolen

Eidsberg Sparebank gratulerer alle sarpinger med 1000 årsjubileet!

DP Reklamebyrå - www.d-p.no

Vi feirer samtidig

10 år

i Sarpsb

org! St. Mariegt. 107, 1707 Sarpsborg, Telefon +47 69 13 00 90 - E-post sarp@esbank.no - www.esbank.no


Kirkenytt

13

September 2016

Lavkirkelighet og ­vekkelsesbevegelser i Ullerøy kirke tirsdag 13. september

Foredraget er det niende i serien 12 kirker på 12 måneder. Foredragsholder i Ullerøy kirke er professor Arne Bugge Amundsen, som er spesialist på emnet. Jonas Groth står for det musikalske innslaget. Emnet som er valgt for denne kvelden er svært sentralt for Østfold og Sarpsborg. TEKST: FINN-OVE BRANDVOLD

Som Hans Nielsen Hauges hjemfylke ble Østfold tidlig og grunnleggende preget av lekmannsreligiøsiteten. Haugianismen var en første, famlende form for organisering av denne religiøsiteten, senere – særlig fra 1840-årene – ble virksomheten formelt ­organisert. Men gjennom hele 1800-tallet pågikk det kraftige stridigheter om dette var i tråd med den lutherske bekjennelsen, som ga p ­ restene forrang som religiøse ledere. Fra 1850-årene ble det ­organisert indremisjons­ aktivitet, samtidig som de første dissenterne gjorde seg sterkt gjeldende: metodister,

det –England, USA og Sverige – og ofte fikk stort nedslag i ­arbeiderbefolkningen og innvandrede grupper. Omkring 1900 så Østfold helt annerledes ut i religiøst henseende enn hundre år tidligere. Endringene var radikale, og virkningen av ­ dem kan følges helt frem til i dag.

Professor Arne Bugge Amundsen.

mormonere og etter hvert andre grupper. Typisk for ­ flere av disse gruppene, var at de var inspirert fra utlan-

Også i Ullerøy kirke blir det god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes ­arrangementet med enkel servering.

Kirken bytter bank Våre ­menigheter bytter bank­ forbindelse, og blir nå kunde av ­Eidsberg Sparebank. – Veldig h ­ yggelig, sier ­bankens ­bedriftsrådgiver Steinar Jacobsen.

Eidsberg Sparebank har i år ti års jubileum for kontoret i Sarpsborg, som har vært en suksesshistorie fra første dag. Banken har satset bevisst på å være et lokalt og nært foretak, med tett oppfølging av kundene.

Gamle måten

– Vi driver en moderne bank, men samtidig litt på den gode, gamle måten. Her er det fortsatt håndtering av kontanter, og vi ønsker å se våre kunder ved at de oppsøker oss i lokalene i gågata, sier bedrifts­ rådgiver Steinar Jacobsen. Han gleder seg selvsagt over

Våre nye kontonumre: Greåker menighet: Holleby menighet: Soli menighet: Tune menighet:

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

gjennom økonomisk støtte til lag og foreninger. – Vi har valgt å spre disse pengene på mange små, fri­villige aktører, som vi vet gjør en viktig jobb i nærmiljøet, framfor å bruke store summer på eliteserielagene. I kirken er det stor aktivitet på mange områder, ikke minst når det g ­ jelder barn og unge. Og mange kirkekor, legger han til, og oppfordrer dem til å legge inn en søknad via mail.

Bedre tilpasset

Her er alle velkomne, og det gleder oss at menighetene har valgt oss som bankforbindelse, sier Steinar Jacobsen hos Eidsberg Sparebanks filial i Sarpsborg.

at de lokale menighetene har valgt nettopp Eidsberg Sparebank som bankforbindelse. Jacobsen påpeker også at ­deler av overskuddet blir pløyd tilbake til lokalsamfunnet,

1020 29 91136 1020 29 91268 1020 29 91314 1020 29 85546

Tore André Haraldseid, daglig leder i Greåker, Holleby, Solli og Tune menigheter, sier beslutningen om bankbytte ­ kom naturlig. – Den banken vi benyttet, skrudde opp gebyrene vesentlig. I tillegg var det tungvint å håndtere kontanter, som vi er avhengig av gjennom gave­ bidrag og kollekt. ­ Eidsberg Sparebank hadde et totaltilbud som passet best våre behov. Det gjorde valget enkelt, sier han til Kirkenytt. TOM HELGESEN TEKST OG FOTO

Gaver til Tune menighetssenter:

1020 29 91489                  

Sarpsborg menighet: Kirkenytt:

1020 29 91543 1020 29 91438

En komplett leverandør av all visuell kommunikasjon Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Telefon: 69 12 61 61 | post@i-pack.no


14

Kirkenytt

September 2016

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Mathilde Brevik Gunnarstorp Andreas Olavesen Østern Storm Karlstad Håkon Sandberg Torp Bjørn Magnus Finstad Jacobsen Henry Svennberg Jakobsen Leo André Stokstad Rognerud Mia Synøve Nielsen Solli menighet: Nohr Gaarden Plehn Emma Jakobsen Karrestad Sarpsborg menighet: Odin Aune Forsberg Amanda Aziz Vesthus Melvin Ulriksen Oda Evensen Styrvold Ingrid Helene Hagberg Mie Anita Dalby Gustav Tulldahl-Pettersen Kornelia Moltu Thea Thorvaldsen Ludvig Engseth Mathea Mørch GrimsrødDarre Cecilia Yonan Butrus Kevin Yonan Butrus Aurora Helen Nilsen Amanda Helen Nilsen Nora Askelien Sandtangen Kristoffer Tveter Østby Lykke Aurora Haugen Johansen Lill-Kaia Espeseth Henriksen

Noah Lie Eila Julsen Elvestad Tune menighet: Sander Urstadmyr Klaussen Samuel Witnes Oliver Nathaniel Solberg Almquist Milan Ryen-Pettersen Mathilde Holter Fredriksen Birger Aleksander Andresen Tor Arthur Iversen Jennie Evjen Fredriksen Elise Marie Shea Axel Sæther Lie Miriam Karlsøen Lunde Emma Hundstuen Emma Gåsvatn Brænden Dione Scarlet Kolle Ekaney Kian Emilian Sandbæk Thevik Hedda Klubbenes ­Vingerhagen Oda Josefine Strand Astrid Lindqvist Holleby menighet: Elisabeth LensebråtenAarrestad VIGDE Tune menighet: Gerd Jorun Fjærvoll og Tom Dulin Pernille Ulrikke Bøe og Emil Austbø Abrahamsen Ida Kristine Benjaminsen og Jørgen Stenseth Syrrist Stine Irén og Joakim Lindblad Ellingsen Ane Bruland Svensen og

Daniel Bruland Aartun Signhild Elida og Raymond Andre Johansen Mari Heramb Johansen og Jon Helge Guthu Melinda Marie og Håkon Andreassen Camilla Høglund Pettersen og Svein-Arild Rakstad Johansen Camilla Elisabeth Faukland og Kjetil Finstad Tone Walther og BjørnGunnar Ahlsen Tina Marie Westergaard Lund og Ole Jørgen Didriksen Holleby menighet Martine Grav og Thomas Børthus Sarpsborg menighet Nina Merethe Holmen og Kai Vetle Gulbrandsen Grethe Margareth Mikalsen og Lasse Andreas Delebekk May-Liss Andersen og Bjørn Erik Hansen Malin Karlsson og OleHerman Ravneng Ida Kristine Olsen og Alexander Nilsen Hege Marie Johannesen og Terje Strid Vågan Liv Jin Utsi Tome og Mikkel Johan Andersen Oskal Liz Naeimi Nilsen og Martin Christoffer Hem Ida Cathrine Bjerknes og Glenn-Tore Årum

Madeleine Johansen Arnesen og Glenn-Ove Olsen Henriette Holm og Jonas Haugen Wiig Solli menighet Elisabeth Elgarøy Risholm og Lars Kristian Hjelseng Emely Elisabeth Kaspersen og Remi Ingebrigtsen Ida Grunnan Fostad og Jon Roger Eidet DØDE Greåker menighet: Finn Roar Gyllensten Berit Margaret Jansen Egil Edell Gjertrud Helene Brekke Inger Marie Thoresen Bjørg Nilsen Kai Jacobsen Kine Øyfoss Tommy Gustav Groth Aase Wisting Hansen Ole Herman Johansen Tune menighet: Hanna Anna Hovland Inger Marie Bøhaugen Trond Albert Nilsen Thor Willy Johansen Reidun Elisabeth Haraldsen Anne Lise Eliassen Karin Adele Karlsson Tor Egil Andersen Anne Grete Teigen Wærnes Jarle Otto Jønsson Nicoline Thorstensen Steinar Iversen

Haldis Margareth Hagstrøm Kåre Braadland Arnulv Olai Lønvik Per Hill Jensen Karin Kolås Mathisen Aase Hansen Lydia Johansen Eva Berg Sarpsborg menighet Tordis Olsen Thorild Kristiansen Hans Kristian Hansen Per Gunnar Brattli Wenche Skovdahl Odd Øystein Olsen Else Bolette Nygaard

Ruth Hjelmark Johansen Helge Magnus Teigen Kaare Josef Johannessen Lilly Antonie Ljungberg Jan Olsen Sandholtet Synnøve Wold Inger Johanne Aagaard Elwira Aldona Lindquist Marit Klefstad Jan-Egil Karlsen Wenche Irene Raab Jonny Fotland Niels Henrik Abel Ingebjørg Marie Magnussen Inger Elise Magnussen Yngvar Simensen Ingolf Anders Strekerud

Aslaug Andersen Egil Richard Fredriksen Åshild Fyhrie Høvik Fanny Amundsen Solli menighet Rolf Trygve Magnussen Holleby menighet Kjell Oddvar Langsholt FORBØNNSHANDLING Holleby kirke Ingvar Høstbjør og Rune Henning Veisten

FERIE- OG KIRKEFELLESSKAPSTUR TILRETTELAGT FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

Informasjonsmøte Solgården, Spania 6.–13. juni 2017

Borg bispedømme inviterer til informasjonsmøte for SOLGÅRDTUREN som finner sted i juni 2017. Sted: Bispegården, Bjarne Aas gt. 7, Fredrikstad. Tid: Onsdag 14. september kl. 18.30. Av programmet: Film og bilder fra turen til ­Solgården i 2015, og informasjon om turen i 2017. Vi serverer kaffe og te. Ingen påmelding. Velkommen! Med hilsen Tor Ivar Torgauten, spesialprest i Borg ­bispedømme. Tlf. 916 30 899. E-post: tt739@kirken.no

e... gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører: Vi synger kjente og kjære salmer og sanger

Tune kirke Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Søndag 23. okt. kl. 11.00

• Knut Lande • Maren Lande • Elin Mingeødegård • Vigdis Oliversen og sangere fra Tune kirke gospelkor synger med og for oss. • Henrik Brusevold med musikere. • Lisbeth Heie Gregersen Velkommen!

CATERING

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Er uhellet ute, ring vår

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Takk for innsatsen, Reidar! Fortsatt kirkegjenger

Holleby kirke ligger vakkert innrammet av naturen, med skog og jorder som naboer. Åkeren står gul, rank og høstmoden. Kirka er hvit og nylig malt. ­Gresset er klippet.

Det er ikke lenger Reidar Reiersen (80) som klipper hekken ute eller holder orden på salmebøkene inne i Holleby kirke.

TEKST OG FOTO: ÅSE BØR SALTBONES

Reidar hadde sin siste arbeids­ dag som kirketjener søndag 16. juni, men tar en tur tilbake i kirka, hvor han hadde sin arbeids­plass i 27 år, for å ­snakke med Kirkenytt. Vi møtes for en samtale en vakker dag midt i august. En bedre ramme for samtalen kunne vi neppe finne enn denne lille kirka som har skog og jorder som naboer. Åkeren står gul, rank og høstmoden. Kirka er hvit og nylig malt. Gresset er klippet. Inni kirka er de grønne benkene malt på dugnad i sommer, og gulvet er nylakkert. Vi forstår at Reidar Reiersen har vært en del av et fellesskap som vet å ta vare på kirka si.

Fylt 80 år

Reidar holdt på som kirke­ tjener til han fylte 80 år. Hva får en mann til å fortsette å bruke annen hver søndag på jobb når han for lengst kunne ha tatt seg fri? Man trenger ikke snakke lenge med denne mannen før en forstår hvorfor. – Jeg har rett og slett trivdes og har vært takknemlig for å ha denne tjenesten i Guds hus, sier han. Han har aldri vært lei ­eller grudd seg for å kjøre fra hjemmet sitt på Grålum og ­ opp til Holleby for å gjøre kir-

Her har Reidar Reiersen hatt sitt virke i 27 år som kirketjener. Han blir fortsatt å finne i kirken i tiden framover, men nå som vanlig kirkegjenger.

ken i stand til denne høytids­ stunden, som han opplever at gudstjenesten er.

Minge gård

Reidar har vokst opp på ­Minge gård og vært bonde helt til sønnen overtok gården i 1995. I hans barndom var ikke ­Holleby fast gudstjenestested. Kapellet, som det het før, ble bygd i 1919 som et privat foretagende av Holleby gods og de fire skolekretsene Agnalt, Holleby, Jelsnes og Minge. Først i 1977 ble det arrangert konfirmasjon der. På spørsmål om hva som gjorde at han begynte i jobben, svarer Reidar at det var en tilfeldighet. – Jeg var formann i menighetsrådet. De trengte ny kirketjener og jeg sa at jeg kunne ta jobben et par-tre ganger til de fikk tak i noen andre. Vips var han i rollen, trivdes og ble i 27 år.

Mye å holde styr på

Det må være mye å holde styr på i en slik jobb. Reidar innrømmer at han har glemt både det ene og det andre.

– Det var ikke hyggelig da jeg oppdaget at jeg hadde glemt å tenne lysene på alteret da organisten stemte i brudemarsjen og bruden med sin far skred oppover kirkegulvet. Aller verst var det den 1.pinsedagen da menigheten kom til stengt kirkedør. Jeg var på Singløya med familien og hadde ikke fått med meg at det skulle være gudstjeneste!

Hvordan blir Reidar ­Reiersens forhold til kirka framover? – Jeg vil fortsette å gå i ­Holleby kirke, men nå sittende i kirkebenken, sier han til ­Kirkenytt. Han setter Den Norske kirke høyt. Selv om det røsker og ­river noen ganger, blir han værende i kirken. – Kirken gjør mye, og den har en stor kontaktflate. I Holleby gjøres det mye for barn og familier. I den lille kretsen med 1000 mennesker er det i gjennomsnitt 60 deltagere på gudstjenestene, minner han om. Og Reidar har til hensikt å være én av dem så lenge han kan. Det er ikke mulig å se noen alderdomstegn på denne mannen. Men han forteller at han har måttet slutte i Hollebykoret på grunn av problemer med synet. Det er som notene faller av linjene, og det blir umulig å vite hvor de hører hjemme. Men salmene synger han fortsatt med på. Hans favorittsalme er «Guds menighet er jordens største under».

Stilling ledig Sarpsborg kirkelige fellesråd

Kirketjener/klokker i Solli kirke og Holleby kirke Arbeidet er i hovedsak knyttet til praktisk gjennomføring av g­ udstjenester på søndager. Stillingenes størrelse er 10% og omfatter tjeneste 2 s­ øndager pr måned, vigsler og evt. andre arrangement. Krav til søker: • må i stor grad kunne administrere eget arbeid, være strukturert og fleksibel • må arbeide selvstendig, ta ansvar og være løsningsorientert • må være praktisk anlagt og ha noe teknisk innsikt • må beherske norsk skriftlig og muntlig • må være personlig egnet • må være medlem i og ha kjennskap til Den norske kirke Designmanual - retningslinjer for visuell identitet

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffavtaler, lover og regler. Lønn etter ansiennitet og utdanning. Pensjonsordning gjennom KLP. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Tore Andre Haraldseid på kirkekontoret, tlf 69 11 68 00. Skriftlig søknad med kopi av vitnemål og attester sendes: Kirkelig fellesråd i Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg, ev. kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com 1 Tiltredelse: snarest.  Søknadsfrist:

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivsbrudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 15. september.

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Benjamin Nordling

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 4-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 4-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune