Page 1

UKE 14 – UTGAVE 2 – APRIL 2017

God påske! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017:

Karnevalsgudstjenester Det ble fargerike innslag da Sarpsborg menighet og Greåker menighet arrangerte gudstjenester med innslag av både prinsesser og superhelter. I tillegg ble det blant annet sang, tekstlesing og utdeling av 4-årsbok.

side 4

Stiftspraksis i Sarpsborg

– Bli en brønnbygger!

Ingenting er viktigere enn rent vann. For vann gir ikke bare liv - vann kan også ta liv. Å gjøre noe for andre er viktig for oss som kirke, og 4. april skal vi bidra til at flere får rent drikkevann i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

side 13

Kristin Winlund (51) er for tiden i gang med sin stiftspraksis i Sarpsborg menighet. – Mottakelsen har vært flott, sier hun til Kirkenytt.

side 16


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

Gjør oss til ett med hverandre!

PÅ TALERSTOLEN Kari Mangrud Alvsvåg Prost Overskriften er et sitat fra en av bønnene som ofte bes i guds­ tjenestene i den kristne kirke – en gjenklang av Jesu egen bønn fra Johannes 17, der Jesus ber: «Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.» Med disse ordene ber vi Gud holde den verdensvide kirke sammen, selv om det er mange kirker, mange ordninger og ­mange meninger. I januar vedtok Kirkemøtet en ny liturgi for vigsel i Den n ­ orske kirke. Det ble åpnet for at to av samme kjønn kan inngå ekteskap i Den norske kirke. Kirke­møtet har i vedtaket gjort det klart at det nå finnes to fullt ut aksepter­ te syn på ekteskapet i vår ­kirke. Å holde fast ved den klassiske for­ ståelsen av ekte­skapet, at det må bestå av én mann og én kvinne, er fortsatt fullt ut gyldig. I tillegg er det også gyldig og fullt ut ak­ septert å mene at ekteskapet også kan bestå av to menn, eller

to ­kvinner. Gjennom prosessen fram mot ved­taket, har kirken maktet å mykne h ­ arde fronter og bygge broer mellom ulike syn, og samles til dialog med sikte på å ­komme fram til et ved­ tak som flest mulig kan aksep­ tere. Det er godt å se at kirkens demokratisk valgte ledelse og biskopene valgte samtalens vei, framfor konfrontasjon og split­ telse. At alle biskopene stemte for forslaget, viser med tydelig­ het at Den norske kirke nå har rom for begge disse forståelser av ­ekteskapet. Vedtaket ble møtt med glede og med sorg. Nå gjelder det at vi alle forsøker å akseptere og romme hverandres følelser og tanker om dette. De som støtter vedtaket, og blant dem er jeg, trenger å lytte til, og ta på alvor, den sorg og uro som andre opp­ lever rundt dette. De som sørger og er urolige nå, kan forsøke å forstå den lettelse og glede som andre fylles av. Så kan vi gå sammen framover, fordi vi er ett i Kristus. Den kristne menig­ het er ikke et fellesskap av men­ nesker som er enige i ett og alt som har med kirken å gjøre. Den kristne menighet er et ­fellesskap av mennesker som kan være ue­ nige om mangt, men som s­ øker Jesus Kristus i ord og sakra­ ment, og som setter sin lit til at vi alle er ett i Kristus, selv om vi mener ulikt. «Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Amen»

Min Tro AV SOLVEIG JULIE MYSEN

Jeg har trodd på Gud hele livet. For meg har ikke tro vært et valg jeg har tatt, det har vært en del av hvordan det er for meg å leve. Ettersom jeg har vokst og endret meg, har også min tro det. Da jeg var ferdig med videregående endte jeg opp på Det teologiske fakultet i Oslo. Jeg gikk plutselig på prestestudiet, uten at jeg egentlig hadde tatt stilling til om det var prest jeg skulle bli. Det er snart ti år siden, og til jul skal jeg være ferdig til å jobbe som prest. Det har jammen ikke kommet gratis, og jeg regner ikke med at det bare blir fryd og gammen når jeg er ferdig med studiet heller. I løpet av studiet har Det gamle testamente blitt mer og mer viktig for min tro, og for hvordan jeg tolker ­livet mitt. Særlig gjelder de mange fortellingene, som er like fine, fæle, vakre og grusomme som livet selv. Det som kalles Visdomslitteraturen (Ordspråkene, Jobs bok og Forkynneren) har også gitt meg dybde og perspektiv. Jo mer jeg har lært jo tryggere har jeg blitt på at Bibelen er et bibliotek som vil jobbes med. Guds ord er kanskje klart for Gud, men vi mennesker er ikke i stand til å lese noe eller høre noe

uten å tolke. Når selv enkle ord som «Ja» og «Nei» må tolkes i en samtale mellom to med samme morsmål, hvor mye vanskeligere er det ikke da å forstå ord på språk som ingen snakker? Heldigvis er ikke dette noe problem for meg. Det er en berikelse. Martin Luthers tanker preger meg også. Det å tro at vi mennesker aldri klarer å bli perfekte kun ved egen innsats, men at Gud gir oss frelse allikevel, som en gave uten forbehold - har gitt meg en grunnleggende trygghet og frihet som er basis for hele tilværelsen. Denne friheten og tryggheten er livsviktig, for det gir meg rom til å krangle med Gud. Det gjør jeg ofte. For noen uker siden handlet tekstene som ble lest i kirken om nettopp dette: Gud lar seg kjempe med. I fortellingen om Jakobs kamp (1 Mos 32, 24-30) så er det et slagsmål som varer en lang natt. I fortellingen om den kanaaneiske kvinnen (Matt 15, 21-28), så maser hun på ­Jesus. Hun mener han tar feil, og etter diskusjon så erkjenner Jesus at hun har rett. Velsignelsen fra Gud er for alle. Noen av oss må kjempe mer enn andre, med oss selv og med Gud. Denne kampen kan være slitsom, vond og heftig, men jeg vet at uansett hvor sint jeg er når det står på,

April 2017

så tåler Gud det. Gud blir ikke fornærmet. Hun er kjærligheten som tåler alt jeg måtte slenge etter Henne. Gud har kjent på kroppen hvordan det er å være menneske; jeg tror at Jesus er Gud som ble født av en kvinne, som hadde en kropp, en barndom, ungdom, ble voksen. Selv ikke Gud slipper upreget fra et menneskeliv. Jesus døde slik vi alle skal dø, og sto opp slik at vi alle er frelst. Livet mitt er ikke enklere av den grunn, men innerst inne minner Gud meg på at også rare, sinte lille jeg er elsket. En viktig del av livet mitt, og troen min, har alltid vært kirken. Det å gå på gudstjeneste, være med å hjelpe til, synge sammen, be sammen, fellesskapet rundt nattverden. Jeg føler meg hjemme i kirken, selv om det noen ganger er lenge mellom hver gang jeg tråkker inn i selve rommet. Jeg føler meg hjemme, selv om jeg ofte kan ergre meg over ting jeg er misfornøyd med, eller uenig i. For meg er kirken som familie, på godt og vondt. Heldigvis for kirken, og for oss som er med, så har vi alle rett og plikt til å samarbeide for at kirken skal bli bedre. Enten du renner ned kirkedøra eller du kommer til jul og en begravelse i ny og ne, så har vi akkurat like stor verdi og rett til å påvirke. Men for at det skal funke i praksis, må vi gidde å bry oss, og vi må tåle at vi er forskjellige også når det gjør vondt. Heldigvis er det ikke noen eksamen i å være kristen - er du døpt er du med. Det er fint å tenke på at også vi kan gjøre som folk har gjort i 2000 år, og samles i all vår mangfoldighet rundt nattverden som feires til minne om at Gud alltid er nær, midt inni livet.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

April 2017

TEOLOGISK HJØRNE

Påske

Edgar Bostrøm Fungerende sokneprest i Sarpsborg menighet.

Han er oppstanden / han har stått opp! 1. påskedag, år etter år. Lysstrålene er i ferd med å vinne over nattemørket, fra øst mot vest. Og etter hvert som lyset får makten over mørket, smiler folk til hverandre og roper: «Kristus er oppstanden». Og den andre svarer og understreker: «Ja, Han er sannelig oppstanden». Dette er tradisjon hver påske, i store deler av verden. Og i Hellas har de fullt fyrverkeri for å markere gleden over 1. påskedag og over Jesu Kristi oppstandelse. Kristendommen, verdens mest utbredte tro, er noe merkelige greier. Den bygger ­ ikke først og fremst på filosofi, på det å tenke klart, eller på å kunne finne det logiske svaret med to streker under. For all del: det finnes veldig gode ­grunner for å tro på Gud, og det bør vi fastholde, men det er ikke det egentlige poenget mitt her. Du kan tenke og t­enke, gruble og gruble, og tenke og gruble enda litt mere, og du kan komme litt på vei, men du finner ikke s­ entrum av kristendommen på den måten. Kristendommen bygger altså ikke på abstrakte idéer, det ­bygger derimot på en person, på at Jesus Kristus kom fra Gud, levde her på jorda og viste oss hvem Gud er. Og på at Han levde et forunderlig liv, hjalp folk som hadde det vondt, holdt med de som folk flest ikke ville ha noe med å gjøre, ga de håp. Der hvor de fleste ville kare til seg mest selv, prekte han at «den som skal være stor blant dere, skal være den andres tjener» (Matteus 20,26). Han ­

ba de ta ansvar for hverandre, ja, og ikke minst å elske hver­ andre.

Han er oppstanden – midt i historien! Påskeuka, uka da alt skjedde. Fra Jesus på Palmesøndag, folk vifta og hoja mot den store ­helten (Matteus 21,1-11). Til Skjærtorsdag, Jesu siste hele dag her på jorda. Han tar disiplene sine med seg, han vasker føttene deres. Det var ­ noe som slavene vanligvis ­gjorde. Også på sin siste levedag viste Jesus at han var den som ville tjene andre, vise kjærlighet til andre (Johannes 13,116). Før han tar de videre, til sitt siste måltid. Men plutselig ­stoppet han opp, delte ut brød og vin, slik skikken var, samtidig som han sa noen merkelige ord til dem: «Dette er min kropp», «Dette er mitt blod». Det er som om han viste at hans kropp skulle korsfestes, men samtidig ville han at minnet om ham skulle videreføres. Til Langfredag. Det ble en lang natt, med forhør og med fornedrelse, før den endelige dommen: de mente han for­tjente døden. Lang­fredag, ­korset, lidelsen. Mørket. ­Døden. Men så, Søndags­morgen, idet lyset begynner å få ­ordentlig tak, og noen ­kvinner skulle stelle graven, får de den ­ utrolige beskjeden. Han ­viser seg som den oppstandne. ­Kvinnene brakte budet om oppstandelsen. Siden viste Han

seg, for disiplene og for mange andre. Og ut fra tradisjonen ble de aller fleste av disiplene martyrer. De hadde sett hva ­ som hadde skjedd, og de var så sikre at de var villige til å ofre livet for det. Rundt de åpne bålene i kveldsmørket årene etter, fortelles fortellingene om Jesus om og om igjen, bevares så å si uforandret. Så blir de skrevet ned, de første skriftene under 20 år etter oppstandelsen, og så ble evangeliene skrevet ned ikke så mange årene etter. At det finnes noen ulikheter ­mellom evangeliene er helt ­ naturlig: ulike mennesker forteller hva de har hørt og opplevd. Og etter hvert ble det samlet til den siste del av Bibelen, og vi kan også i dag lese og tro. En av de mest kjente teologer i vår tid, Wolfhart Pannenberg, som døde for et par-tre år siden, sier om det som hendte: Guds åpenbaring er midt i historien, særlig i Jesu person, og i høyeste grad i hans oppstandelse. Å erkjenne Jesu oppstandelse er, sier han, «en naturlig konsekvens av kjensgjerningene». Vi kjenner en del historie fra antikken, som fra Sokrates og Platon, og vi bygger store deler av vår tenkning på det. Faktum

er at ­dokumentasjonen fra det som skjedde med ­Jesus rett og slett er overveldende i forhold til all annen antikk historie som vi stoler på. Historie­ vitenskapen sannsynliggjør oppstandelsen, sier ­ Pannenberg. Det er god grunn til å kunne feste tillit til dette.

Han er oppstanden – for meg! Hva er så tro? Som jeg skrev i begynnelsen, troen er ikke noe abstrakt og filosofisk. Og, det er ikke troen som så å si framkaller Gud eller J­esus. Nei, det er motsatt: selve Jesus-­ hendelsen, hans liv, gjerning, død og oppstandelse er det som framkaller troen. Det er til å tro på, stole på, ha tillit til, faith – som det heter på ­engelsk. Men – for meg? Ja nettopp, fordi Jesus viser oss idealet for vårt liv og gir oss håp, og gir mot til å kjempe for det gode. Nettopp, fordi vi som ­mennesker langt fra lever det perfekte liv, så trenger vi Jesu tilgivelse. Det er en sterk ­klassisk kristen tanke at Jesus, han som var den syndfrie, tok på seg våre synder, og sonet for oss på Langfredag. Dermed er det for deg og meg, også våre synder er lagt

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

igjen på korset. Når vi ber Ham om tilgivelse, er vi fri! Men også oppstandelsen 1. påskedag, da Jesus brøt d ­ ødens makt. Dermed viste han veien for oss: vi får ha tro/tillit til at også vi, med Ham som for­ bilde, kan leve våre liv, leve i Hans nåde, i Hans kjærlighet. Men mer enn det: han viste oss at ­døden ikke er det siste. Med ham skal vi også oppstå til nytt liv. Og, det er uavhengig av våre prestasjoner her i livet. Eller som tidligere teologiprofessor ved Universitetet i Oslo, Inge Lønning, sa: «Det kommer ikke an på hva vi har fått til, men på hva vi har fått, nemlig at vi har fått Jesu død og oppstandelse så å si rett i fanget». Så er det for oss å ta det imot, i tro, i bønn og i etterfølgelse. Og så har hele kirkens historie hatt med seg Skjær­ ­ torsdagens «Dette er Jesu kropp», «Dette er Jesu blod». I gudstjenestene feirer vi fremdeles nattverden sammen, med våre liv slik de er, ikke med perfekt tro, kanskje snarere tvert imot. Vi får del i Jesus og i til­ givelsen fra Ham. Ta bilen eller bena fatt, få med deg hele for­ tellingen – i kirken – i påske­ dagene nå i 2017! Se etter på­ sarpsborg.kirken.no/ eller side 10–11 i denne utgaven av Kirke­ nytt. Eller les selv: les f.eks. ­Matteus-evangeliet, kapittel 26–28 eller Lukas-evangeliet kapittel 22–24. Eller Johannes, kapittel 18–21. Og ­ har du ikke en Bibel for hånden, finner du det på nettet, www.bibel.no/nettbibelen. Kristus er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden!


4

Kirkenytt

April 2017

Fargerik gudstjeneste Det ble et farge­rikt innsalg da ­Sarpsborg ­menighet ­arrangerte karnevals­ gudstjeneste.

Såpeboblemaskinen var et ­populært innslag. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Barna ble invitert en time før gudstjenesten for å lage masker og bli ansiktsmalt. Her dukket det opp både prinsesser og superhelter, godt hjulpet av flere av menighetens ungdomsledere. Barna bidro til å skape skapte god stemning i kirken, og gledet også forsamlingen med sang og tekstlesing. Også pinata ble naturlig nok et populært innslag. Tradisjonen tro var det lokale sanitetskvinner som ­ hadde kjøkkentjeneste denne fastelavnssøndagen, og sørget både for å pynte kirken med fastelavns­ ris og servere boller og annet godt til kirkekaffen. – En fargerik og fin gudstjeneste, kunne dagens prest ­Edgar Bostrøm og kateket Berit Vasdal fastslå.

12

Sanitetsforeningen hadde som vanlig kjøkkentjeneste på denne fastelavnssøndagen, og Kristin Sæthrum, Thorild Eide og Dagny Jacobsen serverte mye godt til kaffen.

Dennis Lund sørget for å dekorere både store og små før gudstjenesten startet.

Pinata hørte med, men det var ikke lett å slå hull på eselet.

HOURS festival

EKKE T P S R E M I T 12 MORO ME D LEK OG

GRÅLUMHALLEN

Fredag 26. mai (07:30 - 19:30) (for 4. - 6. klasse)

SARPSBORG.KIRKEN.NO

Karneval i Greåker kirke Søndag 12. ­februar var det karnevals­ gudstjeneste, dåp og 4-årsbok­ utdeling i Greåker kirke. Se, hør, syng, be, takk, tenn lys, ta på, smak, lek, glede, var stikkord for denne gudstjenesten ! Når prinsesser, ­ supermenn, spidermenn, ­ tigere, en rev, ei bie, bestemor skogmus og ­mange andre folk og dyr møter opp og lar gleden få utfolde seg, da får uttrykket «å feire gudstjeneste» virkelig mening! Om ikke det var helt ­brasiliansk stemning så var det ikke langt unna da vi gikk i karnevalsopptog og sang «cantai ao Senhor um cantico novo». Klovnen Bea, i Margrethe Kvalbeins skikkelse, fikk små ­ og store med på både det ene og det andre.

Karneval er alltid populært, og stemningen var på topp fra første stund.

Det er alltid flott når det er dåp i kirken og 4-åringene fikk tradisjonen tro sin 4-årsbok. På karnevalsgudstjeneste går man fra høydepunkt til høydepunkt, og stemningen sto i taket da Petter-prest dro i en snor og ned dalte 500 ballonger, som

kirketjener Hans hadde blåst opp, til stor jubel for alle. Med såpeboblevelsignelse avsluttet vi gudstjenesten før det ble postludium med piñata. Nok en flott dag i kirken! HÅVARD ØIESTAD LØVIK, TEKST


Kirkenytt

5

April 2017

Å kaste ballen i kurven er ikke enkelt, spesielt ikke når du har en strikk rundt livet som trekker deg i motsatt retning. (Alle bilder er fra festivalen for to år siden)

Det var folksomt i og ved Grålumhallen da 260 barn var samlet i 12 timer. Men det hele forløp utrolig bra, ikke minst takket være et tettpakket program og mange frivillige som passet på.

Å stable kasser er en tøff aktivitet. Klarer du 20 kasser?

Klart for ny 12-timersfestival Fredag 26. mai er det igjen klart for 12-timersfestival i Grålumhallene.

– Dette er et tilbud til elever i 4. til 6. klasse, og er bevisst lagt til dagen etter Kristi himmelfartsdag, som er skolens planleggingsdag og alle elevene har fri. Mange foreldre er imidlertid på jobb, dermed er dette et fint sted å oppholde seg for de unge denne dagen, sier kateket Berit Vasdal. Hun har med seg en rekke

frivillige medarbeidere, som skal sørge for å gi deltagerne en minnerik og god dag og kveld.

Mange aktiviteter

Festivalen er en tilpasset v ­ ariant av konseptet «24 Hours Festival» – en om­ reisende f­estival i regi av Stiftelsen Skjærgårdsgospel (som både eier og driver festivalen) der barn og unge får

oppleve ­aktiviteter og musikk, samt felles samlinger med kristent innhold. Den lokale utgaven er uten overnattingsdelen. Men bortsett fra det, kom de med til­nærmet fullversjonen av ­festivalen, med alt det innebærer av aktiviteter. Her er det hoppeslott, basket ­bungee, bruskasseklatring, sumo­ bryting, innebandy og

Jubilanthilsener i Tune og Holleby

Frivillige sørger for en blomsterhilsen også til jubilanter i Tune og Holleby. Fra venstre. Gerd Oliversen, Astrid Lium, Aage Syvertsen og Jan Minge.  [TEKST OG FOTO, KJERSTI TJELLE]

Denne tradisjonen har vært gjennomført i Greåker og Soli menigheter i flere år, og nå har diakoniutvalget og menighetsrådene i Tune og Holleby et ønske om at jubilanter i disse menighetene også skal få en oppmerksomhet i forbindelse med at de fyller år. Det er et ønske om at jubilanten skal føle at kirken ­ husker på dem når de fyller runde år. Mange eldre har

­ anskje ikke like store mulighek ter til å delta i menighetsliv som tidligere, men det betyr ikke at de ikke huskes på når de har ­jubileum. Vi er så heldige å ha fått med en god gjeng av frivillige medarbeider som går på besøk med blomster, både fra Holleby og Tune menighet. Det hender også at prestene og diakonen går med jubilanthilsen. Blomstene blir levert på døra

i et tidspunkt i nærheten av ­gebursdagen. De som går med jubilanthilsen i Holleby er Aud Minge, Solveig Skaar, Ragnhild Gundersen, Brit Marie Wallin ­ og Gerd Oliversen. De som går med jubilant­ hilsen i Tune er Aage Syvertsen, Astrid Lium, Sigrun Svartedal, Jan Minge, Thorbjørn Myhren og Berit Lande. HILE ASLAUG TORP, TEKST OG FOTO

mye annen moro barna kan ta del i. I tillegg kommer mer rolige tilbud som ansiktsmaling, ­tegning, perling etc. Bespisning hører naturlig nok også med.

Billetter

Det koster 250 kroner å være med på hele dagen, inklusiv mat og drikke. Billetter kan kjøpes hos ticketco, og registrering

skjer mellom kl 07.30 og 08.30. – Det er et tak på 250 del­ takere, så det er bare å sikre seg billett først som sist. Dette er livsglede og trosopplæring i trygge omgivelser, sier Vasdal. Festivalen er et felles­ arrangement av Sarpsborg, Tune, Greåker, Holleby, Soli, Varteig og Skjeberg menig­ heter.

Sommertur 15. juni

Vi fortsetter vår runde med å oppleve gamle og nye ­spennende reisemål i Østfold, og i år går Sarpsborg ­menighets sommertur til Eidsberg kirke, også kalt Østfolddomen, og til Bamsrudlåven ved Mysen. I Eidsberg kirke blir det litt orientering om kirkens gamle, spennende historie, allsang, andakt og gjensyn med W ­ illem Wilschut (tidl. kantor i Greåker), som skal spille på det nyrestaurerte orgelet! På Bamsrud gård driver de bl.a. storstilt egg­produksjon med 7500 frittgående høner. De har gjort om låven til ­selskapslokale, og der skal vi nyte en bedre middag med hønsfrikassé og gårdens egenproduserte is til dessert. I tillegg blir det litt underholdning, sang og utlodning! Avreise fra Kurland menighetssenter kl. 9.45 og fra Sarpsborg kirke kl. 10.00. Vi regner med å være tilbake i Sarpsborg ca. kl. 16.00. Turen koster tilsammen kr. 400,- som betales i bussen. Bindende påmelding til kirkekontoret – tlf. 69116800 innen 9. juni (NB! Kun 50 plasser). Har du spørsmål, kan du ringe diakonen på tlf. 45265109. Velkommen med på tur!

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene

April 2017

DIKTHJØRNE Dine hender er fulle av blomster Hvem var det du tenkte å gi dem til? Mine blomster var plukket til Jesus Graven fant jeg tom han var ikke der Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Eileen Stang 990 36 414

Kristoffer Risholm 995 79 280

Julie Karstensen 916 33 352

Dennis Lund 994 77 871

Berit Vasdal 995 07 866

Friends Love

Påskemysteriet For over 2000 år siden var det dramatiske dager i Jerusalem. Jødene var samlet til påskefest, men denne festen var det mest av på palmesøndag. Da var det mye hosianna rop, som betyr hurra. Jesus kom inn i byen på et esel og stemningen var ekstatisk. Men, så var det noen som hadde lagt planer for å ta Jesus til fange. Det var jo rart, at de skulle fange verdens ­snilleste mann. Men det ville de og det fikk de til. Straffen Jesus fikk var å bli hengt på et kors, sånn som de gjorde med alle som hadde gjort gale og slemme ting. Det eneste han

hadde gjort var å gjøre gode ting og være Guds sønn. På korset døde Jesus og alle vennene hans var veldig lei seg og redde. Tenk om de også ble tatt til fange? Dette skjedde på fredagen og tidlig søndag ­morgen, kom to ­damer til ­ graven med blomster. Det ­rareste av alt var at graven som de hadde lagt Jesus i to ­dager før, nå var helt tom. Hvor hadde han blitt av? Hadde noen stjålet kroppen hans? Plutselig så kommer Jesus gående, han er ikke død lenger – han lever. Hvordan han fikk til å bli ­levende igjen er et myste-

Nei det trengs ingen blomster til graven Jesus, du stod opp og du bor blant oss Våre øyne er til for å se deg Hendene er til for å tjene deg Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

rium. Men det er samtidig så ­fantastisk at det er det vi må glede oss over. Det er det vi feirer nå som det er påske. At Jesus døde en uskyldig død og så ble levende, alt dette gjorde han fordi han elsker oss alle så høyt. Vi kan pynte påskeegg, som et minne om dette. Jesus stod opp fra graven til nytt liv, akkurat som det kommer nytt liv gjennom egget, fargene vi pynter med kan være for alle blomstene damene hadde med til graven. God påske 

Fredag 10. februar var 7. og 8. klassinger fra hele Sarpsborg s ­amlet i Hafslundsøy kirke. Med hjelp fra ­fantastiske ungdomsledere ble dette en kveld med mye lek, aktivitet, latter og hygge. Det startet med en ­samling hvor man kunne bli bedre kjent med hverandre, før det var kirkeheng og avslutningen var en innholdsrik andakt der man kunne samle seg litt før man dro hjem. I kjelleren i Hafslundsøy kirke er det blant annet et bordtennisbord, biljardbord, air hockey og dart som ­bidro til at ungdommene fikk et lekent møte med kirken. I tillegg kunne de spille brettspill og ta en prat i salongen. Vi gleder oss allerede til neste Friends i oktober. AV JULIE KARENSE KARSTENSEN.

BERIT VASDAL, TEKST

Staselig besøk på Inside

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 12–15 FREDAGSKLUBBEN 14 KONFIRMASJON 14+ TRO OG HÅP – EIDET 14+ THE PLACE

14+ STORSAMLING

Det er stor stemning under ungdomsklubben Inside sine kvelder i Kurlandkirken. TEKST/FOTO: BERIT VASDAL

Ungdomsklubben Inside i Kurlandkirken, har på sine klubbkvelder en gjest AfterEight. Sist gang var det selveste ordfører Sindre Martinsen-Evje som hadde takket ja til invitasjonen. Det ble en spennende samtale i sofaen, der ord­føreren delte minner fra sin konfirmant­ undervisning. Ikke minst var det flott å høre hans fortelling

om sin tro og dens betydning for han. Det ble en hyggelig kveld med god stemning, og så må vi si at ordføreren kledde Inside jakka godt. Flott med slike besøk og ikke minst satte ungdommene pris på å få vise frem klubben sin. Det var stas å få ordføreren på besøk, og høre hans fortelling om egen tro.

Jelsnes misjonshus 21. april kl 19.00–22.00

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning i følge planen Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se sarpsborg.kirken.no for info.

Kristoffer Risholm (99 57 92 80) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Hannestad Bedehus: 29. mars, 5. april, 19. april Spill og heng. Kreativ dag. 5-kamp Greåker kirke: kl. 19:00-21:30: 30. april og 31. mai Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge. . Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Nye ungdomsgudstjenester til høsten!

Ole Jens Hovda (950 28 982)

15–16 MILK

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon. Se www.sarpsborg.kirken.no

Berit Vasdal (995 07 866)

15–18 LOCKIN SUPERLAND

En hel natt på Superland med bading, aktiviteter, konsert, pizza osv.

14+ KLUBB !NSIDE 14+ UNGDOMSGUDSTJENESTE

Dennis Lund (994 77 871) Kristoffer Risholm: (99 57 92 80)


Kirkenytt

BARNESIDENE

April 2017

7

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET Hvorfor feirer vi påske? Hvorfor heter det egentlig langfredag og hvorfor pynter vi med egg? Det er mange spørsmål både store og små kan komme til å gruble over mens man nyter Kvikklunsj og appelsiner i midten av april. Påskeaktivitetsboka fra IKO er en artig oppgavebok som kan gi svar på noe av dette og den er lett å ta med på hytta! «Boka inneholder fortellingen om den første påsken, sammen med masse spennende oppgaver og aktiviteter. Her får barna kunnskap ved å leke, lese og gjøre selv. De får prøve seg på kodespråk, tall-quiz, labyrinter, ordjakt og mye mer.» For de yngre barna kan en «Påske klistremerkebok» være en artig aktivitet. Bøkene kan man blant annet få tak i hos Vivo på Torp.

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-4

SMÅBARNSANG

1-4

DÅPSFEST

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

3–5

PÅSKEVANDRING

4-6

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00.

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505) Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Barneforening for de aller minste

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart høst: 14. september

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Marte-K. Melkerud (917 27 075)

Sarpsborg kirke: 9. april kl. 11.00

Gudstjeneste med fokus på barna. Utdeling av gave til 1-3 åringer og utdeling av 4-års bok. .

Berit Vasdal (995 07 866)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.30.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Sarpsborg kirke: 31/3 kl. 10.30

Vandring i kirkerommet. Vi bruker alle sanser og lærer om påskens ulike dager.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

BARNEKOR

7+

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

10-12

Grålumhallen: 26. mai kl 07.30-19.30

En hel dag i Grålumhallen. Med lek, aktiviteter, samlinger osv

Berit Vasdal (995 07 866)

ASPIRANTKOR

6-10

XLKLUBBEN

12 HOURS

10-13

XXLKLUBBEN

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Det var stor stemning under Tårnagent-arrangementene i både Tune og Sarpsborg kirke.

Tøffe tårnagenter! Både i Sarpsborg og Tune kirke er det blitt ­arrangert Tårnagent-helg, med spennende ­agentaktiviteter i kirken lørdag og deltagelse i gudstjenesten dagen etter.

Tårnagenter er et populært trosopplæringstiltak for åtte- og ni­åringer, og samlet 46 spente barn i Tune, og i overkant av 20 i Sarpsborg. Det mest spektakulære i Tune, er naturlig nok ­rappellering ned kirketårnet. Her er det Gekko klatreklubb som står for sikkerheten og gjennomføringen. Fire tøffe jenter våget seg utfor! Men bare å ta seg opp i tårnet i kirkene, er både utfordrende og spennende nok i seg selv. Mange tøffinger overvant egen redsel og tok seg helt til topps. I tillegg fikk alle være med på symboljakt, skattejakt og tårn­ agentgudstjenesten på søndag. I Tune serverte de tårnagent­ iskake, mens Sarpsborg bød på «flaggermussuppe» og gelé og vaniljesaus med noe skummelt i! Dette opplegget førte til at barna på en morsom måte ble kjent med kirken og bibelfortellinger, og var så vellykket at flere av barna sa de allerede gledet seg til å være med neste år. 

TEKST JULIE KARENSE KARSTENSEN. TEKST/FOTO EILEEN STANG


8

Kirkenytt

April 2017

Velkommen til Stamsaas AS

Vi fortsetter med

KNALLPRIS på privatleie!

Mitsubishi PHEV 4WD Bl.a.: Skinnseter, Navigasjon, Automatgir, Vinterhjul

Privatleie pr. mnd.

Kun

Norges mest solgte SUV i 2016

3.490,-

48 mnd. / 60.000 km. Forskudd: 62.500,- VINTERDEKK INKL. Mitsubishi Outlander: Tinglysning/etabl. kr 5.369,-, samt årsavgift kommer i tillegg. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. *Forbruk: 1,8 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 42 g/km. Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. Med forbehold om evt. trykkfeil.

Sarpsborg 1016 - 2016 ** Alle prisene er inkl. mva.

CO2-utslipp fra 85 – 138 g/km (1,0l 65 HK – 1,6 EcoBoost 182 HK ). Velkommen til oss!

*** Rentetilbudet gjelder leasing og ved kjøp der 35% er kontant Man-fred: 09.00 - ved 17.00 Torsdag: 09.00 - 19.00 Vi tar forbehold om trykkfeil. Lørdag: 10.00 - 14.00

Følg oss på Facebook

Stamsaas As

Varnaveien 43, 1520 Moss 69 26 23 JohanTlf. Gundersensv. 2, 00 1711 Sarpsborg www.stamsaas.no Tlf. 69 13 87 00 w w w. s t a m s a a s . n o

Stamsaas As


Kirkenytt

9

April 2017

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom

NYE CITROËN C3 Finn fargene som matcher deg.

Med nye Citroën C3 kan du velge akkurat den fargekombinasjonen som passer deg. I tillegg har den ConnectedCam Citroën , så du kan dele øyeblikkene fra veien med hvem du vil. Med ConnectedCam Citroën kan du filme og ta bilder fra førersetet med et enkelt klikk, og spare minnene på mobilen din. TM TM

TM TM

FRA

169.900,-

Forbruk 4,9l/100km/utslipp 108 Co2/NOx 7,8 mg/km Prisen er gjeldene pr. 01.01.17 og inkluderer avgifter, frakt og levering. ConnectedCAM er tilleggsutstyr fra modell Style. Garantien er 5 år/100.000 km. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr og farger kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Bertel O. Steen Sarpsborg Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg tlf. 69 97 24 00

AS UNIQUE AS YOU ARE citroen.no


10

Kirkenytt

April 2017

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER

2. april 4. søndag i fastetiden – Joh 11, 45-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen. Mona Bøe fra KN og Kjersti Tjelle deltar. Årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40.

4. juni – Pinsedag – Joh 20, 19-23 Kl 11:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold og Håvard Øiestad Løvik.

SOLI KIRKE

9. april Palmesøndag – Joh 12, 12-24 Fellesgudstjeneste i Tune kirke kl. 11:00

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke.

11. april Stille kveld Kl 18:00: Musikk og retreat ved Ulla Käll i Holleby kirke

9. april Palmesøndag – Joh 12, 12-24 Fellesgudstjeneste i Tune kirke kl. 11:00

13. april Skjærtorsdag – Matt 26, 17-30 Kl 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke.

11. april – Stille kveld Kl 18:00; Musikk og retreat v/ Ulla Käll i Holleby kirke

14. april Langfredag - Joh 18,1-19,42 Kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. Pasjonsgudstjeneste. Skyss: 69 10 31 40.

13. april – Skjærtorsdag – Matt 26, 17-30 Kl 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Lino Lubiana. Sang ved Emilie Hellum Johansen.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 27 APRIL KL. 12.00: Sverre Fjeldberg deltar med sang og «ferske inntrykk fra Nepal»

16. april Påskedag - Luk 24,1-9 Kl 11:00: Høytidsgudstjeneste med nattverd og mulighets for dåp ved Petter Johannessen. Kirkekoret deltar. Skyss: 69 10 31 40.

14. april – Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke.

SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69116800

17. april 2. Påskedag - Luk 24,13-35 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen.

LANDE BOSENTER

23. april – 2. søndag i påsketiden - Joh 21,1-14 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Per Øyvind Brodtkorb synger.

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 6. APRIL KL. 11.00: Magne Grønlien og Marte Kari Melkerud deltar TORSDAG 4. MAI KL 11.00: Liv og Egil Nordengen deltar med sang, musikk, andakt og historier.

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. SØNDAG 23. APRIL KL. 11.00: Vi deltar i gudstjeneste i Tune kirke LØRDAG 27. MAI KL. 12.00: Sommeravslutning. Guro Thoresen holder andakt.

FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. TORSDAG 20. APRIL KL 12.00: «Ferske inntrykk fra Kina» v/Finn Ove Brandvold. Marte Kari Melkerud deltar. TORSDAG 11. MAI KL. 12.00: Skjeberg mannsmusikk deltar med sang, musikk og andakt. SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

BØNNE­SAMLINGER I TUNE OG GREÅKER KIRKE VÅREN 2017: Tune kirke: Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: ONSDAGENE 26. APRIL OG 31. MAI --Greåker kirke: Hver fredag kl. 11:00-12:00

Årets sommertur går til Holmsbu billedgalleri og Holmsbu kirke. Påmelding til kirkekontoret på tlf.: 69 11 68 00 eller 69 11 68 08, evnt. kkt@sarpsborg.com

26. april 11.30: Demensvennlig gudstjeneste. Kirkekaffe. 14. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15, 1-8 Kl 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Sang ved Frida Andersen.

30. april 3. søndag i påsketiden – Joh 10, 11-18 Kl 11:00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

25. mai – Krist himmelfartsdag– Mark 13, 19-20 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke.

6. mai Konfirmasjon – Joh 10, 11-18 Kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristoffer Risholm.

28. mai Søndag før pinse – Joh 15, 26-27 Kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Ole Jens Hovda og Julie Karstensen. Messingkvintett spiller.

7. mai 4. søndag i påsketiden – Joh 16, 16-22 Kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristoffer Risholm.

5. juni 2. pinsedag – Joh 16, 5-11 Kl 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

14. mai – 5. søndag i påsketiden – Joh 15, 1-8 Kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Petter Johannessen. Kl. 13:00: Konfirmasjons-­ gudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Petter Johannessen.. 21. mai – 6. søndag i påsketiden – Luk 18, 1-8 Kl 11:00: Familiegudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Utdeling av 6-årsbok. Skaperverkets dag. Skyss: 69 10 31 40.

28. mai – Søndag før pinse – Joh 15, 26-27 Kl 11:00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 4. juni – Pinsedag – Joh 20, 19-23 Kl 11:00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 11, 45-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 9. april – Palmesøndag – Joh 12, 12-24 Fellesgudstjeneste i Tune kirke kl. 11:00 11. april – Stille kveld Kl 18:00: Musikk og retreat v/Ulla Käll i Holleby kirke. 13. april – Skjærtorsdag – Matt 26, 17-30 Kl 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke. 14. april – Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 17. april – 2. Påskedag – Luk 24,13-35 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. Kl 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen. 26. april 11.30: Demensvennlig gudstjeneste. Kirkekaffe.

SOMMERTUR 1. JUNI

17. april – 2. Påskedag - Luk 24,13-35 Kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl 18.00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen.

26. april 11.30: Demensvennlig gudstjeneste. Kirkekaffe.

25. mai – Krist himmelfartsdag– Mark 13, 19-20 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke.

MELLEBY BEDEHUS

16. april Påskedag - Luk 24,1-9 Kl 11:00: Høytidsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

7. mai – 4. søndag i påsketiden – Joh 16, 16-22 Kl 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Diakoniens dag. Tjelle deltar. Skjeberg mannsmusikk synger. Skyss: 69 14 88 42. 21. mai – 6. søndag i påsketiden – Luk 18, 1-8 Kl 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 25. mai – Krist himmelfartsdag – Mark 13, 19-20 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke.

TUNE KIRKE 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 11, 45-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Generalsekretær Heitmann i Israelsmisjonen taler. Skyss: 401 68 460. 9. april – Palmesøndag – Joh 12, 12-24 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Opptog med musikk og sang. Korene i Tune synger. Dåp. Is og brus etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 11. april – «Stille kveld» Kl 18:00: Musikk og retreat v/ Ulla Käll i Holleby kirke. 13. april – Skjærtorsdag – Matt 26, 17-30 Kl 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke. 14. april – Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. 16. april – Påskedag – Luk 24,1-9 Kl 11:00: Høytidsgudstjeneste med dåp. Lisbeth Heie Gregersen. Espen Olsen, trompet. Skyss: 401 68 460. 17. april – 2. Påskedag – Luk 24,13-35 Kl 11:00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen. 23. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21,1-14 Kl 11:00: Gudstjeneste i Tune kirke med nattverd. Musikkkafeen deltar ved Lisbeth Heie Gregersen. Kjersti Tjelle. Skyss: 401 68 460. 26. april 11.30: Demensvennlig gudstjeneste. Kirkekaffe. 30. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10, 11-18 Kl 11:00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Dåp. Hollebykoret synger. Skyss: 401 68 460. 7. mai – 4. søndag i påsketiden – Joh 16, 16-22 Kl 18:00: Kveldsgudstj. med nattverd ved Ole Jens Hovda. 14. mai – 5. søndag i påsketiden – Joh 15, 1-8 Kl 11:00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarpsborg sangforening synger. Skyss: 401 68 460. 21. mai – 6. søndag i påsketiden – Luk 18, 1-8 Kl 11:00: Misjonsgudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Aage Syvertsen. Knut Lande synger. Samtale. Skyss: 401 68 460. 25. mai – Krist himmelfartsdag– Mark 13, 19-20 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 27. mai – Konfirmasjon– Luk 18, 1-8 Kl 10:30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Julie Karstensen. Kl 13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Julie Karstensen.


Kirkenytt

11

April 2017

BRUNCH´N 28. mai – Søndag før pinse – Joh 15, 26-27 Kl 10:30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristoffer Risholm. Kl 13:00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristoffer Risholm.

I TUNE KIRKE

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET

4. juni – Pinsedag – Joh 20, 19-23 Kl 11:00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE

SARPSBORG MENIGHET

Lørdag 1. april Kl. 19.30: Kveldsgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. KFUM-speiderne deltar. Nattverd.

Årsmøte i Sarpsborg menighet og

TEMAKVELD I KURLANDKIRKEN «INGEN MURER ER FOR HØYE»

2. april – 4. søndag i faste – Johannes 11,45-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Berit Vasdal og Hilde Torp. Fokus på fasteaksjonen. Nattverd.

– om rusmisbruk, kriminalitet og dommer, om veien tilbake til samfunnet, om å reise seg igjen og igjen… Trond Henriksen deler fra sin livsreise – fra å være «Norges farligste kriminelle» til aktiv og ­byggende samfunnsinnsats.

Tirsdag 4. april Kl. 08.00: Morgenmesse ved Kristin Winlund. Nattverd. 9. april – Palmesøndag - Johannes 12,12-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Berit Vasdal m.fl. Dåpsfest. Utdeling av 4-årsbok. 13. april – Skjærtorsdag – Matteus 26,17-30 Kl. 11.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste ved Kristin Winlund. Nattverd. 14. april – Langfredag – Johannes 18,1-19,42 Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Medlemmer fra Sarpsborg Kammerkor. Lørdag 15. april – Påskeaften Kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg og Carl-Andreas Næss. 16. april 1. påskedag - Lukas 24,1-9 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Medlemmer fra Sarpsborg Kammerkor synger. Blåsere. 23. april – 2. søndag i påsketiden – Johannes 21,1-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Kl. 18.00: Ungdommens påskegudstjeneste ved ­Ragnhild Hansen, Berit Vasdal m.fl. Konfirmantene deltar. Nattverd. 30. april er det ingen gudstjeneste i Sarpsborg kirke. Vi deltar i Tune kirke. Mandag 1. mai – Lukas 6,31-36 Kl. 10.30: 1.mai-gudstjeneste ved Lino Lubiana. Sarpsborg ­Damekor. Frelsesarmeens hornorkester. Offer til Norsk Folkehjelp. Tirsdag 2. april kl. 08.00: Morgenmesse ved Hilde Torp. 7. mai – 4. søndag i påsketiden – Johannes 16,16-22 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Nattverd. 14. mai – 5. søndag i påsketiden – Johannes 15,1-8 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Onsdag 17. mai – Lukas 1,50-53 Kl. 12.30: Festgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. ­Kammerkoret synger. Offer til Kirkens Bymisjon Sarpsborg. 21. mai – 6. søndag i påsketiden – Luk 18,1-8 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. 28. mai – Søndag før pinse – Joh 15,26-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. 4. juni – 1. pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Mandag 5. juni – 2. pinsedag Kl. 18.00: Vi-deler-gudstjeneste med konfirmantene. Ragnhild Hansen, Berit Vasdal m.fl. deltar. Nattverd. Familier til konfirmantene er spesielt velkommen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

KURLANDKIRKEN 2. april – 4. søndag i faste – Johannes 11,45-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste med fokus på Israelsmisjonen. Misjonssekretær i Israelsmisjonen, Morten Kravik leder gudstjenesten. 13. april – Skjærtorsdag – Matt 26,17-30 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Vi spiser kveldsmat sammen før guds­ tjenesten. 17. april – 2. påskedag – Lukas 24,13-35 11.00: Misjonsgudstjeneste ved Kristin Winlund. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap, 25. mai – Kristi Himmelfartsdag – Markus 16,19-20 Kl 11.00: Kristi Himmelfartsgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. 5. juni – 2. pinsedag – Johannes 16,5-11 Kl 11.00: 2. pinsedagsgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd.

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 5. april: «Én kropp, to lidelser» Irene Dahl Andersen 3. mai: Sigrun Solvang og Hans ­Aleksandersen underholder

NORMISJON Hannestad og Geåker APRIL Søndag 2. april kl 18.00 Søndagsmøte med Finn Olav Myhre, Sang av Jaffa. Mandag 17. april kl 18.00 2. påskedagsgudstjeneste på bede­ huset. Lørdag 22. april: Vi deltar på årsmøte Region Østfold på Sjøglimt leirsted, Ørje. Søndag 23.april kl 18.00 Søndagsmøte med Ellen S ­ lettevold og sang av Kor X fra Askim. MAI Torsdag 11.mai kl 11.30 Formiddagstreff. Andakt ved Astrid Ørebech og sang av Sverre Fjeldberg Søndag 28.mai 18.00 Søndagsmøte. Andakt og sang med Inger-Lise og Roger Skauge. JUNI Torsdag 8.juni 11.30 Formiddagstreff. Magne Grønlien holder andakt Søndag 11.juni 18.00 Semesteravslutning – hyttebesøk. Ellen ­Brøttemsmo holder andakt

HANNESTAD BEDEHUS APRIL Søndag 2. april kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt ved Finn Olav Myhre og sang av Jaffa.

ONSDAG 19. APRIL KL 19.00

(Menighetens årsmøte begynner kl 1800)

THRANES CAFÉ

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ­ønsker), andakt, utlodning og ­underholdning FREDAG 7. APRIL: Andakt v/kap. Ragnhild Hansen, som også spiller klarinett. Nyttig orientering fra KABB – Kristent arbeid blant blinde og svaksynte v/Heidi Vestbye fra KABB i Askim. FREDAG 5. MAI: Andakt v/ prest Magne Grønlien. Sang av medlemmer fra ­Sarpsborg Kammerkor. Vi får besøk av Christine H. Ellefsen fra Borgarsyssel ­museum

KURLANDKIRKEN

Formiddagstreff tirsdag 18. april kl. 11.30: Andakt ved Åge Jørgen ­Syvertsen. Sang. Vårfest tirsdag 9. mai kl. 11.30: Andakt ved Magne Grønlien. Sang ved Knut Lande

BETHANIA SARPSBORG Torsdag 20. april kl 19.00: Tale og sang av Tore E. Nilsen og Per Otto Pettersen Torsdag 4. mai kl 19.00: Tale av Jul-Lars ­Kvernhusengen. Sang av Musikkgledens Venner fra Halden. Kveldsmat. Torsdag 1. juni kl 19.00: Tale av Svein Høiden. Sang av Yngvar og Kenth Torsdag 15. juni kl 19.00: Tale og sang av Gunnar Kinn Søndag 30. juli: Sauevika­stevne

BJØRNSTAD FORSAMLING Torsdag 6/4 kl 19:00: Torsdagsmøte. Finn Olav Myhre. Tema: Søk først Guds rike Søndag 9/4 kl 17:00: Søndagstreff (familiemøte, ikke Søndagsskolen) Torsdag 20/4 kl 19:00: Torsdagsmøte. Finn O. Myhre. Tema: Guds rike er kommet Søndag 23/4 kl 17:00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Ole Martin G ­ lomvik. Sang: Bjørnstad Barnegospel Torsdag 27/4 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Odd Ragnar Rossing Søndag 30/4 kl 14:00: FamilieKRIK Sarpsborg. Sandesundsveien barneskole Torsdag 4/5 kl 19:00: Torsdagsmøte. Finn Olav Myhre. Tema: Guds rike i Jesus Søndag 7/5 kl 17:00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Sigmund D ­ anielsen. Nattverd. Torsdag 11/5 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Brynjulf Hoås Torsdag 18/5 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Svein Høiden. Søndag 21/5 kl 17:00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Kari Mangrud ­Alvsvåg. Sang: Bjørnstad Soul Children Torsdag 25/5 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Hans Anton Eklund. Husk også: • Søndagsskolen: Like uker kl. 17.00: 3+ • Bjørnstad Barnegospel: Hver onsdag kl. 17.30–18.45: 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children: Onsdag i ulik uke, 18.30–20.00: 5.–10. klasse • Amigos: Lørdag i lik uke, kl. 18.00–21.00: 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg: fredag ulik uke kl. 19.00 i ­Kalneshallen: 8. klasse – 3 vgs • Familiekoret: Første mandag i måneden kl 17.30–19.00.


12

Kirkenytt

TIRSDAGSFORUM i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den ­helliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested.

April 2017

Det grønne hjørnet…

9. MAI: HELAFTEN MED WILLEM OG WILSE

Tirsdagsforum inviterer til fellestur med buss til Eidsberg kirke.

Presten, patrioten, humanisten og naturforskeren Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en av de mest sentrale aktører i norsk kultur- og samfunnsliv fra 1770-årene og fram mot århundreskiftet. Wilse var sogneprest i Spydeberg fra 1768, og senere i Eidsberg. Begge steder anla han parkliknende prestegårdshager etter mønster av tidens lystgårdanlegg. Han er i dag mest kjent for sin store topografiske beskrivelse av Spydeberg og sine reiseerindringer i fem bind, men etterlot seg et stort og mangfoldig forfatterskap som gir et unikt innblikk i det seine 1700-tallets tenke- og levemåte i Norge. Etter å ha hørt foredrag om Wilse, får vi en orgelkonsert av organist Willem Wilschut på Eidsbergdomens flotte orgel. Wilschut kommer opprinnelig fra Nederland. Han er en svært dyktig organist, utdannet ved musikkonservatoriet i Rotterdam. Han har jobbet som organist i Norge i 24 år, de siste årene i Greåker. Nå er han kantor i Eidsberg, hvor det er et fantastisk godt orgel, bygd av orgelbyggeriet Ryde & Berg i Fredrikstad som også har bygd orglene i Oslo domkirke og Stavanger konserthus. Program: Kl 17:30 Avreise med buss fra Tune rådhus kl. 18:30 Ankomst Eidsberg kirke. Vi besøker Jacob Nicolai Wilses grav kl. 19:00 Foredrag om Jacob Nicolai Wilse v/ Dag Mysen kl. 20:00 Pause kl. 20:30 Orgelkonsert ved Willem Willshut kl. 21:15 Retur til Sarpsborg

Slik kutter du utslipp av mikroplast Vi kveler havet med mikroplast. Hver av oss bidrar i snitt med nesten to kg mikroplast i året. Her er åtte viktige ting du kan gjøre for å redusere utslippene. Tekst: Knut-Erik Helle, Framtiden i våre hender

Bilkjøring, maling, kunstgressbaner, båtvasking, sko, kosmetikk og klesvasking bidrar til dine mikroplastutslipp. Samlet blir det over 8000 tonn plastbiter mindre enn 5 millimeter hvert år her i landet, og rundt halvparten ender opp i havet. Flere forskjellige miljøgifter binder seg til plasten, og når den spises av fisk og annet liv i havet så oppkonsentreres miljøgiftene i næringskjedene. Myndigheter og næringsliv kan ved hjelp av forskjellige tiltak begrense utslippene noe, men du kan også gjøre en viktig innsats for å begrense mikroplast på avveie. 1. Plukk plast på tur. Stort plastavfall på strender og i naturen ellers blir før eller siden til mikroplast når det brytes ned. 2. Mal med miljøvett. Maling kan inneholde blant annet akryl og på avveie blir det mikroplast. 3. Ansvarlig fotball. Kunstgressbaner er blant de største kildene til mikroplast på avveie. 4. Kjør mindre bil. Dekkslitasje er den desidert største kilden til utslipp av mikroplast i havet og naturen ellers. 5. Grønnere vedlikehold av båt. Vedlikehold av båt i småbåthavnene er en stor kilde til mikroplastutslipp i sjøen. 6. Bruk kosmetikk uten mikroplast. Unngå hudpleieprodukter tilsatt mikroplast. 7. Miljøvennlig klesvasking. Vasking av klær laget av syntetiske fiber bidrar til utslipp av mikroplast. 8. Støtt opprop om internasjonal plastdugnad. Støtt Greenpeace sitt krav om at norske myndigheter tar et krafttak mot plastikk i naturen.

Bindende påmelding til Arvid Raddum på e-post innen 2. mai: arvidraddum@gmail.com Pris: kr 100 pr person. Lett servering er inkludert i prisen

19. SEPTEMBER KL 19.00 Greåker kirke

«I sannhet å være seg selv» Foredrag om Søren Kierkegaard ved forfatter Vigdis Hjorth Musikk: Liv Frengstad, cello. Enkel bevertning. Kollekt. Velkommen

Les hele artikkelen på www.framtiden.no/grønne-tips

www.tirsdagsforum.no

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG...

Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­ heter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale.

Er uhellet ute, ring vår

Våren 2017 inviteres du til:

VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Metodistkirken, torsdag 11. mai kl. 19.00

Tema: «Er vi på vei mot et sorteringssamfunn?» Om abortpress og menneskeverd. Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)


Kirkenytt

13

April 2017 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2017:

Bli en brønnbygger!

Felles påskefest i Greåker, Holleby, Soli og Tune kirker Palmesøndag 9. april kl 11.00 – Familiegudstjeneste i Tune kirke Opptog med musikk og sang før gudstjenesten. Møt opp ved kirken kl 11.00. Korene i Tune kirke og forsangergruppe fra Greåker kirkekor deltar. Det blir is og brus etter gudstjenesten. Tirsdag 11. april kl 18.00 – Stille kveld i Holleby kirke Musikk og retreat ved Ulla Käll. Skjærtorsdag 13. april kl 11.30 – Nattverdsgudstjeneste på ­Valaskjold omsorgssenter Skjærtorsdag 13. april kl 18.00 – Gudstjeneste i Soli kirke Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd. Emilie Hellum ­Johansen synger. Langfredag 14. april kl 11.00 – Pasjonsgudstjeneste i Greåker kirke. Vekselslesning av lidelseshistorien. Hege Tanding Sørensen og Freddy Klokkerød spiller fløyte. 1. Påskedag 16. april kl 11.00 – Greåker kirke: Greåker kirkekor synger. Nicklas Bredahl spiller trompet. 1. Påskedag 16. april kl 11.00 – Soli kirke: Stig Ottesen spiller trompet. 1. Påskedag 16. april kl 11.00 – Tune kirke: Espen Olsen spiller trompet. 2. Påskedag – 17. april kl. 11.00 – Gudstjeneste i Holleby kirke Korpset Harmoni spiller. 2. Påskedag – 17. april kln 18.00 – Gudstjeneste på Hannestad bedehus

velkommen til

DEMENSVENNLIG gudstjeneste i Tune kirke velkommen til

DEMENSVENNLIG gudstjeneste i Tune kirke ONSDAG 26. APRIL Kl. 11:30

onsdag 26/4 kl. 11.30 Dette er en gudstjeneste for alle, men ­mennesker Dette er en gudstjeneste for alle, men mennesker med demens og deres pårørender spesielt velkomne. ONSDAG 26. APRIL

Kl. 11:30 medspesielt med ­demens ogvanlig deres pårørender Det blir gudstjeneste liturgi, ­velkomne. salmesang, nattverd og kirkekaffe. er en gudstjeneste alle, salmesang, Det blir vanligDette gudstjeneste medfor liturgi, men mennesker med demens og deres nattverd og kirkekaffe. pårørender spesielt velkomne.

VELKOMMEN

Det blir vanlig gudstjeneste med liturgi, salmesang, nattverd og kirkekaffe.

Arr.: Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter i samarbeid med Demensforeningen i Sarpsborg.

Ingenting er viktigere enn rent vann. For vann gir ikke bare liv – vann kan også ta liv. Å gjøre noe for andre er viktig for oss som kirke, og den 4. april skal vi bidra til at flere får rent ­drikkevann i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

«Jeg har ofte blitt syk av det skitne vannet vi hadde her i landsbyen. Jeg måtte holde meg hjemme fra skolen fordi jeg hadde vondt i magen, og jeg har fått urinveisinfeksjon på grunn av vannet. Men nå er det mye bedre», forteller 13 år gamle Richard Wilson. Han er en av mange innbyggere i Ikonda, Tanzania som har fått en ny brønn. Beboerne i landsbyen har jobbet frivillig for å få bygd brønnen med hjelp fra Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon i Tanzania og det er penger fra TV-aksjonen i 2014 som gjorde det m ­ ulig å gjennomføre prosjektet. Nå er vannet mye renere, og det gamle vannet blir bare benyttet til å lage mursteiner og vanne åkrene. Norge og alle andre ­ medlemsland i FN har satt seg som mål å skaffe rent og trygt drikke­vann til alle innen 2030. Men det er en lang vei fram ­siden det fremdeles er millioner av mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann.

Landsdekkende aksjon ­gjennom 50 år Du kan bli med på å gjøre ­denne veien kortere ved å bidra med penger eller som frivillig

under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017, der vi samler inn penger slik at enda flere kan få rent vann, slik som ­Wilson. Menighetene i ­ Sarpsborg er stolte av å kunne samarbeide med Kirkens Nødhjelp som arrangerer Faste­ aksjonen for 50. gang i år. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende ­bevegelse, og her i Sarpsborg skal vi ta vår del av ansvaret!

Reformasjonen

I 2017 markerer vi også at det er 500 år siden reformasjonen, og Fasteaksjonen er jubileets diakonale prosjekt. Også i ­Tanzania markerer de jubileet

ved å hjelpe andre. «Vi tror ikke at kirken lever i et vakuum. Vi tror på å hjelpe andre mennesker. Myndig­ hetene kan ikke hjelpe alle i Tanzania, og her kan vi bidra», sier biskop Emmanuel Makala, som er ­ biskop i den samme ­regionen hvor Richard Wilson bor. Folk i Sarpsborg lever ­heller ikke i noe vakuum, og vi er glade for at vi kan støtte dette arbeidet. Ved at konfirmantene våre sammen med voksne tar en tur med bøsse én dag, så kan noen andre slippe å gå en ekstra lang tur hver eneste dag for å komme seg til nærmeste brønn. Bli en brønnbygger du også, og støtt Kirkens Nødhjelps faste­aksjon!

Ta godt i mot bøssebærerne! Tirsdag den 4. april skal 215 konfirmanter med foreldre og andre voksne fra Sarpsborg, Tune, Holleby, Greåker og Soli menigheter, Greåker Frikirke, Sarpsborg Frikirke, Metodistkirken og Frelsesarméen i Sarpsborg, samt noen fra det muslimske miljøet i byen, gå fra dør til dør. De skal samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i land rammet av klimaendringer og krig. I fjor samlet

disse menighetene inn kr. 206.917,- og vi håper folk er like flinke til å åpne lomme­bøkene sine i år! I disse «kort-tider»: Fint om du passer på å ha kontanter klare! I år blir det dessuten mulighet for å betale med VIPPS! Tekst: Hilde Torp, diakon og kontakt for Kirkens Nødhjelp i Sarpsborg (vest for Glomma)

VELKOMMEN Årsmøte

Arr.: Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter i samarbeid med Demensforeningen i Sarpsborg.

Sarpsborg sokn har årsmøte onsdag 19. april kl. 18.00 i Kurland­ kirken. Fremlegg av års­ Designmanual - retningslinjer for visuell identitet meldinger og ­informasjon om ­regnskap. Velkommen!

1

Sarpsborg ­menighetsråd Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net


14

Kirkenytt

April 2017

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Emilie Solbakken Andreassen Hannah Maria Nilsen Max Lunde Ravem Noah Råkil Kaja Borgersen Fatnes Ea Synnøve Løvåsen Isac Andreas Bengtson Edvardsen Mina Amalie Vatnfjord Webjørnsen Herman Skarpnord Høst

Solli menighet: Sigurd Mydske StenmoenHustad

Mathea Dørum-Iversen Leonora Mørk Kim Emil Palmqvist-Jensen Nova Alexandra Magnussen Brage Mosen Oscar Arnesen Suserud Kristian Berg Raknes Henrik Oliver Hermansen

Sarpsborg menighet: Oliver Bjerland Bøe Naia Berg Eriksen Antonio Vargas Hagberg Leonora Tomine Lunde Olander Thorsen Brandt Rasmussen

Holleby menighet: Adriana Hagen Sindre Leander Strand Thøgersen Marion Andersen Sofie-Linnea Skåland

Tune menighet: Emil Adolfsen Per Wentzel Johnsen

DØDE Greåker menighet: Morten Hansen Willy Roger Larsen Ingrid Elisabeth Haraldstad May Elisabeth Ragnhild Hjelmås Johannessen Arvid Isebakke Yngvar Reinholt Andreassen Frode Karlstad Arne Johnny Rolfsen Jan Erik Mathisen Anita Kristine Kristiansen Turid Bjørnland Torbjørn Skår

Gi EN MIDDAG i MÅNEDEN og et godt sted å spise til folk i gatemiljøene i din by

Tune menighet: Bjørg Asbjørnsen Aase Lagertha Larsen Ingebjørg Johanne Eriksen Bodil Helene Scheele Bjarne Handelsby Erik Raae Jakobsen Aase Dorthe Christiansen Else Merete Karlsøen Pål Terje Sparby Per Arne Sørli Erik Anskau Olaug Helene Breilid Olaug Austvik Karin Moen

Åse Skogen Gerd Bjørnland Bjørn Egil Martinsen Ingrid Synnøve Stang Alf Julius Skau Gundborg Helene Schiøtz Mabel Mouland Ellinor Eberlin Engh Finn Bertran Borgli Aslaug Bergliot Dahl Basken Ingrid Synnøve Johannessen

Sarpsborg menighet Knut Liljan Tormod Wester Hallgrim Bjella Gerd Margot Marthinsen Hermod Johannes Pinås Karl Willy Hagren Else Kristine Pedersen Lillian Anita Halvorsen Tore Håkon Næs Edel Margareth Johannessen Gerd Wenche Andersen Willy Navestad Åge Helgeby Jan Gunnar Olstad

GI DIN STØTTE TILMENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

SEND SMS

MIDDAG TIL 2490

Vi er stolt ­forhandler av ­Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

( 40,- per måned )

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

Personlig Omsorg

www.bymisjon.no

Respekt CATERING

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Trygghet

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

u Omsorg u Sykepleie u Personlig pleie Vi tilbyr fast kontaktperson

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

69 34 33 70

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Glede

u Hjemmehjelp

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

www.nordtugbil.no

www.personligomsorg.no

u Avlastning for de nærmeste u Innkjøp & følgetjenester u Hagearbeid u Hjem til deg: Fotterapeut, frisør

post@personligomsorg.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16 KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Stiftspraksis i Sarpsborg

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Kristin Winlund (51) er for tiden i gang med sin stiftspraksis i Sarpsborg ­menighet. – Mottakelsen har vært flott, sier hun til Kirkenytt. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Kristin er tidligere utdannet filosofisk praktiker, og har ­etterutdannet seg som prest i «voksen alder». Hun betegner studiene som et privilegium, og påpeker at teologi er et dannelsesfag på høyt ­akademisk nivå.

Har vokst seg modent

51-åringen er opprinnelig fra Oslo, og forteller at hun ikke vokste opp i et religiøst hjem. – Nei, foreldrene mine var politisk aktive på den tiden, således har jeg hatt en lengre reise til teologien enn de fleste. Men jeg har alltid vært opptatt av religion og har blitt lutret i sene kveldstimer over ­hebraisk og gammelgresk grammatikk.

Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com

Derfor ser jeg frem til å komme ut i aktivt kirkeliv. Jeg mener jeg har med meg en allsidig og god bagasje til å kunne utføre prestetjenesten på en god måte, sier hun.

Selvstendig utprøving

I stiftspraksis skal deltakeren gjennom selvstendig ut­ prøving få et dypere kjennskap til prestetjenesten i Den norske kirke. Stiftspraksis består av fem ukers vikar­ tjeneste som menighetsprest, og deltakeren skal selv utføre gudstjenester i menigheten. Når dette skrives, er hun i full gang med å bli kjent med kirkens mange arenaer og tjenester og skal om få dager holde sin første preken i Sarps-

Fungerende sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com

Kristin Winlund er i gang med sin stiftspraksis i Sarpsborg menig­ het, og gleder seg til å komme i gang med prestetjenesten for fullt.

borg kirke – som hun betegner som fylkets vakreste. – Det er litt spennende og litt skummelt. Men først og fremst gleder jeg meg!

Bosatt på Kråkerøy

Det var kjærligheten til NRKreporter Werner Winlund som brakte henne til Østfold, og paret er bosatt på K ­ råkerøy. Hun håper derfor det vil være

mulig å få fast jobb som prest i Østfold etter at praksistiden er over. At kirken gradvis har blitt en enda mer raus, og i dag framstår som en åpen folkekirke, setter hun stor pris på. – Det er det som gjør det mulig å lomme inn for en som meg, sier den vordende ­presten Kristin Winlund.

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad

Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

tjeneste fikk vi lære om hva et godt kristent felleskap er, både i teori og praksis. Også teambuildings­aktivitetene med klatring og aking på søndagen var med på å spleise sammen nye og gamle ­ledere til en felles gjeng. En ­super tur for de 21 ung­dommene og et privilegium for de ansatte som får ha dette som jobb!

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

KRISTOFFER RISHOLM TEKST OG FOTO

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com

Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Svein Åge Johansen

Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

SORGGRUPPE?

Benjamin Nordling

Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

3.–5. mars var ungdomsledere i Tune, Greåker, Soli, H ­ olleby og Sarpsborg ­invitert med på tur til ­Hemsedal.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin

Ungdoms­ledere på tur til Hemsedal

En sosial og vel­lykket tur. Minibussene ble fylt med dunkende turmusikk og stemningen steg for hver kilometer vi nærmet oss målet. I Hemsedal ble det selvsagt mye tid til vinteraktiviteter, både alpint og langrenn. Tema for årets tur var «Stay together, pray together» Gjennom undervisning, under­ holdning, kvelds­ samlinger og guds­

Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 2-2017  
Kirkenytt nr 2-2017  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune